Trump gaat de wereld redden van de corona-vergissing

Screenshot_76

(Door: “Weethetwel”)

De corona-gebeurtenissen zullen straks de geschiedenis ingaan als het complete falen van de wereldleiders. Nooit eerder was vertoond dat ze elkaar in zulk een tempo zouden na-apen met maatregelen waarvan een kind kan verzinnen dat ze niet zouden werken. Ze hebben eigenlijk maar één kapitale blunder begaan, en dat is dat ze onder druk van de media geprobeerd hebben een besmettelijk virus tegen te houden dat al lang en breed over de hele wereld verspreid was. Welnu, dat is onmogelijk. Dat is zoiets als bij regen een plastic zeil over Nederland te willen spannen om niet nat te worden. Toen velen toch al nat waren, werden ze naar binnen gejaagd. Vervolgens was de bui over en moesten ze tóch binnen blijven zitten. Met dat laatste komt er echter geen brood op de plank en hoe langer dat duurt des te groter de schade. Inmiddels schamen veel politici zich dood, maar toegeven en snel overgaan tot de orde van de dag? Ho maar. Dat zien ze als een teken van zwakheid. Maar is dat wel zo?

De gebeurtenissen waren heftig en de paniek was groot

De héle corona-gebeurtenis was en is eigenlijk een feestje van de media. Zíj hebben hun macht schandelijk misbruikt door met eenzijdige en overdonderende berichtgeving een sfeer van paniek te scheppen die zijn weerga niet kent. En nóg steeds weten ze van geen ophouden, het gaat maar door. Voor wie het nog niet opgevallen was: bijna alle gruwel is gebaseerd op voorspellingen. Als dan het grote moment nadert waarop de werkelijkheid aan het licht komt, blijkt dat de gruwel niet uitkomt. Er komen dan gelíjk weer nieuwe voorspellingen en zo houden ze de angst gaande.

Maar dit keer zat er een héle gemene voorspelling bij en dat was dat duízenden, neen miljoenen onschuldige mensen na hevig lijden dood zouden gaan. En de angst werd er zó ingepeperd dat het massaal geloofd werd. Daarbij werden ook nog allerlei “deskundigen” van bedenkelijk allooi erbij gehaald zoals de viroloog en grossier in menselijke ellende Ab Osterhaus, die er voor eigen gewin grote baat bij heeft als er zo’n paniek ontstaat.

Dan moet de politicus een beslissing nemen

Stel u dan eens zélf in de plaats van een politicus. Hij wordt geconfronteerd met een steeds aanzwellende storm van paniek van mensen die verwachten spoedig dood te zullen gaan en die van hem eisen dat hij nú maatregelen neemt om dat te voorkomen. Er zijn dan twee mogelijkheden, ongeacht van wat hij er zelf van denkt: wél of niet maatregelen nemen. Geen maatregelen lijkt hem in deze situatie een onmiddellijke politieke dood. Vergis u niet: de meeste politici deden in eerste instantie niets, ook al omdat er reeds onderzoek was waaruit bleek dat het allemaal wel mee zou vallen. Ze waren daar op dat moment van overtuigd en de geschiedenis begint uit te wijzen dat ze het bij het rechte eind hadden. Maar de storm van paniek werd een orkaan en toen sloeg ook bij hen de paniek toe. Door alle gruwelverhalen durfden ze toch niet écht voet bij stuk te houden dat het allemaal wel mee zou vallen. Stel je toch eens voor dat er wél miljoenen doden zouden vallen en dat hen dat aangerekend zou worden? Een niet te dragen last.

Maatregelen waren niet voor handen

Maar dan komt punt twee: welke maatregelen moesten dan genomen worden? De adviseurs die zij allemaal hebben, weten heus wel dat er tegen de verspreiding van een virus geen kruid gewassen is, zéker omdat in dit geval China een paar maanden gewacht heeft alvorens écht alarm te slaan. Het virus was toen al lang en breed over de wereld verspreid. Tegen die verspreiding was op dat moment al niets meer te doen. De enige maatregel die in zo’n geval duidelijk effect sorteert, is voorzichtig te zijn met oudere mensen en mensen die een zwakke gezondheid hebben. Maar dat wisten we natuurlijk al veel langer, want dat is ieder jaar in het griepseizoen ook zo. En het zijn vooral die mensen zélf die daar speciaal op moeten letten, want zij hebben er ook het meeste baat bij. De overheid had dit keer wellicht wat luider kunnen waarschuwen.

