Links en de islam: het verraad van Nederland

Screenshot_5

(Door: “Henk V.”)

In de westerse samenlevingen zien wij een tendens om het modieuze  multiculturaliteitsideaal er in alle stilte, met gebruikmaking van onopvallende, sluipende dwang (een subtiele vorm van geweld tegen de eigen bevolking!) eenvoudig door te drukken, hoewel deze utopische opvatting nog geen enkele vorm van werkelijke verbroedering op basis van WELGEMEEND WEDERZIJDS RESPECT tot stand heeft gebracht.  NERGENS… Dat dit niet gebeurt, ligt beslist NIET aan de lokale bevolking! Die is over de hele linie tolerant gebleken.

Dat is gemakkelijk aan te tonen. Voor de toenemende manifestatie van de islamitische wil om zich meer en meer te laten gelden (zoals de koran immers ook beveelt!), hadden nagenoeg ALLE religies van de wereld wel hun plaats in het Westen kunnen vinden en zij kunnen daar rustig gedijen. Religieuze zaken beleeft men ongestoord op de eigen wijze, in hun religieuze gebouwen, terwijl in het maatschappelijk verkeer men met graagte VOLOP aan de samenleving deelneemt, bereid tot goede samenwerking met de zittende burgerij! Deze mensen zijn volwaardige burgers geworden, die volop Nederlanders zijn, wetsgetrouwe burgers en zo hoort het ook.

Het gedonder is werkelijk begonnen toen de aanhang van de islam door steeds voortgaande immigratie en door een forse voortplantingsdrift zich snel vermeerderde en de gelovigen opgestookt werden door fundamentalistische types om hun identiteit steeds nadrukkelijker openbaar in de samenleving te tonen. Dat viel uiteraard te verwachten, omdat de theocratische islam de scheiding tussen geloof en staat immers niet erkent. Zoiets is een vondst van mensen en dus onacceptabel voor iedere weldenkende gelovige. Die vindt dat de islamitische wet voor IEDEREEN moet gelden, omdat die van een hogere orde is dan net gelijk welke menselijke wet…

Dus kunnen wij er van uitgaan dat na elke vorm van westers toegeven aan islamitische expansie er absoluut nieuwe uitingen van de drang tot dominantie over de maatschappij zullen komen. Die uitholling van onze Joods-christelijke en humanistische waarden zal net zo lang door gaan totdat iedereen onder de onontkoombare invloed van de sharia valt.  Kortom: geef toe aan de zogenaamd gerechtvaardigde islamitische eisen en de westerse maatschappij gaat voor de bijl.

Eén van de pijlers van de sharia is het verbod om de boodschap van de islam te beoordelen, ook niet wanneer men in die beoordeling citaten uit de koran zelf als bewijs aanhaalt. ”Ongelovigen” hebben NIET het recht om de islam te bekritiseren of zelfs maar te citeren. Gelovigen overigens hebben dat recht evenmin. Dat ‘’ongelovigen’’ op eigen houtje de koran citeren, wordt beledigend gevonden in fundamentalistische kringen.

Het woord islam vertaalt men, zoals iedereen zou moeten weten, niet met vrede, maar met onderwerping! IEDEREEN, gelovige EN ”ongelovige”, MOET zich onderwerpen aan de islamitische leer en geen enkel aspect ervan kritisch benaderen, omdat Allah alles beter weet.

Wij zijn inmiddels al zodanig beïnvloed door islamitisch vertoon van verongelijktheid, gedram, geklaag, en door het dreigen met processen al zo succesvol onder druk gezet, dat wij inmiddels moeten uitkijken met wat wij zeggen en schrijven. Deze aantasting van een fundamenteel belangrijk recht op vrijheidsbeleving wordt door veel toekomstige slaven van de islam niet eens meer abnormaal gevonden.

Voor deze misdadige waanzin is links-liberaal volledig verantwoordelijk . Dat zien wij andermaal bij de indiening van een absurd wetsvoorstel, waar zowel de PvdA als D’66 (die ooit een wetsvoorstel indiende waardoor godslastering NIET langer strafbaar zou zijn!) zich bereid verklaren tot nog meer bescherming van de islam aanhangers. Houd even in gedachten dat Achmed Marcouch, de PvdA-indiener, een bewonderaar is van een topfiguur uit de Moslimbroederschap, Yusuf al-Qaradawi, een zeer invloedrijke fundamentalist, een Jodenhater in optima forma. Die man sprak eens de wens uit dat hij, als zijn stervensuur was gekomen, heel veel Joden mee de dood in mocht sleuren.

