Uittredingen: de gelovigen keren de kerk in scharen de rug toe

Screenshot_134

(Door: “Eugen Prinz” – Vertaling: E.J. Bron)

Buitensluiting van de AfD en aanpappen met de islam blijven niet zonder gevolgen

De gisteren gepubliceerde statistiek voor 2018 laat zien dat de beide grote christelijke kerken in Duitsland dramatisch veel leden zijn kwijtgeraakt. De secretaris van de katholieke Duitse Bisschoppenconferentie, Hans Langendörfer, spreekt van “zorgwekkende” cijfers. Een groter aantal kerk-uittredingen vond bij de katholieken alleen in het jaar 2014 op het hoogtepunt van het schandaal rondom de Limburger bisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst plaats.  

PI News (2)

Ledenverlies door kerk-uittredingen

In het jaar 2018 zijn er in totaal 216.078 mensen uit de katholieke kerk in Duitsland uitgetreden. Dat is een toename van bijna 30% tegenover het jaar daarvoor, waarin 167.504 leden de kerk de rug toekeerden.

De Evangelische kerk gaat het nog slechter: daar traden in 2018 ongeveer 220.000 leden uit, terwijl het een jaar daarvoor “slechts” ongeveer 200.000 waren.

Ledenverlies door sterfgevallen

Niet alleen de kerk-uittredingen, maar ook sterfgevallen doen het aantal kerkleden dalen. Het aantal dopen in de katholieke kerk nam met ongeveer 2000 naar 167.787 af, het aantal kerktoetredingen daalde met ongeveer 400 tot 2.442. Er was ook sprake van herintredingen, maar ook dit aantal daalde naar 6.303. Daartegenover zijn er in 2018 in totaal 243.705 leden gestorven.

De Evangelische kerk registreerde ongeveer 170.000 dopen en 25.000 opnames. Daar staan 340.000 sterfgevallen tegenover.

Nog maar één op de twee Duitse burgers is lid van een kerk

Het aantal kerkleden in Duitsland is van 44,8 miljoen in het jaar 2017 naar 44,14 miljoen in 2018 gedaald. Zodoende behoorde nog maar 53,2% van de totale bevolking tot een van de beide grote kerken. In 2017 bedroeg dit percentage nog 54,2%.

Ondanks uittredingen meer kerkbelasting

De golf uittredingen heeft echter op grond van de goede conjunctuur de inkomsten van kerkbelastingen niet geschaad. De Evangelische kerk publiceert in tegenstelling tot de katholieke kerk ook de kerkbelasting balans: veroorzaakt door de positieve ontwikkeling van de lonen en inkomens stegen de inkomsten aan kerkbelasting in 2018 licht naar een bedrag van € 5,79 miljard. De inkomsten aan kerkbelasting stijgen sinds 2010 constant, ondanks de uittredingen. Er kan van uitgegaan worden dat dit eveneens het geval is bij de katholieke kerk. Aangezien er aan geld dus geen gebrek is, bestaat er bij de beide grote christelijke kerken nog steeds geen druk om te handelen en na te denken over hun instelling over verschillende dingen. Daarover dadelijk meer.

De redenen voor de kerk-uittredingen

Dan is het natuurlijk de vraag waarom zoveel gelovigen het instituut kerk de rug toekeren. Bij de katholieke kerk verklaart men dit met de zogenaamde MHG-studie van afgelopen herfst over seksueel misbruik, die de kerk volgens eigen opvattingen in een diepe crisis heeft gestort. Mits dat zo is, waarom zijn er dan nog meer mensen uitgetreden uit de Evangelische kerk, hoewel de omvang van het kindermisbruik lang niet zo ernstig was, respectievelijk er nauwelijks over werd bericht?

Zijn er wellicht heel andere redenen? Bijvoorbeeld dat de kerken zich steeds verder verwijderen van de levensrealiteit van de mensen en daardoor hun geloofwaardigheid verliezen? Of dat ze aanpappen met de islam en er krachtig aan meewerken voor hem de weg te effenen? Hoe willen de kerken hun boodschap van de enige ware God nog geloofwaardig verbreiden wanneer ze zich niet vastberaden van de islam afgrenzen, maar hem bij iedere gelegenheid het hof maken en hem in het kader van het godsdienstonderwijs zelfs jongeren aanbrengen?

