Allah bestaat niet

Screenshot_7

(Door: M.A.L. Sion)

De mensheid leeft bij de gratie van de natuur. De natuur is een fenomeen en geen sturende macht of kracht. Alles wat bestaat, inclusief mensen en andere levende wezens, is afhankelijk van de natuur. Mensen hebben de natuur bestudeerd en bevonden dat er natuurwetten bestaan. Deze zijn van kracht op de aarde en in het heelal. De mens kan van deze natuurwetten gebruik maken, maar ze niet veranderen. Het welbevinden van de mens dankt men niet aan een liefhebbende god of een gemene duivel. Naast de natuurverschijnselen is de mens ook onderhevig aan invloeden van menselijk handelen. Mensen kunnen met elkaar communiceren, maar ook macht uitoefenen over elkaar. Dit kan met goedwillend, verstandig overleg (democratisch), maar ook met kwaadwillende dwang. Bijvoorbeeld dictatuur.

Het is raadzaam om kwade krachten in de samenleving te bestrijden. Goedwillende mensen kunnen daartoe, na verstandig overleg , besluiten.  Binnen de wereldsamenleving leven mensen volgens tradities. Een aantal van die tradities noemen we GODSDIENST. Er zijn godsdiensten die niet of nauwelijks schade berokkenen aan de mensheid. Bekend is dat godsdiensten uit menslievendheid of in een vorm van gehoorzaamheid aan de veronderstelde hogere macht werkzaam zijn in het belang van de medemens.

Helaas zijn er ook godsdiensten die in de praktijk uiterst schadelijk zijn voor de mensheid. Een voorbeeld daarvan is de ISLAM in al zijn verschijningsvormen. Deze noemt men een godsdienst, maar is in werkelijkheid een politieke, strategische geweldsideologie, gesticht door een crimineel individu dat zich als zogenaamde profeet presenteerde in de 7e eeuw n.Chr.

Het intellectueel vermogen van de mensheid, gevormd door de wetenschapsbeoefening, heeft een hoog niveau bereikt. Diepgaand onderzoek van zowel de aarde als de ruimte heeft tot op heden geen aanwezigheid van een godheid aangetoond. Vast staat dat er een keuze gemaakt moet worden tussen een scheppingstheorie of de evolutietheorie met de ‘oerknal’ als startpunt. Er is vrijwel sluitend bewijs dat de evolutietheorie de juiste is.

Op grond van het bovenstaande moeten alle godsdiensten als onjuist en/of verzonnen beschouwd worden. De mensheid is ermee gediend als sterk stelling genomen wordt tegen alle vormen van godsdienstbeleving. In verband met de dreiging die uitgaat van de ISLAM, en dan met name van de terreurbewegingen zoals ISIS, Al Qaida, Boko Haram, Hamas, Hezbollah en nog vele anderen, is het zaak dat atheïsten zich verenigen om gezamenlijk het kwaad af te wenden of althans ons te kunnen verdedigen op het moment dat het nodig zal zijn.

In dat verband is het ook nodig om ons te keren tegen de massale immigratie van personen uit de landen waar de ISLAM wordt aangehangen. De schadelijke gevolgen van de aanwezigheid van enorme aantallen moslims respectievelijk de dreigende gevaren van geweldsdaden gepleegd door mensen met een islamitische achtergrond maken het nodig ons te bezinnen op de noodzaak dat aantal sterk terug te dringen.

Het zich beraden op dergelijke maatregelen zal door velen als mensonvriendelijk gezien worden. Bedacht moet worden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen lijdzaam toezien hoe onafwendbaar onze samenleving afgebroken zal worden en hiervoor in de plaats een regime gesticht zal worden onder de naam kalifaat waarin alles ondergeschikt zal zijn aan de regels van de ISLAM. Deze keuze ligt al geruime tijd voor en tot nu toe heeft de bevolking niet alleen verzuimd, maar meer nog geweigerd er aandacht aan te schenken. De tijd dringt om dit standpunt alsnog kracht bij te zetten. Indien dat wordt nagelaten, zullen de gevolgen voor het nageslacht desastreus uitpakken.

Door:
M.A.L. Sion (malsion@orange.fr.)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Allah, Islam, islamitische ideologie, Mohammed, Religie. Bookmark de permalink .

71 reacties op Allah bestaat niet

 1. Bob Fleumer zegt:

  De islam maakt lam, dus weg ermee!

  Like

 2. beatsme zegt:

  Sorry, ik ben het niet eens met u.

  U heeft het over de oerknal? Wat zit daarachter?
  Daarnaast, stelt u zelf dat niet alle religieuze groepen schadelijk zijn. Waarom zou ik dan alle religieuze mensen moeten bestrijden? Moet ik alle alcoholisten bestrijden? Of alleen de alcoholisten die met 100 km per uur bezopen achter het stuur zitten, maw de schadelijke alcoholisten?

  Like

  • Remko zegt:

   Wat daarachter zit is antimaterie, en een hele grotequantum wereld, iets kan daaad werkelijk vanuit niets ontstaan, dat proces heet annihilatie en is vast gelegd tijdens een test met de deeltjes versneller in cern, de vraag die je dus zou moeten stellen wat is anti materie, daar heeft niemand nog een antwoord op

   Like

 3. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 4. reageerbuis zegt:

  De islam is een ideologie met een sausje godsdienst en is absoluut niet te vergelijken met godsdiensten zoals het christendom, die het goede voorheeft. Het christendom heeft in de geschiedenis vele malen het geweld van de islam weerstaan. De kruistochten zijn het bekendste voorbeeld, maar ook de slag bij Poitiers, de herovering van Spanje en Portugal, die honderden jaren in beslag nam, de zeeslag bij Lepanto, het ontzet van Wenen, enz. Atheïsme heeft alleen maar ellende opgeleverd, of dat nu door Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot of wie verder kwam.
  Evolutieleer of oerknaltheorie roepen nieuwe vragen op. Wie heeft dit allemaal in beweging gezet? Bewustzijn kan niet met evolutie verklaard worden. Waarom zit een ego in een bepaald lichaam en niet in een ander?

