DE STIEKEMERD

Screenshot_4

(Door: “Driek”)

Jan Pieter (roepnaam: Jan Peter) Balkenende, geboren op 7 mei 1956 te Biezelinge (Zeeland), is een gewetenloos sujet die ons heeft gestort in de uitzichtloze donkerte van de Europese Unie. Het is een figuur die wij allen minachten omdat deze intrigant ons heeft overgeleverd aan de lieden van de Brusselse Cosa Nostra. Daar, in Brussel, in dat geldverspillende weelderige Sodom, zitten de lieden die een complot hebben gesmeed om den burger een oor aan te naaien en elke levensvreugd te ontnemen. Deze kwezelachtige schuchter ogende Jan Pieter is van die hele verzameling leugenachtige politieke onbenullen de meest vileine figuur  van allemaal. Het is maar dat u het weet.

Het is vast de christelijke erfzonde  waarmede Peter Jan behept is. Wij hadden vroeger op school ook van die gluiperige jongens. Die gingen dan achter je rug om naar de meester. Om je erbij te lappen als je iets geflikt had wat verboden was. Zo één lijkt mij Jan Peter. 

Want  den lezer is het misschien vergeten, doch het was Jan Peter Balkenende die ons na het referendum met een triomfantelijk smoel alsnog de euro in de maag splitste. De heerlijk roes van die rotstreek stond getekend op zijn christelijk blotebillengezicht. De stiekemerd. Edoch, met zijn met bloed bevlekte handen is Peter sinds eind 2010 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind goed al goed voor de onheil brengende Jan Peter. Doch wij zijn er mooi klaar mee!

En, lezers van “E.J. Bron”, u weet zo langzamerhand, ik wind er geen doekjes om, U mag gerust weten wat mijn kwellingen zijn in de nachtelijke uren, wanneer in mijn verduisterde slaapvertrek het spookbeeld opdoemt van Balkenende. Want, wat wil het geval? Jan Peter, begiftigd met een stoutmoedige natuur, aarzelde niet om als toenmalig minister dweepziek deel te nemen aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. De christelijk gereformeerde ouderling sprak zelfs een islamitische bede uit tijdens een moskeedienst. Kun je nog dieper zinken? Jawel. Geen diepte was Jan Peter Balkenende diep genoeg.

Screenshot_23Die man gaat geen zee te hoog. Jan Peter is het prototype van een christelijke meeheuler, altijd vriendjes blijven met de vijand, net zoals al die andere lieden der christelijke partijen. Jubelend zitten ze in de raadszaal wanneer een moskee uit de grond moet worden gestampt. Jan Peter is een volksverrader. Hij is als de figuur Petrus die Jezus verloochende, toen hij op de vraag of hij Jezus kende, ontkennend antwoordde. Het kraaien van de haan was bijna hoorbaar. En deze volksverrader werd in 1993 parttime bijzonder hoogleraar Christelijk sociaal denken over maatschappij en economie aan de Vrije Universiteit.

Daarop sprak Jezus: Ik zeg u, Petrus; de haan zal vandaag niet kraaien, voordat ge driemaal geloochend hebt Mij te kennen.

Lucas 22,34

Maar, let wel, zoals het een goed christen betaamt, was hij niet afkerig van een paar extra stemmen. De potentiële islamitische kiezers werden door hem bejubeld alsof het de heirschare van de Heere was. Walgelijke man. Het was Jan Peter die wilde dat Turkije met zijn zeventig miljoen moslims in de EU zou komen. Ja, toe maar. Nog meer van die vrolijke zwarte hoofddoeken in ons straatbeeld. En het interesseerde Balkenende geen ene bliksem dat de islam aan zijn gelovigen leert dat er geen God is dan alleen Allah. Evenals Petrus in het Nieuwe Testament verloochende Jan Peter hiermee zijn christelijke overtuiging.

Nu, lezer van deze fameuze site, als er toch één een grote meeloper is, dan is dat toch wel Jan Peter Balkenende. Ik kan zijn naam bijna niet meer uitspreken zonder onpasselijk te worden. Ik laat het hierbij. Ik wens u allen nog een gezegende dag.

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, CDA, christendemocraten, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, Eurofielen, EUSSR, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, linkse gereformeerden, political correctness, politici, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

78 reacties op DE STIEKEMERD

 1. Latraviata zegt:

  Ik deel uw mening!

  Like

 2. Theodoor zegt:

  Ik kan het niet zo goed onder woorden brengen maar ik kan mij wel vinden in uw opvatting betreffende een voormalig premier voor/van de hele NEDERLANDSE GEMEENSCHAP.
  Meneer Balkenende heeft ze bedrogen.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Heel mooi gezegd weer, Driek! Toch had ik in jouw plaats nog even een andere vergelijking getrokken:
  Dé verrader uit het Lijdensverhaal van christus was niet Petrus, maar Judas Iskariot die zijn leermeester aan de Farizeeërs verraadde voor de som van 30 Zilverlingen. Dat was dus verraad met voorbedachte rade, om e zelf beter van te worden, precies, wat Balkenende met ons land en volk heeft gedaan: Verkocht voor eigen voordeel. Het Verraad, of beter gezegd, de verloochening van Petrus had met berekening eigenlijk niets te maken: Het was lafheid, maar ook dàt niet van tevoren beredeneerd: Het was een door angst ingegeven reflex op het moment-zelf. Jezus, die het had voorzien, nam het hem ook niet bijzonder kwalijk: Hij constateerde slechts, dat al zijn leerlingen hem op het moment-zelf in de steek zouden laten -daar berustte hij in- en toen Petrus hem bezwoer van niet, antwoordde hij slechts, zonder enig verwijt: “Voorwaar, ik zeg U: Voor de haan kraait, zult gij mij drie maal verloochend hebben.” Want hij wist, dat het zo was. Maar hij wist ook, dat Petrus niet uit berekening handelde, maar gewoon uit menselijke zwakte, juist omdàt het
  “De mens” Petrus was, aan wie “niets menselijks vreemd was.” Om die reden zou hij hem juist later tot zijn opvolger benoemen!
  Petrus handelde uit menselijke zwakte, maar dat nam Jezus hem niet kwalijk. Het was ook geen vorm van verraad, die Jezus meer benadeelde, dan al het geval was: Het was verloochening uit zelfbehoud, niet meer en niet minder.
  Daarom zou ik willen voorstellen: Zet Jan Peter B. liever af tegen judas Iskariot, dan tegen “de Mens” Petrus.

  Like

  • BertG. zegt:

   OEI, een gevaarlijk gebied voor/tegen een bijbel kenner.
   Weet je het zeker? Anders begin je iets waar je niet blij van wordt.
   Om het niet oeverloos te laten verlopen met allerlei aanhalingen uit de bijbel.
   Want daar zitten we niet op te wachten natuurlijk. Voor dat je er erg in hebt betrekt je hele wazige mensen hiermee. En dat weten we nou wel ondertussen.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Nou Bert, ik zou mezelf niet bijbelvast willen noemen, maar dit weet ik nou eens héél zeker:
    Dit is nou juist hèt verhaal, dat ieder jaar weer, rond Pasen, uittentreure werd herhaald op school, in de kerk, in kranten/magazines en op televisie: Men spitte de personages uit in de hele geschiedenis, en hun beweegredenen…..Priesters en theologen waren er dól op!
    Nee, hoor, dit kan echt niet missen!

    Like

  • Driek zegt:

   Theresa, ik wil nog toevoegen dat Petrus Hem Verloochende. Judas heeft Hem verraden.

