Blind links idealisme of kwade opzet?

Screenshot_35

(Door: Henk V.)

Net zoals dat het geval zal zijn bij de meesten van de lezers houdt de voorgenomen ‘politiek correcte’ boycot van Israëlische producten uit de ‘bezette’ gebieden mij zeer bezig en ik zeg het maar ronduit : IK WALG VAN DEZE SCHIJNHEILIGE VERTONING! Ik zal alle maatregelen die van hogerhand worden aangekondigd aan mijn laars lappen. Tegelijkertijd dwingen de ontwikkelingen in deze schandelijke zaak mij tot het stellen van vragen:

Is onze politieke elite bewust boosaardig bezig en willen de dames en heren links-liberale politici werkelijk Israël elimineren? Of zijn ze idealistisch in eigen ogen, zijn ze tegelijkertijd de controle over hun waarnemings- en denkvermogen kwijt en houden zij zich daarom voortdurend zelf voor de gek?

Het ene kan zeker samenvallen met het andere, maar het is raadzaam aan te nemen dat er iets grondig mis is gegaan met het linkse denken en dat er tegelijkertijd pro-Palestijnse (islamitische) pressiegroepen gretig van dit manco gebruik maken. Het accent ligt mijns inziens op de manier waarop politiek correct denkt! Liberaal/Links is geobsedeerd door Bevrijding en Solidariteit. Op zich is daar niets mis mee, maar in de verwezenlijking ervan treden merkwaardige kortsluitingen op.

Screenshot_36

Ik neem een paar ‘oudere’ voorbeelden:

In de periode van de bewapeningswedloop tussen de Sovjet-Unie en het Westen ontstonden in de westerse wereld grote acties die tot doel hadden de strijd om de macht te beëindigen. De vredesbewegingen ontbrak het niet aan publieke waardering en er gingen uit het IKV zelfs stemmen op die tot eenzijdige bewapening opriepen. Een karakteristieke leuze was “Beter een Rus in de keuken, dan een raket in de tuin.” De suggestie die hier achter school, was, dat wanneer ‘wij’ een positief gebaar maakten, de tegenpartij dat ook zou doen. De westerse demonstranten gingen er derhalve van uit dat men kennelijk overal op dezelfde manier dacht. Zij werden daarbij geholpen door contacten vanachter het IJzeren Gordijn die hen graag in die waan lieten…. Gelukkig bediende de toenmalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, deze progressieve demonstranten niet op hun wenken.

Een tweede voorbeeld is mogelijk nog interessanter:

De apartheidspolitiek in Zuid-Afrika stuitte destijds op een toenemende afkeuring van het Westen. Linkse westerse actiegroepen onderhielden contacten met leiders van het zwarte verzet, waarbij de grootste aandacht uitging naar het ANC, dat als representatief werd gezien voor de gehele gekleurde bevolking. Aan de politieke achtergrond van de zwarte activisten (links tot zeer links) werd niet overdreven veel aandacht besteed. De hier heersende opvatting was dat het ANC gematigd was geworden. Vanuit de antiapartheidsbeweging kwamen initiatieven voor een algehele isolering van Zuid-Afrika. Deze boycots duurden jaren.

Screenshot_37

Hervormingen en verlichting van het apartheidsregime door de regering De Klerk brachten daarin geen veranderingen. De Klerk gaf zelfs opdracht Mandela vrij te laten (1990). Deze riep evenwel op tot handhaving van de boycot. Die eindigde pas toen hij in 1994 tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd gekozen. In 1999 trad hij af. En sindsdien

– is het ANC aan de macht;

– bloeit de corruptie in het land als nooit te voren;

-werd de dominante positie van de blanken in de republiek beëindigd;

-ging de welvaart van het land dramatisch achteruit en

-inmiddels zijn de blanke Zuid-Afrikaanse boeren het doelwit geworden van moordende zwarte bendes.

De vredestichtende, goedbedoelde werkzaamheden van de ‘Zuid-Afrikaanse Waarheids– en Verzoeningscommissie’ hebben dit niet kunnen verhinderen, helaas! Zuid-Afrika snelt naar de afgrond: kennelijk het resultaat van overhaaste, niet erg overwogen westerse interventies vanuit progressieve hoek.

Wie eenzijdige ontwapening voorstelt, is niet erg evenwichtig in zijn oordeelsvorming. Wie de rassenscheiding met donder en geweld wil gaan beëindigen, zonder te kijken naar de onderliggende verhoudingen in een land, en daardoor eenzijdig partij kiest en geen oog wenst te hebben voor veranderingen die al in dat land op gang komen, maakt zich schuldig aan forcering, wat een teken is van gebrek aan evenwicht in de beoordeling.

