De “immigratie-is-een-verrijking”-leugen: Immigranten kosten de Canadese belastingbetalers 23 miljard dollar per jaar. Ieder jaar opnieuw.

Screenshot_15

(Door: Michael Mannheimer)

Het sprookje van de “verrijkende” immigratie: in werkelijkheid een financiële nachtmerrie. Immigratie kost de belastingbetaler enorme sommen geld – wat echter voor hem verborgen wordt gehouden. Zonder immigratie zouden er in Duitsland geen ouderdomsarmoede, geen Hartz IV, geen afnemende reële pensioenen, geen toenemende nood voor jonge gezinnen…

Wat de immigratie in andere westerse landen kost, kun je lezen aan het eind van dit artikel.

Iedere Canadese belastingbetaler moet voor de immigranten jaarlijks 6.051 dollar belasting betalen

Zojuist bereikte me een van de uiterst zeldzame nieuwsberichten: het Canadese online-magazine NowPublic kopte op 17 mei van dit jaar: “Fraser Institute: Immigranten kosten de Canadese belastingbetalers jaarlijks 23 miljard dollar.”

Het resultaat van het onderzoek heeft het in zich: iedere Canadese belastingbetaler moet voor de immigranten 6.051 dollar per jaar betalen. Statistisch gezien. Dit is inclusief iedere Canadese man, iedere Canadese vrouw en ieder Canadees kind. (hetzelfde nieuwsbericht verscheen enkele dagen daarvoor op de website van het gerenommeerde Canadese dagblad “National Post”).

Linkse immigratielobbyisten storten zich als hyena´s op dit nieuws

Vanzelfsprekend stortten de linkse lobbyverenigingen zich onmiddellijk na de bekendmaking van het immigratierapport – een wetenschappelijk onderzoek van het Canadese Fraser Institute – als hyena´s op het ware, maar in hun ogen politiek incorrecte, resultaat van het onderzoek.

Dat kennen we immers ook uit Duitsland: de verwoestende PISA-resultaten werden destijds door een onafhankelijk instituut rondom de islamitische (meest Turkse) PISA-resultaten gezuiverd – en jawel: plotseling stond Duitsland niet meer op een beschamende plaats ergens onderaan in het tweede derde deel van de totale resultaten, maar kon helemaal vooraan meedoen met de wereldwijde toplanden Singapore, Finland, Korea en Noorwegen. Ook deze zuivering werd door de linksen (met voorop de vakbonden) met een ongelooflijke heftigheid aangevallen, de auteurs van het onderzoek werden voor racisten uitgemaakt.

Niet anders is dat bij het meest gevoelige thema van de immigratie, de daadwerkelijke kosten voor immigranten, te verwachten. Want wanneer de immigratielobbyisten in hun heftige opkomen voor massa-immigratie altijd de nadruk leggen op de zogenaamde verrijking voor de opnamelanden, dan zijn zulke resultaten voor hen natuurlijk desastreus – en moeten daarom strikt doodgezwegen worden. Of heeft een van de lezers van dit artikel hiervoor al iets over het Canadese onderzoek in de systeemmedia gehoord?

De grootste leugen van de immigratielobby: “We hebben immigratie nodig”

Ze worden bewaakt zoals de goudreserves in Fort Knox: nauwelijks een westers land laat doorschemeren hoe hoog de daadwerkelijke kosten voor de door de linksen geïnitieerde immigratiegolf naar Europa en de andere westerse landen zijn. Geen wonder: de lobbyisten van de immigratiemaffia spreken immers van “verrijkende immigratie”, ze bezweren zelfs de ineenstorting van complete westerse economieën mocht er geen vers bloed uit (meest islamitische) landen binnenstromen – bij nader inzien blijkt echter dat deze bezweringen niets anders zijn dan Potemkin dorpen*. In werkelijkheid is de door de linksen geïnitieerde en intussen door de overige burgerlijke partijen overgenomen immigratie een financieel bodemloos vat. Ten koste van de autochtone bevolking, die onvoorstelbare sommen uitgeeft aan de sociale uitkeringen van het merendeel van de immigranten – zonder daarover ook maar geïnformeerd te worden in de linkse media.

