Kameraad Stalin en de uitvinders van het buskruit

screenshot_30

(Door: “Taljaard”)

De ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld nog het gedweep herinneren van de toenmalige linkse jongeren met wat later niets anders bleken te zijn dan dictators en pathologische massamoordenaars. In diverse met wiet- en hasjlucht doorwalmde kelders en overbodige kamers van morsige gebouwen werd er lustig op los gefulmineerd door toenmalige testosteronbommen met lang haar, vlasbaardjes en John Lennon brilletjes, die dankzij de Mammoetwet de universiteiten waren binnengerold en die zich daarom ”intellectueel” waanden. Want zij mochten studeren en meenden daarom het buskruit te hebben uitgevonden. Maar wat zij toen beweerden zou hen nu met diepe schaamte moeten vervullen.

Zonder blikken of blozen werd er beweerd dat wanneer kameraad Stalin, zo noemde men dit grootste monster van de 20e eeuw, er niet door het internationale grootkapitaal aan zou zijn gehinderd om tijdens de Spaanse burgeroorlog het communisme in Spanje te vestigen, er nooit een Tweede Wereldoorlog zou zijn geweest. En dat, wanneer Chroetsjov en zijn ”revisionistische kliek” kameraad Stalin niet zou zijn afgevallen na diens dood, de Cuba crisis heel anders was afgelopen. En de ”bevrijdingsoorlog van het proletariaat” in Vietnam tegen het Amerikaanse, imperialistische grootkapitaal dan allang gewonnen zou zijn. De zgn. ”grote sprong voorwaarts” van de door velen van deze uitvinders van het buskruit al evenzeer aanbeden voorzitter Mao was ook alleen maar mislukt door de sabotage en de tegenwerking van het internationale kapitalisme. En daar had voorzitter Mao dan ook volkomen terecht op gereageerd met zijn culturele revolutie. Zodat reactionaire elementen, kleinburgers en andere met het kapitalisme heulende saboteurs de revolutionaire voortgang niet langer in de weg zouden staan, door hen simpelweg te elimineren.

Hierdoor was het China van Mao, zo redeneerden deze uitvinders van het buskruit, de ideale staatsvorm. En deze ideale staat moest natuurlijk ook in Nederland en Europa worden gevestigd. Het was zaak om de arbeidersklasse hier van de noodzaak tot revolutie, een revolutie die volgens de marxistische dialectiek hoe dan ook onvermijdelijk was, te doordringen. Het West-Europese proletariaat moest er van bewust worden gemaakt dat ”de fopspenen van de kapitalistische consumptiemaatschappij” slechts zoethoudertjes waren om hen van deze revolutie af te houden. Maar zij, de jeugd die had mogen studeren, de uitvinders van het buskruit, zouden de thesen van Marx, kameraad Stalin en voorzitter Mao ook hier in de praktijk brengen.

De jaren verstreken echter. En de uitvinders van het buskruit zagen met lede ogen aan hoe leiders als Ronald Reagan en Margareth Thatcher zowel de door hen zo vurig verhoopte revolutie blokkeerden en tevens alles waar zij in geloofden als leugens ontmaskerden. Velen onder hen waren intussen, vanwege hun universitaire bullen, op sleutelposities binnen de rechterlijke macht, het onderwijs, het bestuur en de media terechtgekomen. Hierdoor waren zij zelf leden van de door hen eens zo diep verachte en gehate bourgeoisie geworden. Sommigen vroegen zich daarom af, of zij nog wel links genoeg waren.

Om deze voor hen diep existentiële vraag te beantwoorden, werden er diverse workshops en retraites in vormingscentra in bosrijke omgevingen georganiseerd. Deze laatste soort meerdaagse bijeenkomsten resulteerden voornamelijk in echtscheidingen. En er werden lange kletsartikelen over deze vraag in Vrij Nederland, de Volkskrant en de Haagse Post geschreven, waarmee deze uitvinders van het buskruit elkaar troostten en op de borst sloegen. En onderwijl bood men elkaar in de ”king size victories”, zeer pretentieuze vacatureadvertenties in de zaterdagse bijlage van de Volkskrant, de meest lucratieve topbaantjes in onveranderlijk zwaar door belastinggeld gesubsidieerde sectoren aan. Hun ouders waren vaak lid van de VARA geweest. Maar dat was voor hen natuurlijk veel te plebejerachtig. Vandaar dat zij VPRO-leden werden en de zondagavonden voor de tv doorbrachten; in schier ademloze bewondering voor de zo avant-gardistische en trendy programma’s, waarmee men elkaar opnieuw veren in het achterste stak. En hoewel de meesten onder hen er nog geen letter van begrepen, waren schrijvers als W.F. Hermans en Gerard Reve vanzelfsprekend absoluut verwerpelijk, want zij hadden het zowaar gewaagd om contacten te onderhouden met het apartheidsregime in Zuid Afrika. Hoe meer hun bankrekeningen en hun materiële bezittingen toenamen, des te meer zij zichzelf en elkaar wilden overtuigen van het feit hoezeer zij ondanks alles toch wel niet bleven deugen.

