Illusionist Carel Brendel belastert Joost Niemöller

Screenshot_7

Carel Brendel

(Door: Martien Pennings)

Grappig: mij hebben Carel Brendel en Joost Niemöller wel eens in koor belasterd. Als u het fijne daarvan wilt weten, moet u mijn prachtstuk getiteld  “Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière” even aanklikken en daarin zoeken naar de paragraaf  getiteld “Het Domme Verraad van Joost Niemöller en Carel Brendel”.

Terzake!

“Het is om wanhopig van te worden. Aan de ene kant de naïviteit die Bertus Hendriks-achtigen ten toon spreiden over de politieke islam. Aan de andere kant het alarmistische gehets van Joost Niemöller-achtigen over massale verkrachtingsgolven door moslims. Er zit maar één ding op: vasthouden aan mijn links-liberale uitgangspunten.”

Aldus Carel Brendel vanaf zijn Olympus. Hoofdschuddend om zoveel dwaasheid van links en rechts wijst hij kalm en plechtig naar het midden, alwaar zich de principes van verstandige mensen als hij bevinden.

In al zijn quasi-bezadigdheid is Brendel natuurlijk diep belachelijk. Want er is een klein probleempje met de islam, te weten: inzake de islam een middenpositie innemen is geheel onmogelijk. Dat is namelijk net zo idioot als een genuanceerd midden-standpunt innemen ten aanzien van het nazisme. Want zoals ik al vaak heb uitgelegd: de islam is de oudste vorm van een geestesgesteldheid die wij als nazistisch definiëren en een inherent onhervormbaar nazisme bovendien.

En wat Brendel als “te links” naar zijn smaak wil kwalificeren, is helemaal niet links maar ver over elk randje gevallen. Bertus Hendriks bevindt zich niet op een extreme linkse en naïeve vleugel van het politieke spectrum, want de Midden-Oosten charlatan Bertus Hendriks bevindt zich nergens. Dat komt omdat hij geschift is. Bertus Hendriks is qua stupiditude hors catégorie.

Bovendien maakt Brendel in zijn stuk de VARA-site “de Joop” en diens columnist Bart Schut tot bondgenoten. Brendel adviseert “Lees ook Bart Schut: Islamverkrachting.” Het verschil tussen “de Joop” en Bertus Hendriks? “De Joop” onder leiding van hystericus Van Jole is kwaadaardiger.

Carel Brendel is er erg vóór dat de kritiek op de islam een beetje netjes blijft. Uit al zijn uitingen ter zake blijkt dat Brendel de moslim-mens een warm hart toedraagt, hem wil beschermen, verheffen en bevrijden van wat hij ziet als slechts de kwalijke kantjes van een hervormbare islam. Carel Brendel heeft een groot geloof in die hervormbaarheid van de islam en de redbaarheid van de moslim.

Dat is natuurlijk een verschrikkelijke illusie van de linkse mens Carel Brendel. Ook als het géén moslims betreft is het geloof in de grootschalige maakbaarheid, verbeterbaarheid en redbaarheid van mens en maatschappij sowieso nogal vaak uitgelopen op dictatuur en massamoord. Maar als je denkt dat je moslims in enorme aantallen kan binnen halen in het huidige Westen en samen een prettig verlopende aanpassing kan verzorgen, dan ben je getikt. Want zoals ik al heel vaak gedocumenteerd heb uitgelegd: de islam is een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie, die al 1400 jaar inherent onhervormbaar is gebleken en de oerste vorm is van een geestesgesteldheid die wij nazistisch noemen.

Ook in zijn recente hetserige stuk tegen Joost Niemöller toont Brendel nog eens zijn illusionisme over de islam en vermengt dit met laster over “rechts in de politiek” en over het christendom. Hij verwijst in dat stuk namelijk nog eens naar zijn “tien-punten-plan” uit 2007 om de islam te integreren. Welke geest ademen die tien punten?

“Als het gaat om de islam, hoeven linkse en liberale partijen Wilders niet na te volgen. Het is meer dan voldoende om terug te keren naar de eigen progressieve en seculiere wortels. ( . . .) Een kritische houding tegenover religieus fundamentalisme, ongeacht of dit christelijk, joods of islamitisch is. De politieke islam moet net zo kritisch worden benaderd als andere totalitaire stromingen in het verleden.”

Ziet u lezer? Wilders en het christendom zijn volgens Brendel potentieel net zo fundamentalistisch en totalitair als de islam en met een beetje redelijke kritiek komt het best wel in orde met de Religie van de Vrede.

