VIDEO: Beelden uit de Oekraïne die de mainstream media niet laten zien

 

(Door: NP – Vertaling: E.J. Bron)

In Charkov, de op één na grootste stad in de Oekraïne, hebben militanten van de “Pravy Sektor” en de rechts-radicale partij “Svoboda” vertegenwoordigers van het stadsbestuur aangevallen. Daarna trokken ze onder het tonen van de Hitlergroet en het schreeuwen van leuzen als “Lang leve de Oekraïne” en “Eer aan de helden” door de stad.

Bron:
www.netzplanet.net
Auteur: NP

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in nationaalsocialisme, nazisme, nieuw fascisme, Oekraïne, Westen. Bookmark de permalink .

17 reacties op VIDEO: Beelden uit de Oekraïne die de mainstream media niet laten zien

 1. jantjeuitnl zegt:

  Jammer dat aan Hitler gelieerd volk gelijk extreem rechts wordt genoemd. Extreem links dekt de lading beter. Die zijn er altijd als de kippen bij als het om geweld gaat. Ze plegen gewoon taqiyya als ze zeggen dat ze geweldloos zijn.

  Like

  • fleckie zegt:

   ……….’DE ..OEKRAÏNERS’………. UITH.BOEK’DE TWEEDE WERELDOORLOG,VERRAAD EN VERZET’ uitg. …LEKTURAMA.
   De Oekraïense nationalisten hoopten door hetsluiten van een bondgenootschap met …HITLER, zich te kunnen losmaken v.h.gezag in Moskou om zo een eigen zelfstandige republiek te vormen.
   Reeds onder h.tsaristische bewind bestondvooral bij de Oekraïense intellectuelen een sterk nationaliteitsgevoel. De Russische Revolutie bracht de Oekraine aanvankelijk de ‘bevrijding’.De in 1939!!uitgeroepen Onafhankelijke Oekraïense Volksrepubliek verdween– tengevolge v.h.feit dat de jonge republiekndoor hetnbolsjewistischenleger onder de voet werd gelopen—al na twee jaarnv.h.politieke toneel……Het verzet tegen de gedwongen collectivisitatie v.d….LANDBOUW..was in de Oekraine sterker dan in de overige gebieden v.d.Spwjetunie. …ondanks de ontevredenheid onder de Oekrainsebevolking,konden ze hunnationaliteitsgevoelens door de aanwezigheid van Stalins geheime politie maarzelden uiten. ……………AL in de jaren dertig legden de Duitsers contacten met de O.U.N.( Organisatie van Oekraïense Nationalisten)… Het hoofd v.d…ABWEHR( de Duitse spionagedienst,Admiraal CANARIS, voerde een aantal besprekingen met o.a. De Oekraïense nationalistenleider..KONOVALEC en later metbdiens opvolgerbMelnyk. Blijde voorbereidingen voor de aanval op Polen in 1939 legde de ABWEHR eveneens contacten metnde radicale Oekraïense nationalistenleider Stephan..Bandera. Tussen Melnykmen Bandera bestonden zzanzienlijke tegenstellingen over de toekomst v.d.Oekraine. De Duitsers ondernamen echter geen enkele poging. Beide mannen nader tot elkaar te brengen. ….Toen de Duitse legers in 1941 de Oekraine binnentrokken,werden ze door de bevolking met een mengeling van vreugde en hoop begroet.?.in Galicië vooral bereikende vreugde-uitingen hunhoogtepunt.nDit na de Eerste Wereldoorlog onderPoolsbestuurngekomenngebied,was het centrum van hetbOekraiens nationalisme. De daar aanwezige nationalistische groeperingen waren behalve anti-Pools en anti-Russisch, OOK ..ANTISEMITISCH..INGESTELD.Gedurende de jaren dertig onderhielden ..ze..veelvuldig .contact..met Dld. Het Duits-Russische vriendschapsverdrag was voor deze vrijgpheidsstrijders een grote teleurstelling. ……….Galicië kwam na de verdeling van Polen tussen Duitsland en Rusland ..bij..de Sowjetunie. …Stalin maakte van deze gelegenheid gebruik hardhandig tegen de Oekraïense nationalisten in Polen op te treden. Het gevolg hiervan was,dat de Duitse troepen in 1941?bij hun intocht in Galicië als bevrijders werden. Begroet. ……….
   Tijdens hun opmars in de Sowjetunie werden de Duitse troepen gesteund door een aantal Oekraïense eenheden,voornamelijk bestaande uit al lang in Duitsland verblijvende bannelingen. Bij Alfred ROSENBERG,de minister voor debezette gebieden in het Oosten, was het Oekraïense streven naar zelfbestuur met enthousiasme begroet. Rosenberg maakte in zijn rassentheorie..onderscheidtussen Russen, de echten..UNTERMENSCHEN ..en de verschillende niet -Russische volken in de Sowjetunie. ……….Hij beloofde de Oekraïense nationalisten, dat ze na
   eenDuitse overwinning,BINNEN ..HET. TE. STICHTEN. DUITSE. RIJK zelfstandigheid zouden krijgen. …..De zich aanmeldende Oekraïense vrijwilligers voor de Duitse legers werden ingedeeld bij een bataljon dat “NACHTIGALL” was genoemd. Overal waar soldaten van dit bataljon verschenen,werden ze door de Oekraïense bevolking stormachtig toegejuicht. In de eerste maanden van zijn bestaan behaalde het bataljon..grote..militaire ..successen. Maar door het uitblijven van ogenblikkelijke zelfstandigheid voorde Oekraine, liep het moreel terug.Verscheidene afdelingen sloegennaan h.muiten en h.bataljon werdbtengevolgebhiervan korte tojd later opgeheven. De Oekraïense nationalisten..namen toen veelal dienst in hetnWlasow-legiment. Dit gebeurde echter met tegenzin. Wlasow streefde immers naar een Russische..democratische..eenheidsstaat., terwijl de Oekraïners voor zelfbestuursyreden.Het aantal Oekrainse strijders databank