  Like

 5. Pingback: Allah bestaat niet |

 6. wim h zegt:

  Vast staat dat er een keuze gemaakt moet worden tussen een scheppingstheorie of de evolutietheorie met de ‘oerknal’ als startpunt. Er is vrijwel sluitend bewijs dat de evolutietheorie de juiste is.

  Op grond van het bovenstaande moeten ALLE ? godsdiensten als onjuist en/of verzonnen beschouwd worden.

  Vrijwel sluitend bewijs ?…als dat zo zou zijn dan was het geen theorie maar een vaststaand feit. Men heeft op meer geen antwoord als wel en alleen al de natuurwetten spreken de evolutietheorie tegen. Verder was er niets…helemaal niets, dat explodeerde waarna er een ongelooflijk gestructureerde aarde met alle waanzinnig gecompliceerde levende organismen uit voort kwam…verdiep u er maar eens in en laat de wetenschappelijke kansberekeningen dat zoiets mogelijk is er maar op los…1 op een uitermate lang getal van waarschijnlijkheid.
  Maar een ieder is uiteraard vrij om te geloven wat hij of zij wil, maar om nu gelijk te zeggen dat ALLE geloven een fabel zijn is wat kort door de bocht.
  Het scheppingsverhaal mag dan de meeste als een fantasie klinken ( niet voor mij) maar de oerknal is dat zeker, een fantasie /theorie uit de koker van satan…(.maar die bestaat uiteraard niet….toch ? ) om u af te houden van de god die u geschapen heeft.

  iedereen een fijn weekend.

  Like

  • BertG. zegt:

   Maar wie heeft god dan gecreëerd, hij kan toch moeilijk zichzelf gemaakt hebben.
   Wie is zijn schepper of was hij er ineens, en waar komt hij dan vandaan.
   Je mag van mij geloven wat je wilt, maar ergens moet ie toch vandaan komen.
   Weer een missing link in dat hele verhaal van de schepper die alles gemaakt heeft.
   Waar komt hij dan vandaan?

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ja, fijn weekend. U bent overduidelijk een aanhanger van Intelligent design, zo te lezen.

   Like

  • Luchtpint zegt:

   De mens heeft God naar zijn evenbeeld geschapen, en niet omgekeerd. Plus, het Godsbeeld wordt bepaald door de tijdscontext. De monotheïstische unitaire God heeft in het Westen lange tijd niet bestaan. Elke godsdienst is op zijn manier een theorie die appeleert aan de menselijke bewuste neiging om vat te krijgen op wat er in zijn omgeving bestaat en waar hij niet meteen vat op krijgt. Oermensen hadden een primitief geloof: overleven was daar een kwestie van de kunde om te jagen, dus leefde men in de veronderstelling dat als men dieren en jagers afbeeldde, men dan de dag nadien een “goede oogst” kon vergaren uit de dieren waarop men jaagde. Wat goed was, was essentieel de verzekering dat de gemeenschap kon overleven door de jacht. Het afbeelden ervan was een ritueel dat werd opgevoerd om een goed resultaat te halen.

   Geleidelijk aan is de menselijke natuur complexer geworden door het verder schrijdende beschavingsproces. Monotheïsten poneren soms wel eens de stelling dat polytheïsme geen echte betekenis had, en niet ging over moraal. Echter, elke neiging van de mens om menselijke relaties te codificeren in wetten en te bepalen wat voor een samenleving ethisch verantwoord is en wat niet, vormt eigenlijk de neersalg van moraliteit. Daarom dat ook Babyloniërs, Elamieten, Egyptenaren,…enz. eigen wetten hadden i.v.m. bezit (je kan niet zomaar stelen van iedereen) of moord en doodslag (hoe moeten nabestaanden van slachtoffers worden gecompenseerd, moet een dader als ultieme straf niet zelf worden gedood ?…enz.)

   De mens stelt niet zomaar wetten op. Moraliteit is de functie van het hoger bewustzijn waarmee de mens als dier zich onderscheidt van diersoorten die zichzelf in stand houden door voortplanting en aanpassing aan hun omgeving alleen, zonder dat daar verder over moet worden nagedacht. De mens moet zich aanpassen en zichzelf in stand houden en kan geen chaos verdragen die ervoor zou zorgen dat leden van de eigen soort mekaar stomweg afmaken bv, dus is de mens genoodzaakt om moraliteit in de menselijke wereld te projecteren om vat te krijgen op het in stand houden van zijn eigen soort. Al wat de mens in essentie niet kon begrijpen in zijn chaotische natuurlijke omgeving, werd toegeschreven aan goden: bijvoorbeeld overstromingen, aarbevingen, droogtes, pandemische ziektes en andersoortige rampen. En nu komt het: elke keer als zo’n grote ramp zich voordeed, dan werd dit toegeschreven aan de toorn van de goden Al waar de mens dus geen directe verklaring kon voor vinden of vat op kon krijgen werd dus toegeschreven aan de geschoffeerde moraliteit van deze of gene Godheid. M.a.w. in de godsdienst dient de menselijke emotie en dus ook zijn moraliteit toegeschreven te worden aan de straffende goden zelf: “deze god meent dat wij iets fout hebben gedaan dus straft hij ons.”

   En daaruit bestaat uiteindelijk de grondslag van ELKE godsdienst: de mens heeft zijn moraliteit geprojecteerd op polytheïstische goden en vervolgens op monotheïstische goden. Maar de moraliteit zelf, die is vanuit de consensus tussen de mensen ZELF ontstaan over wat moreel verantwoord is en wat niet tussen mensen in een beschaafde samenleving. De mens, die eigen wetten maakt op grond van zijn neiging om orde te creëren in de natuurlijke chaos, beoordeelt, raar maar waar, zijn eigen moraliteit via een heeeeeeeel lange omweg die dan zgn. de hoogste moraliteit in eigen persoon zou zijn en die van bovenaf zou bepalen wat moreel-ethisch verantwoord is en wat niet !!!

