Wel of niet laten vaccineren tegen het coronavirus?

(Door: Catherine Boon-Langedijk)

Begin 2020 werd Nederland overvallen door het coronavirus SARS-CoV-2. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaatste COVID-19 op de A‑lijst van zeer besmettelijke en extreem dodelijke ziektes als ebola, pest en polio en er werden regels ingevoerd in de hoop de verspreiding van het virus in te dammen.

Al snel werd duidelijk dat het virus minder dodelijk was dan eerst gedacht. Het mortaliteitscijfer, de IFR (Infection Fatality Rate), bleek wereldwijd te schommelen rond de 0,23%, weinig hoger dan tijdens een doorsnee jaarlijkse griepperiode. Bij gezonde mensen bleek het virus nauwelijks tot ziekteverschijnselen te leiden.

Volgens de oude definitie van de WHO werd een pandemie gerelateerd aan het aantal doden. In dat geval zou er geen sprake zijn van een pandemie, maar inmiddels heeft de WHO het aantal besmettingen daarvoor in de plaats gesteld.

De maatregelen die werden genomen, kwamen steeds meer onder vuur te liggen. De gebruikte PCR-testen kunnen geen infectie opsporen en positieve testuitslagen zijn bijna alle vals. Volgens Kary Mullis, uitvinder van de PCR-methode, is de test ongeschikt voor diagnostisch onderzoek. Hoogleraar virologie Marion Koopmans heeft inmiddels toegegeven dat de test geen besmetting kan vaststellen en ook niet kan zeggen dat iemand besmettelijk is. Desondanks werden de maatregelen op deze test gebaseerd.

Mondkapjes werden verplicht, terwijl uit onderzoek bleek dat ze niet werkten en bij langdurig gebruik zelfs slecht zijn voor de gezondheid. Ook de lockdown en de anderhalve meter regel hebben minder met de volksgezondheid te maken dan met het controleren van het gedrag van de bevolking. De overheid creëerde angst, trok ongekende macht naar zich toe en zette via een spoedwet de democratie grotendeels buiten spel.

Er zijn medicijnen tegen Covid-19 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet video’s van YouTube halen, waarin gepleit wordt voor het toedienen van hydroxychloroquine (HCQ) met extra zink ter bescherming in een vroeg stadium!!, dus in de eerste lijn, tegen het virus. Huisarts Rob Elens in Meijel behaalde daarmee goede resultaten, maar is ervoor op de vingers getikt en mocht het niet meer voorschrijven. Turkije, Marokko en Rusland gebruiken het met succes. Volgens Elens werkt het pas met toegevoegd zink.

Dr. Anthony Fauci, de belangrijkste corona‑adviseur van de Amerikaanse regering, heeft gezegd een studie te zullen doen naar de werking van HCQ, maar dat heeft hij in 2005 al gedaan en toen vastgesteld dat het heel goed werkt tegen coronavirussen, zowel preventief als genezend. Elens heeft patiënten behandeld met het antibioticum azitromycine erbij. Bijwerkingen van HCQ, die in de mainstream media worden uitvergroot, zijn volgens hem in de praktijk zeer zeldzaam. Het verbod op HCQ verhoogde het aantal doden ten gevolge van Covid-19. Er is sprake van dood door schuld.

Eerder is onderzoek naar HCQ in Nederlandse ziekenhuizen gestaakt, omdat het middel niet werkte, maar daarbij werden niet de juiste richtlijnen gevolgd. Onderzoekers in enkele Nederlandse ziekenhuizen hebben later vastgesteld dat vroege toediening van HCQ de kans op IC-opname met 53% vermindert. Zou het toeval zijn dat er een explosie ontstond in een fabriek in Taiwan die bestanddelen ervoor produceer

In juni 2020 is een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat ivermectine extreem effectief werkt (in vitro) tegen SARS‑CoV‑2. Het middel staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO en de ontdekking ervan heeft tot een Nobelprijs geleid. De laatste maanden verschijnen er veel onderzoeken (nog niet allemaal peer reviewed) die de effectiviteit van ivermectine bij Covid‑19 onderbouwen.

Ivermectine komt echter niet voor in de Horizonscan Covid‑19, die door Zorginstituut Nederland wordt opgesteld en potentieel effectieve geneesmiddelen bij de behandeling van Covid‑19 in kaart brengt. Ook komt ivermectine niet voor in het literatuuroverzicht van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over medicamenteuze behandeling van Covid‑19. En dat is ernstig, omdat behandeling met ivermectine zeer effectief lijkt en overlijden kan voorkomen.

