Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologie

Screenshot_30

(Door: Riens Meijer)

Sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog tot circa 1980 namen in de landen van West-Europa en Noord-Amerika de inkomensverschillen af. In sommige fasen betekende die ontwikkeling dat hogere inkomenslagen er gemiddeld meer op achteruitgingen dan lagere. Maar voor de periode als geheel hield de ontwikkeling in dat lagere-inkomensgroepen het meest van de algehele welvaartsgroei profiteerden. Ook de vermogensongelijkheid verminderde. In Nederland daalde het geschatte aandeel van de rijkste 1% van de bevolking in het totaal van alle privévermogens van meer dan de helft aan het begin van de 20ste  eeuw tot iets minder dan een kwart aan het eind van de jaren zeventig. In een ruimere zin vond voorts spreiding van vermogen plaats doordat collectieve fondsen voor pensioenen en levensverzekeringen sterk in omvang toenamen en steeds grotere delen van de bevolking daarop aanspraak gingen maken.

Volgens de socioloog Prof. N. Wilterdink moeten er in deze drie verschillende ontwikkelingen worden onderscheiden. In de eerste plaats daalden de kapitaalinkomens ten opzichte van de arbeidsinkomens. Omdat kapitaalinkomens en vooral de ‘passieve’ vermogensinkomsten sterk geconcentreerd zijn in de hogere inkomensgroepen en veel ongelijker verdeeld zijn dan arbeidsinkomens, betekende deze ontwikkeling per definitie een vermindering van inkomensongelijkheid. In de tweede plaats nam de omvang van de verzorgingsinkomens (pensioenen, lijfrenten, sociale uitkeringen) sterk toe, zowel door de uitbreiding van de wettelijke rechten op uitkeringen als door een stijging van de uitkeringsniveaus. Tenslotte namen de loon- en salarisverschillen tussen de verschillende beroepsgroepen en sectoren af. Door de toenemende progressie in de inkomstenbelasting was de egalisering in de netto lonen en salarissen bovendien sterker dan in de bruto verhoudingen.

Rond 1980 trad er een trendbreuk op. Het opvallendst was de ontwikkeling in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nederland volgde met enige vertraging. De denivellering begon betrekkelijk laat en verliep minder scherp dan elders.

In de jaren negentig zijn de verschillen in inkomensontwikkeling tussen de actieven en niet-actieven minder groot geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt zelfs dat er “de laatste paar jaar geen verdere toeneming van de inkomensongelijkheid heeft plaatsgevonden”.

De ongelijkheid in de vermogensverdeling is echter onverminderd voortgeschreden. Het aantal rijken – gedefinieerd als zij die meer dan 1 miljoen gulden aan vermogen bezitten – steeg sinds 1980 aanzienlijk; zij werden tevens aanzienlijk rijker. De vermogensverdeling is ongelijker dan de inkomensverdeling, maar ook binnen de rijke minderheid is de ongelijkheid groot. Terwijl de rijkste 1% van de bevolking meer dan een kwart van het totale vermogen bezit, is meer dan een derde daarvan in handen van de rijkste 10% van deze toplaag.

De te beantwoorden vragen in deze  zijn of  het voorstel van de PvdA “belasting op vermogens”  in de praktijk substantiële opbrengsten opleveren die opwegen tegen mogelijke verschillende nadelige gevolgen van een dergelijk belastingvoorstel.  Of dat het hier gaat om het herinvoeren  van de ideologie van socialisten: een radicale wijziging in de eigendomsverhoudingen, waarbij het meeste bezit dat zich in particuliere handen bevindt in gemeenschapshanden overgaat. Dit in de socialistische overtuiging  dat dit de enige manier is om een definitief einde te maken aan onderdrukking, armoede en onrecht. Het lijkt er alleszins op dat de PvdA haar ideologische veren, die door haar eerdere leider Kok waren afgeschud, weer terug wil hebben.

De VVD is door het  verstandshuwelijk met de PvdA , dat vanaf de start door wezenlijke ideologische verschillen gedoemd was te mislukken, veel van haar verkiezingsbeloften niet nagekomen. Als de VVD  opnieuw voor de PvdA zal buigen dan zal de VVD door haar kiezers als notoir onbetrouwbaar worden beschouwd. Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, geeft blijk zich daarvan bewust te zijn. Als de VVD  echter weer serieus wil worden genomen, dan zit er maar één ding op: breken met de PvdA en na verkiezingen een hervormingscoalitie  met D66 en de CDA vormen.