   Like

 7. harrylacroix zegt:

  Nog nooit zoveel crap bij elkaar gezien om aan te tonen dat er geen God is die alles regelt. Kan de auteur voor mij eens definiëren wat “natuur”, “”natuurwetten” is. Verloopt het “natuurlijke proces” niet volgens vaste wetten? En hoe en door wie zijn deze dan gemaakt? Spontaan ontstaan? De evolutietheorie is al vele malen bekritiseerd als “slechts een theorie” en op vele punten onjuist gebleken. Naast alle andere. Over Allah kan ik kort zijn, dat is een gemaakte god, ontstaan uit de denkbeelden van 7e eeuwse woestijnbewoners. Met kopieer en plakwerk heeft men een verhaal in elkaar geflanst dat zichzelf op vele punten tegenspreekt en reden vormt voor de dualistische ethiek van de islam. Maar niemand kan tot dusver verklaren hoe de vnl. ongeletterde mens 1513 jaar voor gewone jaartelling in het boek Genesis wist op te tekenen dat de aarde rond was en hing in het uitspansel. Darwin is over deze feiten ook vaag. Dus, ik houd me aan de feiten die ik in de Bijbel lees en die nog door niemand zijn weerlegd, al zijn er vele pogingen geweest.

  Like

  • BertG. zegt:

   En waar zijn die “feiten” uit de bijbel dan op getoetst?
   Meer dan een verzameling oude verhalen is het niet ooit door iemand opgeschreven van horen vertellen van weer iemand anders die ergens wat gehoord had.
   hoe kan je nou iets weerleggen als de schrijver hiervan allang dood is.
   Ik kan hooguit zeggen, mee eens of niet mee eens. Ik kan nooit zeggen dat het leugens zijn want niemand kent de waarheid hierin. We moeten het maar aannemen.

   Like

   • BertG. zegt:

    Wat dacht je nou toen je nog in je F16 door de lucht vloog, goh wat knap dat god een F16 gemaakt heeft. Daar komen toch echt natuurwetten aan te pas.
    Daar moet jij meer verstand van hebben dan ik. Maar dat er iets door je hoofd gaat daarboven dat kan ik me ook wel weer voorstellen en dan slaat blijkbaar de fantasie op hol.

    Like

  • Vederso zegt:

   … zoals bijvoorbeeld over het water wandelen of water in wijn veranderen; allemaal vanzelfsprekende natuurverschijnselen, vast en zeker.

   Like

   • BertG. zegt:

    Heb jij dat nooit dan, wil ik een slok water nemen, komt er ineens wijn uit me kraan.
    Echt waar. Of geloof je me niet.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Uiteraard niet, Vederso, dat is het ‘m nu juist:
    Dat zijn wónderen, weet U wel: Het soort verschijnsel, naar welke bepaalde mensen -klassieke gelovigen- zo oneindig veel méér verlangen dan naar ordinaire ‘natuurverschijnselen…..’
    Temeer, daar ze thans de wereld uit schijnen te zijn…..(sarcasme modus uit.)

    Like

   • BertG. zegt:

    En dat over het water lopen, dat hebben ze bij mythbusters al eens uitgezocht.
    Ze hadden hiervoor custard vla voor genomen in een zwembad en mooi dat je er overheen kon lopen. Je moest niet blijven stil staan, dan zakte je wel weg erin.
    Dus dat heb die jezus enige voorbereiding gekost maar nooit erbij verteld natuurlijk en ze tuinde er allemaal in. Ze hebben het er nog over.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    De mens vindt uit wat geen god hem ooit heeft voorgedaan of waarvoor god nooit blauwdrukken aan de mensheid heeft geleverd die strict moesten worden opgevolgd, alsof het bouwplannen waren voor een IKEA boekenkast. Architectuur, uiteenlopende bouwstijlen, eetcultuur, nationale identiteiten die van elkaar verschillen in tradities en taal, medische en technologische wetenschappen, het ontwikkelen van een kritische geest, enz. enz. Noem maar op, de menselijke inventiviteit staat voor niets. En raar maar waar, diegenen die aan God blijven kleven evolueren niet met de tijd mee, die blijven lekker achterop hobbelen, die gedragen zich uniform, net zoals de monotheïstische Godheid het graag heeft.

    Als God / Allah / … de mens heeft gemaakt volgens zijn eigen beeld, dan zou je toch ergens gaan denken dat hij gemakshalve iedereen volgens dezelfde blauwdruk heeft geschapen, dat iedereen er dezelfde opvattingen erop nahoudt, dat alle culturen er hetzelfde uitzien, dat iedereen hetzelfde zou denken ? Waarom moest hij het dan zo kleurrijk maken dan in de fantasie en het denken van de mens ? Waarom dan ook wetenschappers creëren die het bestaan van God zelf proberen te weerleggen ? Zou het dan kunnen dat God overhoop ligt met zichzelf en een multiple persoonlijkheidsstoornis heeft ?

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   What about het er dan op houden, dat God de wetenschap hielp om de feiten te ontdekken? Zoals bijvoorbeeld de médische wetenschap?
   Dat is heel wat constructiever dan de letterlijke Bijbeluitleg, volgens welke ziekte als een “Straf Gods” gezien wordt, waar niet tegenin gegaan mag worden.
   Overigens is Darwin evenmin ooit geheel en al door iemand weerlegd, behalve door zekere gelovigen, die al beginnen te stéigeren bij het horen van zijn naam.

   Like

   • BertG. zegt:

    En je weet al, bij het intikken van je reactie, dat je nooit een antwoord krijgt.
    Ik zie dat toch als een korte stuip trekking die even getriggerd wordt als iets anti god is.
    En die laat je dan even los door wat te zeggen, dan is je geweten weer schoon, maar een antwoord hebben ze nooit.
    Of ze trekken weer een of ander bijbel tekst te voorschijn die dan alles zou moeten verklaren. Maar nooit iets vanuit hun zelf als antwoord. Iets echt persoonlijk.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Niet zeer verwonderlijk, Bert: Wie zich voor alle levensvraagstukken, maar dan ook àlle, vastklampt aan wat de Bijbel er over zegt, verliest dat vermogen tot persoonlijk formuleren op den duur wel.
    Alles behoeft regelmatige oefening; ook dàt.