Duitse kant vocht,schat men rond de 350.000.,,,De inmiddels tot rijkscommissaris voor devOekraine benoemde voormalig Gouwleider ..van..Oost-Pruisen, Ehich Koch.voerde eenwaardig TERREURBEWIND in het ipongelukkigebland. Tengevolge hiervan keerde de bevolkin zich steeds meer..tegen,,de…Duitsers. Sommigen sloten zich zelfs aan bij denanto- Duitse partizanengroepen. Galicië vormde echter een uitzondering. Nergens kreeg de SS zoveel steun bij hetnuitroeien van deJODEN als in Galicië. Op 30 juni 1941′ riep een ationalistische groepering in de Oost-gallische hoofdstad Lwow de onafhankelijke ..Oekraïense republiek uit. Deze nieuwe republiek werd door de Duitsers bij hetuitersye Generaalgouvernement in Polen gevoegd. …..Samenvattend is de Oekraïense collaboratie metnde Duitsers in vier fasen te onderscheiden:
   …1… Collaboratie voor de oorlog, onder leiding van ..KONOVALEC en Melnyk aan de ene kant en Bandera aan de andere kant,
   …2… Het opzetten van militaire eenheden, in eerste instantie als eigen nationale strijdkrachten,zoals bijv. ..het bataljon”NACHTIGALL”,
   …3… De vorming van politie-eenheden en hagenEngelse Duits-Oekraïense politie- eenheden. Deze hielden zich op grote schaal bezig met de…JODENVERVOLGINGEN…
   … 4… Duizenden vrijwilligers die zich aanmeldden voor arbeid in de Duitse industrie.
   …5… Burgerlijke collaboratie binnen de Oekraine. Hiertoe rekenen we ondermeer de boeren die de veroverde gebieden voor de Duitsers opnieuw in cultuur brachten en verder een groot aantal OEKRAIENERS die arbeid verrichten voor het Duitse militaire bestuur en bezettingsbestuur.
   Na de oorlog wilde Stalin de onzekerheden die Oekraïense nationalisten in het westen v.d.Sowjetunie veroorzaakten, zo snel mogelijk uitschakelen. Bij de zog. Zuiveringmaatregelen na de oorlog werden rond de 300.000 Oekraïners naar Siberië overgebracht. Rond de 50.000 in Russische handen gevallen actieve deelnemers aan de strijd tegen het..Rode..Leger…werden gestraft met dwangarbeid tussen de 5 en 25 jaar. De ongeveer 200.000 collaborateurs die weinig betekend hadden,werden verplicht zonder beloning aan de herstelwerkzaamheden in de Sowjet- unie deel te nemen. ……………Tegen de ongeveer 300.000 Oekraïense vrijwilligers ..die..door..de..Westelijke..Geallieerden..werden..reuggezonden, werden zware strafmaatregelen genomen. Ongeveer de helft werd bij herstelwerkzaamheden ingezet, en de andere helft kreeg dwangarbeid opgelegd tot een maximumaantal 20 jaar. Na de dood van Stalin werden ze, zover nog in leven, vrijgelaten. ………………Degenen..die..bij..hulppolitie-eenheden hadden gewerkt, werden wegens oorlogsmisdaden vervolgd. Van de ongeveer 50.000 die door de Russen werden gearresteerd..in..totaal..waren het er 80.000 geweest), werdener ongeveer 30.000 ter dood veroordeeld. De overigen werden bestraft met dwangarbeid totb25 jaar maximaal. Burgerlijk collaboratie werd slechts in een aantal gevallen bestraft. De Oekraïense collaboratie is de Russische leiders altijd zwaar opende maag blijven liggen. Op 15 oktober 1959 werd Stephan Bandera, bij het betreden van ..Radio. vrij ..Europa..in..Munchen, door de KGB-agent Statsjynskij….doodgeschoten.###################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    ‘COLLABORATIE IN DE ..SOWJETUNIE’ pag.99, boek ‘Verraad en Verzet, ,De Tweede Wereld-
    Oorlog ,uitg.Lekturama………….,,,.,,In het streven van Adolf Hitler naar een Duitse heerschappij
    Over het vasteland van Europa, was het verwerven van..’LEBENSRAUM'(‘levensruimte’) een v.d.belangrijkste doelstellingen. Bij de verwezenlijking van dit streven zou Dld de …beschikking
    …moeten…krijgen over een groot aantal …..LANDBOUWGEBIEDEN en…VOLDOENDE GRONDSTOFFEN..voor de Duitse industrie. Als gevolg hiervan zou haar militaire positie versterkt worden. De Fuhrer nam met dit voor ogen dan ook een aanval op de Sowjetunie al vroeg in zijn plannen op……De leiders v.h.Derde Rijk vlak onder Hitlerhadden verschillende gezichtspunten t.a.v.de Sowjetunie,nadat dit land veroverd zou zijn. Wat Hitler zelf van plan was met het land was duidelijk: een.VOORTDURENDE ..ONDERDRUKKING..en het BESCHAVINGSPEIL ZO LAAG MOGELIJK HOUDEN……De Duitse legerleiding moest zich aan de ideeen v.d.Fuhrer houden, maar wenste aan de andere kant geen onrust in het Russische achterhand. Daarom was de Duitse legerleiding voorstander van een in beginsel gematigde politiek in de Russische bezette gebieden. Het was immers het leger dat de oorlog moest winnen. …..Verder waren er de ambtenaren v.d….ECONOMISCHE ..STAATSORGANISATIE..onder leiding vanHermann Goring.
    Zij streefden naar een volledige economische …uitbuiting v.d.nieuw verworven ..gebieden.
    En ten slotte waren er dan nog de organisaties v.d.Ss onder leiding van…HEINRICH ..HIMMLER,gereed om iedere weerstand tegen een Duitse bezetting neer te slaan. De SS streefde ernaar, zoveel mogelijk sleutelposities in het Oosten in handen te krijgen. ……….in het
    voorjaar van 1941 besloot Hitler dat…de…Sowjetunie…een…burgerlijk bestuur zou krijgen.Zolang