In de ontwapeningskwestie koos Reagan zijn eigen weg van wederzijdse ontwapening. De Russen kwamen over de brug en de demonstraties losten in het niets op …

Zuid-Afrika laat zien wat er gebeurt wanneer volgens de linkse methodes een probleem wordt aangepakt.

Screenshot_38

Laten we de kwestie van de boycot van Israëlische producten die ‘op de verkeerde plek’ worden verbouwd maar eens door dezelfde bril bekijken:

De overeenkomst met de aanpak van Zuid-Afrika is duidelijk. De verontwaardiging over Israël ontstaat weer in de progressieve hoek. En ook nu moeten er van dik hout planken worden gezaagd. Tijd voor een afweging van elementair belangrijke bijkomende aspecten is er andermaal niet. Ashton wil tegen het einde van het jaar etiketten zien voor verboden Israëlische producten. Ik heb alvast één etiket voor deze incompetente dame: “Politiek en Moreel Onbenullig”

Waarom is men zo boos op Israël?

Dit land, dat 1/600ste deel van het Arabische continent beslaat, is LEVENSGEVAARLIJK. Jawel. En waarom dan wel? Het land is gewoon te sterk.

Met Israël in de verdrukking valt mentaal te leven. ‘Verdrukt worden’ is sympathiek en het roept herinneringen op aan boze tijden … Maar Israël, met zijn ‘reusachtige’ bevolking ( 7.765.700 in 2011) vormt uiteraard een enorme bedreiging voor de honderden miljoenen Arabieren …

Screenshot_39

Het is waar: Israël spendeert ongeveer 60% van zijn bruto nationaal product aan de defensie.

Daarom moet links nu maar eens en voor altijd een vraag van groot belang gaan beantwoorden:

Wie staat wie constant naar het leven als het om Israël gaat? Israël heeft inmiddels vier overlevingsoorlogen moeten voeren!

Toen de Iraanse ex-president Achmadinejad nog in functie was, ontkende hij dat er ooit een Holocaust had bestaan. Gelijktijdig dreigde hij openlijk Israël te vernietigen, ook als er miljoenen slachtoffer zouden vallen. Hij kondigde een reële Holocaust aan!

In Libanon dreigt de door Iran gesteunde Hezbollah ook al een tijd met vernietiging en beroemt zich er op dat nu alle Israëlische gebieden met raketten bereikt kunnen worden. In de strook langs de grens met Israël werkt men aan de productie van gifgassen.

Het verhaal van Hamas – ook gesteund door Iran – dat Israël echt wil uitroeien, is hier op deze site genoeg belicht.

Vier pogingen of uitgesproken intenties tot uitroeiing zijn tot op heden bekend, in combinatie met de gruwelijke bomaanslagen, die hoofdzakelijk gericht waren tegen burgerdoelen! Ook hier was het uiteindelijke doel: zoveel mogelijk joden ombrengen.

Screenshot_41

Deze intentie tot vernietiging is permanent en is ook in statuten opgetekend!  Onze scribenten Martien Pennings en Roelf-Jan Wentholt hebben dit voldoende  op de site  behandeld.

IS ER DUS EIGENLIJK OOIT EEN EINDE GEKOMEN AAN DE INTENTIE OM JODEN TE BEDREIGEN, OF NOG LIEVER, HEN UIT TE ROEIEN??  NEE!

En deze intentie gaat terug tot ver voordat de staat Israël officieel bestond, want meer en meer willen ongure types zich overal uitleven op joodse burgers, instanties en gebouwen. De Holocaust is duidelijk een VOORTGAAND proces. Soms lijkt die te verdwijnen, maar nooit helemaal en dan keert die in volle kracht terug.

Tegen deze achtergrond moeten wij de voornemens met betrekking tot Israël van de EU en onze regeringscoalitie plaatsen.

De enige manier om dat land eerlijk te benaderen is het besef dat Israël is gewikkeld in een strijd op leven en dood. Het land heeft geprobeerd om vrede te kopen: door afstand te doen van Gaza, de Sinaï woestijn en van het gezag over de West Bank , dat ooit Jordanië toebehoorde,  NIET de Palestijnen..

Land voor vrede werkte slechts gedeeltelijk en mogelijk helemaal niet. De Egyptische president, die destijds vrede met Israël wenste te sluiten en daardoor de ‘drie Nee’s’ van Karthoem brak, moest zijn intentie met de dood bekopen. Sympathisanten van de Moslimbroederschap uit zijn eigen lijfwacht schoten hem dood. Jordanië, dat zich onder Hoessein positief tegen Israël opstelde, houdt zich nu rustig, maar de vraag is hoe lang nog?

