Waarom is het Europese antisemitisme in opmars?

Screenshot_89

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

Men vraagt vaak aan mij waarom het Europese antisemitisme steeds meer toeneemt. In de media wordt van een toename van incidenten in verschillende belangrijke landen bericht. Voordat we op deze data ingaan, dient erop gewezen te worden dat de statistieken tussen de landen niet vergelijkbaar zijn.

Na al die jaren van enorme Jodenhaat heeft de EU zich niets eens ingespannen om vergelijkende statistieken over antisemitisme op te stellen.

Desondanks worden de jaarlijkse cijfers in een specifiek land in de regel volgens dezelfde methodiek verzameld. In Frankrijk steeg volgens informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken het aantal antisemitische gebeurtenissen van 311 in het jaar 2017 naar 541 in het jaar 2018. “Antisemitisme breidt zich uit als een gif”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

De Duitse regering meldt dat in het jaar 2018 1646 delicten verband hielden met de haat tegen Joden. Dit komt overeen met een stijging van 10% tegenover de jaren daarvoor. Het aantal lichamelijke aanvallen steeg van 37 in het jaar 2017 tot 62 in het jaar 2018.

De door de Brits-joodse verdedigingsorganisatie “Community Security Trust” (CST) verzamelde cijfers tonen aan dat in 2018 in het Verenigd Koninkrijk 1652 antisemitische gebeurtenissen gemeld werden. Dit komt overeen met een stijging van 16% tegenover het jaar daarvoor. De hoofdzakelijk geweldloze incidenten vonden tamelijk regelmatig in de loop van het jaar plaats. Voor het eerst werden iedere maand minstens 100 incidenten geregistreerd.

Des te meer data er verzameld worden, hoe erger wordt het resultaat. Uit een peiling in maart 2019 bleek dat 90% van de Franse joodse studenten aangaf dat ze antisemitisch misbruik op het universiteitsterrein meegemaakt heeft. 20% gaf aan dat ze minstens eenmaal het slachtoffer werd van een antisemitische lichamelijke aanval. Van deze personen zei meer dan de helft dat ze meer dan één keer geweld zouden hebben meegemaakt.

Uit de Eurobarometer-studie met 484 waarnemingen van antisemitisme in het jaar 2019 bleek dat in alle bovengenoemde landen de meerderheid van de bevolking antisemitisme waarneemt als een groot probleem.

In het jaar 2018 voerde de “Fundamental Rights Agency” (FRA) in twaalf landen het waarschijnlijk grootste onderzoek over de waarneming van antisemitisme door Joden uit. Dit onderzoek is statistisch gezien weliswaar niet steekhoudend, maar geeft duidelijke aanwijzingen voor een zwaarwegend antisemitisme.

Er zijn vele andere onderzoeken beschikbaar. De uitspraak met betrekking tot het toenemende Europese antisemitisme is duidelijk.

Wat zijn daarvoor de redenen? Om dit fenomeen volledig te begrijpen, is een serie verdiepende onderzoeken nodig. Elke analyse zonder deze data bezit speculatieve elementen. Maar dat betekent niet dat we niets weten.

Net zoals veel andere thema´s van de postmoderne tijd zijn ook de redenen voor de toename van het antisemitisme divers. De bewering dat antisemitische incidenten in Europese landen zouden toenemen wanneer Israël grotere campagnes tegen de Palestijnen uitvoert, kan in het verleden geldig geweest zijn. Temeer daar ook veel moslims die zichzelf met de Palestijnen identificeren nu tegenwoordig in Europa leven. Het feit dat Israël in 2018, een recordjaar van het antisemitisme in Europa na de Tweede Wereldoorlog, geen grote offensieven heeft uitgevoerd, lijkt er echter op te duiden dat een grote wisselwerking met het Israëlisch-Palestijnse conflict niet de belangrijkste aandrijvingskracht van de haat is.

