Hebben we nog vrijheid van meningsuiting?

Screenshot_22

(Door: Pieter Veenstra)

Steeds vaker gebeurt het dat mensen die hun politieke voorkeur en mening naar buiten brengen, geschoffeerd, gedemoniseerd en tegengewerkt worden door lokale overheden, omroepen en andere voornamelijk linkse politieke partijen. Zelfs moord wordt niet geschuwd… Waarom? Omdat deze mening niet wordt gedeeld door diezelfde overheden en de daarboven staande politieke partijen en groeperingen. Deze afwijkende mening zou ‘gevaarlijk’ en in hun eigen linkse nadeel kunnen zijn.

Het is steeds duidelijker aan het worden dat linkse instanties dan wel overheden, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook op het Europese vasteland, op alle mogelijke en ongrondwettelijke manieren proberen mensen, die een andere (lees: niet linkse) mening verkondigen, het zwijgen op te leggen. Ze weten duivels goed wat de rechten van de desbetreffende persoon/organisatie zijn en toch blijven ze doorgaan en middels intimidatie, bedreigingen en andere onwettelijke maatregelen proberen ze te voorkomen dat een andere mening dan de hunne wordt verkondigd.

Dit is een schandelijke en vooral dictatoriale ontwikkeling. Een ontwikkeling die u overal ziet. Acties of een demonstratie proberen op te zetten voor het vrije woord zoals wij dat zien, worden door dit soort geouwehoer nagenoeg onmogelijk gemaakt. Soms worden voor bepaalde steden zelfs de Algemene Plaatselijke Verordeningen zodanig aangepast dat dit niet meer mogelijk is. Diverse overheden en semioverheden gaan regelmatig hun boekje te buiten in hun ondemocratische en dictatoriale pogingen de verspreiding van het vrije woord tegen te houden en te ontmoedigen.

Screenshot_18

Hoe anders gaat het wanneer het een links of zelfs islamitisch protest, bijeenkomst of demonstratie betreft. Niets wordt dergelijke manifestaties in de weg gelegd, geen strobreed om het zo te zeggen. Niets wordt aan het toeval over gelaten om het zonder probleem te laten doorgaan. Tegengeluiden worden op alle punten tegengewerkt door diezelfde autoriteiten die denken dat ze geen rekening hoeven te houden met de Universele Rechten van de Mens en er hun linkse reet mee afvegen! Zelfs ongrondwettelijke maatregelen worden niet geschuwd om het in hun ogen foute geluid tegen te houden. Desnoods met onwaarheden, geweld en mogelijk ongrondwettelijke methodes, zoals het zonder enige vorm van proces vasthouden of zonder enige mogelijkheid tot rechtsbijstand voor de persoon in kwestie. Situaties die men eerder zou verwachten in dictaturen en ondemocratische landen. Verrassend? Nee, niet echt.

Velen weten bij lange niet in hoeverre de overheden al zijn afgezakt tot een dictatoriaal gezag dat schijnt te mogen opereren in deze hoedanigheid. Dit riekt steeds meer naar de tijd van Adolf Hitler in de 10-20 jaar voordat daadwerkelijk de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ieder tegengeluid tegen de partij van Hitler werd strafbaar verklaard en een ieder die zich daar niet aan hield werd zonder pardon opgepakt en vastgezet. Mensen met een afwijkende mening ten opzichte van de partij verloren hun baan en raakten werkeloos. Definitief werkeloos, omdat de werkgevers al even slaafs waren geworden aan de partij en bang waren voor de consequenties die daar aan verbonden waren wanneer zij een dergelijk persoon alsnog zouden aannemen.

Screenshot_21

Recentelijk werd Geert Wilders door een belachelijk showproces verschrikkelijk in de zeik gezet door linkse, bevooroordeelde rechters, advocaten en getuigen. De huichelachtigheid droop er vanaf. Ondanks dat het nooit tot een daadwerkelijk serieuze uitspraak is gekomen, blijft dit probleem actueel. Niet alleen voor Geert Wilders en zijn partijgenoten maar evengoed voor de vele honderdduizenden landgenoten die op hem en de PVV stemden.

Enige jaren geleden moest Pim Fortuyn zijn uitgesproken mening bekopen met de dood. Hij werd op een laffe manier van dichtbij neergeschoten door Volkert van de Graaf, een linkse milieu-idioot die hiertoe zich blijkbaar geroepen voelde (zo beweert men), maar eerder als opdracht kreeg om Fortuyn als een hond neer te schieten. Dit smerig stuk vreten kreeg niet eens levenslang! En het mysterie dat deze zaak omhult is al even smerig. Dit verkeerd uit de baarmoeder getrokken stuk nageboorte schijnt zeer binnenkort vrij te komen ondanks dat hij een koele en berekende politieke moord heeft gepleegd!

