PvdA fractiemedewerker vroeg bouwvergunning aan voor salafistische moskee

‘Snel bouwen die moskee’, aldus de PvdA fractie uit Hillegom in een reactie op de binnengekomen handtekeningen van de bewoners uit het bejaardencomplex Groot Veenenburg, die tot hun schrik werden geconfronteerd met de plannen van de gemeenteraad om een grote salafistische moskee  tegen de achtertuin van hun dure appartementen aan te bouwen.

Dat was tegen het zere been van de plaatselijke politici. Zo hoopte D´66 dat “de ratio het wint van de onderbuikgevoelens” en was VVD’er Ted van Haaster gezellig een kopje thee gaan drinken (en “dat zouden meer mensen eens moeten gaan doen”) in de moskee, waar hij zich door het bestuur van Al Ansaar liet uitleggen dat het eigenlijk veel  meer is dan een gebedsruimte, een moskee.

“In de huidige situatie, maar zeker ook in de nieuwe, is er ruimte voor veel meer dan alleen gebed. Met name is er ruimte gereserveerd voor een ontmoetingsruimte, speelruimte en educatie voor de jeugd. Bijscholing voor kinderen die achterstand hebben met de Nederlandse taal, maar ook Arabische lessen zullen gegeven worden.”

Aha, een moskeeverzamelgebouw dus, als een soort salafistisch cultureel educatief middelpunt van de Marokkaanse gemeenschap, dat er in Hillegom voor de PvdA op zal gaan toezien dat men zich houdt aan de juiste en zuivere opvattingen van de islam. Dat de Al Ansaar gemeente maar 52 leden kent zal door deze toekomstige (gesubsidieerde) Nederlandse en Arabische taallessen ongetwijfeld in de toekomst worden uitgebreid.

Terug nu naar die lastige “xenofobe” bejaarden die de Pvda dwars zaten in hun voortvarende en doortastende aanpak van dit netelige en zich voortslepende probleem m.b.t. de salafistische geloofsgemeenschap van Hillegom.

De ouden van dagen waren inmiddels al een paar keer in het ootje genomen. Zou de moskee in de eerste presentatie 13 x 13 meten en uitdrukkelijk zonder minaret zijn. Een paar maanden later kwamen ze er bij toeval achter dat er gepraat werd over een 2 etages tellend gebouw van 17×17 en blijkt er inmiddels in de achterkamertjes overeenstemming te zijn bereikt over een gebouw van 20×20 2 etages hoog en weliswaar niet met een minaret, maar met een kunstwerk dat lijkt op een minaret, aldus Wethouder ruimtelijke ordening Jan Weijers (CDA). De nieuwe belofte van Jan Weijers luidt nu, dat er niet met geluid wordt opgeroepen tot gebed, geen herrie dus voor de buren. De heer Weijers is inmiddels ex-wethouder, dus niet meer beschikbaar om aan zijn belofte te worden gehouden.

Maar waar kwam nou eigenlijk die drammerige voortvarendheid van de PvdA vandaan? Welnu, wat blijkt? De voorzitter Rachid Elmahdadi van al-Ansaar blijkt tevens al jaren fractiemedewerker van de PvdA van Hillegom te zijn. En in die hoedanigheid diende hij de aanvraag voor de bouwvergunning in, die hij vanzelfsprekend ook meteen ruimhartig kreeg.

Belangenverstrengeling? Welnee, gewoon een op zichzelf staand geval.

Door: E.J. Bron

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

4 reacties op PvdA fractiemedewerker vroeg bouwvergunning aan voor salafistische moskee

 1. Ed zegt:

  In Zoetermeer, in de wijk Seghwaert zijn we ook overvallen door het gemeentebestuur dat in het diepste geheim de afgelopen jaren een moskee heeft gepland. Bij ons was het de CDA waar een bestuurslid in zat die ook in het bestuur van de moslim ICZ stichting zat.

  Het vermoeden is dat het gaat om een zakelijk plan om de wijk Palenstein etnisch te zuiveren van Marokkanen. Er zijn wel dure appartementen gepland en de sloop van 735 sociale huurwoningen die nergens gecompenseerd worden in bouwplannen. Met 49% allochtoon en 6% Marokkaans verkopen die appartementen niet dus dan wordt men hier creatief en zet in een autochtone wijk een moskee.
  Ik beschouw het als een soort hoogverraad van wethouder Frank Speel met burgemeester Waaijer van het CDA, aan de wijk Seghwaert, maar ook aan de Marokkaanse gemeenschap die straks als muizen de wijk Palenstein uit worden gedreven.
  Ze zullen er wel een lintje voor krijgen met “het heeft hare majesteit behaagd…”

  Like

 2. estafette zegt:

  Vandaag werd bekend dat in Duitsland invallen zijn gedaan bij Salafistische bewegingen. Er is beslag gelegd op veel bewijsmateriaal waaruit zou kunnen blijken dat er banden zijn met Islamitische terreur netwerken.. De salafistische organisaties zouden zich tegen de Duitse grondwet richten en een bedreiging voor de samenleving vormen het ziet er naar uit dat salafistische organisaties verboden worden in Duitsland (NOS journaal 14-06-2012)

  http://nos.nl/video/383827-actie-duitsland-tegen-salafisten.html

  Zouden de Hillegomse bestuurders zo flink zijn om hier op te reageren? Denk het niet en als er een reactie gevraagd wordt weet ik het antwoord al….. “Daar moeten we eerst een onderzoek naar instellen….”
  In Hillegom moet een burger niet op enige inspraak rekenen. De bestuurders zijn daar uiterst bedreven in het misleiden van de bevolking en het bspelen van de media. De nieuwe burgemeester begint nota bene zijn eerste interview al met het uitspreken van zijn bewondering voor de vele inspraak die de Hillegommers zouden hebben in het bestuur van die gemeente.
  Waar en wanneer dan?? Bij de rekonstructie van de N208 soms? Ach…. ander onderwerp maar niet minder erg.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  De PVDA,CDA,VVD,GL,DEMONEN66,CU,SP en de PvdD hebben allemaal VOOR de MOTIE HALSEMA gestemd, zodat de ISLAMISERING MAG doorgaan. Moeten we het nog duidelijker hebben. Slechts de SGP en de PVV WAREN en ZIJN TEGEN ISLAMISERING!
  Denk eraan 12 september.

  Like

 4. Ed zegt:

  Zoetermeer, 7 juni 2012: Moskee in strijd met bestemmingsplan

  Op 16 februari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een islamitisch cultureel centrum/moskee aan de Roggeakker te Zoetermeer, alsmede het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Tegen dit besluit is door SIP bezwaar gemaakt. SIP zet zich in voor Samenwerking, Integratie en Participatie voor een groene wijk waar plaats en de ruimte is voor iedereen.

  De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften heeft de zaak behandeld op de openbare hoorzitting van 26 april 2012. De commissie adviseert het college het bestreden besluit te herroepen. Over de bezwaren dat het bouwplan niet past in het bestemmingsplan overweegt de commissie als volgt.
  De commissie volgt de redenering van het college NIET.

  Het voorziene bouwwerk betreft GEEN multifunctioneel gebouw als bedoeld in de planregels.
  Nog daargelaten de vraag of het islamitisch centrum kan worden aangemerkt als kleinschalige voorziening zoals blijkens de plantoelichting wordt beoogd binnen deze bestemming,
  is de commissie van mening dat er GEEN sprake is van een multifunctioneel gebouw.
  Er is immers GEEN sprake van een ‘menging van functies’.

  Het college kon dan ook GEEN omgevingsvergunning verlenen op basis van de planregels, nu het voorziene bouwwerk geen multifunctioneel gebouw betreft.

  Dit betekent tevens dat het college TEN ONRECHTE de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wabo heeft gevolgd, aangezien de aangevraagde omgevingsvergunning had moeten worden aangemerkt als een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

  Over de gestelde parkeerproblemen overweegt de commissie als volgt.
  De commissie is van oordeel dat de capaciteit van de moskee (het aantal gebedsplaatsen) bepalend is voor de parkeerbehoefte. Voorts is in het onderzoek ten onrechte niet uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden in de omgeving, maar van de feitelijke situatie, waaronder een geringe parkeerbehoefte van de nabijgelegen dansschool.
  Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat niet inzichtelijk is hoeveel parkeerplaatsen moeten worden aangelegd en of is voorzien in voldoende parkeerplaatsen.
  Voorts constateert de commissie dat het bouwplan NIET voldoet aan de Bouwverordening.
  Uit de bij de omgevingsvergunning behorende tekening blijkt dat de grootte van de parkeervakken 2,40 x 4,00 meter is terwijl de Bouwverordening voorschrijft dat de parkeervakken minimaal 1,80 x 5,00 meter moeten zijn.
  De commissie constateert tevens dat de eis betreffende de realisatie van de parkeerplaatsen TEN ONRECHTE NIET als voorwaarde in de omgevingsvergunning is opgenomen.
  ======

  Maar het college van Zoetermeer heeft nog niet besloten. Dat doen ze wanneer de raad met reces is en waarschijnlijk in de eerste week dat alle regio’s zomervakantie hebben. Democratische principes zijn hier al jaren geleden over boord gegooid. Normaal gaat men vervolgens eerst nog een paar keer de slepende confrontatie met de rechter aan en de hoop dat ze de tegenpartij kunnen laten doodbloeden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s