“Wie met pek (lees: met Baudet) omgaat, wordt ermee besmet”!

Screenshot_25

(Door: Theresa Geissler)

(Oftewel: Verwijs de oprechte PVV-kiezer niet naar een heilloze weg uit onwil om interne beleidswijzigingen zelfs maar te overwégen.)

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart j.l. wees een peiling van Maurice de Hondt uit dat het momenteel helaas niet al te goed gaat met de PVV… En ja, oké, ik weet wat U allemaal alweer wilt gaan zeggen: die peilingen van Maurice de Hondt, daar deugt totaal niets van, stemmingmakerij, doorgestoken kaart, gebakken lucht, hoef je niets van te geloven, niets van aantrekken, gewoon de eerstvolgende concrete resultaten afwachten, en vooral zónder je op stang te laten jagen, nietwaar…? Is vaak ook wel het geval… Maar soms heeft het desondanks af en toe zijn nut om dergelijke peilingen – met een slag om de arm, dat dan weer wel – tóch te beschouwen als een waarschuwingssignaal, als de spreekwoordelijke rook, die er niet zou zijn zonder vuur – en er tenminste éven bij te blijven stilstaan.

Kijk, mocht er van zo’n weinig gunstige peiling onverhoopt iets uitkomen, dan vált het voor te stellen, als we met z’n allen heel eerlijk zijn, wat daaraan onder meer ten grondslag ligt: laten we elkaar geen mietje noemen; de recente poging van de PVV om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen verdiende voor een partij die alweer 12 jaar meedraait nog steeds geen schoonheidsprijs. Ik zal de verleiding weerstaan om alle miskleunen, waarvan we getuige mochten zijn, hier nogmaals te gaan oplepelen, maar persoonlijk lijkt het mij eerder nuchter realisme dan “mierenneukerij”, of hoe men het ook wil noemen, om te constateren, dat het – zachtjes uitgedrukt – zeker voor de ‘zwevende kiezer’ niet stimulerend zal hebben gewerkt. Een blinde kan nog zien dat er nu eenmaal een stukje fundament ontbreekt, dat met de omzetting van de PVV in een ledenpartij….

“Oh néé”, hoor ik het koor van verontwaardigde stemmen nú alweer opgaan, “Daar heb je háár weer met d’r ledenpartij! Weet ook geen momént van ophouden! Ben je daar nou nóg niet over uitgelúld?! Ga dan naar het Forum voor Democratie als de gang van zaken je niet bevalt! (Kreun…. wíe brengt dat kreng nou eens definitief tot ZWIJ-GEN…?)”

Nou, wees maar gerust, mensen, althans nú. Want: Waar ik het feitelijk over wilde hebben, gaat niet over wat U vreest – al denk ik daar nog net zo over, als eerst – maar juist over waaróm désondanks het FvD voor mij nooit een optie geweest is en ik zelfs nog steeds achter de PVV sta. U staat mij dus toe…? Welaan dan:

Voor wie het zich eveneens nog kan herinneren: over Baudet vernamen wij op “E.J. Bron” al lang vóórdat hij de stap nam om de politiek in te gaan. Voor mij was de eerste keer het artikel van Martien Pennings (toen nog schrijver op deze site) in september 2013. Vooral deze passage vond ik toen al sterk:

“Hij begroet mij. “En u bent?”

“Ik ben op indirecte uitnodiging. Namelijk van Mister X. Dat is toch wel goed? Die kent u toch?”

“Ah ja, die ken ik heel goed. Maar u zelf . . . . .?”

Ik heb een zin ingestudeerd, die ik uitspreek:

“Ik ben een gemarginaliseerde Radikalinski die op obscure websites schrijft.”

“Oh. Juist. Ja. Eh . . . . dat weet ik niet.”

Hij bedoelt: dat wil ik niet weten en daar ga ik niet op in.

Thierry Baudet is al een gearriveerd ventje geworden.

En voor het overige helemaal terecht, want het is ook een geniáál ventje.”