    het hele land nog niet veroverd was, zouden de bezette gebieden echter een militair bestuur krijgen, waarin de SS. ..een…voorname rol zou spelen. ……….Het te veroveren gebied zou in vier.
    delen worden verdeeld, elk bestuurd door een rijkscommissaris.
    …1… OSTLAND, bestaande uit de drie ..BALTISCHE ..landen..ESTLAND,..LETLAND,….LITHOU- -WEN …en…WIT-RUSLAND,
    …2… De…OEKRAINE,
    …3… DE…KAUKASUS
    …4… Het overige gedeelte van EUROPEES …RUSLAND,……………….Tot minister voor de bezette
    gebieden in het Oosten benoemde Hitler de parijfilosoof….ALFRED…ROSENBERG. Deze kreeg
    de functie van Minister fur die bezetzten …Ostgebieten….Rosenberg was van mening dat van bepaalde volkeren in de Sowjetunie medewerking kon worden verkregen ,als men maar goed inspeelde op het nationaliteitsgevoel bij deze volkeren. Hij pleitte daarom bij Hitler voor een opdeling v.d.Sowjetunie in gebieden die binnen het grote gebied zelfbestuur zouden hebben…Het
    barbaarse, niets ontziende optreden v.d.nazi’s in deze gebieden maakte echter dat dit streven..tot..mislukken gedoemd was………..Na de Oorlogin herhaaldelijk de stelling naar voren ge-
    bracht,dat bij een juiste toepassing van de door …Rosenberg ..voorgestelde ‘ Oostpolitiek’, de
    Duitsers wellicht de oorlog tegen de Sowjetunie hadden kunnen winnen.
    Wanneer we over de collaboratie( samenwerking met en steun aan de Duitsers) in de Sowjetunie
    spreken,onderscheiden we vijf grote groepen:
    …1… De Russen,
    …2… De ..Oekraïners,
    …3… De…Kozakken,
    …4… De…Turkmeense stammen,
    …5… De…Baltische..Volken………………….Al deze groepen hadden verschillende opvattingen
    over de toekomst van Rusland ..na…een…Duitse…overwinning. De Duitsers ondernamen geen enkele poging,de verschillende opvattingen opgeklaard af te stemmen. ……….Behalve de groepen
    van zogenaamde bewuste collaborateurs– zoals bijvoorbeeld de boeren, die na jaren in de collectieve..Russische…staatsboerderijen ..werkzaam te geweest, van de Duitsers weer eigen
    grond en…een…vrij..bestaan kregen…-waren er ook nog de zogenaamde…..onvrijwillige…collabo-
    rateurs. We doelen hierbij op de ….MILJOENEN …RUSSISCHE…..ARBEIDERS…die in de Duitse
    INDUSTRIE…tewerk waren gesteld. Die werden schandalig behandeld ..en ..achtergesteld bij hun collega’s uit de bezette gebieden van Wrst-Europa. Tot dezelfde categorie moeten we de Russische…KRIJGSGEVANGENEN…rekenen,die gedwongen werden voor de Duitsers te werken.
    …..DE…RUSSEN……..Op 22 juni 1941 vielen de Duitsers de Sowjetunie binnen. Hitler was over-tuigd van een snelle Duitse overwinning. De successen in het begin schenen hem gelijk te geven.
    In november waren er reeds rond de…2.000.000 ..Russische …krijgsgevangenen. De Duitsers
    hadden grote moeite ,dit enorme aantal te voeden. HONDERDDUIZENDEN..stierven dan ook in de krijgsgevangenkampen.die voor wat de Russen betreft,te vergelijken waren met concentratiekampen. Het was dan ook geen wonder dat talrijke gevangenen in hun drang tot overleven hun diensten aan de Duitsers aanboden. Tegen de zin van Hitler begon de Wehrmacht
    al kort na de inval met het vormen van een soort hulpdienst,bestaande uit krijgsgevangenen die
    tot overlopen bereid waren, de zogenaamde …HILFSWILLIGEN(Hiwi’s). …..Aanvankelijk kregen de Hiwi’s alleen maar niet- militaire taken. Pas na veelmoeite wist de Duitse legerleiding gedaan te
    krijgen,dat de Hiwi’s ingezet werden in de strijd tegen het…Rode…Leger. ..Al snel kregen ze door hun moed en bekwaamheid grote faam in de Duitse gelederen. …………………Achter het front von- den inmiddels een aantal gedurfde experimenten plaats. …Zo kreeg,met oogluikende toestemming
    van Rosenberg, de Russische ingenieur…Woskoboinik toestemming in het district Orjol-Koersk
    een provincie met zelfbestuur te organiseren. Die provincie kreeg een eigen militie, te gebruiken in de strijd tegen de partizanen. Na de dood van Woskoboinik werd de militie onder leiding van de nieuwe leider Kaminski sterk uitgebreid,tot de sterkte van een brigade., bestaande uit 20.000 man.
    De provincie kreeg een eigen theater,eigen kranten en zelfs een eigen belastingstelsel. De…enige voorwaarde v.d.Duitsers was de bestrijding v.d.partizanen en de levering van voedsel. De naam v.d.brigade werd…RUSSKAIA..OSWOBODITELNAIA ..NARODNAIA..ARMILIA( Russisch Nationaal Bevrijdingsleger) ofwel ..RONA. …………..Eind 1941 stuurden de Duitsers steedsmeer HILFSWILLIGEN naar het front. In de herfst van 1942 was hun aantal dusdanig toegenomen, dat officiele erkenning niet meer kon uitblijven. Met instemming van Hitler kregen ze eigen uniformen,rangen,soldij,wapens en onderscheidingen. ……….In de zomer van 1942 namen de Duitse.. militaire successen weer toe. Duizenden Russische soldaten liepen over. In juli 1942 gaf
    het complete Russische 2e .infanterieleger onder leiding van Andrei.Andreewitsj Wlasow zich over….Wlasow was …een…v.d.favoriete generaals van Stalin en stond in 1941 bekend als de