    Like

  • snapdatdan1 zegt:

   @harrylacroix
   In de Bijbel staat nergens dat de aarde een bol is, integendeel!
   Er staat dat de aarde plat is, vier hoeken heeft en op pilaren staat.
   http://www.debijbelzegt.nl/wetenschap.htm

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Het kwam mij ook al Spaans voor: Waarom? Dat zal ik uitleggen:
    Als dàt werkelijk in de Bijbel had gestaan, dan had, vanaf de vroege Middeleeuwen, in elk geval de Geestelijkheid ervan geweten.
    En de aanzienlijken, de vorsten en verdere adel, hadden het vernomen van hun gééstelijke adviseurs.
    In de Middeleeuwen steunde de héle samenleving op wat er in de Bijbel stond; gaandeweg was dat dan ook wel naar de overige lagen van de bevolking doorgesijpeld.
    Daar waren dan geen ondernemende geesten zoals Columbus en Vespucci voor nodig geweest:
    Die waren juist nodig, omdat dat gegeven, “de aarde is rond,” NIET in de Bijbel stond.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ snapdatdan1 18 april 2015 om 18:01

    Er staat wél in de Bijbel:

    “Hij hing de aarde op aan niets.”
    “Hij troont boven het rond der aarde”.

    Ook de waterkringloop komt ter sprake in de Bijbel (vraag me even niet waar dat staat).

    Like

   • snapdatdan1 zegt:

    “Hij hing de aarde op aan niets.”

    Dat is Job 26:7, maar een paar verzen verderop staat “Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend”, dus dat betekent rond en plat, als een pannenkoek. Bolvormig is juist niet “vlak”.

    “Hij troont boven het rond der aarde”.

    De volledige tekst luidt: “Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen;”
    Grondvesten der aarde betekent dat de aarde ergens op rust, en met rond wordt hier zoals eerder al gezegd bedoeld als een pannenkoek, oftewel plat rond, niet bolvormig, en met grondvesten waarop die pannenkoek gevestigd is.

    Er wordt in de Bijbel trouwens ook ergens gesproken over een boom die zó hoog groeit, dat iedereen op de aarde hem kan zien. Iets wat met een bolvormige aarde ook onmogelijk is. Het hele Oude Testament is geschreven in een periode waarin vrijwel iedereen nog dacht dat de aarde plat was. De theorie over de bolvorm kwam pas ter sprake in de Griekse klassieke periode met Aristoteles en Pythagoras. De Hebreeuwse kosmologie schilderde een platte Aarde, waaroverheen een firmament als een gewelf hing, boven de Aarde gesteund door bergen, en omgeven door water:
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_Aarde

    Like

  • Harry zegt:

   Het feit dat de meeste mensen geen idee hebben hoe iets als de wereld kan ontstaan wil nog niet zeggen dat het dan maar zo moet zijn dat iemand dat allemaal maar bij elkaar heeft zitten knutselen in z’n schuurtje . De knutselgod !
   Nou ben ik zelf ook heel lang in een scheppend beroep werkzaam geweest , ben ik dan een soort halfgod ?
   Nou zag mijn eerste ex me wel zo , maar die was niet voor niks blond .

   En dat heelal , met al die sterrenstelsels , wordt daar ook al over gerept in de bijbel ?
   Waarom heeft ie dat dan allemaal ook gemaakt ?
   Uit een soort verslaving ?
   Prehistorische ledverlichting ?
   Ik kan er met m’n pet niet bij , dat geloof .

   En die evolutie , daar zit toch wel logica in .
   Als je nou uitgaat van een wolf , die al heel lang bestaat , als je ziet hoeveel hondenrassen daar al uit ontstaan zijn , van chihuahua tot bulldog , van whippet tot Ierse wolfshond , van bassetthound tot mastiff , zo ontstaan er nog relmatig nieuwe rassen , is er dan een duidelijker bewijs voor evolutie ?

   Like

 8. delamontagne zegt:

  Allemaal waar wat U schrijft en velen hier zullen het ook beamen. Maar het blijft gevaarlijk het te schrijven. Geen idee of een E-mail addres is te achterhalen maar Fr is nogal groot.! !
  Ik zou het niet in S.A. gaan verkondigen, tenzij men levensmoe is;
  ARABS na het “vrijdag-middag-gebed”. ( een vermoeiende bezigheid zo te zien ……..)
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEEdjFRURN8SQKx_SuWZ4S9WiaAC7fs-EnDcDbtiNeQFoL_HwF

  Like

 9. Seculiere zegt:

  Godzijdank ! Of juist niet?

  Like

  • Jan zegt:

   Wat de meeste atheïsten en a-culturelen niet beseffen is dat als zij niet beseffen hoe de westerse maatschappij is ontstaan, waaruit deze is voorgekomen en als je hieraan sleutelt, wat zij doen door voortdurend met socialisten mee te gaan (je ziet het bij CDA, CU) dat de maatschappij dan desintegreert. Rommel met het huwelijk, het gezin, de grondwet en je ziet de maatschappij achteruit hollen.

   Like

 10. Claudia M. zegt:

  Ik was er al geruime geleden tijd uit, weg met de islam. Het is een levensgevaarlijke sekte, die niet anders dan totale afbraak voorstaat.

  Like

 11. Jaan zegt:

  Of er iets bestaat dat God genoemd kan worden weet ik niet. ik bedoel dan een scheppende kracht. Het staat wel vast dat een mens zelf geen God kan of kon zijn en dat een hersenspinsel van een mens gewoon is wat het is, het is geen God of Allah maar een hersenspinsel

  Like

 12. Vederso zegt:

  @ BertG. Frederik II van Pruisen – Jeder soll nach seiner Fasson Selig werden. Kunt u zich hierin vinden?

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik kan het niet eens vertalen.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    “Iedereen moet gelukkig worden op zijn manier.” -Beetje vrij vertaald, dat wel, maar daar komt het op neer.
    Weet jij, wat Frederik nog meer gezegd heeft?
    Officieren in het Pruisische leger kregen nooit toestemming van hem om te trouwen. Hij zei ervan: “Mijn officieren moeten gelukkig worden met het zwaard en niet met de schede.”

