Jeruzalem: 2.600 jaar oude zegel ontdekt van hoveling van koning Josia in de Stad van David

Screenshot_135

(Door: “Brabosh”)

Als onderdeel van de archeologische opgravingen van het Givati-parkeerterrein in het David Nationaal Park in Jeruzalem werden onlangs een bulla (zegelindruk) en een 2600 jaar oude zegel (foto) uit de Eerste Tempel periode (1006 – 586 v. Chr.) met Hebreeuwse letters ontdekt.

Lees verder>>>
een ander Israëlisch geluid

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Heilige Land, Historie, Jeruzalem, Jodendom. Bookmark de permalink .

13 reacties op Jeruzalem: 2.600 jaar oude zegel ontdekt van hoveling van koning Josia in de Stad van David

 1. edwin vissers zegt:

  Sinds 13 oktober 2004 kent Israël weer een Sanhedrin met een president, een opperrechter en 69 leden. Dit Sanhedrin heeft aan president Poetin en president Trump een opmerkelijke vraag gesteld, namelijk of zij de plannen voor de herbouw van de tempel in Jeruzalem willen ondersteunen. Beiden werden in de brief herinnerd aan de niet Joodse koning Kores (Cyrus), in de 6e eeuw voor Christus de koning van Perzië, die het belang van herbouw van de tempel inzag en daarvoor Joodse werkers naar Jeruzalem stuurde om te beginnen met de herbouw van de tempel. Tevens voorzag hij in het benodigde geld.

  Like

 2. edwin vissers zegt:

  Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.” Ezra 1:2

  Alle koninkrijken van de aarde
  Omdat de frase ‘alle koninkrijken van de aarde heeft Hashem, de God des hemels, mij gegeven’ ook kan worden toegepast op de leiders van de twee grootste landen van de wereld, pleitte het Sanhedrin ervoor dat Trump en Poetin – evenals hun voorganger Kores) om dit oude Bijbelse decreet uit te voeren en het Joodse volk te steunen in hun heilige missie. Rabbi Weiss: “We zijn klaar om de tempel te herbouwen. De politieke omstandigheden van vandaag, waarin de twee belangrijkste nationale leiders in de wereld het Joodse recht op Jeruzalem als hun geestelijke erfenis steunen, is historisch gezien ongekend”.

  Like

 3. edwin vissers zegt:

  President Trump
  President Trump heeft Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël door het uitspreken van zijn plannen om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv te verplaatsen naar Jeruzalem. In 1995 was de Amerikaanse regering al overeengekomen dat deze verplaatsing zou gebeuren, (The Jerusalem Embassy Act) maar dit was vervolgens door elke Amerikaanse president tegengehouden. Trump beloofde dat hij het niet zal tegenhouden, maar zich juist actief zou gaan bezig houden met de verplaatsing van de ambassade.

  Poetin
  In 2012, tijdens zijn derde officiële reis naar Jeruzalem bracht Poetin een bezoek aan de Westelijke muur. (bij velen nog bekend als de Klaagmuur) Hij sprak daar een persoonlijk gebed uit en las uit de Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek. Een Israëlische omstander riep in het Russisch, “Welkom, president Poetin!” Poetin ging naar de man toe, die het belang van de Tempelberg en de Joodse Tempel uitlegde. Volgens de Chadrei Charedim, de Hebreeuws nieuwssite, antwoordde Poetin de man: “Dat is precies de reden dat ik hier kwam – Om te bidden voor de herbouw van de tempel.”

  De Verenigde Naties
  In aanvulling op de verzoeken aan Trump en Poetin heeft het Sanhedrin ook een beroep gedaan op de Verenigde Naties, de opvolger van de Volkerenbond, die in 1920 een resolutie aannam (het San Remo verdrag) dat in wezen de oprichting van een Joodse staat mogelijk maakte door delen van het verslagen Ottomaanse Rijk een nieuwe bestemming te geven. (zoals het mandaatgebied Palestina) In wezen was dit verdrag een reactie op – en goedkeuring van- de Britse Balfour-verklaring, uitgegeven door Groot-Brittannië in 1917, waarin een officiële erkenning en steun voor de oprichting van een Joodse staat.