    ‘redder van Moskou’. Toch had hij een aantal conflicten met Stalin gehad en in de loop der jaren
    was er een afkeer voor het communistische systeem bij hem gegroeid. …..Al sinds het begin v.d.veldtocht in Rusland hadden de Duitsers gespeculeerd op de mogelijkheid van een Vrij ..Rus-
    sisch Leger, onder leiding van een vooraanstaande Rus, te vergelijken met de Vrije Franse
    Strijdkrachten van generaal de Gaulle die in geallieerde dienst streden. In Wlasow meenden de
    Duitsers de juiste man te hebben gevonden. Als…Grootrussisch. Nationalist was hij voorstander
    van een hechte Russische…democratische…eenheidsstaat. Hij toonde zich naief genoeg door te
    verwachten,dat hij voor de verwezenlijking van zijn wensen de steun van de nazi’s zou kunnen verwerven. ……….pas na de Duitse nederlaag bij Stalingrad in febr.1943 kwam Wlasow werkelijk in actie. Op 3 maart 1943 riep hij de Russen in een open brief op,het stalinisme af te schudden. Deze in miljoenen exemplaren verspreide oproep vond veel weerklank onder de Russische krijgs-
    gevangenen en desolaten in de frontgebieden. …..Hierdoor aangemoedigd, richtte Wlasow in april .1943 in…SMOLENSK… een Nationaal..Bevrijdings Comitee op. De aanmeldingen voor het nieuwe Russische Bevrijdingsleger, de R.O.A.(RUSSKAIA OSWOBODITELNAIA ARMILIA)
    stroomden in steeds grotere aantallen binnen en het lag voor de hand dat Wlasow de leiding zou krijgen. ……….Wlasow genoot echter niet veel aanzien bij de nazi- leiders.Voor Rosenberg was Wlasow onaanvaardbaar,omdat deze voorstander was van een Russische eenheidsstaat, terwijl Rosenberg juist voor het opsplitsen daarvan was. Hitler en Himmler moesten niets van Wlasow hebben,vanwege zijn stelling dat de Russen slechts door Russen verslagen konden worden. Dit
    paste uiteraard niet in hun…UNTERMENSCH- opvattingen. De Fuhrer besloot dan ook dat Wlasow en zijn aanhangers hun politieke activiteiten moesten staken..en slechts voor propagan-
    deïstische doeleinden mochten worden gebruikt. ……….De eenheden van Russische vrijwilligers
    werden inmiddels steeds meer buiten de Sowjetunie ingezet. Dit was voor het moreel van deze troepen een zware slag. Ze hadden immers alleen belang bij een strijd tegen het…Rode…Leger
    en de Boslsjewistische regering. …..Na de mislukte bomaanslag op Hitler. (20 juli 1944) was de militaire situatie voor de Duitsers zo verslechterd,dat een aantal nazi-leiders-met name Himmler, Goebbels en von Ribbentrop -zich plotseling bereid verklaarden naar Wlasow te luisteren. Ze deden hem toen ook een aantal toezeggingen. Zo werd de behandeling van Russische arbeiders in Dld verbeterd een de toezegging werd gedaan dat de..ROA…alleen nog maar aan het Russische front zou worden ingezet. Wlasow werd erkend als de leider van alle Russen die aan
    Duitse kant vochten. ……….Op 14 november 1944 werd in Praag het’ Comite voor debevrijding van alle onderdrukte volken in de Sowjetunie’ opgericht.Wlasow werd tot voorzitter gekozen. Er werd een manifest uitgegeven, bestaande uit veertien punten, waarin de Russen nogmaals werden opgeroepen te strijden voor een Rusland zonder communisme………Ondanks de geringe steun v.de Duitsers slaagde het Comite er toch nog in, twee ROA divisies op de been te brengen. De kern hiervan werd gevormd door pas gedeserteerde soldaten uit het Rode Leger. Aan het eind v.d.oorlog was het opvallend,dat het aantal Russische deserteurs weer toenam. …………..Na de
    ineenstorting v.h.Derde Rijk bevond Wlasow zich met zijn troepen in de buurt van Praag. Een rechtse groepering in de stad legde contact met hem,om gezamenlijk een opstand te ontketenen ter voorkoming van een Russische inname v.d.stad. Wlasow stemde hiermee in en beschermde de inwoners van Praag tegen de nog aanwezige wraakzuchtige SS- troepen. ……..Toen de Tsjechische communisten de opstand braken,trok Wlasow met zijn mannen snel in de richting v.d.Amerikanen.Hun late breuk met de Duitsers maakte op de Westelijke Geallieerden geen enkele indruk. Tijdens de Conferentie van…JALTA…..was bepaald,dat alle Russische vrijwilligers
    ..naar..de. Sowjetunie moesten worden teruggebracht. Ze werden bij hun gedwongen terugkeer
    Uiteraard als verraders beschouwd en dienovereenkomstig behandeld. Ze hadden dan ook zeker geen reden tot klagen,toen ze er ‘slechts’ met een aantal jaren dwangarbeid van af kwamen.Wlasow zelf werd door Russische agenten uit Amerikaanse krijgsgevangenschap ont-
    voerd. en naar Moskou overgebracht. In de Russische partijkrant PRAWDA.. Stond op 2 augustus het enige bericht wat in de Russische pers ooit over de collaborateurs is verschenen. In een klein artikel werd melding gemaakt,dat na een proces Generaal Wlasow en elf anderen een volledige schuldbekentenis( gebruikelijk onder Stalin) ter dood waren veroordeeld wegens landverraad,.in de nacht van 1 op 2 augustus 1946 werden ze op de binnenplaats van de Ljoeblanka-
    Gevangenis in Moskou opgehangen.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