Een veel belangrijker element is de structurele component: Antisemitisme is een integraal bestanddeel van de Europese cultuur. Dat is al eeuwen zo. Antisemitisme is een veel ouder kenmerk van de Europese cultuur dan de democratie. Terwijl het antisemitisme in de loop der eeuwen ononderbroken bestond, gold dit niet voor het veel jongere concept van de democratie. In veel landen werd ze door nazisme, communisme en fascisme onderbroken. Een deel daarvan was vrijwillig en een deel het resultaat van de bezetting.

De opkomst van sociale media is een andere belangrijke factor voor antisemitische hetze. In de middeleeuwen gingen de Dominicaanse monniken van stad naar stad om tegen de Joden op te hitsen. Nu verbreidt de haat zich met grote snelheid op internet. Het blokkeren van hatespeech door bedrijven die internetdiensten aanbieden, is ontoereikend. Datzelfde geldt voor sociale media ondernemingen zoals Facebook en Twitter.

De beste periodes voor Joden in democratieën zijn in de regel in de rustiger tijden. Tegenwoordig schijnen de onlusten toe te nemen. De hoofdzakelijk islamitische immigratie, die begeleid werd door talrijke terreuraanslagen, was een belangrijke factor voor de toename van het rechts-populisme en een serie Europese landen. Dat op zijn beurt heeft tot reacties tegen het populisme geleid. De EU bevindt zich in een fase van onzekerheid. De Brexit is een belangrijke factor, maar niet de enige, die de toekomst van de EU vertroebelt. De economische problemen in Italië zouden effect kunnen hebben op de hele EU.

De zich voortslepende economische groei in de EU stimuleert politieke bewegingen, die een deel van de rijkdom willen herverdelen. Dit schept algemene onrust en kan de levensomstandigheden van de Joden tot bepaalde hoogte beïnvloeden.

Een andere factor is de op veel plaatsen door de staat verwaarloosde steun aan de politie. Berlijn is op dit moment de hoofdstad van het antisemitisme in Europa. Er bestaan zware beschuldigingen tegen de Berlijnse Senaat zijn politie niet ondersteund te hebben. De politie heeft vaak gebrek aan technische, personele en juridische middelen in de strijd tegen de grote Arabische clans, die de georganiseerde criminaliteit met prostitutie, drugshandel en “beschermingsgeld” in de stad domineren.

Ook het justitiesysteem in verschillende Europese landen schijnt niet effectief te zijn. Het “Simon Wiesenthal Center” heeft lang geleden aangekondigd dat het, wanneer eindelijk een van de vele klachten over antisemitisme in de op twee na grootste stad van Zweden tot een veroordeling door een rechtbank zou leiden, zijn reiswaarschuwing voor de stad zal beëindigen. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

Tegen deze achtergrond is het onwaarschijnlijk dat het tot aanzienlijk positieve veranderingen van de levensomstandigheden voor de Europese Joden zal komen. De Joden, die in Europa leven en zich openlijk met het Jodendom willen identificeren, zullen moeten leven met antisemitisme. Hoe meer joods ze zijn, des te waarschijnlijker zullen ze met problemen en bedreigingen geconfronteerd blijven worden, die voortkomen uit de haat tegen Joden.

Bron:
www.audiatur-online.ch
Door: Dr. Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Barbarisme, Europa, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

26 reacties op Waarom is het Europese antisemitisme in opmars?

 1. Alphons Mantel zegt:

  immigratie is de hoofdoorzaak

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Dat niet alleen! In Europa heeft het antisemitisme al honderden jaren zijn wortels gehad daar talloze christenen, katholieken, protestanten e.v.a. de joden al beschouwden als een minderwaardig volk, hebberige grootkapitalisten, verspreiders van ziektes, religieuze moorden, het streven naar de wereldheerschappij en later nog dat zij in de 20ste eeuw het gehate communisme aan de macht geholpen zouden hebben!
   Het is nooit uit Europa verdwenen en thans is het nou 130 jaar geleden dat de grootste jodenvernietiger in de geschiedenis, Adolf Hitler, werd geboren!