Het is  te verwachten dat eind van dit jaar (nadat de nodige wetten door de Eerste Kamer zijn aangenomen en Mark Rutte zijn Europese droomfunctie heeft verkregen) het kabinet zal vallen.

Riens Meijer is econoom en schrijver van o.m. “Kansen na de crisis”, “Ja, we moeten vernieuwen!” en “Gedrochten uit de Haagse krochten: revolutie, of zegeviert toch het gezonde verstand?”.

Door:
Riens Meijer
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in PvdA, VVD. Bookmark de permalink .

20 reacties op Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologie

 1. Wans Horst zegt:

  VVD is PvdA is D66 is CDA. “Ideologische verschillen” zijn er voor de bühne. Toevallig dat deze econoom pleit voor een coalitie van VVD met de overige partijen in het kwartet dat tot op heden het land in een diepe afgrond laten storten. Wilders kan voor dit kwartet doodvallen, maar wanneer men kiezers zoekt neemt men maar wat graag zijn standpunten in een vorm over die net zoveel van het origineel verschilt als het verdrag van Lissabon verschilt van de Europese Grondwet.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Tja…..Maar hoe voorkom je in dat geval, dat het vieze-smerige-mannetje-en-notoire-bilderbergkliek-inlikker-Pechdrol….eh, Pechtold metterdaad premier wordt?
  Van tevoren weten te ontmaskeren als wat hij heus ís, lijkt me de enige oplossing.
  En speel dàt eens klaar….

  Like

  • Tistochwat zegt:

   ‘premier pechtold’ (geen hoofdletters voor dit sujet) is onvermijdelijk.
   Dat kán ook niet anders met een meerderheid van het volk dat uiterst tevreden is zolang er nog voetbal en ‘oranjes’ zijn.
   Samen zou je die twee volksvermaken ‘koning voetbal’ kunnen noemen.

   Like

 3. Harry zegt:

  Als Rutte zo’n verdomde smerige rat is dat ie ons hele land naar de donder laat gaan om het pad te effenen om zelf een nóg beter betaald baantje te krijgen , verdient ie niet beter dan dat ie tegen de muur gezet wordt met bijbehorende perforaties .
  Hoe egoïstisch kun je zijn ?

  Wat een enorm gebrekkige democratie hebben we toch , dat we dergelijke verraders niet kunnen stoppen zonder zelf tot strafbare acties over te gaan .
  En ze kunnen zich verschonen door te roepen dat we ” er zelf voor gekozen hebben “.

  Hoogtijd dat iemand eens een beter systeem bedenkt , het huidige is dusdanig afgeschermd dat de heren politici kennelijk denken carte blanche te hebben om maar te doen wat hun het beste uitkomt . Zelfs ons opofferen .
  Niks is het tuig te gek .

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Harry: 18.47. uur, op 23/6. Feitelijk hebben we in ons land geen democratie meer Harry.
   Want door het ondertekenen van het ESM Verdrag – door Rutte VVD- is onze soevereiniteit al overgedragen aan de roden der EUSSR. Dus logisch bezien, is de hele 2e kamer, de regering, en het koningshuis overbodig geworden. BRUSSEL IS DE BAAS!

   Like

  • Guus D zegt:

   Harrie, “… dat iemand een systeem bedenkt…”; wat volgens mij het allerbelangrijkste probleem is, dat de MSM tegen het volk zijn. Dáár moeten we inbreken. Maar hoe?
   Overigens past deze reactie ook bij de overige reageerders.

   Like

 4. lucky bee zegt:

  Liever van daag als morgen.

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Zouden ze in Brussel echt op zo’n brekebeen zitten te wachten?

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Ik ben er niet van overtuigd, dat dit “faalkabinet”, gaat vallen. De VVD en de PvdA zijn nog lang niet klaar met het afbreken van Nederland!