   Like

   • Driek zegt:

    Theresa, hier is het begin van het Paasverhaal, het 21e Hoofdstuk. Er volgen dan nog drie hoofdstukken. Maar wat heeft dat Paasverhaal nou te maken met de verloochening van Jezus in mijn artikel? In Matteüs 26, 31- 35 zegt Jezus dat ‘ze allen aanstoot aan Mij nemen”, waarop Petrus meteen uitroept dat hij dat nooit zoude doen. (dat hebben we vaker gehoord in de geschiedenis)

    En hier, in dit hoofdstuk, begint dat gedoe met die haan, en de voorspelling van Jezus dat Petrus hem drie keer zal verloochenen. Maar het moet nog gebeuren. Doch de dreiging van dit drama, waarin Petrus in huilen uitbarst, hangt al in de lucht. Ik vind het een schitterend verhaal.

    Matteüs 21, 26, 27, 28

    Matteüs 21: Intocht in Jeruzalem
    Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: “Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: ‘De Heer heeft ze nodig.’ Dan zal men ze meteen meegeven.”

    De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: “Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!”

    Like

  • Cathja zegt:

   @ Theresa,

   volledig met uw reactie eens. Zo is het inderdaad gegaan. U heeft een juist beeld geschetst van Petrus en Judas.

   Like

  • Pogo zegt:

   @Theresa Geissler

   Heb diepe bewondering voor uw zienswijze i.z. ‘de mens’ Petrus en zijn natuurlijk handelen en de ‘werkelijke verrader’ (de wereld + al haar anti-systemen) Judas Iskariot.

   Dit gedeelte uit de Bijbel geeft een mooi geheel weer; Op het moment dat de haan kraait kijkt Jezus achterom naar Petrus. Woorden waren niet meer nodig want die waren al gezegd.
   Petrus begreep alles meteen. Deze Yeshua is de enige echte Heiland.
   Mede door deze gebeurtenis zal Petrus later een ware volger van de Rabbi worden.

   Naast dit soort volgers zul je ook naam-christenen treffen zoals J.P.B.
   Mensen, die helaas, alles te grabbel gooien en de benaming ‘christelijk’ niet eens verdienen.

   Like

  • Frans Brassens zegt:

   (…)
   “Zet Jan Peter B. liever af tegen Judas Iskariot, dan tegen “de Mens” Petrus”.
   In zijn geheel een zéér juiste correctie c.q. aanvulling op het stuk van Driek, Theresa.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Mooi zo, Mijnheer Brassens. Als U nu ook nog íets beter zoudt kunnen/willen begrijpen, waaróm ik zo verschrikkelijk tegen onterende represailles ben en dat op een iets minder beledigende manier zoudt kunnen/willen veroordelen dan U zo’n anderhalf jaar geleden deed, dan zouden we al een heel stuk verder in de goede richting zijn…..

    Like

  • Frans Brassens zegt:

   Mijn hemel, Theresa, zit je er nu nóg mee dat ik je (humorvol voor wie me ook elders kent) aanbeval je mond met groene zeep te gaan spoelen omdat je iets had gezegd dat bij míj in het verkeerde keelgat was geschoten? Oei!
   Maar om te proberen je frustratie hieromtrent weg te nemen: Ik haal de bus met groene zeep dan maar van tafel en zeg alsnog, wat minder frustrerend hopelijk, dat ik het juist beledigend achtte toen je de gerechtvaardigde volkswoede waar we het over hadden veroordeelde.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Het was niet de gerechtvaardigde volkswoede, die ik veroordeelde: Het was de manier waarop er met die gerechtvaardigde volkswoede werd ómgegaan. En van dat standpunt krijgt U me nooit af! En laat me U dít zeggen: Als dat soort praktijken ooit mocht dreigen voor de eerste de beste moslima of de eerste de beste landverraadster à la Femke Halsema, en ik ben daar getuige van, dan zal ik er hoogstpersoonlijk tussen springen, als U daar maar nota van neemt!
    Indachtig de woorden van de BS-voorman, beschreven door Simon Carmiggelt: “Hou op, dat deden ZIJ. Daarom waren we zo tegen ze.”
    Dat moet genoeg zeggen. En laten we er nu maar weer over ophouden, anders blijven we weer bezig.
    (Overigens geef ik meteen toe, dat ik bepaalde vormen van humor nu eenmaal niet versta, ook niet als ik de mensen beter ken.)

    Like

  • Driek zegt:

   TTheresa zegt: Heel mooi gezegd weer, Driek! Toch had ik in jouw plaats nog even een andere vergelijking getrokken: Dé verrader uit het Lijdensverhaal van christus was niet Petrus, maar Judas Iskariot die zijn leermeester aan de Farizeeërs verraadde voor de som van 30 Zilverlingen.

   Ja, natuurlijk, Theresa, ik had niet anders van je verwacht. Je bent het nooit met mij eens. Maar ik heb het over verloochening, niet over verraad. Je kunt nu wel een hele verhandeling geven, maar lees de Evangeliën nog maar eens goed.

   Trouwens op 28 augustus 1960 is een zekere pater Berthold, Franciscaan, een procedure begonnen, hij wilde een heiligverklaring van Judas. Je kunt het lezen in het boek van Walter Jens, met de titel: De Zaak Judas. Je kunt het nog bestellen op internet.
   Ik heb geen zin om hier een hele theologische verhandeling te geven, want dat is voor veel lezers zeer irritant. En dat wordt weer veel te uitvoerig.

   Lees Marcus 14-72. Lucas 22,54-62. Johannes 18, 17-18. 25-27. Er is trouwens een Evangelie aan het licht gekomen van Judas. Dat is dus niet dat korte Evangelie van Judas in het Nieuw Testament.

   En waar het om gaat, met die verloochening van Petrus: tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden door hun christelijke vrienden verloochend, ze wilden niet meer met Joden omgaan. Uit angst voor de Duitsers verloochenden die christenen hun beste vrienden.
   De Katholieken in Duitsland hebben zich wat dat betreft schandelijk misdragen. Die gedroegen zich net als Petrus.

   Maar de volgende stap was het verraad. Voor een handvol zilverlingen gaven de christenmensen de Joden aan die zaten ondergedoken. Anne Frank is verraden. In mijn kennissenkring zijn mensen verraden door hun vriendelijke buren waar ze jarenlang goed mee omgingen. Plotsklaps wilden ze hun Joodse buren niet meer kennen. Ze liepen die Joodse mensen straal voorbij. Katholieken hadden daar een handje van. Ik heb hier eens het verhaal verteld van die fietsenmaker, bij ons in de buurt. Misschien vertel ik het nog eens in een andere vorm. Als artikel.
   Je kunt alles hierover lezen in het boek van Claudia Koonz.