   Geliked door 1 persoon

 2. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Goed geformuleerd. Het betreft grotendeels Islamitisch geïmporteerde Jodenhaat

  Like

  • Thomasson zegt:

   @Drs. E.N. Schilder.Maar hij formuleert het heel voorzichtig. In de tekst ziet men dat de klemtoon ligt overduidelijk op extreem rechts en de waarom van extreemrechts enz. De moslims die voor 85% van de haat zorgen, komen pas tegen het einde ter sprake. Waarom zijn mensen zo verdomd bang de oorzaken gewoon bij de naam te noemen? Zeker nu als men weet hoe ze in Europa tekeer gaan niet enkel tegenover Joden, maar ook tegen christenen. Hoe meer politiek correct het land is, hoe gevaarlijker hen gedrag.

   Geliked door 1 persoon

 3. droevige mof zegt:

  Het grootste gevaar voor West-Europese joden komt ongetwijfeld van het islamisme, dat wordt gesteund door linkse groeperingen. Helaas is de rechtse scene echter ook niet vrij van subliminaal antisemitisme, vooral in verband met historische beschouwingen over de geschiedenis van het liberalisme en socialisme en de opkomst van het zionisme. Dan is er sprake van een Chazaren maffia die vandaag de dag nog steeds aan de touwtjes trekt en erin slaagt om zowel Trump als Clinton te controleren.
  Misschien, misschien niet, maar wie beschermt momenteel de bedreigde Joden in West-Europa? Front National, PVV, Vlaams Belang en de AfD. Tot slot tellen de feiten mee.

  Geliked door 1 persoon

  • Thomasson zegt:

   @Droevige Mof. Ik will graag mijn commentaar beginnen met een oud verhaal uit een Haagse achterbuurt. Oudejaaravond was meestal een perfecte tijd om ruzies te vereffenen en rottigheden uit te vreten. De bewoners van de portieken wisten dat, en zochten naar manieren zichzelf te beschermen. Bij een van de portieken stond een club van ongeveer 15 Surinamse jongens met baseball knuppels om iedereen die de portiek probeerde in te sluipen, tot pulp te slaan. In onze portiek woonde een oude Chinese stel. Ze gingen op Oudejaarsavond naar familie toe, en zij gaven hun kleinzoon opdracht het huis en de buren in het portiek te beschermen. De kleinzoon kwam met zijn vrienden naar hen huis om daar Oudejaarsavond te vieren. Op gegeven moment hoorde men een geschreeuw beneden. Jongeren probeerden de ingang van het portiek en de postbussen in brand te steken. De kleinzoon ging naar beneden en verzocht de jongeren weg te gaan. Een van hen, en reus van een kerel daagde de jonge Chinees uit: “Wat mot jij kkk Chinees!, Ik sla zo jij kop van je lijf enz. De kleinzoon was niet onder de indruk en zei op een rustige toon dat ze beter weg kunnen gaan. De reus viel hem aan, maar verwachte niet de Bruce Lee of Jacky Chen aktie dat erop volgde. Hij kreeg een vliegende trap in zijn gezich en viel zo met zijn kop op het vieze trottoir. Zijn vrienden renden als bange hazen weg en lieten hem daar liggen.
   De strekking van het verhaal is: de Joden doen niets om zichzelf te beschermen. Dit is erg dom, omdat laffaards vallen altijd mensen aan die zwak zijn. Als de Joden in West Europa verder willen leven, moeten zij zichzelf leren te beschermen. Waarom sturen zij hen kinderen niet vanaf het leeftijd van 4 jaar oud naar een gevechtsport? Het kan met Judo of Jiojitsu beginnen en verder doorgaan tot Krav Maga als ze tieners zijn? Waarom arrangeren zij geen specialisten uit Israel die cursussen in zelfverdediging zouden geven aan volwassenen? Specialisten die ze ook precies kunnen uitleggen hoe ze hun synagoge, zaak of huis kunnen beschermen. Beveiligingsatributen zijn op het ogenblik niet duur. Indien ze in een cluster wonen, zoals in Amsterdam, kunnen ze beveiligingsnet opzetten waar vrijwilligers 24 uur per dag de boel kunnen monituren en desnoods gewapend met alles wat in de wet is toegestan erop af komen. Ze kunnen ook bubbytraps bouwen in gevoelige plekken. Op het moment dat West Europa voor ze echt te gevaarlijk wordt, wordt het ook even gevaarlijk voor de Europeanen zelf. Dan is de burgeroorlog een feit.