Tevens werd Theo van Gogh op klaarlichte dag middels messteken en het doorsnijden van zijn keel terechtgesteld door een radicale moslim die vond dat Theo van Gogh beledigend was en derhalve dood moest. Waarom? Om zijn mening en diverse uitspraken die anti-islam waren. Theo schopte overigens tegen alles en iedereen aan maar blijkbaar was zijn mening over moslims, Mohammed en Allah voldoende om hem te vermoorden!

Tegenwoordig is het hetzelfde verhaal: Leraren verliezen hun baan omdat zij zich kritisch uitlaten over de islam. Scheidsrechters dreigen hun baan te verliezen indien ze hun mond niet houden over de PVV. Gemeenteraadsleden die lid zijn van de PVV en met de dood bedreigd worden. Het schijnt allemaal maar te mogen in dit zogenaamde vrijgevochten land. Uiteraard doet men z´n uiterste best om dit binnenshuis te houden maar de realiteit is helaas zo dat wanneer men zich positief uit over de PVV (In Nederland) of de UKIP (in Engeland) men plotseling geen enkel recht meer heeft. Hun politieke voorkeur moeten ze maar inslikken! Dreiging met ontslag of daadwerkelijke beroepsverboden zijn al aan de orde van de dag. Voorbeelden te over, dacht ik zo.

Screenshot_19

We zijn toch niet dat Britse opvanggezin vergeten dat plotseling geen kinderen meer mocht opvangen (het betrof overigens in dit geval allochtone kinderen) omdat het  sympathiseerde met de UKIP. En dat terwijl zij al jaren kinderen van allerhande pluimage opvingen en een goed thuis gaven voor de tijd dat deze kinderen daar woonden. Uit diverse bronnen bleek dat de kinderen daar nimmer iets te kort hadden en met alle liefde werden opgevoed en gekleed!

Er zijn voldoende voorbeelden van gelijke strekking. Het blog van E.J. Bron, waar ook dit artikel is geplaatst, bevat onnoemlijk veel voorbeelden van de pogingen van overheden om het recht van vrijheid van meningsuiting te beknotten of zelfs te weigeren aan specifieke personen en organisaties. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland maar evengoed in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en andere landen op het Europese continent.

Maar we blijven even in Nederland. Waarom? Omdat dit ook u rechtstreeks aangaat. Ik zal hieronder een paar opvallende punten opsommen. U mag voor u zelf uitmaken wat u er mee doet, maar neemt u in ieder geval de moeite er serieus over na te denken in welke staat van verval ons land is terecht gekomen met betrekking tot het politieke klimaat. Het gaat ons allen aan…

Screenshot_20

In de aanloop naar de verkiezingen van TK2010 verloren mensen al hun baan doordat zij sympathiseerden met de PVV. Ruiten werden ingegooid van diegenen van wie bekend was dat ze PVV-stemmers waren en in sommige lokale winkels werden zij niet langer geholpen of te woord gestaan! Dat is toch je reinste discriminatie en dan nog wel op je politieke voorkeur. Ik kan mij herinneren dat dergelijke discriminatie bij wet was verboden maar het tegendeel blijkt toch waar te zijn! Schijnbaar wordt de wet eenvoudig aan de kant getrapt om maar links en politiek correct te zijn. Dat hiervoor mensenrechten bewust worden genegeerd en met bespijkerde laarzen worden getreden is gewoonweg niet te geloven.

Hetzelfde gebeurde in de aanloop naar de verkiezingen TK2012. Precies hetzelfde als met de TK2010. Het schandelijke is dat de overheden er niets mee/tegen doen en de slachtoffers, ja dat zijn ze zeker in deze, hebben op alle punten het nakijken.

Zelfs binnen de rechterlijke macht heerst het idee dat links zijn correct is en wanneer iemand rechts georiënteerd is deze volgens hem geen enkel recht meer heeft. Mening van de rechter? Een rechter dient helemaal geen eigen mening hebben. Deze moet het één en ander toetsen aan de hand van de geldende wetten en daarbij dient hun eigen mening absoluut geen onderdeel te zijn van de rechtspraak!

Het demoniseren van hen die er een andere mening op na houden is een schandelijk iets en geheel niet van deze tijd, zou u zeggen. Helaas is het zo dat wanneer u niet meer voldoet aan de ‘normen en waarden’ zoals gesteld door de linkse elite men u als paria mag behandelen en op alle punten tekort mag doen.

