De enige vijand van links

(Door:  Caroline B. Glick)

De wettelijke termijn van de functie van de voorzitter van Palestijnse Nationale Autoriteit (=staatshoofd), Mahmoud Abbas, verliep bijna vierjaar geleden. Maar zijn aanhangers maken zich daar niet druk over. In Israël, Washington en over de hele wereld steken de aanhangers van Abbas, die een voorstander van autoritaire principes is, de loftrompet over hem als een gematigd persoon. In 2002 duwde links, dat wanhopig op zoek was naar een gezicht voor de Palestijnen dat niet mocht lijken op het gezicht van Yassir Arafat, Abbas vanuit de schaduw van Arafat naar voren. Abbas, die al 39 jaar als vertegenwoordiger van Arafat dienst deed, werd aanvaard als een belangrijk politiek gematigd persoon en neergezet in de verzonnen positie van Palestijnse premier.

Het feit dat Abbas een onverbeterlijke Jodenhater is, die vier decennia in de hogere leiding van een terroristische organisatie doorbracht en wiens proefschrift één lange ontkenning van de Holocaust inhield, werd van tafel geveegd.

Zijn linkse aanhangers interesseert het niet dat hij zegt dat Israël geen recht van bestaan​​ heeft. Ze maken zich niet druk over zijn afwijzing in 2008 van het toen ongekend genereuze aanbod van premier Ehud Olmert voor vrede en voor een Palestijnse staat. Ze vinden het niet erg dat Abbas in de afgelopen vier jaar heeft geweigerd om over vrede met Israël te onderhandelen. Het maakt voor hen niet uit dat hij twee overeenkomsten voor het vormen van regeringen van nationale eenheid met Hamas heeft gesloten of dat hij probeert de soevereiniteit voor een Palestijnse staat via de VN te krijgen en dat hij dus op die manier een Palestijnse staat wil vestigen die in een formele staat van oorlog met Israël verkeert.

Dat interesseert hen niet. Maar de meeste Israëli’s wel. Omdat zij zijn haat voor Israël herkennen en vanwege het terrorisme dat Abbas decennia lang heeft gedoogd en gefinancierd, beschouwt de overgrote meerderheid van de Israëli’s hem niet als een potentiële partner voor de vrede. Zij geloven niet dat zowel Abbas als de Palestijnen als geheel ook maar enigszins geïnteresseerd zijn in verzoeningsvoorstellen door Israël.

Als gevolg daarvan hebben de meeste Israëli’s de toespraak van Abbas in de Algemene Vergadering van de VN van vorige week met onverschilligheid begroet. In die toespraak maakte Abbas nog maar eens duidelijk dat hij een trouw plaatsvervanger van Arafat blijft. Het overgrote deel van de toespraak van Abbas betrof een litanie van laster tegen Israël, dat hij van alles beschuldigde, van terrorisme tot apartheid, kolonialisme, racisme, moord, diefstal, enz., enz., enz.

Daarna ging hij over tot het stellen van eisen. Naast het hervatten van zijn eis dat Israël akkoord gaat met elke Palestijnse eis als voorwaarde voor onderhandelingen, eiste Abbas dat Israël alle Palestijnse terroristen uit zijn gevangenissen vrij moet laten.

Niet een van de aanvallen van Abbas bevatte volgens de Israëli’s ook maar een greintje waarheid.

Maar wie maakt zich daar druk om? Abbas zeker niet. En zijn aanhangers ook niet. Hun steun voor Abbas heeft niets te maken met wat hij zegt of doet. Die steun heeft te maken met wie zij zijn en wat zij willen. Abbas is hun steunpilaar, niet hun partner.

Israëlische supporters van Abbas vormen de kern van de ultra linksen, die ons het bedrieglijke vredesproces met de PLO brachten. Tweeduizend dode Israëli’s later, en zonder vrede in zicht, is hun kamp nu veel kleiner dan het in 1993 was. Maar het kamp is nog steeds toegewijd. En de leden van de media (MSM) zijn daarin oververtegenwoordigd.

De Minister van Defensie, Ehud Barak, heeft deze week in een media-interview aangekondigd dat hij vindt dat Israël zich eenzijdig zou moeten terugtrekken uit een groot deel van Judea en Samaria, waarmee hij respect toont voor deze linkse groepering.

Voor de meeste Israëli’s is het plan van Barak overduidelijk krankzinnig.

