Runen (6)

Screenshot_51.png

(Door: Eric A.)


Lees hier deel 1 t/5 van “Runen”

Zoals we al hebben gezien, bestaat het Germaanse (het oude) FUTHARK uit 24 symbolen die in 3 gelijkwaardige aettir zijn opgedeeld. Aett (spreek je uit als oet) betekent trouwens familie of generatie. De eerste aett (van Freyr) gaat over wat de mens in de basis nodig heeft in het leven. Bijna 1 op 1 vergelijkbaar met de piramide van Maslov, die ook de eerste basisbehoeften van de mens in zijn motivatie theorie beschrijft. Hieronder omschrijf ik de laatste 2 runen van de eerste aett en sluit daarmee deze aett af.

GEBO   (Letter G)

GEBO is de zevende rune in de eerste aett en is de G, maar wordt geschreven als een X. (van oudsher werd in steen en hout gekrast, vandaar de rechte lijnen van runen). GEBO staat voor: geschenk, partnerschap, relaties versterken en verbintenis. De rune GEBO is direct verbonden met Freya, de godin van de vruchtbaarheid en de liefde (innerlijke vlam). Zij was de tweelingzus van Freyr en werd aangeroepen om een goede echtgenoot of echtgenote te vinden en een gezond en sterk nageslacht te krijgen. Freya was de mooiste godin die er bestond, maar was ook een strijdlustige oorlogsgodin. Als aanvoerster vocht ze vol vuur mee in de strijd met de Walkuren en schildmaagden. Daarbij reed ze net als haar broer meestal op een groot strijd everzwijn, maar had ook een strijdwagen die getrokken werd door twee boskatten. In de tijd dat het christendom werd opgelegd, werd, net als de andere oude goden, ook Freya verbannen naar het heidendom en werden de boskatten (een witte en een zwarte) die haar strijdwagen trokken als kwade krachten beschouwd. Zoals gebruikelijk werd ook hier het oorspronkelijke gemanipuleerd en werd alleen de zwarte boskat als zwart magisch en occult bestempeld. Tot op de dag van vandaag zou die ongeluk brengen als die voor je langs loopt. De witte werd gewoon weggelaten, want wit staat voor goed en licht en was niet uit te leggen als kwade kracht of heidens. De Walkuren werden later engelen genoemd.

GEBO gaat over vrijgevigheid en altruïsme, wat hoog in het vaandel stond van de Germaanse cultuur. Eigenschappen als hebzucht en gierigheid werden absoluut niet gewaardeerd, waardoor je zelfs buiten de gemeenschap geplaatst kon worden. GEBO gaat dus over iets schenken, maar gaat ook over iets wel of niet accepteren wat je aangeboden wordt. De Germaanse cultuur ging er namelijk van uit dat iets schenken of geschonken krijgen automatisch ook een wederverplichting gaf en dat je daar iets voor terug moest geven. Dat kan trouwens in elke betekenis van het woord zijn. Het kan liefde zijn die met liefde of met seks beantwoord wordt, iets tastbaars of iets wat kennis en inzicht verschaft. Het heeft in ieder geval altijd betrekking op een ongedwongen vrijheid van geven en aannemen van beide zijden, maar bij acceptatie wel met een verplichting tot een wederdienst en dat gold overal voor. Als zij bijvoorbeeld iets namen van een dier of boom gaven ze de natuur op een andere manier weer iets terug, waarbij het voor hen natuurlijke evenwicht in stand gehouden werd en er respect voor de natuur was. Heel anders dan nu waar alles alleen nog maar om geld lijkt te draaien. Iets aannemen betekent dus ook iets opofferen, maar de achterliggende gedachte en het resultaat zijn altijd positief en harmonieus.

GEBO betekent dus een geschenk geven of ontvangen, gastvrijheid, altruïsme, partnerschap (zowel op zakelijk als liefdesvlak) en beloning, maar ook opoffering. De schaduwzijde als je GEBO pakt, kan ook nu weer een waarschuwing betekenen, want het kan jezelf of de ander misschien afhankelijk maken, inhalig maken of als lastdrager dwingen waarmee eenzaamheid en ongelukkig worden op de loer liggen.

GEBO zegt dus: geef en neem in evenwichtige harmonie, maar pas op voor egocentrisme en uitbuiting. Aan mensen die liegen en alleen maar nemen, moet je geen energie, geld of middelen besteden, want dan is er geen natuurlijke balans meer. Het betekent ook dat je niet hetzelfde mag verwachten als wat je geeft. Niet iedereen is fysiek of financieel in staat om op gelijke waarde iets terug te geven, maar met mensen die uit hebzucht alleen maar nemen moet je voorzichtig zijn en kun je het best de relatie meteen verbreken.