De Sovjet-Unie en het hele Oostblok stortten in elkaar en het bleek voor de hele wereld dat de door deze uitvinders van het buskruit eens zo vurig verhoopte rode heilstaat op drijfzand en drogbeelden was gebaseerd. Het was dus noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van de door hen beleden geloofsdogma’s, waaraan zij hun zijn en wezen al tientallen jaren hadden opgehangen en waaraan zij hun hele narcistische zelf-manifestatie en identiteit ontleenden. Bepaalde vrouwelijke uitvinders van het buskruit vonden in deze soelaas in het feminisme, waarin zij zichzelf zowel cognitief als emotioneel op zo mogelijk nog krankzinniger ideologische wegen dan voorheen begaven. Anderen wierpen zich op het behoud en de verbetering van de natuur en het milieu en verklaarden zichzelf niet langer als rood links, maar als groen links. En weer anderen, de gestaalde marxisten, meenden dat de West-Europese autochtone arbeidersklasse te zeer was verburgerlijkt en gecorrumpeerd voor het praktische bewerkstelligen van het socialisme.

Hoe haalden die onontwikkelde en ongeschoolde plebejers, die het socialisme hadden afgewezen, het overigens in hun hoofd dat zij meenden voorrechten te kunnen ontlenen aan het feit dat zij niet in de Derde Wereld waren geboren? Nee. Dat kon niet. Dat mocht niet. Want dat ging tegen alle belijdenisgeschriften en geloofsdogma’s van de uitvinders van het buskruit in. Kameraad Stalin en voorzitter Mao hadden daar wel raad mee geweten! Maar helaas was het niet meer mogelijk om het kapitalisme langs deze weg af te breken; hoewel de thesen van Marx natuurlijk nog altijd boven iedere twijfel verheven waren.

De deconstructie van het kapitalistische Westen, en de daarmee verbonden verwezenlijking van de socialistische revolutie, moest dus langs andere wegen worden bewerkt. En dat was meer noodzakelijk dan ooit, want het milieu werd door het kapitalisme kapotgemaakt en de bevolking van de Derde Wereld werd door het neo-kolonialistische en vanouds imperialistische en racistische grootkapitaal van haar grondstoffen beroofd en uitgebuit. En wie beweert dat de armoede en de structurele chaos in Afrika toch ook wel de schuld mag heten van de lokale bevolking is volgens de uitvinders van het buskruit een racist. En een verwerpelijke apologeet van het neoliberale kapitalisme. Het is de schuld van het kapitaal! Dat kan niet anders, want dat staat in Marx.

De deconstructie van het kapitalisme in dat vreselijke Westen moest plaatsvinden langs demografische wegen. Dit vereiste het importeren van zoveel mogelijk onbedorven nobele wilden en zonnekinderen uit de Derde Wereld. Hiermee meenden de uitvinders van het buskruit een nieuw en door hen manipuleerbaar proletariaat te kunnen scheppen, wat de gecorrumpeerde autochtone werkende klasse, die het socialisme had durven te verwerpen, op den duur zou vervangen. Zo zouden zij de socialistische heilstaat alsnog kunnen verwezenlijken. En dat niet slechts in Nederland, maar in heel Europa. Want deze uitvinders van het buskruit hadden ook overal in Europa hun geestverwanten die, net als zij, vaak maatschappelijke sleutelposities bezetten. Sterft, gij oude vormen en gedachten! Sterf ook, jullie autochtone Tokkies, die het evangelie van Marx hebben durven te verwerpen. Want de Internationale zal morgen heersen op d’aard. Jullie hebben niet willen deugen, zoals wij wel deugen.

Wij, de uitvinders van het buskruit, zullen jullie bekrompen en onderontwikkelde plebejers daarom een lesje leren in wereldburgerschap. Want het socialisme zal en moet hoe dan ook overwinnen. En wanneer jullie het wagen hier bezwaar tegen te maken, zijn jullie racisten, xenofoben en nazi’s, die door onze hoogsteigen KGB aan de publieke schandpaal zullen worden genageld en naar de Goelag van de sociale en maatschappelijke uitsluiting zullen worden verbannen.