Screenshot_23

Ik zie het nog wel gebeuren dat achteraf blijkt dat de voorgaande verkiezingen helemaal niet zo anoniem waren (waarom ID-kaart/paspoort tonen?) en vervolgens een ieder die NIET op een linkse partij heeft gestemd apart kan worden gehouden om op die manier een als het ware  nazistisch bewind over hen te kunnen voeren. De volgende stap kan zijn dat dergelijke stemmers hun rechten als burger verliezen en op die manier geen enkel recht meer hebben op staatsvoorzieningen zoals een uitkering, zorghulp of wat al niet meer men kan bedenken om mensen volledig tot de rand van de afgrond en eroverheen te forceren.

‘U stemt PVV (of een andere rechtsgeoriënteerde, anti-EU/anti-islam partij) en wenst u niet op uw standpunt terug te komen? U heeft niet langer het recht om gebruik te maken van overheidsvoorzieningen. Burgerrechten zullen niet langer op u van toepassing zijn en u zult er geen rechten aan kunnen ontlenen’.

Is bovenstaande lachwekkend? Nee, maar voor de linkse autoriteiten zou dit als muziek in hun oren kunnen klinken. Is de kans groot dat het bovenstaande werkelijkheid wordt? Ja, zeer zeker, die kans is zeer groot, helemaal wanneer Nederland zich als een stout schooljochie de les laat lezen door de EUSSR en door blijft gaan met rechten voor de burgers weg te smijten alsof het ongewenst is dat dergelijke rechten überhaupt bestaan en er vervolgens niets anders dan  vele plichten overblijven die de burger voor de kiezen krijgt! Want dat is wat de EUSSR wenst en eigenlijk eist. Totale onderworpenheid!

Terugkomend op de basis van dit epistel: vrijheid van meningsuiting. Stukje bij beetje wordt dit universele recht afgenomen. Dit alles onder het mom van bijvoorbeeld kinderporno, terrorisme en weet ik al wat niet meer voor idiote drogredenen. De enige ware reden is om de burger tot onderdanen te maken. Vergeet niet dat onderdanen nog minder te vertellen hebben dan burgers. Daar zit een wezenlijk verschil in. Een onderdaan is niets anders dan een slaaf die ook niets te vertellen heeft over zijn of haar leven. Een slaaf wordt geleefd en heeft geen rechten, alleen plichten. Zeggen de termen ‘horigen’ en ‘lijfeigenen’ u nog iets?

Screenshot_26

Naast het recht op vrijheid van meningsuiting is er ook nog de persvrijheid en het recht om nieuwsbronnen als journalist te beschermen. Ook aan deze rechten wordt steeds harder getrokken. De persvrijheid kunt u gelijk doortrekken naar websites en blogs die niet zijn gelieerd aan de Main Stream Media (MSM). De geluiden die deze alternatieve media bekend maken en verspreiden en veelal van meer waarheid en onderzoek getuigen dan de door de linkse elite voorgekauwde nieuwsberichten van de MSM, doen vrezen dat ook voor deze alternatieve media problemen gaan rijzen. Dit getuige de uitspraken van de Europese Commissie om journalisten beter te controleren. Controleren? Waarop? Waarheidsvinding zal het zeker niet zijn. In het geval van de EUSSR wordt er waarschijnlijk bedoeld dat er zal worden gecontroleerd op politieke correctheid en stroopsmeerderij. Ook het beschermen van hun bronnen die informatie verstrekken die voor de overheid niet welgevallig is zal een probleem worden. Dit hebben we met de verslaggevers en journalisten van de Telegraaf versus de AIVD al gezien en nog is dit idiote gedonder met de overheid met betrekking tot deze kwestie niet afgelopen. De journalisten die zich weigeren te schikken naar dit gezag zullen hun baan verliezen en geen enkele mogelijkheid krijgen om zichzelf te beschermen tegen deze vorm van dictatoriale onderdrukking.

Vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn zeer nauw aan elkaar verbonden. Wanneer de ene niet meer kan worden uitgevoerd, geldt precies hetzelfde voor de andere. Een afschrikwekkend en beangstigend idee? Ja, wanneer dat doorgang zou vinden, is het definitief afgelopen. Zowel vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn zeer belangrijk en hetzelfde geldt voor waarheidsvinding!

Zelfs in het ‘land of the free, home of the brave’, de Verenigde Staten, is het in bepaalde steden en staten al nagenoeg onmogelijk om vrij een afwijkende mening te verkondigen zonder te worden tegengewerkt door de overheden en linkse of islamitische organisaties. Intimidatie, bedreigingen en zelfs celstraffen zijn er inmiddels ‘normaal’ te noemen. En dat noemt zichzelf een land van ‘onbegrensde mogelijkheden’? Laat me toch niet lachen! Ook daar is het eenzelfde laken een pak wat betreft de vrijheid van meningsuiting.

