De nieuwe Stasi

Screenshot_22

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Vol trots presenteerde dom wicht Ollongren (D66 – waarvan de ‘D’ ooit voor ‘democratie’ stond…) afgelopen week het nieuwe Europese Stasi (Staatssicherheit) beleid waarin de échte waarheid NOG verder wordt onderdrukt en er nu zelfs waakhonden worden ingezet als de ‘idealistische’/globalistische leugens worden blootgelegd. Europa stevent af op een tweede Socialistische heilstaat, waarbij de bevolking monddood wordt gemaakt en waar eerlijkheid, oprechtheid en kritiek (onderling) zullen worden verraden om vervolgens door de overheid te worden uitgebannen en afgestraft. We zijn nog slechts één stap verwijderd van Gestapo-achtige praktijken. Waar de staats- (en klimaat-) leugens en hun ziekelijke indoctrinatie methoden namelijk ‘ondermijnd’ worden, moet klaarblijkelijk keihard worden ingegrepen… Europa: de nieuwe heilstaat waar de keiharde leugen de nieuwe waarheid is!

Voor de beeldvorming: De waakhonden van het goede-doelen-concern

Welgestelde keurig sprekende dames en heren in eveneens keurige mantel- en maatpakken hebben een groot concern opgezet waarmee zij, voor hun eigen egocentrische gevoel van ‘een goed mens zijn’ (EN hun eigen financiële welgesteldheid niet te vergeten!), vele miljarden ‘investeren’ in  zogenaamde ‘goede doelen’. Niet HUN miljarden uiteraard, maar de miljarden die zij van hun werknemers middels zure regen, ozonlaaggaten, klimaat- en stikstofproblemen en steeds hogere woon-, leef- en ‘service’kosten weer terugvorderen. De onder zowel zware psychische als fysieke druk werkende werknemers (de mazzelaars!) ‘MOGEN’ er werken tegen een salaris waarmee zij moeten wedijveren met ongeschoolde, maar al wel binnengehaalde *’mógelijke nieuwe werknemers’ die sowieso al door dit goede-doelen bedrijf worden onderhouden en het door alle bijkomende subsidies, uitkeringen en aanvullende criminaliteit financieel BETER hebben dan de werknemers die vol continu voor drie moeten blijven werken. De oudere, inmiddels fysiek en mentaal volledig uitgewrongen, werknemers zijn voor dit bedrijf allang afgeschreven en KOSTEN alleen maar geld. Voor HEN wordt door Allways een gender-neutrale-luier ontwikkeld waar in plaats van 5 kilo 50 kilo aan uitwerpselen in meegedragen kan worden. Omdat de geestelijk volledig gestoorde top van dit ‘Gutmensch’ bedrijf aan alle kanten uitbundig laat zien dat er geen ENKEL respect meer hoeft te zijn voor de afgedankte werknemers, hebben ook de jongere werknemers (en hun kinderen), naar ‘goed voorbeeld’ van de top van dit bedrijf, dan ook geen greintje respect meer voor hen. Ook voor hen zijn de ouderen ineens parasiterende hufters geworden die niets meer te vertellen zouden mogen hebben. Het gaat tenslotte niet om hún toekomst… VOORAL de *‘mógelijke nieuwe werknemers’ lijken dit sein heel goed te hebben begrepen! Roof, moord en doodslag op ouderen is aan de orde van de dag. Daarom overweegt het bedrijf voor de toekomst een pil te ontwikkelen die de oudere, na afschrijving, op een voor hem/haar zelf gekozen ‘rustig’ moment kan innemen. Een keer per week worden zij dan naast het overige huisvuil door het bedrijf opgehaald. Uiteraard tegen een daarvoor vastgesteld ‘gereduceerd’ tarief.