Maar wat blijkt nu? De uitvinders van het buskruit hebben zich vreselijk verkeken op de spiritualiteit en de cultuur van deze ”nobele en onbedorven zonnekinderen.” Zij gingen er namelijk, geheel volgens de marxistische catechismus, van uit dat religie en cultuur er niet toe doen. Omdat dit volgens hen slechts kunstmatige en door de heersende klasse opgeworpen blokkades moesten heten die het wereldwijde proletariaat van het bewustzijn beroven dat de echte vijand het kapitalisme is. En dat het enige verschil tussen mensen het verschil in materieel inkomen en bezit moet zijn. Maar opnieuw blijkt ook in dit opzicht dat de marxistische leer op drijfzand is gebouwd. De werkelijkheid van de islam, die er wel degelijk toe doet, omdat religie veel meer is dan opium voor het volk, manifesteert zich meer en meer in al haar onverzoenlijke en levensgevaarlijke gruwelijkheid. En het blijkt onmogelijk te zijn om deze islam in de Europese samenleving te incorporeren, noch om hem te seculariseren, d.w.z. de islam door middel van het socialisme te ”temmen” om de islamitische tijger zo door de hoepels van de uitvinders van het buskruit te laten springen. Zij hoopten deze tijger daarmee te kunnen gebruiken om de revolutie eindelijk eens gestalte te kunnen geven. Maar deze tijger zal hen net zo goed verscheuren. En waarschijnlijk als eersten.

Elke door de uitvinders van het buskruit aan het marxisme ontleende historische analogie is dood gelopen op de realiteit, met uitzondering van de terreur. Deze analogie van de terreur is de uitzondering die recht overeind staat. Omdat zowel het marxisme als de islam van A tot Z zijn gebaseerd op terreur, onderdrukking, geweld, collectieve misleiding en pseudo-godsdienstige drogbeelden. Kameraad Stalin en de islam vallen in dit opzicht volkomen samen. Maar dat is een inzicht wat de uitvinders van het buskruit slechts zullen verkrijgen wanneer zij de loop van een Kalasjnikov op zich gericht zullen zien.

Door:
“Taljaard”
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, dictatuur, Islam, Krankzinnigheid, Marxisme, Rotzakken, socialisme, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

26 reacties op Kameraad Stalin en de uitvinders van het buskruit

 1. J. C. Th. Köhler zegt:

  Goed stuk, Taljaard. Goed geschreven, goed opgebouwd en goed beargumenteerd.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 2. willz zegt:

  Met genoegen en herkenning gelezen +++
  Mijn herinneringen zijn exact gelijk.
  Dankuwel. Willz

  Like

 3. Petra DeBoer zegt:

  Goed stuk wat mij weer wat inzicht geeft.

  Like

 4. Erik zegt:

  Mooi verwoord Taljaard.
  Dat het dan ook een Kalasjnikov is lijkt op de slang die in zijn eigen staart bijt.
  De linkse kerk zal instorten, dit roepen ze over zichzelf zich af.
  De actualiteit is hun reeds ver voorbij gesneld.

  Like

 5. fleckie zegt:

  Misschien kan Taljaard ook vertellen waardoor HET communisme zich kon ontwikkelen,( o.a.de levensomstandigheden van de doodgewonen onder de tsaren, ( met hun parasitaire edelen, met hun feesten etc en over de geringste zogenaamde misuitsrukking naar SIBERIE werden verbannen!, en over China, de levensomstandigheden van de doodgewone boerenstand, hoe die -‘afgeroomd’ werden’ ( door belastinginners etc.) OOK ten bate van keizerlijk hoven, met hun ONTELBARE harems- en eunuchen- legers.

  Like

  • Dat is waar: Revolutionaire stromingen, hoe verkeerd ze later ook mogen uitpakken, ontstaan nooit zonder reden. Vaak is die reden zelfs erg steekhoudend, ook al gaat men vervolgens weer zèlf in de fout. Maar dat wordt vaak vergeten, omdat onze grieven zich automatisch richten op de situatie van het ogenblík. Niets nieuws; dat is de hele geschiedenis van de mensheid al zo gegaan.

   Like

  • Taljaard zegt:

   @fleckie
   Omdat Nicolaas II weliswaar geen slecht mens was, integendeel zelfs, maar een regelrechte ramp als regerings- en oorlogsleider. Hij deed zo ongeveer alles verkeerd wat je maar verkeerd kon doen. Net zoals de tegenwoordige elite, waaronder soms ook wel goedwillende mensen zitten, had hij geen idee wat er onder het Russische volk leefde en was hij als was in de handen van zijn tot hysterie geneigde vrouw, die op haar beurt weer werd beinvloed door Gregori Rasputin; een fascinerende figuur met paranormale gaven, maar ook een half analfabetische Siberische boerenmonnik, die de ballen verstand had van staatszaken en oorlogvoeren.
   Kortom; het recept voor een regelrecht shakespeariaans koningsdrama.