Screenshot_17

Herinnert u zich de drie volgende uitspraken nog? Ze worden op vele alternatieve media nog steeds vermeld:

“Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht…” – H.M van Randwijk, 1909-1966

“Freedom of the press cannot be limited without being lost” – Thomas Jefferson, 1743-1826

“If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.” – George Washington, 1732-1799

Hoe waar zijn deze bovengenoemde uitspraken! Laten we met z’n allen goed begrijpen en vooral goed onthouden wat bovenstaande drie meningen daadwerkelijk betekenen. Ze spreken voor zichzelf en behoeven geen uitleg.

Gezien de enorme snelheid waarmee wij als burgers onze rechten dreigen te verliezen, rijzen de volgende vragen: Waarvoor hebben onze voorouders gestreden? Waarvoor zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog vele miljoenen slachtoffers gevallen? Het antwoord zou moeten zijn dat het voor onze vrijheden was. Vrijheden waarvoor vele militairen en verzetslieden en normale en voornamelijk onschuldige burgers hun leven gegeven hebben! Velen riepen “Dit nooit meer!” Maar wat gebeurt er dan heden ten dage in ons land en de landen om ons heen? Herhaalt de geschiedenis zich opnieuw? Helaas is het antwoord op die vraag ‘Ja’. Heeft men dan niets geleerd van het verleden? Blijkbaar niet of men wil het niet weten. Nee dus. Men heeft er niets van geleerd!

Voor de vrijheid, het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is hard gestreden in het verleden. Het zouden vaststaande en onbetwistbare rechten moeten zijn. Echter zien onze overheden het anders: koste wat het kost moet de burger kort en vooral arm worden gehouden. Alleen dan kan de overheid zich staande houden, gesteund door het feit dat de bevolking arm en vleugellam is gemaakt. Monddood, zoals in zoveel dictaturen!

Screenshot_24

Door:

Pieter Veenstra

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "goedmenschen", "Nuttige idioten", Appeasement, Censuur, cultuurrelativisme, Elite, EUSSR, Free speech, Hypocrisie, Immigratie, Islamisering, Justitie, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Mensenrechten, nieuw fascisme, Overheid, Persvrijheid, political correctness, politici, PVV, Slavernij, Socialisten, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

33 reacties op Hebben we nog vrijheid van meningsuiting?

 1. willemientje zegt:

  diepe buiging

  Like

 2. Pingback: HEBBEN WE NOG WEL VRIJHEID VAN MENINGSUITING ? « Nieuws van deze tijd…

 3. E.Eliveld zegt:

  De vraag is wat het ‘volk’ bereid is er aan te doen. Niets? dan krijgt het wat het verdient! De overigen gaan ondergronds en organiseren zichzelf. Een zal namelijk de bom barsten. En op dat moment zal alles afhangen van hen die bereid zijn te handelen.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Frank Zappa zei eens: without deviation from the norm progress is impossible.
  Met andere woorden: veel gevaarlijker dan een afwijkende mening is degene die het uiten van die afwijkende mening probeert te beletten.

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Belangrijk: op tal van plaatsen in USA vreemde militaire oefeningen. Zie ook Glenn Beck.
  http://www.barenakedislam.com/2013/01/30/blackhawks-down-all-over-america/

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Brekend nieuws! Frankrijk gaat nog meer radicale imams uitzetten.
  http://www.barenakedislam.com/2013/01/30/woo-hoo-france-has-announced-that-it-will-deport-even-more-radical-extremist-imams/
  (benieuwd hoe Lodewijk Asscher daarover denkt)

  Like

 7. Martien Pennings zegt:

  Mooi stuk, Pieter.
  Ja, er wordt vanuit het linkse cultuurmonopolie steeds meer een hetze gevoerd van uitsluiting, intimidatie en informeel beroepsverbod.
  Je vraagt je af waarvoor ze bang zijn.
  Of nee, dat vraag ik me eigenlijk helemaal niet af.
  Want ook met alleen onze weblogjes gaat het lukken de vastgekoekte bovenlaag van onze nep-elite te breken en verwijderen.
  Omdat we een belangrijke bondgenoot hebben: de werkelijkheid.
  De naïeve en tegelijk hubride illusies van de dames en heren zijn gegarandeerd binnen tien jaar geheel aan diggelen.