Een geniáál ventje. Een gearriveerd ventje. Een relatief jeugdig ventje. Een modieus ventje. Een geëngageerd (hoewel gelukkig níet línks- geëngageerd) ventje. Kortom: Alles bij elkaar genomen een grachtengordel-ventje. Maar dat was ‘m op dat moment nog vergeven, omdat de politiek nog niet in beeld was: Grachtengordel mág, op zichzelf, zolang het maar literair blijft (van boeken bepaal je zelf of je ze leest).

En toen, drie jaar later, ging-ie alsnog de politiek in. Forum voor Democratie. Het deed ons, in realistische kring, aanvankelijk wat verrast opkijken: Nieuwe ontwikkeling. Wat voegde het eventueel toe? In hoeverre was dit waardevol? Theo Hiddema, daarvóór voor menigeen de mascotte van het PVV-gedachtegoed, sloot zich er schielijk bij aan. Ai, daarop had men nu weer niet gerekend: velen met mij hadden waarschijnlijk eerder met spanning gewacht op het ogenblik waarop hij definitief de beweging zou zijn binnengehaald om daar bijvoorbeeld juridisch adviseur te worden! (Dat Hiddema daarvoor zichzelf te goed kende en voorzag dat hij het binnen de “de-beweging-dat-ben-ik”- structuur van Wilders geen week zou uithouden, lijkt mij trouwens nog steeds aannemelijk.) Hoe dan ook, het was Baudet die met hem aan de haal ging. Dat was de eerste conclusie. De tweede was dat het Fvd metterdaad een lédenpartij werd (zoals overigens alle partijen op één na in alle parlementaire democratieën overal ter wereld, óók zuiver op het Realistische vlak, maar dat dan maar even terzijde). Dat het echter niet alles zegt over het interne democratische gehalte, is intussen alweer gebleken uit de berichten die naar buiten druppelen betreffende onenigheden en talrijke royementen van medewerkers binnen het FvD, maar goed, in princípe krijgt men tenminste de kans geboden om erbij te horen, er deel van uit te maken. De volgende vraag die zich dan aandient, is of men dat ook wíl. En de die-hard islamcriticus, de serieuze bestrijder van alles wat islamisering is, kan dan weinig anders dan zeggen: Nee. Want hier hééft hij niets aan. Het FvD is bij nader inzien niet eens een PVV-light, zoals aanvankelijk algemeen gedacht werd: Het is helemaal níets.

De grootste domper kwam zonder meer al van Baudet zelf, toen het FvD, begin 2017, met twee zetels gekozen in de Kamer, als énige fractie, werkelijk als énige, voor de motie van DENK (!) stemde m.b.t. het verbeteren van de betrekkingen met Turkije. Als reden gaf Baudet het “belang van goede betrekkingen met zoveel mogelijk landen, dus óók met Turkije”. De vreselijke beledigingen, die Erdoğan ons land en volk intussen al voor de voeten had gegooid, tot het beschuldigen van nazi-praktijken aan toe, moesten dan volgens de briljante jongeling maar even weggelachen worden, of minstens niet persoonlijk genomen! Deze manoeuvre was zó onbegrijpelijk, zó verbijsterend, dat de meest logische verklaring er voor misschien nog wel luidt dat Baudet het eerder had bedoeld als een proefballonnetje, als een zich demonstratief afzetten tegen elke tendens van de ‘gevestigde partijen’, ongeacht wélke. Als dát er in wezen achter gezeten heeft, had zowel het moment als het object niet slechter gekozen kunnen worden: Politiek is nu eenmaal iets anders dan het spelen van diefje-met-verlos!

En het erge is dat de mensen waarmee hij zich omringt dezelfde verschijnselen vertonen:  Overduidelijk, om niet te zeggen radicaal in hun uitspraken, zolang ze zich buiten de politiek bevonden, maar eenmaal daarbinnen opeens gas terugnemen: Kijk naar de hierboven reeds aangehaalde Mr. Theo Hiddema: Wat een indruk maakte die man niet met zijn uitlatingen, toen nog geen partij hem had weten te strikken – hoewel hij zich juist in díe periode wél openlijk PVV-aanhanger noemde: Hoezeer werd hij niet beschouwd als dé man die de PVV nét dat vleugje diepgang, dat korreltje intellectuele bedachtzaamheid kon verschaffen dat de partij tóch wel nodig had – zonder in te boeten aan overtuiging! Welnu: nadat hij zich vanaf 2015 aan het FvD (in het begin nog een “denktank”) verbonden had, maakte Raffie Chohan uit eerste hand kennis met zijn ommezwaai bij de zoektocht naar de geschikte advocaat voor haar zaak: Na haar dossier aan Theo ter inzage te hebben gegeven, kreeg ze tot haar verbijstering van hem te horen, dat hij niet veel voor haar kon betekenen, omdat het tenslotte toch ging om de belediging van een godsdienst, wat nu eenmaal wél strafbaar was! Was dát de Hiddema van, pak weg, nog ruim een jaar eerder? Het was amper te geloven, maar niettemin haar eigen ervaring!