Waarom een boycot van bestaande medicijnen?

Op een persconferentie van een groep artsen voor het Capitol Hill in Washington D.C. in juli 2020 over het middel HCQ legde de arts dr. Simone Gold uit dat geen spoedprocedure kan worden aangevraagd voor een vaccin als er al een medicijn beschikbaar is. Dan zou het vaccin het normale traject moeten doorlopen en dat zou jaren kunnen duren. Vaccinontwikkelaars hebben er dus belang bij dat er geen medicijn tegen Covid-19 beschikbaar is. Zij werd na de persconferentie aangevallen door de media, gecensureerd op social media en ontslagen door haar werkgever. “Het enige wat ik doe, is strijden voor het recht om een bepaalde behandeling voor te mogen schrijven aan patiënten.” Het verbod op een eerstelijns eenvoudig geneesmiddel is bedenkelijk en roept vragen op. 

Ventilatie en ionisatie

Ventilatiesystemen die lucht rondpompen, lossen het probleem niet op, maar verergeren het. Er zijn ook luchtreinigers verkrijgbaar met ionisatoren. Die ioniseren de lucht en doden virussen en bacteriën, maar de overheid wilde er niets van weten. In de Tweede Kamer zijn wel 55 ionisatoren geïnstalleerd!

De verregaande maatregelen die de regering in 2020 in de strijd tegen het coronavirus nam zouden dus kunnen worden beperkt of zelfs teruggedraaid. Ze werden daarentegen aangescherpt en de tijdelijke wet maatregelen Covid‑19 (spoedwet) heeft de vrijheden van burgers nog verder ingeperkt.

Kanttekeningen bij de bestrijding van het coronavirus met vaccinaties

Einde 2020 is vaccineren het sleutelwoord om de pandemie in te dammen en de immuniteit te bevorderen. Volgens de directeur-generaal van de WHO, Ghebreyesus, kan alléén vaccinatie op grote schaal voor groepsimmuniteit zorgen.

Eerder zei Fauci dat 60 tot 70% gevaccineerd moet zijn, maar later beweerde hij dat ongeveer 75, 80, 85% de prik moet hebben gehaald. Fauci: “Toen uit peilingen bleek dat slechts de helft van de Amerikanen zich wilde laten vaccineren, zei ik dat 70 tot 75% nodig zou zijn voor groepsimmuniteit. Uit nieuwere peilingen bleek dat zo´n 60% het vaccin zou nemen, en dus dacht ik: er kan nog wel iets bij en ging ik naar 80, 85%.” Hij voegde eraan toe dat hij niet precies weet welk percentage nodig is voor groepsimmuniteit. Fauci geeft dus toe dat hij knoeit met cijfers over groepsimmuniteit om de vaccinatiebereidheid te bevorderen. Groepsimmuniteit kan echter ook op natuurlijke wijze tot stand komen, omdat mensen die immuun zijn als buffer kunnen dienen tussen hen en een geïnfecteerde persoon.

Al bijna twintig jaar (sinds SARS-CoV) tracht de farmaceutische industrie vaccins voor andere coronavirussen te maken, maar ze is daarin nooit geslaagd. Iedere test op dieren leverde een immuniteitsreactie op waardoor de infectie zelfs verergerde. Het virus dat Covid-19 veroorzaakt, is nooit geïsoleerd, dus erop testen en ertegen vaccineren lijkt onmogelijk. Tot nu toe bevatten vaccins een dode of verzwakte versie van een virus en duurde de ontwikkeling van een vaccin vijf tot tien jaar, in slechts één geval vier jaar. De nieuwe vaccins moeten dus op een andere manier werken.

Ze zijn op RNA of mRNA gebaseerd, een nieuwe technologie waarmee nog niet eerder geregistreerde vaccins werden gemaakt. Dat houdt een risico in. RNA is genetisch materiaal dat cellen aanzet tot het maken van eiwitten. Deze coronavaccins werken door een klein stukje coronavirus‑mRNA in het lichaam te injecteren. Dat kan in de cellen in het DNA worden ingebouwd: dat betekent een genetische verandering, die niet meer kan worden teruggedraaid.