  Like

 8. Marcel zegt:

  Ik weet niet of we wel moeten juichen over dat uitzetbericht mijnheer Deckzijl.
  Waar moeten die lui naartoe dan ?
  Laat me 1 keer raden … ze worden uitgezet naar Nederland.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Prima stuk Pieter, hulde! De eersten die door de RODEN waren aangepakt, waren Dhr. Janmaat en zijn vrouw. De gore LINKSE PLOERTEN plaatsten een bom, waardoor Mw. Janmaat beide benen verloor! En Dhr. Janmaat werd vanwege zijn mening veroordeeld door demonen 666 rechters. Gloeiend giftig ben ik op deze RODE RATTEN, ik begin steeds meer sympathie te ontwikkelen voor GENERAAL FRANCO, deze wist hoe hij Spanje moest bevrijden van de RODEN.
  Diep triest, in ons LAFFE NEDERLAND, komt alleen de LINKSE MENING tot recht. (KOTS).

  Like

 10. jowitteroos zegt:

  Geweldig stuk Pieter, helder en duidelijk, waarvoor dank!

  Je ziet het inderdaad overal om je heen gebeuren in het klein en het groot en de macht waarmee dat gaat………………………………….

  Iets kleins: Was laatst in een winkel boodschapjes aan het doen en heb als gewoonlijk een klein broche/speldje met de Israëlische vlag op mijn kraag. Maar met het winterse weer veel een das om gehad. Afgelopen week niet!
  Ik stond bij de kassa en hoorde een paar kassa’s verder een baas met een medewerker iets bepraten terwijl ze beiden mijn richting uitkeken. Ik begon me luisterend te concentreren en hoorde o.a. het volgende:
  Het speldje zou provocerend werken en de baas hoopte maar niet dat er onenigheid zou ontstaan. De medewerker antwoordde : en die hoofddoeken dan, dat is dan toch ook provocerend.
  De baas zei: Ja maar dit is onze winkel en wij bepalen de regels.
  De medewerker zei: Je kunt de mensen toch niet gaan verbieden een speldje of kruisje etc. te gaan dragen?
  De baas zei: Ik heb dan en dan overleg en ga dit toch voorleggen, want we willen geen problemen hebben in de zaak.

  Toen ik afgerekend had en de boodschappen in de tas had gedaan en me wilde begeven richting gesprek waren de “vogels” gevlogen………….wordt ongetwijfeld vervolgd!!!

  Like

 11. Robbert zegt:

  Een tijdje terug schreef ik al over dit onderwerp en ik deel het hier graag met jullie:

  DIE ‘SEËNINGE’ VAN DIE REËNBOOGNASIE (15)
  postdateiconDonderdag, 26 Julie 2012 20:06 | PDF | Afdruk | E-pos |

  De handel en wandel van politieke partijen en individuele personen zoals musici of schrijvers die tegen de stroom in zwommen werd vrijwel elke dag gevolgd en indien er maar een schijn van ‘racisme’ werd bespeurd werd er klacht ingediend zoals bijgaand bericht getuigd.

  Een naam die u zo nu en dan wel eens in deze reeks heeft zien opduiken is het Vlaamse Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Dit instituut wat nog het beste met een Gedachtepolitie vergeleken kan worden, werd in 1993 in het leven geroepen vanwege het almaar toenemende verzet tegen de multiculturele samenleving. Haar doel werd om discriminatie te bestrijden. Het was de opvolger van het Koninklijk Commissariaat voor Migranten van CVP politica Paula D’Hondt dat vanaf 1989 tot 1993 actief was.(n.s vanaf September 2001 verander die CVP (Christelike Volksparty) se naam in CD&V wat staan vir Christen Demokraties & Vlaams)

  Vanaf 1999 werd dit een steunpunt ‘om armoede en sociale uitsluiting van vreemdelingen’ tegen te gaan. Het CGKR is thans ook bevoegd om de landelijke en locale overheid te informeren omtrent de (belangen)behartiging van migranten.

  Vanaf haar oprichting werd dit Centrum( in de volksmond al gauw omgedoopt in het Centrum Leman) geleid door directeur ‘pater’ Johan Leman. Deze werd door de tegenstanders ook wel schertsend en smalend de inquisitiepater genoemd maar ze zaten er dan ook niet ver vanaf. Elke kritiek op de snel veranderde samenstelling van de bevolking werd met argusogen gevolgd en de desbetreffende criticaster kon rekenen op de onverdeelde aandacht van Leman en de zijnen. In augustus 2003 nam Leman ontslag in verband met de zogenaamde politisering van het Centrum. (Leman nam ontslag omdat hij vond dat de politiek zich te veel bemoeide met het CGKR) maar zijn opvolger Jozef de Witte ging op de oude voet verder om ieder die een andere mening durfde te verkondigen te brandmerken als zijnde ‘extreem rechts’ en ‘onverdraagzaam’.