Screenshot_43

En wat de Palestijnen betreft: zij deden helemaal niets voor de vrede, omdat ze maar één soort vrede kennen, voor hen is er namelijk pas vrede als ze heel Israël in bezit hebben.

Degenen die beweren vrede te willen brengen in het Midden-Oosten MOETEN dus een glasheldere kijk hebben op de intenties van Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld.

Sluit een paar invalshoeken uit en je forceert een schijnoplossing en daarmee creëer je automatisch het vervolg op de Holocaust. En iedereen die vanuit een bewust onvolledig blikveld Israël binnen onverdedigbare demarcatielijnen wil terugdringen en het land het recht ontzeggen zich effectief blijvend te verdedigen, werkt actief mee aan de vernietiging van de Joden.

In mijn visie is iemand als van Agt zo’n persoon, net als Anja Meulebelt, De Zwarte Weduwe Gretta, Frans Timmermans en Lady Ashton. Lieden die ik met geen mogelijkheid politiek eerlijk spel kan toedichten.

Wie opzettelijk de Joden weer tot zwervers over de aarde wil maken, is een navolger van een griezelige partij, met bruine overhemden, zwarte broeken en laarzen..

Wie de laars past trekke hem aan.

Screenshot_42

Door:

HenkV.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, antizionisme, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodenhaat, Krankzinnigheid, Naïviteit, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

27 reacties op Blind links idealisme of kwade opzet?

 1. Joost Visser zegt:

  Ik zou graag de standpunten van de afzonderlijke parlementen willen weten van de landen binnen de EU, m.n. Duitsland.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dat zou ik ook wel willen weten, Joost, maar ik meen te weten dat de Duitsers, juist gezien hun voorgeschiedenis veel terughoudender zijn dan de Nederlandse overheid.

   Like

 2. Tom Hendrix. zegt:

  Hulde Henk V voor dit perfect betoog. Ik ben er zeker van, dat als de palestijnen en de arabieren, morgen aan de dag, meer van hun kinderen gingen houden, als dat ze ISRAEL HATEN, dat het morgen VREDE zou zijn in het MIDDEN-OOSTEN. Maar gezien de perversiteit van de ISLAM daar voor gaat, zal dat nooit gebeuren. Het citaat wat ik aanhaal in de eerste zin was van Golda Meir!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je, Tom!
   Golda was een wijze premier, een vrouw met een indrukwekkend karakter. Ik zou het schitterend gevonden hebben wanneer ze nog had geleefd en iemand als Timmermans (en de rest van dit treurige kabinet) in een persoonlijk gesprek nog iets zou hebben bijgebracht…..
   Maar ik vrees dat de huidige links-liberale ‘elite’ geestelijk erg ver is weggezakt….

   Like

 3. aquarius4422 zegt:

  Een antisemitische dictatuur overweldigd Europa, alweer.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Het ziet het wel naar uit dat men dat van zins is, Aquarius.Het is aan ons. die bij de les zijn, zo luid mogelijk alle alarmbellen te doen overgaan en voor iedere lezer geldt: Geef de boodschap zo veel mogelijk door!

   Like

 4. Volgens de eerdere vredesakkoorden zullen de Palestijnen en Israel de definitieve grenzen in onderling overleg bepalen.
  De EU schendt dus deze akkoorden, hoewel ze zich er voor garant heeft gesteld.
  De EU schendt dus het internationaal recht.
  Walgelijk.

  Like

  • Henk.V zegt:

   De EU is alleen voor een vrede naar Palestijnse snit. Vergeet niet dat de EU zich geestelijk werkelijk heeft uitgeleverd aan de islam in het Verdrag van Straatsburg, in 1975.
   Daar ligt de sleutel tot het toenemende anti Israël sentiment, het politiek correcte jasje dat de onversneden Joden haat verhult!
   Verwacht geen recht van iemand die haat!

   Like

 5. Martien Pennings zegt:

  Het antwoord op je vraag, Henk, luidt volgens mij bij types als Ashton: “Kwade opzet”.
  Het is namelijk onmogelijk dat ze inmiddels niet precies weten hoe de vork in de steel zit met de islam en met Israël.
  De enige reden die ik kan bedenken dat ze doen wat ze doen is: de mens is liever schuldig dan beschaamd.
  Hun hele ideologie hangt op die driehoek islam-is-mooi, EU-is-mooi, Israël-is-slecht.
  In die ideologie hebben de meesten van onze quasi-elite decennia geïnvesteerd.
  ZE KUNNEN NIET TERUG ZONDER VRESELIJK AF TE GAAN!
  Bijkomende niet onbelangrijke praktische reden: olie!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Die redenering kan ik volgen, Martien en grotendeels onderschrijven, maar het ziet er toch naar uit dat links zo is meegegaan in de Europese flirt met de Arabische wereld, dat de drijvende ideologische kracht in de Arabische gebieden op de een of andere manier links heeft kunnen hersenspoelen, wat er ook op zou kunnen duiden dat in veel opzichten de opvattingen van links veel dichter bij het islamitische denken staan dan wij eerst aannamen.