WUNJO  (Letter W en V)

WUNJO is de achtste en laatste rune in de eerste aett en wordt geschreven als een hoekige P. Het stokje met een driehoekig vlaggetje eraan net als op een Vikingschip waar de driehoekige windvaan boven in de mast hing en waarop zij qua windrichting konden reageren. WUNJO is direct gekoppeld aan Baldr, de god van de zuiverheid en goedheid. WUNJO staat dan ook voor een positief afgesloten vraagstuk of studie, vervulde wensen, geluk, vreugde en feest. Niet voor niets de laatste rune die de eerste aett afsluit dus.

De driehoek vaantjes die als slingers bij feesten en verjaardagen worden opgehangen, stammen hier o.a. nog van af. Als je WUNJO namelijk een kwart slag draait en er meerdere achter elkaar legt, krijg je zo’n feestversiering. WUNJO betekent dus dat net als op een Drakar de wind ineens kan omslaan in een andere richting en dat is prima, want je hebt uit de vorige runen geleerd om je aan te passen aan de wisselende omstandigheden en dat betaalt zich nu positief uit. Of de wind nu ontaardt in een plotselinge storm, een windstilte of naar een gunstige richting gaat, je weet door je bagage en basiskennis hoe je ermee om moet gaan.

Voor de Germanen en Vikingen was het erg belangrijk om je aan te kunnen passen aan de natuurkrachten en de dingen die nu eenmaal zo waren gewoon te accepteren. Als je dat kunt, voel je je namelijk een tevreden en gelukkig mens. WUNJO betekent dus dat je je gelukkig kunt voelen, omdat je met een positief resultaat hebt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling door je leven in balans en harmonie te brengen en niet te blijven hangen in problemen. Je wordt beloond voor je inzet en flexibiliteit, omdat je buiten je eigen ego om actief aan jezelf hebt gewerkt als onderdeel van de gemeenschap. Je hebt deze fase bereikt door evenwichtig handelen en het geeft je alleen maar méér energie. WUNJO is dus de beloning voor gebrachte offers, waarbij het eindresultaat een harmonieuze samenvloeiing is van wat voorheen uitersten leken. Je bent wijzer geworden en je hebt je opgedane kennis op de juiste manier omgezet in daden en een doel bereikt.

WUNJO kan net als alle andere runen ook weer een goedbedoelde aanwijzing betekenen om eens bij stil te staan: zoals al eerder beschreven komt het leven, net als de natuur, in cyclussen en kan het pakken van WUNJO bijvoorbeeld ook een oogopener zijn dat je nog steeds vast zit in je verleden en dat je dingen moet gaan loslaten om de nieuwe fase in je leven te kunnen aanvaarden om wèl geluk te ervaren. Net als alle antwoorden die runen je geven, gaat het ook hier om iets wat al die tijd eigenlijk al aanwezig was, maar wat je tot nu toe niet zag. Uiteraard zijn we allemaal afhankelijk van externe factoren en maken genoeg geld en luxe je leven aangenamer, maar het maakt je niet per definitie gelukkiger. Misschien voor korte tijd, maar dat is puur materialistisch gedacht. De Germanen beseften dat geluk in jezelf zit door in balans te leven, evenwichtig te eten en evenwichtig te denken. Je moet met jezelf, de natuur en je omgeving in het reine zijn om echt geluk te ervaren. In de individualistische wereld van nu is het helaas moeilijk om geluk te ervaren door de egocentrische hebzucht, de overload aan externe (o.a. klimaat) bangmakerij en de enorme zowel psychische als lichamelijke druk die je misschien door gezinsleden, je werkgever en door de overheid (gedwongen mantelzorg, participatiesamenleving etc.) worden opgelegd. Al deze factoren maken je horendol. Bewust en positief met runen werken, geeft je de mogelijkheid om even stil te kunnen staan bij je leven, een ander inzicht te verkrijgen en een weloverwogen beslissing te nemen en/of dingen gewoon te accepteren.

Als je WUNJO pakt, betekent dit dat je een doel bereikt hebt en je je beloning krijgt. Soms door complimenten, soms door giften van anderen of door iets af te sluiten wat belangrijk is voor je persoonlijke groei, maar altijd uit waardering voor wat je bereikt hebt. Er zit mogelijk ook nog een andere kant aan, waarbij je zelfs meer krijgt dan je verwachtte met misschien ongewenste resultaten. Neem ze zoals ze komen en leer ervan.

WUNJO zegt dus eigenlijk; werk aan jezelf als evenwichtig mens in harmonie met de natuur en met je omgeving en zoek in oplossingen i.p.v. in problemen te blijven hangen. De omstandigheden aanvaarden en daar vrede mee hebben is uiteindelijk je beloning die zich zal uitdrukken in een gevoel van tevredenheid, maar neem het krijgen van geschenken nooit als iets vanzelfsprekends.