Deze wet verschaft niet alle godsdiensten een beschermde status, maar de islam. Ik betwijfel of de haat tegen de Joden, die in die ideologie zo vreselijk wordt aangewakkerd, ooit bestraft gaat worden, mocht zo’n wetsvoorstel worden aangenomen…

Meer en meer wordt duidelijk dat er één bevolkingsgroep systematisch monddood wordt gemaakt uit naam van een nooit haalbare vorm van politiek correcte ”verbroedering”. Die groep vormt de OVERGROTE MEERDERHEID in ons land: het oorspronkelijke Nederlandse volk, dat kennelijk net zolang in haar identiteit beknot moet worden totdat het tot een volk van vreemdelingen wordt in eigen land.

Genoeg is genoeg!!! Het  is de hoogste tijd dat het Nederlandse electoraat definitief afrekent met links-liberaal.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", cultuurrelativisme, D66, Dhimmitude, Eurabië, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Nederland, nieuw fascisme, propaganda, PvdA, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

27 reacties op Links en de islam: het verraad van Nederland

 1. Jan zegt:

  Verkrachten van niet-islamitische vrouwen mag volgens volgevreten vette ‘professor’

  “The female prisoners of wars are ‘those whom you own.’ In order to humiliate them, they become the property of the army commander, or of a Muslim, and he can have sex with them just like he has sex with his wives.”

  Moslims dienen uitgeroeid te worden

  Geliked door 2 people

  • Hendrik zegt:

   Helemaal mee eens!

   Like

  • hendrikush zegt:

   Begin met het verbieden van de naam mohammed en andere islamitische voornamen.
   Zo wordt verdere vervuiling van het nederlandse geboortenregister een halt toegeroepen.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Het is t die “Professor” uit Gaza ?
   Ik heb wel meer mensonterende uitspraken van haar gehoord/gezien.
   Gaza is toch die streek die door de EU wordt onderhouden ?
   Zelfs als ze naar NL zou worden uitgenodigd
   om haar vergif te spuien, zou me niets verbazen.

   Like

 2. koddebeier zegt:

  Het wordt de hoogste tijd om landverraders weer voor een tribunaal te slepen zoals Neurenberg, dus nu Neurenberg2 !!!

  Like

  • Anneke zegt:

   Hoe denk je dit te kunnen doen ??? Was dit maar mogelijk, wij burgers zijn knock-out geslagen door het collectieve STAATS-verraad

   Like

  • Henk.V zegt:

   Zo’n proces moet er uiteindelijk zeker komen, Koddebeier.

   Eerlijk gezegd ben ik van mening dat de systematische tenachterstelling van de eigen bevolking nu op een vorm van genocide begint te lijken. Nog niet bloedig en levensbedreigend, maar de aanzet daartoe wordt- gewild of ongewild- wel degelijk gemaakt.
   Ik mag in dit verband herinneren aan de rede die Timmermans een tijd geleden hield waarin hij beweerde dat multiculturaliteit eigenlijk door de eeuwen heen ALTIJD DE NORM was geweest en dat er nooit vormen maatschappijen met één hoofd cultuur hadden bestaan en als die er -in de wereld van vandaag- ergens nog wel zou bestaan, dan moest daaraan een einde worden gemaakt..
   Deze levensgevaarlijke man heeft treurige leemtes in zijn kennis en ook deze voorstelling van zaken is weer eens nogal aanvechtbaar.

   Maar goed, figuren als Timmermans en Juncker hebben wel het tij mee en zij menen echt dat ze werkelijk alles kunnen doen wat ze maar willen, ongeacht wat de burgers van de EU landen daarvan vinden.

   Deze aanpak van de EU zal beslist tot enorme botsingen op ons continent leiden en het zou voor ieder mens die nog in staat is zelfstandig en logisch na te denken, volstrekt duidelijk moeten zijn, dat deze dictatoriale EU leiding als levensbedreigend moet worden gezien en dus moet opkrassen .. ,
   De EU in deze vorm moet beslist verdwijnen, om plaats te maken voor een verbond van volledig zelfstandige staten die vrijwillig samenwerken en graag onbelemmerd handel drijven met elkaar, precies zoals destijds Chales de Gaulle voor ogen had een Europa van vaderlanden.
   Het is precies dat concept dat de huidige EU wil VERNIETIGEN.
   -Weg met de zelfstandige landen,
   -Weg met de eigen identiteit,
   -Weg met de eigen cultuur
   -Weg met het Joods-christelijke en humanistische karakter van het continent,
   – Weg met het fundamentele recht op zelfbeschikking.