En hetzelfde ziet men bij columniste Annabel Nanninga, sinds de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gebombardeerd tot fractievoorzitster voor het FvD, afdeling Amsterdam: zo veelbelovend als jarenlang de toon van haar columns was als het ging over migratie en integratie (alhoewel anderzijds de goede verstaander op dit gebied aan diverse kleinigheden meende te bespeuren dat zij nog wél verder diende te ‘radicaliseren’ om met recht het onversneden PVV-gedachtegoed uit te dragen), haar eerste verkiezingsdebatten in januari bleken een totale omslag op dit gebied te weerspiegelen – zie het Parool van 20 januari j.l. – die zowel voor- als tegenstanders verbaasde: plotseling kwam zij met argumenten die ból stonden van het begrip en de tegemoetkomendheid jegens migranten, wat zij desgevraagd rationaliseerde met de verklaring dat de columniste een ander was dan de politica. Een ‘slimme manoeuvre om in het zadel te komen én er te blijven? Het legt hoe dan ook een claim op haar werkwijze die daarna volgt, zodat men er vanuit kan gaan dat de scherpe kantjes er áf zijn – voor zover die er bij het FvD al ooit áán gezeten hebben.

De mediahysterie, die recentelijk over nieuwkomer FvD werd uitgestort (“gevaarlijker dan de PVV….etc.”) kan dan ook gevoeglijk worden afgedaan als … wel, hysterie. Niet meer en niet minder. Doordat men niets beters weet te doen dan elke “populistische” nieuwkomer die ook maar in de verte aan de PVV doet denken bij voorbaat af te schrijven, zonder te kunnen beoordelen of de vergelijking in de praktijk opgaat of niet. De échte PVV-stemmer, doordrongen van de finesses van het PVV-gedachtegoed, kan dit echter wél en weet bij voorbaat: Monster zonder Waarde; zinloos om je verder mee in te laten. Het enige is dan natuurlijk nog steeds dat het om een lédenpartij gaat. Je mág er dus in, dát wel. Maar wie dat doet, wordt kennelijk, getuige de twee hierboven aangehaalde voorbeelden, al te gemakkelijk beïnvloed door de nog steeds springlevende ‘grachtengordel-mentaliteit’ van het “gearriveerde ventje” , tot er van je oorspronkelijke overtuiging niets overblijft. Met andere woorden: Wie met pek (lees: Baudet) omgaat, raakt er door besmet.

De moraal van dit alles? Die zal ik U hierbij uiteen zetten:

Het is doodgewoon te kort door de bocht om overtuigde PVV-ers, die het gedachtegoed van Wilders op zichzelf nog steeds onverkort zijn toegedaan, naar het FvD te verwijzen, alleen omdat ze met oprechte bezorgdheid waarnemen dat het op den duur met de PVV dreigt vast te lopen doordat haar interne beleid niet in een link naar de basis, de kiezer, voorziet. Dat de ontwikkeling met enige aanpassingen weer goed op de rails zou kunnen worden gebracht. Dat daarvoor niets anders gedaan hoeft te worden dan wat praktisch alle politieke partijen in Europa, ook de realistische, doen: de basis op een normale manier bij het geheel betrekken. Temeer daar de gebeurtenissen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben bewezen dat de extreme beslotenheid van de PVV toch evenmin een garantie is gebleken om ongewenste elementen buiten de deur te houden; dat integendeel in talloze gevallen het kind met het badwater is weggegooid….