Toen had China ineens een maatregel

China kwam ineens met een maatregel die de mond open liet vallen van verbazing: ze sloten 50 miljoen mensen op onder het motto : “Sluit je de mensen op, dan sluit je het virus ook op”. De media kraaiden het uit van plezier en vonden het een té gek idee om dat hier ook maar even te organiseren. Ze kregen met name de rechtse politici zo gek om daar in mee te gaan en ineens werd het een wedstrijd van tegen elkaar opbieden. Het leek net alsof iedereen ook opgesloten wilde worden net als de Chinezen. Zo kon het gebeuren dat de helft van de mensheid ineens opgesloten was om zo een virus op te sluiten dat al verspreid was. En wat nog véél belangrijker was: zonder dat er ook maar één seconde was nagedacht of de maatregel daarom ook maar énig extra effect zou sorteren.

Inmiddels zijn de stofwolken opgetrokken

Er begint nu enig licht in de duisternis te komen:

 1. Het virus blijkt bij lange na niet zo dodelijk als gehypet en gevreesd werd. Verre van dat zelfs. De bevolking is sterk genoeg om op eigen kracht immuniteit op te bouwen. Een beperkt aantal mensen wordt daadwerkelijk ziek en een klein gedeelte daarvan overlijdt. Het lijken er zoveel vanwege de kwalijke rol van de media die iedere stervende uitgebreid portretteert en in iedere huiskamer deponeert maar in werkelijkheid is het aantal doden minder dan bij een normale griep.
 2. De beste remedie ter bescherming van zieken en bejaarden is hen zoveel mogelijk buiten het gewoel te houden. Want zieken en bejaarden zijn het meest bevattelijk voor dit virus. Dat wil niet zeggen dat je de bejaarden op moet sluiten zoals nu, want júist de familie zal zuinig met de oudjes omgaan en oplettend zijn dat er geen steken vallen bij de verzorging en de bescherming.
 3. Het opsluiten of uit elkaar houden van de gezonde, werkzame bevolking is de grootste blunder: bedrijven vallen stil en de economie gaat onderuit. Dit zal op termijn nog véél slechter voor de gezondheid zijn dan wélk corona-virus ook. Maar daarnaast moeten gezonde mensen juist veelvuldig met elkaar in contact komen om in zo’n kort mogelijke tijd met het virus in aanraking te komen en een snelle immuniteit te bereiken. Geen anderhalve meter maar gezellig naast elkaar! De verspreiding van het virus zal dan snel tot stilstand komen en dat is van levensbelang voor de kwetsbare groepen.

Vooral het gestelde onder punt 3. speelt op dit moment. Tot voor kort kon de politicus zijn handelwijze om de mensen op te sluiten verdedigen door er op te wijzen dat alle andere politici dat ook deden. Het sluitende bewijs voor het correcte handelen was dat iederéén het deed. Voorts had hij de angst dat er misschien tóch veel doden zouden kunnen vallen en dat wilde hij niet op zijn geweten hebben. Inmiddels is zonneklaar gebleken dat die angst ongegrond is en dat het volstrékt fout is lock-downs waar ook ter wereld nog maar één seconde langer te laten duren. Alle maatregelen moeten meteen opgeheven worden! Dat zijn ze verplicht aan hun mensen voor wie de armoede iedere dag met stappen dichterbij komt. Er is geen enkele reden meer  voor het doorzetten van deze ondoordachte maatregelen, zeker als men in ogenschouw neemt dat de schrik er zó in zit dat de mensen alleen al daardoor zéér voorzichtig zijn in de omgang met elkaar.

Politici hoeven zich op dit moment nog niet écht te schamen maar dat komt er snel aan

In het voorgaande is uitvoerig uiteengezet hoe met name door de rol van de media en de daardoor ontstane publieke druk er voor de politici niet veel anders overbleef dan geëiste maatregelen te nemen. Inmiddels is het duidelijk dat de willekeurig gekozen maatregelen vér over de top waren en de politici weten dat ook. Met name diegenen die vóór de hele hype al sceptisch waren en nu eigenlijk gesterkt worden in die mening. Er zijn goede argumenten waarom ze tóch in de hype zijn meegegaan, maar er zijn géén goede argumenten om er daarom maar in te blijven. Het verstandigste is dat op dit moment gewoon toe te geven. De kiezer zal hen dat vergeven, want die zijn er zélf per slot van rekening ook met beide voeten dik ingetrapt. Het wordt daarom tijd dat de politici zich losmaken van de voortdurende druk van de media en terugkeren naar het gezonde verstand. Dat zal even moeite kosten, want té vaak hebben ze zich op pad laten sturen door de media.