* Iets wordt een Potemkin dorp genoemd dat mooier wordt voorgesteld om de werkelijke, verwoestende toestand te verbergen. Oppervlakkig gezien komt het goed uitgewerkt en indrukwekkend over, maar het heeft echter gebrek aan substantie.

Overal hetzelfde resultaat: geen enkel westers land werd door de massa-immigratie verrijkt. Integendeel.

Wie een samenzwering tegen het Westen en onze liberaal-democratische gemeenschap zoekt, heeft deze hier gevonden. Politiek en media – het zogenaamde politieke establishment – zweren gezamenlijk tegen hun eigen volkeren samen. Het doel van dit establishment is de uitwisseling op de middellange termijn van de oorspronkelijke oerbevolking door massa´s met de cultuur en de civilisatie onverenigbare immigranten uit meest islamitische landen.

Sinds 1990 is de immigratie naar Europa voor 90% islamitisch – en geen blad, geen medium, geen tv-zender en al helemaal geen talkshow maakt hier een onderwerp van. Dit is een besloten zaak – en dient net zo lang te worden doodgezwegen totdat de oerbevolking voor voldongen feiten staat.

Ik heb al meerdere malen over de kosten van de immigratie geschreven. In alle landen die ik onderzocht heb, zijn dezelfde resultaten te zien als in Canada. Hieronder enkele voorbeelden uit eerdere artikelen van mij:

Wat ons de islamitische immigratie kost

1. Zweden: Islamitische immigranten kosten de Zweedse staat 18% van zijn jaarlijkse belastinginkosmten

Screenshot_18

Zweedse schattingen gaan er van uit dat de immigratie het land ieder jaar minstens 40 tot 50 miljard Zweedse Kronen (ca. 4 tot 5 miljard euro) kost, vermoedelijk echter meerdere honderden miljarden en dat deze immigratie er massaal aan bijgedragen heeft de ooit wereldwijd geroemde Zweedse welvaartsstaat aan de rand van het faillissement te brengen. De voor 2004 geschatte immigratiekosten ter hoogte van 225 miljard kronen (24 miljard euro), wat geen onwaarschijnlijke schatting is, zouden 17,5% van de Zweedse belastingopbrengsten van datzelfde jaar uitmaken, een zware last in een land dat al een van de hoogste belastingen ter wereld heeft. Maar hoewel ook in Zweden geldt dat de kosten van de immigratie vele malen groter zijn dan de baten, verlangt de sociaaldemocratische minister van Financiën Pär Nuder nog steeds onvermoeid:

“Zweden heeft meer immigranten nodig”

(Fjordman: “Wat kost de islamitische immigratie Europa?”, 23-06-2006)

zogenaamd, volgens Nuder, om het Zweedse sociale stelsel veilig te stellen. Hij verzwijgt bij zijn eis echter dat het ooit zo voorbeeldige Zweedse sociale systeem door precies die massa´s van de (overwegend) islamitische immigranten aan de rand van het faillissement werd gebracht, die door Zweedse politici worden aangeprezen als redding van het Zweedse systeem van de sociale welvaartsstaat. (Bron).

2. Duitsland: 1 biljoen euro voor immigratie

Screenshot_19

Udo Ulfkotte bewees in zijn boek “De verzwegen kosten van de immigratie” dat de Duitse belastingbetalers voor de immigratie tot nu toe het ongelooflijke bedrag van 1 biljoen euro (1.000.000.000.000) moesten uitgeven. Met deze som zou men van Duitsland een welvaartsparadijs kunnen maken, op iedere hoek van de straat de door de linksen gewenste kleuterscholen en crèches bouwen, Duitsland met scholen bestraten, de ziekenfondsbijdragen minimeren, en de pensioenen zouden hun naam weer verdienen.