Om het goede-doelen-concern staat geen hek en de top BLIJFT maar roeptoeteren dat zij ‘het beste’ en ‘het goedkoopste’ bedrijf zijn. Intussen heeft zij echter mensen gestuurd naar omliggende bedrijven die hen daar moeten vertellen dat die betreffende bedrijven de prijzen moeten opdrijven, omdat de mensen  – die op de rand tussen de bedrijven wonen – ondanks dat het goede-doelen-concern ‘het beste’ en ‘goedkoopste’ zou zijn, tóch hun boodschappen bij die andere bedrijven blijven doen. Opmerkelijk is overigens dat al die andere bedrijven HELEMAAL geen stikstof- of klimaatproblemen lijken te hebben en zich daar ook helemaal NIET druk om maken. DAT wordt namelijk alleen binnen het virtuele hekwerk van het goede-doelen-concern ‘geconstateerd’ beleefd. Ook kiest het goede-doelen-concern ervoor om eigen producten en industrieën af te breken om die goedkoper, maar vele malen klimaat-en-slavenhandel-onverantwoordelijker bij andere bedrijven weer in te kopen. Dat geldt zowel voor voedsel, energie als elektrisch rijden. Die visuele hekken werken namelijk zó fantastisch dat u vanuit het bedrijf zelf NIET naar buiten kunt kijken en derhalve niet KUNT zien hoe bij die andere bedrijven geproduceerd wordt. En wat niet weet wat niet deert… En het is ook helemaal niet belangrijk, zolang het BINNEN het virtuele bedrijfshekwerk maar ‘schoon’ lijkt…

Daarnaast stelt het goede-doelen-concern dat al die andere bedrijven eveneens geacht worden hun fysieke hekken weg te halen en net als zij over te gaan op het virtuele hekwerk en daarnaast hun bewakingssysteem overnemen.

Die bewaking ziet er als volgt uit: Het bedrijf heeft 200 waakhonden in dienst en 2 gewapende bewakers. 1 voor overdag en 1 voor ‘s nachts. Werknemers die hard werken en in de maat meelopen, wordt niets in de weg gelegd. Dat moet u zien als een beloning. Werknemers waar de waakhond echter een ander luchtje of ‘afwijkend’ gedrag bij constateert, worden eerst met ontblootte tanden toe gegromd. Bij een tweede maal wordt er flink doorgebeten en bij een derde maal worden de betreffende werknemers door de honden in stukken gescheurd en verwijderd. De bewaker wordt geacht tevreden toe te kijken en verdere afhandelingen correct te coördineren. Als een *‘mógelijke nieuwe werknemer’ echter in de fout gaat, doet de hond niets. Hoe zwaar het vergrijp van de *‘mógelijke nieuwe werknemer” ook is, de hond heeft geleerd in dat geval de andere kant op te kijken en aan een lekkere kluif te denken. Gaat de hond tóch in de fout en grijpt hij een werkneemster-verkrachtende, berovende of vermoordende *‘mógelijke nieuwe werknemer’, dan schiet de bewaker de hond af. Die is dan namelijk vals en daarmee een gevaar voor het bedrijfsleven geworden… tot zover de beeldvorming.

Realiteit: Overheidsfunctionarissen versus OMG’s

Demmink, Opstelten, zijn persoonlijke buschauffeur, sowieso de zoveelste VVD’er, burgemeester Halsema – en zo kan ik nog wel even doorgaan – zijn allemaal beschuldigd van strafbare feiten. Er is echter door het openbaar ministerie NOOIT reden voor vervolging geconstateerd… Voor Geert Wilders echter wél…! Zelfs illegaal wapenbezit van het zogenaamd ‘geslachtofferde’ criminele zoontje en de partner blijkt geen issue. Het lag ook allemaal niet aan hen, het was altijd een ander, ze waren slecht of verkeerd voorgelicht, leden aan tijdelijk geheugenverlies of plotselinge dementie (of andere leugens!) maar werden vooral afgedekt met de politieke vuurdeken waarmee hun hoog gepositioneerde vriendjes ze aan alle kanten afschermden en waardoor ze op riant wachtgeld in de rustige doofpot konden gaan zitten.

