Bericht van de grens

(Door: Julia Caesar)

We zijn op een grens. We zijn op de vlucht voor een land dat niet meer bestaat. We zijn met  velen en we worden steeds meer.

Ik liet me inschrijven als asielzoeker in een andere tijd, in een ander land. Mijn redenen voor asiel zijn de volgende: het land waar ik geboren ben is in mijn buurt overgenomen. Mijn land is verraden door twee generaties dwaze en op macht beluste politici, geobsedeerd door de wil om het volk een beleid op te dwingen dat nooit ergens in een ander land is geslaagd. Asielzoekers uit een land waar de inheemse bevolking snel wordt vervangen door mensen uit onderontwikkelde landen en culturen uit de Derde Wereld, mensen die we grotendeels ook zijn gedwongen te steunen. De hoop is een brute gewelddadige ideologie van 6e eeuwse Arabische zandwoestijnen en analfabeten, de nieuwe upper class die Zweden naar de toekomst zal leiden.

Ik leef op een grens. Het lichaam blijft in het land waar ik geboren ben, maar mijn ziel is ervoor op de vlucht. Ideologische en demografische bezettingsoorlogen hebben het gesloopt. Ik ben verbonden met dat Zweden dat miljoenen Zweden geholpen hebben op te bouwen en we waren gelukkig. Degenen die ons niet goed gezind zijn sturen ons recht op de ijsberg af. Als de ijsberg vanaf de brug in zicht komt, wordt de snelheid verhoogd.

Ze hebben het grootste kapitaal van de samenleving verpulverd

Een krankzinnige machtselite heeft iets weggegeven waarvan ze nooit het recht verworven hadden om dat te doen, omdat het niet aan hen toebehoort, ons land en onze vrijheid. In slechts een paar decennia is het land grotere schade toegebracht dan voorheen de politici in haar hele geschiedenis hebben gedaan.

Mijn land is verraden door degenen die verantwoordelijk zijn om ons correcte informatie te geven, maar in plaats daarvan naar bed zijn gegaan met de politieke macht en brachten ons op deze weg. Journalisten liegen als corroderend zuur – een gezamenlijke inspanning van politici en journalisten met hun leugens en hun black-outs verpulveren het kapitaal van de samenleving, sociaal kapitaal, het vertrouwen tussen mensen.

Angst verspreidt zich als een langzaam werkend gif

Asielzoekers uit een tijd waarin de leugen tot norm werd gemaakt. Iedereen liegt – de angst om uit de kudde verstoten te worden. Ik ben bang van angst. De angst die plotseling overal is en maakt dat mensen met dwalende ogen liegen en met stijve gezichten dingen zeggen waarvan ze denken het te moeten zeggen, maar dat heel iets anders is dan wat ze in werkelijkheid menen. Angst die zich uitbreidt naar alle niveaus van de samenleving als een langzaam werkend vergif. Het is het ergste gif van alle giften, vreselijk werkt het in de menselijke bloedvaten en luchtwegen tot ze niet meer kunnen ademen. Maar als men de waarheid geweld aandoet sluit men zich van binnen op.

Mijn land is niet langer van mij

Mijn land is niet meer van mij. Het wordt belegerd door andere volkeren. Vraag niet van mij dat ik affiniteit heb met de verbrijzelde resten van het land waar ik ben geboren. Ik herken mezelf niet in een geheel veranderd Zweden, mijn vervreemding wordt alleen maar groter. Net als andere Zweden ben ik beroofd van de fundamentele voorwaarden waarop al het leven is gebaseerd: erkenning – dat zorgt voor eenheid – dat zekerheid biedt – dat vertrouwen schept. Wij, die behoren tot de oorspronkelijke bevolking – we heetten vroeger Zweden voordat het woord werd gestolen en gedevalueerd, van toepassing op iedereen die toevallig voet op Zweedse bodem had gezet- die Zweden worden in toenemende mate vervangen.

Wat er gebeurt, is een bevolkingsuitwisseling

Het gaat niet langer over “vluchtelingen” of “gecontroleerde immigratie”. Alle limieten worden verbrijzeld. Wat er plaatsvindt, is een regelrechte bevolkingsuitwisseling. Sinds 1980 en tot en met 31 oktober van dit jaar heeft Zweden een verblijfsvergunning of verblijfsrecht gegeven aan 1.631.624 buitenlanders, de meeste met de status van een permanente verblijfsvergunning (PUT). Sinds het jaar 2000, meer dan een miljoen vergunningen.

Volgens cijfers van SCB (Centraal Bureau Statistiek in Zweden), gepresenteerd door Affes statistiekblog, is het aantal mensen in de leeftijd 0 tot 54 jaar met een buitenlandse achtergrond (in het buitenland geboren, in het land geboren met twee in het buitenland geboren ouders en autochtonen met een in het buitenland geboren ouder) gestegen met 447.759 tussen 2002-2011. In dezelfde periode daalde het aantal personen in de leeftijden van 0 tot 54 jaar met een Zweedse achtergrond met 209 122.