   Geliked door 1 persoon

   • droevige mof zegt:

    Daarom namen de nationaal-socialisten al in 1933 de wapenvergunning van de joden weg.
    Ze wilden weerloze slachtoffers.

    Like

   • Jules Vismale zegt:

    @Thomasson, helaas waren er voor en tijdens WO II talloze Duitse, Poolse en Russische joden die Adolf Hitler en de nazi’s verre van gevaarlijk vonden omdat zij verwachtten dat in een beschaafd en hoogontwikkeld land als Duitsland, het land van Goethe, Schiller en Heine, het antisemitisme niet zo extreem zou worden!
    Veel Oost-Europese joden leden bovendien zelf al onder het antisemitisme in die landen en meenden dat zij met hitler, Himmler, Heydrich, Eichmann etc. wel tot een akkoord konden komen of een bondgenootschap gingen sluiten! er waren zelfs Oekraïense, Wit-Russische, Baltische en Russische joden die in 1941 de Duitsers als bevrijders zagen waardoor de nazi’s (die zagen trouwens de joden uit Polen en Rusland nog veel meer als ongedierte dan in Duitsland) hen met miljoenen konden doodschieten en vergassen!

    Like

  • Thomasson zegt:

   @Klaas. Het verhaal van de Kroaten kan best waar zijn. Tijdens de Joegoslavische oorlogen stroomden duizenden Islamitische al Qaida Mujahedeen vanuit alle islamitische landen naar Bosnia om daar tegen de Kroaten en Serviërs te vechten. Sinds de onafhankelijkheid van Bosnia-Herzegovina stroomt oliegeld in bakken naar dit land. Qatar plant daar moskeeën in iedere hoek van de straat. Bosnia-Herzegovina, Kosovo en Albanië (ten dele) zijn drie Islamitische landen op Europese bodem en daarvandaan komen de wapens die nu in bulk overal in West en Noord Europa liggen voor de Jihad van morgen. Wij moeten blij zijn dat Milosevic, Karadjic and generaal Mladic hebben ervoor gezorgd dat republiek Srpska (Banja Luka) is Servisch en boven zijn de Kroaten, dus de weg wordt gesperd. Maar zij kunnen wel via Italië west Europa bereiken.

   Like

 4. @Laudahn

  Schending van blogregel 3 en blogregel 5

  Webmaster

  Like

 5. Thomasson zegt:

  Iedere keer als Dr. Manfred Gerstenfeld en anderen over Jodenhaat schrijven, doen ze hen uiterste best de oorzaken voor deze haat en de aanvallen op Joden in de schoenen van zgn. extreemrechts te schuiven. De aandeel van moslims – al weet iedereen dat zij oorzaak nr. 1 zijn – wordt getrivialiseerd en het liefst geminimaliseerd. Ook in dit artikel komen de moslims pas tegen het einde aan bod. Hij noemt in zijn artikel drie landen: Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Drie landen die op de brink staan van een burgeroorlog veroorzaakt door een tsunami van moslims en negers migranten. Landen waar het rechtsysteem bevindt zich in staat van ontbinding. Dat geldt tevens voor alle andere systemen die de staat van een chaos moeten beschermen en in tijd van nood redden. Zie wat er nu gaat in Frankrijk? De opstanden van de Gele Hesjes tegen regering Macron en Moslims die staan te jubbelen bij het inferno van de Notre Dame! Zij durven dat openlijk te doen. Zij weten dat de politieke leiding van het land is doodsbang voor ze. Iedere week worden aanslagen op Franse kerken gepleegd en de daders mogen doodleuk vrij lopen. https://nl.gatestoneinstitute.org/14087/europa-kerken-vernieling-brandstichting. Als het land verkeert in zo’n toestand, waarom dan zouden moslims bang zijn om weerloze Joden aan te vallen! Wie zal ze tegenhouden? Zeker als ze weten dat de Joden zichzelf niet beschermen. Zij hopen dat de Vrienden van de Kalergi-Plan het voor ze zouden doen!.
  DEEL 2