We vertrokken uit Gaza en we zien de gevolgen van die eenzijdige terugtrekking elke dag als het zuiden van Israël wordt gebombardeerd met verschillende soorten raketten. We vertrokken, en Gaza, dat in toenemende mate op de Sinaï begint te lijken, werd omgevormd tot een centrum voor de wereldwijde Jihad. Het hele idee dat de hoogste commandant van ons leger suggereert dat we een soortgelijke strategie voor Judea en Samaria zouden moeten toepassen, is zowel obsceen als angstaanjagend.

Hoe komt hij op het idee?

Barak denkt aan de verkiezingen, die er blijkbaar aankomen. Barak vindt dat het zijn beste politieke gok is om te proberen de steun van een steeds kleiner draagvlak voor Abbas te krijgen.

Barak verloor zijn politieke basis toen hij begin 2011 de Israëlische Partij van de Arbeid verliet en zijn eigen Onafhankelijkheidspartij vormde, tezamen met andere afgescheiden socialistische politici. Hij heeft de Israëlische aanhangers van Abbas nodig om op hem te stemmen als hij gekozen wil worden in de volgende Knesset. Nog crucialer, Barak heeft de aanhangers van Abbas in de Israëlische media nodig.

Om hun steun te winnen koos hij ervoor om door te gaan met een politiek programma van het verdrijven van Joden uit hun huizen.

De ommezwaai van Barak vertelt ons niets van wat we al niet over hem weten. Hij blijft de politieke opportunist die hij altijd is geweest. Zijn manoeuvre is interessant vanwege datgene wat die onthult over de aard van links Israël.

Er is geen rationele verklaring voor de bewering dat Israël enig voordeel zou kunnen verkrijgen door Judea en Samaria over te geven aan de Palestijnen. Als Israël vertrekt, zal  Abbas ofwel het grondgebied opslokken en om meer vragen, of hij zal de concessie slikken en opgeslokt worden door Hamas, die meer zal gaan eisen – zoals  in Gaza gebeurde.

Hoe dan ook, Israël zal de verliezende partij zijn.

Maar dat maakt voor links niet uit. Links blijft de Israëlische terugtrekking ondersteunen, omdat haar leden weten dat de grootste verliezer van een dergelijke actie niet Israël als geheel zal zijn. Dat zal Israëlisch rechts zijn. En dat is waar het links alleen maar om gaat.

De enige vijand waar zij tegen willen vechten, de enige tegenstander die ze willen verslaan, zijn hun mede Israëli’s. En in een poging om hun steun te winnen bij de stembus – en bij het nieuws ‘s avonds-  heeft Barak besloten om hun zaak te omarmen. Hij zal hun strijd tegen hun Israëlische vijanden voor hen voeren .

Israëlisch links staat niet alleen in de overtuiging dat het hun hoogste prioriteit is om de binnenlandse politieke oppositie te vernietigen. In de hele Westerse wereld verzamelt politiek links zich steeds rond posities die fundamenteel strijdig zijn met de belangen van hun land en bij de specifieke ideologische verbintenissen die links aangaat, is het enige doel dat zij hebben het verwerven en het behouden van de macht.

In de afgelopen weken heeft links in de VS  zijn motivaties en zijn doel op een wel erg verontrustende manier naar voren gebracht. Als de Joodse kolonisatie van het land Israël de kern is van de zionistische revolutie, dan is de vrijheid van meningsuiting het fundament van Amerika. Zonder Joodse nederzettingen is er geen Israël. Zonder vrijheid van meningsuiting is er geen Amerika.

In de afgelopen weken zijn de Amerikaanse president Barack Obama en al zijn naaste medewerkers en zijn medestanders begonnen met een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Ze hebben tot dusver onbekende personages aangevallen, omdat die de moed hadden hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen om een anti-islamitische film te produceren en die uit te zenden op YouTube. Het Witte Huis zette Google (die eigenaar is van YouTube) onder druk om de film eraf te halen. De media-aanhangers van Obama zijn meegegaan met deze schokkende aanval op rotsvaste Amerikaanse principes.

De linkse steun voor de poging van Obama om de vrijheid van meningsuiting met betrekking tot deze film te onderdrukken was geen incident dat op zichzelf stond. Vandaag kregen de verlichte linksen bijna een rolberoerte, omdat een federale rechter van de ‘Metropolitan Transportation Authority’ (draagt zorg voor het openbaar vervoer) van New York eiste dat de advertenties geplaatst zouden worden die door de ‘Stop de Islamisering van Amerika’ mensenrechtenbeweging betaald waren, waarin ze de Amerikanen opriepen om Israël te steunen tegen de jihad.

