De klimaatgekte zal veel erger worden

Screenshot_20

(Uit een e-mail van “Cultuur onder Vuur”)

In deze onzekere tijd is één ding zeker. Dat is: Links gaat gretig gebruik maken van de corona-crisis om zijn politiek-correcte projecten door te drijven. Dat zie je al op het gebied van klimaat. Openlijk en onbeschaamd bejubelen klimaatgoeroes de corona-crisis als een uitgelezen kans om klimaatdwang door te drukken.

Cultuur onder Vuur

Frans Timmermans gaat voorop

De corona-crisis bewijst dat er een Europese klimaatwet moet komen, zegt de PvdA’er in een interview. Samen met Diederik Samsom – u weet wel, de aanvoerder van de Klimaattafels – is Timmermans druk bezig om de Europese Unie tot het vehikel van de klimaatrevolutie te maken. Timmermans wil alle nationale wetten aan zijn groene monster-wet onderwerpen. Geen soevereiniteit, geen zelfstandigheid. Eén maat voor elke lidstaat.

U en ik weten hoe desastreus dat uitpakte bij de euro. Nu dreigt een nieuwe ronde. Waarbij nog veel dieper ingegrepen wordt in ons persoonlijk leven. Welke auto u rijdt, hoe u uw huis verwarmt, ja welke lamp u in de fitting draait… De Europese Unie wil het allemaal bepalen! Nu denkt u wellicht: het zal zo’n vaart niet lopen. Rutte en andere regeringsleiders hebben toch hun handen vol aan corona? Dat zou je denken. Helaas…

Zaterdag ontving Rutte nog Timmermans in het torentje

Kwestie van prioriteiten kennen! U ziet: de politiek-correcte elite bereidt zich voor om na de corona-crisis een nog grotere klimaatrevolutie te ontketenen. Daarom wil ik mijn ontmaskerende boek over de klimaatlobby zo snel mogelijk verspreiden. Groen is het nieuwe rood moet op het bureau bij alle Tweede Kamerleden. En op de eettafel bij alle boeren. Cultuur onder Vuur neemt het voortouw met deze publicatie. Voor het eerst is er in Nederland een diepgravend én toegankelijk boek dat de ware aard van de klimaatideologie onthult. Met dit boek doordringen we Nederlanders van het besef dat de klimaatideologie een dekmantel is voor een groen-rood totalitarisme.

Veel Nederlanders voelen aan dat ze slachtoffer dreigen te worden van de hele klimaatzwendel. Maar ze zijn nu weerloos tegen de groteske claims van de klimaatideologen. Wij moeten deze mensen – boeren, lokale politici, leerkrachten – de pijlen geven waarmee ze gaten kunnen schieten in de klimaatplannen van Timmermans en Rutte.

Deze mensen kunnen in ‘Groen is het nieuwe rood’ lezen:

 • Klimaatopwarming’ is een fabel, door de wetenschap ontkracht.
 • Onze huidige uitstoot van CO2 en stikstof is niet schadelijk, maar juist goed voor het milieu!
 • Prominente klimaatideologen als Ottmar Edenhofer geven zélf toe dat “we de illusie moeten loslaten dat internationale klimaatpolitiek om het milieu draait”. Het draait om het “herverdelen van al het eigendom op de wereld”. Kortom: socialisme!

Screenshot_21

Al het eigendom – dus ook uw en mijn eigendom. Onze woning. Onze grond.  Letterlijk: in Den Haag leeft het onzalige plan om huiseigenaren te laten opdraaien voor hun eigen ‘energietransitie’ door verkoop van hun grond aan de gemeente, die het dan weer verpacht aan de eigenaar. Zo wordt de burger nog meer slaaf van de overheid.

En zien wij in deze corona-crisis niet juist hoe gevaarlijk het is als burgers volledig afhankelijk zijn van de overheid? Hoe belangrijk het is om op eigen benen te kunnen staan, met je gezin, je huis? Privé-eigendom is geen hebberigheid, zoals links graag voorstelt. Geen pijniging van Moeder Aarde, zoals de groene afgodendienaars graag beweren. Privé-eigendom is het fundament van onze samenleving. Het is een heilig recht, vastgelegd in één van de tien geboden van onze christelijke beschaving: “Gij zult niet stelen”!

Deze beschaving moeten we behouden. Laten we een Nederland nastreven waarin burgers in vrijheid en zelfstandigheid kunnen leven. In hun eigen huis. Zonder Haagse én Brusselse dwingelandij.