  Like

 7. D66, VVD en CDA hebben in de meest recente peilingen van Maurice de Hond geen meerderheid in de TK.
  De VVD kan niet met haar eigen regering breken. D66 regeert Amsterdam met VVD en SP.
  D66 zal met eisen over Afghanistan en de AIVD de druk op de regering van Rutte en Asscher verder opvoeren.
  En waarom zou D66 in de TK met het CDA willen regeren.
  Het is ook nog maar de vraag of het CDA in een TK verkiezing de recente peilingen kan waarmaken.
  Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond met bijna 98 procent van de stemmen geteld het CDA op 14,4 procent, de VVD op 11,9, D66 op 11,8 en de PvdA op 10,2 procent.
  Maar de PVV woog in die uitslagen niet mee want de PVV deed alleen in Den Haag en Almere mee.
  De PVV deed het overigens ook zeer goed bij de gemeenteraadsverkiezingen.
  Zie ook Leefbaar Rotterdam van Joost Eerdmans.
  En ook in de Europese verkiezingen deed de PVV het heel goed gegeven de wegloop van diverse PVVers over de minder Marokkanen uitspraak.
  De PVV was een paar dagen terug in een IPSOS peiling aan het stijgen en D66 aan het dalen.
  Bij de Europese verkiezingen is de pro Europa achterban van het CDA meer dan andere partijen voor hun Europese superstaat gaan stemmen bij een extreem lage opkomst van 38 %.
  D66 heeft qua stemmen de Europese verkiezingen gewonnen, gevolgd door het CDA en de PVV kwam op de 3e plaats. Maar alleen door een lijstverbinding met twee andere partijen C-U en SGP nam het CDA de 5e zetel. Anders waren PVV, D66 en CDA met elk 4 zetels geëindigd
  D66 heeft weliswaar de Europese verkiezingen gewonnen maar eigenlijk verloren in Engeland (Farage en Cameron versterkt) Frankrijk Front National en België nu Bart de Wever van de Nieuw-Vlaamse Alliantie de uitgestoken hand van Alde voorman Guy Verhofstad heeft afgeslagen en voor Camerons Conservatives heeft gekozen. Een Pyrrhus overwinning.
  D66 wil af van de op de Nederlandse economie macro economische hypotheekdruk van 650+ miljard (70 miljard woonlasten per jaar) door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen terwijl het katholieke smaldeel van het CDA van Maxime Verhagen, Harry Mens, Elco Brinkman het juist willen handhaven.

  Like

 8. Yvonne van Cleef zegt:

  Ik weet het niet,koffiedik kijken!Van mij mag het kabinet vallen,maar of we er ook maar iets mee opschieten?De Pvv heeft geen 7 landen bij elkaar kunnen krijgen,dus ook dat gaat,vooralsnog,niets opleveren in dat verkankerde Brussel!En het gros van de \Nederlanders zijn nog te stom om voor de duvel te dansen,dus kiezen links!Volgens mij houden ze dat nog vol als ze zelf slachtoffer worden van roof of verkrachting:ach,dat was toevallig een slechte;maar de meesten zijn heel lief,hoor!

  Like

 9. Thomasson zegt:

  Tijdens de Sovjet Unie was er in Rusland een overbekende grap: wat is het verschil tussen de “Pravda” (Waarheid) en “Izvestia” (Nieuws). Antwoord: In de Pravda is geen “Izvestia” en in “Izvestia” geen “Pravda”. Dat staat gelijk aan het ideologische verschil tussen PvdA, VVD, D66 en Groen Links, CDA of CU. Deze partijen hebben geen enkel ideologisch verschil. Al deze partijen zijn gebaseerd op: a) uitbuiting van de autochtone bevolking, b) zelfverrijking d.m.v. vunzige financiële praktijken c) haat en minachting tegenover hun eigen volk, d) afbraak van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Nederland t.b.v. de EU bezetter in Brussel. Pechthold en Rutte, de gelukkige ‘Bilderbergers’, zijn schoolvoorbeelden voor de huidige rotte appel politiek. Ten bate van een droombaan bij de EU, of in de gunst vallen bij de Bilderberg-groep, zijn ze bereid ver te gaan. Wat is het verschil tussen deze beide heren en een personage zoals Maarschalk Philippe Pétain? e) voor onduidelijke redenen zwijgen alle partijen, inclusief CDA en CU, over concrete maatregelen tegenover de terugkerende Jihadisten uit Syrië en Irak. Al wetend dat deze gasten zijn een tikkende bom dat iedere moment kan exploderen. Men kan de zaak vergelijken met een horrorfilm scenario waar mensen in zombies op vampieren veranderen. Iedereen weet dat, maar er wordt door de autoriteiten niets gedaan. Bij de vraag waarom? Komt een antwoord? Ja! Wij weten dat ze gevaarlijk zijn, maar hun bazen betalen goed!. Als u bang bent, sluit dan s.v.p. goed je ramen en duren.