   WEG ERMEE! NET ZO LANG VERMENGEN MET ALLE MOGELIJKE NIET-WESTERSE RASSEN, TRADITIES EN RELIGIES TOTDAT DE OUDE EUROPESE IDENTITEIT IS WEGGEVAAGD…
   DAT staat er op het spel.

   En laat het duidelijk zijn: wat BOVENAL zal zijn verdwenen is het door de politiek correcte malloten zeer gehate blanke ras.
   Welnu, dat ras heeft zeker wel fouten begaan in het verleden (maar WELK ras maakte GEEN fouten ?????), maar eveneens is het blanke ras eeuwenlang tot een grote, zeer verrijkende zegen is geweest voor de hele planeet in termen van bijvoorbeeld wetenschap, cultuur, vrijheidsbeleving, mens beschouwing, medische kennis, noem maar op.

   NOOIT zullen wij ons dan ook laten opzadelen met schuld gevoelens door net gelijk wie dan ook..

   Deze kwestie zit mij buitengewoon dwars, zoals u ziet.

   De EU en haar multiculturele sympathisanten richten op dit moment enorme schade aan en dus MOET er een vorm van gerechtelijke afrekening volgen.

   Like

   • Cathja zegt:

    @ Henk V. om 10:43

    Uw verontwaardiging/boosheid voel ik precies zo. Ik ben het volledig met uw comment eens. Timmermans is een heel geniepig figuur, die we goed in de gaten moeten houden. Inmiddels heeft hij al aardig wat ‘macht’ in de wacht gesleept!
    We moeten UIT de EU, en onze soevereiniteit moeten we volledig opeisen.
    Alle schuldigen aan de ellende waarin we verzeild zijn geraakt, moeten hun straf krijgen. Laat ze maar bloeden voor wat ze ons hebben aangedaan.

    Like

 3. Anneke zegt:

  De racistische vuisten stevig gebald, tegen het blanke ras.

  Like

 4. Jan zegt:

  PvdA: dat negers gecontroleerd worden is racisme

  PvdA stelt Kamervragen over staandehouding Typhoon
  De PvdA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het staande houden van rapper Typhoon. De politie in Zwolle haalde Glenn de Randamie, zoals de rapper heet, van de weg omdat een agent zijn nieuwe auto niet bij hem vond passen.

  Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Nederland werd Typhoon staande gehouden vanwege zijn “jonge leeftijd en een splinternieuwe, luxe auto. Maar ook zijn huidskleur speelde een rol”. De politie heeft excuses aangeboden voor het voorval.

  PvdA-fractieleider Samsom zegt dat er sprake is van een structureel probleem. “Etnisch profileren komt nu eenmaal voor, ook bij de politie. Dit is geen eenmalige misser van een individuele politieman. Racisme en discriminatie zitten hardnekkig diep in de samenleving.”
  …..
  http://nos.nl/artikel/2108228-pvda-stelt-kamervragen-over-staandehouding-typhoon.html

  Als ik een partij met wortel en tak, incluis de leden zou mogen uitroeien staat de PvdA met stip op 1.

  Geliked door 1 persoon

  • SeeMore zegt:

   Gevolg van deze “geweldige” actie; dat iedere smeris in het vervolg helemaal geen getinte lieden aanhoudt voor wat voor controle dan ook. Bang om hun vingers te branden aan een politiek zo gevoelig thema.
   Samengevat…het uitvreters gilde heeft wéér een slag gewonnen.
   We hebben dadelijk twee soorten mensen in Nederland: De “on-aantastbaren” en het gewone autochtone klootjesvolk dat het nakijken heeft en voor alle kosten op mag draaien!!

   Geliked door 1 persoon

 5. Driek zegt:

  Maar hebben onze regeringsleiders zich dan werkelijk nimmer verdiept in de koran? Want daarin staan toch vreselijke teksten over Joden en christenen die er niet om liegen. Lezen die mensen wel eens wat? Zijn ze zo onontwikkeld dat ze daar helemaal niets van af weten? Ik kan mij dat gewoon niet voorstellen. Je kunt toch de moeite nemen om zo’n boek, als is het slechts vluchtig, door te nemen? Er zijn toch boekwinkels? Overigens hebt u weer een goed artikel neergeschreven, meneer Henk.