    Like

  • BertG. zegt:

   Ja, daar kan ik me zeker in vinden.
   Helemaal mee eens.

   Like

 13. Tistochwat zegt:

  “Er is vrijwel sluitend bewijs dat de evolutietheorie de juiste is.”

  Ik vind het geloof in ‘evolutie’ eigenlijk nog onlogischer dan het geloven in een schepper.
  ‘Evolutie’ zou het gevolg zijn van mutaties maar hoe verklaart u dan dat die mutaties KEER OP KEER en dan ook nog eens tegelijkertijd bij de mannelijke EN bij de vrouwelijke levensvormen zouden hebben plaatsgevonden?
  En wat heeft men nu bijvoorbeeld aan een ‘half geëvolueerd’ oog?
  Vogels zouden zijn ontstaan uit reptielen maar waarom zijn er nu dan nog steeds reptielen op aarde?
  De verschillen tussen reptiel en vogel zijn zó enorm groot!
  Ik beschouw het leven als zijnde een ontwerp van een intelligente kracht; kijkt u eens naar dit exemplaar van een schitterend ontwerp:

  Een waar kunstwerk, ontworpen door een kunstenaar.

  Er zijn natuurlijk ontelbare voorbeelden, zoals deze welbekende koraalvis:

  Kijk, het kudde-achtige gezwijmel in een kerk onder leiding van een zalvende geestelijke is ook niets voor mij; het mag nooit zo zijn dat de ene mens aan de andere mens oplegt hoe deze zich dient te gedragen. Verder vind ik dat men zijn ‘geloof’ niet aan anderen mag opdringen.
  En dat geldt helemáál voor dat achterlijke, barbaarse, misselijkmakende islamitische ‘geloof’, dat absoluut geen religie is.

  Je hoeft geen aanhanger van de evolutietheorie (THEORIE!) en/of atheïst te zijn om van de islam te walgen en deze geestesziekte te haten en te willen bestrijden; dat kun je ook als je gelooft in een ‘schepper’ / ’ontwerper’.

  Natuurlijk is het moeilijk om te aanvaarden dat er altijd al een ‘ontwerper’ is geweest; zonder begin en zonder eind; ik kan me daar ook lastig iets bij voorstellen.
  Maar, zoals gezegd, vind ik het nóg moeilijker om aan te nemen dat alles zomaar uit zichzelf is ontstaan; daarvoor is alles veel te gecompliceerd.

  Like

 14. Wachteres zegt:

  Op de middelbare school kreeg ik een keer een lezing van iemand die niet wilde bewijzen dat er een God bestond, maar die wel wilde aangeven dat ons intellect misschien te beperkt is om door middel ervan te bewijzen dat er wel of geen God bestaat.

  Hij gaf het voorbeeld van wezens die hij ‘platlanders’ noemde. Dat zijn tweedimensionale wezens, die alleen maar lengte en breedte kennen. Zou er een drie dimensionaal iets met lengte, breedte, hoogte door hun landschap heengaan, dan zullen zij dit niet als zodanig herkennen.

  Voor hen is het tweedimensionaal. en begrijpen zullen zij het ook niet.

  Zo is het mogelijk, zei die persoon, dat er een vierdimensionale wereld bestaat, waarin de tijd in zichzelf terugkeert.

  Wij begrijpen alleen maar een driedimensionale wereld.

  Die uitleg heeft een zodanige indruk op mij gemaakt, vooral omdat ik de ‘wetenschappelijke’ verklaring dat er geen God bestaat, omdat wij die nog nooit hebben gezien, erg zwak en dus ongeloofwaardig vind en vond.

  Toen de Russen voor de eerste keer een ruimteschip de lucht instuurden zeiden ze ook: “God bestaat niet, want onze ruimtevaarders zijn hem niet tegen gekomen”.

  Zwak, zwak zwak, vooral omdat de communisten al een hekel aan godsdienst hadden en hebben.

  Wat mij betreft is er nog teveel onder de zon waar wij geen verklaring voor hebben, de wetenschap is nog altijd beperkt qua kennis en inzicht.

  Like

  • hendrikush zegt:

   De wetenschap is voor altijd beperkt in kennis en inzicht.
   Daarom is er allah die dag en nacht bezig is om alles op aarde en in het heelal te herscheppen.
   Geen wonder dat hem de tijd ontbreekt om zijn volgelingen tot de orde te roepen.

   Like

 15. M.A.L. Sion zegt:

  Twee vragen zijn wezenlijk als commentaar: Wat was er voor de oerknal en Wie heeft God gecreéerd? Voor beide vragen is er GEEN antwoord. en zal ook nooit komen.
  Er zijn wel een paar niet gestelde vragen:
  Als god (Allah of Yehovah) zo oppermachtig en volgens velen zo begaan met zijn schepsels is WAAROM LAAT HIJ DAN ZIJN GEZICHT NIET ZIEN? WAAROM BRENGT HIJ NIET EEN GEZELLIGHEIDSBEZOEKJE AAN DE AARDBEWONERS? Waarom komt hij niet lakoniek op TV en Radio, op Facebook en Twitter contact leggen?
  Waarom die geheimzinnigheid?
  Dat komt omdat de bedenkers van deze godheid/godheden uiteraard geen macht hebben over hun verzonnen opperwezen. En dat is logisch. Een niet bestaand iemand kun je ook niet op laten treden.
  De bedenkers hebben een fantoom gecreëerd waarvoor men bang zou moeten zijn. Die angst verlamt een heel groot deel van de wereldbevolking. De bedenker van Allah heeft zelfs de criminele daad gepleegd om zijn aanhangers aan te zetten tot massamoord. Daarmee gaat toch alle geloofwaardigheid verloren.
  Gedurende eeuwen zijn er miljarden mensen vermoord vanwege geschillen over het bestaan en de wijze van gehoorzamen van een niet bestaande god. Zou het niet beter zijn als we ons inzetten om die moordpartijen te laten eindigen?
  malsion@orange.fr