  Bekrachtigd volkerenbesluit
  De Amerikaanse president Calvin Coolidge ratificeerde de San Remo-overeenkomst in 1925, waardoor de erkenning van een Joodse Staat juridisch bindend werd volgens de Amerikaanse wet. Het Sanhedrin benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is op dit moment de historische Amerikaanse inzet voor de staat Israël te benadrukken door het opnieuw vaststellen van de overeenkomst, omdat de Palestijnse Autoriteit probeert de wereldgeschiedenis te herschrijven, daarbij enthousiast geholpen door Unesco en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

  Wereldvrede
  Rabbi Weiss benadrukt dat het ondersteunen van de Joodse claim op Jeruzalem de hele wereld vrede zou brengen. “De leiders van Rusland en Amerika kunnen de naties van de wereld naar wereldvrede te leiden door middel van de bouw van de tempel, de bron van vrede,” aldus Rabbi Weiss. “Dit zal opwegen tegen de schandelijke UNESCO resoluties die de oorzaak van de toenemende terreur en geweld zijn.” Hij doelde hierbij op de twee resoluties van Unesco waarbij elk verband tussen de stad Jeruzalem en het Joodse volk werd ontkend en waarbij aan de islam het religieuze monopolie werd gegeven op veel van de heiligste plaatsen van het Jodendom.

  Een tempel uit de hemel
  Sommigen in Israël menen dat de derde tempel vanuit de hemel zal nederdalen, zoals beschreven in de Schriften. Rabbi Chaim Richman zei echter dat het een Bijbels gebod is om de tempel te bouwen. “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.” Exodus 25:8 ‘Net als elk ander gebod, is het aan de Joden om het zelf uit te voeren, en niet te wachten tot God het voor hen doet’ aldus Rabbi Richman.

  God zegent wanneer wij ons deel doen
  Rabbijn Richman begrijpt dat God een deel van het proces zal zijn, maar zegt dat het op geen enkele wijze de mens vrijstelt van het nemen van een proactieve rol. Om zijn punt te illustreren gaf hij een krachtig voorbeeld van de actie van de mens om de goddelijke wil tot stand brengen. In 1967, toen Israël werd geconfronteerd met een superieure verzameling vijandelijke legers die de Joodse staat wilden vernietigen, versloeg het Joodse leger hen. ‘Het vuur van de artillerie tijdens de 1967 Zesdaagse Oorlog was goddelijk gesanctioneerd vuur. Hashem’s zegen komt wanneer wij eerst ons deel doen. Eerst moet Israël Gods gebod vervullen en beginnen te bouwen en pas achteraf zal Hashem de uiteindelijke spirituele zegen brengen op wat zij met hun eigen handen hebben gebouwd en dan zal de rust van de Shechina (de aanwezigheid van God) op de tempel rusten’ aldus nogmaals Rabbijn Richman.

  Bezwaren tegen de herbouw
  Er zijn Joden die bezwaar maken tegen de bouw van de tempel en zij doen onbewust hetzelfde als de rabbijnen in Europa die in de jaren dertig de Joden tegenhielden om te verhuizen naar Palestina; zeggende dat God dat verbood. Toen de Joden naar Palestina trokken zegende de Here God hen door de vorming van de staat Israël. Net zo, vinden genoemde rabbijnen, dat het geen twijfel leidt dat de Torah het Joodse volk vertelt om te gaan naar de Tempelberg en daar de Derde Tempel te bouwen.

