OP WEG NAAR DE ”EUROPESE VERKIEZINGEN”…

Screenshot_182

(Door: “Henk V.”)

Zullen wij de EU eens vanuit een historisch perspectief bekijken?

De huidige EU heeft zich ontwikkeld tot een macht-hongerige organisatie die niet in het leven werd geroepen vanuit opvattingen die in brede lagen bij de Europese volkeren leefden. Gedurende vele eeuwen werd Europa geteisterd door ernstige conflicten tussen landen, die uitmondden in oorlogen die steeds in omvang toenamen en die uiteindelijk tot enorme verwoestingen leidden en miljoenen slachtoffers telden. Deze conflicten gingen NOOIT uit van de gewone bevolkingen van de oorlog voerende landen. Die gaven de voorkeur aan een leven in vrede, rust en welvaart.

Het waren steeds de elites aan de top van de Europese grootmachten die bepaalde territoriale aspiraties hadden en die kleine geschillen gingen uitvergroten tot onoverkomelijke tegenstellingen die alleen met oorlogsgeweld tot een oplossing konden worden gebracht. Het “gewone volk” werd bepaalde vijandsbeelden voorgehouden en via onophoudelijke propagandastromen gereed gemaakt om offers te brengen voor een hoger doel. Als het gaat om de aard van de oorlogen moeten wij een onderscheid leren maken. Het beeld van oorlog voeren met het doel om het eigen territorium uit te breiden, gold tot en met de Eerste Wereldoorlog.

In het laatste deel van die oorlog vond er een accentverschuiving plaats in de motivering om aan een oorlog deel te nemen. Er had zich in het tsaristische  Rusland een socialistische machtsgreep voorgedaan, die na een zware binnenlandse strijd om de macht tussen aanhangers van de tsaar en de communistische beweging de laatste groepering aan de macht bracht. De communistische machthebbers hadden er geen belang bij om de (tsaristische) Russische betrokkenheid bij de Eerste Wereldoorlog voort te zetten en zij maakten een einde aan de Russische deelname aan de oorlog. Vanaf dat moment bevond er zich een speler op het Europese toneel met duidelijke ideologische aspiraties: Het verbreiden van de zegeningen van het communisme, eerst in Europa en, waar het even kon, wereldwijd. Met een van die rode zegeningen, die later op ons neerdaalden, maakten wij maar al te zeer kennis: de Frankfurter Schule.

In de Tweede Wereldoorlog zette de ideologisering van oorlogen zich verder voort. Wie oorlog voerde, wilde niet alleen meer land erbij, maar bovenal een ideologie planten in de te veroveren gebieden. Nazi-Duitsland bracht dit maar al te duidelijk in de praktijk. In het militaire apparaat was de nazi-partij steeds ruim verankerd. Het land streefde naar zeer langdurige bezetting van gebieden en nazi-plannenmakers hadden al concepten bedacht hoe het veroverde gebied efficiënt kon worden bestuurd. Wie wil weten hoe de huidige EU aan haar beoogde structuur komt, mag zich wel eens door dit document gaan worstelen en dit stuk gaan lezen.

Toen de oorlog voorbij was en Europa weer aan de opbouw was begonnen, was er bij bepaalde politici de gedachte gerijpt dat men tot een vorm van samenwerking in Europa moest komen die het onmogelijk zou maken dat de Europese landen elkaar ooit nog eens militair in de haren zouden vliegen: (NOOIT MEER OORLOG!).  Ziehier de basisgedachte van de Europese samenwerking. Dat is nog steeds één van de “zegeningen” die de EU aan zichzelf toekent: “De EU brengt vrede”.

Van oorsprong was er dus sprake van een Europees concept, bedacht  door Europese denkers, en gericht op EUROPA. Het concept op zich is ontleend aan de plannen die nazi-Duitsland had bedacht.

Het is belangrijk om de oorspronkelijke aard van de samenwerking tussen de Europese landen in gedachten te houden. Daarmee kan men namelijk verklaren waarom de huidige EU een buitengewoon alarmerende, verdachte trek vertoont die de politieke koers van deze organisatie verbindt met een opvallende – nazi !!! – sympathie: VOORLIEFDE voor de islam. De islam brengt volop antisemitisme  met zich mee! Men kan nog zeggen: Europa had olie nodig en papte in 1975 aan met de islamitische wereld. Maar nu de intentie om het verbruik van olie drastisch terug te dringen sterker wordt, is het gegeven dat Europa zich steeds verder ketent aan de Joden-hatende  islam en daarbij zelfs geneigd is het judeo-christelijke gedachtegoed, dat Europa eeuwenlang vorm gaf, daarvoor op te offeren, ronduit VERDACHT! Hier mag beslist zeer kwade wil van de kant van de EU worden verondersteld.