De inhoud van de advertenties is uiteraard redelijk. Er staat: “In een oorlog tussen de barbaar en de beschaafde mens, steun dan de beschaafde mens. Steun Israël. Vernietig de Jihad”.

Pamela Geller, de oprichter van de SIOA, heeft het afgelopen jaar de advertenties ingediend bij de MTA,  als antwoord op een golf van anti-Israël advertenties waarin de VS worden opgeroepen om hun steun aan de Joodse staat te beëindigen. Die advertenties waren geplaatst op bussen en metro’s in New York en op al het openbaar vervoer in de gehele VS.

De advertenties van de SIOA werden door de MTA afgewezen, maar de groepering spande een proces aan. Onder verwijzing naar de Amerikaanse grondwet, eiste de rechter van de MTA dat zij de advertenties plaatsten. Toen na een jaar vertraging de advertenties uiteindelijk de vorige week zijn geplaatst, kregen links in  de VS in de media en daarbuiten tezamen een beroerte.

Van de New York Times tot radicale rabbijnen en pro-islamitische christelijke predikanten en de Washington Post, zat iedereen er handenwringend bij. In een tv-debat met Geller veroordeelde de anti-Israëlische evangelische pastor ds. Jim Wallis de advertenties, hij zei tegen Geller dat zij ervoor zorgde dat christenen gedood werden (door wat of door wie heeft hij nooit gezegd) en hij eiste dat Geller zichzelf het zwijgen op zou leggen. Zoals hij het ​​uitdrukte: “Zwijg er verder over”.

Wij willen vooral duidelijkheid: Amerikaans links heeft geen probleem met de vrijheid van meningsuiting als zodanig. En ze maken zich ook geen zorgen – zoals Wallis u wil doen geloven – dat de Jihad mensen gaat doden, wanneer wij de Jihad barbaars noemen (natuurlijk zijn de Jihadisten volgens links helemaal niet barbaars).

Het probleem met boodschappen als die van Geller is, dat praten over de Jihad de mensen afleidt van de zaken waarvan links wil dat ze daarover moeten nadenken.

Net als Israëlisch links, wil Amerikaans links niet dat de Amerikanen nadenken over de werkelijke bedreigingen voor de VS, die uitgaan van de islamitische wereld. Ze willen dat het publiek nadenkt over datgene wat voor links de enige echte bedreiging is voor hun waarden en voor hun vermogen om macht te krijgen en om die macht uit te oefenen.

Die dreiging gaat kennelijk niet uit van de islamitische wereld, waar vrouwen slechter worden behandeld dan vee, homoseksuelen worden opgehangen op openbare pleinen, christenen met geweld worden bekeerd en aangevallen, kerken worden platgebrand, waar de vernietiging van het Joodse volk over de hele wereld een vurig verlangen is en “Dood aan Amerika” op het politieke programma staat.

Voor Amerikaans links komt de primaire bedreiging voor hun manier van leven van mensen die zich verzetten tegen abortus en het homohuwelijk en die voor wapenbezit zijn. Het komt van mensen die zich verzetten tegen vakbondsvorming van werknemers in de overheid en tegen nationalisatie van de gezondheidszorg.

En de bedreiging komt van mensen zoals Geller, die dingen over de Jihad beweren die voor de hand liggend zijn.

De reden dat van de islam wordt verondersteld dat die vrijgesteld is van kritiek, komt hieruit voort dat voor zowel Amerikaans links als voor Israëlisch links de enige belangrijke strijd die tegen de binnenlandse vijanden is. En net zoals de ondoorgrondelijke resultaten van links beleid Israëlisch links geen andere keuze heeft gelaten dan ‘de boodschappers neer te schieten’, zo moet ook Amerikaans links omgaan met het falen van hun politieke beleid door de oppositie het zwijgen op te leggen.

In Israël heeft de linkse verzoeningspolitiek ten opzichte van de Palestijnse terroristen geleid tot een gruwelijke dodenaantal en de voor de hand liggende afwezigheid van vrede. Dus moet links degenen die de euvele moed hebben om zich tegen dat mislukte beleid te verzetten het zwijgen opleggen. De meest zichtbare leden van rechts zijn de religieuze zionisten, die oververtegenwoordigd zijn in de gebieden die buiten de bestandslijn van 1949 liggen, en dus moet links hen vernietigen door middel van uitzettingen, ongeacht wat de kosten voor Israël zijn.