  Vrede en geen gevaar
  De wereld verlangt naar vrede. Verscheurd door oorlogen en aanslagen zijn we moe. Dat geldt zeker voor het Joodse volk, wat in 1948 hoopte veilig te zullen zijn in hun eigen nationaal huis Israël. Hoe bedrogen zijn zij uitgekomen! Het is begrijpelijk dat deze oproep om de tempel te herbouwen er komt; het Joodse volk verwacht hun Messias en hoopt dat Hij komt zodra de tempel er weer staat. Helaas hebben zij hun Messias afgewezen omdat zij niet konden geloven dat hun Messias (eveneens) de lijdende Dienstknecht zou zijn. Zij verwachtten (en verwachten nu nog steeds) de overwinnende Koning Messias. Als de tempel wordt herbouwd is de kans groot dat er inderdaad een man komt die vrede en geen gevaar belooft. En de kans is groot dat Israël deze man als hun messias zal verwelkomen. Een schijnvrede door hun verbond met de dood. De Heer Jezus zei het huilend: “Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient” (Luk. 19:42).

  Gebed blijft nodig
  Laten wij blijven bidden voor onze oudere broeder Israël, dat nu nog velen hun ware Messias zullen herkennen en erkennen! (de Messias belijdende Joden) Laten we bidden dat het moment spoedig zal komen dat gans Israël niet meer vertrouwt op wapens of verdragen, maar dat zij de Naam van God gaan roepen; Hem om hulp vragen. Dat zij gaan roepen om hun Messias: gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren!’

  Nog even.
  Een tijd die de Bijbel ‘de benauwdheid van Jacob’ noemt. We weten dat het komen zal. De vrede van Jeruzalem; we bidden het haar toe. En het komt. In de toekomst.

  Geliked door 1 persoon

 4. Corné zegt:

  Jerusalem is toch van de Palestijnen? Toch niet van de Joden? Geschiedvervalsing! Die bulla is er vast door de Mossad neergelegd. Of door de CIA ……

  Like

 5. Elena zegt:

  Naar zien dat jeruzalem van Israel is en sal blijven,God waak erover

  Like

 6. Jules Vismale zegt:

  Koning Josia was een van de weinige koningen van Juda die zeer rechtschapen was daar tallozen van zijn voorvaderen in Juda aan afgoderij deden, kinderoffers brachten aan prutsgoden, veel zonden begingen, de tien geboden overtraden, iets wat de koningen van Israël (weinigen daarvan waren familie van elkaar en meestal legeraanvoerders die andere koningen en hun hele familieleden vermoorden!) vrijwel allemaal aan bezondigden. In de term van GOD deden zij “Kwaad in de ogen des Here” en werden ze daar ook gruwelijk voor gestraft!
  Josia heeft de ondergang van Juda echter niet meer meegemaakt en als wij een dergelijke rechtschapen heerser hier hadden gekregen dan waren we allang van de gehate islam afgeweest!

  Geliked door 1 persoon

 7. rottenpikwick zegt:

  Binnenkort komt DT (Trump) met een zoveelste vredesplan voor Yeroeshalayim. Meen dat dit is opgesteld door zijn schoonzoon Jared Kushner. Er wordt beweert dat Trump misschien wel een opdeling van Yer. in petto heeft, waarbij de Tempelberg naar de Fakestinians gaat. Veel Israeliers zijn er niet gerust op. Er wordt ook beweert dat de Fakestinians het plan bijvoorbaat al afkeuren. Over een paar weken weten we waarschijnlijk meer. (Onder de haatmoskeet liggen de restanten van de Joodse Tempel, zegt genoeg wie er eerder waren)