  De handel en wandel van politieke partijen en individuele personen zoals musici of schrijvers die tegen de stroom in zwommen werd vrijwel elke dag gevolgd en indien er maar een schijn van ‘racisme’ werd bespeurd werd er klacht ingediend zoals bijgaand bericht getuigd.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1465905/2012/07/06/CGKR-overweegt-nieuwe-klacht-tegen-Vlaams-Belang.dhtml

  Ook mensen die afwijzend dan wel kritisch stonden tegen homoseksuelen werden voor het CGKR tribunaal geleid zoals bijgaand artikel toont. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120608_120

  Overigens ver voordat dat Centrum zijn lusten mocht botvieren op al die ‘ onverdraagzamen’ en ‘racisten’ was de Vlaamse Staatsomroep BRT (Belgische Radio en Televisie) ook al met de botte bijl te werk gegaan. Artiesten en programmamakers die er een politiek correcte mening op na durfden te houden werden zonder morren aan de deur gezet dan wel geboycot. Deze ‘eer’ viel de zanger Jef Elbers uit de stad Schaarbeek te beurt en later de Antwerpse muziekgroep De Strangers. Eerstgenoemde schreef onder het pseudoniem van Dick Durver, jarenlang de scenario’s van de jeugdserie Interflix en later die van jeugdfeuilletons als Postbus X en Merlina. (n.s kyk ook asb by: http://nl.wikipedia.org/wiki/Interflix) Daarnaast zong hij onbevangen over de opkomende regenboognatie en nam daarbij geen enkel blad voor de mond. Het nummer ‘De straten van Molenbeek’ is hier een goed voorbeeld van.

  Vanaf april 1992 ging Elbers als eerste afgevaardigde van het toenmalige Vlaams Blok, de partij waarvoor hij reeds kandidaat was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 in Schaarbeek zetelen in de Raad van Bestuur van zijn voormalige werkgever de BRTN.(Belgische Radio en Televisie Nederlands) Jef Elbers stelde mee te willen ijveren voor ”een volksverbonden openbare omroep die respect afdwingt en arbeidsvreugde uitstraalt en voor het geven van voorrang voor de eigen Nederlandse cultuur. ” (n.s Schaarbeek is ’n stad en gemeente in die sg Brusselse Hoofstedelike Gewes)

  Als zanger/tekstdichter werd hem in het jaar 2000 het lied ‘Mohammed Ambras’ dat hij schreef naar aanleiding van moslimrellen in 1997 in de gemeente Schaarbeek bijna fataal.

  Jef had dit lied speciaal gemaakt voor de tweede Republikeinse Conventie van het Vlaams Blok dus bij wijze van hoge uitzondering. Hij had namelijk in de eerste helft van de jaren tachtig een punt gezet achter zijn zangcarrière.(http://www.youtube.com/watch?v=qjQL0JwTP_0)

  Hij moest zich voor deze ‘haatdragende teksten’ verantwoorden bij de correctionele rechtbank. Uiteindelijk volgde de rechtbank het standpunt van de zanger/tekstdichter die betoogde dat het protestlied slechts het falende migrantenbeleid van de reeds genoemde Paula D’Hond hekelde. De rechters oordeelden dat het hier om een liedje ging en niet om een wetenschappelijk werk. “In een liedje is er weinig plek voor nuances. Men kan discussiëren over de gebrekkige artistieke waarde of goede smaak maar daar heeft de rechtbank niets mee te maken. Racisme kan niet worden aangetoond” aldus de betrokken rechters. Jef Elbers reageerde hierop met: : Mij hebben ze altijd geleerd: lees wat er staat. Dat had de procureur ook beter gedaan. Deze uitspraak vind ik geen overwinning want deze rechtszaak had nooit mogen plaatsvinden. Hebben ze nou echt niets anders te doen?”.

  De reeds aangehaalde groep De Strangers trad op 24 november 1992 op gedurende een conventie van het Vlaams Blok, en nadien werd hun gehele repertoire geboycot op de Vlaamse radiozenders van de BRT.

  Op 15 december 2008 waagde een uitbater van een ijspiste in de stad Antwerpen het om een ‘racistisch’ liedje van deze muziekgroep ten gehore te brengen. Zoals u ziet aan bijgaand artikel is er toen onmiddellijk actie ondernomen om dit te stoppen.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/553022/2008/12/15/Antwerpse-ijspiste-mag-racistische-Strangers-niet-meer-draaien.dhtml. De genoemde Freya Piryns is van de politiek correcte en extreem-linkse ‘Groen! partij.