Hoe anders vergaat het momenteel eerlijke militairen, ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen die een mega staat van dienst hebben, medailles en onderscheidingen hebben gekregen voor o.a. heldhaftig optreden en jarenlange eerlijke en trouwe dienst en tussentijds gewoon bevorderd zijn, maar lid zijn van een Motorcycle Club ofwel MC. Een net als ‘de witte mens’ en ‘black-face-racisme’ vanuit Amerika gekopieerde term voor motorclubs als Hells Angels MC. Met DAT verschil dat men in Amerika van alle motorclubs er slechts 4 (!) als OMG bestempeld, maar HIER in ‘ons overal in voorop lopende’ en ‘vér bovenuit stekende’, ontzettend ‘gave’ Nederland ALLE Motorcycle Clubs als OMG’s worden geëtiketteerd en dus allemaal vermeend (!) crimineel zijn. De reden van schorsing van deze ambtenaren is dat ‘mogelijk’ belangrijke informatie in verkeerde handen zou kunnen komen… Wat dat betreft zijn ‘onze’ politieke ‘voorbeelden’ klaarblijkelijk een stuk betrouwbaarder? Sterker nog, nóg sterker: deze ambtenaren hangt naar aller waarschijnlijkheid ontslag boven het hoofd (ZONDER wachtgeld!) als zij geen afstand doen van hun clubs EN worden vervangen door ‘vluchtelingen’/statushouders/nieuwkomers/moslimallochtonen (!) waar we qua komaf o.a. binnen het politieapparaat al uitermáte betrouwbare ervaringen mee hadden opgedaan. En ook defensie heeft al mensen opgeleid die na de militaire training uitgereisd zijn en voor IS zijn gaan vechten… Ofwel, bewezen betrouwbare ambtenaren worden ontslagen, omdat zij lid zijn van een MC waardoor ‘mogelijk’ belangrijke info ‘in verkeerde handen ZOU kunnen vallen’, maar gewezen IS-strijders en Afrikaanse rond plunderende en verkrachtende bendeleden die met de meest walgelijke leugens binnen zijn gekomen gaan we aannemen en opleiden en die houden die ‘betrouwbare informatie’ WEL binnen ‘onze’ grenzeloze staat? Ik had al sterke twijfels wat betreft het intelligentieniveau van ‘onze’ beleidsmakers van de afgelopen 10 jaar, maar dit is uitermate bevestigend van hoe kortzichtig, onvoorstelbaar DOM (!!!), hypocriet, maar vooral hoe HUFTERIG ze werkelijk zijn!

En de islamisering gaat uiteraard gestaag verder

Gebedsoproepen per geluidsinstallaties moeten in Europa genormaliseerd worden, want de islam is iets ‘moois’? Een toekomstige bouw van een megamoskee in Nederland die de grootste van Europa moet worden? Freak-in-a-week zogenaamd ‘plotseling’ geradicaliseerde moslims die bij de veiligheidsdiensten ‘allemaal in beeld’ zijn? Maar natuurlijk…! Sodemieter op met je islam-gerelateerde-leugens! Moslims willen tenslotte terug naar de ‘ware’ islam en derhalve terug naar het jaar 610… Toch? Maar schizofrene mafklapper Mohammed (die zogenaamd betoverd was door een ongelovige heks die derhalve door het zwaard behoort te sterven)hád geen geluidsinstallatie, dus reis vooral terug in de tijd, maar dan WEL door naar het Midden-Oosten en blijf daar. Stop met je opdringerige ‘heilige’ hersenspoeling en je door geluidsinstallaties versterkte, achterlijke kattengejank! Sodemieter op met die moskeeën op Europees grondgebied. Ze staan tenslotte allemaal op miljoenen jaren oude heidense varkensgrond! Mijn voorstel: plaats petities tegen (nieuwe) moskeeën landelijk op diverse sites. Het is nu te plaatselijk en we moeten mijns inziens landelijk laten zien dat we die Midden-Oosterse achterlijkheid hier niet dulden. Het betreft uitsluitend een uitermate achterlijke eeuwige haat en wraak predikende duizend-en-één-nacht-fata-morgana-sprookjes-cultuur. Maak Europa geloofsneutraal (!) en haast is geboden, want een moskee wordt net als inmiddels al hele Europese stadswijken uiteindelijk geclaimd als moslimterritorium waar u – in eigen land – op straffe van een flinke afranseling door moslims verboden wordt te komen. Moslims passen zich namelijk NOOIT aan, maar eisen dat ú zich aanpast aan hen! Geef ze een vinger en ze vreten ‘m af tot aan de tenen van uw andere voet en dan is het nóg niet genoeg! En dat geldt voor deze moskeeën idem. Als dit wordt toegelaten, geldt dat in no-time voor ALLE moskeeën.

‘Onze’(?) beleidsmakers… (het is niet voor niets dat beleid en debiel uit dezelfde letters bestaan) blijven tot het uiterste pushen, eisen en dwingen, maar ik waarschuw u, dat uiterste is inmiddels meer dan bereikt en zal zich eerdaags in bloed openbaren en dat heeft ú, beleidsmakers en moslims, dan volledig aan uzelf te danken! DAT is het gevolg van de oorzaak en die oorzaak bent ú, want ik hoor het steeds meer om me heen. De laatste tijd zelfs van voorheen zeer gematigde mensen: de bevolking is het kunstmatige gemanipuleer van de overheid, het almaar BLIJVEN doordrammen van minderheden en het continu provoceren en meer-en-meer eisen stellen van de moslimgemeenschap spuug- en spuugzat! De ‘polder’tijd van pappen en nathouden is voorbij! U vraagt met uw ziekelijke indoctrinatieve gedram om harde actie en dat gaat er binnen afzienbare tijd komen. Niet meer door mij, ik ben er helaas te oud voor. Ik waarschuw slechts voor wat ik om me heen hoor. Dus slaapt u nog maar even verder, ‘beleid’smakers, maar u bent alvast gewaarschuwd. Bloed en Vuur, dat is waar u om vraagt en u zult binnenkort op uw wenken bediend worden met prachtige zwartgeblakerde moskeeën. En terecht!