Excuses, daar ga ik weer. Maar kort en goed: zorgen over al deze niet te ontkennen verschijnselen hebben is niet hetzelfde als niet langer achter het onversneden gedachtegoed van diezelfde PVV staan. Integendeel zelfs!

Dus wat zouden diezelfde bezorgde mensen nu bij het grachtengordel-aftreksel FvD moeten doen? Worden zij niet met de pek besmet, dan stoot de pek ze bij voorbaat af! Baudet is deze kiezers niet waard; laat de PVV liever tonen dat zij ze wél waard is, al is het maar door bepaalde aanpassingen op den duur tenminste bespréékbaar te maken.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Forum voor Democratie, PVV. Bookmark de permalink .

32 reacties op “Wie met pek (lees: met Baudet) omgaat, wordt ermee besmet”!

 1. Statler & Waldorf zegt:

  Hiddema moet het hebben van zijn eloquente kunstjes, leuk hoor en dan?
  Baudet van zijn charme en die heeft hij, eerlijk is eerlijk maar dan?

  Maar feitelijk is het FvD de VVD 2.0 in een strak modern jasje, met de nodige scherpslijperij omtrent de EU maar dan?

  Het FvD heeft, lees hun standpunten, niets tegen de islam en daar zit ‘m toch echt de crux in Europa en haar toekomst of wat daar van over is en dan?

  Geliked door 2 people

 2. zwartschakel zegt:

  Wat een vieze ,oneerlijke aanval op Forum is dit ,inplaats van “eendracht maakt macht ,nee “verdeel en heers ,al is dat na al die jaren van PVV politiek ,het paard achter de wagen spannen ,”kopvoddetax ? 1950 Nederlandse vrouwen bekeken ? “MInder Minder ,resultaat van deze kinderlijke ,tot niks leidende uitspraak ,anderhalf miljoen mensen zijn hierdoor voor Jan Lul naar het stembureau geweest ,metoo ! Martin Bosma zou een veel betere woordvoerder zijn ,die “slaat de tegenpartijen met hun eerder gedane ,en nu herroepen uitspraken op een inteligente wijze om de “oren , Wilders ,ik heb steeds op hem gestemt ,en vindt het te gek v woorden ,dat hij zo leven moet, maar hij maakt de ene blunder na de andere ,wil niet aan een debat meedoen ,omdat zijn broer op dat kanaal lelijke dingen over hem gezegd heeft ,dus gaat prive boven het belang van een hele bevolking ,want hij komt niet alleen op voor zijn stemmers ? Aan hoeveel debatten deed hij mee ,wat was zijn inzet voor het volk ? En “slome Sjakie in de gemeenteraad zetten ,en nog op hem stemmen ook ,foto in de krant ,daarna werd Sjakie ,en niet Geert afgebrand ,ik kan nog zo veel voorbeelden over de Stomme dingen die hij deed/doet ,maar weet en begrijp een ding ,jullie en schrijver van dit stuk vuilspuiterij ,moeten nadenken ,en niet zo met je eigen dommigheid te koop lopen ,Forum weg ,en dan is Ned gered ,met een partij ,die slechts aan de zijkant af en toe ,”boe mag roepen ,na hoeveel jaar regeren ook al weer?met ,en met welk grandioos resultaat ,willen jullie gotverdomme dit land dan echt naar de klote helpen ,jullie maken de VVD nog groter met elk lelijk woord ,gerricht tegen welke andere rechtse partij dan ook buiten de PVV en hoeveel waren er dat ook al weer ? ,wees zuinig op elke tegenstemmer van het Brusselse wanbeleid ,of nog 12 jaar op Wilders wachten ,ondertussen gaat de invasie van meer verkrachters en moordenaars door en waar Europeanen 1 of 2 kinderen nemen ,lijken de “nieuwkomers te wedijveren met konijnen gezinshereniging ,over twaalf jaar overheersen zij de op hun kont zittende laffe klagende hollandse toekomstige slaven ,of dode slachtoffers en jullie willen een partij die nog wel een stem heeft en dezelfde strijd voert ,via deze achterbakse riooljournalistiek de nek om draaien ,bedenk wel ,dat jullie een dik touw doorsnijden ,en aan een heel dun touwtje blijven hangen ,en de tijd haalt jullie in ,want de moslims neuken voort ,waar jullie aan een dood paard blijven trekken !,en een lelijk woord ,wat ik met grote moeite inslik .Om te kotsen ,denk aan mijn woorden ,als jullie op de knetje,s gaan voor DENK ,Kuzu is blij met domme mensen ,hij zegt ,”Waar twee ongelovige honden vechten om een “been ,loopt de in Mohammed gelovige er mee heen ! Kinderen ?