Screenshot_22

Door:
“Cultuur onder Vuur”
(h/t “Tistochwat”)

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", Barbarisme, belangenverstrengeling, betutteling, Censuur, Communisme, cultuurrelativisme, dictatuur, Elite, establishment, Frans Timmermans, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, klimaatfascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rechts geluid, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

7 reacties op De klimaatgekte zal veel erger worden

 1. Wim Vreeswijk zegt:

  Beide standpunten hebben m.i. niets met elkaar te maken

  Geliked door 1 persoon

 2. Monalisa zegt:

  Citaat: Hulde? Nee nooit heeft ons erfgoed en nationaliteit verkocht aan de duivel. Lees wat anderen hierover zeggen. Quote: En nu staat iedere volger van ‘het verhaal’ die iets te vertellen heeft in de ‘het moet dan maar’–stand en gooit zonder pardon alles over boord waar men eerder z’n leven voor gegeven zou hebben.
  De liberalen leveren hun principes van ‘de vrije burger’ met het grootste gemak in door als grootste en langst regerende partij de Crisis & Herstelwet in te voeren, inclusief het binnentredingsrecht, waardoor de rechten van de vrije burger ernstig worden aangetast.
  D66, opgericht om de kiezers meer stem te geven, heeft het omgekeerde gedaan door o.m. het raadgevend referendum af te schaffen. Verder doen ze er alles aan om de inspraak van burgers nog verder te beknotten.
  GroenLinks, de partij die zou moeten opkomen voor natuur en landschap, zet dit principe met het grootste gemak bij de vuilnisbak ten faveure van wind- en zonnestroom en kiest daarmee om van Nederland impliciet één groot industrieterrein te maken.
  Ook de Partij voor de Dieren vindt het klimaat inmiddels een groter thema dan het redden van vogels, vleermuizen en insecten, die vermalen worden in de wieken van duizenden windturbines op land en zee, om nog maar te zwijgen van de gedesoriënteerd aanspoelende bruin)vissen.
  De boerenpartij, het CDA, heeft door het medeondertekenen van de klimaatwet, z’n traditionele achterban (nog verder) klemgezet, niet alleen door het limiteren van stikstof, maar ook door de boeren te verplichten tot volledige CO2 reductie in 2030/2050.
  De SP, die de traditionele achterban van de PvdA heeft overgenomen, komt door het medeondertekenen van de klimaatwet niet langer op voor de zwakkeren in de samenleving, want ook die worden getroffen door isolatiedwang, het gasverbod en in waarde kelderende autootjes door elektrificatiedwang.
  De rechterlijke macht, tot de Hoge Raad en zelfs het Europese Hof aan toe, heeft klaarblijkelijk besloten om elk conflict dat verband houdt met het klimaat, bij voorbaat in het voordeel te beslechten van partijen die zich bezighouden met het klimaatdogma en de daarvan afgeleide energietransitie.
  Gedupeerden zijn dus volledig rechteloos geworden en daarmee wordt de rechtstaat tot in z’n haarvaten geraakt.
  De omwonenden van het windmolenpark in Drenthe kunnen hierover meepraten.
  De gezamenlijke pers heeft besloten om alles waardoor twijfel zou kunnen ontstaan niet te publiceren, een enkele gunstige uitzondering daargelaten.
  Om, zoals een hoofdredacteur schreef, ‘de energietransitie niet voor de voeten te lopen’.
  ’Het verhaal’ heeft ook tot gevolg dat er een goede kant (de believers) en een foute kant is ontstaan (de ontkenners).
  Onze luis in de pels, Follow the Money, heeft ervoor gekozen om niet de ongetwijfeld onwelriekende geldstromen van de klimaattransitie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, maar wel de organisatie van sceptici te discrediteren. Vreemd!
  Maar bovenal bevreemdt mij dat alle instituties waar je blindelings op kon vertrouwen, zo gemakkelijk een ‘U-turn’ hebben gemaakt.
  Dus zó maak je van een overtuigd pacifist een kille moordenaar. Weer wat geleerd!