   Wij, beiden als kritische ex-linkse figuren hebben ons helemaal kunnen ontworstelen aan de sektarische denkwijze die de ‘Linksmensch’ beslist drijft, Martien!
   Wij hebben in onze drang tot zelfstandig denken onszelf als het ware kunnen deprogrammeren..

   Iemand die ontsnapt aan een sekte ziet naderhand steeds sterker welke processen voordien steeds op hem inwerkten. Je ziet precies waar het denken bij links uit de rails loopt.
   Links denken MOET haast wel in diepste wezen groepsdenken zijn, precies zoals in de islamitische gemeenschappen meningsvorming bij voorkeur per groep plaats vindt!

   Daarom ontwikkelt links ook zo’n afweerreactie tegen allen die niet hun manier van denken navolgen. Echte groepsdenkers houden niet van confrontaties met individuele denkers die kritische vragen stellen.
   Links kent een afweerreflex die men in de moslimwereld ook goed kent: val je geloof maar af en je komt in de problemen. Zo willen ook Links politiek correcte mensen de anti denkers uitbannen.
   Wilders en wij zitten niet voor niets in het politieke verdomhoekje

   Dus in mijn visie is een fascinatie voor de islam bij links overgegaan in een soort identificatie met het islamitische denken en dan wordt de afkeer die er gewoonlijk in de islam jegens Joden bestaat bijna automatisch ook een linkse afkeer… .

   Persoonlijk vind ik links nauwelijks nog te corrigeren.Ik denk dat de meeste linkse politici niet meer logisch KUNNEN denken.Dat is treurig genoeg!

   Alleen een sterk groeiend aantal burgers dat het linkse geknoei meer dan beu is en de stem verheft in oorverdovend protest, kan misschien een aantal van de slaapwandelaars bij de les terughalen..

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Henk V 21.37. uur, op 26/7. Precies Henk! Ik zie precies de huidige PvdA erin terug!

    Like

 6. henk schroemges zegt:

  Aangezien bijna alle EU-landen voortdurend op de knietjes liggen en buigen voor de Islam-Hongarije is misschien de uitzondering- zal vandaaruit nooit iets positiefs tov Israel komen.
  Bovendien is inmiddels wel bewezen dat die EU principieel een criminele organisatie is. M.a.w. Neem maar gerust aan dat Israel wel heel goed zijn eigen boontjes kan doppen. Ondanks dat ze totaal omsingeld zijn door aasgieren en bloeddorstige monsters, zal de dreun die Israel genoodzaakt ziet om uit te delen zo ontzettend vernietigend zijn, dat in een klap alle linksige politiek correctie nitwitsen in heel Europa op hetzelfde moment hun broeken vol hebben met angstdrollen.

  Like

 7. guusvelraeds zegt:

  Helder to the point betoog. De enige misdaad van het Joodse Volk was en is het behouden van hun identiteit door de eeuwen heen en hun verlangen ooit weer terug te vinden naar hun oude huis. Inderdaad de meeste politici van links liberale zijde zijn liever schuldig dan dat ze van koers zullen veranderen. Koersverandering brengt voor hun het politieke doodvonnis en zal hun verplichten af te moeten zien van hun elitaire verworvenheden. Dat gaan ze niet doen en dat hun gedrag maatschappelijk geaccepteerd blijft daar hebben ze wel voor gezorgd met hun 50 jaar subtiele doch uiterst effectieve beïnvloeding van onderwijs, media en een breed scala aan overige maatschappelijke instellingen. Voor de toekomst van Israël en voor de toekomst van alle andere landen die de democratie en hun identiteit koesteren zal het een uitkomst zijn als de EU gaat instorten en er een nieuw samenwerkingsverband komt tussen de Europese Naties waarin respect gewaarborgd is voor eigen cultuur, eigen wetgeving en effectieve bescherming daarvan. Als Israël ooit komt te vallen zal dat nadelig zijn voor de rest van de wereld. Als wij het enige volk verloochenen en laten vallen dat ons een geweten geleerd heeft kan dat alleen maar betekenen dat de wereld na een 2de shoa een absoluut gewetenloze duistere periode tegemoet gaat waaruit moreel herstel waarschijnlijk nooit meer mogelijk zal zijn. De links/liberale politieke smeerlappen zullen in dat geval in de periode daarna geen enkele moeite hebben de gehele geschiedenis voor het nageslacht te gaan herschrijven.