    Like

   • fleckie zegt:

    ……..’.DE …BALTISCHE…VOLKEN’…………………Nergens in de ..SOWJETUNIE… Heeft de collaboratie met de Duitsers zulke vormen aangenomen..als in de voormalige Baltische staten:
    Estland, Letland en Litpuwen. ………VOOR de Tweede Wereldoorlog hoorde de Baltische landentot het Russische tsarentijd…. In 1919 werden ze zelfstandig. …In..het..kader..van..het..Duits- Russische…vriendschapsverdrag…van ..1939 .. werden ze in juni1940 bij de Sowjetunie ..ingelijfd. De Russische bezetting was voor de Baltische landen een tijd van onderdrukking en terreur geworden. Iedereen die zich tegen het Russische bewind verzette, werd zonder pardon naar Siberië gestuurd. Het is dan ook niet verwonderlijk,dat de Balten..-.. die zich in cultureel opzicht toch al meer met Dld dan met Rusland verbonden voelden..-.. de Duitse troepen in juni 1941 als bevrijders begroetten. …………..De Duitse regering
    had alleen ..uit..oogpunt..van militair belang interesse voor de Baltische landen. De grote angst
    voor de Sowjetunie zorgde er als het ware vanzelf voor, dat de bevolking loyaal bleef tegenover de
    Duitsers. De Baltische landen kregen formeel een zelfstandig bestuur,maar stonden in werkelijkheid onderDuiys gezag. ……….Uit de Baltische landen vormden zich al snel grote vrijwilligerseenheden die de Duitse troepen steunden aan het…..OOSTFRONT. Achtereenvolgens
    werden een Estische..SS- divisie, een ..Lettische ..SS- brigade en’een Litouwse SS-divisie gevormd. Daarnaast… deden….duizenden Balten dienst..in..de…WEHRMACHT. Verder nam een groot aantal Balten dienst in de…..JUNAKS, …EEN…POLITIE-eenheid…die vooral.. in….de
    OEKRAINE….. dienstdeed…en zich met name bezighield met de……JODENVERVOLGINGEN.
    De meest beruchte bewakers van concentratiekampen waren veelal uit de JUNAKS..afkomstig.
    Toen hetbRode Leger de grenzen v.d.Baltische landen weer naderde, vluchtten alleen al uit
    Letland ongeveer 125.000 mensen Nasr Dld en het neutrale..ZWEDEN….De snel oprukkende
    Rissische troepen wisten een andere groep Letten van ongeveer…50.000 personen de pas af ge
    snijden. ……..In Letland werden bij de zuiveringen na de oorlog rond de…125.000 mensen veroordeeld en met name naar Siberië weggevoerd. Over de slachtoffers vd.zuiveringen in Estland en Litouwen bestaan geen concrete cijfers. Het aantal slachtoffers v.d.Russische strafmaatregelen..zal waarschijnlijk..in..dezelfde ..orde..van..grootte liggen als in Letland.-/-/-/-/-/-/-/

    Like

   • fleckie zegt:

    De Kozakken…kan men niet als een ongedeeld volk zien. Ze vormden veel meet een verscheidenheid van nomadische stammen. Het begrip’ruitervolken’ is gezien hun leefwijze op deze mensen van toepassing. Na de Russische Revolutie van 1917 hopten de heersende bolsjewieken dat de Kozakken een waardevolle aanvulling voor het Rode Leger zouden betekenen. Die voelden daar echter aar weinig voor. Ze stelden alleen belang in het verdedigen van hun eigen woongebieden. ………De reactie van Moskou bleef niet uit. Troepen v.h.Rode Leger
    veroverden de door de Kozakken bewoonde gebieden,waarna deze gebieden aan de nieuw
    gevormde ‘Transkaukasische..Federatieve…Sowjetrepubliek’ werden..toegevoegd. Ondanks deze teleurstelling gedroegen de …Kozakken zich tot aan de Duitse inval in de Sowjetunie opvallend
    rustig. …..Tijdens de overheersing van hun gebieden bestonden er binnen de Kozakken-stammen…uiteenlopende..doelstellingen. Zo was het mogelijk dat de …Siberische Kozakken…een…elite- regiment binnen het Rode Leger vormden, terwijl de…DON-, …Kuban-, …Terek-, …Kim-,… en Kaukasuskozakken, die in de door Duitsland bezette gebieden woonden,tot collaboratie met de Duitsers bereid waren. ….,Toen op 22 augustus 1941 de hakenkruisvlag op de berg Elbroez geplaatst WETD, waren vrijwel…alle…zuidelijke…Kozakken- stammen v.h.Russische juk bevrijd. …Duizenden Kozakken hadden zich toen al aan Duitse zijde geschaard. Door gebrek aan mankracht van Duitse zijde,kregen hun gebieden geen Duits bezettingsbestuur. De Kozakken kregen tengevolge hiervan de kans een eigen bestuur op te bouwen,wat bij hennetje gevoek versterkte dat ze in deze oorlog de goede kant hadden gekozen. ,…..In de meeste Duitse divisies waren Kozakken opgenomen,die door hun ruiterkunsf grote..faam verwierven. De Ridderkruisdrager..Helmut..von…Pannwitz diende het voorstel in, alle Kozakken in EEN..zelfstan-
    dige eenheid onder te brengen. Op 10 oktober 1942 door het…Fuhrerhoofdkwartier…in…Berlijn
    toestemming gegeven. Von..Pannwitz werdkort hieropcommandant v.d.eenheid( Kommandant allerKosakken ..Verbande) Hoj bleek een goede keus v.d.Duitse legerleiding te zijn geweest. Door
    zijn uitstekende ruiterkunst verwierf hij veel ontzag bij de Kozakken. Hij werdkort hen zelfs ..BATHA( Vader) genoemd. De naam v.d. Nieuwe eenheid WETD: 15e ..Kozakken..Kavalllerie
    Korps..en telde .een mankracht van ong. 70.000 kozakken. ……….toen het Rode Leger in het najaar van 1942 steeds verder oprukte in de richting v.h.Kozakkengebied, vluchtten rond de 70.000 Kozakken met de terugtrekkende Duitsers mee naar het Westen. …..in september 1942
    zetten de Duitsers Kozakken- eenheden in bij de strijd in…JOEGOSLAVIE tegen de Partizanen van TITO. Hierbij gingen beide partijen geen enkele wreedheid uit de weg. De oprichting v.h.Wlasow-legioen betekende een gevaar voor de verhouding tussen de Duitsers en de..Kozakken. Wlasow wilde n.l..ALLE ..tegenstanders v.h.Sowjet-regime verenigen en..was..voorstander.van een ..centraal…geregeerde…Russische.eenheidsstaat. …De Duitsers voorkwamen de opname v,d.Kozakken in de…ROA echter, omdat ze het risico vaneen opstand v.d.Kozakken-vrijwilligers niet durfden lopen. Ze gaven de Kozakken nogmaals de garantie dat
    ze bij een Duitse overwinning..een..zelfstandige..staat zouden mogen vormen. De militaire situatie was toen evenwel al hopeloos..voor..de..Duitse..legers..in..het..Oosten. Van een zelfstandige .Ko-
    zakken-republiek is dan ook nooit iets gekomen. ………..Na de oorlog werden de Kozaken die aan de kant v.h.Derde Rijk hadden gevochten, veroordeeld..tot…dwangarbeid..van..gemiddeld. 8 tot ..25 jaar. …Luitenant-Generaal von Pannwitz werd op 16 januari 1947, samen met vijf vooraanstaande collaborerende Kozakkenleiders, on de…Ljoeblanka- gevangenis te Moskou
    geëxecuteerd.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/–/-/-/–/-/-/–/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/–/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
    ………..De…Kaukasiers……….VOOR..de Duitse inval in de Sowjetunie bestond er geen enkele historische binding tussen de Duitsers..en..de..Kaukasiers. ………..De uitdrukking ” Kaukasiers” is een verzamelnaam..voor. De. Verschillende stammen en volken die in het gebied v.d.Kaukasus leven. Hiertoe behoren…GEORGIËRS, LESGIERS,…TSJETSJENEN,…TSJERKASSEN,…AB-
    GASEN,…OSSETEN,…ARMENIERS,…AZERBEIDSJAREN,…KARATSCHAER( deze bevolkingsgroep..trok..in .1943 in zijn geheel met de terugtrekkende Duitsers mee en woont nu ergens in Oostenrijk),…BERGTARTAREN,…EN…KOERDEN. ………………Tussen Russen en Kaukasiersbestond grote vijandschap.Van h.ogenblik af dat Moskou pogingen ondernam deze
    vrije volken te onderwerpen. Toen in 1923 de in Georgië geboren Josef Stalin aan de macht kwam in de Sowjetunie,werd door zijn toedoen: deverstanhouding tussen..de…Russen…en..Kaukasische
    stammen enigszins verbeterd. Toch bleven vooral de Tsjetsenen, TSJERKASSEN..en..Azerbeids-
    janen ergonrustig. Het waren dan ook deze drie groepen,die in 1941 als eersten tot collaboratie met de Duitsers bereid waren. De Duitsers..zijn..er..nooit..in..geslaagd..de hele Kaukasus te veroveren. Ze kregen alleen het noordwestelijke gedeelte in handen. ………..In de bezette gebieden v.d.Kaukasus moeten we twee groepen collaborateurs onderscheiden:
    …1… Veruit het grootste gedeelte waren Kaukasische krijgsgevangenen,die in gesloten eenheden
    ..binnen de Wehrmacht optraden. Deze groep had geen ideaal voor ogen. Ze kenden slechts EEN.. doel:…OVERLEVEN.
    …2… Het andere gedeelte bestond..uit..idealisten. Al voor de oorlog…onderhielden deze groeperingen contacten met de…Abwehr. Na de Duitse inval werden ze on speciale eenheden
    samengebundeld.Binnen deze eenheden werd vooral het bataljon..’ Bergmann’ zeer berucht. Dit
    bataljon bestond uit voormalige tsaristische officieren uit de Kaukasische emigranten-kolonie in
    Parijs,en verder Kaukasische krijgsgevangenen en medewerkers v.d.Abwehr, Voor zeer moeilijke. Opdrachten werd door de Duitsers van dit bataljon gebruik gemaakt. ……………In 1943 wist het
    Rode Leger de hele Kaukasus te heroveren. Het aantal collaboraterende Kaukasiers werd ondanks of dankzij ..de..terugkeer..van..de..Russen..steeds groter. In de zomer van 1944 ontstonden achtereenvolgens het …”TURKESTANISCHE…SS-BATALJON”, de ‘TURKESTANISCHE..SS-DIVISIE’, het..’KAUKASISCHE..SS-BATALJON” en een
    ‘KAUKASISCHE..SS-RUITEREENHEID’. De…Kaukasische vrijwilligers werden ook buiten de Sowjetunie ingezet. ..Zo bevonden zich een het front in Frankrijk..Kaukasische eenheden. Toen de militaire situatie voor het Derde Rijk verslechterde, gaven..ze. Zich in grote aantallen an de Wrstelijke geallieerden over, in de..-ijdel geblejpken.- .hoop..dat ze niet zouden worden uitgeleverd aan Moskou. ……….In totaal 15.000 teruggekeerde Kaukasisische vrijwilligers werden na hun terugkomst..naar..Siberië gevoerd. Ze werden meestal..veroordeeld tot dwangarbeid van 5 tot 10 jaar. Van de volken in de Sowjetinie die met de Duitsers collaboreerden,althans in vrij grote mate, kwamen de Kaukasiers er relatief gezien het beste vanaf,, voorzover het de Russische strafmaatregelen betrof.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

    Like

 2. Pingback: EUROPE 2020! | eunmask

 3. Fred zegt:

  Deze figuren rommelen ons nog eens een kernoorlog in.
  Splitsen van Oekraïne in twee aparte staten kan dat voorkomen.
  Helaas zit de wijsheid niet in Brussel noch in Kiev.