  Like

 8. Thomasson zegt:

  Moslims in het algemeen en Palestijnen in het bijzonder hebben een talent om alles toe te eigenen wat van een ander is. Alles wat in strijd is met de realiteit wordt aangevuld door domme kinderlijke fantasieverhalen. Dat geldt ook voor het fantasieverhaal over Jeruzalem als derde heilige stad in de Islam. Het is bekend dat Mohammed kwam in zijn strijd niet verder dan de buurt van Akkaba aan de Rode Zee. Daar was hij overleden. Dus de rest werd aangevuld met het gevlugelde paard El Buraq die Mohammed naar de Tempelberg bracht. En precies waar de Joodse Tempel ooit stond, vlogen ze beide gezellig naar de hemel. Mohammed kon op dezelfde wijze ook vliegen vanuit Wall Street of Trafalgar Square in London. Ook de Klaagmuur is van de moslims. Waarom? Omdat de ezel van Mohammed stond daar te kakken. Hij kon geen geschikte WC vinden.
  Maar let op! Nu wordt Europa ook als islamitisch grondgebied toegeeigend https://ejbron.wordpress.com/2019/03/27/moslims-verklaren-europa-tot-islamitisch-land/ Dat is geen geintje!.
  Om hun recht op Europa te staven, zouden ze met zekerheid een leuk fantasieverhaal verzinnen die een combinatie zou zijn tussen The Game of Throne en Decammerone van de Italiaanse schrijver Giovanni Boccaccio (1349). Mohammed vloog met zijn superpaard naar Europa en bezocht Europese volkeren. Laat maar zeggen; de Vikingen. Hij sloot een weddenschap met hun koning, dat hij kan 100 vrouwen afwerken binnen een uur. Als hij erin slaagt, zouden de koning en zijn volk zich bekeren tot de islam. Allah houdt van potente kerels en geile wijven.
  De Vikingen geloofden hem niet. Mohammed liet ze zien dat hij kloten had van hier tot Timbuktoe, en slaagde de hele club vrouwen in de afgesproken uur te bewerken. De Vikingen waren onder de indruk en bekeerden zich tot de islam. Dat gebeurde ook met andere Europese volkeren. Na alle sekswedstrijden bekeerden zij zich allemaal. Helaas kwam het christendom naar Europa, en de Europeanen vergaten dat ze ooit moslims waren. Dat Mohammed kwam later dan het christendom, maakt niets uit …In fabeltjes kan alles gebeuren en alles is toegestaan.

  Like

  • fleckie zegt:

   Ineens kwam het verhaal van Mohamed ‘in het geheugen’ v.d. moslems,,!!!,,,,,,net als het verhaal dat ze mee hebben geholpen ons land ‘weer’ op te bouwen!! Wegvagend! dat DE WEDEROPBOUW na de Tweede Wereldoorlog, in feite al lang achter de rug was, doordat de TOENMALIGE generatie behoorlijk ‘de schouders eronder gezet’ had, dus. NIKS opbouw, van Nederland,…….en ZEKER. NIET. eigendomsrecht recht op.
   Israel, waar ze …sluipenderwijs, onder mom van werkzoekend binnendrongen!!.
   ……….In het Veldhovens weekblad van 27.3 2019, staat een verslag door H. Bettgens,
   over de …….”Historische expo over kamp SOBIBOR’……………’Het mag nooit vergeten worden”. ….Leerlingen uit het derde leerjaar vmbo v.h Sondervick College hebben een historische expositie gemaakt over kamp Sobibor.
   …..’Veldhoven: In de afgelopen jaren is er steeds. een. historische expositie te zien over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar is gekozen voor kamp Sobibor, een vernietigingskamp in Oost-Polen. De tentoonstelling is 20 maart officieel geopend en is op afspraak te bezichtigen tot en met 5 april.
   Namens de ambassade van Vrede. Veldhoven. en. Zeelst. schrijft geschiedenis gaf Mieke van Pisdonck acte de présence.” Oorlog is van alle tijden. Oorlog is onderdrukking. De gebeurtenissen mogen. nooit vergeten worden. Het staat ook. op. ons klokmonument ; opdat wij nooit vergeten”. …………..NIET. VERGETEN…………..Een v.d.leerlingen, M. Lemmens, is. al. van. kleins. af. aan. geinteresseerd in. de Tweede Wereldoorlog. ” Het heeft me altijd geboeid. Het is vreselijk wat er gebeurd is en dat mag niet vergeten worden en zeker niet meer gebeuren”.
   Kamp Sobibor is een voormalig verbpvietigingskamp. in Oost-Polen. Er zijn ten minste 170165 personen naar Sobibor gedeporteerd voornamelijk Joden, maar ook Roma en niet-Joodse Polen. De meesten die er aankwamen,stierven nog dezelfde dag.Degenen die de eerste selectief overleefden werden tewerkgesteld. Uiteindelijk wachtte ook hen de dood.” Onze geschiedenis docent Marcel Marssen weet ‘HET. ZET. JE. AAN. HET. DENKEN. OVER HOE. GOED. WIJ. HET. HIER. HEBBEN”,…heel veel v.d.oorlog en kan dit heel mooi verwoorden in de lessen. Mede dankzij deze expositie en de lessen krijg je een goed inzicht: het zet je aan het denken over hoe goed wij het hier hebben. We zijn veilig en leiden een redelijk veilig leven”. …………..OPSTAND…………..Over zijn pitch zegt Mads dan ook” Doodeng en eng om te doen,maar als je dat a fret tegen het gebeurde in Sobibor in juli en augustus 1943,werd een geheim Comitee opgericht. Na een voorbereiding van 22 dagen vond er een opstand plaats op 14 oktober 1943.” Van de ca 600 gevangenen van Sobibor hebben er drie tot 400 proberen te vluchten. Veel van hen werden tijdens hub vluchtpoging doodgeschoten of gedood door de mijnen die rond het kamp lagen. Van de mensen die konden vluchten werden er later nog veel gedood omdat ze tijdens klopjachten werden ontdekt of verraden. Uiteindelijk hebben nog geen 50 gevangenen de opstand overleefd. Na de opstand besloten de Duitsers het kampnop te heffen. Er werden 30 Joden uit TREBLINKA gehaald om het vernietigingskamp te slopen.Na de sloop werden ook deze mensen doodgeschoten,
   .” Het is belangrijk dat we deze gebeurtenissen blijven herinneren zodat het in de toekomst niet meer zal gebeuren”. Wie de tentoonstelling wil bezoeken,kan contact opnemen. via de mail met docent Martel Maessen. mmaessen@sondervick.nl*~*~*~*~*~*~*…… Fleckie : ZEER. ‘lezenswaardig ‘! zijn dan ook de .boeken’Der SS- Staat, +. Anatomie. des. SS-STAATES’…’De GELE Ster’, ‘. Het boek. der Kampen’ …….en…’HITLERS PAUS’, en vanzelfsprekend. hoe deze bloeddorstige. beesten, MET hulp, van div. INSTANTIES! indertijd! met. hun. heenkomen , …tot. ZELFS!!! in ARABISCHE!!!. + Zd. AMerikaanse landen konden ‘neerstrijken’!!!*~*~*~*~*~*~*~

   Like

 9. Aegolius cs zegt:

  En we reizen immer door de geschiedenis van Israëlisch archeologische opgravingen en vinden niets van wat mogelijk op een voormalige Palestijns woongebied zou kunnen duiden.

  Dan moet het nepnieuws zijn, toch?!

  Een verschil: Palestijnen waren eeuwenoud een trekkend volk waarvan het genetische onderzoek uitwees dat merendeels toe te schrijven was aan inwoners van Jordanië.

  En de Joden na Bijbelse omzwervingen, vonden te dien tijde en plaats zich aldaar te vestigen. Ondanks het mandaatgebied Palestina en navolgende “oplossingen” ontstond de hedendaagse situatie:

  Arafat † en zijn navolgers exploiteren ZIJN Palestijnse gedachtegoed, mede gesteund VN. Het zal geen Midden-Oosten probleem zijn voor China en Rusland maar meer zorg zijn voor de EU en de VN.

  Lang leven Israël mag ik hier schrijven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s