Maar de waarheid is natuurlijk, ten eerste, dat Wilders een diepe liberaal is en een groot aanklager van de nazislam, al heeft hij in het verleden stomme verbale uitglijers gemaakt.

De waarheid is, ten tweede, dat het christendom door vooral zijn Joodse wortels een anti-totalitaire geesteshouding überhaupt mogelijk maakt. De Joods-christelijke traditie heeft door zijn omarming van de Rede en het Individuele Gewetensonderzoek de Verlichting mogelijk gemaakt, de wetenschapsrevolutie en het humanisme. De islam is het volstrekte, onhervormbare en barbaarse tegendeel van dit alles. Ik heb die onverzoenbare tegenstelling tussen islam en de Westerse cultuur uitgebreid uitgelegd in “Joods-Christelijk-Verlichte traditie en Islam”.

Brendel, met al zijn vertoon van islam-kritiek, lijdt blijkbaar net zo hard aan die geestesziekte die als een mentale builenpest onze hele quasi-elite in zijn greep heeft.  Ook Brendel ziet in zijn koortswanen Wilders als een groter kwaad  dan de islam en meent dat onze Westerse Joods-Christelijk-Verlichte traditie “net zo erg” is als de islam. Ik heb hem al eens eerder proberen duidelijk te maken hoe geschift dit is. Hij presenteerde toen dit absurdisme:

“De opmerking over islam als ‘ziekte’ is onderdeel van een duister mengsel dat de PVV brouwt als het gaat om religie en criminaliteit.”

En ik hield hem toen het volgende voor:

“Kijk eens aan! Ik meende te weten dat de islam zelf al 1400 jaar duister geouwehoer met diepe misdadigheid mengt. Maar de retorten waarin islam en criminaliteit vermengd worden tot een duivelsdrank waardoor onschuldige burgers veranderen in islamofobe monsters staan dus volgens Brendel op de burelen van de PVV in Den Haag.( . . .) Behalve dat je de diepe misdadigheid van de islam uit 1400 jaar gedocumenteerde praktijk-en-theorie-van-de-islam kunt halen, hoef je bijvoorbeeld alleen maar een boek als “Allah en Eva” van Betsy Udink te lezen om de diepe, diepe misdadigheid van die quasi-religie te leren kennen. En voor de relatie tussen islam en criminaliteit hoef je alleen maar de misdaadstatistieken van de laatste decennia te bekijken. Waarom zou eigenlijk ‘Opsporing verzocht’ in de volksmond allang ‘Lichtgetinte Huidskleur Gezocht’  heten? Of lees een essaytje van gevangenis-psycholoog Nicolai Sennels, ‘De islam maakt veel moslims crimineler en gewelddadiger’.

Nou weet ik even niet de precieze bron, maar de islam leert inderdaad dat in de perfecte islamstaat de heerser moet toezien op . . . . rechtvaardige verdeling van de buit en de slaven. Iemand die alleen maar de wacht heeft gehouden, krijgt minder dan de eigenlijke overvallers van de karavaan. Het idee van rechtvaardigheid in de Joods-christelijke traditie is krek anders: niet roven, niet stelen, nooit, ook niet van de gojim  Oh ja: en in de Koran staat – dus Allah zelf heeft dat aan Mohammed verteld! – dat Mohammed dan weer een nog groter aandeel in het geroofde krijgt en de eerste keus uit de lekkere wijven die zijn buitgemaakt. Ik moet u de soera even schuldig blijven, maar het komt wel degelijk uit de Koran”

Tot zover ikke al eerder tegen Carel Brendel die meende dat er géén verband is tussen islam en criminaliteit en dat zulks een verzinsels is van de zieke geesten bij de PVV. Wat drijft toch de mens Brendel tot zo’n bedáárde pijpje-roken-in-de-leunstoel-inschatting van een 1400 jaar oud nazisme dat volgens sommigen totalitairder is dan het nazi-fenomeen van Interbellum en WO II? En ook: wat drijft een mens om de critici die het werkelijke karakter van dat oernazisme wél peilen  als “net zo erg en erger” voor te stellen? Hang naar “bijzonder zijn”? Of overschatten we met zijn alleen toch de intellectuele vermogens van Brendel? Zou het mogelijk zijn dat Brendel, die oogt als een buschauffeur op zijn zondags, ook analyseert als een buschauffeur? Of als de AD-verslaggever die hij inderdaad was?