  Like

 4. Republikein zegt:

  http://de.sputniknews.com/panorama/20150123/300755923.html
  dollar gaat onderuit!
  corruptie.
  Dus….

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Reublikein: 02.41. uur. Mooi gedaan, Republikein. Maar mij bekruipt de gedachte dat de derde Wereldoorlog in aantocht is. Men wenst de bevolking van deze wereld te decimeren. Dat is de agenda van de NWO. En WIJ zijn slechts pionnen in dat vreselijk schaakspel.

   Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Dat beste mensen hebben WIJ te danken, aan verraders der EUSSR, met voorop: de VETTE KWABBEL van Baalen (VVD) en de psychopaat VERHOFSTAD!

  Like

 6. zrast zegt:

  Niet te bevatten dat dit niet op de nl tv komt, zo kun je zien wat voor smerig spelletje er gespeeld wordt. In oost Oekraine sterven de oudjes van de honger en worden onschuldige burgers beschoten door het kankerleger van Kiev. Ik stuur regelmatig filmpjes die mensen gemaakt hebben aldaar uit de regio naar onze politici maar er is er geeneen die reageert, ook de pvv niet. Triest!

  Like

  • toestroom zegt:

   Klopt Zrast niemand reageert, maar al u die filmpjes naar iemand persoonlijk stuurt heeft toch een kans? maar ik hoop dat de Friezen nu massaal in opkomst op een andere partij zullen stemmen u weet ook dat Friesland zeer ROOD zijn, de partijen luisteren ook niet naar de mens, ook niet de lokalen partijen, in Friesland zijn de partijen van PVDA SGP CDA CU flink aan de macht.maar er wonen ook de meeste hand ophouders daar. helaas deze partijen doen totaal niets voor die Friesen ook Fryske Nasjonale Partij (FNP) kijk maar naar de gemeentes waar zij in zitten.

   Like

 7. Jules Vismale zegt:

  Raar eigenlijk dat nog zoveel rechtse Oekraïners Adolf Hitler een warm hart toedragen, net als hun ouders, grootouders en overgrootouders! Zij waren in 1941 stapeldol op de Duitsers die zij als bevrijders ontvingen (net als vele andere Russen en niet-Russen) in de hoop om van de door hen zo gehate Jozef Stalin verlost te worden. Hitler haatte echter de Oekraïners, Russen, Wit-Russen, joden e.v.a. verschrikkelijk en hij zou hen nog erger tiranniseren dan Stalin al hoop ik dat de Oekraïners deze laatste nog meer zullen haten!
  Alleen is het niet te hopen dat zulke figuren denken dat wij in Europa hen bij de gehate EU willen inlijven want anders kunnen ze zich nog beter gedragen als Bombie de Zombie uit de Donald Duck. Deze, overigens goedaardige, negerzombie reisde overal rond, at niet, dronk niet, sliep niet en was overal ongevoelig voor al gaf hij een pop met een verkleiningsmiddel daarin aan Donald duck daar hij deze voor diens Oom Dagobert aanzag, de aartsvijand van de medicijnman Matumbo. Dagobert had namelijk ooit diens land ingepikt, net zoals de Russen dat bij de Krim deden.
  Het was eigenlijk beter geweest als deze zombie het verkleiningsmiddel aan al die vreselijke regeringsleiders in Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en de EU had gegeven daar zij zo groot willen lijken maar feitelijk klein zijn als zandkorrels aan de zee omdat ze zonder macht totaal NIETS zijn!

  Like

 8. Jan zegt:

  Russia Today (RT) is Kremlin’s propagandakanaal en geen ‘alternatieve informatie’, al wordt het zo gebracht. RT wordt geleid door het trio Putin-Medvedev-KGB met als doel de mening van het westen te manipuleren en het doorgeven van valse informatie zodat partij gekozen wordt voor de visie van de machthebbers in Rusland. Het is dezelfde tactiek die ook gevoerd werd tijdens de sovjet-unie alleen nu met andere middelen en uiterst gelikt. Wat men niet hoort op RT wordt weggemoffeld op hun site, bijv. de waardevermindering van de roebel, de kapitaalvlucht (denk aan Cyprus) en de economische neergang, (in de schoenen geschoven van het westen) veroorzaakt door de eenzijdige Russische economie die feitelijk gebaseerd is op olie en gas.

  Een goed voorbeeld dat aangeeft dat RT niets anders is dan propaganda een propagandakanaal is de verslaggeving van de inval van het Russische leger in Georgië toen de Georgiërs uitgemaakt werden voor een genocidaal volk. Momenteel worden de West-Oekraïners door de Russische staats-tv uitgemaakt voor neo-fascisten en de Oost-Oekraïners voor vredelievende rebellen die echter gesteund worden door het Kremlin, ofwel Putin en zijn kliek.

  De top-100 lijst van leugens over de Oekraïne uit de koker van het Kremlin is hier te lezen:
  http://www.examiner.com/list/russia-s-top-100-lies-about-ukraine
  Zie ook: Russia’s media caught red-handed in another fabrication about Ukraine
  http://www.examiner.com/list/russia-s-media-caught-red-handed-another-fabrication-about-ukraine

  Natuurlijk brengt RT ook onschuldig nieuws en de nieuwslezers zien en westers uit, maar de berichtgeving dient maar één enkel doel: de westerse wereld zand in ogen strooien.
  In een interview dat Peter Pomerantsev (werkzaam bij The Atlantic) met RT had in 2013 kreeg hij van Alexey Nikolov te horen dat bij RT niet zoiets bestaat als objectief nieuws, dus, vrij van misleiding (http://www.politico.com/magazine/story/2015/01/putin-russia-tv-113960_Page3.html).
  Liz Wahl die de leugens bij RT te bar werden nam zelfs live ontslag

  Staci Bivens kreeg van RT opdracht om een programma te maken dat Duitsland een mislukte staat is, zij weigerde dit terecht, wat het begin van het einde was van haar baan bij RT

  http://www.buzzfeed.com/rosiegray/how-the-truth-is-made-at-russia-today#.mkXPGYq0V
  Andere medewerkers maakten mee dat hun oorspronkelijke verhalen door andere redactiemedewerkers veranderd werden en slechts dienden om leugens en propaganda te verspreiden. Zo bracht RT-Spanje de leugen dat de VS achter de verspreiding van ebola stak:

  of, dat de regering van Kiev verantwoordelijk was voor het neerhalen van het Maleisisch vliegtuig MH17 of het vliegtuig met Putin er in wilde neerhalen.