Of is de reden van de vele uittredingen wellicht gelegen in het feit dat de kerken die gelovigen buitensluiten die zich zorgen maken om het grote aantal immigranten en daarom op de AfD stemmen?

Zien de kerken niet dat de gelovigen zich grote zorgen maken, omdat zij zich bedreigd weten door de zwaarwegende gevolgen van de immigratie in Duitsland? Schijnbaar niet, anders zouden ze niet door hun woorden en daden voor nog meer immigratie zorgen en de critici veroordelen.

Verjagen de bisschoppen en predikanten niet zelf de waarde-conservatieve en islam-kritische gelovigen door hun bijeenkomsten met klokgelui te verstoren, bij iedere zich biedende gelegenheid hun stem tegen deze mensen verheffen en zelfs met juridische middelen hun bestaan proberen te vernietigen?!

Ik hoor de woorden heel goed, maar mij ontbreekt het aan het geloof

Hoge vertegenwoordigers van de beide christelijke kerken huichelen inzicht. De secretaris van de katholieke Bisschoppenconferentie, pater Hans Langendörfer, zegt:

“Wij begrijpen het wanneer door vervreemdingsprocessen of een groot vertrouwensverlies wantrouwen is ontstaan en geloofwaardigheid werd verspeeld.”

De schrijver vindt: Nee, jullie begrijpen überhaupt niets. Jullie zullen net zo doorgaan als tot nu toe, zolang de belastinginkomsten blijven binnenstromen en jullie via Caritas respectievelijk de Diaconie een vermogen verdienen aan de vluchtelingencrisis.

De raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD), bisschop Heinrich Bedford-Strohm, heeft ook enkele zalvende woorden over de uittredingen paraat:

“Elke uittreding doet pijn. Omdat mensen tegenwoordig, anders dan vroeger, uit vrijheid beslissen of ze tot de kerk willen behoren of niet, geldt voor ons tegenwoordig om nog duidelijker te maken waarom de christelijke boodschap zo´n sterk levensfundament is.”

Hoe waar, hoe waar. Dat maak je echter niet duidelijk door op wens van de moslims je kruis af te doen en bij elke passende gelegenheid in ´t gevlij van de islam trachten te komen. Ook hier geldt: jullie begrijpen überhaupt niets en zullen zo doorgaan als tot nu toe.

De gelovigen treden niet uit – nee – jullie jagen ze weg! En dat gaat helaas gepaard met een verzwakking van het christendom in Duitsland, die het de islam nog gemakkelijker zal maken om op zeker moment alle levensterreinen in ons land te domineren.

Maar nu de duistere wolken van de recessie al aan de horizon opdoemen en er overal in de wereld sprake is van crisis, zouden de record belastinginkomsten weldra wel eens tot het verleden kunnen behoren en het tegendeel het geval zijn. Volgens een prognose van de Universiteit Freiburg van mei 2019 zal tot 2060 de hoogte van de inkomsten aan kerkbelastingen met ongeveer de helft afnemen. Dan pas kan er gerekend worden op een herbezinning bij de clerus, want dan moet men weer luisteren naar de gelovigen als men ze niet weg wil jagen. Maar tot het zover is zou het al te laat kunnen zijn.

Bron:
www.pi-news.net
Door: “Eugen Prinz”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, burgermoed, Christendom, cultuurrelativisme, demoniseren, Duitsland, gezond realisme, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, linkse gereformeerden, Linkse Kerk, machtswellust, meningsdictatuur, migrantengeweld, moralisme, Multiculti, Naïviteit, Nationalisme, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, Patriottisme, political correctness, praatjesmakers, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

43 reacties op Uittredingen: de gelovigen keren de kerk in scharen de rug toe

 1. boorzalf zegt:

  Volgens mij staat er in bijbels optiek hier iets over in, dat de mens zich totaal van het christendom afwendt. En dat een ander religie de plaats inneemt. Wat door de profeten wordt beschreven als de “grote afval”. En dan breekt de pleuris uit, een wereld oorlog die zijn vernietigde weerga niet kent. Alles wordt vernietigd.