   Voorjaar 1917 werd Nicolaas II, vanwege zijn verregaande incompetentie, afgezet door een voorlopige parlementaire regering, die tot doel hadden om te redden wat er nog te redden viel. En daarna van Rusland een moderne parlementaire democratie te maken.
   Onder druk van de toenmalige Westerse geallieerden, waar Rusland diep bij in de schuld stak, zette deze voorlopige parlementaire regering echter de alom gehate oorlog voort.
   De marxistische bolsjewieken, die eigenlijk een minderheid vormden, spraken zich uit voor het eindigen hiervan en werden de voornaamste pleitbezorgers voor vrede met Duitsland en Oostenrijk. Het Duitse keizerrijk, dat al sinds 1914 streefde naar een beslissende overwinning in het Oosten, maakte gebruik van dit feit, En zij lieten een prominent figuur onder de bolsjewieken, Vladimir Ulyanow (Lenin), vanuit diens Zwitserse ballingsoord, met zijn entourage en met een enorme smak geld, naar Rusland reizen.

   De uitkomst van deze operatie was onzeker, maar het slagen ervan zou in ieder geval een stuk minder kosten dan het voortzetten van de oorlog aan het toenmalige Oostfront.
   En wanneer Duitsland de oorlog gewonnen had zou men later in het Oosten wel orde op zaken stellen en die rooien er weer uit knikkeren, zo was de redenering in Berlijn.
   Maar omdat de VS zich ermee gingen bemoeien werd de oorlog door Duitsland verloren.
   Met als gevolg dat Rusland 74 jaar lang aan de bolsjewieken werd overgeleverd.
   De machtsovername door Lenin en de bolsjewieken ging niet zonder slag of stoot.
   Hij was een met haat en bitterheid vervulde marxistische fanaticus, die je nog het beste kunt vergelijken met Khomeini. Maar hij was wel een goede organisator en hij wist, dankzij de Duitse gelden, een uitgebreid propaganda-apparaat op te zetten.
   De rest van de geschiedenis, de uiterst tragische Russische 20e eeuwse geschiedenis, moge bekend zijn.

   Like

   • fleckie zegt:

    ‘ mogen bekend zijn’. .het boek ‘de Russische revolutie’ van G.schomaekers, uitg.Fibula-van Dishoeck, Haarlem, isbn 9022838528/510, is ook wel de moeite waard om een en ander aan de weet te komen, desalniettemin een krantenartikel uit de Volkskrant 2.5.1987!. …REVOLUTIE in RUSLAND , 25 april -2 mei. In de eerste weken na de revolutie bleven de prijzen stijgen. De voedselcrisis kon niet direct bezworen worden. De geldpers draaide, maar de inflatie werd niet beteugeld. Zou de Voorlopige Regering een grondpolitiek kunnen realiseren die de boeren zou bevredigen,en een industriepolitiek waarmee de arbeiders konden instemmen? Prof. Michael e Ellman over de grote economische problemen. …De Voorlopige Regering zag zich onmiddellijk voor twee ernstige economische problemen gesteld: Een hoge inflatie en de voedselcrisis.
    De hoge inflatie bracht wijdverbreide onvrede onder het volk teweeggebracht en verstoorde het economisch tegenwicht. De prijzen verdrievoudigden in 1916 en bleven ook in 1917 snel stijgen. De inflatie was het gevolg van de militaire overheidsuitgaven en het onvermogen v.d.regering die te dekken door belastingheffing. Het tekort werd daarom aangezuiverd door leningen en het drukken van geld. De snelle toename van de geldhoeveelheid leidde tot een snelle daling van de waarde ervan.,of zoals het volk het zag, tot een snelle stijging van de prijzen. …De voedselcrisis had een hoofdrol gespeeld bij het uitbreken van de..FEBRUARIREVOLUTIE. Het oproer van 8 maart was hoofdzakelijk een broodoproer van fabrieksarbeidsters en huisvrouwen. De onvrede in het leger achter de muiterijen die de directe oorzaak waren van de ineenstorting v.d. autocratie, was deels een gevolg van het schamele legervoedsel . De voedselcrisis in de winter 1916 -17, die leidde tot een ingrijpende vermindering. Van de broodrantsoenen en in sommige legereenheden tot de vervanging van brood door linzen, was niet in de eerste plaats het gevolg van een ..produktiecrisis. Ze was het gevolg van bestuurlijke onkunde, gebrekkig vervoer,de inflatie( die de door de staat geboden vaste prijs minder aantrekkelijk maakte) en de tekorten aan industrieproducten in de dorpen. ……………De Voorlopige Regering ondernam serieuze pogingen tot een drastische verhoging van de directe belastingen. Ze haalde vier miljard roebel binnen. Met behulp van een ” vrijheids-
    Lening”, maar nog drastischer voorstellen– tot een VERPLICHTE lening van tien miljard– werden niet doorgevoerd,evenmin als er voldoende leningen werden binnengehaald van de bondgenoten. De regering bereidde maatregelen voor ter verhoging van de indirecte belastingen, maar die stuitten op tegenstand van de linkse partijen, die ze beschouwden als sociaal regressief. Maar ook als al die maatregelen waren doorgevoerd zouden ze nog niet toereikend zijn geweest om de enorme kosten an de oorlog te dekken. Het merendeel van de militaire uitgaven werd gedekt door de geldpers. Als gevolg daarvan hield de inflatie aan en nam het vertrouwen in de regering snel af. De andere mogelijke manier om de kloof tussen uitgaven en inkomsten te verkleinen, nl…beëindiging van de oorlog, werd bewust verworpen. ……………HET DRINGENDSTE economische probleem dat de nieuwe regering moest aanpakken was de voedselcrisis. Ze probeerde een staatsmonopolie te vestigen op de aankoop van GRAAN tegen vaste prijzen, en een organisatie op te zetten voor de broodrantsoenering en een adequate aanvoer van andere onmisbare produkten voor de..plattelands- en stadsbevolking. Op 7 april werd de ” Wet op de overdracht van..graan aan de staat” aangenomen. …Die verschafte het kader voor het voedselprogramma van de regering. ..Om de boeren op te wekken graan aan de staat te verkopen, werd de prijs ten opzichte van het peil dat gold sinds september 1916 met 60% verhoogd. Het onmiddellijk effect van die krachtdadige maatregelen leek gunstig. Globaal genomen was het granaatboom in de eerste paar weken van de nieuwe regering beter dan in de laatste paar weken v.d.oude. ……….Een direct en voor veel leden van de hogere klassen nogal onverwacht gevolg van de FEBRUARIREVOLUTIE waren de wijdverbreide aanvallen van boeren op grondbezitters en hun eigendommen. In veel streken kwamen de boeren hun dorpen uit met stokken,bijlen en geweren en keerden zich tegen persoon en goed van de grondbezitters en andere vertegenwoordigers van het OUDE REGIME.. …Op grote schaal werden bezit-tingen en landhuizen aangevallen en verbrand. BOSSEN ..in..PRIVE–en STAATSBEZIT werden in een koortsachtige golf om hun hout gekapt. GRAAN werd op grote schaal verdonkeremaand. Die spectaculaire uitbarsting was HET GEVOLG van de ineenstorting van het OUDE REGIME en de landhonger ..en… De …..ELLENDIGE…….LEVENSSTANDAARD….van de BOEREN..Het was voor iedereen duidelijk dat een oplossing van het grondvraagstuk, oftewel wel de toewijzing van het bezit en de gebruiksrechten van de grond en de gewassen..en..bomen die erop groeiden , voor de nieuwe regering een centraal thema zou vormen. ……………Nog een spontane ontwikkeling die de oude orde op de proef stelde , was de snelle en grootscheepse vorming in de industrie en vervoer van arbeidersorganisaties, met name fabriekscomitees, vakbonden en sovjets. Die arbeidersorganisaties vormden een bedreiging voor de EIGENDOMSRECHTEN van de BEZITTERS van de productiemiddelen en leidden tot een scherpe daling van de industriele discipline en arbeidsproductiviteit. Op 23 maart bereike de Petrogradse Sovjet overeenstemming met het Petrogradse Verbond van Fabrikanten over:– invoering van de ..ACHTURIGE werkdag( zeven uur op zaterdag) …– door de arbeiders gekozen fabriekscomitees in alle fabrieken,…en…– arbitragekamers ter bemiddeling in alle geschillen tussen arbeiders en directie in alle fabrieken en bedrijven. …..Veel werkgevers waren ongelukkig met de nieuwe situatie en wilden de 8 urige werkdag ..TERUGDRAAIEN en de fabriekscomitees en hun rechten weer afschaffen. Veel arbeiders waren ongelukkig dat er hoe dan ookndat macht berustte bij de werkgevers, en wilden in plaats daarvan arbeiderszeggenschap over de produktie. De groeiende organisatie en. zelfverzekerdheid v.d.arbeiders en de groeiende ongerustheid v.d.werkgevers schiepen een vruchtbare voedingsbodem voor stakingen, uitsluitingen en conflicten , maar waren ongunstig voor de produktie en de produktiviteit. ……….De Voorlopge Regering erkende de nieuwe situatie door de nieuwe arbeidsomstandigheden in te voeren in fabrieken en ondernemingen die ressorteerden onder de strijdkrachten, en door op 5 mei een wet uit te vaardigen die voorzag in de algemene instelling van de fabriekscomitees. De Voorlopige Regering vaardigde evenwel niet een wet uit die voorzag in de algemene invoering v.d.achturige werkdag, de traditionele eis van de Europese arbeidersbeweging. De ervaring van de eerste twee maanden van de revolutie toonde duidelijk aan dat het land voor moeilijke problemen stond die grotendeels..voortvloeiden uit de ..oorlogstoestand, zoals de inflatie en de voedselcrisis., maar dat het tevens kampte met fundamentele problemen op het gebied van de economische orde als geheel. …NAMELIJK het..GRONDVRAAGSTUK, van levensbelang in een land waar de OVERGROTE MEERDERHEID van de bevolking leefde van de..LANDBOUW. En het vraagstuk van de eigendom van en zeggenschap over de industrie,het vervoer en alle andere ..NIET-AGRARISCHE ..produktiesectoren. Na twee maande revolutie waren de onmiddellijke economische vraagstukken..waarvoor de Voorlopige Regering zich gesteld zag:…- kon ze de kloof verkleinen tussen haaruitgaven en inkomsten, en kon ze doelmatig de verwerving en distributie organiseren van de primaire voedselproducten? ……..Terwijl ze daarnaast voor de volgende fundamentele economische vraagstukken stond: — kon ze komen tot de opstelling en uitvoering van een grondpolitiek bevredigend voor de boeren en een industriepolitiek bevredigend voor de arbeiders? ……….Michal Ellman. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 6. Drs.P. zegt:

  Geweldig stuk, ga k zo ff aan de hele fucking sufkutten 2e slaapkamer mailen.
  Maar t zal niet veul helpen hoor want de stalinistische doctrine moet en zal gehandhaaft blijven, want dat is hun “geloof”. Door Calcutta hierheen te halen, worden wij ook Calcutta en schep je daar weer ruimte voor nog veul meer bevolkinsoverschot!!

  Like

 7. ieznogoedh zegt:

  Kundig en to the point geschreven.

  Like

 8. Wachteres zegt:

  Ach ja, ‘l histoire se répète, alleen een beetje anders.

  En wij maar denken dat, met de val van de muur, ook het communisme was verdwenen.

  Vergeet het maar mooi. Het communisme is nog springlevend in de vorm van nieuw-links.

  Tenminste, daar is het mee begonnen. Ik herinner mij het nog als de dag van gisteren.

  Alles zou veranderen en natuurlijk beter worden. In het onderwijs kreeg je het experiment met de middenschool: Geen onderscheid meer tussen gymnasium en huishoudschool/technische school; iedereen bij elkaar in één klas. De intelligente kinderen zouden dan de ‘`domme’`kinderen kunnen helpen. om op die manier gezamenlijk tot universitair niveau te stijgen.

  Dat er ook kinderen met ‘`praktische intelligentie’`bestaan, kwam niet op bij de slinksjes. En dat we in de maatschappij deze mensen in het bijzonder nodig hebben, bleef voor hen een raadsel.

  De technische scholen moesten verdwijnen en plaats maken voor scholen met meer theoretische verdieping. Het KMBO – een heel goede opleiding voor jongeren die een meer praktisch aanleg hadden – verdween zelfs..

  De klacht kwam toen vanuit de maatschappij dat de kinderen die vroeger – getraind in hun toekomstige beroep – van de ambachtsschool kwamen, nu ‘`geen hamer meer konden vasthouden’`.

  Het opmerkelijke was dat het voor de leerlingen op het MBO plotseling ook niet meer nodig was om zich in de grammaticale kennis van het talenonderwijs te verdiepen. Grammatica? Niet belangrijk, als je je mondeling maar kon uiten in een taal.M.a.w.:: als je maar wat Engels kon lullen.

  Ter aanvulling een stukje van Hans Jansen in Hoei Boei, waar Wachteres destijds ook nog uitgebreid op heeft gereageerd.

  http://hoeiboei.blogspot.de/2012/01/als-de-school-ze-dom-houdt-houdt-de.html.

  “Als de school ze dom houdt, houdt de fiscus ze arm”.

  Een goed stuk, Taljaard: “Opdat wij niet vergeten”.

  .

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel, Taljaard.

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Opgegroeid in een ondernemersfamilie in de tijd dat werknemers fatsoenlijk betaald en, in ieder geval in ons bedrijf, correct behandeld werden.
  Verreweg de meesten van die lui konden van hun weekloon, dat aanvankelijk nog in envolopjes werd uitbetaald, goed leven.
  In Tilburg kwam ik in aanraking met de linkse studenten uit het bovengeschreven geweldige artikel.
  Ze hadden idd. van die uitspraken waar ik in eerste instantie geen direct antwoord op had.
  Echter na een nachtje erover te slapen werd het me volkomen duidelijk hoe handig die lui bepaalde opmerkingen uit hun verband konden halen en normale mensen op het verkeerde been zetten.
  En het gebeurd nog altijd omdat, helaas heel veel mensen zich niet willen verdiepen c.q. nadenken over hun maatschappij en geloven in vaak de verkeerde figuren met alle consequenties vandien.