Verhuisladingen door het multiculturalisme

De niet om hun mening gevraagde deelnemers aan het in de geschiedenis grootste demografisch, sociaal, economisch en cultureel experiment worden verhuisd in hun eigen land. De proefkonijnen verlaten het schip. Degenen die willen en het zich kunnen veroorloven zijn de steden en gemeenschappen die in verval zijn ontvlucht. Nu rollen verhuisladingen uit iedere Zweedse gemeente die is verrijkt door multiculturalisme. Wanneer het niet mogelijk is om invloed op de stemming te hebben, stemmen ze met hun voeten en vertrekken. Het is de nieuwe “groene golf” waar we de Groenen geen woord over horen zeggen en ook geen enkele van de andere partijen. Als je niet wilt leven in een kopie van Beiroet, Bagdad of Mogadishu is verhuizen alles wat overblijft.

We moeten gek zijn geweest om deze invasie toe te staan

Wat is een huis? Een veilige plek die je deelt met mensen gelijk aan jezelf, die dezelfde etniciteit, cultuur, waarden en sociale codes hebben. Dit alles vormt de basis voor veiligheid en de gemeenschap. Over de hele wereld zoeken de mensen naar andere mensen van dezelfde etniciteit als zijzelf. Als je Zweden omschrijft als een “thuis,” is dat in strijd met de definitie. Zweden is geen thuis meer. Het is een verdeeld land met snel groeiende parallelle samenlevingen waar het Zweedse recht en de Zweedse waarden niet meer van toepassing zijn. De basis voor de veiligheid en de gemeenschap wordt versneld ondermijnd. We moeten dwazen zijn geweest om deze invasie van personen te accepteren, die niet de minste interesse hebben in het land waarin ze leven, maar het zien als een gegeven dat de oorspronkelijke bevolking hen voortdurend zal voorzien van Somalische, Irakese, Afghaanse, Eritrese, en Syrische woningen die door de Zweedse volkshuisvesting worden gefinancierd.

Wanneer het lichaam niet kan verhuizen, drijft het de ziel in ballingschap

Wanneer de externe werkelijkheid ondraaglijk wordt en het lichaam om verschillende redenen niet kan verhuizen, wordt de ziel in ballingschap gedreven. Ik ben een van degenen die zich afkeren van de tijd, weg van het land waar ik woon. Groeiende groepen van mensen die aan de grens zitten. Zonder dat iemand merkte hoe het is gebeurd, velen van hen worden oud. De basis waarop zij hun leven bouwden is plotseling ongeldig. In toenemende mate zeggen ze tegen elkaar dat ze zich in hun leeftijd verheugen, dat ze al snel niet meer de verdere ontmanteling van Zweden zullen hoeven meemaken. Dat ze daadwerkelijk uitkijken om over te gaan in het compoststadium. Ze leven met een pijn die niet kan worden getroost.

Verdriet maakt hun stem broos, wordt de toon gedempt door de bodemloze teleurstelling als ze zien wat het resultaat is van hun leven en hun werk: was dit wat ze wilden bereiken? Is dit waar ze voor vochten en wilden doorgeven aan hun kinderen? En afschuw wanneer ze met emotie aankijken tegen de afdanking in de ultieme voorsteden van de mensheid, bekend als de ouderenzorg, maar dat is niets meer dan een langdurige afgrond. Want in Zweden regeert de menselijkheid, waar we onze ouderen uiterst langzaam doden, maar desondanks voorzichtig.

We leven, tussen haakjes, gelukkig

Op een nacht bevriezen de dahlia’s, midden in een weelderige bloei. Ze hangen in lompen buiten voor mijn raam. Ik had ze natuurlijk moeten opgraven voordat de vorst kwam, maar ik kon het niet opbrengen – ze bloeiden zo mooi. Ik hoopte op nog een dag. En nog een. In november ademt natuurlijk het verval. Het is gemakkelijk om de symboliek ervan te zien: we zijn in de laatste fase van een tijdperk. Wij, die zijn geboren in de tweede helft van de jaren 1900 leven in een “gelukkig tijdperk”. Het enige wat we over de toekomst weten, is dat niets meer hetzelfde zal zijn. Iets dat we samen hebben opgebouwd wordt verwoest en geplunderd, het bestaat niet meer. Waar wij in geloven is als de uitmonstering van een verzameling van verouderde kleding. Iets dat we niet hebben gekozen heeft het overgenomen.

“Mogen jullie, mijn herinneringen, vertellen over mijn leven!”