Tijdens de Global Vaccine Summit (juni 2020) is $ 8,8 miljard opgehaald voor GAVI, een samenwerkingsverband van onder meer Bill Gates, de WHO en Unicef. Dit samenwerkingsverband wil een grote rol spelen bij de ontwikkeling van een coronavaccin. “GAVI speelt een sleutelrol in de coronarespons door ervoor te zorgen dat ieder toekomstig vaccin toegankelijk en betaalbaar is”, sprak Rutte. “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat Nederland tussen 2021 en 2030 € 325 miljoen beschikbaar zal stellen aan GAVI.”

Aan de overheid is al vanaf 2004 gevraagd om een onderbouwing van het vaccinatiebeleid. Omdat er nooit een antwoord op gestelde vragen over veiligheid en effectiviteit werd gegeven, heeft de Stichting Vaccinvrij in 2018 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vragen gesteld over het gevoerde beleid. Van het RIVM heeft de stichting nooit de gevraagde stukken ontvangen, maar zij is in 2020 door de rechter in het gelijk gesteld. De Nederlandse overheid wilde geen openheid van zaken geven over haar contractafspraken met de farmaceutische industrie, ze kwam niet met sluitende bewijzen dat de vaccins effectief en veilig zijn en ook ontbrak het bewijs dat vaccins immuniteit zouden bewerkstelligen.

De vaccins die nu op de markt komen tegen SARS-CoV-2 zijn in heel korte tijd geproduceerd zonder dat alle testfasen zijn doorlopen. In de VS kunnen farmaceuten volgens een wet uit 1986 niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van vaccineren. De farmaceutische bedrijven schuiven allemaal hun aansprakelijkheid af op de overheden.

De Nederlandse regering met in haar kielzog de media voert intensief campagne om de bevolking ertoe over te halen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij besloot om bij vaccins geen bijsluiters te leveren, omdat zij zich tegenover de EU heeft verplicht om een voldoende hoog niveau van vaccinatiebereidheid te bereiken. Zou die, als mensen de bijsluiters lezen, te sterk dalen?

De samenstelling van de vaccins wordt geheim gehouden. Toen aan minister De Jonge werd gevraagd naar de samenstelling, antwoordde hij: “Dan denk ik: joh, je hebt je hele leven frikadellen gegeten en je weet ook niet precies wat erin zit. Hier is echt uit‑en‑ter‑na getoetst of het deugt en of het klopt en of het veilig is. Bijwerkingen zijn in beeld gebracht.” Omdat er geen bewijzen zijn, is het onzeker in hoeverre de vaccins werken en of ze veilig zijn; ze zijn experimenteel, nauwelijks getest en sommige zullen het DNA van de gevaccineerden veranderen. Het gebruik van deze mRNA-vaccins houdt namelijk genetische modificatie in. Het mRNA is gewikkeld in nanodeeltjes, welke de cel kunnen binnendringen. Het komt erop neer dat met mensen wordt geëxperimenteerd, wat in strijd is met de Code van Neurenberg, zeker als inenting ook nog verplicht wordt. Omdat genetische modificatie bij de mens in Nederland verboden was, werd het Besluit genetisch gemodificeerde organismen (ggo) milieubeheer 2013 op 23 december 2020 aangepast.

Inmiddels heeft de EU meer dan 2 miljard doses van de vaccins van onder meer Pfizer/BioNTech, Moderna (Bill Gates) en AstraZeneca aangekocht met het doel om voor eind 2021 iedere Europeaan te hebben gevaccineerd.

Volgens de medeoprichter van BioNTech, Dr. Ugur Sahin, is het door hem ontworpen Covid‑19‑vaccin voor Pfizer op 25 januari 2020 in slechts enkele uren in één dag ontwikkeld. Ook het ontwerpen van Moderna´s coronavaccin duurde kort: slechts twee dagen.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft het vaccin van Pfizer goedgekeurd, maar wel enige bezorgdheid geuit over twee nieuwe stoffen erin, waarover nauwelijks informatie bestaat. Daarom is er een voorlopige goedkeuring en is het vaccin nog in de testfase, die tot 2023 duurt. Hetzelfde geldt voor het vaccin van Moderna.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) had nog nooit eerder een op mRNA gebaseerd vaccin of behandeling goedgekeurd wegens acuut gevaar voor de volksgezondheid. Maar nu heeft het bureau voor het eerst toestemming gegeven voor het op mRNA gebaseerde vaccin van Pfizer en BioNTech. Dit bevat polyethyleenglycol (PEG). 70% van de mensen vormt antilichamen tegen deze stof. Dit betekent dat zij allergische, mogelijk fatale reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen. Ook het vaccin van Moderna is goedgekeurd door de FDA. Wel heeft de FDA eind oktober 2020 een lange lijst met verwachte mogelijke tegenreacties op Covid-19-vaccins gepresenteerd. Van de beide RNA-vaccins zullen twee doses worden toegediend. Zwitserland keurde de RNA-vaccins niet goed.

