Vandaag de Nigeriaanse christenen, morgen de Europese christenen

Screenshot_167

(Door: Giulio Meotti – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Meestal breekt Afrika alleen door naar het Westen wanneer westerse doelen worden aangevallen door terroristen. Eerst werden in 1993 in Somalië twee Amerikaanse Black Hawk-helikopters neergeschoten. Toen bombardeerde Al Qaida in 1998 de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Daarna bracht de Islamitische Staat, nog maar een paar dagen geleden, een video uit, waarin werd beweerd dat men naar een hinderlaag in Niger keek, waarin vier Amerikaanse soldaten afgelopen oktober werden gedood. Het Westen zweeg. Het Westen lijkt zich niets aan te trekken van de voortdurende islamitische terroristische genocide op de grootste christelijke bevolkingsgroep van Afrika in Nigeria. 

Gatestone Institute

Een paar dagen geleden werd het Colosseum in Rome rood verlicht om te protesteren tegen de vervolging van christenen. Het beroemdste monument van Italië werd verlicht in opdracht van ‘Hulp aan de kerk in nood’ om de aandacht te vestigen op de heftige en gruwelijke massamoorden waaronder christenen lijden.

Douglas Murray schrijft voor The Spectator en vroeg terecht: “Wie beschermt de christenen in Noord-Nigeria?”. Bij de laatste aanval werden 15 christelijke dorpen etnisch en religieus “gezuiverd”. Eerst hebben extremistische moslims christelijke steden doorzocht/geplunderd en van christelijke religieuze symbolen ontdaan en vervolgens hebben ze 19 christenen omgebracht. In slechts één maand tijd zijn meer dan 80 christenen vermoord, vaak zijn ze met machetes [kapmessen] ter dood gebracht.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat christenen in Nigeria in scholen, kerken en huizen in stukken gescheurd worden. Het is een project van etnische zuivering op hetzelfde niveau als het verschrikkelijke nieuws dat uit Syrië komt.

De “Afrikaanse Taliban” lijkt zich te hebben toegelegd op het uitroeien van christenen en het opleggen van de islamitische wetten (sharia) door het hele land. In de duivelse logica van de politieke islam worden christenen beschouwd als “onwaardig om te leven”.

Nigeria werd onder alle postkoloniale Afrikaanse staten ooit beschouwd als het “modelland”, waar zwarte magistraten recht spraken met dezelfde witte pruik op als hun Britse collega’s. Tegenwoordig leeft dit land onder een bloedige apartheid van geloven, terwijl het lijdt onder een oorlog die is verklaard door een [islamitische] “horde” die streeft naar “islamisering van de natie“, zoals Wole Soyinka, de Nigeriaanse Nobelprijswinnaar voor Literatuur, dat met betrekking tot de terroristen zei.

Bisschop Joseph Bagobiri, van het bisdom Kafanchan, deed verslag van radicaalislamitische aanvallen in zijn gebied: “53 dorpen platgebrand, 808 mensen vermoord en 57 gewonden, 1.422 huizen en 16 kerken verwoest”. 1,3 miljoen christenen zijn ook gevlucht naar veiliger regio’s in het land. Dit is inderdaad etnische en religieuze ´zuivering´.”

Volgens Philip Jenkins, een vooraanstaand deskundige op het gebied van het christendom, zal in Nigeria de balans tussen de islam en het christendom in Afrika bepaald worden. Het “religieuze lot van Nigeria zou in de nieuwe eeuw een politieke factor van enorme betekenis kunnen zijn”, schreef Jenkins.

Dat is de reden waarom de radicale islamieten de christenen massaal hebben gedood. Nigeria staat bovenaan de zwarte lijst van landen, vanwege het aantal christenen dat is vermoord om zijn geloof: meer dan de helft van de meer dan 7.000 moorden overal ter wereld, alleen al in 2015. In februari jongstleden hebben de Amerikaanse president Donald Trump en zijn tegenhanger, Muhammadu Buhari uit Nigeria, te horen gekregen dat er sinds juni 2015 in Nigeria 16.000 christenen zijn vermoord. Een rapport van de International Society for Civil Liberties & the Rule of Law onthulde:

“De naar schatting 16.000 doden zijn met name samengesteld uit 2.050 slachtoffers door rechtstreeks staatsgeweld, 7.950 slachtoffers tijdens politiearrestaties of tijdens gevangenschap op basis van ras en als gevolg van onprofessioneel opsporingsbeleid [beoordelingsfouten] op het gebied van misdaadbestrijding, 2.050 slachtoffers door de opstand van Boko Haram en 3.750 slachtoffers vanwege terreuraanslagen door Fulani Herdsmen”.