Ik lees het boek van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig (1881-1942), “De wereld van gisteren”, gepubliceerd in 1942, in het midden van een woedende oorlog. Als Jood wordt hij gedwongen om te vluchten voor Hitler en de nazi’s. Zijn werken worden verbrand op de vreugdevuren van 1933. “De wereld van gisteren” schrijft hij in 1939-1941 in ballingschap, in een eenvoudige hotelkamer in Brazilië, vanuit zijn geheugen, zonder zijn boeken. Wanneer het boek is gedrukt, nemen Stefan Zweig en zijn vrouw zich het leven. Hij schrijft:

De deur naar het verleden is altijd open

“Ik heb ons geheugen niet beschouwd als een functie die willekeurig het ene onthoudt en willekeurig het andere laat vallen, maar als een wijze, regelende en soevereine kracht. Alles wat men vergeet van zijn leven is in feite door een innerlijke instinct gedoemd te verdwijnen. Alleen dat wat zich naar het geheugen redde heeft het recht om voor anderen te worden bewaard. Mogen jullie, mijn herinneringen, om zo te zeggen, in mijn plaats kiezen en geef tenminste een spiegelbeeld van mijn leven, voordat het verzinkt in de duisternis! “

Voor degenen die op de vlucht zijn voor de huidige tijd, de deur naar binnen en naar het verleden is altijd open. Herinneringen kunnen niet worden gewist door politieke beslissingen. Met Allerheiligen herdenken we onze doden en zetten aangestoken kaarsen op hun graven. Ik luister naar stemmen uit het verleden, ik onthul hun leven die ook scherven zijn van mijn eigen leven, van al onze levens zijn. Wanneer grote krachten in beweging zijn om onze geschiedenis te vernietigen, dan wil ik het oude van de vergetelheid redden. Het verleden is onze oorsprong, het is waaraan wij en Zweden zijn ontgroeid. Het is er voor ons om naar te luisteren, ervan te leren en te koesteren. Zowel uit respect voor hen die voor ons leefden voor ons en ons te vaccineren tegen manipulatie en het herschrijven van de geschiedenis.

Anna Persdotter een van degenen die Zweden heeft gebouwd

Stefan Zweig: “Mijn vader, mijn grootvader, hoe goed ze het deden? Beide leefden hun leven in een enkel formulier. Het was een eenvoudig leven van begin tot het eind, zonder hoogtepunten en diep vallen, zonder schokkende gebeurtenissen en gevaren, een leven met weinig spanning of opmerkelijke veranderingen, in steeds hetzelfde ritme, ontspannen en steeds gedragen door de jaargetijden van de wieg tot het graf. Ze woonden in hetzelfde land, dezelfde stad en bijna altijd, zelfs in hetzelfde huis, wat er gaande was in de wereld stond eigenlijk alleen in de krant en klopte nooit op de deur van hun huis. “

Haar naam is Anna Persdotter en is negentien jaar. Ze wil geen versleten boerin als haar moeder worden. Ze heeft zich een opleiding verworven, nu is ze dorpsonderwijzeres. Zo gebeurt wat niet had moeten gebeuren: ze wordt zwanger en de vader van het kind emigreert naar Noord-Amerika. Het is eind 1800. In haar na haar dood achtergelaten exemplaar van “Meditaties voor elke dag van het jaar” heeft ze met potlood op een van de voorpagina’s geschreven: “Si crucem ported, portabit te”. “Draag het Kruis en het Kruis zal je dragen”. Ze is helemaal niet thuis in het Latijn, dus schreef ze de laatste twee woorden als “portabitte”. Anna Persdotter is diep religieus. Ze draagt ​​een kruis en zij beroept zich op dat kruis dat zij te dragen heeft.

Tien jaar later trouwt ze met de man met wie ze de rest van haar leven gaat leven. Op de bruiloft draagt ze ​​volgens de gewoonte een zwarte lange jurk, hooggesloten en met lange pofmouwen, gestikt in taftzijdemoaré. Ze geeft geboorte aan twaalf kinderen, tien sterven na een paar uren of dagen. Slechts twee overleven en worden volwassen. “Draag het Kruis en het Kruis zal je dragen.” De hele tijd werkt ze als onderwijzeres. Als ze met pensioen gaat, krijgt ze een medaille voor het lange en trouwe leraarschap. Het boek en haar dun omrande bril is alles wat ik nog van haar heb. Ik wou dat ik haar kon bereiken met mijn dankbaarheid. Anna Persdotter, een van degenen die Zweden heeft gebouwd.

Olof Klinga is een van degenen die Zweden hebben gebouwd

Stefan Zweig: ‘Elke keer als ik met jongere vrienden praat en we praten over de tijd van voor de eerste oorlog, merk ik aan hun verbaasde vragen hoeveel van wat voor mij nog steeds een voor de hand liggende werkelijkheid is reeds geschiedenis is geworden, of in hun ogen iets onbegrijpelijks. En een geheim instinct in mij geeft mij gelijk: tussen ons vandaag en ons gisteren, en de dag vóór gisteren, zijn alle bruggen gesloopt “.