De langetermijneffecten van de mRNA-vaccins zijn onbekend, zowel wat betreft bescherming tegen het SARS-CoV-2 virus als de mogelijkheid van blijvende schade in het lichaam, zoals onvruchtbaarheid van vrouwen. Ook kunnen “niet‑neutraliserende antilichamen” gevormd worden die kunnen leiden tot een sterke immuunreactie, zoals eerder vastgesteld werd in experimenten met coronavaccins bij katten. In de loop van deze studies stierven alle katten, die de vaccinatie goed hadden doorstaan, na het toedienen van het echte virus. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Zowel tijdens de korte testfase als na de eerste prik zijn veel bijwerkingen van beide vaccins geconstateerd. Om slechts één Covid-19-patiënt te voorkomen, moeten 256 mensen worden gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin, de overigen hebben er geen baat bij, maar worden wel blootgesteld aan ongewenste neveneffecten ervan; zo´n vaccinatie hebben we niet nodig, aldus Dr. Wolfgang Wodarg, internist. De gerenommeerde toxicoloog Prof. Dr. Stefan Hockertz beschouwt de goedkeuring door de EMA als opzettelijk toebrengen van grof lichamelijk letsel.

Inmiddels hebben Dr. Wodarg en Dr. Mike Yeadon, voormalig wetenschappelijk directeur van Pfizer, samen met ruim 80.000 gerenommeerde wetenschappers in een petitie onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiestudies geëist ter bescherming van het leven en de gezondheid van de vrijwilligers. Zij maken zich zorgen over de veiligheid. Volgens Yeadon zijn er absoluut geen vaccins nodig om de pandemie te laten verdwijnen: “Ik heb nog nooit zulke onzin gehoord. Je vaccineert geen mensen die geen ziekterisico hebben. Je zou ook niet van plan moeten zijn om miljoenen gezonde mensen te vaccineren met een vaccin dat niet eerst grondig is getest bij mensen.”

De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn vectorvaccins. Hierbij worden bestaande virussen, bijvoorbeeld verkoudheidsvirussen, die de cel kunnen binnendringen, onschadelijk gemaakt. In het RNA wordt een stukje van het corona-RNA ingebracht, waardoor de cel het als vreemd herkent en de afweerreactie op gang wordt gebracht. Bij besmetting met het echte virus reageert de cel dan op dezelfde manier. Deze vaccins hoeven één keer gegeven te worden. Ook bij deze is sprake van genetische modificatie.

De bestelde vaccins zijn dus niet te vergelijken met de jaarlijkse griepprikken, die tot nu toe werden gegeven. De vaccins zijn ongeschikt voor mensen, die op veel soorten medicatie allergisch reageren en in België werd aangegeven dat mensen met immuunziektes geen vectorvaccin mogen hebben.

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid (slechts FvD, PVV en SGP waren tegen) ingestemd met een indirecte vaccinatieverplichting. De toegang tot bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels, scholen, ziekenhuizen, evenementen, publieke voorzieningen, horeca en dergelijke kan hiermee worden geweigerd. Dit alles terwijl er volgens een woordvoerster van de WHO géén bewijs is dat een van de vaccins corona-infecties zal voorkomen.

In plaats van te kiezen voor bestaande oplossingen gaat begin 2021 een ongekende vaccinatiecampagne van start, waarvan Bill Gates ongeveer tien jaar geleden het doel formuleerde: ontvolking door gedwongen vaccinatie. Duidelijker kan de intentie om de wereldbevolking te reduceren niet naar voren worden gebracht.

De “Sovereign Independent” (juni 2011)

Alles wat nu gaande is, is zorgvuldig gepland. De plannen werden lang voor de uitvoering bekend gemaakt en dienen om een communistische Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen.

Door:
Catherine Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op Wel of niet laten vaccineren tegen het coronavirus?

 1. Bob zegt:

  Als dit artikel waarheids getrouw is
  zijn de VN, de EMA en de regeringen
  bezig met een massa moord voor te
  bereiden, die overeen komt met het
  uitsterven van de dinosauris.