Extremistische moslims slachten niet alleen christenen af; ze vernietigen ook hun gebedshuizen. Ten minste 2.000 christelijke kerken zijn door Boko Haram met de grond gelijk gemaakt tijdens hun militaire operatie om alle christenen uit het noorden van Nigeria te verdrijven.

In 1987 waren extremistische moslims begonnen met het roepen van ‘alleen de islam!‘, terwijl ze kerken en winkels van christenen aanvielen. Het doel van deze moordpartijen door moslims lijkt de religieuze en demografische geografie van het Afrikaanse continent te veranderen, doordat de historische scheidslijn, die horizontaal dwars door centraal Afrika loopt, op het breedste punt van het islamitische Senegal tot aan Somalië, wordt gewist. Alles wat overblijft van de ‘Dar al Harb’ (‘het huis van oorlog’) wordt verondersteld ‘Dar al Islam’ (‘het huis van de islam’) te worden. Nigeria, de grootste lappendeken van religies ter wereld, staat centraal in dit project. Extremistische moslims vallen daarom herhaaldelijk de christelijke gelovigen aan, vaak tijdens hun religieuze diensten.

De Nigeriaanse katholieke bisschop Hyacinth Egbebo waarschuwde: “Als de radicale islamieten Nigeria zouden overspoelen, dan zal het een opstap zijn om kleinere landen te veroveren. Als Nigeria ten prooi valt aan islamitische extremisten, dan zal heel Afrika gevaar lopen”.

Het Westen moet zich echt bekommeren om het dagelijkse bloedbad onder deze arme, zwarte, christelijke en verlaten bevolking. De ‘horde’ waarover Wole Soyinka schrijft, zal niet beperkt blijven tot de Nigeriaanse grenzen, maar zal ook proberen West-Europa te treffen. Dat gebeurde al met Umar Farouk Abdulmutallab, de Nigeriaanse terrorist die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, omdat hij op kerstdag 2009 een vliegtuig dat naar Amerika vloog had geprobeerd op te blazen. We hebben geluk dat we zoveel aanvallen, in Madrid, Londen, Parijs en Berlijn, om er maar een paar te noemen, hebben overleefd. Maar hoeveel meer? En hoe lang?

Bron:
https://www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Giulio Meotti

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Christendom, christenhaat, Christenvervolging, Europa, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, Moslims, Nigeria, Rotzakken, Terrorisme, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

17 reacties op Vandaag de Nigeriaanse christenen, morgen de Europese christenen

 1. Dewevoga zegt:

  En natuurlijk zal men de regering er niet over horen, want een van de pareltjes, die 1,4 miljard waard waard zijn heeft er grote belangen. De Koninklijke (s)Hell.

  Geliked door 2 people

 2. t.troubadour zegt:

  En de zgn.christelijke partijen hoor je er niet over

  Geliked door 1 persoon

 3. koddebeier zegt:

  De EU en de Nederlandse Overheid slapen verder !!

  Like

 4. Als de blanken allemaal weg zijn, dondert het land helemaal in elkaar, want werken daar houden ze niet van, daarom komen ze naar de EU.

  Geliked door 1 persoon

  • Petra DeBoer zegt:

   Het gaat niet om blanken in Nigeria maar om christenen die zwart zijn. Ik ken zo iemand die begin jaren 90 naar Nederland kwam omdat zijn leven als christen in Nigeria niet veilig was.

   Like

 5. Wachteres zegt:

  Waarom, denken jullie, willen de politiek, de EU en de kerken zich niet druk maken over het geweld tegen de christenen in het Midden-Oosten?

  Dan moeten ze nadenken en tot de conclusie komen dat de ongecontroleerde instroom weleens gevaarlijk zou kunnen zijn voor de Europeanen en voor het Europa zoals wij dat al eeuwen kennen…

  En daar hebben ze helemaal geen zin in, want, hoe dan ook, moet de politiek-correcte droom van een multiculturele samenleving doorgaan.