  Geliked door 1 persoon

 2. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  Vind u het vreemd, dat de mensen massaal de kerk uitlopen ??? Ik niet. De kerk bakt zoete broodjes met de duivel. En dat zet kwaad bloed. Al heeft de Here het nog zo gepredikt, dat je de andere wang moet toekeren, maar heulen met de islam, is net even iets teveel naastenliefde voor echte Christenen. En ook voor de kerk geldt, dat wie zijn gat verbrandt, op de blaren zal moeten zitten. Tja, berouw komt na de zonde. De kerk ziet wel de splinters in de ogen van de gelovigen, maar niet de balk in de eigen ogen. Kwaad gezelschap doet dolen.

  Geliked door 2 people

  • Monalisa zegt:

   Wij hebben 40 jaar geleden bedank voor de kerk + uitschrijven uit hun registratie

   Like

  • benkok zegt:

   Hi Oeps,
   Hadden ze maar berouw, ik ken niet 1 kerk of synagoge, die schuld belijdt voor hun politiek correcte lafheid.
   En verder wordt die “ander wang toekeren” altijd verkeerd uitgelegd, de bedoeling er van is de-escaleren in een conflict, maar uiteraard blijft staan dat je jezelf en je naasten altijd moet (niet mag, maar moet) verdedigen tegen agressie, misleiding en geweld.
   Maar daar zijn velen te laf voor, zowel onder christenen als ook onder alle andere mensen.
   Je naaste liefhebben als jezelf is hem ook verdedigen met gevaar voor eigen leven .
   Of met het risico dat je bedreigd zal worden of scheef aan gekeken.
   Dat voorbeeld gaf “de Here”, beter gezegd de menselijke verschijning van JHWH, dus Yeshua (Jezus) volop, Hij was voor niemand bang en pakte alle hypocrieten aan, trouw tot en met de kruisdood aan Zijn liefde voor JHWH en mensen.
   Die christen-lijken en nep-joden, de meerderheid dus van de kerken en synagoges, hebben geen poot om op te staan, ze hebben hun taak als wachter/waarschuwers totaal verzaakt.
   Het bloed van de slachtoffers van de islam zit aan hun handen en aan dat van iedereen , die niet voor de islam heeft willen waarschuwen.
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   Geliked door 2 people

 3. Des te meer de mensen weten, des te minder kerkvolk. Sprookjesgeloven en politiek, 1 pot nat. Instituten van machtswellustelingen om het volk onder de duim te houden, uit te buiten (bestelen!) Uiteindelijk zullen de mensen ook de islamreligie de rug toekeren, maar trouw blijven aan de politieke stroming van de islam. ‘Gaan voor de overwinning!!!!’

  Geliked door 1 persoon

 4. Jules van Rooyen zegt:

  Ik denk dat het niet zover zal komen, beste Eugen Prinz. Die prognoses tot 2050, zijn geframede leugens en maken de profeet ervan enkel ongeloofwaardig. Zo ver kan niemand kijken. Maar iets anders is uw harde oordeel over de hogere clerus. Zij zijn de farizeëen van onze tijd. De bekende Franse filosoof Jean Maridan, schreef al in 1968, in zijn boek “L’Hérésie du XXème siècle”, over de bisschoppen in zijn tijd, de architecten van dat vervloekte concilie Vaticaan II (1965), “vous êtes des misérables”, vrij vertaald, “gij zijt de laffe ellendelingen”. Hij voorzag de misère die zou voortkomen uit de V2 revolutie die de katholieke Kerk en daarmee het gehele Christendom, plus onze Europese beschaving, de afgrond in zou storten, en de weerbaarheid zou ondermijnen. Het is gebeurd. De kardinaal bisschop van Lille indertijd, Liénart, vrijmetselaar graad 33, sprak van de Franse revolutie (1789) in de Kerk. Kardinaal König, (Wenen)eveneens een vrijmetselaar, zei toen dat de Kerk, “menselijkerwijs, niet kon overleven”. We zitten nu met de gebakken peren, en menselijkerwijs is er geen uitzicht op redding. Politici en clerici, verraden onze Europese volken. Zij zijn de vijand. Het wordt steeds duidelijker dat wij afhankelijk zijn van de hemelse genade.