  Like

  • koloth zegt:

   Je moet het allemaal wat anders zien Rinus, Wij leven in een digitale wereld (een soort Matrix film) Deze wereld is dus eigenlijk niet echt maar allemaal software ontworpen door (God ?) Het lijkt alsof we hier zijn maar eigenlijk zijn we ergens anders waar tijd geen gegeven is. Sommige zeggen dat we hier zijn om te leren, maar misschien is het wel een vakantie tripje. Als je hier dood gaat zit het er hier op, maar je niet lichamelijke ziel leeft door aan de andere kant.
   Verder zijn er in deze wereld allemaal natuurwetten ingebouwd en daar bemoeit God zich verder niet mee, omdat die wetten gewoon hun werk doen.
   Hierover wordt ook veel in de bijbel verteld maar dan wel in eenvoudige en meestal figuurlijke taal, want anders begrijpen wij dat niet.
   Wat we niet moeten vergeten is dat de bijbel al vele keren overgeschreven is en waarschijnlijk niet meer de volledige oorspronkelijke tekst bevat, waar de schrijvers of opdrachtgevers dan weer hun redenen voor hadden (onderdrukking)
   We willen het misschien wel niet geloven maar je moet het maar accepteren en het beste er van maken.

   Like

 16. Robby E. zegt:

  In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
  Daarná schiep hij het licht!
  Niet slim, bij zo’n grote klus als het scheppen van hemel én aarde een beetje in het donker te zitten klooien!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ja, en het sterkste: De dag nadat hij het licht geschapen had, schiep hij nog eens de zón!
   Toen me dàt werd voorgelezen uit de kinderbijbel, die ik voor mijn eerste communiedag gekregen had, dacht ik toch wel even: “Héééé…..” weet ik nog.
   Er verder naar vragen deed ik niet: Ik had met die dingen nogal gauw iets van: “Het zal wel.”
   Als je grote mensen naar zóiets ging vragen, kwam er helemáál geen eind aan. Vandaar, (LOL!)

   Like

   • Jan zegt:

    Dat komt er van als je een vertaling, dwz hertaling hebt van NBG die er een leuk verhaal van maakt, net zoals de straattaalbijbel voor onopgevoed volk. NBG levert gewoon rotzooi af. Je dient de oude Lutherbijbel te kopen of beter de Koren Tenach of naar http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165 gaan zodat je ziet dat je bijbeltekst niet klopt.

    Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Robby E. 18 april 2015 om 21:36

   Dit misverstand bestaat terecht bij veel mensen.
   ‘Zon maan en sterren’ waren er al toen het scheppingsverslag begon.
   Ik vind dit een plausibele verklaring:

   Bron: http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1102010234?q=scheppingsdagen&p=par

   “Mozes schreef zijn verslag in het Hebreeuws, en hij schreef het vanuit het perspectief van iemand die zich op aarde bevindt. Deze twee feiten, gecombineerd met het gegeven dat het universum al bestond vóór het begin van de scheppingsperiodes of -dagen, zijn een hulp om veel van de controverses rond het scheppingsverhaal op te lossen.
   Een nauwkeurig onderzoek van het verslag in Genesis laat zien dat gebeurtenissen die zich tijdens één dag begonnen te voltrekken, voortduurden in een of meer van de volgende dagen. Voordat bijvoorbeeld de eerste scheppingsdag begon, kon het licht van de reeds bestaande zon het aardoppervlak niet bereiken, mogelijk als gevolg van dikke wolkenlagen (Job 38:9). Tijdens de eerste dag begon dit wolkendek dunner te worden, waardoor diffuus licht de atmosfeer kon binnendringen.*
   Op de tweede dag bleef de atmosfeer kennelijk helderder worden, waardoor er ruimte ontstond tussen de dikke wolkenlagen boven en de oceaan beneden. Op de vierde dag was de atmosfeer geleidelijk zo helder geworden dat de zon en de maan „aan het uitspansel van de hemel” verschenen (Genesis 1:14-16). Met andere woorden, vanuit het perspectief van iemand op aarde begonnen de zon en de maan zichtbaar te worden. Dit gebeurde geleidelijk.”

   “Genesis begint met de eenvoudige, krachtige uitspraak: „In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Verschillende Bijbelgeleerden zijn van mening dat hier een handeling wordt omschreven die losstaat van de scheppingsdagen die vanaf vers 3 worden opgesomd. Dat is van grote betekenis. Volgens de beginwoorden van de Bijbel bestond het universum, inclusief onze planeet Aarde, al gedurende een onbepaalde tijdsperiode voordat de scheppingsdagen begonnen.
   Geologen schatten dat de aarde vier miljard jaar oud is, en astronomen hebben berekend dat het universum misschien zelfs al vijftien miljard jaar bestaat. Zijn deze bevindingen — of eventuele toekomstige verfijningen ervan — in strijd met Genesis 1:1? Nee, de Bijbel zegt niet specifiek hoe oud „de hemel en de aarde” precies zijn. De wetenschap en de Bijbel spreken elkaar hier niet tegen.”

   “Hoe staat het met de lengte van de scheppingsdagen? Waren het letterlijke dagen van 24 uur? Sommigen vatten het zo op omdat Mozes (de schrijver van Genesis) later naar de dag volgend op de zes scheppingsdagen verwees als een model voor de wekelijkse sabbat (Exodus 20:11). Ondersteunt het woordgebruik in Genesis deze conclusie?
   Nee. Het Hebreeuwse woord dat met „dag” vertaald is, kan namelijk op diverse tijdsperiodes duiden en hoeft niet alleen op een periode van 24 uur te slaan. Toen Mozes Gods scheppingswerken samenvatte, sprak hij bijvoorbeeld over alle zes de scheppingsdagen als één dag (Genesis 2:4). Bovendien noemde God op de eerste scheppingsdag „het licht voortaan Dag, maar de duisternis noemde hij Nacht” (Genesis 1:5). Hier wordt de term ’dag’ gebruikt voor slechts een deel van een periode van 24 uur. De Bijbel biedt dus absoluut geen basis om te beweren dat elke scheppingsdag 24 uur duurde.
   Hoe lang duurden de scheppingsdagen dan? Dat zegt de Bijbel niet, maar het woordgebruik in Genesis hoofdstuk 1 en 2 maakt duidelijk dat het om aanzienlijke tijdsperiodes ging.”

