Als ongeboren levens er niet toe doen…

(Door: Wim van Schaik)

Vrouwen die abortus willen plegen, hoeven straks niet meer na consultatie van een arts verplicht vijf dagen te wachten. In navolging van de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel om die termijn af te schaffen. Gejuich bij de zelffeliciteerders van PvdA, GroenLinks, VVD en D66! Ongeboren leven vermoorden: Lachen! Felicitaties Bloemen! Bij zo’n omstreden wetsvoorstel past geen juichstemming. Maar dat besef ontbrak. Links had weer eens ‘wat groots en goeds verricht’.

Eerder hekelde Caroline Van der Plas (BBB) die jubelstemming: “… ik wil deze partijen graag meegeven bescheidenheid te betrachten. Want hoe je het ook wendt of keert, we hebben het wel over een levend wezen dat gewoon…, ja…, wordt weggehaald; ik zal het maar cru zeggen”.

De belangen van onmondig ongeboren leven moeten het in ons land elk jaar zo’n 30.000 keer afleggen tegen die van mondige volwassenen. Niks bescherming van het zwakke, waar links zo graag mee pronkt. Links gaat ook de fundamentele discussie over beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven uit de weg. ‘We hebben er zo hard voor geknokt’, heet het dan. Alsof daarmee het denken moet ophouden. Of men komt met de ultieme dooddoener dat abortus een vrouwenrecht is. En dan is er nog het beproefde recept de ander de mond te snoeren met verdachtmakingen. Net zoals je niet tegen massa-immigratie mag zijn, voor de EU en – sinds kort – ook voor Oekraïne moet zijn, geen vraagtekens mag zetten bij de klimaathype of bij de impact van corona of van de islam op onze vrijheid (van meningsuiting), moet je ook voor abortus zijn.

Mensen kunnen tal van plausibele redenen hebben om te kiezen voor abortus, maar het negeren of glashard ontkennen van de menselijkheid van het ongeboren kind is iets wat door de huidige stand van wetenschap en technologie steeds lastiger is. Het menselijk embryo is onmiskenbaar een levend wezen en dat wezen is duidelijk een mensenleven. Het is weliswaar niet in staat zelfstandig te overleven, maar die kwetsbaarheid en afhankelijkheid verandert niet de biologische status van een foetus als levend mens.

Een foetus kan zelfs na miskraam of abortus worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). En als iemand een zwangere vrouw moedwillig in de buik trapt en zodoende een miskraam veroorzaakt, wordt hij gezien als moordenaar. Daarom is het onbegrijpelijk dat vogeleieren, padden, vleermuizen en veel andere dieren, , zelfs plantjes, ten koste van enorme maatschappelijke offers worden beschermd, maar mensenkinderen in de moederschoot massaal gedood mogen worden.

Niemand ontkent dat het levende mensje in de baarmoeder voor levensonderhoud afhankelijk is van het lichaam van de moeder. Wat wel voorbij gezien wordt, is dat het bij een zwangere vrouw niet (meer) alleen om het lichaam van de vrouw gaat, maar ook om dat kleine, in biologisch opzicht zelfstandige mensje. Bij een abortus maakt men voor een ander mens de keus tussen leven of dood. Het weghalen van een foetus is daarom iets anders dan het verwijderen van een blindedarm bij een patiënt. Je haalt een ander mens weg uit de baarmoeder van een vrouw. Het harde feit is dat er dan een mensenleven wordt gedood. Maar linkse mensen, inclusief laffe naamgristenen van CDA en CU zonder moed om een afwijkend standpunt in te nemen, houden niet van harde dingen en helemaal niet van harde feiten.

De waarheid is een ongewenste gast en als iemand het weg wil hebben, doet ongeboren leven er ineens niet meer toe. De simpele, maar foute redenering is: Ik heb de macht en daarom ook het recht. Vandaar strijdkreten als: “Vier je abortus”, “Abortus is gezondheidszorg”, “Gratis abortus en zonder verontschuldiging”. Verhullende namen als ‘Planned Parenthood’ (VS), ‘She Decides’ (Ploumen) of ‘Healthcare’ (Bill Gates) zijn niet meer dan het hernoemen van Auschwitz, terwijl de ovens in bedrijf blijven. (Laura Hollis)

In een cultuur die zelfontplooiing en plezier boven persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfbeheersing stelt, kan abortus zomaar een vorm van anticonceptie worden. Dat vraagt gemakkelijke en snelle toegang tot abortus. Geen bedenktijd dus. Die cultuur zien we in de politiek, in de wereld van entertainment, in de media en niet te vergeten in het onderwijs. Een cultuur, waar blank links met luide stem de levensstijl van promiscue seksualiteit en het afzien van huwelijkstrouw propageert en het gezin dat bestaat uit vader, moeder en kinderen bagatelliseert, ridiculiseert en het liefst minimaliseert.