   De Bijbel heeft een bedoeling met dat verhaal. Het heeft een diepe betekenis. Petrus en Judas. Verloochening en verraad. Er is een groot verschil tussen verloochening en verraad. Maar jij hebt je eigen interpretatie, dus ik sluit het af.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Eigen interpretatie? Ik weet het niet. Ik geef toe dat ik in verband met Jan Peter Balkenende vooral dat Verdrag van Lissabon op het oog had, met voorbijgaan aan de uitslag van het referendum. Als jij dat verloochening wilt noemen, ga dan gerust je gang. IK noem het verraad, En dan kom je volgens mij toch eerder bij Judas terecht. Maar jij blijkt dus een groter geheel op het oog te hebben, dus: Oké, alles bij elkaar: verloochening. Als jij dat zo ziet, dan zie je het zo.
    En natúúrlijk is daarmee het laatste woord niet gesproken over Judas; dat geef ik zelf ook nog aan in mijn comment van 11.33u. Ik herinner me wat dat betreft trouwens ook nog een ander voorbeeld: Oók van t.v., nog in de Jaren ’60 en natuurlijk alweer rond Pasen: Dat was een Nederlandse televisieproduktie met de titel “Wie speelt Judas?” Het ging over de discussie tussen een paar mensen -een filmproducent, een regisseur en nog één of twee deskundigen, wat Judas voor een type mens geweest was, want ze hadden een film in de maak over het Lijdensverhaal en konden er niet goed uitkomen, wíe de rol van Judas zou moeten spelen en hoe die rol moest worden ingevuld. Best een interessant stuk, herinner ik me nog, omdat er in die discussie ook vele nevenbijzonderheden aan de orde kwamen. Ook de andere discipelen passeerden de revue. (Overigens was ik toen ook alweer niet ouder dan een jaar of 10, 11 dus herinner ik me niet alles.)
    Het was trouwens niet mijn bedoeling om daar speciaal de Evangelieën op te gaan naslaan: Ten eerste heb ik ze niet in huis en ten tweede moet die behoefte vanuit jezelf komen. Ik besef best, dat jij die behoefte al uit jezelf hèbt, maar jullie, oprechte gelovigen lijken nu eenmaal af en toe wel eens te vergeten, dat dat voor iedereen anders ligt…..
    Maar goed: Ik zal je niet meer tegenspreken; we houden het op verloochening.

    Like

 4. Cathja zegt:

  Geweldig gesproken Driek! Opdat wij het nooit zullen vergeten!

  Like

  • Driek zegt:

   Theresa Geissler zegt: Ik besef best, dat jij die behoefte al uit jezelf hèbt, maar jullie, oprechte gelovigen lijken nu eenmaal af en toe wel eens te vergeten, dat dat voor iedereen anders ligt…..
   Maar goed: Ik zal je niet meer tegenspreken; we houden het op verloochening.

   Nee, lieveTheresa, ik ben geen gelovig christen, ik behoor tot de goddelozen, doch ik ben een lezer van de Bijbel, dat is een studiebezigheid van me, omdat ik gefascineerd ben door de teksten in het Oude en Nieuwe Testament. En je hebt de Evangeliën niet in huis, dan praat je over een boek wat je niet hebt gelezen. Petrus wordt altijd beschreven als de verloochenaar van Jezus.
   Judas is de verrader, voor een handvol zilverlingen heeft hij Jezus aangewezen, aan een bende met knuppels gewapend lieden, die gestuurd waren door de hogepriester Kajavas. En toen kwam hij voor het Sanhedrin en werd tot de kruisiging veroordeeld. Matteüs 26: 47 – 68. En nou stop ik ermee.

   Like

  • Driek zegt:

   Theresa zegt: Ik geef toe dat ik in verband met Jan Peter Balkenende vooral dat Verdrag van Lissabon op het oog had, met voorbijgaan aan de uitslag van het referendum. Als jij dat verloochening wilt noemen, ga dan gerust je gang.

   Nee Theresa, ik heb het niet over het verdrag van Lissabon, ik heb het over het optreden van Balkenende in die moskee. Hij was aanwezig bij een gebedsdienst etc. etc. we praten langs elkander heen. Ik heb een reactie hier geplaatst uit het Reformatorisch dagblad, daar staat in over die gebedsdienst. Wat dat verdrag vaan Lissabon aangaat, ja, in dat geval is hij een verrader, daar heb je gelijk in. Wij hebben een misverstand denk ik.

   Like

 5. delamontagne zegt:

  Biezelinge ?, dat ligt toch aan ,t begin van de z.g.n. “Bible-belt”, die dwars over NL loopt.
  Ik herinner me nog dat m,n vader zaliger zich op kon winden als hij van dat soort “gelovigen” hoorde ( op zondag …).
  Het ging over zwart handel, spullen waren schaars na de oorlog in NL en je moest bonnen hebben om iets te kopen.
  Ze hadden het er dan over dat ze nu,op zondag niet konden [zwart]handelen, maar morgen, de maandag weer wel.
  Daar kon hij zich erg boos om maken, die huichelaarij.
  Christelijk op zondag, maandag het geld………..

  Like

 6. Pegidafan zegt:

  Heel goed , hij was de Judas die het verdrag van Lisabon er door heeft gejast met een paar veranderingen in het verdrag . Wat een volksvelakkerij . En ja dat hij hoogleRAAR , is geworden op het erasmus is ook niet zo gek , die universiteiten zijn allemaal linkse bolwerken .
  Dat linkse gedachtegoed is hier in Nederland wel heel erg , het word je ook overal opgedrongen , op school ,op de televisie in de mainstream , dus ja het volk is gewoon gebrainwasht , zo erg dat ze er ondanks alle ellende die door links is veroorzaakt toch gewoon op blijven stemmen . Ja en een verader als balkeneinde , die draaid met alle winden mee . Ik moet er een wind van laten.

  Like

 7. BertG. zegt:

  Dat die man nog vrij kan rond lopen en zich verplaatsen is voor mij al een raadsel op zich als je zoveel ellende aan je naam kan toe voegen.
  Er bestaat geen grotere verrader van het Nederlandse volk wat mij betreft.
  Zijn verraad haalt het niet eens met de meest gruwelijke moord of misdaad die je zou kunnen plegen of bedenken.

  Like

 8. dontessers zegt:

  Ik heb dit vorige week al aangehaald, de katolieken in het zuiden die nog gewoon doen en de hele kliek protestanten, gereformeerden ea die huigelen, met twee gezichten lopen. Afschuwlijke mensen waar je mee moet samenleven en erger die onze regering vormen.

  Like

 9. bas zegt:

  met dit verschil,dat Petrus na zijn ontkenning dat hij bij Jezus hoorde, bitter bedroefd was en schuld bewust.

  Like

  • Driek zegt:

   bas zegt: met dit verschil,dat Petrus na zijn ontkenning dat hij bij Jezus hoorde, bitter bedroefd was en schuld bewust.

   “En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: voor het kraaien van de haan zult gij Mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen”.
   Matteüs 27, 75

   En dit is een ontroerende passage, Petrus heeft berouw, hij verloochende zijn vriendschap met Jezus. Terwijl hij eerst met veel bravoure uitriep: ‘Al moest ik met u sterven, in geen geval zal ik u verloochenen’. In diezelfde geest spraken ook al de leerlingen.

   Zo zie je maar weer, beste Bas, je kunt niemand vertrouwen. Je verrader slaapt nooit.

   Like

 10. Dit is op Ronnydeemobile's Blog herblogden reageerde:
  Balkenende. De volksverrader.

  Like

 11. Wachteres zegt:

  Balkenellende wilde ook de leiding over de EU krijgen, dat is hem niet gelukt.

  Hij heeft dus verraad gepleegd en is er niet beter van geworden. Zelfs de EU had wel door dat hij in feite een slappeling was.

  Er is toch nog gerechtigheid in deze wereld.

  Like

 12. reageerbuis zegt:

  Jan Peter Balkenende is zeker niet mijn favoriet, maar om hem zo maar van dingen te beschuldigen, die niet kunnen kloppen gaat mij toch te ver. De euro was er al lang (vanaf 2001) toen het referendum gehouden werd (in 2005). De euro is door zijn voorgangers erdoor gedrukt. Dat hij dweepziek aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën heeft deelgenomen, lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. ik heb daarvan tenminste nooit gehoord. Op Balkenende is veel aan te merken, maar kom niet met dit soort laster.

  Like

  • Driek zegt:

   reageerbuis zegt: Op Balkenende is veel aan te merken, maar kom niet met dit soort laster.