  Geliked door 1 persoon

  • Wolf zegt:

   Eendracht maakt macht. Maar u zaait zelf ook tweedracht in uw commentaar met 4 x ‘jullie’ te schrijven i.p.v. ‘WIJ’ als eendrachtig Rechts stemmers. Bedoelt u met “jullie” ons de PVVers? De FVD is en blijft een onbetrouwbare vvd achtige partij die zoals Theresa terecht al aanhaalde zelfs voor DENK meestemden. Nooit niet krijgt die Dandy mijn stem.

   Like

  • Wolf zegt:

   P.S. Theresa , dank u voor uw KRISTAL heldere bijdrage.

   Geliked door 1 persoon

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Zwartschakel, je bent het levende voorbeeld van het gezegde: “Je wordt wel overreden door een strontkar, nooit door de Gouden Koets.

   Je wilt wel Theresa tot op de grond afbranden, maar je bent zelf nog niet eens in staat om “godverdomme” foutloos te schrijven.

   Flikker toch op!

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

 3. Hendrik M. zegt:

  Ben ook PVVer, en zie Baudet (FvD) zeker als een welkome aanvulling op Wilders (PVV).
  FvD, een rechts achtig iets waar een ieder op kan stemmen die niet op de PVV durft stemmen; en dat zijn er meer dan u denkt…

  Like

 4. laura van der storm zegt:

  Theresa, ik heb 1/3de gelezen en ga helemaal met je mee!!! Zijn mijn gedachten ook al een lange tijd! Ga nu naar bed en lees morgen weer verder. Welterusten.

  Geliked door 1 persoon

  • laura van der storm zegt:

   Zoals ik al zei: helemaal mee eens. Chapeau. Ik stuur je mail even door naar mijn zoon. (40)Die is over gestapt naar het FvD. Dat zal hem leren :-))

   Geliked door 2 people

 5. Xander zegt:

  Bedankt voor uw bijdrage, wederom het lezen waard!
  Mevr.Geissler let wel Wilders kon er ook wat van voordat hij zijn lucratieve politieke handel (het anti islam geluid aanboorde)
  Ten tijde van zijn VVD lidmaatschap zijn er ook filmpjes en meningen gemaakt waardoor ik nu ook zou kunnen denken: laat Wilders maar, om nog maar te zwijgen over het gedweep met Israël.
  Laten we het houden op jeugdzonden of voortschrijdend inzicht dit zal in zekere mate ook gelden voor het FvD, het verstand komt nu eenmaal met de jaren al is Dries van Acht een uitzondering op deze regel.
  Het ritueel slachten door verderfelijke moslims werd allengs een stuk minder erg bevonden door de PVV toen er weerstand vanuit de Joodse kliek kwam ten aanzien van deze ook door de Joden gehanteerde gruwelijke vorm van dierenmishandeling.
  Voorlopig blijf ik in het PVV kamp maar ik sluit me bij voorbaat niet af voor het geluid van iets nieuws als een Forum voor Democratie.

  Xander

  Geliked door 1 persoon

 6. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Interessant artikel Theresa! Petje af zoals jij je gedachtes en ideeën weet te verwoorden. Na het lezen ben ik het echter nog steeds (in ieder geval op 1 punt) niet met je eens dat het nou perse zo’n gemis is dat de PVV geen ledenpartij is. PVV=Wilders en dat heeft ook voordelen. Denk alleen maar aan interne onenigheid en ruzies.