Het steunen van de abortuspraktijk gebeurt veelal niet omdat men er zelf zo voor is, maar gewoon uit slap conformisme. Je zou denken dat links progressieven (hoezo progressief?), vaak met een academische achtergrond of een baan in de wetenschap, open staan voor nieuwe inzichten. Maar helaas. Hoger opgeleiden denken wel twee keer na. Niet om tot een beter inzicht of beter gefundeerde opvatting te komen. Nee, om te voorkomen een onwelgevallige opvatting te hebben. Het zijn modieus na-kletsende kuddedieren, die zich aansluiten bij het in hun sociale groep populaire standpunt. Ze kennen de schibbolets in elk debat. Ook als het om abortus gaat. Sinds de schaamteloze heksenjacht van Wim Voermans op Raisa Blommestijn weten we dat ze zo opgeleid worden. Vervolgens houden ze zichzelf voor de gek door te denken dat ze via intelligent redeneren tot hun standpunt zijn gekomen.

Deze gemakzuchtige onverantwoordelijkheid onder de bevoorrechten is niet alleen laf, maar getuigt ook van onverschilligheid en ongevoeligheid. Te doen wat men wil, wat de impact op anderen ook is, is volmaakt egoïsme. Bovendien, een samenleving die abortus normaal vindt, geeft naar kinderen de boodschap af dat hun bestaan afhangt van de grillen van een ander en dat hun eigen bestaan op zijn best toevallig, maar niet noodzakelijk is. Als ongeboren levens er niet toe doen, maakt op den duur geen enkel leven meer uit.

(Bij het insturen van dit artikel werd bekend dat het Amerikaanse Hooggerechtshof in een historische uitspraak het federale recht op abortus heeft afgeschaft. Het Hof heeft bepaald dat er geen grondwettelijk recht op abortus bestaat.)

Door:
Wim van Schaik
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Als ongeboren levens er niet toe doen…

 1. Steven zegt:

  Deze linkse partijen juchen zelfbeschikkingrecht over abortus toe.. maar als het om die gifspuit gaat dan geldt die zelfbeschikkingsrecht ineens niet meer. Hypocriet KUT-Zooitje!

  Geliked door 4 people

 2. Bob Fleumer zegt:

  De vele paren die nu babies uit het buitenland halen voor adoptie zouden best deze ongeboren kinderen kunnen adopteren, lijkt me het overdenken waard.

  Geliked door 1 persoon

 3. Hovawart zegt:

  De Linksche Looney Brigade komt zelf tot op vergevorderde leeftijd in aanmerking om te worden geaborteerd, maar (hulp bij) euthanasie bij een voltooid leven blieft onbespreekbaar en onrechtmatig …het kan verkeren.

  Geliked door 1 persoon

 4. karton zegt:

  Zou me helemaal niet verbazen als Pechtold de indiener van dit wetsvoorstel is geweest, deze viespeuk was/is doorlopend druk met een abortusje hier en een abortusje daar en dan is een wachttijd van 5 dagen voor de mevrouw wel wat lastig.
  Trouwens, nóg een warm voorstander van deze wet is onze gekleurde “minster” Weer-een-kind, alias Weerwind. (“Weer-een-kind” is z’n nick-name in de gemeente waar hij wethouder was) Hij kreeg die nick-name NIET omdat hij z’n moestuintje zo keurig netjes onderhield !!!
  Deze man hield/houdt (??) wel van een “versnaperingetje” buiten de echtelijke sponde, zo af en toe, zoalsik uit zéér betrouwbare bron heb vernomen.
  “Leiders” in Nederland ? Het grootste schorem dat er rondloopt, op de “vluchtelingen” na.