   Beste reageerbuis, ik kan het voor je opzoeken, en uitvoeriger toelichten, maar ik heb er echt geen zin in. Doe dat zelf maar. Ik schrijf geen lasterpraat. U moet mijn artikel beter lezen, het was Balkenende die na het referendum met het verdrag van Lissabon aankwam, dus beter lezen.

   Like

   • reageerbuis zegt:

    Beste Driek, Lezen kan ik wel en goed ook, het referendum ging echt niet over de euro. Het verdrag van Lissabon was inderdaad een schande, omdat het de uitslag van het referendum volledig negeerde.
    Balkenende heeft in 2004 een bezoek aan een moskee in Eindhoven gebracht en er een toespraakje gehouden, maar van een gebedsdienst was geen sprake.

    Like

  • daiyu-ninja zegt:

   reageerbuis zegt:
   9 augustus 2015 om 22:40

   http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/8323-nieuw-europees-verdrag-is-gelijk-aan-europese-grondwet.html

   http://langleveeuropa.nl/2015/06/jubileum-eu-regeert-al-10-jaar-zonder-mandaat/

   Er is genoeg over het verraad van Balkenende e.a. partijen te vinden.

   De tweede kamer heeft op 5 juni 2007 netjes ingestemd met het Verdrag van Lissabon. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD stemden vóór; SP, PVV, SGP, Partij voor de Dieren en Verdonk stemden tegen. De referendumuitspraak van de bevolking werd bewust niet gehoord, de bekende monopartij van CDA, PVDA, VVD66, GL en de CU pleegde hiermee feitelijk volksverraad.

   Like

   • Driek zegt:

    Reformatorisch Dagblad

    De stelling van Philip Jenkins dat de islam niet bezig is aan een sterke opmars in Europa is niet op feiten gebaseerd, schrijven drs. J. G. van der Land, P. M. van Isselt en mr. G. de Jong. De islamisten bereiden volgens hen een machtsovername in Europa voor.
    In zijn artikel in het RD van 23 juni negeert prof. Jenkins de inhoud van tal van rapporten van deskundigen door te ontkennen dat er sprake is van een sterke opmars van de islam in Europa. Zo had hij onder meer in L’Observatoire Juif van december 2002, in het artikel ”La dialogue Euro-Arabe ou Arabia” van de hand van de onderzoekster Bath Ye’Or, kunnen kennisnemen van de sinds 1973 tussen de landen van de Arabische Liga en de Europese regeringen in het geheim gesloten verdragen die de islamisering van Europa moeten bewerkstelligen. In 2005 verscheen haar goed gedocumenteerde boek ”Eurabia: The Euro-Arab Axis” (uitg. Fairleigh Dickinson University Press).

    Toch keert Jenkins zich tegen de visie van de historicus Niall Ferguson en tal van andere gezaghebbende geleerden. Hun stelling is dat de snel in aantal toenemende bevolking van de islamitische landen ten zuiden van de Middellandse Zee, met een zeer hoog percentage (vaak analfabete) jongeren, in grote aantallen zal gaan migreren naar Europa. Jenkins keert zich tegen de stelling van Ferguson dat de islamitische bevolking van Europa snel toeneemt. Maar kent Jenkins de demografische cijfers dan niet?

    CDA
    Politiek gedreven islamieten zijn bezig zich belangrijke posities en toenemende invloed te verwerven in Europa. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA en GroenLinks. De leiding van het CDA wil moslims massaal de partij binnenhalen. De vorige voorzitster van het CDA, mevrouw Van Bijsterveldt, zei op een bijeenkomst van de Islamitische Universiteit Rotterdam dat het CDA „de moslims wil omarmen.” CDA-leider Balkenende laat ons duidelijk zien wat zij daarmee bedoelde. Beide CDA-leiders kozen voor een oververtegenwoordiging van islamieten op de CDA-Tweede Kamerlijst in 2006. Sinds maart 2007 is er één afgevaardigde in de CDA-fractie voor de 300.000 orthodox-christelijke kiezers van het CDA, terwijl er op de kandidatenlijst van het CDA drie islamieten stonden voor de slechts circa 2000 islamitische CDA-stemmers!

    Balkenende omarmt potentiële islamitische kiezers en leden van het CDA en neemt daartoe deel aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. Hij sprak tijdens een moskeedienst een islamitische bede uit. Balkenende wil ook dat Turkije -met 70 miljoen moslims- in de EU komt. Ziet hij niet dat de islamisering van Europa dan nog sneller zal verlopen? Van de CDA-kiezers is 80 procent tegen deze uitbreiding, maar waarom zou Balkenende díé omarmen? Veel CDA-kiezers zijn van deze feiten niet op de hoogte (zie verder: http://www.bga.nl/cda). Het deert Balkenende blijkbaar niet dat de islam leert dat er geen God is dan Allah (dus vooral geen drie-eenheid) en dat Jezus geen God is en niet gekruisigd is.

    Als de genoemde demografische ontwikkeling doorzet, kan de verwachting van de Libische leider Gaddafi in vervulling gaan. Hij verklaarde vorig jaar dat „50 miljoen islamieten in Europa, met hulp van Allah, de islam naar de overwinning zullen leiden zonder zwaard, zonder geweer, zonder verovering. Over enkele decennia zullen zij het Europese continent hebben omgebouwd” (Le Figaro, 22 september 2006).
    De geschiedenis leert dat islamieten, zolang ze in de minderheid zijn, heel tolerant zijn, maar eenmaal aan de macht vijanden van de democratie zijn. De Duitse Midden-Oostenspecialist dr. H. P. Raddatz gaf in 2004 als zijn oordeel: „In Europa heerst de islam nog niet, dus kun je wachten op geweld. Als een moslim op een radicale imam afstapt en zegt: „Ik ben van mening dat deze Van Gogh, of iemand anders, moet worden gedood omdat hij Allah heeft beledigd”, zal die imam graag toestemming verlenen”(RD 29-11-2004).

    Moslim Broederschap
    De islamisten bereiden de machtsovername in Europa zorgvuldig voor. In Duitsland leven tientallen uit Egypte gevluchte leden van de Moslim Broederschap, een organisatie die bekendstaat om haar zeer radicale ideeën. Zij hebben veel sympathie voor het nationaalsocialisme. Leden van hun organisatie werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog nauw samen met de nazi’s in hun gemeenschappelijke haat tegen de Joden. De grootmoefti van Jeruzalem, een oom van Arafat, had op verzoek van Hitler zelfs een moslimleger op de Balkan opgericht, de ”Handschar”. SS’ers meldden dat hun optreden kinderspel was vergeleken bij de onvoorstelbare wreedheid waarmee deze islamitische Handschar tekeerging.
    Een van de Duitse Moslim Broederschapleden is Sa’is Ramadan. Hij stichtte in Duitsland de Islamitische Gemeenschap, die is verbonden met de Moslim World League (IGD). Die organisatie wordt door de Saudi-Arabische autoriteiten van uitgebreide

    Like

  • Driek zegt:

   reageerbuis zegt: Dat hij dweepziek aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën heeft deelgenomen, lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. ik heb daarvan tenminste nooit gehoord.

   Beste reageerbuis,
   Ik heb dit er even voor u uitgelicht, u kunt het terugvinden in het lange artikel wat ik heb geplaatst van het Reformatorisch blad.

   Balkenende omarmt potentiële islamitische kiezers en leden van het CDA en neemt daartoe deel aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. Hij sprak tijdens een moskeedienst een islamitische bede uit. Balkenende wil ook dat Turkije -met 70 miljoen moslims- in de EU komt.