Soldaat Olof Klinga is een van hen die het Gota Kanaal hebben gegraven, het grootste bouwproject en de grootste slavernij in de geschiedenis van Zweden. In mei 1810 gaan de werkzaamheden bij Motala van start. Olof Klinga is een van de 58.000 soldaten uit 16 verschillende regimenten die wordt bevolen om onder dwang te werken aan het graafwerk. Het graafwerk gebeurt met de hand, twaalf uur per dag met metaal beslagen houten schoppen als het enige werktuig. Het is slavernij onder onmenselijke omstandigheden die men zich vandaag nauwelijks kan indenken. Tussen ons vandaag, ons gisteren en de dag vóór gisteren, zijn alle bruggen gesloopt. Zeven miljoen mandagen zijn nodig zijn om het kanaal te graven. Het kanaal wordt geopend op 26 september 1832. Daar is soldaat Olof niet bij. De bouw van het kanaal kostte negen miljoen kronen en talloze mensenlevens. Olof Klinga is er een van. 42 jaar oud, sterft hij in zijn arbeidscommando in 1823. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter. Olof Klinga is een van degenen die Zweden hebben gebouwd. Hij is ook een van mijn voorouders waar ik diepe dankbaarheid voor voel.

Nog nooit heeft een generatie aan domheid een zo duidelijk gezicht gegeven

Stefan Zweig: “Tegen mijn wil ben ik getuige van de ergste nederlaag van de rede en wreedheden’s wildste triomf in de historie. Nog nooit is een generatie van zo’n spirituele hoogte moreel zo diep gevallen als de onze. Tijdens de korte, kleine interval tussen de eerste stoppels op mijn kin en de eerste grijze spatten in mijn haar, in deze halve eeuw, zijn er meer radicale transformaties en veranderingen gebeurd dan anders in tien generaties, en we weten het allemaal: het is teveel!”

Velen van ons hebben tegen onze wil in ons leven gezien hoe de menselijke geest is geëlimineerd en hoe de domheid meer triomfen viert dan ooit. Nog nooit heeft een generatie politici als de onze aan domheid zo duidelijk een gezicht gegeven. Een grandioos waanidee dat Zweden als taak heeft om de wereld en zijn bevolking van zichzelf te redden, is in minder dan de helft van een mensenleven dat de Zweedse politici het in hun hoofd hebben gehaald om de door de samenleving moeizaam geconstrueerde steunpilaren te vernietigen en de rijkdom te verduisteren die zij heeft afgenomen van generaties van Zweedse mensen die dat bijeen hebben gewerkt.

Ik wil niet sterven op een slagveld

Stefan Zweig: “Voortdurend gedwongen onderworpen aan de vorderingen van de Staat, offeren ze zich op voor de meest domme politiek, passen zich aan aan de meest adembenemende omkeringen, altijd was men geketend aan de gemeenschap, hoe wanhopig men ook probeerde om zich te verdedigen: men werd er onverbiddelijk door meegetrokken”.

Er is een “geestelijke burgeroorlog” gaande in Zweden. De machtselites die toegang hebben tot de mediamegafoons hebben de oorlog verklaard aan de gewone mensen die niet meer kunnen zwijgen. Ze strijden omdat ze zich bedreigd voelen, en ze voelen zich dat met recht – ze zijn bedreigd. Ze willen hun formuleringsprivilege en alleenrecht op de microfoons behouden. Zij zoeken asiel in een ander land, in een andere tijd. Ik wil niet leven in een oorlogsgebied. Al deze haat van de heersende elite tegen degenen die niet beschikken over opiniemanagers met de juiste, authentieke meningen. Als deze apostelen van het multiculturalisme er zo van overtuigd zijn dat ze gelijk hebben, waar zijn hun feitelijke argumenten? Waarom rusten ze niet in de vrede van haar zekerheid? Waarom deze vijandschap, deze haat voor een afwijkende mening? Hebben we dan niets geleerd van alle dictaturen die zijn ingestort in geweld en schaamte?

Het zijn wij die de propaganda moeten verlaten

Stefan Zweig: “Er was geen onderdak, geen veilige haven waar de goed geoliede inlichtingendiensten het opdringerige nieuws niet bereikte. Er was geen land waarheen mensen konden ontsnappen, geen rust om te kopen.”

De politiek correcte propaganda zal ons nooit met rust laten. Het zijn wij die het achter ons moeten laten. Ik schakel de stationair draaiende media uit, om niet de al te voorspelbare herhalingen opnieuw en opnieuw te moeten verdragen. Ik kan er niet meer tegen om de liegende stemmen te horen, ik kan er niet meer tegen de met ​leugenachtigheid gedrapeerde functies te zien, de van valsheid verstelde meningen. Hoe kunnen ze het met zichzelf uithouden?

Wat we wel kunnen doen is praten

Stefan Zweig: “Om te getuigen van ons leven, zo vol spanning en vol schokkende verrassingen, verschijnt als een plicht voor ons allemaal – ik herhaal – die getuige waren van de enorme veranderingen die zijn opgedrongen. Onze generatie had geen kans om te ontsnappen, ​​aan de kant te staan, zoals u hebt gedaan.”

Wat we wel kunnen doen, is praten. Niet stil met zijn vuist in zijn zak. Vertellen. Roepen. Schrijven. Zorgen dat onze stem wordt gehoord. Onze gedachten uitdrukken. Zie ons zelf in samenhang met degenen die vóór ons leefden en opbouwden wat nu wordt afgebroken. Stop met liegen. Doe niet politiek correct. Ga de strijd tegen de angst aan. Het zal ons niet vernietigen. Het wacht erop om te worden verwijderd.