  Like

  • Lucie zegt:

   En dit is nu juist wat die hufters in Den Haag en Brussel willen,dat alle mensen bang worden.
   Voor hun dan de reden om flink door te pakken en volledig beslag te leggen op onze vrijheid.
   In naam van de veiligheid zal alles en iedereen dan gecontroleerd worden en hebben we geen rechten meer,maar plichten en moeten we alles inleveren.
   Contantgeld verdwenen,op straat en thuis gecontroleerd worden,geen internet meer,telefoneren niet meer mogelijk.
   In de rij staan voor een uitkering,iedereen hetzelfde zowel werkenden,gepensioneerden,
   werklozen,gehandicapten en last but not least de handophouders uit het buitenland.
   Dit is waar dat tuig op uit is,en zo het ernaar uitziet,zal het komen,want het klootjesvolk in Nederland is zich niet bewust wat er zich achter de schermen in Den H en Brussel afspeelt.

   Like

 10. Jan zegt:

  Communistische partij PvdA jammert

  Amsterdamse schoolbesturen vrezen dat de plannen van het nieuwe stadsbestuur leiden tot meer witte en zwarte scholen. Ook willen zij niet dat de gemeente uit een kwaliteitsbureau voor het onderwijs stapt.
  Dat blijkt uit een brief aan het nieuwe college van het BBO, de vereniging van Amsterdamse basisschoolbesturen. In de brief staat forse kritiek op de onderwijsplannen van het nieuwe college van D66, VVD en SP, waarover de schoolbesturen zo snel mogelijk over in gesprek willen met wethouder van Onderwijs Simone Kukenheim.

  Volgens de besturen gaat de vrije schoolkeuze die het college wil invoeren niet samen met de ambitie om de diversiteit op scholen te versterken. De vrije keuze zou eerder leiden tot minder menging. Nu is het beleid nog dat kinderen voorrang krijgen op scholen waar ze in de buurt wonen.

  Ook betreuren de schoolbesturen dat het nieuwe college niet wil meewerken en meebetalen aan een kwaliteitsbureau voor het Amsterdamse onderwijs. Dit kwaliteitsbureau is tijdens de verkiezingscampagne ten onrechte in een kwaad daglicht komen te staan, vinden de schoolbesturen. Zij hopen dat ‘de negatieve beeldvorming over dit initiatief’ wordt bijgesteld en dat de gemeente zich niet terugtrekt als financier.

  Negativiteit
  Het zit de bestuurders daarbij dwars dat bepaalde politieke partijen tijdens de verkiezingsperiode ‘willens en wetens’ hebben bijgedragen aan de negatieve beeldvorming rond het kwaliteitsbureau. De scholen noemen de partij niet bij naam, maar het is bekend dat vooral D66 zich zeer negatief heeft uitgelaten over het kwaliteitsbureau, dat één van de paradepaardjes was van de PvdA.
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3677393/2014/06/23/Schoolbesturen-Vrije-schoolkeuze-gaat-in-tegen-diversiteit.dhtml

  Doet D66 toch nog iets goed in deze verziekte stad.

  Like

 11. leefbarbaar zegt:

  Dit kabinet wordt bij elkaar gehouden door macht en hebzucht. Het gaat dus echt niet vallen, tenzij PvdA of VVD daar een stuk beter van worden. Ze hebben geen visie, geen programma, geen verantwoordelijkheid voor ons land, maar ze hebben wel geld en macht. Dat is het enige dat telt en dat zullen ze niet vrijwillig opgeven.