In Amerika is de in het oog springende mislukking van links hun aanspraak om de rechten van vrouwen, de gelijkheid en de burgerlijke vrijheden in de culturele oorlog te bevorderen, zelfs als zij de verslaving van de islamitische wereld verdedigen van vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, eerwraak en executies van homoseksuelen voor de “misdaad ” dat zij homoseksueel zijn. Dus moet links critici van de Jihad en het islamisme het zwijgen opleggen en hopen dat niemand die hypocrisie zal merken.

De conclusie van dit alles is dat links de mogelijkheid moet worden ontnomen om gesprekken op nationaal niveau te domineren. Omdat Abbas en de pathologisch Jodenhatende samenleving die hij leidt een bedreiging voor de Joodse staat is, terwijl religieuze zionisten dat niet zijn. En de aanvallen op Amerikaanse ambassades in de hele islamitische wereld zijn niet te wijten aan internet films, maar aan de barbaarsheid die inherent is aan de Jihadistische islam.

In deze levensgevaarlijke tijden kunnen we ons niet permitteren om op een dwaalspoor te worden gebracht door degenen die erop staan dat wij zelf​​ onze ergste vijand zijn.

Bron:

http://www.jewishworldreview.com/1012/glick100412.php3

Auteur: Caroline Glick

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "Nuttige idioten", antisemitisme, Dhimmitude, Elite, Free speech, Hypocrisie, Islam, Israël, Jodenhaat, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Naïviteit, political correctness, Socialisten, Terrorisme, Verenigde Staten. Bookmark de permalink .

45 reacties op De enige vijand van links

 1. Martien Pennings zegt:

  Goeie keus!
  Goeie vertaling!
  “Links”, zo blijkt ook hier weer uit, is óók in Israël alleen maar bezig met zelfmanifestatie en Gutmenscherei en het kan ze gewoon geen zak schelen als de wereld daarbij ten onder gaat aan de totalitaire gekken, hetzij islamieten hetzij communisten.
  Maar “het kan ze geen zak schelen” is al te veel gezegd: dat beseffen ze niet eens.
  Ze willen het primair voor de korte termijn fijn hebben in het eigen hoofd.
  “Na ons de zondvloed?”
  Zover denken ze niet eens.
  En altijd weer zie ik Femke Halsema voor mijn geestesoog verschijnen, het oer-type van dit soort zelfmanifestant.
  Als zij in de Nederlandse Tweede Kamer naar voren kwam was de grootogig en met licht trillende stem gebrachte mededeling eigenlijk altijd dezelfde:
  “Ik ben Femke Halsema. Heb ik geen mooi jurkje aan? Ik ben een goed mens. Waar zijn de racisten en milieubedervers?”

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Die foto van het echtpaar Obama en die ploert Abbas is ook weer veelbetekenend.
  Ga maar eens zo’n stralende foto zoeken van de Obamaatjes met een fatsoenlijke vent als Netanyahu.
  Mag ik in dit verband nog even aandacht vragen voor de ex-kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Abbas?
  “Gerdi Verbeet: het Gutmenschen-gezicht van een terroristen-hoer”
  http://www.amsterdampost.nl/gerdi-verbeet-het-gutmenschen-gezicht-van-een-terroristen-hoer/

  Like

 3. Henk.V zegt:

  Dit hoogst interessante artikel gaat, zoals we kunnen zien, eigenlijk niet over Israël en Amerika.
  Die twee landen bieden in het overzicht van Caroline Glick als kapstokken, waaraan ze haar betoog ophangt.

  Het gaat over ”links” in de hele Westerse hemisfeer en de lezer zal hebben ontdekt dat het gedrag van links werkelijk overal hetzelfde is.
  Een van de meest cruciale alinea’s waarin C.G. het hele probleem samenvat is dit gedeelte:

  ‘In de hele Westerse wereld verzamelt politiek links zich steeds rond posities die fundamenteel strijdig zijn met de belangen van hun land en bij de specifieke ideologische verbintenissen die links aangaat, is het enige doel dat zij hebben het verwerven en het behouden van de macht.”

  Precies! Zo is het!

  -Wat links doet bij de verwezenlijking van haar doelen is strijdig met het belang van het land .
  -Het doel van links is simpelweg: verkrijgen en behouden van de macht.
  -Links gaat in dat heilloos gebleken streven ideologische verbintenissen aan.