  Like

 7. a s n den haan zegt:

  Wat in dit artikel wordt gevraagd van de PVV(Geert Wilders) zal zeer waarschijnlijk niet gebeuren.
  Ongeveer 10 jaar geleden heb ik in bijeenkomsten van kleiner groepen al vele pogingen daartoe ondernomen.
  Het enige contact dat met de mensen van de PVV tot stand kwam was met een lid van de Provinciale Staten voor de PVV en dat voornamelijk tijdens de tijd dat er flyers moesten worden rondgestuurd.
  Ook vragen via e-mail gesteld werden nauwelijks of niet beantwoord. Zelfs persoonlijke e-mails
  werden niet beantwoord, dat vond ik zeer ongepast.
  Daarom geloof ik niet dat er iets zal gaan veranderen. Jammer, maar het is niet anders.

  Geliked door 1 persoon

 8. leefbarbaar zegt:

  Peilingen moet je inderdaad negeren. Boerenbedrog.
  Horen bij de oude media en de NPO. Niet bij het internet.

  Geliked door 1 persoon

 9. Asgard zegt:

  Leuk hoe mensen het politiek blijven beschrijven,…snappen jullie dan echt niet dat het nu geen ene fuck meer uit maakt de politiek,..de Europese agenda is bepaald daar doet politiek voeren niet meer aan mee,..ja voor het oog wel natuurlijk want zo word de schijn opgehouden en nog tijd gewonnen, bereid je voor op wat komen gaat, zorg gewoon dat je heel goed voorbereid bent!

  Geliked door 3 people

  • Wolf zegt:

   Nee, de “europese agenda ” VERSCHROMPELT ” in een sneltrein vaart dankzij onze medestanders de Visegrad landen, Oostenrijk ,Trump, Italië Catalonié en het alsmaar groeiende AFD in Duitsland. GOD Zij Dank.

   Like

   • Wolf zegt:

    U geeft veeeeel te snel op. We zijn samen met honderden miljoenen TEGEN eu in Europa vertegenwoordigd!

    Geliked door 1 persoon

   • Asgard zegt:

    Wolf,..dank je voor je reactie, alleen jammer dat je het niet snapt, ondanks dat je zegt dat je wakker bent, nog niet genoeg wakker dus. lees nog even 1 x goed als je wilt,….het verschrompelt zeg jij, dat mag kloppen en zelfs zo zijn, maar wel tegen een hoge prijs zal dat betaald worden.

    Like

 10. Wolf zegt:

  Ook belangrijk punt is dat onze PVV de enige partij TER WERELD is nota bene ZONDER leden maar met 1 lid. DAT heeft velen die uw bijdrage lezen ook wel weer wakker geschud en aan het nadenken gezet. Nogmaals , een ledenpartij en jongeren afdeling voor de PVV zou alleen maar tot een Almachtige GROTE PVV leiden. De jeugd raken we kwijt op deze manier en ook wij volwassen die nu aan FVD denken, in onze PVV terwijl ze met Wilders altijd wel voordat ze het stemrecht hadden, wegliepen.

  Like

 11. Thierry Baudet is gewoon een sympathieke vent met de goede looks, net zoals Yasser Feras, daar mee houdt de vergelijking op met deze twee politieke tegenpolen. Het FVD betekend gewoon een versplintering van het rechtse gedachtegoed, het drijft de rechtse realistische kiezers uiteen en de “Salamitactiek” dat is nu precies de bedoeling van het politieke establishment.

  De politiek zit gewoon zo in elkaar, wanneer er té veel stemmen opgaan voor regeringsdeelname van deze islam kritische partijen dan stelt men toch gewoon een cordon sanitaire is, daar zijn ze verschrikkelijk goed in hoor kijk maar naar de voorbeelden in België en Nederland.

  Het politieke, parlementaire systeem is zo ontwikkeld dat sinds 1848 hier in Nederland nog steeds haar werk doet, ongeacht het plotselinge pieken van de kritische partijen die roet in het eten van de reguliere partijen dreigen te gooien. Heb het wel eens meer gehad hoe een partij van binnen en buiten uit kapot gemaakt kan worden, de zg. ‘Salamitactiek’.

  Salamitactiek, ook wel bekend als de salami plakjes strategie, is een verdeel en heers proces van bedreigingen en bondgenootschappen gebruikt om tegenstand te overwinnen. Men kan de tegenstand, oppositie beïnvloeden en uiteindelijk het politieke klimaat ten gunste van hen die de salamitactiek toe passen te doen keren.