Overigens heb ik zelf eveneens een lijst samengesteld van nep-nieuws verspreiders die ten behoeve van de globalisering de ene afleidende (klimaat) leugen na de andere in de samenleving lanceren:

Het Brusselse parlement in z’n algeheel
Juncker
Verhofstadt
Merkel
Macron
Timmermans
Rutte
Groen-Link(s)
VVD
PvdA
D66
DENK
BIJ1 / kick out zwarte piet
NOS
VARA
DWDD
En het gehele linkse indoctrinatie onderwijsstelsel (islamitische scholen expliciet!) voor lagere en middelbare scholen.

Deze moet u te allen tijde wantrouwen en zéér scherp in de gaten blijven houden!

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op De nieuwe Stasi

 1. Hovawart zegt:

  Het volgende wapenfeit en wetsvoorstel van de Linksche Looney Brigade zou wel eens kunnen zijn dat er in de EU-lidstaten slechts Linkerschoenen en laarzen verkocht mogen worden…….je kunt het niet verzinnen of de politiek breekt er zelfs hun verkiezingsbeloftes voor.
  Dit land gaat als in een hypnotiserende linksdraaiende dans van Sufi Zikr ten onder….

  Geliked door 3 people

 2. Henk.V zegt:

  Een vlijmscherpe analyse!!

  Geliked door 1 persoon

 3. Sjoe! zegt:

  De stuk hierboven heeft niets te maken met Stasi. De auteur lijkt niet veel te weten over Stasi.

  Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   De auteur is in de tijd dat de muur er nog stond nog in de DDR geweest en weet genoeg over de Stasi om daar een vergelijk mee te kunnen maken. Sjoe lijkt niet veel inhoudelijk commentaar te kunnen leveren en niet het verstandelijk vermogen te hebben om o.a. de aanhef als de beeldvorming te begrijpen…?

   Like

   • Drs.E.N.Schilder zegt:

    Maar klaarblijkelijk hebben we hier een Stasi-deskundige…? Ik daag u graag uit uw kennis met ons te delen. Ik ben dan oud maar ik leer nog graag wat bij.

    Like

 4. J. C. Th. Köhler zegt:

  “(D66 – waarvan de ‘D’ ooit voor ‘democratie’ stond…)”

  Helaas doctorandus, die D stond niet voor democratie, maar voor democraten.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Klopt, en democraten staan voor democratie. Iets met mieren en seksuele handelingen…

   Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Klopt, letterlijk! In eerdere artikelen schreef ik of: democraten of: Gay. Maar democraten zouden democratie nastreven. Mijns inziens iets met mieren en seksuele handelingen derhalve Köhler. Ondanks dat ik het van geen waarde vind zal ik proberen er de volgende keer rekening mee te houden, speciaal voor u.

   Like

   • Sjoe! zegt:

    De commentator is in de DDR geboren en heeft 25 jaar daar gewoond, en weet genoeg van de praktijken van de Stasi (twee keer onder vuur) om te zien dat de vergelijking van de officiele waarheid-onderdrukking met Stasi absoluut niet op zijn plaats is en ernaast. Dit was niet Stasi’s zaak. Het ministerie van “cultuur” had de leiding.
    Zoek Wikipedia op, beste Drs.

    Like

  • Drs.E.N.Schilder zegt:

   Overigens, als er één elitair clubje is wat vergeten lijkt te zijn waar die ‘D’ ooit voor stond is het D66 zelf wel. Ik wilde ze er graag aan herinneren dat zij ‘democraten’ zouden zijn en die ‘D’ derhalve staat voor democratie i.p.v. voor Dictatuur.