  Geliked door 1 persoon

 6. Cathja zegt:

  Ik begrijp niet wat de PvdA en D66 ermee denken te winnen. Laten we hopen dat het bij een wetsvoorstel blijft, en op geen enkele meerderheid in de Kamer kan rekenen.
  Ik begrijp ook niet dat bovengenoemde partijen zich het vuur uit de sloffen lopen om moslims in bescherming te nemen. Als er ooit met de ongelovigen zal worden afgerekend, komen zij ook allemaal aan de beurt, tenzij ze zich tot de islam bekeren.

  Het verraad van ons volk is wel het ergste van alles. Vreemdelingen in bescherming nemen, ten koste van je landgenoten, dan moet je toch door en door slecht zijn?

  Like

 7. Misschien gaan ze wel samen verder als Partij van de Aradebielen 66.

  Like

 8. Jackie2015 zegt:

  Socialisten zijn geestelijk gestoord om Nederland op deze manier te verraden; moslims die in feite Nederland en ook andere westerse landen verachten.

  Like

 9. Republikein zegt:

  Like

 10. exmarineman zegt:

  Het VERRAAD van het Nederlandse volk, van Nederland, maar dat niet alleen het VERRAAD van de GEHELE westerse wereld – dus Europa en de USA – heeft al plaatsgevonden in 1977. Na de olieboycot door de Arabische islamitische olielanden (Saoedi A., Koeweit, Qatar, Abu Dhabi, VAE, Bahrein etc. etc.) is in 1977 te Straatsburg de “Resolutie van Straatsburg” totstandgekomen tussen die olielanden en de EU/USA. Daarin is als basis opgenomen een akkoord in het kort gezegd: verzekering van olietoevoer vanuit die landen naar de EU/USA voor vrije toegang van de islamieten/islam/moslims tot het westen. Het is uiteraard een GEHEIME ( was dus een geheime) overeenkomst en uiteraard moest vanaf dat moment dat allemaal heel subtiel en voorzichtig gaan plaatsvinden die islamisering van het westen. Kijk naar wat er sedert de mid 80’er jaren allemaal is gebeurd en heeft plaatsgevonden en na die zgn Arabische lente kwam er een stevige versnelling in het gehele proces. Ook de geheime vergaderingen van de Bilderbergers, de NWO’ers en de Illuminati spelen daarin een zeer grote rol. Kijk naar de financieringen van de moskeeënbouw niet alleen in Nederland maar in het gehele westen……allemaal gefinancierd vanuit de olielanden en ook de eis dat een moskee alleen maar op EIGEN grond mag komen te staan. Dat is alleen al een vorm van “bezetting” van het land…..ons land. Wellicht weet u het nog maar jaren geleden moest er in Rotterdam ooit de grootste moskee van Nederland en Europa komen. In de grote steden werd er NOOIT grond in eigendom gegeven/verkocht, alleen erfpacht. Maar toen die moskee er moest komen ging het gemeentebestuur van Rotterdam door de bocht, want men kon SA en de moslims toch niet tegen de haren instrijken. Dus werd er grond aan hun verkocht…..!!!!!!!!
  En van lieverlee werd het erger en erger, meer, meer , meer ipv minder, minder, minder. Voor een klein land als Nederland zijn er ongelooflijk veel moskeeën inmiddels. Inmiddels loopt er een shariapolitie in Den Haag, maar ook heus wel in andere steden. Zie wat er in de UK aan de gang is. Birmingham daar werden jaren lang kinderen verkracht – het gaat naar zeggen om honderden – maar iedereen gemeentebestuur, politie en de rest van de politiek ZWEEG!!!!! En totnutoe niemand veroordeeld noch iemand van de daders.
  Dan hebben we in Nederland ook nog te maken met de motie-Halsema (GroenLinks, 2010 of 2011). Deze motie met als basis inhoudende dat het beleid van het kabinet zodanig zal zijn det er geen belemmeringen worden opgeworpen voor de islam . In andere woorden lekker doorgaan met de islamisering van Nederland. Mevrouw haalde daarna haar kinderen van die “zwarte” school af want dat was toch niet echt goed voor de toekomst van haar kinderen. En toen het wachtgeld zou worden versoberd vertrok mevrouw uit de 2e (slaap)kamer …… Overigens werd deze motie mede-ondertekend door Cohen (PvdA), Pechtold (D66) en Roemer (SP) en werd door de 2e slaapkamer aangenomen met alleen de stemmen van de SGP en de PVV tegen……. Het moge nu toch wel duidelijk genoeg zijn hoe, door wie en sedert wanneer we zijn verraden als volk. Vergeet hierbij ook niet dat we de EU zijn ingefrommeld door het verraad van de CDA en met name Bakellende.