  Verder laat Glick zien dat links maar één tegenstander kent. Die komt niet uit het buitenland, maar uit eigen land en voor die tegenstander heeft links één methode : tot zwijgen brengen!
  De vijand van links is ”niet-links-” Dat zijn wij, en daarvoor geldt dus :de kritische stem van ”niet- links” moet zwijgen.
  Spreken mag van links, tegenspreken niet!

  Ik zeg het al tijden: links moeten we hebben!
  Dat is inderdaad onze tegenstander. Staar je niet blind op de vraag of e godsdiensten op fictie berusten of niet, maar kijk naar de hoek waarin de vijand van onze samenleving zit, de vijand van onze identiteit, van onze verworvenheden,van onze rechten en vrijheden, omdat ze die willen opofferen voor hun machtsdrang.
  Links staat daarom voor mij gelijk aan totaal verraad, omdat die zich met twee destructieve krachten verbindt waarvan men geen afstand wil nemen, ook al kosten die ons in het westen de kop: super plunderaar de EU en de islam,waarmee de EU zich heeft verbonden en ten behoeve waarvan de superstaat eist dat elk land de deuren er wijd voor open zet en waarbij links zegt: ”Kom binnen en ik zal je in alles ter wille zijn.

  Glick zegt dan ook terecht:
  ”De conclusie van dit alles is dat links de mogelijkheid moet worden ontnomen om gesprekken op nationaal niveau te domineren.”
  Daar gaat het om!
  Wij zijn hier, tezamen met alle politiek incorrecte sites in Europa en de Verenigde Staten nagenoeg de enige online media ter wereld die links onophoudelijk van repliek dienen.
  Aan de dominante stem van links. de stem van de verdraaiing, van de ontkenning, van de halve waarheden en de hele leugens moeten WIJ een einde maken. Dus , met alle respect gezegd: laten we dit als hoofddoel van onze schrijfactiviteiten blijven houden. Leg links aan banden en je kunt de maatschappij normaliseren!

  Want wat is er nog normaal in het linkse gekkenhuis waar de waanzin tot wet moet worden verklaard?
  Wij zien! En zien doe je niet voor niets!
  Wij begrijpen! en begrijpen betekent ook: verantwoordelijkheid voor de toekomst op je nemen.
  Wij kunnen van blinden niet verwachten dat ze de weg wijzen.
  Dat moeten wij doen met z’n allen, graag tezamen met vele anderen als het even kan.

  Like

 4. Piet Klont zegt:

  Sommige mensen zijn niet door onze lieve Heer geschapen, maar door Martien Pennings.
  Hij maakt ze, of hij maakt ze kapot.
  Had ik maar zo’n hobby….

  Like

 5. vederso zegt:

  Pas gisteren gepost op Frontpage Magazine en nu al hier in vertaling op E.J.Bron. Hemel, geweldig!

  Like

 6. Wachteres zegt:

  Vederso, die vertaling heeft ook bloed, zweet en tranen gekost. 😀

  Like

 7. Piet Klont zegt:

  Je gaat je afvragen waar die zelf-destructieve drang bij links toch vandaan komt wereldwijd. Dit kan nooit hun bedoeling zijn, van (kwade) opzet kan zelfs geen sprake zijn wanneer je bedenkt dat ze nog te stom zijn om een bijstandsformulier naar redelijkheid in te vullen.
  Maar een dergelijke grootschalige stompzinnigheid is toch ook niet voor te stellen.
  Een soort logisch denkpatroon zonder elke vorm van logica, zulke grote psychiatrische instellingen zijn niet voorradig om al die schizofrene malloten in te proppen.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 20.39. uur, helemaal waar. De vijand zit in ons midden en heet PVDA,SP,GL, maar ook een gedeelte van linksmenschen in het CDA en de CU. Maar domme schapen hebben 12 september toch weer massaal op de PVDA en de VVD gestemd. O ja, in wezen is de VVD ook links hoor, Rutte slijmt met de EU en verhoogt de belastingen ( echt liberaal toch).

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  Like

 10. Kp Lumbus zegt:

  @PK 21:04

  Like

 11. Martien Pennings zegt:

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Like

 13. Martien Pennings zegt:

  Like

 14. Martien Pennings zegt:

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  Wat ik maar wil zeggen . . . . . links . . . . . . God, ja . . . . . . . links . . . . . . .