In zijn recente lasterstuk tegen Niemöller breidt Brendel aan de hand van Britse collega-idioten zijn Wilders-is erger-dan-de-islam-stelling nog eens flink uit. Want wie zijn er volgens een “rapport” van die halve garen nog meer net-zo-erg-als-Wilders?

“Kortom, de British National Party (BNP), de English Defence League (EDL) en de beweging van de Amerikanen Pamela Geller en Robert Spencer zijn – aldus One Law For All-woordvoerster Mariyam Namazie – geen medestrijders tegen het politieke fundamentalisme. Steeds meer ben ik geneigd om Namazie gelijk te geven. Niet alleen de EDL, maar ook Geert Wilders en zijn PVV doen alleen maar afbreuk aan de serieuze strijd tegen religieuze intolerantie.”

Van die Namazie heb ik precies genoeg gehoord om haar in mijn ogen te diskwalificeren: anti-Israël en lid of ex-lid  van de Communistische Partij van Iran. Dus ik begrijp die mentaliteit wel van waaruit mevrouw Namazie opereert: het is dezelfde als die van Brendel zelf. Ze brengt fatsoenlijke en integere islamcritici in verband met een partij waaraan een luchtje zit: de BNP. Nou weet ik niet genoeg van de BNP en zijn leider Nick Griffin om Brendel en “het rapport” tegen te spreken. Maar als de BNP net zo racistisch is als Brendel en “het rapport” beweren, dan is het des te lasterlijker om Pamela Geller, Robert Spencer, de EDL en Geert Wilders op één lijn met de BNP te zetten.

Screenshot_8Mariyam Namazie

Ik raad aan om dat rapport even aan te klikken en de zwart-rode fascistische klodderkunst te bewonderen die de voorpagina van dat “rapport” siert.  Brendel citeert uit dat “rapport” “Enemies not allies” waarin blijkbaar staat dat

“( . . .) extreem-rechts dat heeft geprobeerd om legitieme kritiek op de politieke islam te kapen om hun eigen racistische agenda te bevorderen.” [Mijn vet]

Moet ik het nog uitleggen? Wilders, Geller, Spencer en de EDL zijn hetzelfde als de BNP en dus “extréém-rechts”. Maar dat is toch geschift? Ik weet nogmaals niet genoeg van de BNP, maar de rest van de genoemden zijn liberale critici van de islam. Zie hier bijvoorbeeld het positieve oordeel van Pat Condell over de EDL. En dan die “politieke islam”, alsof godnondeju niet de héle islam één politieke en totalitaire  ideologie is en geheel gespeend van elke spiritualiteit bovendien. En dan die smerige aantijging “racistische agenda”. Walgelijk.

Brendel heeft het over “alarmisme” als Niemöller wijst op de demografische islamitische tijdbom en het epidemische karakter dat het verkrachten van vaak zeer jonge meisjes door moslims in het Westen aanneemt. Maar alleen al op deze site zijn de laatste tijd drie artikelen verschenen over het epidemische karakter van die islamitische verkrachtingen in Engeland: hier en hier en in deze reportage van het ZDF.

Brendel:

“Het is soms om wanhopig van te worden. Aan de ene kant de Bertus Hendriks-types (…) aan de andere kant de Niemöller-achtigen met hun opruiende geleuter over ‘grooming’, over ‘verkrachtingsgolven’, die door de media ‘onder de grond geschoffeld worden’ ( . . .) Niemöller onderbouwt het suggestieve adjectief ‘massaal’ overigens niet met cijfers. We zitten hier heel dicht bij de vroegere urban legends over ‘blanke slavinnen’ of bij de bangmakerij voor zwarte mannen, die de basis vormde voor discriminerende rassen- en apartheidswetten in het zuiden van de Verenigde Staten.”

Nee, Brendel, word maar beter wanhopig van je eigen gezwets. Niemöller geeft geen harde statistisch onderbouwde cijfers, maar hij vertelt ook dat zulks komt omdat de overheden en de mainstream-media over geheel Europa waar het probleem speelt – met name in Zweden, Noorwegen en Engeland – zorgvuldig bezig zijn om die verkrachtingen en het misbruik niet aan de islam te linken. In deze reportage van Russia Today komt overigens op 3:00 een onderzoeker aan het woord die toch redelijk stevige cijfers heeft. Hij meldt dat er alleen al in Engeland en Wales 54 onderzoeken lopen naar dit soort islamitische verkrachtingsbendes en dat zulks betekent dat het om honderden en wellicht duizenden meisjes gaat.