  De rest van de geschiedenis weet u allemaal omdat opeens vorig jaar die grote stroom aan “vluchtelingen” ontstond…….. Kennelijk was het het juiste moment om toe te slaan in het westen en de USA. Zie Obama komt uit zijn huisje en blijkt wel degelijk moslim te zijn en ook lid van de moslim brotherhood. Het is dus allemaal georganiseerd, georkestreerd en op de achtergrond trekken er vele anderen (Bilderbergers (het koninklijk huis is er een prominent lid van en een vaste bezoeker de laatste jaren zijn Rutte en Pechtold), NWO’ers, Illuminati) aan de touwtjes. Soros – joods-Hongaarse amerikaan multimiljardair, adviseert Merkel…… Hoe is het anders toch mogelijk dat ALLE regeringsleiders van de laatste 6 jaren m.b.t. de islam, de terroristische aanslagen, ISIS, de handelswijze en de chantagepolitiek van sultan/dictator Erdogan, met zo goed als dezelfde woorden spreken??????
  Dan kan het niet anders zijn als dat er OPZET en VERRAAD en ook een organisatie achter zit……
  Zie ook hoe men met het nieuwe transport van “bootvluchtelingen” omgaat. In de Middelandse Zee varen heel veel NAVO schepen om de grenzen te BESCHERMEN…… althans dat is hun opdracht en doel. En zie wat er gebeurt: i.p.v. de scheeojes en bootjes terug te sturen en/of terug te brengen naar Afrika…. nee men neemt ze gewoon aan boord of op sleeptouw en het is dus geen grensbewaking maar een extra en snel transport naar Europa. En dus blijven ze komen en i.p.v. zoals men ons verteld dat het minder, minder, minder gaat worden gaat alles gewoon door. Oh ja, vanuit Turkije is het nu even wat minder………totdat het visumvrij reizen er door is. Dan komt de grote stroom van islamitische vluchtelingen weer op gang OOK vanuit Turkije…..

  Like

  • Henk.V zegt:

   Een zeer welkome aanvullende uiteenzetting, exmarineman!

   Like

  • Wachteres zegt:

   En toen het wachtgeld zou worden versoberd vertrok mevrouw uit de 2e (slaap)kamer

   Dat klopt, ze is op 1 december vertrokken in plaats van 1 januari van het volgende jaar.

   Like

  • Klaas zegt:

   was dat niet n.a.v de 1e olie crisis 1973. de ondertekening van het genoemde accoord was dat niet in 1975 ?

   Like

   • exmarineman zegt:

    Ja Klaas, dat klopt. Het is de zogenaamde Resolutie van Straatsburg en in die periode was jawel Joop den Uyl minister-president van Nederland, PvdA…… En zoals je wellicht ook weet heeft de hele linkse kliek de motie-Halsema ondersteund (die motie werd mede-ondertekend door Cohen (PvdA), Roemer (SP) en Pechtold (D66)). De enige partijen die tégen die motie stemden waren SGP en de PVV. En de laatste verradersmotie en overdracht van de Nederlandse vrijheden heeft dit jaar nog plaatsgevonden middels de motie van links inhoudende de islam in Nederland te beschermen. Maar ook het negeren van ons 1e referendum en de uitslag NEE er van is hiervan onderdeel. Volgens het VN-handvest kan en mag er geen enkele soevereiniteitsoverdracht plaatsvinden ZONDER toestemming van de bevolking, aan welk land of organisatie dan ook. Met andere woorden ons lidmaatschap van de EU en de Eurozone is ONwettelijk en Illegaal. Voor zover ik weet kan het ook niet dat lidmaatschap van de EU/Eurozone volgens onze eigen Grondwet. En mede om die redenen is een NEXIT dan ook niets illegaals aan ….

    Like

 11. Pingback: Links en de islam: het verraad van Nederland

 12. Jan zegt:

  Islam is liefde: moslims mishandelt Filipijnse huishoudster

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s