  Meestal wordt de gebruikte salamitactiek op onderdelen toegepast, op deze wijze wordt de oppositie geëlimineerd plakje voor plakje totdat men zich realiseert (meestal te laat) dat de partij visie versplinterd is en de ideologie weg is in zijn geheel. In sommige gevallen omvat de oprichting van verschillende fracties binnen de oppositie partij en dan ontmantelen die partij zich van binnenuit, zonder dat de afgesneden plakjes protesteren.

  Salamitactiek heeft meeste kans van slagen als de toepassing hiervan hun ware en op lange termijn motieven verborgen en handhaven van een houding van samenwerking en behulpzaamheid, terwijl die zich bezighouden met de beoogde geleidelijke ondermijning van de oppositie.

  Like

  • spoorinmiddelsbijster zegt:

   Sympathieke vent met goede looks? Inderdaad dat gaat m.i op voor Baudet. Maar Klaver?sympathiek vind ik hem zeker niet maar goede looks? Nou daar heb ik een andere mening over, ik vind het een mietje om te zien een slapjanus, niets mannelijks aan. Vind hem ook al is hij niet echt lelijk hoogst onaantrekkelijk.

   Like

 12. Giny zegt:

  a s n den haan

  Elke verandering is zeker geen verbetering.
  Bij FvD klagen de leden steen en been dat ze geen antwoord krijgen, daar zijn de leden alleen goed om te betalen, daar draait alles om geld. Veel leden haken af omdat ze heel erg teleurgesteld zijn in die partij, net zoals Theresa aangeeft, zijn ze meer VVD in een net jasje!
  Zelfs Martien Pennings heeft inmiddels zijn lidmaatschap opgezegd.

  Geliked door 2 people

 13. Taljaard zegt:

  FvD lid hier; tussen twee preken/diensten door;.
  Met alle respect voor de schrijfster, die ik haar standpunten ook gewoon gun; Wilders is een moedig man en een volhouder, maar zijn agenda is m.i. gewoon te eenzijdig.
  Want het is niet in de eerste plaats de islam die het grootste probleem vormt, maar degenen in de kartelpolitiek en de EU die deze islam en de massa-immigratie faciliteren en stimuleren.
  Dat heeft men niet slechts bij het FvD, maar ook bij de AfD en bij het Hongaarse Fidesz, en in afgeleide zin tevens bij de Amerikaanse Republikeinen, ingezien.
  De islamisering van onze samenleving is een uitkomst van het neo liberale en socialistische corporatisme, wat zowel de EU als de daarvan in het directe verlengde landelijke kartelpolitiek kenmerkt, en niet de oorzaak van deze islamisering. Dit probleem dient dus bij de wortels te worden aangepakt in plaats van bij de kruin, want anders blijft het slechts symptoombestrijding.

  Daarmee is echter helemaal niet gezegd dat FvD-ers en PVV-ers niet door een deur zouden kunnen, of dat het FvD en de PVV geen coalitiepartners zouden kunnen zijn in een eventueel (en hopelijk!) nieuw kabinet, waar wat mij betreft de tweede partij waar ik lid van ben (en ook al een tijdje was), de SGP, tevens deel van zou kunnen uitmaken. De macht van het neo liberale en socialistische pan Europese kartel, met haar centrum in de as Brussel-Berlijn, zal in Nederland pas gebroken kunnen worden, wanneer wij op rechts bereid zijn om over onze eigen (in mijn geval christelijk-reformatorische) schaduw heen te springen, ten einde daartegen een verenigd front te kunnen vormen. En als wij de bijl zo aan de wortels kunnen leggen zal ook de islamisering een halt toe geroepen kunnen worden.