Dit EU concept kwam NIET vanuit de bevolkingen van Europa zelf, maar vanuit de wereld van de bestuurders, de elites. Al deze bestuurders baseren hun politieke besluiten op ideologische afwegingen.

Wat opvalt is dat besturen met een elitair, ideologisch karakter nu volop in de Europese politiek tot ontwikkeling zijn gekomen: Het klootjesvolk blijft een ondergeschikte rol vervullen. Wie elitair regeert, kent de man en vrouw in de straat weinig gezond verstand en intelligentie toe. Er wordt voor hen gedacht en een goede burger moet – zonder de finesses van de plannen van de EU te kennen – gewoon maar geloven dat de EU iets goeds brengt. De EU gedijt dus het best wanneer het volk dom wordt gehouden. Het is dan ook geen wonder dat slechts weinig mensen in de Europese samenlevingen enige notie hebben van de doelen waar de EU in stilte naar streeft. De EU planning was goed uitgedokterd:

Het doel bereik je met tussenstappen . Men neme de Benelux als beginpunt. Daarop volgt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( E.G.K.S, bestaande uit de Benelux landen + West-Duitsland, Frankrijk en Italië (de eerste vorm van economische samenwerking ), gevolgd door de Europese Gemeenschap (waarin de aangesloten landen vrijhandel bedreven), om aan te komen in de eindfase: de Europese Unie, met een op ideologische gronden gekozen muntstelsel, de euro, dat uitermate instabiel is, omdat de landen die deel uitmaken van het stelsel zeer in economische kracht verschillen. De zelfbenoemde bestuurders van de EU willen dan ook dat alle landen volledig hun zelfstandigheid en recht op zelfbeschikking verliezen, zodat “Brussel” de vrije hand krijgt in de realisering van al haar vrolijk makende doelstellingen:

 • Een grondige herverdeling van de Europese welvaart. Dat wil zeggen dat de rijke Europese landen afstand moeten doen van hun bevoorrechte positie. Nederland is één van de allerrijkste EU-landen. De arme EU-landen zien verwachtingsvol uit naar onze hulp. Dankzij ons land zullen zij een beetje meer welvaart krijgen. En wat ons betreft: wij mogen ook eens voelen hoe het is dat je nauwelijks nog kunt rondkomen met onze veel lager geworden inkomens. Iedere EU-burger mag uit de Nederlandse ruif mee eten. JULLIE ZULLEN HET ZIEN!!! De Nederlanders blijken voor de EU-burgers te hebben gewerkt. Denk maar eens aan de PvdA-politica Jetty Klijnsma, die de zeggenschap over de Nederlandse pensioenkassen onder de controle van de EU stelde. Uit erkentelijkheid voor haar fijne geste mag zij nu Commissaris des Konings in Drenthe zijn.
 • De EU moet een machtig wereldrijk vormen tezamen met delen van Azië en Afrika (het islamitische gebied rond de Middellandse Zee) plus de Afrikaanse gebieden die daar vlak onder liggen.
 • Het demografische karakter van het “oude Europa” moet daarbij volledig worden veranderd door middel van geplande, jarenlang durende massa-immigratie vanuit Afrika en het Midden- Oosten, in de hoop dat in het nieuwe rijk  een vreedzaam samengaan zal plaats vinden van de oude en de nieuwe bevolking door middel van opgelegde vermenging van rassen.
 • Het spreekt vanzelf dat de succesvolle Europese cultuur niet meer automatisch kan worden overgeplant naar alle medebewoners in het nieuwe rijk. Daarom ligt de “logische” keuze voor multiculturalisme zo voor de hand. ALLE culturen en religies moeten maar met elkaar overweg kunnen.

Ja, wie hier voor is, moet zeker op een partij stemmen die dat ook zo fijn vindt.