  Geliked door 1 persoon

 5. Lichtwezen zegt:

  Er wordt al jaren abortus gepromoot maar iedere discussie over het gebod dat heet: “Gij zult niet doden” uit de weg wordt gegaan! Weet dat er aan deze daad karma aan vast zit, waarbij Karma het direct ingrijpen in een Goddelijke wet is. (Er is ook oorzaak en gevolg, wat met menselijke relaties te maken heeft. ) Lees de boeken van Jozef Rulof voor meer wijsheid (www.rulof.nl)

  Geliked door 2 people

 6. Bezorgde burger zegt:

  Fantastische geschreven meneer van Schaik!

  Linkse doctrine is het tegenovergestelde van Bijbelse waarheden.
  U heeft vele Bijbelse waarheden genoemd in uw stuk en ik ben het roerend met uw eens.

  De pijlers van modern links zijn:

  – Abortus
  U zult niet doodslaan. (Ex. 20:13)

  – Genderideologie
  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Gen. 1:27)

  – Vereren van seksuele immoraliteit
  Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. (Hebr. 13:4)

  – CO2 belasting en Stikstofmaatregelen
  Het herverdelen van geroofd persoonlijk kapitaal door middel van aflaten zoals de Katholieke kerk deed in de middeleeuwen. “Wij verplichten u uw zonden (CO2 afdruk) vrij te kopen door middel van certificaten en boetes”
  Gij zult niet stelen. (Ex.20:15)
  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. (Ex. 20:17)

  – Open grenzen
  Vanwege hun ongehoorzaamheid strafte God Israël diverse keren door de invasie van buurlanden die het land leegroofden, de mannen doodden en vrouwen en kinderen tot slaaf maakten

  – Leugens opleggen middels van on-onderbouwde en onverdedigbare principes en theorieën
  U zult geen vals getuigenis spreken
  (Ex. 20: 16)

  – Verstoren van de zondagsrust
  Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. (Ex. 20:8)
  Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
  maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. (Ex. 20:9)

  – Verstoren van de veiligheid, respect en overdracht van normen en waarden binnen het gezin.
  Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

  In Exodus 20 staan de 10 geboden opgesomd.
  Door deze 10 simpele regels na te leven zorgt God ervoor dat zijn volgers hun integriteit bewaren.
  Door deze regels op te volgen zorgt God ervoor dat kwaadwillenden niets bij christenen ontdekken waardoor ze chantabel zijn.
  De Bijbel, het Woord van God, is de enige bron van wijsheid en kracht om wereldse doctrines zoals deze te weerstaan.

  Sinds 1968 heeft de wereld zich helemaal van het christendom afgekeerd en bij iedere stap in de ontkenning van God is de wereld een stuk slechter, corrupter, agressiever en crimineler geworden.
  Voor 1968 waren gewapende overvallen, schietpartijen, drugskartels, verkrachtingen op klaarlichte dag, corruptie bij de overheid, liegende politici, overmacht en onkunde bij de politie, afpersing en medische dwang totaal onbekende begrippen.
  Hoelang lopen de mensen nog achter links, achter wereldse doctrines, aan voordat ze zoveel rampen en ellende over zich heen gestort krijgen dat ze eindelijk weer tot God keren?

  Geliked door 4 people

 7. John 2022 zegt:

  Geweldig beschreven de morele afbraak van NL door de linkse kerk, ik was in het verleden voor door de misinformatie over abortus. Totdat ik ontdekte dat onze overheid het volk op microniveau had misleid door arbortus een persoonlijk probleem te maken. Toen ik er achter kwam dat er jaarlijks 51 miljoen abortussen plaats vonden ontdekte ik een kwaad zo groot dat er vanaf 1981 tot heden meer dan 2 miljard mensenkinderen in de moederschoot zijn vermoord.
  Dat is dus ongeveer 30% van de wereldbevolking die is weggemaaid. Gevolg in China een te kort aan vrouwen, gevolg in de wereld een tekort aan opvolgers in kenniseconomie en allerhande functies.

  Abortus maakt meer kapot dan je lief is.