  Geliked door 1 persoon

 14. Geen behoefte aan partij-lidmaatschap van een PVV. Ik stem op PVV vanwege onderwerpen en dien ten gevolge uitgestippeld beleid op de dossiers islam en EU. De tegenwerking van andere politieke partijen omtrent die dossiers zowel in de tweede kamer als in gemeenteraden is stuitend. Meerdere keren in de afgelopen 11 jaar een emailtje naar de PVV gestuurd. Geen email terug ontvangen, maar zag soms dat men de onderwerpen oppakte die ik dan weer op tv terug zag komen wanneer iemand van de PVV over betreffende onderwerpen ( gezondheidszorg, dierenleed etc) een gesprek had. Genoeg ‘inspraak’ zou ik zo zeggen. Wilders kent het politiek spel prima……..
  Bovendien al een persoonlijk gesprek gehad met Henk van Deun. Prima zo. Ik stem niet op een politieke Partij zijn ledenstelsel, maar politieke agenda

  Geliked door 1 persoon

 15. NederViking zegt:

  Ik hoop dat de PVV en FvD ooit zullen kunnen samenwerken. Dat zou goed zijn voor de rechter flank in het politiek spectrum. Het versnipperen van rechts is wat de tegenstanders graag willen. Tegenstanders zijn natuurlijk de linkse partijen, die versnipperd waren, maar elkaar in Amsterdam gevonden hebben. Ook de zittende politiek elite, die de PVV hebben uitgesloten, zijn tegenstanders die rechts graag versnipperd zien. Als FvD ooit het aantal stemmen haalt dat de PVV heeft, zullen zij waarschijnlijk ook worden uitgesloten van deelname aan een politiek bestuurslichaam door links en de politiek elite. Anti-islam is idd een minder groot ding van de FvD, ze zijn meer tegen de politiek elite. Deze politiek elite gebruikt de islam om het volk uiteindelijk te knechten. Al onze vrijheden worden ons afgenomen, omdat we “beschermt” moeten worden tegen de islam. Ook finacieel minder vrijheid, want de belastingen zijn torenhoog, en moeten omhoog, om de immigranten te betalen die aan het subsidie en uitkeringsinfuus liggen. Ik zie dus eerder overeenkomsten tussen de PVV en FvD, dan tegenstellingen. Zo hoop ik ook dat de lokale rechtse partijen, zoals Leefbaar, ook bij de rechtse samenwerking betrokken zullen worden.

  Geliked door 1 persoon

 16. bigljohn zegt:

  Het Forum voor Democratie had er nooit moeten komen, want het is geen vlees, noch vis. Als het er op aan komt zie ik ze meedeinen met de oude politiek. Bovendien snoepen ze nogal wat klantjes weg bij de PVV, die anders groter was uitgevallen. Rechts moet puur rechts blijven (PVV) en daar past het FVD niet in. Ik vraag mij zelfs heel serieus af of het FVD niet in het leven is geroepen om de PVV klein te houden. Versnippering op rechts is wel het laatste waarop we zitten te wachten, want iedere nieuwkomer op rechts (is altijd nep rechts) doet de kracht van de PVV nog verder intomen, terwijl deze toch al zo zwaar gebasht word….

  Like

 17. Wim zegt:

  Het sterke punt van Wilders is dat hij als enige zich werkelijk consequent verzet tegen de opmars van de islam. Maar helaas, net als je denkt dat hij kan doorbreken met zijn principiële tegenstand, verpest hij het weer door kinderachtige tweets en onzinnige voorstellen, waar ik kromme tenen van krijg. Zo zal hij altijd blijven hangen op een beperkte aanhang, wanneer hij zich voornamelijk blijft richten op de Henk Bres-types.

  Baudet daarentegen lijkt minder principieel, maar spreekt wel mensen aan die Wilders een brug te ver vinden. Het feit dat er een universele linkse hetze (fascist! racist! extreem rechts! etc. etc.) tegen Baudet wordt gehouden, pleit ook wel voor hem, kennelijk wordt hij nu door het gespuis als een grotere bedreiging dan Wilders gezien.

  Baudet zal stemmen van Wilders afsnoepen, maar dat hoeft op zichzelf nog geen probleem te zijn. Beter twee partijen die samen meer stemmen hebben dan één partij die met alle principes altijd een kleine minderheid zal blijven vormen, en in de praktijk tamelijk machteloos zal blijken. Compromissen zijn onvermijdelijk als je ooit wilt kunnen regeren. Ieder moet voor zichzelf maar uitmaken waar hij of zij zich het beste bij thuis voelt, discussies en debatten zijn prima, maar eindeloos gehakketak op potentiële medestanders lijkt me weinig zinvol, want dat zal eerder averechts werken.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s