Wij hebben onderwijl  wel een indruk gekregen waartoe de zegenrijke EU-politiek leidt: Naar VERARMING, vrijheidsberoving, verlies van identiteit, dictatuur, toename van geweld en misdaad, onveiligheid voor vrouwen, meisjes, homo’s en voor alle aanhangers van niet-islamitische godsdiensten. Zoals gezegd: De EU-coryfeeën blinken niet uit in het oplossen van deze ernstige problemen, wel?

Zij laten alles opzettelijk toe. En mocht het uit de hand lopen – en die kans daarop is erg groot – dan belandt ons fantastische werelddeel in een afschuwelijke burgeroorlog.

Of het tuig aan de Europese top wordt via de stembus verdreven, of het wordt in de strijd om ons voortbestaan gevangen genomen en berecht. Het mag in geen geval ooit de dans ontspringen.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Afrika, Allochtonen, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Brussel, Communisme, cultuurrelativisme, Demografie, Derde Wereld, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Europa, Europeanisering, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, islamappeasement, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse Kerk, Marxisme, Multiculti, Naïviteit, nazisme, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

18 reacties op OP WEG NAAR DE ”EUROPESE VERKIEZINGEN”…

 1. Pingback: OP WEG NAAR DE ”EUROPESE VERKIEZINGEN”… | eunmask

 2. bigljohn zegt:

  ….dan belandt ons fantastische werelddeel in een afschuwelijke burgeroorlog…..Alweer dat domme gezever over een burgeroorlog. Die wordt dan wel erg eenzijdig en zal snel beslist worden in het voordeel van de moslims. Aan de ene kant de zwaar bewapende en uiterst felle moslims, en aan de andere kant verwijfde Europeanen die bovendien geen wapens hebben en te laf zijn om verzet te bieden. Zo’n soort van burgeroorlog is dan snel beslist in het voordeel van de islam. Resumerend; van een burgeroorlog zal helemaal geen sprake zijn daar het sterk verzwakte Europa op het laatst als een kaartenhuis in elkaar zal storten !

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   En nu we toch aan het zeveren slaan, John: Hoe gaat het verder wanneer jouw scenario uitkomt? Allemaal lekker aanpassen, een beetje pro islam doen, iftars bezoeken, kortom: en er maar het beste van maken? Dat was precies de houding van de Nederlanders toen de Duitsers ons land bezetten.Toen het duidelijk werd dat de Duitsers zouden verliezen doken er plotseling heel veel ”verzetsmensen” op vanonder hun steen.Heel heldhaftig allemaal.
   Ik weet het: je verzetten lijkt zinloos, maar hebben wij een andere keuze?
   Het is ABSURD dat wij dit gesprek moeten voeren ,terwijl op ,dit moment nog geen TIEN procent van onze inwoners moslim is en wil jij NU al een voorschot nemen op onze NEDERLAAG????..

   Like

 3. Republikein zegt:

  Een best stukkie hoor.
  Zie ook, of zie niet, fijne peren, bijna moederdag.

  Geliked door 1 persoon

 4. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Normaliter lees ik de stukjes van Henk V. graag en waardeer ze ook, dit keer een stuk minder.
  Waarom?
  Nou ik ben er niet zo’n voorstander van om met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis te denderen, dan simplificeer je de dingen te sterk.
  Dat wil niet zeggen dat de conclusie verkeerd is want die klopt wel, in het verleden dacht ik dat men naar een soort Verenigde Staten van Europa toe werkte met de USA als lichtend voorbeeld.
  Dat is echter niet waar, de USA heeft sinds Trump te maken met een ongekend heftige polarisatie maar is nog altijd democratisch en dat kun je over de EU moeilijk blijven volhouden.
  Kijk bijvoorbeeld waar wij nu binnenkort voor gaan stemmen, voor de zetelverdeling van 26 luizige zetels op een totaal van 751, tja daar gaan we geen deuk mee in een pakje boter schoppen.
  Ja zeggen voorstanders dan, maar ze gaan op in fracties.
  Jazeker dat is zo, maar ik kan me toch niet voorstellen dat er een VVD’er te vinden is die blij is met Sophie in ’t Veld en Guy Verhofstadt als de uithangborden van ALDE om over Hans van Baalen maar helemaal te zwijgen !
  Dus ja, de EU is bezig een karikatuur van zichzelf te worden.

  Like

 5. rottenpikwick zegt:

  Iedereen die actief heeft meegewerkt aan het binnenhalen van De Satan, HANGEN!!