Niemöller geeft ook aan dat er in Koran en Soenna, alsook in de praktijk van alledag in de hele islamitische wereld, voldoende minachting voor vrouwen in het algemeen en voor westerse hoeren in het bijzonder te vinden is. Een moslim die zin heeft om een blank slavinnetje te verkrachten hoeft niet lang in de Heilige Teksten te zoeken om een rechtvaardiging te vinden.

Dus wat heeft Brendel tegen alle evidentie in eigenlijk te zeuren over Niemöller? En dan die smerige indirecte verdachtmaking van racisme via “bangmakerij voor zwarte mannen”. En die “bangmakerij” dan ook nog belachelijk maken via “urban legends over blanke slavinnen”. Die “urban legends”, Brendel, stuk top-intellect dat je er bent, zijn trouwens geen “urban legends”, maar honderden jaren lang een werkelijkheid geweest in de Arabische wereld.

Wat voor een benepen tiepje die Brendel is, kwam ook naar voren in een episode die Roelf-Jan Wentholt voor mij even opgeschreven heeft. Roelf-Jan is nog wel eens actief op Twitter en hij volgde een gesprek tussen een vriend van hem en Brendel. We zullen die vriend X noemen en de dialoog op Twitter verliep als volgt:

X: “Gelooft u echt dat er geen koranvers/hadith is die oproept tot het beroven van niet-moslims? Hier zijn ze: http://www.thereligionofpeace.com/Quran/020-stealing.htm

Brendel: “Ha, en het scootertuig berooft oude dametjes met Soera 48:20 in de hand. Ik denk dat we er niet uitkomen. Ik voer gewoon niet alles terug op de islam.”

X: “Alles is overdreven, maar speelt islam dan geen belangrijke rol hierbij volgens u?”

Brendel: “Soms wel. Bij antisemitisme, houding tegen homo’s, moeizame integratie, maar zoals Wilders formuleert is zeer eendimensionaal.”

X: “En bij beroving/criminaliteit niet-moslims? Geen enkele rol? Of zelfde rol als bij antisemitisme, homohaat, integratie?”

Brendel: “Nee. Rovers komen niet in moskee, vrome moslims roven niet. Dat is het wat mij betreft.”

X: “Geldt toch ook voor degenen die homo’s/Joden belagen? Ook zij die nooit in moskee komen zijn doordrongen van islamitische cultuur.”

Brendel: “Geluiden over Joden/homos klinken regelmatig. Maar geluid dat je op straat moet/mag roven klinkt niet thuis of in moskee. Dat was het dus wat mij betreft.”

X: “Wel geluiden dat bezittingen moslims toekomen en dat kafirs minderwaardig zijn. Hoe verklaart u dat ze geen mede-moslims bestelen?”

Waarna X door Brendel geblokt werd.  Op dat moment nam Roelf-Jan de dialoog van zijn vriend X over en twitterde richting Brendel het volgende:

Roelf: ‘Vrome moslims roven niet’. Was Mohammed soms geen vrome moslim?

Brendel: “We hebben het over Nederland in 2013. Dag Roelf-Jan. Ga andere mensen lastig vallen.”

Waarna ook Roelf geblokt werd. Tsjonge, wat een kleuter! En we noteren: “vrome moslims roven niet”. Tsja, die Brendel. Je zou ‘m het liefst naar Syrië schoppen.

Ik denk eigenlijk, zegt Roelf, dat Brendel geen enkele notie heeft van de islam. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Buschauffeur Brendel verkeert in de illusie dat de islam iets te maken heeft met zijn eigen mentaliteit, die een doorgeslagen vorm is van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Hij leutert over het “vasthouden aan mijn links-liberale uitgangspunten”, maar hij heeft net zo min als kunstkwast Pechtold, de grote voorvechter van de links-liberaliteit in Nederland, in de gaten dat hij een brave redelijkheid aan het projecteren is in een cultuur en mentaliteit die geheel opgebouwd is uit geweld, blind geloof en anti-rede. De islam is niet zomaar “achterlijk”, in de zin dat hij nog een paar ontwikkelingen moet doormaken die vanzelfsprekend zijn, de islam is inherent onhervormbaar en immuun voor zoiets als “ontwikkeling”. Ik heb het al honderd keer gezegd: de islam kan niet “hervormd” worden, hij kan alleen als geheel bij het grofvuil gezet worden waar-ie thuishoort. De Koran is wat hij is, het eeuwige en ongeschapen woord van Allah, een boek dat al in de kosmos zweefde voordat de kosmos kosmos was geworden, dus vóór de oerknal en dat boek roept op tot racisme, terreur, vrouwenhaat, roofmoord, massamoord, list & bedrog en slavernij. De Soenna, de woorden en daden van Führer Mohammed als-ie even niet bezig was naar de engel Gabriël te luisteren, gelden als weinig minder richtinggevend en ze zijn geheel in lijn met de mentaliteit van de Koran.