  Like

 6. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  Deutsland anno nu lijkt op een enorme vuilnisbak vol met geimporteerde genetisch afval uit de Derde wereld.. De linksige coalitie van CDU, CSU en SPD en alle andere linkse partijen, zijn zelfs bereid hen eigen autochtone bevolking op te offeren t.b.v. zwermen primitieve wilden uit Islamitische landen en Afrika ..The Sky is the Limit!. Toen Angela Merkel riep haar bekende leus: “Wir Schaffen das!” Bedoelde zij een ding: Dat Duitsland zal op schema staan, vanaf het moment dat de gigantische zwermen haar grenzen zouden bereiken. De globalistische jongens van Bilderberg/NWO en de loopstinkers van de EU kunnen op haar land “Stolz” zijn. De Endelösung voor de Duitse autochtone volk is in zicht. De honderdduizenden jihadistische terroristen, moordenaars, pedofielen verkrachtets criminelen en kannibalen uit moslimlanden en Afrika zouden er voor zorgen dat de Kalergi-Plan is geen fantasie, maar werkelijkheid; Duitsland wordt vernietigd en de bevolking zwaar gedecimeerd….En wie zijn de Joden verdomme! Die deze plannen in de waar zouden gooien? Wie denken ze dat ze zijn? Grote delen van Berlijn zijn al onder de Sharia en de autochtone bevolking moet voor haar leven vechten- of vluchten. Duitse kinderen die in islamitische ghetto’s wonen en daar naar school gaan, beleven op deze scholen ware nachtmerrie. In plaats van leren, moeten ze daar leren te overleven in een vijandig gebied. In de VK is de situatie identiek aan Frankrijk en Duitsland; maar in sommige opzichten zelfs erger. De regering in dit land vindt het niet erg dat duizenden Britse meisjes en kinderen worden door moslims verkracht en gedwongen tot jarenlang prostitutie. https://www.youtube.com/watch?v=9FNXXCRvAQ0 Mensen die er tegen op komen. Bijvoorbeeld: Tommy Robinson, Paul Golding en Jayda Fransen van “Britain First” https://www.youtube.com/watch?v=AxsOXn7rZAI worden wegens discriminatie en racisme naar de gevangenis gestuurd. H.M. Koninging Elizabeth II. in eigen hoedanigheid woont nu in een stad waar een Islamitische Pakistani genaamd Sadiq Khan is de burgemeester. Een vent die overduidelijk de Islamitische agenda aanhangt. Wat kunnen Joden in dergelijke landen verwachten? Dat iemand naar hun eindeloze gejank zal luisteren? Nou! Types zoals Jeremy Corbyn van de Labour Party zeker niet! Hij ziet ze liever weer op de treinen naar Sobibor stappen. De Franse, Duitse en Britse Joden hebben maar een keuze: HET LAND TE ONTVLUCHTEN, VOORDAT HET TE LAAT IS. Alle drie landen bevinden zich in een situatie die gelijk staat aan Europa 1938. DE OORLOG HANGT AL IN DE LUCHT. Met een verschil: De Joden zijn dit keer niet weerloos.