Spoedig zal blijken welke politici zich blijven wentelen in hun plotsklaps verkregen macht en trachten daarvan zo lang mogelijk te blijven genieten, en diegenen die zich realiseren dat het hun taak is te zorgen voor welzijn én welvaart. Die contouren beginnen zich nu af te tekenen.

In Europa zullen landen als Oostenrijk, Denemarken, Portugal en Zweden vrij snel terugkeren naar normale betrekkingen. Deze landen hebben niet héél erg meegedaan aan de oproepen van de media (zoals in Nederland vooral de Telegraaf en het Algemeen Dagblad deden) om de mensen niet alleen op te sluiten voor het virus, maar de bevolking ook nog eens diep te willen vernederen door ze bijvoorbeeld het recht te ontzeggen te gaan wandelen in de natuur of elkaar te ontmoeten.

In Duitsland zal Merkel als ouwe communist door de deelstaatregeringen tot de orde worden geroepen, anders is de lock-down voor eeuwig. De regeringen van Spanje en Italië hebben zich enorm misdragen tegen de eigen bevolking. Met name Italië  met zijn verbod om mensen te begraven. Daar zal de bevolking zélf een einde maken aan de lock-down door er geen rekening meer mee te houden, ondanks inzet van politie en leger. Maar Frankrijk spant met Macron de absolute kroon. Dit mannetje denkt dat hij inderdaad God in Frankrijk is en kondigde onlangs nog allerlei extra maatregelen af die hem vooral zélf ten goede komen in zijn strijd tegen de gele hesjes. Hij doet net of hij het zélf gelooft.  Macron zal zéér diep vallen.

Toch wordt het Trump die de doorslag zal geven

Trump heeft vanaf het begin van de crisis duidelijk te kennen gegeven dat hij een man is van het gezonde verstand. Op een gegeven moment stond ook hij voor de keuze van wél of geen maatregelen. Huilende en jammerende Democratische senatoren lagen bij hem op de mat met de bedoeling het dodelijke sentiment om te buigen in een verkiezingsnederlaag voor Trump. Het zijn die senatoren die met veel bombarie lock-downs hebben georganiseerd, vaak met fake-beelden van jammerlijke toestanden die ze “geleend” hadden uit andere landen, omdat ze in eigen land niet voorradig waren. Helaas wil het nog steeds maar niet lukken door doden en ellende het gehoopte verkiezingsvoordeel te behalen. Bij deze “crisis” in de VS zijn tot nu toe 26.000 mensen omgekomen op een bevolking van 330 miljoen. Dat is er één op iedere 13.000 inwoners. Trump snapt als geen andere dat hij bij die andere 12.999 Amerikanen niet aan moet komen met verhalen over het stilleggen van de economie. Aan de andere kant heeft hij daar ook te maken met Telegrafen en Algemeen Dagbladen die altijd op de loer liggen hem persoonlijk een hak te zetten. Hij moet dus omzichtig opereren.

Trump heeft nu de strijd aangebonden met de onheilsprofeten die alleen maar ellende kunnen uitbraken, zoals viroloog Fauchi, in Nederland te vergelijken met Ab Osterhaus. Om de Democratische huichelarij de wind uit de zeilen te nemen, zegt hij dat hij voor de moeilijkste beslissing uit zijn carrière staat. Maar onder geen enkele omstandigheid zal hij zich laten vangen door deze vertegenwoordigers van de Deep State. Hij heeft nu een Task Force benoemd die na diep nadenken de beslissing gaat nemen die al lang vastligt: Amerika gaat binnenkort weer aan het werk. De rest van de wereld kan dan niet meer achterblijven, want als de Amerikaanse industrie vol aan de bak gaat en de rest halfslachtig kunnen ze beter meteen inpakken.

Om de gouverneur van New York van dienst te zijn mogen de New Yorkers desgewenst nog in lock-down blijven zolang ze willen. Want New York is zóó anti-Trump en de toestand daar is zóó ernstig.  Hoe langer ze “gezellig” in de lock-down blijven, hoe gelukkiger ze worden om op die manier Trump tóch nog een hak te kunnen zetten.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Trump gaat de wereld redden van de corona-vergissing

 1. malsion zegt:

  Dit is een hypothese met veel ‘waarneembare’ elementen en daardoor met een mate van geloofwaardigheid.
  Het is ook overduidelijk dat ‘iemand’ of een ‘instantie’ de aanzet moet geven tot herstel. Trump lijkt daartoe de aangewezen persoon. Hij zal daarbij de porseleinkast wel doen sneuvelen maar er is een gerede kans dat hij de wereld uit de verdoving wakker schudt.
  We zouden daarbij steun kunnen betuigen.