  Like

 8. Helena zegt:

  Artikel uit the Jewish Press waarin Kerry Israël maar weer eens de schuld geeft van alles wat er mis in de wereld. Dit stukje spreekt dan wel weer tegen dat Houssein de EU geïnstrueerd zou hebben over de boycot.
  http://www.jewishpress.com/indepth/opinions/kerry-must-end-the-israel-is-to-blame-game/2013/07/26/?src=ataglance

  Like

 9. Helena zegt:

  Zomaar een paar reacties op artikel over aangekondigde tegen boycot door de minister van Defensie in The Jewish Press.

  Mazel Tov!
  what did Europe ever do for the Jews other than to kill us or expel us.
  Let them be inconvenienced. Without Jewish brain power there, those mindless fools will only starve.

  EU are just another generation of Nazis, why even consider them relevant.
  21 countries killed their own Jews I consider those Europeans murderers and thieves. Ashton return our homes to us who you stole from us. Who are you anyway to tell us what to do. Shame on the EU forever. Holocaust survivor.

  We will see in a very short time that these stupid eu antisemites will suffer much more than they want Israel to suffer.

  Brilliant! It is time for us, Jews, to show who we are. Not the broken people who left Europe on sinking ships but, a proud nation. Thank you Defense Minister Moshe “Bogie” Ya’alon. YOU are a true Jew and a proud Israeli We stand behind you. Shabbat Shalom. May Hashem bless and kjeep you.

  It’s about time to deal with those spineless nincompoops!
  By the way, during the 70’s that despicable lowlife Ashton was the treasurer of an organization for nuclear disarmament that was financed by the KGB through the British Communist Party, and whose goal was to undermine the British and American nulear deterrent against the USSR. Another lowlife (this time from Portugal) Manuel Barosso is a former Maoist. And this is just the tip of the iceberg. Tells you what kind of scum are running the EU.

  En mijn favoriet: (ik hou wel van one-liners)

  EU = Evil Usurpators.

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Ik heb vandaag ergens gelezen dat de toegang tot Judea- Samaria voor EU functionarissen een zeer moeilijk te bereiken gebied wordt.
  De israelis willen hun niet meer toelaten en geen projecten meer toestaan.
  Er was nog een politietrainingscentrum in aanbouw door de EU uitgevoerd.

  Like

 11. Avidia zegt:

  Ik ben opgevoed in een rechts nest, mijn vader had een grote meubelzaak. Ik was nog niet geboren in de oorlog, maar mijn vader vertelde mij dat hij onder de vloer van zijn toonzaal wel meer dan 50 joden verstopt had, mijn moeder gaf ze in de nacht eten. De meubelen werden ontvreemd door de Duitsers en zij maakte van de toonzaal een danszaal, dus de Duitsers danste over de hoofden van de joden die onder de vloer verstopt zaten, vreselijk moet dat zijn geweest. Maar gelukkig is het nooit ontdekt. Als een linkse had geweten wat mijn Vader uitspookte was het vreselijk afgelopen. Ik ben mijn vader nog steeds dankbaar hiervoor en mijn moeder ook, die de Joden verzorgde.

  Like

 12. luckybee zegt:

  Blind links idealisme of kwade opzet. Feit is, wel heel zeker, wij zijn de geschadigde.Daar om boykoteert ik al deze winkels en suppermarkten allang.En koop mijn spullen en eten in de Markt.Fris drank in AH.

  Like

 13. Pingback: Blind links idealisme of kwade opzet? | wimbroblog

 14. reageerbuis zegt:

  Hulde voor het stuk!
  Catherine Ashton discrimineert tussen producten uit de Joodse en die uit de Arabisch-Palestijnse nederzettingen in de betwiste gebieden. Behalve een politiek en moreel onbenul is zij dus een rasechte racist. Overigens zullen ook veel Palestijnen die in Joodse bedrijven werken worden getroffen. Wat een dom schepsel.

  Like

 15. Joop Klepzeiker zegt:

  In de hoogste en hogere regionen ideologische kwade opzet, en voor de lager regionen gewoon ingeprente ideologie voor de nuttige idioten

  Like

 16. henk schroemges zegt:

  Prima reactie uit Israel! Die boykotaktie van die Engelse muts met aanhang in Brussel, kon nog wel eens voor hen vervelende akties teweegbrengen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s