   U ziet dat ik de dingen niet uit mijn duim zuig. Maar, er zullen wel meer dingen zijn waarvan u nooit hebt gehoord. Daarom is de site van E.J. Bron een uitkomst voor mensen die van bepaalde dingen nooit gehoord hebben.

   Like

 13. johannes zegt:

  idd Driek ik herken ook dat blotekonten smoel, en die uit roep, meesterrrr hij doet e’t weer,bah wat een bagger figuur,en dan ook nog even vrome praatjes op hangen,blij dat ik door dat soort onbenullen zo vaak strafwerk had ,nu herken ik dat volk zodra ik ze zie,en ben dus altijd op tijd gewaarschuwd. en wakker lig ik er niet van,in tegendeel als ik s’morgens naar de plee ben geweest-
  groet ik altijd het verdwijnende en pas geboren schepsel na een druk op de spoel knop zo, van fijne dag meneer kok of dag knul,ga maar fijn naar je vriendje rutte,zo kan je met een glimlach aan
  de koffie ,is voor m’n vrouw ook leuker.

  Like

 14. Debbie zegt:

  Dat deze man de woorden normen en waarden nog durfde uit te spreken terwijl hij alle normen overboord heeft gegooid om de hielen van de Brusselse potentaten te likken in de hoop op een baantje.
  Ik zie Rutte eigenlijk niet anders, deze ongeloofelijke narcist die niets schijnt te raken doet ook alles voor eigen gewin en wij zijn er mee opgezadeld.

  Like

 15. jungleelephant zegt:

  En ik had nog wel gehoopt die rot kop nooit meer te zien!Maar die denkt zich alles te kunnen veroorloven,want zondags zit hij op de eerste rij en wordt alles hem vergeven!Denkt hij!Toch hoop ik hem ooit nog te zien bungelen voor wat hij ons heeft aangedaan,alsook die teef Halsema!

  Like

 16. Roni Thome zegt:

  Zeer geachte heer Bron,

  THE MONSTERS WALK AMONG US

  Onze leiders vinden het goed dat dergelijke gevaarlijke geharde terroristen mogen hier rondlopen

  https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_release_and_transfer_of_Guantanamo_Bay_detainees

  Like

 17. Bob Fleumer zegt:

  Balkenende heeft het Nederlandse Volk verraden punt uit!

  Like

 18. harry zegt:

  Goed verhaal Driek !
  Ik wist al dat het een rat was , maar je hebt toch nog dingen onthuld die ik niet van hem wist .
  Hij is blijkbaar nóg erger dan ik al dacht .

  Like

 19. Jaan zegt:

  Och Balkenende is en was een uitstekend politicus. Hij deed precies wat je van een politicus kunt verwachten en dat is de boel belazeren. Als hij ons niet in de euro en de EU gevoerd had was het wel een ander geweest. Denk aan Bolkestein. Hij maakte met rechtse praatjes een enorme stemmenwinst voor de VVD. Daarna werd hij eurocommissaris en kwam de linkse Dijkstal de VVD lijden. Driek je hoeft Balkenende niet speciaal te noemen. Ze zijn allemaal zo en hadden het allemaal gedaan op één na en die moet voor minder voor de rechter komen.

  Like

 20. M.A.L. Sion zegt:

  Ik vind het meeheulen met de islam eigenlijk het ergste.
  Jan Peter was een kamergeleerde, gewend om teksten te bestuderen en uit te kauwen voor zichzelf en zijn studenten.
  Hij wist wat de koran de moslim leerde en als hij het niet wist is hij de grootst mogelijke sukkel omdat hij ons dan zonder kennis te nemen uitleverde. Louter om in de gunst te komen van.
  In de Kamer zitten overigens nog zeker 125 labbekakken die de motie Halsema uitvoeren en de islam de vrije loop laten. Ook dat zijn volksverraders omdat zij vrijwel zeker ook nul kennis hebben aan de moordlustige bevelen van de profeet die ons t.z.t. hard zullen treffen. Tenzij ……
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 21. Avidia zegt:

  Balkenende was een en al ellende, het zit al in zijn naam. hij balkte een en al ellende, en daar zitten wij maar mooi mee.
  Dat zijn gereformeerde uiterlijk geen alarm bellen gingen rinkelen is voor mij een raadsel. Zijn zuinige gezicht bracht niet veel goeds.

  Like

 22. Qvic zegt:

  Hij heeft enkel zijn opdracht uitgevoerd, diegene die deze afspraken/regels en wetten voor het volk van Nederland ondertekent c.q, bekrachtigd, die is de hoofdverantwoordelijke voor onze ellende. Die heeft haar positie en macht in de schoot geworpen gekregen door haar moeder en zij heeft dit met ijzeren hand, haar macht veelal misbruikt en Nederland verkwanseld aan de E.U.. Nu nog steeds bepaald zij o.a. de koers die toen is ingeslagen, maar nu achter de schermen. De trekpoppen in de 1e en 2e kamer moeten enkel hun opdrachten uitvoeren. Falen zij, dan kunnen zij hun verdere carrière als trekpop wel vergeten en lopen zij hun vet betaalde baantjes mis. Zij zijn ook die de klappen op moeten vangen van de eventuele ontevreden bevolking. Als dat gebeurt worden er gewoon nieuwe trekpoppen op die posities gezet en het spel der verdoemenis gaat gewoon verder en het volk is weer even tevreden, want die landverrader is van het toneel. Maar op haar beurt is zij ook maar een trekpop van het geheel, dit was te zien doordat zij een hoofddoek droeg, als ze naar een islamitische land ging. Alleen vrouwen die geen hoofddoeken (behoeven te) dragen in de hogere kringen in islamitische landen zijn dan ook geen onderdaan/seksslaaf in islamitische termen.

  Like

  • Jaan zegt:

   Balkenende heeft het hier gedaan. Alle andere Europese landen hebben ook getekend toch? Ik zie het verschil niet met Balkenende en de andere Europese landverraders. Wat maakt Balkenende een grotere verrader dan de andere verraders? Niks toch? Ze deden het allemaal en Zalm zou ons weer de euro inpraten, alleen met de kennis van nu een ander praatje.

   Like

  • Joshua zegt:

   Deze landverrader werkt ook nog voor christenen voor Israel, hij vreet van meerdere walletjes .
   Hij heeft toch de Bakellende norm uitgevonden,nu heeft dit stuk vuil vele malen meer, hoe geleerd moet je zijn om zo’n hypocriete smeerlap te zijn!!!

   Like

 23. R.A.F zegt:

  Judas Petrus Balkenende
  Hij die verloochent en verraadt

  Like

 24. chris2 zegt:

  De foto bij dit stuk klopt niet. Dit is niet de kerk van Balkenende. Balkenende behoorde tot de Gereformeerde Kerk die, anders dan de Christelijk Gereformeerde Kerk, per 1 mei 2004 is opgegaan in de PKN. De PKN zal ook de kerk zijn waar JP zich goed thuis voelt. U weet wel de kerk van de anti-Wilders dienst en de kerk die, echt dhimmi gedrag, de mohammedanen een fijne ramadan toewenst.

  Like

 25. H D Wiersema zegt:

  Het moet mij van het hart.
  J.P.B heeft zeer vele misschien ondoordachte besluiten gedaan.
  maar hem zo te veroordelen zegt meer over jullie dan over hem.
  Stuur hem liefde, licht en wijsheid, en ook naar jullie zelf.