   Even voor de duidelijkheid: ik ben GEEN Jehovah’s Getuige of lid van een andere religieuze groepering die onder leiding van mensen staat.

   Like

   • Robby E. zegt:

    Tja Ttistochwat, ik ben niet bevattelijk (meer) voor dit soort verhalen.
    Maar volgens mij was er voor de schepping (volgens het verhaal) helemaal niets, ook geen hemel (uitspansel, heelal) dus ook geen zon, maan of sterren want die maken daar deel van uit.

    Like

 17. windwens zegt:

  Is God een foutje van de mens of de mens een foutje van God.
  Ik kan me wel helemaal vinden in het commentaar van Luchtpint.
  De moraliteit van de mens is door de eeuwen heen door ontelbare filosofen onder de loep genomen. Telkens weer was het de moraliteit die het meest aan de kaak gesteld is. Niet zo gek dat leer ons de geschiedenis moet macht gedeeld worden of mag je, je als persoon je oppermachtig wanen. Met een mooi woord dictator nu in het verleden was het gewoon iemand die je volgde omdat zijn of haar moraliteit je aan stond. Tot we zien dat de volgelingen de moraliteit van z’n persoon of systeem wederom aan de kaak ging stellen.
  Wederom zien we waar een mens toe in staat is. Wat de ingeboren aard van het wezen kan aan richten. Ook nu worden er wederom vragen gesteld bij de moraliteit van deze barbaren en welke energie deze wezen drijft tot waanzinnige daden.
  Allah staat garant voor een energie die in wezens vrijkomt die er iets mee hebben, die dodelijk is voor wezens die er niets mee hebben.
  Collectiviteit is altijd krachtiger dan individualiteit. Daar zit dan ook de kracht van een Godsbeeld niet in een God zelf.

  Like

 18. Hendrik Morren zegt:

  Zelfs nu in 2015 is er geen wetenschapper ooit in geslaagd uit het niets of een oerdrab zelfs maar een grassprietje te laten groeien.
  Tja, hoe zou de kip bijvoorbeeld ontstaan zijn?
  Er kwamen uit de oerdrab 2 bevruchte eieren (hoe, geen pootjes); spoelden aan op het land en werden uitgebroed? door de warmte van de zon…
  Wonder boven wonder bleken er kuikentjes uit te komen die de eerste 6 maanden niet door andere dieren opgevreten werden.
  Gelukkig waren de eieren niet te ver van elkaar op het land gekomen en het toeval wil dat er dus een hen en een haan ontstaan waren.
  Tja, het onvermijdelijke gebeurde; het haantje beklom het hennetje en doneerde z’n sapje.
  Het hennetje bedacht zich niet, voegde de donatie bij haar ei in aanbouw, vormde daar een mooie schaal omheen, legde het ei, herhaalde dit proces nog enkele malen en besloot toen er eens op te gaan broeden.
  Waarom wist ze eigenlijk niet, doch ze zette door en na 21 dagen werden ook deze eieren kuikentjes…
  Nee meneer Darwin, ik geloof niet in uw theorie; een schepper is geloofwaardiger!

  Like

  • Hendrik Morren zegt:

   Geloof overigens wel in aanpassingen in de loop der tijd, alzo in het verschillend ontwikkelen van gescheiden populaties der oorspronkelijke soort.

   Like

 19. Jan zegt:

  De middeleeuwers geloofden niet dat de aarde plat was, slechts een enkeling. Wetenschappelijk was al lang aangetoond dat dit onzin was. Columbus had anders zijn boottocht naar Indië niet ondernomen
  In de Middeleeuwen dacht niet iedereen dat de aarde plat was
  Al rond de 6e eeuw voor Christus werd door Pythagoras melding gemaakt van een ronde aarde en alle geleerde Grieken en Romeinen, waaronder bijvoorbeeld Aristoteles, namen deze opvatting over. Vaak wordt gedacht dat met de komst van de middeleeuwen een periode van stilstand, achteruitgang en achterlijkheid aanbrak. Dit viel echter reuze mee. Dat de kerk vrij dominant aanwezig was in het dagelijks leven betekende niet dat er nu opeens hele andere opvattingen op na gehouden werden.

  http://www.isgeschiedenis.nl/historisch-misverstand/in-de-middeleeuwen-dacht-niet-iedereen-dat-de-aarde-plat-was/

  Kerk geloofde niet in platte aarde
  http://www.rkspa.nl/dossiers/60-science-articles/473-kerk-geloofde-niet-in-platte-aarde

  James Hannam, Gods filosofen. Hoe in de Middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap

  http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/boeken/item/27-hannam-gods-filosofen-2010.html
  Schitterend boek en verplichte literatuur voor polcorvolk dat steeds weer beweert dat wij onze civilisatie aan hen te danken hebben.
  De wetenschap in de middeleeuwen werd door de renaissance de nek omgedraaid op een zelfde manier als dat homeopaten en magnetiseurs menen de moderne geneeskunde te kunnen vervangen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik beweer niet, dat in de Middeleeuwen iedereen dacht, dat de aarde plat was. Wèl, dat men het niet zeker wíst en daarom veel moed moest hebben om zijn nek te durven uitsteken.
   Van de Bijbel werd men in dat opzicht in ieder geval niet wijzer.
   Een ander voorbeeld in dit opzicht is, dat men vele eeuwen lang opgelegd kreeg, dat de zon om de Aarde draaide, in plaats van andersom en dat Galileï het tegendeel nog in de 16de Eeuw van de Inquisitie niet mocht bewijzen. Dat soort dogma ’s had aldus een héél taai leven en al te vaak had men dàt soort verkeerde voorstellingen wèl uit de Bijbel.