Ook het aantal armoede-immigranten uit Roemenië en Bulgarije naar Duitsland is van 64.000 in het jaar 2007 naar 147.000 in het jaar 2011 meer dan verdubbeld. In het eerste halfjaar van 2012 steeg dit aantal in vergelijking met het voorgaande jaar nogmaals met 24%. En als vanaf 1 januari 2014 het volledige vrije vervoer van personen en goederen in Europa ook voor Bulgaren en Roemenen geldt, zou dit aantal nog wel eens kunnen toenemen. Bijzonder getroffen worden grote steden zoals Frankfurt, Mannheim, München, Dortmund of Duisburg. Zij allen vrezen vanaf 2014 een verdere stijging van de sociale kosten. Alleen Duisburg al houdt rekening met extra uitgaven van meer dan 18 miljoen euro per jaar, in Mannheim houden de stad en het arbeidsbureau rekening met extra kosten van bijna 30 miljoen per jaar.

3. Denemarken: Immigranten kosten de Deense belastingbetalers 6.7 miljard euro per jaar

Screenshot_20

Immigratie rechtstreeks in het Deense sociale stelsel.

Tegen de voortdurende en anders luidende beweringen van de politici in veroorzaakt ook de immigratie in Denemarken veel meer kosten dan aan de burgers wordt meegedeeld. Een Deense denktank schatte dit op 50 miljard Deense Kronen (ca. 6,7 miljard euro) per jaar. Het onderzoek noemt verder dat door een onmiddellijke stop op de (vooral islamitische) immigratie Denemarken enorme sommen zou kunnen besparen. Volgens een andere studie ontbreekt bij één op de twee immigranten zelfs de kwalificatie voor de gemakkelijkste en eenvoudigste werkzaamheden – vooral de immigranten uit de islamitische wereld. Net zoals in veel andere Europese landen vindt ook in Denemarken een rechtstreekse immigratie in de sociale stelsels plaats. Media berichten hier, politiek correct en islamitisch correct, nauwelijks over. (Bron)

. Immigranten uit de Derde Wereld – de meeste van hen moslims uit landen zoals Turkije, Somalië, Pakistan, Libanon en Irak – vormen 5% van de bevolking, ontvangen echter meer dan 40% van de sociale uitgaven.

. De gemiddelde bijdrage per hoofd van de bevolking van de immigranten in Denemarken, van wie 80% uit islamitische landen afkomstig is, aan belastingen en het BNP ligt 41% onder die van de Denen.

4. Noorwegen: “Niet-westerse” immigranten zijn tien maal zo vaak ontvangers van sociale uitkeringen als autochtone Noren

Screenshot_21

In Noorwegen heerst, naast Zweden, een van de best gevestigde linkse dictaturen in de westerse landen. Bepaalde onderwerpen mogen niet meer in het openbaar worden aangesproken: debatten over immigratie, kosten van de immigratie enz. gelden sowieso als racistisch. Daarom zijn nauwkeurige cijfers uit Noorwegen al lange tijd niet meer verkrijgbaar. Maar enkele cijfers lekken ondanks alle geheimhouding toch steeds opnieuw uit:

Alleen al het budget sociale zaken van de Noorse hoofdstad Oslo wordt tot meer dan 50% in aanspraak genomen door zijn “niet-westerse” immigranten. Met het oog op de bekendmaking van deze feiten waarschuwde de (voormalige) burgemeester van Oslo, Erling Lae, in een gebruikelijke – politiek correcte – reflex onmiddellijk voor vooroordelen en beweerde dat zonder immigranten in Oslo de “complete chaos” zou uitbreken. Een bewering, die echter door niets gesteund wordt. Integendeel: een onderzoek van Tyra Ekhaugen van het Frisch Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek in samenwerking met de universiteit van Oslo leverde het exacte tegendeel van de bewering van Lae op. Als de huidige ontwikkeling – aldus het resultaat van het onderzoek – zou voortduren, dan zouden de kosten het Noorse welvaartssysteem binnen afzienbare tijd doen exploderen. In een lezersbrief merkt een Noorse burger over de sociale kosten van de moslims in Noorwegen op:

“Een groot deel van de moslims beslist uit eigen vrije wil om in parallelsamenlevingen te wonen, waar ze hun moedertaal spreken, naar buitenlandse tv-zenders kijken, de samenleving waar ze naartoe zijn gekomen, verachten en echtgenotes uit hun eigen landen halen. Het enige contact dat ze met de autochtonen hebben, vindt plaats bij de sociale dienst.” (Bron)

5. Zwitserland: 80% van de Zwitserse sociale uitkeringen gaat naar buitenlanders, asielzoekers en nieuw ingeburgerde immigranten

Screenshot_1

Zwitserland kent al lang hetzelfde probleem als de overige Europese landen. De migranten belasten de Zwitserse sociale stelsels in een verhouding, die zijn eigen bevolkingsaandeel in Zwitserland op de kop zet. Immigratie, vooral islamitische immigratie, vindt in Zwitserland, net zoals in de overige landen van West-Europa, grotendeels niet in de arbeidswereld plaats (wat steeds de motivering van de politici is), maar rechtstreeks in de sociale systemen van het land, dat de uit zijn oevers tredende kosten nauwelijks nog kan betalen. HET sociale probleem van Zwitserland is het probleem van de buitenlanders in Zwitserland – en vooral het probleem van de moslims in Zwitserland. Daarmee heeft Zwitserland al lang hetzelfde probleem als de overige westerse landen.

Bedroeg het aandeel van de werkenden aan de bruto-immigratie in het jaar 1990 nog 53,4%, 17 jaar later (2007) was dit nog maar 30,2%. In duidelijke taal: 70% van alle Zwitserland binnenkomende buitenlanders komen rechtstreeks in de sociale stelsels terecht, zonder zich ook maar voor een baan te interesseren, aldus de Zwitserse parlementariër Adrian Amstutz (“We hebben hetzelfde [probleem als de Duitsers”) in een interview in 2007. Amstutz verder:

“Vroeger kwamen mensen naar Zwitserland om er te werken. Ze hielpen op dankbare wijze mee onze welvaart op te bouwen. Nu laten we meer en meer mensen immigreren die onze welvaart plunderen: personen, die niet naar Zwitserland komen om te werken, maar vanwege de sociale voorzieningen.” (Bron)

6. Italië: Iedere niet-westerse immigrant kost de Italiaanse belastingbetaler € 45.000,- per jaar

Screenshot_2

Exorbitant hoge sociale kosten voor migranten, een historisch unieke hoge criminaliteit, de vorming van parallelsamenlevingen, terreur in naam van de islam: dat zijn de voornaamste gegevens van een immigratiepolitiek, die ook Italië in een historische identiteitscrisis heeft gebracht, aan het einde waarvan de islam de heerschappij zal overnemen, mocht Italië niet op tijd wakker worden.

In Italië zijn de immigratiekosten de afgelopen decennia exorbitant toegenomen. Schattingen gaan er van uit dat iedere immigrant de Italiaanse belastingbetaler de ongelooflijke, maar realistische som van € 30.000,- tot € 40.000,- per jaar kost – wat overeenkomt met het salaris van een doorsnee Italiaanse bankdirecteur. Niet één keer, maar ieder jaar opnieuw. Net als in de rest van Europa wordt ook in Italië de etnische bevolkng van de kant van de politiek, linkse immigratievoorstanders en delen van de industrie schaamteloos voorgelogen over deze reële kosten.

Bronnen:

http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index15bb.html?pagina=9958 (1)

http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index0060.html?pagina=9973 (2)

http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index8195.php?pagina=10118 (3)

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2013/07/19/23-milliarden-dollar-so-viel-kosten-immigranten-den-staat-kanada-pro-jahr/#more-22885

Auteur: Michael Mannheimer

Donaties aan Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Appeasement, Canada, Censuur, Dhimmitude, Elite, Europa, Groenen, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Jihad, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Overheid, politici, praatjesmakers, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

15 reacties op De “immigratie-is-een-verrijking”-leugen: Immigranten kosten de Canadese belastingbetalers 23 miljard dollar per jaar. Ieder jaar opnieuw.

 1. koddebeier zegt:

  Hoelang blijven we met deze waanzin doorgaan ???