  Like

  • Theodoor zegt:

   Al deze mensen worden geconfronteerd met een groot machteloosheid gevoel van onrecht wat hun bewust werd aangedaan door de politieke doorschuifbanen elite waarvan JPB de leider was en …………. met desastreuze gevolgen voor Nederlandse gezinnen met kinderen.
   Wat kunnen we/ze anders dan het van ons afschrijven, u roept maar…………

   Like

  • Wachteres zegt:

   Zo is het, mensen: “We moeten ‘liev’ zijn voor elkaar”.

   Dat Balkenende c.s. ons land en onze cultuur hebben verraden en nog verraden aan de islam en daarmee onze vrijheid verkopen en alles wat ons lief en dierbaar is, waar onze voorouders zelfs hun leven voor hebben gegeven naar de verdommenis jagen, who cares?

   Per slot van rekening ging het om olie, geld en macht, daar kun je je land en volk wel voor verraden, toch?.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat is óók weer iets te veel gevraagd, H D Wiersema, want w i j zitten er nu mee.
   Wij zijn geen van allen Jezus, moet U weten; wij zijn slecht zoals Petrus: Mènsen.
   Maar goed: U geeft me een mooie gelegenheid om in te zoomen op iets wat ik inverband met deze kwestie best nog kwijt zou willen:
   Het staat namelijk nog niet eens vast, dat Judas Iskarioth zonder meer als een verrader pur sang, pecuniae causa, beschouwd kan worden:
   Alweer jaren geleden zag ik eens op t. v. een heel goede Amerikaanse mini-serie over het leven van Jezus:
   Bijzonder doordacht gemaakt. Alleen het personage Maria, de moeder van Jezus -gespeeld, weet ik nog, door Olivia Hussey, vond ik niet erg overtuigend; het leek wel alsof de scenario-schrijvers niet zo goed wisten, wat ze met haar aanmoesten.
   Maar met andere personages in het verhaal wisten ze dat des te beter: Juist die serie verduidelijkte heel veel, wat je in de kerk en op school nooit te horen kreeg en wat daardoor onbegrijpelijk bleef!
   Hoe, bijvoorbeeld, kwamen de Joden ertoe, massaal aan Pilatus Jezus’ kruisiging te
   eisen, terwijl hij ze nooit enig kwaad gedaan had? -volgens de bijbelboekjesop school dan.
   Nou, hierom: Jezus was, wat wij nu een revolutionair zouden noemen en had soms onorthodoxe ideeën:
   -Hij stelde “slechte vrouwen” en “Tollenaars” aan de goegemeente ten voorbeeld om hun sterk geloof en dat smaakte de massa niet.
   -Dat hij dat op een gegeven moment óók deed bij een Romeinse Centurion, en extra nadrukkelijk, omdat juist die man blijk gaf van een bijzonder sterk geloof (“Mijn huis is niet waardig om U te ontvangen: Als U híer en nú toezegt, dat mijn jonge dienaar zal genezen, dan weet ik, dat het zal gebeuren”) zette helemáál kwaad bloed!
   De aversie van het Joodse volk tegen Jezus kwam dus niet geheel en al uit de lucht vallen, aldus de serie. En…..Dat waren óók de redenen, die Júdas aan het twijfelen
   brachten.
   Hij was wel een van de 12 discipelen, maar had zijn twijfels over Jezus’ werkwijze.
   Ook was hij in de serie getuige van Jezus’ discussie met Barabas -ja, dé Barabas, die, aldus de serie, géén ordinaire misdadiger was, maar een “Zeloot,” een extra fanatieke Jood, die het Joodse volk met geweld van de Romeinse heerschappij zou willen bevrijden. Jezus raadde dat af en Judas gaf in stilte Barabas gelijk. Dàt, en niet op de eerste plaats de 30 zilverlingen, brachten hem ertoe, Jezus te verraden.
   En zo werd ook meteen verklaard, waarom later, toen Pilatus het volk vroeg, te kiezen tussen Jezus en Barabas, zij meteen massaal kozen voor Barabas! Knap beredeneerd en een heel logische verklaring!
   Daarom ben ik die serie ook nooit vergeten: Ze was integer; ze liet duidelijk zien, dat de dingen in het leven nooit zo zwart-wit liggen, als ze voorgesteld worden.

   Like

  • Driek zegt:

   H D Wiersema zegt: Stuur hem liefde, licht en wijsheid, en ook naar jullie zelf.

   Dat ga ik doen, beste Wiersema. Jan Peter komt na zijn verscheiden in aanmerking voor een pluche zetel naast de Gouden Troon van de Here Jezus. Maar desalniettemin heeft die schijnheilige gereformeerde meeloper ons er ingeluisd met z’n verdrag van Lissabon. Ik walg van die man. Mede dank zij figuren als Jan Peter zitten we nu met zeshonderd moskeeën en een zooitje geteisem dat ons dagelijks een vermogen kost. En er gaat werkelijk geen dag voorbij zonder onheilsberichten over die islamitische vluchtelingen. En al dat schorem dat onze steden en dorpen onveilig maakt moeten we zien als een culturele verrijking. Ach, schiet toch op! U leest toch wel eens wat? Gezien uw reactie zit u onder een steen. Maar daar zitten de meeste Nederlanders. Ik ga een handeltje beginnen in oogkleppen.

   Like

   • Cathja zegt:

    @ Driek 12:06

    Beste Driek, in vrees voor J.P. dat hij die pluche zetel niet verdiend heeft, dus die gaat aan zijn neus voorbij. Ik vermoed dat hem iets anders te wachten staat, n.l. verantwoording afleggen voor het verraad van zijn land en volk!

    Like

   • johannes zegt:

    niet nodig Dries ze hebben er bijna allemaal al een paar, dubbel op hun stomme koppen,
    ben het met je eens op alle punten.

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @ Driek: 12.06. uur. Beste meneer Driek, U heeft volkomen gelijk. Nadat ik 2 maanden van dit blog weg ben geweest, zie ik dat er politiek en maatschappelijk geen steek verandert. De meeste politici zijn grote huichelaars en egoïsten, die lak hebben aan ons
    oorspronkelijke bevolking van Nederland. Landverraders op de koop toe. De enige die nog voor Nederland opkomt is Wilders. Hij heeft gelijk, maar dat andere politieke zooitje geeft hem dat niet, die hebben zich laten kopen door de EUSSR/Brussel en de NWO en NAVO!

    Like

  • daiyu-ninja zegt:

   H D Wiersema zegt:
   10 augustus 2015 om 09:28

   Als we met liefde, licht en wijsheid mensen konden tegenhouden om misdaden te begaan of om ondoordachte besluiten te nemen, dan zou er geen crimineel meer rondlopen en zou de wereld er een stuk beter uitzien.
   Geen slavernij, oorlog, bedrog en leugens meer. Enkel nog maar gelukkige, tevreden en eerlijk mensen.

   Politici worden geacht vooruit te kijken en weloverwogen de zaken te bekijken en hun beslissing te baseren op wat het beste is voor het volk en het land.

   Dat doen ze niet, ze denken enkel aan hun eigenbelang en portemonnee.
   Wat Balkenende heeft gedaan heeft grote en nare gevolgen voor ons en ons nageslacht.
   Misschien wilt u de financiele slaaf zijn van Bussen, maar ik niet en ik wil zo’n leven ook niet voor mijn kinderen.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Daiyu-Ninja: 12.36. uur. En dat ben ik geheel met U eens. De PKN en het CDA zitten vol met schijnheilige huichelaars! Wat ben ik blij dat ik mij van deze verraders heb afgemaakt Daiyu!