  Geliked door 4 people

 2. koddebeier zegt:

  Er is maar één vaccin wat op de traditionele manier werk en dat is GSK-Sanofi.
  Maar ja we hebben geen vrije keus wat voor vaccin je wilt, dus de overheid beslist met welke rotzooi je ingespoten wordt..
  Dus………..ze kunnen het bekijken !!!

  Geliked door 2 people

 3. Kanaloa01 zegt:

  Of het massa moord is kan ik niet beoordelen, wel dat er kans is om via deze vaccins het DNA dusdanig te veranderen dat veel mensen onvruchtbaar worden om zodoende op termijn de wereldbevolking te decimeren. Het vervelende is dan wel weer dat in Afrika Corona niet veel voor komt dus vaccineren is daar dan niet nodig, wat inhoudt dat de vrouwen daar gewoon door kunnen gaan met het hebben van 6 kinderen gemiddeld.
  Rutte en de rest van de regering moeten hier van af weten gezien hun inspanningen om iedereen gevaccineerd te krijgen.

  Like

 4. koosv8 zegt:

  VacciNEEEEE, doe maar een frikandel . Ik ga wel gewoon dood. Waarom is iedereen zo bang om dood te gaan? Als men dat niet wil zien, dan heb je toch geen leven meer.
  Vroeger…….nog niet zo heel lang terug, zeiden kinderen onder elkaar wel eens; Als iedereen in sloot springt, doe jij het dan ook? Nee natuurlijk niet. Nou tegenwoordig wel denk ik.

  Geliked door 2 people

 5. BigLJohn zegt:

  ….De samenstelling van de vaccins wordt geheim gehouden….Microbioloog Jean-Luc Murk die werkt op het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg schreef in het Brabants dagblad over de samenstelling van het vaccin; 2 milliliter vloeistof, bestaande uit een vetbolletje met wat cholesterol, zout, water, suiker en dan een klein beetje genetisch materiaal – 10 procent van het coronavirus. Volgens hem net zo onschuldig als een paracetamolletje. Wij weten inmiddels wel beter. Als je leven je lief is; laat je niet vaccineren met die gifspuit, trap er niet in !

  https://www.bd.nl/brabant/microbioloog-jean-luc-murk-geeft-antwoord-op-prikvragen-dat-vaccin-is-gewoon-een-klein-vetbolletje~af732ef0/?referrer=http%3A%2F%2Fadguard.com%2Freferrer.html

  Like

 6. bobzelf zegt:

  NOU IK OME BOB , KAN WEINIG ONZIN HIER VINDEN
  IK HEB AL HEEL VEEL PROFESSOREN GEHOORD EN GEZIEN

  EN DAT WAREN NIET UW DIERENARTSEN HOOR .. ,,, WHAHAHAHA

  DUS ALZHEIMER ??? , WAT BEDOELT U WHAHAHAHAAHA
  IMMUNZIEKTES
  HENSENBESCHADIGINGEN , EN GEWOON DE DAUDDTTTTTTTTTTTTTTTTT

  EN IK HEB GISTEREN OF ZO . DIE WEGGEPOESTE FILM VAN KIL BILL a.s.a.p
  opgedoken, dank u wel babouska …. die heeft echt alles na 30 jaar kgb

  dus als een man gewoon lekker op tv verhalen zit te vertellen, dat hij 20 x zijn inzet van10 miljard al terug had op zijn bank dus 200 miljard euro ‘ dollar
  EN
  ALS U HET NORMAAL VINDT DAT ZO IEMAND NA 496.000 VERLAMMINGEN EN DODEN NA OME BILL’S POLIO VACCIN IN INDIA TUSSEN 2010 EN 2017
  GEWOON DOOR HOGHE STAATSHOOFDEN DE HAND WORDT GESCHUD ???

  EN ALS DIEZELFDE MAN, DUS GEWOON LACHEND VERTELT , DAT ER EEN 7 MILJARD 200 MILJOEN MENSEN TEVEEL ZIJN OP DEZE AARDE

  DUS DIE MAN, HEEFT DUS UW VACCIN GEREGELD !!!
  EN GAAT TOT 2022 IEDEREEN EEN VACCIN GEVEN

  KOMT REDELIJK VERTROUWD OVER HE TIJL ??????????????????

  BENT U VAN DE POT GEPLEURD ??
  BENT U DOOR DE RATTEN BESNUFFELD ???
  OF ERG LANG BIJ EEN MOLEN GEWERKT ???