  Like

  • wouteenhoorn zegt:

   Hier heb ik niks aan. Wanneer was het en hoe hoog was het weekloon .En nu zijn er nog honderddiuizenden of meer die van hun loon amper rondkomen. Onder het kapîtalisme is er dus geen moer veranderd. Zat onlangs met een oudere man in de bus. En daar kwam moeder binnen met vier kinderen en ja, u raadt het allemaal met een tablet. Zie je dat zei de man. IK kan zo’n ding niet betalen. Armoe troef dus voor deze man. En dan allemaal schrijven dat we het zo goed hebben. Helaas zal het echte communisme nooit aan de bak komen door die schoften van leiders die het verziekt hebben.en het eigenbelang van de huidige samenleving.

   Like

 11. Sjaak zegt:

  De werkelijkheid van de islam, die er wel degelijk toe doet, omdat religie
  veel meer is dan opium voor het volk, manifesteert zich meer en meer in
  al haar onverzoenlijke en levensgevaarlijke gruwelijkheid !
  Hele wijken in grote steden in Europa zijn al van deze achterlijke relegie
  in kopvoddenwijken met konsperative theehuisjes ontstaan !
  Het word van dag tot dag verder geplant waar de volgende bom hoog
  kan gaan, om in het genot van 72 maagden te komen !
  Maar het meeste angst maakt mij de lethargiestarre waarin wij verkeren
  en ons dwangloos door deze shizofrene linkse ook nog in een onuitwijkbare
  burgeroorlog manuvreren laten !

  Like

 12. Ach, je kunt het kortweg ook zó samenvatten, dat die ‘uitvinders van het buskruid’ nooit ook maar één moment beseft hebben, waar ze mee bezig waren. Dat het ze deep down helemaal niet ging om ‘socialisme’ en dergelijke, maar simpelweg om tegen alles aan trappen! En dat is ook helemaal niet voorbehouden aan de mei ’68-generatie, want figuren als Sartre en de Beauvoir gingen ze daarin al vóór: Links willen zijn zonder er naar te leven. En je op die manier mijlenver verheven voelen boven de rest! Ik weet best, dat mijn eigen credo is, dat je niemand mag verachten, omdat minachting erger is dan haat, maar dit soort ‘intellectuelen’ roept het zelf op, door ànderen al bij vóórbaat te verachten.Je hoeft ze, hoe dan ook, met betrekking tot de realiteit geen moment serieus te nemen en dat geldt evenzeer voor hun houding tegenover moslims en de islam: Ze-beseffen-niet-waarover-ze-het hebben. Op een zeker ogenblik kan dat soort een reëel gevaar gaan betekenen voor de samenleving!

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Vreemd dat socialisten schelden op nazi’s, ze schurken er zelf tegen aan, want er is geen verschil tussen een socialist en een nationaal socialist.
  Beiden willen de mensen onderdrukken en als slaven gebruiken, melkkoeien voor hun zogenaamde linkse idealen te verwezenlijken.
  Links is het kankergezwel van deze wereld net als hun vrienden van de islam !

  Like

 14. Onno zegt:

  Aardig geschreven stukje Taljaard. Iedere ‘gullible fool’ (psychopaten zijn pragmatisch, evenals hun oplossing: meedogenloos uitroeien) ziet altijd de 2-4%, waarvan ca. 10% aangepast gecompenseerd en intelligent, manipulerende psychopaten van prins Bernhard kaliber over het hoofd.

  Like

 15. Onno zegt:

  Een hele goeie van de Prins Bernhard BV Universiteiten (met bijv. eredoctoraat voor onder dekmantel van oorlog gruwelijk massamoordende psychopaten als Winston Churchill) was destijds:

  Wij zijn allen gelijkwaardig, maar niet allemaal gelijk (of iets in die trant).

  Terwijl de serie-moordenaars ‘mindset’ van figuren als SS’er prins Bernhard, deze WARE Untermenschen (de gehele morele/emotionele wereld die de mens uitmaakt, ontbreekt immers en kan slechts GEACTEERD worden om niet meteen op de vallen als volslagen mata glap), zichzelf juist voorspiegelt als zijnde Übermenschen, die ‘gullible fools’ zoals u en ik kunnen en mogen vermoorden naar believen.