    Like

  • johannes zegt:

   zo zo hd wiersema vind u dat? wel wel heer wiersema , echt van belang om dat te weten! zo zien wij maar weer ,er zwemmen vele vreemde vissen in de zeeen van tijd en ruimte,en daar is meer dan waar van onze wijsheid droomd ,nietwaar? vriend wiersema?
   of ben ik nou niet erg lekker? of misschien te laag geschoold? en zodoende niet in staat
   om te weten wat goed voor mij is? kijk eens goed rond in uw woon stede en huiver ,kom vervolgens hier niet klagen om dat uw ega zonder kop is thuis gebracht,goed verpakt in kop en andere vodden,en idd ik hoop dat ik zo genoeg heb gezegt over me zelf.
   en als niet land verrader ben ik er nog trots op ook!

   Like

 26. Thoth zegt:

  Nou, nee. Met Lubbers, de ‘oprechte christelijke’ rechtschapenheid, zijn de problemen begonnen. Met Balkenende heeft dit doorgezet met het Verdrag van Lissabon, waarmee hij het referendum waarmee Nederland tegen de Europese grondwet stemde, onder de tafel werd geveegd. Met Lubbers, waarmee de allochtone gastarbeiders ineens een Nederlands paspoort konden krijgen, is nog steeds beroerd.. Ik was er toen op tegen, met nog vele mensen. Elke immigrant kost de nederlandse belastingbetaler gemiddeld minimaal 200.000 Euro. Inmiddels zijn we nu zo’n 30 jaar verder. Er zijn nu ca. 500 moskeeën, ongeveer de helft van de deze gasten zit in de bijstand, de buurtvaders die werden opgesteld, de overvallen die werden gepleegd, het ‘gematigde’ islamisme, het brengt totaal niets op. Immigratie is inmiddels tot een industrie verworden. Zeer veel mensen, van de vluchtelingen comite’s, COA (bijzonder veel : http://politiek.thepostonline.nl/2014/12/06/het-coa-big-business-big-big-big-business/ ), tot advocaten en buurtwerkers verdienen hun brood in deze tak van industrie die tot op heden per saldo alleen verlies heeft opgeleverd. Ca. 6 miljard wordt er nu uitgekeerd door de bijstand aan die niet-westerse allochtonen, er worden nog steeds moskeeën gebouwd, helaas het houdt niet op. Al met al…, Nederland is verloren.

  Like

 27. Tom Hendrix zegt:

  Ik kan meegaan in het stuk van Driek. We zijn erin geluisd, toen Balkenende, nadat het referendum in 2005 negatief was ten aanzien van een Europese Grondwet, naar Lissabon ging, en van ONS NEEN, een JA gemaakt heeft. En dat is hem zeker aan te rekenen. Maar ook Kok (PvdA) en Zalm (VVD) hebben LANDVERRAAD gepleegd, en wel als eersten om ONS de EURO en de EU door de STROT te duwen. Kort gezegd, blijf ik erbij dat zowel PvdA,CDA,VVD en uiteraard D66 LANDVERRADERLIJKE PARTIJEN zijn. ZIJ en geen andere partijen hebben ONS belazerd en bedrogen vanaf 1979. Derhalve heeft Driek zeker recht van spreken!

  Like

 28. BertG. zegt:

  Kom, laten we blij zijn.
  Hij lacht zich nog steeds iedere dag de pleuris, de huichelaar.

  Like

 29. johannes zegt:

  vuile haagse huichelaars,die lul donner is er net zo een,op de preekstoel vrome pkn lul praat verkopen,
  en onder tussen nog even zeggen dat de wetten van de islam in ons land mogenlijk ook worden-
  in gevoerd. bah ,wat een ongelofelijke hufter .maar van dat soort Christenen barst het in dit land,
  bidden tot God en intussen door de achter deur allah binnen halen,jou kwaad maken en tot het kook punt brengen , en als je dan ook maar iets zegt over dat kut volk ,of iets tengunste van Wilders dan ben je iemand die het niet goed begrijpt en geen rekening wil houden met anderen,
  die het zo goed bedoelen ,en ons waardeloze en wetteloze land komen verrijken.
  dat zelfde gedrag vertoond ook xander ,zie josefientj5.nl en zelfs die gek hebben ze nog niet in
  de peiling bewaar je oogklepen dus maar voor een paarden boer Driek ook op xandernieuws is ieder een ruim voorzien.

  Like

 30. rs zegt:

  RT Schokkend!!
  CDA,Pvda,VVD grondleggers Politieke Unie vanaf 1992!

  Een verhelderend stuk over het laten ontstaan van de Politieke Unie.
  Vanaf 1992 werd dit met het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht ingang gezet.

  Hieronder via wikipedia kun je zien dat men in 1992 al wist dat de Politieke Unie er moest komen.
  Stapsgewijs wordt de Europese Economische Gemeenschap veranderd in Europese Gemeenschap en begint het inleveren van Soevereiniteit aan de EU.
  Via deze Link is de droom begonnen van Politici om een Verenigde Staten van Europa te stichten.

  Verdrag_van_Maastricht

  We worden dus al vanaf 1992 met een kluitje het riet ingestuurd!
  Partijen zoals de VVD en het CDA die nog steeds vaag blijven over de Politieke Unie zijn dus oneerlijk.

  Het verdrag in 1992 werd ondertekend door Lubbers III.
  Een kabinet bestaande uit het CDA met 54 zetels en een PvdA met 49 dit kabinet is de grondlegger namens NL van de Politieke Unie ingezet met het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht.

  Kabinet Lubbers III – Kabinet-Lubbers_III

  De volgende stap is het Verdrag van Amsterdam uit getekend okt 1997 in werking op Mei 1999
  Verdrag_van_Amsterdam

  Namens de Kabinetten Kok I en II (PAARS I en II) 1994-1998 1998-2002 PvdA,VVD,D66
  Kabinet-Kok_I-Kabinet-Kok_II

  In 2001 volgt het verdrag van Nice.
  Het akkoord werd moeizaam bereikt. Bovendien stemde Ierland in oktober 2001″ in een referendum tegen het verdrag, omdat naar de mening van de Ierse bevolking het verdrag van de Europese Unie een militaire unie maakte. Dat streed met de neutraliteit van Ierland. Na verklaringen door de EU over het waarborgen van de Ierse neutraliteit vond in oktober 2002 de herkansing plaats in een nieuw referendum, waarbij het verdrag wel werd aangenomen. De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardde het verdrag zonder veel tegenstemmen.
  Verdrag_van_Nice

  Het ondertekenen gebeurde tijdens het kabinet Kok II
  Wederom weer een grote stap ingezet in 1992 met als doel de Politieke Unie.

  Invoering van de gezamenlijke munt de EURO ondertekende intentie tijdens Verdrag van Maastricht uit 1992

  Euro ging in op 1januari 2002 tijdens het kabinet Kok II PvdA,VVD,D66.
  Euro

  In 2005 wilde men weer een grote stap zetten doormiddel van de Europese Grondwet.

  Dit gebeurde onder voorwerk van de Kabinetten Balkenende 1-11
  Waarin prominent de grondleggers en verdere uitwerkers van de Politieke Unie het CDA en de VVD aanwezig waren.

  Het uitgeschreven Raadgevende Referendum werd door het volk met 2/3 meerderheid afgeschoten.
  De eerste signalen dat de Nederlandse Burgers helemaal niet zaten te wachten op een Europese Superstaat ingezet in 1992.
  Onder Balkenende III werd op 13 december 2007 het verdrag van Lissabon ondertekend
  Volgens de preambule was het doel “het door het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice op gang gebrachte proces te voltooien teneinde de doeltreffendheid en de democratische legitimiteit van de Unie te versterken en haar optreden samenhangender te maken.”