  Geliked door 1 persoon

 7. Jules van Rooyen zegt:

  Graag het volledige verhaal, beste Manfred ? Het historische anti……… is vooral gericht geweest tegen het Kazarendom, niet de echte joden van de Tora, ons Oude Testament. Dus gericht tegen “de joden die geen joden zijn maar de Synagoge van satan” (Openbaring, 2:9,3:9). De katholieke Kerk heeft geweld tegen joodse gemeenschappen altijd proberen te voorkomen, ondanks het feit dat dat geweld altijd gevolg was van misdragingen. De huidige almacht van het geld van de City en Wallstreet, in de moderne tijd, is joodse geldmacht. Er zijn vele citaten beschikbaar ter onderbouwing. Bv. in zijn boek “You gentile” van Maurice Samuel, blz. 155, “We jews are the destroyers and will remain destroyers. Nothing you can do will meet our demands and needs. We will forever destroy because we want a world of our own.

  Geliked door 1 persoon

  • Mario Schettini zegt:

   beste Jules,
   ik heb veel waanzinnige reacties gelezen. die van u spant de kroon. u zegt met zoveel woorden: ‘het is niet aan de Jodenhaters te wijten, neen het is te wijten aan de Joden zelf, met name de Kazaren. volgens u heeft de RK kerk altijd geprobeerd de Joden te beschermen. even wakker worden, dit is net zo’n absurde redenatie als de veronderstelling dat pedofilie in de RK kerk een onbekend verschijnsel zou zijn. wat betreft Maurice SAmuel, er zijn veel JOden die lijden aan zelfhaat.

   Like

   • Jules Vismale zegt:

    Tijdens WO II waren er zelfs miljoenen Russen die, ongeacht dat Adolf Hitler en de Duitsers hen zo gruwelijk behandelden, vonden dat de nazi’s er goed aan deden de joden in West-Rusland uit te roeien! Daarbij was Jozef Stalij eveneens een antisemiet (hij zag hen meer als kapitalistische spionnen) en hij maakte in 1952 plannen om alle overgebleven Russische joden naar Siberië toe te deporteren wat uiteindelijk hun dood had betekend!
    Gelukkig ging dat smerige linkse ongedierte van een Stalin op 5 maart 1953 heel langzaam en pijnlijk dood wat ik hem van harte gunde!

    Like

 8. Ron zegt:

  Fout volk je land baar binnen laten, waar Merkel de topper in is

  Geliked door 1 persoon

 9. Mario Schettini zegt:

  @alphons mantel
  ik ben het niet met u eens. antisemitisme is een onderdeel van de Europeesche cultuur. een samenleving die geconfronteerd wordt met economische achteruitgang (huidig Europa) zoekt altijd een zondebok. dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. tijdens epidemieën kregen de Joden de schuld daar zij in veel gevallen gevrijwaard bleven van de ziekte. een duidelijker verband met persoonlijke hygiëne, bestaat niet. Joden worden dikwijls gebruikt om de aandacht van ernstige problemen (economisch, organisatorisch, financieel) af te leiden. Hitler ging zo ver om de Joden te beschuldigen van ‘rassenbederf’. de Duitsers – uitzonderingen daargelaten – liepen als een man achter hem en – heel belangrijk – zijn symbolen aan. heel weinig Duitsers vroegen zich af hoe de Joden, toen AH aan de macht kwam, het Duitse (lees Arische) ras kon verderven. in de jaren dat de nationale socialisten (!) aan de macht kwamen, telde Duitsland 40 miljoen burgers; het aantal Joden bedroeg ca 600.000 personen, hoe kan 1 1/2 % van een bevolking de resterende 39.400.000 personen verderven? dat het ingebakken.antisemitisme van moslims hier een gespreid bedje vond, is kristalhelder, maar het is niet de hoofdoorzaak, eerder een trigger. overigens: Prettige Paasdagen en dat geldt met name voor de heer Bron en zijn partner en eveneens gewenst voor de overige lezers van ejbron.