  Like

 16. E.J. Bron zegt:

  Hé Martien, leuk he, dat filmpjes plaatsen!!! LOL! 😆

  Like

 17. Martien Pennings zegt:

  Ik bedoel: dit had toch creativiteit, hart, ziel, strijdbaarheid.
  Je kan er links marcherend fascisme in beluisteren, maar dat is toch niet wat ik als eerste of voornaamste hoor.

  Like

 18. Wachteres zegt:

  Pas maar op, Martien dat je je niet bekeert …… je wordt bijna lyrisch!

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  Jeugdsentiment Wachteres! (dat moet jou toch bekend voorkomen….) LOL!!! 😀

  Like

 20. Wachteres zegt:

  tja, je hebt wel wat gemist E.J.!

  We hebben één zoon en die was van jongs af al zo rechts als de neten.

  We waren net ‘Family ties’. http://www.imdb.com/title/tt0083413/ 😆

  Like

 21. E.J. Bron zegt:

  Ik zat zelf hier meer aan te denken Wachteres:

  Like

 22. Wachteres zegt:

  Was ook erg leuk! Je wilt mij toch niet vergelijken met die sullige vrouw van hem?

  “Those were the days …….”Ze kon mooi zingen.

  Like

 23. Lucky9 zegt:

  Misleiding, bedrog en verraad zijn universeel en van alle tijden.
  Voeg die begrippen samen en je hebt een definitie van links.

  Het is,samengevat, zeer eenvoudig: links is per definitie fascistisch maar draait de rollen om.
  Nul wordt een, en een wordt nul. Idioten trappen daar altijd in.

  En vermits de curve van Gauss aantoont dat er meer idioten dan bewusten zijn?

  Koop wapens!

  Like

 24. Philippine zegt:

  Ik ben ‘Bloedlanden’ aan het lezen.
  Europa tussen Hitler en Stalin.
  Schrijver Timothy Snyder.
  Miljoenen en miljoenen doden.
  Ook ik heb heel goeie herinneringen aan ‘de stem des volks’ onder leiding van Antoon Krelage, uitgezonden op de VARA radio ‘morgens. Eerlijk gezegd kunnen die muzikale herinneringen niet stuk.
  Maar dat boek is huiveringwekkend.
  Moorden om een ideaal te verwezenlijken.
  Niet alleen op Joden.
  Polen, Oekraïners, Russen,
  Hele boerenbevolkingen verhongert en uitgemoord.
  Gestuurd naar de Goelag. Doodgeschoten boven gaten in de aarde.
  Niks sociaal denken. Niks mededogen.
  Ontluisterend hoor.

  Like

 25. Philippine zegt:

  Morgenrood.

  Like

 26. Jan zegt:

  De aanhang van de vijand, Nederlandse toestanden

  Like

 27. Martien Pennings zegt:

  @ Wachteres om 22:01.
  Ik bekeer me nergens meer toe, Ik heb geleerd wantrouwend te staan tegenover elk “idealisme”.
  Maar die liederen van Ernst Busch uit de Weimar-jaren waren vervuld van echte strijdbare, mannelijk-jeugdige verontwaardiging om waarlijk onrecht.
  En dan (@Philippine om 23:03 raakt het tóch dermate gecorrumpeerd dat het eindigt in wat jij leest bij Timothy Snyder.
  Het is een raadsel.
  Ik kan alleen zeggen dat ik, als het er echt op aan komt, van plan ben de juiste keuzes te maken.
  Maar dat is het alleen maar het plan.
  Ik moet nog zien of ik het in een echte Storm der Tijden zou kunnen waarmaken.
  Maar eerlijk gezegd: ik denk het wel.
  Ja, verdomd: ik denk het wel!
  Ze gaan mij niet corrumperen.
  Ik verrek het gecorrumpeerd te worden.
  Zeg ik.
  Simpele ziel die ik ben.

  Like

 28. Martien Pennings zegt:

  @ Philippine om 23:06.
  Zo klinkt de psalm van de dominee die ergens tussen 1930 en 1950 “socialist” is geworden.

  Like

 29. Martien Pennings zegt:

  Een nieuwe commenter om (21:30) die zich Kp Lumbus noemt, denkt dat ik schizofreen ben.
  Elk intelligent mens is minstens schizofreen, Kapitein Lumbus, en als ze, zoals ik, echt zéér hoogbegaafd zijn in moreel en intellectueel opzicht, dan zijn ze zelfs multifractofreen.
  Verscheurde mensen zijn het, puur vanwege hun kosmisch hoge IQ en EQ.
  Ik ben een van hen en ik lijd verschrikkelijk.
  Mijn geestesziekte is als die van Jezus.
  Vastgespijkerd op het kruishout van de domheid van de wèèreld.
  Ik ben niet te benijden.
  Maar eigenlijk toch ook weer wel.