Literatuur:

Stefan Zweig: “De wereld van gisteren

Auteur: Julia Caesar

Bron:

http://snaphanen.dk/2012/11/04/rapport-fran-gransen/

Vertaling: Vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Verrijking", cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Elite, Immigratie, Islam, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Socialisten, Zweden. Bookmark de permalink .

48 reacties op Bericht van de grens

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Dit is dus de situatie in Zweden. Straks zal het gelden voor geheel West-Europa. Velen van de autochtonen die het zien zullen het huilen nader staan dan het lachen.
  Vaak wordt gedacht dat de beslissingen van eerdere (generaties) bestuurders nu eenmaal gerespecteerd moeten worden. Van die gedachte moeten we onszelf vrijmaken. De fouten van onze voorouders, die onweerlegbaar zichtbaar zijn MOETEN hersteld worden. De fouten zijn de massaimmigratie. Herstel heet MASSAREMIGRATIE.
  Niet te lang wachten. De tijd dringt. Een goed begin is om de moskeeën te ontmantelen en zonodig af te breken. Dat zijn namelijk de broedplaatsen van de anti-krachten die onze eens zo fijne samenleving willen ontkrachten en uiteindelijk om willen vormen tot een KALIFAAT.
  Daarop geldt slechts één antwoord: Anmenooitniet.

  Like

 2. Peter Rissing zegt:

  Machtig stuk, moet een moeilijke vertaling zijn geweest.
  De zin “Wanneer grote krachten in beweging zijn om onze geschiedenis te vernietigen, dan wil ik het oude van de vergetelheid redden” trof mij zeer.
  Ik hoop nog steeds dat het in NL niet zo ver zal komen, dat alleen op papier “het oude van de vergetelheid te redden is”.
  Hoewel het een knokpartij zal blijken, zet ik mij er voor in “het oude” in ere te herstellen.
  Een slecht volk zijn we niet geweest, dus waarom zouden we daar een notoir kwaadaardig en destructief element aan toevoegen ?
  Waar is ónze nationale trots gebleven ?

  Like

 3. luckybee zegt:

  Mijn enige voldoening zal zijn dat de moslims eerst die mensen aanpakt die hun vrienden beweren te zijn,mischien hebben wij dan tijd om maatregelen te maken.
  9. Berouw (At-Taubah)

  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 129 strofen.
  123. O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  Heel goed stuk, Vederso!

  ” Het enige wat we over de toekomst weten, is dat niets meer hetzelfde zal zijn. Iets dat we samen hebben opgebouwd wordt verwoest en geplunderd, het bestaat niet meer”.

  Mensen of liever gezegd, wezens minder dan beesten, die dit toe laten en zelfs stimuleren, MOETEN gestraft worden.

  Zij zijn het niet waard om deel te mogen nemen aan een maatschappij waar wij trots op zijn.

  Laten we hopen dat we de gelegenheid krijgen om het tij nog te keren.

  Like

 5. willemientje zegt:

  Woorden schieten te kort

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @M.A.L. Sion 20.37. uur, inderdaad, de muzelmensen retour naar de zandbak, dat zou het beste zijn. Maar onze communistische regering, onder MARX RUTTE zal daar geen FLUIT aan doen!

  Like

 7. Lucky9 zegt:

  Geldt niet alleen voor Zweden!

  Like

 8. Peter Selie 1 zegt:

  Wij zijn hier in Nederland ook hard op weg om onze historie te wissen, nu met het nieuwe kabinet plannen om Nederland in 5 grote brokken op te delen. Ziet u het al voor ogen B.V. Friesland Groningen en Drenthe bij elkaar, in mijn opinie pure geschietvervalsing die de belastingbetaler nog meer geld gaat kosten dan dat de operatie aan bezuinigingen op zal brengen.

  Like

 9. vlieger zegt:

  Zeer droefgeestig. Ik voel me zeer bedroeft net nog geen tranen. Daarna Anders Breivik gevoel. Het probleem is, dat je als enkelingen weinig kunt uitrichten. Het wordt hier al gezegd Marx zal daar niet voor zijn en Sam zeker niet. Toch zal er van boven uit iets moeten neer dalen om de mensen in beweging te krijgen om de leefbaarheid te behouden die hier opgebouwd is. Anders verzanden we letterlijk in een verwoeste samenleving. Maar met deze nieuwe regering ben ik zeer somber gesteld.

  Like

 10. Leto 2 zegt:

  De NWO-elite beheerst politiek, leger, rechtspraak en media.
  Ga maar praten, vertellen en roepen.
  Tegen wie?

  De Westerse generaties na de Flower Power zijn gehersenspoeld.
  Een bewust aangestuurd project.
  Via media en onderwijs wordt het heden en het verleden vervalst.
  Een soort Matrix maar dan zonder die pen in je achterhoofd.