  Zo heb ik gelezen dat er een onderzoek is gedaan naar de vrouwen die een abortus hebben onder gaan.
  De meeste van hen worden nadien depresssief omdat hun moedergevoel hun aangeeft dat ze hun eigen kind hebben vermoord. Dus veel psychische schade bij deze slachtoffers. Daarnaast zijn er vrouwen die hun hart verharden zo van het was toch maar een proppie, hier is ook onderzoek naar gedaan en daaruit is gebleken dat dit soort vrouwen na zo’n 10jaar niet meer bestaan. Wat een mens zaait zal hij/zij oogsten.
  We zien hier de depopulatie agenda van de Elite, organisaties als Planned parendhood (valse naam).

  En in NL maakt niemand zich zorgen over de 1680 kinderen die door jeugdzorg zijn afgenomen t.g.v. het desastreuze Rutte beleid. Al 1,5 jaar doet niemand wat voor deze kinderen en gezinnen, Rutte voorop.
  Deze kinderen worden veelvuldig bij andere pleegouders geplaatst zodat er bij deze kinderen onthechtings- verschijnselen ontstaan zodat zij geen gezonde relaties kunnen opbouwen waaruit later gezonde gezinnen kunnen ontstaan. Ook dit zijn de-populatie verstoringsmechanismen. De pedo-beerbut in NL gaat binnenkort weer open. Mensen die zich uitspraken zitten in de gevangenis, hoezo rechtstaat.

  Dus laat U niet verlammen door cognitieve dissonantie, van zo ń vaart zal het wel niet lopen.
  NL is het morele afvoerputje van Europa en we glijden als maar sneller af. God zal op zeker moment ingrijpen en ons met de gevolgen confronteren. We leven in de tijd van Noach, Henoch en niemand weet ervan t.g.v. geschied vervalsing, maar de Genade wekker Johannes 3 en 14: 1=> loopt binnenkort af doordat mensen die niet geloven de kerkdeuren hebben gesloten in 2020 t.g.v. hun aan gepraatte Corona angst.
  Zelfs op televisie wordt getoond wat er staat te gebeuren maar men kent Zijn Woord niet. Maar men kan nog steeds voor het genade offer van Jezus kiezen Succes!. Want het gaat NIET om kerkje spelen maar om behoud van Uw ziel!!!

  Geliked door 2 people

 8. L. Sevier zegt:

  Het zal je vrouw, dochter, kleindochter, zus, of wie dan ook maar zijn die verkracht is en in verwachting is gemaakt… (ja gemaakt!).
  Deze vrouw mag zelf over haar leven en toekomst beslissen…
  Denk eens even na, heilige boontjes….

  Like

 9. ronjaspers zegt:

  Abortussen zijn baby moorden,het zijn offers aan baal,moloch en satan.Baby,s zijn onschuldig en hun bloed is puur en zuiver,de perfecte offers voor satan.

  Like

 10. BigLJohn zegt:

  Als iemand een dier van een beschermde diersoort doodt wacht hem een zware straf. Word er een abortus gepleegd dan spreekt men niet over een moord, maar alsof ze een smerige rioolrat gevangen hebben die gedood dient te worden. Er word ook al het idee geventileerd om kinderen die al geboren zijn te doden. We gaan de kant van de Nazi’s op uit de tweede wereldoorlog. Iedereen sprak de schande over hun praktijken en vandaag de dag word het gedrag van de Nazi ’s nota bene gekopieerd zijnde; Abortus, euthanasie, experimentele gifspuiten (Corona), terwijl de moord op oude mensen en geestelijk gehandicapten ook al in de pijplijn zitten..

  Like

 11. Wim Vreeswijk zegt:

  Als ongeboren levens er niet meer toen doen, dan ben je van het padje af !

  Like

 12. Christiane zegt:

  Abortus is van alle tijden. Dit gebeurde in het verleden, het gebeurt in het heden en het zal ook in de toekomst gebeuren. Altijd! Abortus gebeurt om diverse redenen, meestal enkel bekend voor diegenen die het ondergaan.
  Laat ik nu toch gedacht hebben dat de legalisatie van abortus er kwam om de meisjes en de vrouwen te beschermen tegen kwalijke praktijken. Willen wij weer terug naar de breinaalden, metalen kleerhangers of dubieuze huismiddeltjes?
  “Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt”. Dit is een uitspraak van Jezus. Matheus 7:1-6

  Like

 13. bobzelf zegt:

  JA .. VROUWEN MAKEN MEER STUK ,DAN DRANK GOED KAN MAKEN

  11e GEBOD

  je .zus zal je bedoelen

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s