  Like

 10. Thomasson zegt:

  @Jules van Rooyen. Ik vind u commentaar interessant en ik zou graag paar kanttekeningen plaatsen. a) de zgn. Khazaren zijn voornamelijk de Russische Joden en niet de rest van de Oost Europese Joden. Na de aanval van Ivan de verschrikkelijke op hun land, zijn ze (en deel) gevlucht naar plekken in Rusland waar andere Joden wonen en hebben zich met ze vermengd. Vreemd genoeg niets van de Khazarische taal is overgebleven (taal die een Turk zou kunnen verstaan). Wat wel is overgebleven is de wijze van kleden met de grote bonthoed en andere kleding van ultraorthodoxe Joden. In dat opzicht zijn ze anders dan de Joden die 2000 jaar geleden in het Heilige Land hadden gewoond. Een groot deel van de Oost Europese Joden hebben geen Joodse Y-chromosoom, maar Poolse, Russische, Oekraïense chromosoom (of andere zoals Hongaars, Roemeens enz.). Deze ongewilde vermenging komt door de onophoudelijke pogroms en massaverkrachtingen die plaats vonden in dit deel van Europa. Precies op de wijze waarop de Bilderberg/NWO jongens proberen met de Europese bevolking te knoeien.
  De katholiek kerk was eeuwenlang alles behalve aardig. Denk maar aan de Spaanse Inquisitie en de Autodafe waar ze mensen hebben levend verbrand. In Den Haag bestaat achter de Gevangenpoort een plek genaamd Plaats, daar hebben ze lekker mensen geroosterd of gevierdeeld. De katholieken waren in de Tweede Wereldoorlog wat milder; vooral in België. Zij deden veel om Joodse kinderen in de klooster te verstoppen.
  Deze Maurice Samuel is een psychopaat.

  Like

 11. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Nog niet zo heel lang geleden zou ook ik gezegd hebben dat het antisemitisme veroorzaakt wordt door het importeren van de islam in Europa, en daar zit ook een grote waarheid in.
  Het is echter een misvatting te denken dat dit het enige is, de site waar ik in het verleden aan verbonden was is van een clubhuis van de PVV veranderd in het clubhuis van de NVU en de stinkende walm van antisemitisme stijgt er inmiddels bijna dagelijks uit op.
  Alle klassieke antisemitische retoriek kun je er ‘bewonderen’, je kunt het werkelijk niet zo gek bedenken; “Jack de Ripper was een Jood” (echt ik verzin het niet), alle media zijn in handen van Joden, de totale wereldeconomie is in handen van Joden, Bilderberg ? Joods !
  Einstein(Jood) had zijn beroemde formule gestolen en niet zelf bedacht.
  De islamitische overheersing van Spanje kwam door de Joden, de immigratie in Groot-Brittannië uit nota ben hun eigen kolonies georganiseerd door Joden.
  Werkelijk alles dat negatief is wordt gekoppeld aan Joden.
  Ondergetekende is direct na de eerste antisemitische artikelen vertrokken niet veel later gevolgd door Bolo en daar zijn twee anderen voor in de plaats gekomen ronduit strafbare dingen durven te zeggen.
  Kennelijk is er een publiek voor hoewel het nooit met zekerheid is vast te stellen wat echte reageerders zijn en wat sokpoppen.
  Het punt is dat het dus onder ‘gewone’ autochtone Nederlanders wel degelijk bestaat; puur en kwaadaardig antisemitisme.

  Like

  • Thomasson zegt:

   @Tijl Uylenspiegel. Natuurlijk is onder ‘gewone’ autochtone Nederlanders wel degelijk kwaadaardig antisemitisme. Als men de beschuldigingen van deze “PVV-antisemieten” analyseert, valt het direct op dat deze mensen zouden op geen enkele wijze kunnen horen bij een partij als Forum voor Democratie. Daar zijn ze te dom voor. Neem bijvoorbeeld het idee dat Einstein zijn relativisme theorie heeft gestolen ..van wie moest hij dat stelen? Wie was in staat dergelijke berekeningen te maken? Het is net of als wij zouden zeggen dat Nicola Tesla heeft zijn theorieën over Electro-magnetisme gestolen en Leonardo da Vinci heeft zijn wetenschappelijke theorieën gestolen uit de Egyptische Dodenboek. Het is bekend dat patriottische partijen of extreem linkse partijen hebben aantrekkingskracht op mensen met labiele persoonlijkheid. Dat is gebeurd met Janmaats CD die ook vele halvegaren aantrok (daarna CD86) en zo ook de PVV. Het kan ook zijn dat NVU probeert de PVV te infiltreren om het partij van binnenin over te nemen. Echter gezien de kwalitatief lage denkvermogen van deze gasten, zijn hun slaagkansen beperkt. Behalve lage denkvermogen zijn deze mensen ook bijzonder zwak en vooral laf.
   DEEL 2