  (…. weggehaald door webmaster)

  Onkruid bestrijdt je niet door de blaadjes af te knippen maar door het met wortel en al uit de grond te trekken.
  Maar hoe krijg je de hovenier aan het werk?

  Like

 11. vederso zegt:

  @ Piet Klont. Vlad Tepes postte een clip van R.E.M. – It’s the end of the world as we know it.

  Like

 12. Aegolius cs zegt:

  Obama Bows to the King of Saudi Arabia. But Not to Queen Elizabeth II.
  httpv://www.youtube.com/watch?v=CseUglupmZk

  Like

 13. Aegolius cs zegt:

  Sorry: deze lukt wel?

  Like

 14. Piet Klont zegt:

  Hij boog dus, in de hoop dat ie ook nog ‘ns in zijn vuile dhimmy-reet genaaid zou worden.
  Nadat die eerst goed ge-olied was natuurlijk, volgens traditioneel saoudisch gebruik, de smeerpijpers!

  Like

 15. Piet Klont zegt:

  @Vederso: Dat heeft Tepes dan mooi gedaan, maar waar postte hij dat?
  En R.E.M. had natuurlijk gelijk.
  Dit is wat je noemt het inluiden van het einde.

  Like

 16. Piet Klont zegt:

  Sorry, Aeg, goeie link!!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Piet Klont 07.50. uur, de herverkiezing van MOSLIM OBAMA is naar mijn mening onderdeel van een gigantisch COMPLOT Piet. De satanische paladijnen van de NWO wrijven zich in hun handen.
  Het lijkt erop dat het EINDSPEL kan beginnen, frappant is de overeenkomst van de gebeurtenissen uit de Openbaring van Johannes, het laatste BIJBELBOEK.

  Like

 18. oogenhand zegt:

  Daarom mensen, richt je op Saoedi-Arabië. Dank zij Iran zitten ze goed in het nauw. Wederom: Gratis olie, of eeuwige hel. Oliebronnen opblazen? Dan nog dieper in de hel. De NWO heeft zich verbonden met een Islam die zichzelf vernietigt in Syrië. Atheïsten die boos worden over helletaal houden Islamisering in stand.

  Like

 19. Piet Klont zegt:

  @Tom H.:

  Je zegt het.
  Zoals Toetssteen mij gisteren mailde: ‘Ik ben niet gelovig Piet, maar als de duivel bestaat, dan wrijft hij zich nu in z’n handen’.
  Een broer van me benadert alles ook vanuit bijbels perspectief. Je kunt er niet omheen dat het zeer frappant is dat het sterk die kant lijkt op te gaan.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  Vederso uiteraard bedankt weer voor de vertaling. Stefan Zweig, heeft het zo goed verwoord, daar hoeven we niets meer aan toe te voegen. De feiten liegen niet, we worden door de RODEN en POLITIEK CORRECTEN gehaat, en overgeleverd aan de grootste vijand van de mensheid, te weten de ISLAM. Tenzij we in OPSTAND komen, anders is het een gelopen RACE! Voor Zweden kunnen we dus ook Frankrijk, Nederland, Duitsland en de rest van Europa lezen!

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  @Piet Klont, bedankt voor de reactie Piet. Het is inderdaad luguber om te zien, wat er momenteel in de wereld gaande is. En daar hoeft men niet gelovig voor te zijn, met “gezond verstand”, moet men dat kunnen waarnemen. Alleen jammer Piet, dat wij op dit blog het helder zien, maar velen uit onze bevolking zich in slaap hebben laten sussen!

  Like

 22. Jan zegt:

  Volgende stap: de VN neemt de VS over

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 08.36. uur, dat denk ik ook Jan. Het is een onderdeel van de strategie van de NWO. De VERENIGDE NAZIES, zijn daar een van de elementen van!

  Like

 24. Alf Janszoon zegt:

  De lieden waaraan Julia Caesar haar verwijten moet richten zijn de leden van haar eigen volk, de Zweden. Zweden is een democratie en het volk kiest zijn leiders en leidsters. Hun beleid heeft dit alles veroorzaakt. Idem the United Stupidos of America, idem Het Koninkrijk der Naive Nederlanden.
  Zo, genoeg open deuren ingetrapt. Tijd voor een flesje Kool Aid.

  Like

 25. oogenhand zegt:

  Alf Janszoon heeft in veel opzichten gelijk. Moeten wij takfeer doen op gematigde Nederlanders?! Ik begin te denken van wel.
  “In toenemende mate zeggen ze tegen elkaar dat ze zich in hun leeftijd verheugen, dat ze al snel niet meer de verdere ontmanteling van Zweden zullen hoeven meemaken. Dat ze daadwerkelijk uitkijken om over te gaan in het compoststadium. Ze leven met een pijn die niet kan worden getroost.”
  Euthanasie wordt steeds aantrekkelijker. Gelukkig heb ik alternatieven. Een strakke religieuze aanval op Saoedi-Arabië. Een Pakistaanse generaal zei dat als je een land wilt aanvallen, je eerst zijn godsdienst moet aanvallen. En dat doe ik nu. Iedere Saoediër die sterft omdat de oliesjeiks hun grote jachten en huizen en auto’s willen behouden, zal eeuwig branden in de hel. Wie sterft voor de sexuele privileges van de oliesjeiks wacht hetzelfde lot. Één God, drie Personen??? Één Islam, vier Rechtsscholen!!!