   Like

  • Wachteres zegt:

   Ter aanvulling: er is net een W[aanders]-boek uitgekomen van de Open Universiteit:

   Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen. Dat laat ook zien dat de Middeleeuwen niet zo achterlijk waren als wij wel denken.

   Like

 20. Doornroosje zegt:

  2 eicellen waar uiteindelijk een mens uit voortkomt, is dat een wonder van God, of een natuurwet.
  Ik zou het niet weten, maar mooi is het wel.

  Like

  • Harry zegt:

   Nou Doornenroosje , ik vind er niks aan .
   Nadat ik bij de bevalling aanwezig moest wezen , wou verdomme op die avond net m’n motorfiets repareren , was voor mij de romantiek van vrouwen en seks meteen voorbij .
   Het was de meest desillusionele avond van m’n bestaan .
   En het resultaat : het jankt , het poept , het piest en het stinkt , het is lastig en het zeurt .
   Mijn vrouw had sinds die tijd van die tijgerstrepen in haar buik , hoe heet dat , striae of zo ?
   Zeker net als bij een echte tijger , daar vormen die strepen een soort schutkleur , zo kwam ik m’n vrouw ook steeds minder vaak tegen in bed . Werkt kennelijk ook zo tussen de witte lakens . Een vorm van onzichtbaarheid . Wat een ellende allemaal .
   En alles wat voorheen zo strak zat als een snaar , dat kon je daarna opbossen , net als een touw als je de sluis uit vaart .
   Wat een ellende !
   En daar kun je dan twintig jaar of langer alle rekeningen voor betalen .

   En nee , ik ben geen familie van Hans Dorresteijn .

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 19 april 2015 om 11:42

    Zeg Harry, dat is allemaal reuze akelig voor je, maar dit wist je toch van tevoren ook wel?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    En wat was het nou eigenlijk? Een zoon of een dochter?
    Dat vergeet je, in al je zelfbeklag helemaal te vertellen!
    Tjesus, Harry, kon dat arme kind er wat aan doen? Dat had er óók bepaald niet om gevraagd, hoor!
    Bovendien, wat ik nooit goed gesnapt heb: Al die mensen, die eeuwig mopperen van ik houd niet van kinderen, kinderen hoeven voor mij niet, je hebt alleen maar last van kinderen en ga zo maar door vergeten wèl dat kind iets is, wat we toevallig ALLEMAAL geweest zijn.
    Daarom zeg ik ook: Die lui, die beweren, dat ze niet van kinderen houden: Wat moeten díe een hekel aan zichzelf hebben, zeg!
    Maar zo zit het ook weer niet bij jou, vermoed ik zomaar, dus neem ik deze komische moppers maar weer met een grote korrel zout.
    Vertel liever eens: Hoe is het nu met je zoon? -Of was het een dóchter?

    Like

   • Willie zegt:

    Harry, ben je een macho?? zou t gaan denken

    Like

   • harry zegt:

    Het was een dochter Theresa .
    Ook dat nog !

    Like

   • harry zegt:

    Tistochwat , : ” Maar dit wist je toch van tevoren ook wel ” ?
    Nou , eerlijk gezegd wel een beetje , je snapt het wel , ben tenslotte niet helemaal gek , maar dat het zó erg zou zijn , dat kun je alleen in een nachtmerrie beleven .
    Mensen uit de techniek hebben hier niet zo’n goede voorstelling van , ben ik bang .
    Wij zijn de hele week bezig om dingen precies pas te maken , op een paar duizendste millimeter nauwkeurig en dan komt er ineens een of andere schreeuwlelijk een perfecte boring verzieken ……………
    VOORGOED !

    Like

   • delamontagne zegt:

    Ik moest hierbij denken wat onze Waalse buren verderop vertelden over de “on-aandacht-zaamheid” in Belgische ziekenhuizen…………..

    Ligt een vrouw op de poli gynaecologie op zo,n speciale stoel,
    in de welbekende houding voor een inwendig onderzoek.
    … Er komt een man binnen in een witte jas, knikt vriendelijk naar de vrouw,
    kijkt aandachtig tussen haar benen, zegt haar gedag en gaat weer.
    Daarna komt er weer een man met een witte jas binnen,
    Lacht vriendelijk naar haar, controleert haar spreidstand en gaat weer.
    Als een derde man met witte jas binnenkomt en haar nauwkeurig bekijkt,
    roept de vrouw uit: ‘Zeg, wanneer word ik nou eindelijk eens geholpen?’

    Waarop de man zegt: ‘geen idee, wij zijn hier de gang aan het schilderen..’

    Like

   • Wachteres zegt:

    Harry, Wees blij dat je de bevalling alleen maar mee heb hoeven maken, niet doormaken.

    Dat had jij niet overleefd! 😀

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ delamontagne 19 april 2015 om 20:24

    Vraag: Weten jullie hoe een gynaecoloog z’n gang schildert?
    Antwoord: Door de brievenbus.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Je kan er altijd op rekenen dat Harry ons vroeg of laat zal laten delen in zijn zonnige opvattingen over mens, maatschappij en al wat onder de noemer “wonder van het leven” kan vallen. En dat gratis en voor niets.

    🙂

    Like

 21. zrast zegt:

  alla bestaat wel, het is satan in weer een andere gedaante. Het is de mensenmoordenaar uit de beginne.

  Like

 22. delamontagne zegt:

  Tistochwat zegt: 19 april 2015 om 21:19
  //////////
  Zo kan die wel weer;
  …In het kader van de bezuinigingen, de om-de-3-weken goede wasbeurt in het verpleegtehuis:
  ..De verpleger in het tehuis was bezig een 90-jarige oude dame te wassen.
  Zullen we de brievenbus ook maar even wassen, mevrouw ?
  “Laat maar,” zei het ouwetje,”ik heb al 40 jaar geen post meer gehad”.

  Like

 23. luckybee zegt:

  Ondanks de dure Hydron Collider weten wij nog steeds niet wat een Zwarte Gat is;alle meet instrumenten kunnen de hitte dat hier door was ontstaan niet verdragen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s