  In het lied word verwoord dat veel vreemdelingen en dan met name moslims geen enkele moeite hebben om te profiteren van de Westerse verworvenheden zoals een uitkering bij (zogenaamde) ziekte. Terecht dat in het refrein steeds naar voren komt dat ‘allah welliswaar groot is’ maar ziekenkas groter is’. (n.s allah is die moslemse maangod) http://www.youtube.com/watch?v=awLAC05wXj8

  In 2006 beschikte het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding over meer dan 250 miljoen Belgische Franken wat neer komt op een 6.5 miljoen in Euro’s. Ze hebben thans omtrent de 100 personeelsleden in dienst maar of die zich de ganse dag bezig houden met notoire ‘racisten’ opsporen is niet echt duidelijk. Feit is wel dat de Vlaamse belastingbetaler hiervoor mag opdraaien.

  Like

 12. Ik hou vaak mijn mond over de islam hoewel ik er graag over praat. Want de mensen willen niets negatiefs horen over de islam. Dan maar over koetjes en kalfjes praten. Leuk?!

  Like

 13. luckybee zegt:

  Zinds de Socialisten aan de macht komen,moeten wij net zo denken als zij, anders mond dicht; dat hoor en zie je iedere dag op radio en TV.

  Like

 14. @Jo: Het is schandelijk dat zoiets uberhaubt besproken wordt! Wat is het volgende dan? Iedereen die Israël een warm hart toedraagt gelijk opnieuw weer een duidelijk brandmerk geven en de moslims-provocatie blijven goedpraten? Gaat dan alle ellende dan inmiddels gewoon opnieuw gebeuren ondanks alles wat er in de jaren 1940-1945 is gebeurd? Ongelofelijk gewoon!

  Het is jammer dat je de naam van de desbetreffende winkel niet noemt maar aan de andere kant begrijp ik wel dat je dat niet hebt gedaan. Dat dit soort vieze haatdragende ideeën zelfs al in plaatsen en winkels in het openbaar worden besproken door de eigenaar van een winkel is gewoon een zeer gevaarlijke ontwikkeling! Straks een bord bij de ingang met “Verboden voor Joden en sympathisanten van Israël”?

  Brrrr!

  Like

 15. friki zegt:

  Pieter Veenstra,
  Een heel goed artikel, dank hiervoor.

  Like

 16. koddebeier zegt:

  Bravo Pieter mooi stuk,.
  Socialisme is een kankergezwel in Nederland en de EU, het is de hoogste tijd voor een Chemokuur !

  Like

 17. louis-portugal zegt:

  Idd. een goed stuk Pieter.
  We hebben nog altijd het advies van een oud hoofdcommisaris (RIESSEN) om de toen nog 540.000 PVV stemmers uit te zetten dus naar een soort Goelag buiten Nederland te sturen.

  Like

 18. koddebeier zegt:

  @Jowitteroos,. Ik werd een beetje ziek toen ik je stukje las, wat een stuk vuil dat winkelbaasje, je zou die vent met liefde z’n poten breken. Wat een smerige laffe hond, het dood slaan niet waard. Maar let op mensen zo begint het !! Niets geleerd van 40-45.
  Bah !!! Achterbakse Dhimmi.

  Like

 19. Jan zegt:

  Als iemand in mijn bijzijn over moslims begint en hen prijst, vertel ik hem over de zegeningen van 1400 jaar islam.
  Als iemand over de zegeningen van het socialisme begint vraag ik waarom hij niet verhuist naar Cuba of Noord-Korea en vraag ik hem als hij in de 60 loopt waarom hij niet asiel aanvroeg in o.a. de DDR of vluchtte naar deze staat.
  Heeft hij het over de voorzieninge die toch maar even zijn gekomen door het socialisme, zoals enige tijd door Samsom werd beweerd ‘100 socialistische verworvenheden’, druk ik die persoon met de neus op de feiten dat al die ‘verworvenheden’ niets anders zijn dan Christelijke verworvenheden en dat de pensioenen bij socialisten niet veilig zijn.
  Als iemand Israël hekelt vraag ik naar voorbeelden. Kunnen nooit gegeven worden omdat de haters de media napapagaaien.
  Al dat bovenstaande leidt steeds weer tot woedende gezichten, hoewel, bij sommige familieleden mag ik niet meer over de vloer komen. Socialisten hebben lange tenen.

  Like

 20. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | Webartikelen rechtsstaat | Scoop.it

 21. Tistochwat zegt:

  Schitterend geschreven, heer Veenstra!