  Like

 12. Ik steun Jean Wanningen tegen Lex Hoogduin dat de Euro met de monolithische rente en wisselkoers WEL HET probleem is van de (Europese) crisis omdat voor Duitsland en Nederland in mindere mate de Euro te goedkoop en voor Frankrijk Spanje de Euro te duur is.
  Maar ik verwerp Jean Wanningen in zijn oplossing van Andre ten Dam the Matheo solution (TMS).

  Klik om toegang te krijgen tot Q&A.pdf


  Ten Dam en Wanningen suggereren dat de functies van elke nationale wisselmunt:
  1. mitigerend ruilmiddel van alle artikelen (goederen) en (immateriele) diensten, (1. Medium-of-exchange (means-of-payment)
  2. Een prijzen van artikelen (en arbeidslonen) waarderingsmiddel (Unit-of-account (currency-unit)
  en
  3. speculatie-object (currency-unit) Store-of-value
  van elkaar te kunnen scheiden.
  En wel 1 van 2.
  The TMS formula however separates the ‘unit-of-account’ (currency-unit) function of a currency such as the Euro
  FROM the ‘means-of-payment’ (including legal tender) function of that currency. Then new ‘National Currency-Units (NCU’s)’ can be introduced alongside the already existing ‘Euro Currency-Unit (ECU)’. In full compliance with the EU-Treaty, the Euro can then remain the sole ‘means-of-payment’ (including legal tender) in all Euro countries .…and the ‘symbol’ of the post-war European unity.

  Middel 1 en 2 zijn hetzelfde want de artikelen in 1 zijn de artikelen (en arbeid) in 2. Het gaat Ten Dam en Wanningen hier dus in wezen om een subjectief onderscheid in zakelijke handelingen en niet om een werkelijk onderscheid. Hooguit is hun subjectieve onderscheid van functie 1 naar functie 3 steeds meer kwalitatief
  Middel 2 en 3 zijn hetzelfde want elke nationale munt is onder het derde punt juist 1 van alle onder 2 bedoelde artikelen (incl. arbeid).
  Er zijn dus slechts 2 functies aan geld: ruilmiddel en object van speculatie.
  Verder houd ik mijn eerste kritiek van ruim een jaar geleden bij eerste presentatie dat hun new ‘National Currency-Units (NCU’s)’ worden bepaald door pseudo marxistische economische centrale komite’s die de prijzen en lonen op nationaal niveau per land gaan dicteren.
  Immers alle waarden van munten en waarden van artikelen waaronder arbeid, met of zonder Euro, met of zonder eigen nationale munt, met of zonder onderscheidene rente en wisselkoers beleid, zijn in een al of niet losse of vaste verhouding altijd (al) met elkaar verbonden.
  2. Verder zit de TMS onder het filosofische amorele dogma van de wet van vrije vraag en aanbod.
  3. Verder zit TMS onder het morele fenomeen dat alleen innovation de enige bron van welvaart is en daarmee het onderscheid tussen crony statist monopolist capitalists enerzijds versus innovatieve venture capitalists anderzijds.
  Conclusie. Uit de Euromunt met PVV Capital Economics advies en met de honderden miljarden (10 % meer BNP = 70 mrd)- net als Front National – inzetten op
  1. een herstel van de 15 % maakindustrie terug naar 25 % (Mars terra forming, Quantum Entanglement communications & encryption, Quantum chip (Q-bit), Humanoid robot), zelf sturende auto’s, vrachtwagens (Melanie Schultz), internet studeren (200 scholieren per leraar), internet winkelen, boodschappen zelf sturend aan huis bezorging, multi etages Aeroponic farming, koolstof nano buisjes (CNT’s), |nwendige nano sensoren en medicijnen, 3D printing etc.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aeroponics
  2. forse verlaging van de 650 mrd euro hypotheekdruk door substantieel goedkopere huursector beneden de 40.000 euro.
  3. substantiële daling vd 480 mrd euro staatsschuld, verdubbeling defensie, herinvoeren 24-36 mnd dienstplicht, grenzen dicht, totale stop immigratie stop en totale verwijderen islam.

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Thomasson: 01.30. uur. Zo rolt het inderdaad in dit Nedrigland!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s