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   Net zo lang totdat links, links-groen, links-liberaal, links-christelijk en de EU totaal is weggevaagd uit het centrum van de macht.

   Like

 2. Pingback: De “immigratie-is-een-verrijking”-leugen: Immigranten kosten de Canadese belastingbetalers 23 miljard dollar per jaar. Ieder jaar opnieuw. | wimbroblog

 3. Joannes den Hollander zegt:

  Gelet op het aantal inwoners betalen wij ook enorm veel aan de immigranten. De PVV heeft ca twee jaar geleden een onderzoek laten doen. Zij kwamen met hun milde schatting op 7,3 miljard euro uit. Niet meegerekend zijn de schade en gevolgschade die ze veroorzaakt hebben.

  Inmiddels zal dat bedrag aanzienlijk gestegen zijn.

  Vanaf 2014 zullen deze bedragen tot ongekende hoogten gaan stijgen dankzij de toestroom van losgeslagen bendes Roemenen en Bulgaren.

  Er zal uit de aard der zaak enorm fors bezuinigd dienen te worden. Wij, Nederlanders moeten wederom het gelag gaan betalen.
  Waar dat toe leidt behoeft geen betoog. Vrijwel alle criteria die aanwezig dienen te zijn voor een volksopstand zijn dan ook ruimschoots aanwezig.

  Pugna pro Patria.

  Like

 4. Peter Rutgrink zegt:

  Wat jammer dat de kosten van ons land niet in dit rapport staan want die zullen ook hier exorbitante bedragen laten zien. Alleen al in mijn stad (54.000 inwoners) krijgt in een wijk 69% van de inwoners , van niet westerse allochtonen een uitkering met vrijstelling Gemeentelijke belastingen, huursubsidie, en een 3 wielen fiets omdat men niet op een normale fiets kan rijden. Ook de zgn deeltaxie is gratis voor deze mensen Ook heeft 83% geen ziektenkosten geen verzekering en dus gaat men naar de gratis Spoedeisende hulp, kom maar kijken op zaterdag en zondag bij het ziekenhuis. Grote “kerken” voor moslims worden gefinancierd met supsidie door de gemeente en RK & andere Christelijke kerken worden gesloten wegens tekort aan inkomen. Laat dit ook eens zien!

  Like

 5. Tom Hendrix. zegt:

  Massa-immigratie en het tegelijk in stand houden van de “sociale zekerheid”, is onmogelijk. Dit heeft de econoom Friedman al eerder aangegeven. En wij reageerders snappen dat, maar de politiek-correcte en socialistische politici, laten het WILLENS en WETENS gewoon doorgaan. En vlak niet de EUSSR uit!

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Volledig mee eens, en nu de oplossing van het probleempje.

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Joop Klepzeiker 14.46. uur. Ik neem aan Joop, dat jij daar wel een idee over hebt!

    Like

   • bigljohn zegt:

    De oplossing van dit drama ligt bij de kiezer. Maar daar deze totaal geen gevoel van eigenwaarde heeft en als een duffe zombie maar blijft aanmodderen compleet met zijn stem voor politiek links, vrees ik voor het ergste !

    Like

 6. Pingback: De NWO wil de indentiteit van de volken uitwissen in een multicultiwereld, makkelijker aanstuurbaar. | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Ja zeker wel .

  Like

 8. Joop Klepzeiker zegt:

  We moeten ze gewoon even op weg helpen hun geluk thuis te vinden .

  Zeg maar een soort van ontwikkelingswerk.

  Like

 9. henk schroemges zegt:

  De oplossing voor dit voortetterende kankergezwel komt er zeker aan. Historie herhaalt zich alijd, neem dat nou maar aan. Dus: armoede, armoede en nog een armoede en daarnaast heel veel ellende en vernedering en plots staat de oplossing voor de deur. En als die daar eenmaal staat is hij door niets en niemand meer tegen te houden, en het gaat er dan onverbiddelijk en meedogenloos aan toe. Haal de guillotine maar vast uit het vet. Het geluid van de valbijl zal in het hele land en wellicht in heel Europa te horen zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s