  Like

 30. Joop Klepzeiker zegt:

  we are beast of burden !

  Like

 31. Piet Klont zegt:

  Kp Lumbus zegt:
  9 oktober 2012 om 21:30

  Hoor eens Lulbuis, of je nu Ko of Kapo heet, die Kinks zijn ook links.

  Like

 32. Joop Klepzeiker zegt:

  Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced an early general election in January, 2013. Most pundits agreed he would lead his Likud party’s campaign for reelection on the security ticket, namely the danger of a nuclear-armed Iran.
  Netanyahu explained his decision by his coalition partners’ refusal to make do with a “responsible budget” and said he would rather have his government fall than increase the deficit, especially when the country’s top priority was stopping Iran gaining a nuclear bomb.
  Running on the Iran ticket subjects him to three major difficulties:
  1. Tehran can be safely guaranteed to place every possible obstruction in the prime minister’s path to an election win because his failure in the polls would not just suit Iran but be popular in the Arab world where he is portrayed as a fire-eating militarist although he has delayed attacking Iran for three and-a-half years.
  2. Tehran, helped by its proxies, the Lebanese Hizballah and the Palestinian Hamas and Jihad Islami, will dig up every possible stratagem to tarnish his performance, such as the unmanned helicopter flyover which Saturday, Oct. 6 showed Israeli air defenses in a poor light , and the salvo of 55 missiles and mortars from the Gaza Strip two days later.
  Until recently, it was generally believed that the Israeli government’s military decisions were motivated solely by considerations of national security without political undertones.
  But that was only so long as the prime minister and the defense minister were of one mind.
  However, the falling-out between them of late means that neither trusts the other’s decisions any longer. An election campaign in these circumstances could have disastrous fallout.
  3. President Barack Obama’s campaign for reelection in less than a month will no doubt play into the Israeli election contest. The US president, who has accused Netanyahu of interfering in his race for a second term, will no doubt bring his weight to bear on the Israeli poll. Last-minute cancellation of joint exercises, for example, or other such steps could reflect negatively on Netanyahu’s prospects.

  Obama will be swayed most of all by his prospects against the Republican Mitt Romney. This consideration might persuade him to play the Iranian card and thereby indirectly affecting how the Israeli prime minister comes out of his election.
  In this respect, Obama has three options: a) To exercise the American military option and blowing away Iran’s nuclear program – with or without Israel. b) To meet Iran’s leaders halfway for a diplomatic breakthrough that would amaze the American voter and be inimical to Israel and set back Netanyahu’s chances or reelection; or c) To do nothing.
  It is hard to say at this time whether or not Mitt Romney if elected would give Netanyahu a leg up before he takes the oath of office.
  The rumor mills in Jerusalem, Washington and Tehran are buzzing with speculation about what to expect in the days ahead. The new players in the Israeli ring, Labor’s leader Shelly Yacimovich who has never before faced a general election and Yair Lapid who has just founded “Yesh Atid” (There Is a Future) and whose platform is still an enigma, are unlikely to have cruckal effect on the eventual outcome of the high-stakes game of strategy in progress between Obama, Ayatollah Ali Khamenei, Hassan Nasrallah, and Binyamin Netanyahu.
  Newsmax Headlines
  http://www.debka.com/article/22424/Netanyahu%E2%80%99s-dilemma-Campaigning-on-a-security-ticket-when-Iran-calls-the-shots

  Dit is interessant, zou BIBI nu de toekomst van Israël op spel zetten met deze verkiezingen of zouden ze gewoon uitgesteld worden totdat de rook is opgetrokken, , gok hij er op dat Romney gaat winnen ??

  Like

 33. Ko Lumbus zegt:

  @MP om 23:40

  Pennings, je focussen op de adressering van m’n clipje om 21:30 aan PK in plaats je blind te staren op een typo zou wellicht kunnen helpen.
  Hoewel je eigen vergelijking van je geestesziekte met die van Jezus doet dat weer ernstig doet betwijfelen gezien de studie van Ernest Maes : ‘Een andere Jezus. Het Jezusdossier in het licht van de psychopathologie’. 😉

  http://www.mens-en-cultuur-uitgevers.be/boeken/eigen-fonds/geestesleven/een-andere-jezus/

  Like

 34. Ko Lumbus zegt:

  @Piet Klont 00:32

  Vroegah was ik ook links, geheel volgens het toen nog geldende Churchilliaanse adagium ‘Wie op zijn twintigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het op zijn veertigste nog is, heeft geen verstand’.