De tweede en derde Aett

De aett van Freyr afsluitend, kunnen we constateren dat runen gaan over het leven van de mens en alle basisbehoeften van een mens voor een gelukkig leven die in de eerste 8 runen terug te vinden zijn. Ze houden allemaal verband met elkaar. De eerste aett kun je best beschouwen als de leerfase/schooltijd in het jonge leven. FEHU betekent begin en bezit, hoe klein ook. URUZ geeft je de kracht om de problemen in je leven het hoofd te bieden en daar de strijd mee aan te gaan. THURISAZ biedt je bescherming en de plicht om ook anderen te beschermen. ANSUZ biedt je een mogelijkheid om van anderen te leren. RAIDHO geeft de gelegenheid om je eigen weg te zoeken en daaruit zelf te leren wat bij KENAZ leidt tot het inzicht en dus kennis. Bij GEBO deel je je opgedane kennis met anderen en wordt je zelf een ANSUZ. WUNJO betekent dat je het begrepen en geaccepteerd hebt en daarmee de handvatten voor tevredenheid en innerlijk geluk hebt gekregen.

Bij de tweede aett gaat het over het in de praktijk brengen van wat je geleerd hebt onder omstandigheden van externe elementen die je in het leven tegenkomt. Elementen waar je geen of weinig invloed op hebt en hoe daarmee om te gaan. In deze fase heeft de jonge mens (van tiener tot eind twintig) voldoende bagage uit de eerste aett in zijn rugzak en brengt het geleerde in verschillende omstandigheden in de praktijk. Hij ervaart en ontbeert en wordt door schade en schande wijzer. Het is een soort praktijkperiode ter voorbereiding op het leven als volgroeid volwassene, waarin je je flexibel moet kunnen aanpassen (zelfredzaamheid) aan wat zich op dat moment voordoet.

De derde aett gaat over spiritualiteit en de beloning voor hard werken aan jezelf. Je hebt de wijsheid om alles naar waarde in te schatten, je kunt realistische besluiten nemen, je ziet de grotere verbanden en je weet deze binnen de juiste kaders te plaatsen. Je basisopleiding is voltooid, je kennisniveau hoog en je bent klaar voor het echte leven. Sowieso staan alle eerste runen in elke aett voor een begin en alle laatste runen in een aett voor een afronding, afsluiting of het behalen of behaald hebben van een bepaalde leerperiode in je leven.

Door:
Eric A.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie. Bookmark de permalink .

5 reacties op Runen (6)

 1. Toen al was er een enorme wijsheid die onder uitverkorenen werd gedeeld, want ik geloof dat ik ooit gelezen heb dat niet iedereen voor deze kennis in aanmerking kwam. De meesten waren bezig met strijdvaardigheden.

  Like

  • Republikein zegt:

   Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek.

   Het begrip esoterie dekt vele ladingen en duidt zowel op individuele belevingen als mystieke stromingen en scholen uit het oosten en het westen die een of andere vorm van esoterische kennis en lering claimen. Wat vaak opduikt, is het optreden van mediërende elementen zoals symbolen of visioenen die de (verborgen) esoterische kennis toegankelijk zouden maken, en een of andere vorm van initiatie om tot de esoterische kring toegelaten te worden.

   Religieuze spiritualiteit en mysticisme onderscheiden zich soms van esoterie, doordat zij zich conformeren aan bestaande geloofs- en/of denkrichtingen, en zich daardoor veelal voornamelijk bezighouden met de praktische kant van individuele bewustzijnsontwikkeling. Van occultisme is sprake indien tevens een eigen bijbehorende theorie wordt nagestreefd. In het dagelijks spraakgebruik worden deze grenzen vaak niet zo strikt aangehouden, wat wel eens tot verwarring kan leiden.

   Esoterie

   Het woord esoterie is afkomstig van het Griekse εσωτερική en betekent ‘het inwendige’ of ‘het verborgene’; dit in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat ‘het uitwendige’ of ‘het openbare’ betekent. Esoterie houdt zich dus bezig met ‘verborgen aspecten’ van de werkelijkheid, waarmee wordt bedoeld: de niet (zintuiglijk) waarneembare aspecten, het wezen van de dingen. Volgens velen is dergelijke kennis moeilijk zo niet onmogelijk te combineren met kennis uit de (natuur)wetenschappen, die immers stoelen op waarnemingen, logica en verifieerbaarheid. De relatie tussen de meeste godsdiensten en esoterie is complex. Binnen veel religies komen esoterische stromingen voor (zoals het joods mysticisme (kaballa), het Soefisme en het Gnosticisme en de Christelijke Mystiek of de contemplatie), maar deze worden vanwege het bijna per definitie interne en ontoegankelijke karakter niet altijd gewaardeerd.

   https://www.helderziende-paragnosten.nl/esoterie.php

   Btw, interessante site, trek daar regelmatig een kaartje.
   En nee, ben niet zweverig.

   Like

 2. Wolf zegt:

  Ontzettend interresant , bedankt ook voor het laatste deel . Eric.A.

  Like

 3. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Ik lees dit met veel interesse, mijn kennis was slechts oppervlakkig besef ik nu. Erg interessante cultuur.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s