  Of zoals, ik meen, Juncker, het zij: “De grenzen blijven open, wat er ook gebeurt”

  En waren de.binnenstromers niet veel meer waard dan goud?

  Geliked door 3 people

  • Henk.V zegt:

   ”Waarom, denken jullie, willen de politiek, de EU en de kerken zich niet druk maken over het geweld tegen de christenen in het Midden-Oosten?”

   Dit is inderdaad de cruciale vraag die steeds moet worden gesteld en beantwoord, zodat iedere lezer het karakter begrijpt van de catastrofale politiek die tegenwoordig in de mode is.
   De bovengenoemde instanties zijn uiteraard ‘’officieel’’ TEGEN elke vorm van vervolging op basis van onderscheid in geloofsopvattingen en officieel kan men de gruwelijke vervolgingen van de christenen nooit goedpraten, maar in plaats daarvan wordt overduidelijk de voorkeur gegeven aan summiere verslaggeving ervan ,of zelfs verzwijging ervan. Dit is natuurlijk onvoorstelbaar: Hoe kan men zwijgen wanneer het om GENOCIDE gaat??
   Wij genocide verzwijgt is immers impliciet medeplichtig eraan.

   De treurige verklaring ervoor is dat de verlinkste politiek, de media, het politie –en justitiële apparaat en zelfs de kerken duidelijk andere prioriteiten hebben gesteld en daarvan zullen vele duizenden mensen het slachtoffer worden, ook uiteindelijk in Europa..

   Het moet maar eens onomwonden worden gezegd: de politiek correct georiënteerde mensen en instanties die over ons regeren, die over ons rechtspreken , die ons voorlichten en willen opvoeden zijn in het algemeen niet bepaald ONWETEND. Zij hebben –in het kader van de nieuwe maatschappij die men meent te kunnen scheppen – inmiddels een kille afweging gemaakt.
   In de hoofden van deze lieden heeft inmiddels een dodelijke, cynische berekening van kosten en baten plaats gevonden, want de nieuwe multicultureel ingestelde burger moet worden geschapen en de nieuwe maatschappij ZAL er komen. KOSTE WAT HET KOST. Elke revolutie werkt met ingecalculeerde verliezen aan mensenlevens…

   In de nieuwe orde is, zoals de vernietiger van de westerse samenleving, Merkel, het opmerkt, plaats voor Joden, christenen EN moslims. Zij weigert rekening te houden met het dodelijke verschil in karakter tussen deze stromingen. Dit onderscheid
   MAG ER NIET MEER BESTAAN in de toe te passen theorie, dus zal zij- en iedere bewerkstelliger van de waanzin die over ons wordt afgeroepen, daar geen nota willen nemen. Dit is wat wij wegkijken noemen

   De aanhangers van politiek correct leveren ons uit aan een proces van vervreemding van onszelf, beroving van onze identiteit, van ons recht op een vrije meningsuiting, van ons recht op vrije keuzes Zij leveren ons uit aan tot elke mogelijke vorm van pure slechtheid.
   Merkel en haar geestverwanten overal ter wereld gaan door met hun plannen en zij zetten de deur WIJD OPEN voor grootschalige aanrandingen, verkrachtingen, mishandeling van vrouwen, misbruik van meisjes en jonge kinderen , mishandeling en beroving van weerloze bejaarden, inbraak, onderdrukking , vervolging van en MOORD op mensen die een ‘’minderwaardig geachte religie aanhangen’’
   Politiek correct gaat letterlijk over lijken om haar doel te bereiken.
   Zij die zich schuldig maken aan de bovengenoemde misdrijven en die zich daarbij beroepen op hun religieuze recht om dit alles de onwaardige ongelovigen aan te doen, zullen niet voor hun daden worden bestraft , terwijl de wet wel degelijk strenge bestraffing eist!
   Ook de massamoordenaars in Nigeria lopen nog vrij rond en ze zijn mogelijk in hun nieuwe hoedanigheid van ‘’vluchtelingen’’ op weg naar de EU.

   In de hedendaagse rechtspraak hebben veel rechters angst gekregen voor de kolossale reacties die de veroordelingen wegens zware misdrijven onder de islamitische bevolking te weeg zullen brengen. De uitweg wordt dan dat de daders een symbolische straf krijgen of helemaal geen straf. Dit krijg je wanneer je een ideologie met een grote veroveringsdrang de vrije ruimte laat.