Toevallig – nee, niet toevallig dus eigenlijk – heeft de nieuwbakken doctor philosophiae Erik Bink (74) een zeer ingewikkeld en vertaald stuk gepubliceerd over de islam van een collega-eerbiedwaardige grijsaard van weledelzeergeleerde status. Die andere grijsaard is professor doctor Tilman Nagel (Göttingen) en voor wie het gehele betoog te veel is, kan bij de samenvatting onderaan beginnen en ook even de appendix meenemen. In al zijn hooggeleerdheid komt Nagel tot dezelfde conclusie die ik (een snotneuzige doctorandus historiae van 67) al jaren geleden bereikte: de salafisten en fundamentalisten hebben niet alleen de beste papieren in de islam, ze hebben de enige. Deftig gezegd: het is onmogelijk op basis van de teksten van de islam tot een pluriforme, democratische rechtsstaat te komen.

Screenshot_9Verse blinde vink

Hoe valt die blindpaardigheid van Brendel en een hele linkse quasi-elite te begrijpen? Je kunt net zo goed vragen: hoe begrijp je een blinde vink? Ik heb er in vele artikelen al eindeloos over gespeculeerd. Ik heb de psychologische mechanismes achter het islamknuffelen en de Israëlhaat proberen bloot te leggen: hedonisme, narcisme, zelfmanifestatie, better-than-thou-isme, conformisme en gewone domheid.  Ik heb er de historische oorzaken van proberen te schetsen, namelijk . . . . . . . zullen we de historische oorzaken nóg maar eens blootleggen?

In 1973 was er de “oliecrisis” die eigenlijk een Arabische parasitaire chantage-crisis was. Daarna is een politiek op gang gekomen die door Bat Ye’or gedocumenteerd is in haar boek “Eurabië”. De Arabieren eisten voor een ononderbroken stroom van olie natuurlijk in de eerste plaats zeer veel meer geld, maar vooral een anti-Israël-politiek, plus heel veel sympathie voor de islam, plus vrije immigratie van moslims naar het Westen. In ruil mochten de nationale elites van Europa een machtsdroom najagen waarin Europa met Amerika kon concurreren.

Dat was dom van de Europese elite, maar sluw van de Arabieren. Want Arabieren produceren zelf helemaal niks, behalve heel veel moslims. Tot in de 17e eeuw hadden ze hun bevolkingsoverschotten altijd kunnen wegwerken door in alle buitenlanden, van Spanje tot in Afghanistan, te gaan roven, uitbuiten, moorden en slaven halen. Maar omdat in de 17e eeuw de Joods-christelijke traditie in Europa steeds meer de Joods-Christelijk-Verlichte traditie werd en “wij” dus wetenschappelijk, economisch en technisch een enorme voorsprong op de islam namen, lukte het de Arabieren in 1683 (Wenen!) definitief niet om Europa te veroveren. Ze hadden het 1000 jaar lang geprobeerd met alsmaar bloediger wordende raids, de onderbuik van Europa in. Dus in 1973, driehonderd jaar later, veranderden ze via die oliechantage van strategie: véél te veel geld voor de olie, véél tijd om in luxe aan neukie-neukie te doen, bevolkingsoverschotten afzetten richting Europa om dat in één “moeite” door via de baarmoeder te koloniseren en te ontwrichten . . . . . én . . . . Israëlhaat! Win-win-win-win-situatie!

Een vriendin van mij zat midden jaren 1970, toen de onderhandelingen in het kader van de oliechantage liepen, in een hotel in Genève samen met die onderhandelaar van de “olieproducerende landen” (OPEC), sjeik Yamani. Mijnheer had twee verdiepingen van het hotel: één voor zichzelf en één voor zijn harem, die mijn vriendin op tientallen vrouwen schatte.

Op dit punt van de harem van Yamani komt de generatie van de “revolutionairen” van “1968” in beeld. Het was een verwarrende tijd, die jaren 1970, waarin “Vietnam” en “Revolutie” zich vermengden met pornografie en “vrije seks”. “Revolutie” kon toen van alles betekenen. In essentie stuitte een in hasj gedrenkte seksuele revolutie op die andere, de “antikapitalistische”. Het wordt in één beeld gevangen door de “Weathermen Underground”, types die nu Obama adviseren, maar toentertijd onder de hasj lagen te groepsneuken achter in het busje dat hen vervoerde naar de volgend demonstratie of aanslag. Baader-Meinhof was een product van precies dezelfde schizofrene mentaliteit.