  Geliked door 1 persoon

 6. Dijkstra zegt:

  Een paar opmerkingen:
  1.
  in het derde punt staat dat “geplande, jarenlang durende massa-immigratie vanuit Afrika en het Midden- Oosten,” Europa moet veranderen.
  De ideologie van Hitler en de nazi’s was juist gericht op puurheid van het volk/ras, dus het lijkt me dat de politiek van de EU op dit punt geen voortzetting van de nazi-politiek kan worden genoemd?
  2.
  In het artikel wordt genoemd dat de Frankfurter Schule het communisme ging verbreiden over Europa. De Frankfurter Schule werd in 1933 gedwongen Duitsland te verlaten. Wat is dan de relatie met de nazi-ideologie?

  Like

  • Henk.V zegt:

   U hoort mij niet zeggen dat de EU puur nazistisch is, heer Dijkstra. In meerdere artikelen heb ik al eens aangegeven dat de opzet van een verenigd Europa.
   De bestuurlijke opzet van de EU is ontleend aan het plan dat de nazi’s voor Europa hadden bedacht ,mochten zij de strijd definitief hebben gewonnen.

   De gedachte dat Europa mensenmassa’s zou moet importeren werd al in 1925 door Kalergi geopperd. Hij was van mening dat een vermenging van rassen goed zou zijn voor ons werelddeel. Deze man was geen voorstander van een samenleving waarin Joods-christelijke en humanistische opvattingen vorm gaven aan de samenlevingen.De Europeanen zouden zich moeten vermengen met andere rassen, die er andere meningen op nahielden.
   De huidige EU deelt die mening en gebruikt voor haar opvattingen niet voor niets de term multicultureel.
   Zoals u weet bestaat er de zogenaamde Kalergi prijs voor mensen die zich verdienstelijk maakten/ maken voor het ”nieuwe Europa” Een paar jaar werd in Nederland die prijs nog uitgereikt aan Angela Merkel, onder de goedkeurende blik van onze toenmalige koningin.
   Uw conclusie onder punt 1 van uw reactie is correct…

   Zoals u weet kwamen de nazi’s door verkiezingen aan de macht. Aan die verkiezingen waren hevige botsingen tussen nazi aanhangers en extreem- socialistische strijdgroepen vooraf gegaan.Laatstgenoemden wilden een socialistisch Duitsland scheppen dat leek op de Sovjet Unie.
   De strijd om de macht ging eigenlijk gelijk op, totdat er brand werd gesticht in het Rijksdag gebouw, waar volgens de nazi’s communisten de hand in hadden gehad. De Nederlandse communist Marinus van der Lubbe werd door hen als DE zondebok aangewezen en geëxecuteerd.
   Het nazistische brandstichtingsverhaal deed de publieke opinie kantelen en de nazi’s wonnen de verkiezingen.

   Hoewel de opvattingen van de nazi’s voor een aanzienlijk deel wel degelijk als links mogen worden gezien hield Hitler aan de botsingen een onmetelijke afkeer van het communisme over. Daarom werd de Frankfurter Schule in Duitsland verboden.
   Zowel het nazisme als de Frankfurter Schule geloven in de systematische opvoeding van de massa’s! Men zou voor de aardigheid eens de propaganda filmpjes van de nazi’s en die van ultralinkse regimes naast elkaar moeten zien. Op YouTube is nogal wat nuttig historisch film materiaal te vinden…

   Alle dicturen geloven in de noodzaak van massa opvoeding. Ook de EU is er een voorstander van dat alle Europeanen qua denken ”in de pas lopen” …
   Ik heb het wel eens uiteengezet dat ”Brussel” zich niet alleen laat inspireren door ”links”. maar ook door opvattingen uit de wereld van het grote geld en de multinationals .Sinds 1975 wordt de stem van de islam en helaas ook meer en meer hoorbaar.
   Men mag dus wel zeggen dat de EU uit meerdere bronnen drinkt…
   ”Brussel” is dus een internationaal project.