  [1] De belangrijkste wijzigingen die besloten lagen in het Verdrag van Lissabon betroffen de afschaffing van de Europese pijlerstructuur, het toegenomen belang van het stemmen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad, een grotere rol voor het Europees Parlement en de introductie van een voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werd rechtskrachtig.

  Het Verdrag verving de door de Franse en Nederlandse kiezers in 2005 verworpen Europese Grondwet, hoewel de verschillen vooral uiterlijk zijn

  [2]. Volgens de Britse denktank Open Europe zou 96% van de tekst gelijkaardig zijn. Valéry Giscard d’Estaing noemde de wijzigingen ‘cosmetisch’.

  [3]
  De eigenlijke door de Nederlandse kiezer weggestemde EUgrondwet uit 2005 trad gewoon in werking op 1 dec 2009.
  Balkende I t/m 111 hebben dus wederom grote stappen gezet.
  Het Verdrag van Lissabon heeft het volgende als doel
  De geconsolideerde versies van deze documenten vormen de wettelijke basis voor de Europese Unie.
  en dus kun je zeggen dat na het ondertekenen van dit verdrag de grootste stap werd gezet tot het vormen van een Politieke Unie.Ergerlijk is dat de Nederlandse Burgers niets is gevraagd na het inzetten van deze Unie na 1992 Maastricht.

  We hebben één keer in 2005 mogen stemmen en we waren in meerderheid tegen deze Politieke Unie.

  De zittende Politieke Macht is gewoon doorgegaan met het realiseren en is daarbij totaal uit het oog verloren dat men Volksvertegenwoordiger is.

  Conclusie na 1992 stond alles al vast en is men stapsgewijs verder gegaan met het uitwerken van het plan het realiseren van een Politieke Unie.

  De volgende partijen van Lubbers III,Kok II en II,Balkenende 1 t/m 4 zijn dus de hoofdverantwoordelijke voor het uitvoeren van deze plannen tot en met het belangrijkste verdrag tot nu toe het Verdrag van Lissabon.

  Opsommend naar zetelaantal en dus macht.
  LubbersIII CDA 54 PvdA49 7 NOV 1989- 22 AUG 1994 – Verdrag van Maastricht grondlegger Politieke Unie en Euro!
  Kok I PvdA37 VVD31 D66 24 22 AUG 1994-3 AUG 1998- Verdrag van Amsterdam
  Kok II PvdA45 VVD38 D66 14 3 AUG 1998- 22 JULI 2002- Verdrag van Nice en invoering Euro
  Balk I CDA43 LPF26 VVD24 22 JULI 2002- 27 MEI 2003 -Voorwerk EU grondwet
  Balk II CDA44 VVD28 D66 6 27MEI 2003- 7 JULI 2006 – 2005 afgewezen EUgrondwet via Raadgevend Referendum!
  Balk III CDA44 VVD27 1JULI 2006- 22 FEBR 2007 – Voorwerk Verdrag van Lissabon
  Balk IV CDA41 PvdA33 CU6 22 FEBR 2007- 14 OKT 2010 – Ondertekening Verdrag van Lissabon Grondwetgeving feit!

  Na zetelkracht en dus macht kunnen we de volgende partijen verantwoordelijk houden.

  De grootste na het ondertekenen van het verdrag waar alle intenties voor een Politieke Unie stonden ondertekend het Verdrag van Maastricht.

  CDA 54 EN PvdA 49
  Daarna tellen we ze op tot en met Balkende IV want toen werd de Grondwetgeving via het verdrag van Lissabon een feit.Het is niet voor niets 96% van de afgewezen EU grondwet.
  CDA 226 ZETELS sinds Lubbers III
  PvdA164 ZETELS sinds Lubbers III
  VVD 148 ZETELS sinds Kok I
  D66 44 Zetels sinds Kok I
  LPF 26 sinds Balk1
  CU 6 ZETELS sinds Balk IV

  Met deze partijen en dan vooral de enorme invloed op de momenten dat er stappen konden gezet worden naar het realiseren van de Politieke Unie kun je concluderen dat het CDA,de Pvda ,de VVD verantwoordelijk zijn voor deze realisatie.
  Hierbij kunnen D66 en GL gevoegd worden omdat die openlijk uitkomen voor een Politieke Unie.

  Het CDA en de VVD blijven vaag net zoals de Pvda maar dat doen ze als sinds 1992 en dus gaan de plannen gewoon door wanneer deze partijen na 12 sept groot genoeg zijn om een kabinet te vormen of voor een meerderheid te zorgen in de 2de kamer.U bent gewaarschuwd!!

  #UPDATE een site waarin U de feiten kunt vinden over bijvoorbeeld het grondwettelijk karakter van het Verdrag van Lissabon.Het was toch niet de afgewezen EU grondwet?Of toch wel bewijzen genoeg.

  ( Geschreven door Cor Stoker op 12 juni 2012 )
  Niks aan toe te voegen.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @rs: 14.52. uur. Een enkele toevoeging nog, van uw overigens volledig getrouwe reactie.
   Het was de Duitse Bondskanselier Kohl ( CDU=CDA) en de Franse President Mitterand ( RODE=SOCIALIST), die in 1992 de felste verdedigers waren voor een Europese Unie en de Euro. Voor de rest, prima betoog van U rs.

   Like

 31. fransdewit zegt:

  Hier nog wat van m.
  Onderstaande gegevens zijn grotendeels ontleend aan de Genealogie Balkenende, in 1986 samengesteld door de heer Anth. Slabbekoorn, en opgenomen in de Collectie Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief onder nummer 351.
  In de inleiding van deze genealogie wordt opgemerkt dat de verwantschap met andere takken en de relatie met de Haagse meester-timmerman Claes Dircksz. Balckeneynde, bouwer van het Catshuis en thans de officiële residentie van de minister-president, nog niet geheel duidelijk is.
  loopbaan:
  – beleidsmedewerker Juridische Zaken, bureau Academische Raad, van 1 december 1982 tot 1 april 1984
  – lid gemeenteraad van Amstelveen, van 7 september 1982 tot april 1998
  – stafmedewerker Wetenschappelijk Instituut van het C.D.A., van 1 april 1984 tot 19 mei 1998
  – part-time bijzonder hoogleraar (twee dagen, later één dag per week) christelijk sociaal denken Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 maart 1993 tot 22 juli 2002
  – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 juli 2002
  – fractievoorzitter C.D.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 oktober 2001 tot 11 juli 2002
  – minister-president en minister van Algemene Zaken, vanaf 22 juli 2002
  – fractievoorzitter C.D.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 januari 2003 tot 21 mei 2003
  – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
  personalia:
  Jan Peter Balkenende (1956) is sinds 22 juli 2002 minister-president en minister van Algemene Zaken. Sinds 1 oktober 2001 is hij politiek leider van het CDA. Bij de verkiezingen van 2002 en 2003 was hij lijsttrekker van het CDA. De heer Jan Peter Balkenende was onder meer bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en in de periode 1998-2002 Tweede-Kamerlid voor het CDA. In de Tweede Kamer was hij, voor hij fractievoorzitter werd, financieel woordvoerder van de CDA-fractie.

  CDA
  in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, minister-president

  Hij is ook getrouwd met Bianca Hoogendijk, helaas weet ik niet haar geboorte datum.
  Ook hebben z e een dochter Amelie, arm kind

  Like

 32. Republikein zegt:

  Maffia leerstoel!

  Like

 33. johannes zegt:

  mag ik het ook in mijn therminologie zeggen? ja? nou, ik doe het maar niet om EJ geen rot naam te bezorgen.

  Like

 34. ”Politikers”…..meestal viezerikjes ”BEWARE”.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s