   Geliked door 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Ik lees anders van geen enkele Bron reageerder, die daar wel degelijk aanwezig zijn en reacties plaatsen, 1 weerwoord hier over op die site.
   Blijkbaar vinden ze het dan wel best wat ze daar allemaal lezen.
   Zouden ze dat wel doen, dan liggen ze er meteen af.

   Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Op mijn site wordt geen enkele link naar die “die site” (het antisemitische “Fenixx”!!!) meer geplaatst!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Zelfs van onze internet predikant Ben, zal je daar geen opmerking over horen plaatsen.
    Dat verbaasd mij nog het meest, voor een joods christelijke pastoor.
    Maar plaats een opmerking over christenen, en hij zit er hier direct bovenop.
    Verschil moet er blijkbaar wezen, maar waar zal ‘m dat verschil nou in zitten.

    Geliked door 1 persoon

 12. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  De NVU is tamelijk sterke partij in het Westland, al hebben ze niet de kiesdrempel voor de gemeente verkiezingen gehaald. In de gemeente waar zij zo sterk zijn, worden mensen belaagd door steeds groter wordende islamitische bevolking. In sommige dorpen (aan de rand van Den Haag) hebben moslims hele straten in beslag genomen en verjagen de Westlanders weg. Westlandse jongeren worden telkens in elkaar geslagen door m.n. Marokkaanse jongeren. De nieuwe status parels uit de AZC’s sluiten zich direct bij georganiseerde islamitische bendes uit Den Haag en beginnen met misdaadactiviteiten. WAAR ZIJN DE GROTE PATRIOTEN van de NVU? Waarom verdedigen ze niet hun eigen mensen? Hun geliefde vaderland? Ze zijn nergens te bekennen. De toekomst prognose is dat vele van de labiele patriotten zouden zich als eersten tot de islam bekeren, zodra de moslims steeds sterker worden en de overname is in zicht. Twee kopstukken van de PVV: Arnaud van Doorn en Joram van Klaveren hebben zich al tot de Islam bekeerd om hun huid te redden en nieuwe carrière onder de vlag van Kalifaat Hollandistan te bouwen.

  Geliked door 1 persoon

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   @ Thomasson juist omdat ik na het opzeggen van mijn medewerking nog enige tijd vergelijkbare tegenwerpingen heb gemaakt op de site zoals u werd na enige tijd de mogelijkheid tot reageren afgenomen.
   En ach dat is misschien maar beter ook want dan zwengel je een discussie alleen maar verder aan en blijven mensen wellicht terugkomen. Momenteel zie aan het zeer beperkte aantal reacties dat hun bezoekersaantal drastisch is teruggelopen.
   Ze proberen het nog een beetje te maskeren door bijvoorbeeld het aantal bezoekers niet meer zoals voorheen trots onderaan de pagina weer te geven.
   Jammer is het wel, het was ooit een goede site die net als de heer Bron streden tegen de islamisering met vaak interessante standpunten waar ook volop over gediscussieerd kon worden maar helaas, das war einmal, na de introductie van puur antisemitisme werd dat gevolgd door het ophemelen van Adolf H. en de nazi’s.
   Het meest trieste is misschien nog wel dat dit soort uitingen onbestraft kunnen plaatsvinden. Aan de ene kant wel Mein Kampf verbieden maar aan de andere kant zo mogelijk nog ergere bagger gewoon door laten gaan.
   Nee ik pleit niet voor een inperking van de Vrijheid van Meningsuiting maar het verspreiden van kwaadaardige leugens valt daar volgens mij niet onder.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s