  De formule van RT: breng het ‘nieuws’ professioneel, betaal het personeel goed en kleed het westers, vermeng de leugens met echte, objectieve berichten en het gros van het westen zal er in trappen; maar het standpunt van RT is het standpunt van Putin.
  Putin zelf: “When we designed this project back in 2005 we intended introducing another strong player on the international scene, a player that wouldn’t just provide an unbiased coverage of the events in Russia but also try, let me stress, I mean – try to break the Anglo-Saxon monopoly on the global information streams. And it seems to me that you’re succeeding in this job.” (1)
  http://eng.kremlin.ru/news/5571

  Putin’s ‘objectief nieuws’ is een eufemisme voor leugen. Vorig jaar werden o.a Alexander Zharov en nog 300 andere ‘journalisten’ vanwege de ‘objectieve’ berichtgeving over de Krim door Putin beloond.
  http://www.themoscowtimes.com/news/article/putin-awards-journalists-for-objective-crimea-coverage/499441.html

  Een ander die zeer geprezen wordt door Putin is Alexander Zharov, hoofd van het Orwelliaanse bureau ‘Roskomnadzor’. Doel is om alle kritische geluiden tegen het bewind van Putin uit te schakelen. Wie kritiek heeft wordt geïntimideerd, in elkaar geslagen of simpelweg geliquideerd (https://cpj.org/killed/europe/russia/), of websites worden van het net gehaald zoals o.a. die van Garry Kasparov. De nog een beetje gerespecteerde zender RIA-Novosti werd nog niet zo lang terug onder curatele van Putin geplaatst. Als hoofd kwam Dmitry Kiselyov die nog onlangs verkondigde Amerika met atoomwapens van de aardbodem weg te vagen.
  http://www.thedailybeast.com/articles/2013/12/17/meet-dmitry-kiselyov-putin-s-new-shock-jock.html

  Ook in de VS is de leugenmachine van Putin werkzaam en zijn er genoeg gewillige idioten die zich voor de kar van het Kremlin laten spannen.
  Amerikaanse bedrijven die lobbyen voor het Kremlin:
  * Ketchum, pr-bedrijf met directe relaties bij Gazprom http://www.propublica.org/article/from-russia-with-pr-ketchum-cnbc
  http://www.newsmax.com/Headline/pr-firm-putin-times/2013/09/13/id/525626/
  * Alston & Bird, juristenbureau
  * Venable, juristenbureau
  * Maslansky Luntz & Partners; organisatie die zich richt op manipulatief taalgebruik om een bepaald politiek doel te bereiken

  Het Kremlin mag ook graag gebruik maken van artiesten en Amerikaanse cineasten zoals de gewillige idioot Oliver Stone, bekend van zijn samenzweringsfilm ‘JFK’, een film gebaseerd op Joachim Joesten’s boek “Oswald: Assassin or Fall Guy.” Joesten was een KGB-agent en de uitgeverij Marzani & Munsell een KGB-organisatie.
  Andere gewillige idioten: de Amerikaanse verlopen acteurs Steven Segal en Mickey Rourke, maar even goed opera-diva Anna Netrebko.
  http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2014/12/09/putins-new-weapon-in-the-ukraine-propaganda-war-internet-trolls/

  Putin’s als Alice in Wonderland ofwel zijn eigen idiote en schizofrene wereld:

  1. Zie ook: RT threatened with sanctions from Ofcom over biased coverage of Ukraine crisis http://calvertjournal.com/news/show/3350/rt-threatened-with-sanctions-from-ofcom-over-biased-coverage-of-ukraine-cri waarin de hoofdredacteur Margarita Simonyan zegt dat de mening van de staat altijd in het nieuws moet doorklinken. Hoe ‘onbevooroordeeld’zij is bleek wel uit deze tweet: Ukraïne RIP

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @ Jan: 10.01. uur. De overeenkomst met de EUSSR is dan wel weer zeer frappant, Jan.

  Like

 10. Jan zegt:

  Wat een doorzichtige propaganda van RT/Putin om de ander in discrediet te brengen: stuur aanhang van Nashi, equivalent voor Hitlerjugend (betaald en gesponsord door Putin) om Oekraïners te terroriseren en schuif dit in de schoenen van de regering. Logisch dat iedereen gemaskerd is want anders viel de kliek direct door de mand
  Nashi: http://en.wikipedia.org/wiki/Nashi_(youth_movement)

  NASHI: Russia’s Future, Russia’s Hitler-Jugend
  http://www.jrtelegraph.com/2010/07/nashi-russias-future-russias-hitlerjugend.html

  Putin’s Kiss (2012)*

  0:33 minuut
  Visily Yakemenko, bekend maffialid, beroepscrimineel en moordenaar
  http://www.rumafia.com/person.php?id=1771

  After ‘Putin’s Kiss,’ A Young Girl’s Change Of Heart
  * http://www.npr.org/2012/02/22/147054516/after-putins-kiss-a-young-girls-change-of-heart

  Like

  • Igor zegt:

   In Rusland heb je op een bevolking van honderden miljoenen er altijd wel enkele tienduizenden die altijd tegendraads zijn.
   Zoals er in NL ook altijd tegendraadse figuren zijn, die denken het beter te weten.
   Bij de massa hier in NL werkt het mee dat de MSM 1 communistische hersenspoelende gore bende is, zo ook haar roeptoeters.
   Het vervelende is dat deze mensen noch de taal, noch de cultuur en het land Rusland kennen en dus voor de wel kennenden overkomen als de bekende holle vaten.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s