  Like

 16. De vlasbaarduitvinders waren van zichzelf natuurlijk niet de Legopoppetjes die in uniforme overall met bijpassend petje de buskruit-illuminati zouden toejuichen en net als bij de kapitalisten aan de kant van de weg met die pet zouden staan, nee, zij waren zelf Mao, Stalin, Pol Pot of, voor de meelopers met nog te kleine baardjes, Che. De rest, Demense, waren het die de horizon moesten worden gewezen om te kijken of er al wat te gloren lag. Gelukkig waren er later voldoende baantjes en hangmatten in de carroussel te krijg zodat ze daar ruzie konden maken wie er Stalin mocht zijn. En ze blijven maar doorgaan, de hele ambtenarij, overheid, semi-overheid, sub-semi-overheid, politiek, bestuurderij en zelfs Nelie zit vandaag nog bezopen en zwaar onder de snoepjes te spelen zoals ze dat in de jaren ’60 in O42 op de Sint Annastraat deden. Gelukkig heb ik er eentje z’n jurk in de fik gestoken na die met een flinke borrel brandklaar te hebben gemaakt. De ultieme wraak is die welke vooralsdan gepleegd wordt. Jammer genoeg had ik niet genoeg borrels meer wegens zelfbehoud om de rest ook uit te roeien. Zo zie je maar weer net als met die vlinder en die orkaan. Als je er ook maar eentje niet in de fik steekt wreekt zich dat later. Karma is een kudtwijf.

  Like

 17. Jules Vismale zegt:

  Dat na meer dan 70 jaar geleden wordt aangegeven dat Hitler en Stalin door middel van hun ministers Ribbentrop en Molotov een pact sloten in 1939 om elkaar niet aan te vallen en Oost-Europa onder elkaar te verdelen bewijst opnieuw dat twee misdadige systemen en hun even verdorven leiders goed samenwerken, ook al zijn ze elkaars vijanden!
  Dat Stalin hoopte dat de nazi’s en de westerse geallieerden elkaar zouden uitputten opdat hij Europa kon inpikken was al erg genoeg maar zelfs Stalin gedroeg zich net als Hitler als een hyena die pas toeslaat als zijn vijanden verzwakken. Stalin was voor de Russen en niet-Russen een ware duivel die hij zo gruwelijk liet lijden (waaronder OOK moslims!) dat zelfs een dictator als Maximilien Robespierre uit de Franse Revolutie hem er niet in overtrof! Maar Robespierre had nooit de ambities gehad om de slogan “vrijheid, gelijkheid en broederschap” geweldloos over Frankrijk en Europa te verspreiden. Robespierre had ooit talloze van zijn bloeddorstige handlangers, die het veel te bont maakten met het Schrikbewind in de periode 1793-1794, laten executeren (waardoor Stalin hem enorm bewonderde) maar ging zelf ten gronde door soortgelijk geboefte die als lafaards opereerden op de achtergrond om alleen hun eigen huid te redden. De meesten van die laffe schurken werden echter na de val van Napoleon Frankrijk uitgeschopt en stierven (beroofd van macht, rijkdom, status en roem) in kommer en kwel maar dat hadden die rotzakken ook terecht verdiend!
  Nou is het nog mooier om te weten dat Robespierre anti-corrupt was (zijn bijnaam was toepasselijk “de Onkreukbare”), wars van luxe en rijkdom en geen plannen had om Europa te veroveren maar Napoleon wel. Toen Hitler en Stalin in de periode 1939-1941 Oost-Europa onder elkaar verdeelden zaaiden zij in Polen, West-Oekraine, Estland, Letland, Litouwen, Finland en Bessarabie (Roemenie) om beurten een waar schrikbewind en roeiden politieke tegenstanders en joden er bijna helemaal uit. Toch was Stalin er zelf op zijn beurt medeschuldig aan dat Hitler hem op 22 juni 1941 aanviel daar al jarenlang voor het pact de Duitsers in het geheim de Wehrmacht in Rusland konden opleiden met steun van de Russen, Duitse tanks en vliegtuigen er ongestoord konden worden getest, de nazi’s miljoenen tonnen grondstoffen cadeau kregen van de communisten, Russische wapens grotendeels waren verouderd, verdedigingswerken van de Russen werden verwaarloosd en Stalin de talloze waarschuwingen over een komende Duitse aanval bot negeerde!
  Daar moet nog worden bijgevoegd dat de SS en de Gestapo de moordmethodes van de NKVD op politieke vijanden ten tijde van het pact grondig van elkaar afkeken en dat hadden de moslimextremisten hen graag nagedaan.
  Zelfs de showprocessen die tijdens de Grote Terreur in de jaren ’30 zouden plaatsvinden in de Sovjet-Unie werden op hun beurt in de jaren ’40 in Nazi-Duitsland toegepast. Daar komt dus eigenlijk bij dat de communisten samen met de nazi’s in Neurenberg hadden moeten terechtstaan om de vele miljoenen massamoorden die beide partijen hadden begaan! En al ging het nationaal-socialisme na WO II ten onder in Duitsland, ook de USSR was gedoemd te verdwijnen met het gehate communisme erbij! Want zowel tirannen en verderfelijke systemen (waaronder ook de afschuwelijke radicale islam) komen en gaan maar het volk dat ze onderdrukken blijft gewoon bestaan (maar nooit voor eeuwig!) daar die nauwelijks uit zijn te roeien!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s