   Je zou zeggen dat de bovenomschreven toestand iedereen wel bij de les zou brengen, maar de desinteresse, gemakzucht en oppervlakkigheid die zich in onze maatschappij van veel mensen heeft meester gemaakt verhinderen dat de mensen hun rug rechten en letterlijk in opstand komen tegen de krankzinnigheid die van bovenaf over ons wordt uitgestort.

   ‘’De ellende is nog te ver van onze voordeur’’, lijken velen te denken. Misschien wordt iedereen wakker wanneer men uiteindelijk zelf slachtoffer wordt.

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Henk.V 22 maart 2018 om 12:23

    Hulde voor je reactie, Henk.

    Tja, het ‘grote plan’ moet en zal worden uitgevoerd.
    Ik ben ervan overtuigd dat er geen ontkomen aan is. Jij weet vast ook wel dat er ergens in een heel oud boek staat dat ‘al deze dingen moeten gebeuren’ (of woorden van gelijke strekking).

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Henk V., de deep state van de U.S.A. heeft overal op de wereld gestookt met proxy oorlogen en de EU doet met hun mee. Trump ziet waar de deep state mee bezig is en voor hem is het “America first” en geen globalisme. Helaas is er nog veel ellende op te ruimen en ik hoop dat het hem gaat lukken met andere landen die dit ook inzien om alle ellende op te ruimen.

    Like

 6. kampersrene zegt:

  Vandaag de Nigeriaanse christenen, morgen de Europese christenen . De Paus zal er alles voor doen om dat te verhinderen door veel te bidden tot God de vader….als dat niet zou helpen gaat hij het proberen bij Allah

  Geliked door 2 people

 7. Wachteres zegt:

  https://www.volkskrant.nl/buitenland/boko-haram-laat-bijna-alle-ontvoerde-schoolmeisjes-vrij-uitgeput-maar-ongedeerd-rennen-ze-naar-hun-ouders~a4582807/

  Boko Haram laat bijna alle ontvoerde schoolmeisjes vrij: uitgeput maar ongedeerd rennen ze naar hun ouders

  In Nigeria zijn vanochtend bijna alle 110 schoolmeisjes vrijgelaten die vorige maand werden ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. 101 van de meisjes die werden gekidnapt in het plaatsje Dapchi zijn volgens de regering van president Muhammadu Buhari gisteren in de loop van de dag geïdentificeerd. Lokale en internationale media meldden vanochtend op basis van ooggetuigen al een grootschalige vrijlating.

  Like

 8. Gert zegt:

  Ergelijk. Maar dat is wereldwijd. 215 miljoen Christenen de grootste groep dat wordt vernederd,vervolgd en vermoord door islamfascisten/-terroristen. Waarvan 90.000 van hen verleden jaar vermoord zijn door islamfascisten, in naam van de islamonzin. de quran hun oorlogzuchtig boek staat er vol van. De Joden,christenen en de niet-moslims te doden. Een boek samengesteld door 6 sektarische stammen, nota bene 20 jaar na de door van de zeer perverse, psychopatische lul moha.ed. Dus geen ooggetuigen. Een man die eerst geen aandacht in zijn tijd kreeg en dan uit woede 6000 jodengroep doodde. Zo gaat het al 1400jr. Zoals hun boek zegt. War verzen zijn weggelaten, gewijzigd of later teogevoegd. Kortom een boek wat rammelt en haat. Onafhankelijke deskundigen concludeerden na het lezen. Dat het een warrig boek is. Niet chronologisch, zinnen lopen niet door. Onderwerpend, oorlogzuchtig tegenover Joden,Christenen, niet-moslims. Beledigend voor het intellect. Liefdeloos (logisch want alleen het Christendom heeft het over liefde). In Jemen 2 islamit. geschriften los van elkaar gevonden. Je denkt aan overeenkomsten. Niet dus. Met maar liefst 15000 verschillen. Terwijl de Bijbel transpirant op o.a. internet na te zoeken is. Is de islam dat niet. Sterker de Jemitische overheid heeft verboden dit te publiceren. De moslims zouden zich maar bedrogen voelen. De islam de ellende en het kwaad in de wereld.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s