  En NEE, wij mogen helemaal niets zeggen over hoe wij over dingen denken -behalve natuurlijk als het in de linkse straatjes van de rooien past- maar wij MOETEN wél steeds meer betalen:
  http://www.telegraaf.nl/overgeld/belastingen/21259202/__Ozb_fors_omhoog__.html
  Heel leuk als je met een onverkoopbare woning zit…

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/belastingen/21236110/__VEH_kraakt_waterschaptax__.html

  U schreef:
  “Recentelijk werd Geert Wilders door een belachelijk showproces verschrikkelijk in de zeik gezet door linkse, bevooroordeelde rechters, advocaten en getuigen. De huichelachtigheid droop er vanaf”

  Daar heeft Tistochwat B.V. destijds ook serieuze aandacht aan besteed; schandalig hoe de heer Wilders als een soort crimineel werd afgeschilderd!

  http://tistochwat.wordpress.com/2010/10/08/helemaal-in-de-prak-door-top-advocaat/

  http://tistochwat.wordpress.com/2010/10/23/advocaat-wilders-wraakt-rechters/

  Like

 22. Henk.V zegt:

  Een terechte analyse, Pieter!

  Politiek correct marcheert regelrecht richting dictatuur.
  Elke mening mag uitgesproken worden, mits die maar instemming inhoudt met de politiek correcte opvattingen.
  De modieuze vereenzelviging met de intenties van de EU zal niet worden opgegeven.
  Het treurige is dat op ”democratische wijze” de linkse elites aan de macht zijn gekomen en zij hebben dus de schijn van rechtmatigheid mee.
  Een passief en oppervlakkig volk heeft landverraders in het zadel geholpen, een politieke doodzonde!
  Op deze site is deze kwestie meer dan eens breed uitgemeten en terecht!
  We zullen doorgaan met het verstrekken van informatie voor iedereen die bij zijn of haar positieven komt.
  Het is waar: vroeg of laat barst de bom en krijgen wij een kolossale reactie tegen iedereen die ons in het gareel wil brengen en zich van manipulaties en dwang bedient, want verraderlijk links zal uiteindelijk niet aarzelen om alle machtsmiddelen in te zetten om iedere tegenstem tot zwijgen te brengen.

  De zaak ligt scherp en helder.
  Wil je je identiteit als volk en individu bewaren en ben je bereid om die te verdedigen, dan sluit je je aan bij ons en iedereen die onze gedachten deelt.Doe niets, dan word je medeplichtig aan het onheil dat zich voltrekt.
  Wijs je onze inzichten af dan beland je gegarandeerd in de meest afschuwelijke dictatuur die er ooit heeft bestaan. Voor iemand met verstand zou de keuze niet moeilijk moeten zijn..

  Wij moeten voorbereid zijn op wat komen gaat.
  Meer zeg ik daar nu niet over.

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Tistochwat 11.47. uur. Hoe waar is het wat U schrijft in uw reactie. Zelfs de VVD is in handen der RODEN gekomen. Wat de OZB betreft, ik had het vanochtend gelezen in de Telegraaf, met krullende tenen, dat dan weer wel. Wat een waardeloze BENDE in Den Haag, het zijn niet meer dan moderne ROOFRIDDERS! De laatste centen, wringen ze ons nog uit de beurs, alles ten behoeve van de EUSSR, de ORANJES, en de HAATBAARDEN van de ISLAM. Gloeiende nog an toe, onze oudjes liggen in de poepluiers, en die smeerlappen in Den Haag, stemmen in met 5 miljard euro voor de HAATBAARD MORSI. Knettergek is dit land geworden!

  Like

 24. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-Portugal 11.22.uur. Wat raar hé Louis, dat deze hoofdcommissaris/nazi daar nooit voor is vervolgd, terwijl deze klootzak meer dan 100.000 nederlanders wenste te deporteren. Ik kan slechts een reden bedenken, deze klootzak heeft heel veul RODE VRINDJES op sleutelposten!

  Like

 25. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | Tistochwat B.V.

 26. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | Welke toekomst?

 27. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | Maatschappijleer rechtsstaat | Scoop.it

 28. Jan zegt:

  “We as Muslims reject the idea of freedom of speech, and even the idea of freedom.”-Hamza Andreas Tzortzis
  http://sheikyermami.com/2013/03/16/menstruating-females-to-the-back/#more-127993

  Like

 29. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | Timon rechtstaat | Scoop.it

 30. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | YVETTEPRUIJN | Scoop.it

 31. Jan zegt:

  Lesje in ‘Hoe behoud ik mijn vrijheid

  Like

 32. Pingback: Hebben we nog vrijheid van meningsuiting? | Sietze Rechtsstaat | Scoop.it

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s