  Like

 35. vederso zegt:

  Soms verdenk ik mensen ervan dat ze stiekem ook wel eens zo’n executiecommando zouden willen aanvoeren en “vuur” mochten roepen.

  http://frontpagemag.com/2012/humberto-fontova/dont-shoot-im-che/

  Like

 36. Piet Klont zegt:

  Nah, voor ‘Klootje Bibber’ Kokootje dan:

  Like

 37. toetssteen zegt:

  @Pennings
  In een zeker opzicht kan ik met u meegaan aangaande IQ en een mate van niet te volgen genialiteit (dat is mijn manier van benoemen).
  Kijk alleen maar hoe geweldig de Einsteiners behandeld worden, wel ik wordt daar met mijn minimale slechts op 125 geschatte brein, wat ik zeer discutabel vind omdat iemand die grammaticaal zoveel fouten maakt op zijn minst tikkie raar is.
  Mwah, wiskundig gaat het goed, vandaar dat ik niet zoveel op heb met filosofen.

  De ellende is dat een van mijn zonen met een geschat IQ van 135 hem al is gesmeerd naar daar waar hij geld kan maken. De ander die het met een schrap minder moet doen maar zich helemaal gek reist tussen neerlandistan en verweggistan, er hard over denkt om hem te smeren.

  Moraal van het verhaal:
  De enige vijand van links, is links zelf.
  Je kunt blijven beweren dat u zich meer moet bekommeren om hen die u niet kent en uw vader en moeder kunt laten verkommeren, maar dat is tegennatuurlijk!
  Wie is dan uw naaste?

  Like

 38. Tom Hendrix zegt:

  @Ko Lumbus 01.00. uur, ik heb dezelfde weg gelopen. Was in het begin van de 80 er jaren een PvdA aanhanger. Ook ik geloof, dat jonge mensen met “hart”op hun twintigste links kunnen zijn, en dat begrijp ik ook nog. Maar op je veertigste?

  Like

 39. Joop Klepzeiker zegt:

  Wat zou het zalig zijn om te kunnen zwelgen in de doffe gelukzalige eenvoud van het hebben van een iq van 80, de waarheden zouden dan zo duidelijk zijn geen twijfels geen dwang tot weten, maar alles al weten in een onaantastbare zekerheid.
  Gelukzalig zijn de simpele van geest.

  Like

 40. Piet Klont zegt:

  @Joop K:

  Daar zou ik natuurlijk ‘Amen’ op kunnen zeggen, maar dan zouden we geen ‘multifractofrenen’ meer hebben zoals Pennings en dan valt er weinig meer te lachen.

  Like

 41. toetssteen zegt:

  @Piet
  De lol is dat ik met opzet een vaut maakte en niemand trapt erin!
  Maar ik blijf bij de moraal dat de enige vijand van links op de merites beoordeeld, links zelf is. Het verval is momenteel zeer goed te aanschouwen bij Groen Links.

  Like

 42. Piet Klont zegt:

  @Toets:
  Welke van die vele ‘vauten’ bedoel je nu specifiek?
  Kunnen we allemaal lachen!
  😀

  Like

 43. Joop Klepzeiker zegt:

  @PK

  Nee hoor dan kan je lachen om bijvoorbeeld dat vieze vette varken van een paul de leeuw !

  Like

 44. Jan zegt:

  Politiek links heeft er een vijand bij: de castelein

  Wirte schmeißen Grüne wegen Rauchverbots aus ihren Kneipen
  In Halle haben Wirte nun ein Lokalverbot gegen Grünen-Politiker verhängt. Diese sind nach Ansicht der Wirte hauptverantwortlich für das Rauchverbot. Die Wirte fühlen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht.
  Grünen-Politiker sind über die Aktion empört. Der Sprecher der Haller Grünen spricht von einer “Unverschämtheit” und ergänzte, so könne man nicht miteinander umgehen.
  http://www.derwesten.de/region/wirte-schmeissen-gruene-wegen-rauchverbots-aus-ihren-kneipen-id6992163.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s