  Geliked door 1 persoon

 3. klimaat heeft niks met een virus te maken; de zon staat op 150 mln. kilometer van de aarde.
  En CO2 is gunstig voor mens dier en plantengroei o.b.v. fotosynthese ( zuurstofproductie)

  Geliked door 1 persoon

 4. Lucky zegt:

  Iets anders, maar walgelijk!
  https://www.pzc.nl/walcheren/ravage-in-middelburgse-kerk-dit-is-geen-baldadigheid-dit-is-agressie~a57c5ec1/

  Ravage in Middelburgse kerk: ‘Dit is geen baldadigheid, dit is agressie’

  VIDEOMIDDELBURG – De vloer van de Morgensterkerk ligt bezaaid met glas en porselein. Meubilair en apparatuur zijn vernield en alles is besmeurd met verf. Een biljartbal is waarschijnlijk gebruikt om deuken te gooien in de pijpen van het kerkorgel. Op de muren zijn omgekeerde davidssterren geschilderd, en 666, het getal van de duivel. ,,Dat maakt het extra pijnlijk”, zucht Rein van der Kluit van de Protestantse Gemeente Middelburg.

  Like

 5. guusvelraeds zegt:

  Burgers via klimaatwaan afpersen hun bouwgrond over te dragen aan de gemeente of het rijk is de grootste eigendomsroof uit de wereldgeschiedenis. Wie de grond bezit is als puntje bij paaltje komt ook eigenaar van alles werd erop staat. Iedereen met een eigen woonhuis is dan slaaf geworden van de grondeigenaar. Daarboven komt dan nog het afschaffen van contant geld en het verplichten alles via pin te betalen of creditcard. De totale controle is een feit en via de nul rente politiek worden de pensioenen geroofd waardoor de uitlevering totaal is. De slavernij en het slavendom is geslaagd als de slaaf de illusie heeft vrij te zijn.

  Like

 6. henk verhoef zegt:

  wat is het verschil met de overname door de islaam
  Zolang jan kaas alles laat gebeuren is de islaam uiteindelijk de winnaar
  Succes daarmee

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Het lijkt onwaarschijnlijk dat GroenLinks of de PvdA electorale winst zouden kunnen incasseren dankzij corona.
  In Tegendeel zelfs, de populariteit van de VVD en Rutte was aan het krimpen en is nu door zijn toespraak aan het Volk weer stevig aan het stijgen.
  Daarmee lijkt een volgend Kabinet onder Rutte weer dichterbij te komen.
  En dan de Groene Gekte, de komende maanden gaan er beslissingen worden genomen die ons land sowieso optisch naar de verdommenis gaan helpen.
  Reeds jaren geleden heeft men doelen gesteld aan de winning van hernieuwbare energie (windmolens en zonne-energie).
  De regering heeft een doel gezet en nu zijn de provincies en de zogenaamde energie-regio’s aan de beurt om dat in te vullen.
  Let wel; burgers kunnen nog wel protest maken tegen de plek van de rommel maar niet tegen de aantallen die er geplaatst moeten worden (met de nadruk op moeten).
  Om een idee te geven; voor de provincie Utrecht betekent dit dat er bovenop de reeds aanwezige windmolens nog 77 bijgeplaatst moeten worden en dat er 680 hectaren met zonneweides moeten komen.
  680 Hectaren ! Je verstand staat er bij stil, de meeste mensen kunnen zich geen voorstelling maken hoe groot dat is.
  Lang geleden leerde ik een Noord-Hollandse veehouder behoorlijk goed kennen, hij had veertig hectaren weiland en dat is naar Noord-Hollandse begrippen behoorlijk veel (in andere provincies zijn er tegenwoordig die vele malen groter zijn maar dat terzijde).
  Toen we een keer op het land stonden wees hij globaal aan waar zijn land allemaal lag en dan val je helemaal stil, “is dat zó groot?”
  Ja dat is zo groot, en wij hadden het over veertig hectaren, en nu moet er veertien keer zoveel aan zonneweiden komen. Alleen in Utrecht hè! Voor ander provincies heb ik de gegevens niet maar dat zal zeker niet minder zijn, Utrecht is immers niet zo groot.
  En vergeet niet; dit is een gelopen race, het is niet de vraag of ze er moeten komen alleen nog het invullen waar ze komen en als provincies niet voldoen aan de eis van Den Haag dan volgen er sancties!!
  Mocht u dus in landelijk gebied wonen, houd de mededelingen van het gemeente en provinciebestuur in de gaten, voor je het weet staat er een gigantische windmolen in je tuin! Ja moet van Den Haag hè, niks aan te doen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s