  Like

 2. Jan zegt:

  Virus is aanzienlijk minder dodelijk dan wordt beweerd. De lamestream medea kan al helemaal niet geloofd worden want die heeft een dubbele agenda.
  Sterftecijfer is ca. 0,1% en aangezien het virus razendsnel verspreid is en men mag aanmenen dat de meesten er mee in aanraking zijn gekomen en niet ziek zijn kan men aannemen dat het coronavirus niet dodelijker is dan de jaarlijkse griepepidemie.

  Why a study showing that covid-19 is everywhere is good news

  If millions of people were infected weeks ago without dying, the virus must be less deadly than official data suggest
  …..

  ONE OF THE few things known for sure about covid-19 is that it has spread faster than official data imply. Most countries have tested sparingly, focusing on the sick. Just 0.1% of Americans and 0.2% of Italians have been tested and come up positive. In contrast, a study of the entire population of the Italian town of Vò found a rate of 3%.
  ….
  This sounds alarming, but should be reassuring. Covid-19 takes 20-25 days to kill victims. The paper reckons that 7m Americans were infected from March 8th to 14th, and official data show 7,000 deaths three weeks later. The resulting fatality rate is 0.1%, similar to that of flu.

  https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/11/why-a-study-showing-that-covid-19-is-everywhere-is-good-news

  1 positief voordeel van deze hysterie. Het gaat linksvolk niet nog eens lukken de bevolking op te sluiten (hoewel, men liet zich opsluiten)

  Geliked door 1 persoon

 3. Jan zegt:

  Bill komt ons redden

  Geliked door 1 persoon

 4. Jan zegt:

  Dr Shiva heeft vernietigende kritiek op de sluiting van het land, het ‘middeleeuwse medicijn’ van Fauci, Bill Gates en de WHO

  Geliked door 1 persoon

 5. Gienekehado zegt:

  Zou deze bijdrage er ook hebben gestaan nadat “weethetwel”, of een dierbare, zelf ook 3 welken op de IC had doorgebracht en nu volop in de rehab zit? Zoekt Trump een ‘zwart schaap’ om zijn eigen houtje-touwtje-beleid te maskeren????

  Like

  • Marinho Barkovski zegt:

   Aan roken gaan 30x zoveel mensen dood; waarom verbieden ze dat niet? Ik heb familie gehad die vw het roken een zware doodstrijd hebben gehad😥

   Like

  • LUCIA zegt:

   Covid wordt vaak ernstig richting longschade, in zwaar lucht vervuilde gebieden, dan denk je of aan overbevolkte gebieden in China en Nederland of aan industriegebieden.Als je oud bent hebben je longen hun beste tijd gehad zeker als je ook nog gerookt hebt of dat nog steeds doet, je kunt niet alles op het bordje van een virus schuiven… bij griep heb je bij ouderen ook vaak longcomplicaties . Er komen steeds meer reële sterfte cijfers binnen over Covid, o.a. uit Duitsland (land met de knapste koppen) en het sterftecijfer blijkt 0,37% te zijn, valt dus heel erg mee..

   Like

 6. Lucky zegt:

  WHO was tégen reisverbod om verspreiding coroavirus tegen te gaan…

  https://www.breitbart.com/politics/2020/04/14/world-health-organization-stopped-medical-experts-from-recommending-coronavirus-travel-bans/

  World Health Organization Stopped Medical Experts from Recommending Coronavirus Travel Bans

  Medical experts wanted to recommend travel bans for nations to help stop the spread of the Chinese coronavirus in the early days of the pandemic. World Health Organization (WHO) bureaucrats stopped them from making those recommendations.

  A report by Australia’s Sky News revealed that on January 30, WHO bureaucrats met with a group of doctors and medical experts to discuss a response to the coronavirus, which at the time was spreading from Wuhan, China, to nations like the United States, Italy, Iran, and South Korea. The report is based on the meeting’s official records.

  The WHO bureaucrats met with the experts in Geneva, Switzerland, and successfully stopped them from suggesting travel bans as a life-saving solution to stop the spread of the coronavirus.