   Like

 7. Bob Fleumer zegt:

  Toch ligt de verantwoording bij onze eigen regeringen, onze leiders werken mee aan dit onzalige gebeuren. Als onze leiders de morele moed hadden om op te staan en de EU te hervormen in een organisatie waar de bevolkingen ook achter zouden staan wordt het een heel ander verhaal.
  Maar mensen als Rutte die alleen maar bestaan als woordenbrijmachine maar niets doen om de EU mammoet van koers te doen veranderen, die kunnen we missen als kiespijn. Het feit dat hij het niet ziet of niet wil zien bewijst dat hij niet geschikt is voor zijn job.

  Like

 8. cornelis1950 zegt:

  Een zeer goed beeld gegeven van wat er zich afspeelt in Europa Hoe dit gestopt moet worden is de grote vraag.Door dit uitstekende document zouden velen van ons zo niet iedereen hiervan kennis moeten nemen en zelfs in de media bekend zou dit wereld bekent worden gemaakt,dit laatste zal met alle middelen worden tegen gehouden.Het boek van Dr Rath zou door velen gelezen dien te worden ! ” The Nazi Roots of the EU” is in het Engels verkrijgbaar en was voor mij een bevestiging van waar het naar we op afstevenen.

  Like

 9. ruud 2 zegt:

  Heerlijk en angstig om te lezen maar je slaat er een spijker mee op zijn kop.
  Zo als het nu gaat met de aspirant dictators van de linkse school is het kwaad kersen eten, het gebrul om de Oostblok landen te bekeren met geweld zal helemaal verkeerd aflopen, ze zullen wel zo geraffineerd zijn om dat een islam leger onder leiding van een Turk te laten doen.
  Het is te hopen dat Rusland dit niet goed zal vinden en met hulp van de Chinezen hier de rust komt herstellen.

  Like

 10. Jade zegt:

  Puik artikel, Henk V. 👍

  Like

 11. fleckie zegt:

  De …….WELBEKENDE…….. TOP. , …en de andere ( goedgeefse )’ kornuiten’. moeten meteen ter dood gebracht worden, bij gevangenneming, vanwege de onnoemelijke aantallen moorden, op onschuldige slachtoffers, …….verarming,( +. het. opslorpen van pensioenpotten)……EN. OOK. ..NOG. ……DE VERDELING.
  van ‘ de zogenaamde rijkdom, ‘. waar Noord-Europeanen voor hebben gezwoegd, om…….SIËSTA- landen. …… te. ondersteunen!, …met hun HEEL. ANDERE. MANIER. van OPVATTING van ‘levensvreugde’ . LEVENSGENIETINGEN! *~*~*~*~*~*~*~

  Like

 12. M. zegt:

  Wederom stemmen met een potloodje en losse blaadjes.
  En dan moet ik dat serieus nemen, dat stemmen?
  Het vernachelen van land en eigen burger zal gewoon verder gaan zolang wij stemmen met een potloodje op losse blaadjes die al direct de rolcontainer in gaan.
  Rolcontainer is makkelijk om te wisselen voor eentje met blaadjes die naar wens zijn ingevuld indien het vernachelen van het land in gevaar komt.

  Like

  • Oeps zegt:

   @ M. (11 mei 2019 om 12:16)

   Dames en Heren.

   Het stemmen per computer is pas echt fraudegevoelig !!!
   Stemcomputers zijn heel gemakkelijk en vrijwel oncontroleerbaar te manipuleren. Het is kinderlijk eenvoudig.
   Bijvoorbeeld: één regeltje toevoegen aan het programma in de stemcomputer met “elke zoveelste stem op partij X gaat naar partij Y” en bij het afsluiten van de computer laat je dat regeltje automatisch wissen. Zoiets is bijna niet te controleren. Een beetje ict-er heeft dat zo voor mekaar.

   Geliked door 1 persoon

 13. koddebeier zegt:

  Voor een volkstribunaal met dat EU gespuis !

  Geliked door 1 persoon

 14. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  Ook de Spanjaarden eisen hun land terug. Maar dat werd door de Main Stream Media verwegen.

  Like

 15. Anna zegt:

  Dit wat Henk V beschrijft is een kopie van het proces wat er onder Obama in de USA gebeurde.
  Nu Trump aan de touwtjes trekt en dit proces uit alle macht probeert terug te draaien, Wordt hij eerst “ vervolgd” door Müller en nu door de senaat die met liegen enbedriegen een impeachment op touw probeert te zetten.
  Ik heb grote bewondering voor deze wel zeer stress bestendige man.

  Kortom de wereld is ziek heel ziek !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s