  Like

 26. Aegolius cs zegt:

  2012 Presidential Election Already Full of Fraud (November 6, 2012 2:28PM)

  The polls are still open for the 2012 Presidential election and there have already been problems with our democratic vote.
  It seems like such a simple process: go into a booth, cast a ballot. But in this election, as in so many before it, reports of fraudulent or questionable behavior have emerged. There are allegedly voting machines altering votes, voter fraud, as well as a whole host of other electoral problems. It is enough to make anyone wonder: is my vote actually being counted?……………………..

  http://blog.trutv.com/conspiracy/2012/11/2012-presidential-election-already-full-of-fraud.html#more
  Conspiracy?

  Voting problems reported in some states (CBS News)

  http://www.cbsnews.com/8301-250_162-57545777/voting-problems-reported-in-some-states/

  Like

 27. vederso zegt:

  Het laatste waar onze wereld behoefte aan heeft is de in het krankzinnigengesticht bij elkaar verzonnen religie van Oogenhand. Pilletjes wel ingenomen?

  Like

  • oogenhand zegt:

   @vederso
   Weddenschap van Pascal. Ik gebied je je polsen open te halen op straffe van eeuwige verdoemenis. Kun je de kans lopen naar de hel te gaan omdat je mij niet erkent als religieus leider? Een eeuwigheid is een lange tijd. Of toch maar liever moslim worden?

   Like

 28. Martien Pennings zegt:

  Het stuk zelf, door “Julia Caesar”: toch wel een indrukwekkende hartekreet.

  Like

 29. Tom Hendrix zegt:

  @Aegolius cs 09.32. bedoelt U dat er gefraudeerd is bij de U.S.A. Verkiezingen? Dat zou mij niet verwonderen hoor, de LINKSEN zijn tot alles in staat, en dan bedoel ik de DEMOCRATEN!

  Like

 30. guusvelraeds zegt:

  Gisteren 6 november een item van 4 minuten op het NOS journaal van 20:00 uur dat handelde over de vaste plaats die de Islam aan het innemen is in onze maatschappij. Een Moslima met hoofddoek kwam aan het woord en sprak uit hoeveel rust en liefde ze ondervond binnen de veilige grenzen van haar Islam. Bij de wekelijkse gang naar de Moskee deed ze nieuwe energie op en ontving ze hulp haar rol in de maatschappij te verwezenlijken. Alles op prime time te aanschouwen voor en door miljoenen nog steeds uiterst kneedbare Hollandse geesten. Nederland en Zweden beide replica’s van elkaar. Met de nieuwe machtswisseling en personen als Frans Timmermans aan het stuur komt het ook hier in Nederland prima voor elkaar.

  Like

 31. Ik vond het een zeer ontroerend artikel. Ontroerend omdat ik met de schrijver meevoel en tegelijkertijd gruwelijk, omdat het die waarheden bevat die ik blijkbaar aan niemand uitgelegd krijg: men wil het niet geloven en verwijt mij een racist te zijn.
  Met vriendelijke groeten,
  De Drs.

  Like

 32. willemientje zegt:

  Dit is ons voorland, en maar een marginaal aantal Nederlanders zien het’

  Begin er over, en je bent racist,
  En ze kunnen heel vriendelijk zijn, ik had een pakistaanse medeeondernemer in de stad, waar ik mijn bloemenwinkel had, supervriendelijke mensen, alleen over 9_11, een andere mening, dat vond ik toen wel wat vreemd, ik was nog niet bekeerd

  Van al de andere ondernemers, in dezelfde winkeliersvereniging, h eb ik alleen van de buren, een kaartje gehad, toen ik een borstamputatie moest ondergaan. De rest liets niets van zich horen.
  De pakistaan, en zijn vrouw, zijn de enige colega’s geweest die mij zijn komen opzoeken, in het ziekenhuis, dat is nu zo’n tien jaar geleden, dus ik ben een tijdje bevooroordeeld geweest, en moet ook eerlijk zeggenh, dat ik daarvoor ook geen tijd had, om mezelf in de islam te verdiepen

  Like

 33. Aegolius cs zegt:

  @ oogenhand 13:19
  Bedoelde (beoogde) weddenschap is duidelijker dan de cryptische invulling die u eraan geeft.
  Weddenschap van Pascal
  De weddenschap van Pascal dankt zijn naam aan de beroemde Franse wiskundige en betreft de keuze om in God te geloven.
  Pascal zegt dat de gok om wel in het bestaan van God te geloven altijd beter is, omdat het verwachte voordeel van het geloof in God altijd groter is dan het verwachte voordeel van niet geloven.