Hieruit ontstond een bepaald type mens, tegelijk moralistisch en hedonistisch en in wie het ene het andere versterkte: zelfmanifesteerderig, gelovig in de goedheid van de mens en dan vooral de “onderdrukte” exotische mens, die immers het slachtoffer was van “ons” kolonialisme en imperialisme. Het fijn-in-het-eigen-hoofd hebben omdat je aan de goede kant stond en niet bij “de racisten” hoorde, kreeg prioriteit.

Dus het was niet vreemd dat na 1973, tijdens de “mars door de instituties” der 68-ers, twee zaken razend populair werden: de “multiculturele samenleving” en “de Palestijnen”, terwijl Israël als neo-koloniale onderdrukker werd weggezet.

Deze generatie heeft zich Europawijd meester gemaakt van alle posities en subsidie-niches in de wereld van de politiek, de media, de universiteiten en het onderwijs in bredere zin. En ze hebben gezorgd dat met name op de punten islam en Israël een volstrekte pensée unique is gaan heersen, een monocultuur waarin alle werkelijke kennis van de islam en de geschiedenis van Israël is vervangen door leugenachtige ideologie.

Maar maak dat allemaal maar eens wijs aan Carel Brendel en de rest van D´66.
____________________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, praatjesmakers, Rotzakken, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

16 reacties op Illusionist Carel Brendel belastert Joost Niemöller

 1. koddebeier zegt:

  Carel Brendel en D66 daar krijg je een vieze smaak van in je mond.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Heerlijk, Martien! Al lezend kon ik me alweer levendig voorstellen hoe jij je bij tijd en wijle zit op te winden over zo’n Carel Brendel, type bezadigde pijproker, die zichzelf pontificaal op de borst klopt omdat hij bepaalde verkeerde tendenzen althans. bespéurt. Om die reden noemt hij zich dan ook “Islamcriticus.” Vraag: (van jou, Joost Niemöller of elke andere gelijkgestemde) “Dus je erkent het probleem wèl?” Antwoord:”Oh, zéker, zéker….Daar moet nog eens verandering in komen.” Vraag: “Nou? Hoe gaan we dat volgens jou dan aanpakken om het te bestrijden?” Antwoord: “Niet nodig. We zijn uiteindelijk allemaal mensen met goede intenties, nietwaar? Een paar generaties geduld, dan lossen de oneffenheden zich vanzelf op. Maar men mag vooral niets forceren; dan is men nèt zo fout bezig.”
  Tja, en bezien tegen de achtergrond van wat er de laatste tijd allemaal gebeurd is in verband met die ‘vredesreligie’ Islam, zowel in Europa als daarbuiten,vlieg jij, of om het even welke discussiepartner, dan alweer tegen het plafond, terwijl HIJ onverstoorbaar en zelfgenoegzaam aan zijn pijp lurkt. Ik zíe het gewoon vóór me.
  En dat, terwijl mensen als jij, Roelf-Jan of Joost Niemöller gewoon gelijk hebben: De situatie ís alarmerend. Hoe kàn iemand zichzelf Islamcriticus noemen, als hij dat alarmerende niet eens zíet?!
  Of, hij ziet het dus wel, maar je mag er volgens hem niets aan doen. Alles op zijn beloop laten. Het is ‘gewoon een Godsdienst’ en alle Godsdiensten hebben hun fouten. “Ja, hèbben ze ook, maar zij ambiëren in deze tijd niet langer wereldlijke màcht, weet je wel.” “Och, kom, dat lost zichzelf met een paar generaties wel op. “.
  Laat maar. Mijnheer Brendel wàànt zichzelf kritisch waarnemer, zonder het te zijn. Dat zijn nou juist de ergsten.

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Martien enkele maanden geleden heb ik zo.n soort buschauffeur,ook met zo´n rooie trui, getroffen in een bus.
  Die leuk me toch veel realistischer dan die Brendel.
  Wel weer een hoop goed leeswerk.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik had inderdaad een beetje moeite met dat “buschauffeur”, Louis.
   Het ging eigenlijk tegen mijn gemoed in, want ik was me bewust dat het tegen mijn “varkenshoedersprincipe” inging.
   Maar ik gebruikte het tóch om Brendel te jennen.
   Mijn varkenshoedersprincipe?
   Ziehier het slot van mijn stukkie: http://bit.ly/HCDJCG:
   “Lolle Nauta en Frits van Exter: twee linkse mensenvrienden” van oktober 2010.