   Like

 5. Taljaard zegt:

  Afgezien van de opgelegde ideologische druk, waarin geen enkele kritiek op de overheid werd geduld, en de muur tussen Oost- en West Duitsland, was het leven in de oude DDR nog niet eens zo slecht.
  Het eten was er goed en goedkoop, er was geen woningnood, de gezondheidszorg was gratis en voor iedereen beschikbaar, zo ook het onderwijs. Het gemiddelde welvaartspeil stond op dat van de vroege jaren `60 in Nederland, en niemand hoefde zich zorgen te maken over zijn/haar oude dag.

  De DDR was eigenlijk het enige land in het voormalige Oostblok waar het socialisme nog een beetje aanvaardbaar functioneerde. Dat is ook geen wonder, want deze ideologie is midden XIXe eeuw destijds in dezelfde landstreek uitgevonden, en daarom volkomen toegesneden op de plaatselijke cultuur en volksaard.

  En er bestaan opmerkelijke historische overeenkomsten, tussen het oude Pruisen van Friedrich Wilhelm I en zijn zoon Friedrich II (”der alte Fritz”) en de DDR; een grote nadruk op zelfdiscipline, orde, plichtsbetrachting, loyaliteit aan de staat, nadruk op het collectief boven het individu, en zelfs de doodsstraf op landvlucht.

  Ook wel verschillen, want in het oude Pruisen was er geloofsvrijheid, een vrije drukpers en een justitie, die zich door de wetten moest laten leiden, en die voor iedereen gelijk was. Hetgeen bepaald niet het geval was in de DDR. Want onder het socialisme verwerd (en verwordt!) de rechtstaat tot een farce, en een tombola-justitie, die zich niet door de wetten, maar door ideologische beginselen en de waan van de dag laat leiden.

  Hoewel de DDR en het socialisme zich dus in veel opzichte spiegelden aan het oude Pruisen, en het socialisme daarom een ideologie genoemd mag worden die cultureel-historisch beschouwd alleen maar in Pruisen kon worden uitgevonden, was (en is!) het socialistische rechtvaardigheidsbeginsel, in tegenstelling tot het oude Pruisische legalisme, subjectief en idealistisch in plaats van objectief en realistisch. Want Marx liet zich leiden door het idealisme van Hegel en diens historische dialectiek.

  Dit subjectieve, idealistische en romantische denken is daarom altijd een typerend en kenmerkend kernpunt van het socialisme gebleven. En gepaard aan een volslagen onrealistisch mensbeeld, wat uit dit romantische idealisme voortkomt, heeft het socialisme de neiging om in de praktijk te verworden tot een dwangmatige en autoritair opgelegde pseudoreligie. Over de afgelopen eeuw hebben wij de rampzalige gevolgen van deze seculiere pseudoreligiositeit over de hele wereld heen kunnen onderkennen;
  1.Autoritaire dwang.
  2.Religieuze blindheid voor feiten.
  3.Gerechtelijke willekeur.
  4.Eenzijdig idealistisch en romantisch bilateraal zwart-wit denken.
  5.De onvermijdelijke vorming van een nieuwe partij-adel en partij-clerus (soms zelfs inclusief een dynastieke erfopvolging!), die op schier middeleeuwse wijze het volk aan zich onderwerpt.

  In de voormalige DDR kon deze ideologie nog redelijk functioneren, omdat zij dus in veel opzichten aansloot bij de cultuurgeschiedenis van deze regio. En men zich in deze DDR eigenlijk in de eerste plaats liet leiden door het oude Pruisische legalisme van de beide Friedrichs (en Bismarck), in plaats van het romantische idealisme van Marx en Hegel.

  Maar in Rusland werd het een neo-tsaristische staatsterreur.
  In China een nieuwe per decreet regerende keizerlijke staatsdynastie.
  En in Nederland werden (en zijn) de meeste socialistische voorlieden pseudo religieuze en seculier calvinistische, autoritaire moraalpredikers, zonder God en zonder Bijbel.
  Met verder alle vijf bovengenoemde eigenschappen, die als universeel, dus bovenregionaal en niet aan tijd en plaats gebonden kunnen worden bezien.
  Waarmee het potentieel levensgevaarlijke karakter van deze ideologie afdoende kan worden aangetoond.

  Geliked door 1 persoon

 6. ronjaspers zegt:

  De e.u. is een onderdeel van de New World Order.1 wereldregering,1 wereldvaluta (cashloze maatschappij, onderhuidse chip om te kopen of verkopen) 1 wereldreligie.

  Like

 7. koddebeier zegt:

  Het hele zooitje op de Neurenberg2 lijst !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s