  Like

  • oogenhand zegt:

   Dat is dus mijn punt. Het is ook verstandiger om in een waarschijnlijke godsdienst te geloven die je alleen na de dood voordelen biedt, tegenover een zeer onwaarschijnlijke godsdienst die weliswaar gouden bergen na de dood belooft, maar vooral vóór de dood grote auto’s, mooie hotels en dure jachten oplevert.

   Like

 34. henk schroemges zegt:

  In de jaren 70 en 80 vorige eeuw vaak in Skandinavie geweest. Onvoorstelbaar hoe iets kan veranderen, doch hetzelfde is het geval in de overige EU-landen hoor.
  De ware schuldigen zijn echter niet degenen die de vrijheid krijgen om ons te vernederen doch wel degenen die hen die gelegenheid bieden en de mogelijkheden daartoe geven.
  (weggehaald door de webmaster: sommige dingen kunnen we beter denken en niet opschrijven….)

  Like

  • oogenhand zegt:

   Als zelfs Breivik aantrekkelijk is, is stelselmatig wijzen op de eeuwige folteringen na de dood al helemaal gepast. Één God, drie Personen?? Één Islam, vier Rechtsscholen! Mohammed had géén atoombommen, géén internet, géén AK-47, en géén RPG’s. Nogmaals, de hel is eeuwig.

   Like

 35. Aegolius cs zegt:

  @ oogenhand 15:07
  “onwaarschijnlijke godsdienst…………maar vooral vóór de dood grote auto’s, mooie hotels en dure jachten oplevert.”

  Vertel! Bij wie kan ik me vervoegen?

  Like

 36. nicky zegt:

  Wat een hartverscheurend en ongelovelijk goed stuk, Dit is ons voorland, dit is precies waar naar de hele westerse beschaving op weg is!! We worden verraden door onze eigen machtwellustige en omgekochte, liegende politici, het begint langzaam door te dringen…maar is het op tijd??

  Like

 37. Aegolius cs zegt:

  @ oogenhand 15:24
  Vreemd: de daarvan afkomstige terroristen hadden/hebben meer belangstelling voor het namaalse. Ik kan me niet voorstellen dat het alleen overjarige 70+ jarige maagden betreft.

  Like

 38. Aegolius cs zegt:

  @ Tom Hendrix 11:06
  Fraude tijdens verkiezing zijn niet uitgesloten en veelal moeilijk te controleren. Afhankelijk van wat uiterlijk waarneembaar zal zijn en het gehanteerde systeem.
  Stemcomputers zijn mooie dingen en geven snel resultaat waarmee het vermoeiende hertellen van stemmen en opslag van de biljetten wordt voorkomen. Juist dat laatste is de crux: snel, geen papieren opslag, edoch de controle op de uitgebrachte stemmen!
  Het aangeboden computerprogramma bij selectie, kunnen “zichzelf” herprogrammeren waarna ‘n vernietigingssystemen ieder spoor verwijdert. Dat is niet zo lastig tijden de verzending naar de main computer. En de kiezer(s) alsook de kiescommissie kunnen onmogelijk aangeven welke persoon waarop heeft gestemd. Ook een uitdraaitje dat u mee naar huis kan nemen heeft geen zin.
  Nee: het is echt heel wat ander dan ’n bankopdracht waarover u geïnformeerd zal worden. Dat is tenslotte UW rekening en heel wat anders dan UW stem.
  Hartelijke groet Tom en andere die dit meelezen.

  Like

 39. oogenhand zegt:

  Die terroristen zijn nu in de hel.

  Like

 40. Aegolius cs zegt:

  Bekeerd en bloedfanatiek
  DOOR JORN JONKER
  Bij bijna elk protest van moslims vallen ze op: een paar blanke jongens die uit volle overtuiging meedoen. Wat drijft deze bekeerlingen? Michael (26) en zijn zwangere vrouw Yudeska (16) leggen het uit.
  HAARLEM – We spreken Michael Baay voor het eerst op het Museumplein in Amsterdam. Half september protesteert hij daar tegen de film Innocence of Muslims. Zijn profeet wordt daarin beledigd en die is hem nog dierbaarder dan zijn moeder, vertelt hij. Tijdens het protest komen er jongens van Shariah4Holland naar hem toe. Ze kennen Michael en Michael kent hen. Samen met twee andere jongens die net zo blank zijn en net zulke vlassige baarden hebben, valt hij op tijdens het protest. Ze zijn autochtoon en hebben helemaal…………
  http://krant.spitsnieuws.nl/spits/_main_/2012/11/07/006/
  Wel even de foto aanklikken.

  Like

 41. oogenhand zegt:

  Zesentwintig en zestien…

  Like

 42. oogenhand zegt:

  Maar goed, als bekeerling heeft hij geen RECHT op een maagd!!!

  Like

 43. Tom Hendrix zegt:

  @Aegolius cum suis, bedankt voor uw reactie van 16.18. uur op 7/11. Dat maakt veel duidelijk.
  Hartelijke groet Aegolius.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s