   “Maar Pennings! Dat woord moet jij nodig in de mond nemen: innerlijke beschaving! Als je zelf scheldstukken produceert waarvan de krokodillen geen vlees lusten.

   Als Odysseus zich vermomd als vieze varkenshoeder bij zijn eigen hereboerderij meldt, dan ontvangt zijn zoon Telemachus – die hem niet herkent – hem met alle vriendelijkheid en beleefdheid. Later zegt Odysseus, als hij zich bekend heeft gemaakt, dat hij de echte koningszoon had herkend in de manier waarop hij de varkenshoeder behandelde. Diezelfde Odysseus echter, roeide met behulp van diezelfde zoon het hele zootje “prinsen” (hereboerenzonen) uit dat zijn vrouw Penelope had belaagd, zijn eiland Ithaca had lopen uitvreten en een cultuur van barbarij in zijn huis had gebracht. De lijken van de vrijers stapelen zich op in die paleizige boerenhoeve van Odysseus op Ithaca!

   ‘En Odysseus op zijn beurt keek rond in zijn woning, of hij geen vrijers meer vond, die zich hadden verborgen om alsnog te ontspringen aan de dans van de dood. Zij lagen opeen op de vloer in stof, vuil en bloed. Zoals vissen uit het zilte water getrokken met hun netten, door de mazen waarvan er géén kan ontsnappen, met open bek op het strand te hoop liggen, zo lagen daar de vrijers.’

   Zie: ik ben van de Joods-christelijke beschaving al heb een klassieke opleiding. Ik ga niet lopen moorden, al heb ik er vaak intense zin in. Ik volsta met de verraderlijke vijand de tyfus te schelden. Maar je zal mij nóóit betrappen op arrogantie jegens de varkenshoeder.”

   Like

 4. Thijs zegt:

  Pracht-epistel, Martien.
  En toch betreur ik de animositeit jegens de buschauffeur, die, zo vermoed ik, deep down wèl beseft dat het kwaad islam-intrinsiek is (en er dus niet te ontkomen valt aan een keus tussen strijd en onderwerping), maar simpelweg niet de moed heeft om die keus te maken.

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Olympus? Collectivistische mesthoop zal je bedoelen.

  Brendel is een islamofiele broodschrijver voor politieke trado’s die koste wat kost willen voorkomen dat hun kiesvee dat op de lange duur ook gaat in de gaten krijgen. Ze tappen al generaties nonsens uit hetzelfde vaatje: “extreem” rechts is schuldig en elke reductio ad hitlerum is alleen op rechts van toepassing, en niet op links.
  Hitler was extreem links (NSDAP) en extreem islamofiel.
  Die Carel Brendel is een verrader van zijn cultuur en een vieze verkoper van opzettelijke lasterpraatjes.
  Goed dat je hem fileerde Martien.

  Like

 6. Tom Hendrix. zegt:

  Wat een monikkenwerk Martien, hulde daarvoor. Ik heb niet de uitdrukkingsgave, die jij vaak gebruikt, maar ik snap volledig wat je bedoelt. Het kan niet vaak gezegd worden, men kan de Islam niet hervormen, of hervormd krijgen zoals bij het christendom wel gebeurt is, onder invloed van de Verlichting. Het is ongelooflijk, dat zo’n figuur als Brendel, dergelijke waanzin verteld, en dat legio gutmenschen, links-liberalen, en socialisten daar ook nog een stem aan geven.
  De grootste misdaad is en was in mijn optiek ” De Resolutie van Straatsburg”.

  Like

 7. Ha Martien, Ik verbaasde me ook al enige tijd over de steeds “genuanceerdere” benadering van CB. Op je vraag “Hoe valt die blindpaardigheid van Brendel en een hele linkse quasi-elite te begrijpen?” heb ik wel een antwoord; Het gaat om gelijkheidsdenken. Een linkschmensch kan niet anders dan tot uitgangspunt nemen dat iedereen “in wezen” gelijk is want ook een mens. Deze gedachte is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zoals je weet door NL onderschreven en voor linkse mensen een soort “natuurrecht” en zo mogelijk nog heiliger dan artikel 1 van onze grondwet. Dit heet ook wel humanisme. Voor deze linkse gelovigen is dit minstens zo’n heilig dogma als de woorden van de profeet voor een moslim. Een uitgangspunt dat overigens door de VVD en in zekere zin zelfs Wilders (Ik heb niks tegen moslims alleen iets tegen de Islam) gedeeld wordt. Zonder dit uitgangspunt kan de wereld volgens hun niet verbeterd worden. Ongelijkheid verminderen is niet iets waar je in de verder gelegen toekomst naar zou moeten streven maar iets wat in het hier en nu bereikt moet worden. Wat dat betreft zijn ze inderdaad links in de zin van Lenins: “De linkse beweging, een kinderziekte van het communisme”.