  DAN ZOU IK HET VACCIN ZO ECHT ONGEZIEN LATEN SPUITEN IN EEN BOOM WHAHAHAHAHA

  KOM NOU TOCH……, NIETS WETEN ZE,…… NIKS OVER 2 OF 3 A 4 JAAR NOPPES
  ZELFS GEEN BIJSLUITER WHAHAHAAHA
  DIE ZIT GODVERDOMME ZELFS BIJ DE PARACETAMOL WHAHAHAHA

  HEEFT U GODVERDOMME ZO WEL EENS EEN AUTO GEKOCHT ???
  DAT U DE KOFFERBAK NOG NIET OPEN MOCHT DOEN

  OF GA LEKKER EEN KEER PARACHUTE SPRINGEN ALS DE ZOON VAN DE KANTINE HOUDER , EFFE UW PARACHUTE OP HEEFT GEVOUWEN ??

  DACHT HET NIET HE ??

  MOOI , DUS HAAL DIE SPUIT, U KUNT NOOIT MEER TERUG

  NOU DAT IS EEN PRE TOCH ?? DAN MAG U ALS U VEEL MAZZEL HEEFT
  2 JAAR WEER ALLES,
  WAT WILT U OP UW GRAFSTEEN HEBBEN DAN DAARNA ???

  (LAAT U NIET KISTEN , ALLES KOMT IN KANNEN EN KRUIKEN ? WHAHA )

  DUS KLAAR EN NAAR HUIS , EN VERGEET DE MASSA PROPAGANDA, VAN WE GAAN HEEL DE WERELD VOOR 2022 EFFE INENTEN

  DAT ZAL TOCH ZEKER ZONDER OME BOB ZIJN

  SPREEK NOU GEWOON MET UZELF AF ?? , KIJK DE KAT UIT DE BOOK

  EN LAAT U DOOR 1 VAN UW VACCIN VOORSTANDERS EFFE BELLEN OP 1 E KERSTDAG ,ZO ROND KOFFIETIJD 11.30 IN 2030

  KIJKEN WIE ER DAN NOG LACHT ???

  WELKE MONGOOL GAAT NU 17.234.000 MENSEN 2 X INENTEN ( MINIMAAL ) OMDAT ER 11.000 MENSEN ZIJN GESTORVEN AANDE GRIEP ?????

  WORDT NOU GODVERDOMME EENS WAKKER IN 2018 WAREN ER 12.000 DODEN !!!

  IEMAND TOEN MET EEN MONDKAPPIE GEZIEN ?? DE GRENZEN DICHT ??? NIET VLIEGEN ?? DE WINKELS GESLOTEN ?? 2 MENSEN OP JE VERJAARDAG ??
  1 METER 50 ?? IN EEN CIRKEL ??? BISOSCOPEN DICHT ???
  MARATHONS WERELWIJD AFGELAST ?? VOETBALSTADIONS ZONDER PUBLIEK ?? ,
  MUZIEK CONCERTEN AFGELAST ??? OP JE MUIL GESLAGEN WORDEN DOOR EEN BOA, ALS JEDE SUPERMARKT INLOOPT ?? HANDSCHOENEN AAN,?? 171X JE HANDN WASSEN ?? WEL NAAR DE HOEREN !! GELUKKIG , DATDAN WEER WEL, PFFFFT. WHAHAHA

  TYFT ,, PLEURT TOCH OP ,

  WORDT NOU GODVERDOMME EENS WAKKERRRRRRRRR

  IK GA EFE DOUCHEN

  HUGGIE

  OOM LANDRU WHAHAHAHAAH

  Geliked door 1 persoon

 7. Helena zegt:

  Catherine dank voor deze duidelijke waarschuwing, en natuurlijk wordt het een NEE. Het middel is veel erger dan de kwaal. Het zo bejubelde vaccinatieprogramma van de staat zal morgen tijdens de persco wel weer uitgebreid aanbevolen worden: “je doet het niet voor jezelf maar voor een ander” en er zal weer geen enkele kritische vraag worden gesteld. Tot nu toe heb ik nog niemand gesproken die smacht naar het ‘bevrijdende” prikje, maar er zullen er – ben ik bang – naarmate de opsluiting langer duurt en de economie steeds verder inzakt – de nodige door de knieën gaan en er alsnog toe besluiten. Laten we hopen dat er gaandeweg duidelijk wordt dat de prik juist de aanjager van het virus is, nou ja dan is er snel groepsimmuniteit 🙂

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s