  Sky News digital editor Jack Houghton said in an on-air report:

  [WHO] actually decided not to go ahead with [travel ban recommendations] and not declare a global health emergency but there were a few dissenting voices. So the official meeting records say there was a divergence of views but they won’t actually go into detail about who was trying to block it. But there were doctors there who wanted to issue travel bans and the World Health Organization blocked it.

  Nl
  Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische experts ervan weerhouden om reisverboden voor coronavirus aan te bevelen

  Medische experts wilden reisverboden voor landen aanbevelen om de verspreiding van het Chinese coronavirus in de begindagen van de pandemie te helpen stoppen. Bureaucraten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weerhielden hen ervan die aanbevelingen te doen.

  Een rapport van het Australische Sky News onthulde dat op 30 januari de WHO-bureaucraten een groep artsen en medische experts ontmoetten om een ​​reactie te bespreken op het coronavirus, dat zich toen verspreidde van Wuhan, China, naar landen als de Verenigde Staten, Italië , Iran en Zuid-Korea. Het rapport is gebaseerd op de officiële archieven van de vergadering.

  De WHO-bureaucraten hadden een ontmoeting met de experts in Genève, Zwitserland, en hielden hen met succes tegen om reisverboden voor te stellen als een levensreddende oplossing om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

  Sky News digitale redacteur Jack Houghton zei in een on-air rapport:

  [WHO] heeft eigenlijk besloten om niet door te gaan met [aanbevelingen voor reisverboden] en geen wereldwijde noodsituatie te verklaren, maar er waren een paar tegenstemmen. Dus de officiële verslagen van de vergadering zeggen dat er een meningsverschil was, maar ze zullen niet in detail ingaan op wie het probeerde te blokkeren. Maar er waren dokters die reisverboden wilden uitvaardigen en de Wereldgezondheidsorganisatie blokkeerde het.

  Geliked door 1 persoon

 7. Htsk day zegt:

  100% raak.
  Precies hoe ik het zie, en hoe ik denk dat het zal gaan.
  Weethetwel weet het wel!
  Bedankt weer..
  Htskday

  Geliked door 2 people

 8. Cathja zegt:

  Ik ben zeer benieuwd naar het verhaal van onze MP, als we het OUDE normale leven weer oppakken. Het ‘nieuwe normaal’…., daar gaan we niet in mee. Geen zogenoemde ‘corona-app’, die het je vertelt als je met een ziekteverwekker in aanraking bent geweest, maar gewoon je gezonde verstand gebruiken. Tijdens vrijwel elke winter vallen er meer doden door een rondgaand virus, maar nooit eerder moest heel Nederland tot patiënt worden verklaard.
  Tot voor kort wist iedereen wat hem of haar te doen stond als ‘de griep’ zich aandiende. Uitzieken, thuis blijven, zodat je je collega’s niet besmet, en gezonde voeding.

  Daar hebben we de adviezen van Osterhaus, Van Dissel en andere wijsneuzen niet voor nodig.

  Geliked door 2 people

 9. Hovawart zegt:

  De grootste macro-politieke fuck-up, ontstaan door blind te vertrouwen op bijziende politici.

  Geliked door 1 persoon

 10. Htsk day zegt:

  Geweldig die laatste alinea..
  Laat ze daar nog maar een poosje in hun eigen sop klaar koken.
  Hahaha..

  Geliked door 1 persoon

 11. Taljaard zegt:

  Weet het eerlijk gezegd niet.

  Dit virus lijkt me, gezien wat er in Noord Italie is gebeurd, en ook in New York nog aan de gang is, toch wel iets wat we behoorlijk serieus moeten nemen. Maar het is echt ten enen male verwerpelijk, en ook gevaarlijk, om linksen en globalisten hiermee de gelegenheid te geven om hun smerige agenda door te voeren.
  Dus bewust de economie te saboteren, een nog grotere crisis te creeeren, en dan daarvan profiteren om hun machtspositie uit te breiden. Gewetenloze psychopaten als Bill Gates lijken daar al volop mee bezig te zijn. De enige manier om die te stoppen is om te trachten de economische schade zoveel mogelijk te beperken.
  Het lijkt me, dat dit het dilemma is waar Trump mee zit.

  De Chinezen zijn voor geen yang en geen yen te vertrouwen.
  En die incompetente, corrupte faalhazen van de VN en de WHO nog veel minder.
  Dat is het enige wat wij, in deze hele chaotische en onoverzichtelijke ellende, vrijwel zeker kunnen vaststellen.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s