  Like

 8. peter klein zegt:

  Goed stuk.

  Er zullen gematigde moslims zijn, maar secularisme in westerse zin, respect voor anders denkenden, zelfrelativering, vredelievendheid/afzien van geweld, is een heel andere zaak. Of ze dát hebben, is een vraag, en je moet als individuele moslim wel bijzonder sterk in je schoenen staan om weerstand te bieden aan de drukkende, traditioneel denkende omgeving.

  in Turkije wordt al jaren de islam beteugeld door het ministerie van godsdienstzaken, met tegen de 100.000 ambtenaren. Zorgt dat haatpredikers niet aan het woord komen, zorgt voor imamopleidingen etc. Maar zoals we zien in de reacties op het Metrostuk van Ebru Umar, http://www.metronieuws.nl/columns/die-dooie-gast/SrZmgs!bw9qged2qTJQ/ , is daarmee niet gegarandeerd dat vrijzinigheid tot de deugden van turken behoort..
  Komt bij dat ministeries geleid worden door uiteindelijk poltici , en de wind hoeft maar even anders te staan, en het beleid kan anders worden. Zie de veranderingen in dat land onder Erdogan, de teloorgang van het secularisme daar, van de rechtstaat- als die er al was.

  En als je daar ook nog eens een volksaard bijneemt die anders dan nederlands criticisme en opstandigheid uitmunt in patriotisme, (geloofs)dweperij en meelopen, dan weet je dat een beteugeling van islam heel moeilijk wordt. En dat uiteindelijk de protagonisten van islam als groepscultuur aan de winnende hand zullen blijven, omdat afvalligheid van en kritiek op islam nagenoeg onmogelijk zijn door dreiging met het boek,en sancties van de tot dan onverschillige, maar dan opgezweepte groep. Duurde bij ons eeuwen, met vele revoluties en oorlogen die de kanteling brachten.

  Tegen deze gehersenspoelde groep kan alleen een nieuwe hersenspoeling worden ingezet. En dan moet de staat adequaat ingrijpen tegen manifestaties en aanvoerders van de traditionele groepsdwang. Maar zolang dat niet wordt herkend, en dat gelijkgesteld wordt met ‘persoonlijk geloof’, is daar op korte termijn weinig van te verwachten

  Like

 9. AdriePVV zegt:

  Het is jammer, een jaar of wat geleden had ik contact met Carel Brendel om Jaap van Donselaar met zijn racisme monitor aan te pakken. Van Donselaar cs beschuldigden Wilders en de PVV er toen van extreem rechts te zijn, maar nu doet Brendel ongeveer hetzelfde.

  Dit terwijl hij het het destijds volledig met me eens was met mijn aangifte tegen van Donselaar.
  Van liberaal links moet ik verder helemaal niets hebben, die doen helemaal niets in de strijd tegen islamisering. Ik hoop dat Carel Brendel op zijn woorden terug komt, hij schrijft ook goede artikelen.

  Like

 10. AdriePVV zegt:

  Zo gedraagt hij zich momenteel inderdaad.

  Een jaar of wat geleden stak hij echter zijn nek uit met wat mij betreft prima artikelen op zijn site het verraad van links. Hij reageerde ook op het PvdA forum, soms gelijk met Martien en ondergetekende.

  Het lijkt erop alsof bij Brendel de tijd stil heeft gestaan wat betreft het onderwerp islam.

  Like

 11. Theodoor zegt:

  Ik heb Brendel maar uit mijn boekenkast gehaald, ik schaam me ervoor, wat een D66’er.

  Like

 12. peter klein zegt:

  Brendel analyseert, maar trekt geen, of slappe conclusies.
  Goed dat ie de thema’s aansnijdt, maar daar blijft het jammergenoeg bij.
  Hij respecteert teveel.
  Alsof secularisme,en vrijheid van individueel denken makkelijk aan te leren is.
  En daar geen stimulering en handhaving van moet zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s