  Geliked door 1 persoon

 5. benkok zegt:

  Helemaal eens, erger nog, de schuld van de islamisering ligt bij de ruggegraatloze kerken en synagoges, die van uit de Bijbel al 1400 jaar weten, dat de islam duivelse ellende is en dat hebben Calvijn en Luther ook duidelijk gemaakt in hun tijd.
  Sinds 1949 hebben we hier de 1e moskee in Den Haag, nu 500, van o tot 1 miljoen moslims en de landverraders van politiek en koningshuis gingen hun gang OMDAT kerken en synagoges nergens nooit waarschuwden, laat staan dwars gingen liggen.
  Sinds 2002 kreeg ik het door (had het graag eerder ingezien) en waarschuw ik voor de islamisering, zie onze site, niet 1 kerk of synagoge is mee gaan doen, tot op heden.
  Zie mijn woede op https://tora-yeshua.nl/2019/07/syp-wynia-ontmaskert-staatsgreep-klimaatgekken/
  Prima dat EJBron en Xandernieuws ook uitstekend waarschuwen, niet als kerk, maar wel als verantwoordelijke burgers; er zijn heel wat seculiere namen te noemen, ook in PVV en FvD kringen, die dat ook doen, maar ook in die hoek zijn het er te weinig.
  Schandalig genoeg echter heel wat meer dan uit Bijbels hoek, ik vind dat een schande, elke christen en jood zou hierin op de bres moeten staan.
  Shalom, we strijden de goede strijd hoe dan ook verder,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  PS: er zijn zo nog een paar dingetjes, als klimaatgekte, EU gekte, financieel crises, milieucrises etc.

  Geliked door 6 people

 6. droevige mof zegt:

  En er is nog een andere reden waarom mensen de grote kerken verlaten:
  De priesters en domineeën geloven niet langer in de basisstellingen van hun religie. Ze geloven alternatief in een soort van ecohumanisme of dat hun volgende salaris aan het eind van de maand zal komen.
  De mensen merken dat de verkoper niet langer achter zijn product staat.
  De kleinere orthodoxe of fundamentalistische christelijke gemeenschappen hebben dit probleem niet. Ze krijgen zelfs nieuwe leden, vooral ex-moslims die het zoals bekend moeilijk hebben om de grote kerken binnen te komen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Tineke zegt:

  Ik kan niet geloven,dat kindermisbruik alleen in de katholieke kerk voorkomt.
  De dekmantel is ,dat ze celibatair moeten leven,en dat ze zich daarom aan kinderen vergrijpen.
  Het zijn gewoon pedofiele viespeuken !
  En die smeerpijperij vindt je in alle gelederen.
  Geloof is ook politiek,en die geloofsstromingen doen allemaal verkapt mee ,aan de afschaffing van het christendom.
  De ”ware”’gelovige ervaart God in zijn hart.
  daar heb je geen enkele kerk voor nodig !

  Geliked door 5 people

 8. Lise zegt:

  En de moskees varen hier wel bij!

  Like

 9. Jack Terrible zegt:

  Ik heb de kerken ook verlaten omdat de voorgangers iedere bijeenkomst gingen bidden en geld inzamelen voor moslims??? “Wie van een dominee wil leren, moet niet te veel met hem verkeren.”

  Geliked door 4 people

 10. Trucker zegt:

  Met een linksige socialist als die mislukkeling die paus geworden is omdat de “progessieve stroming” in de Kerk haar opmars maakt kalft het Geloof sneller af als ooit ter voren.
  Veel Gelovigen (net als ik) zien die idioot (ik zal die vent noot een geestelijke heten laat staan paus) die heden het Vaticaan bevuilt niet als de hoogste vertegenwoordiger van de Christelijke Religie, voor mij was de laatste Paus Ratzinger maar die moest wijken want het progressieve zooitje wou de islam opvrijen en met mensen als Ratzinger lukte dat niet dus die moest “opstappen”.

  Geliked door 2 people

 11. scherpschutter1943 zegt:

  De heer is mijn herder maar met geld kom je verder. Vroeger zei de dominee/pastoor tegen de fabriekseigenaar, \”Jij houdt ze arm, wij houden ze dom en samen houden we ze eronder.” Vanwege de kerken is er in die opvatting nog niets veranderd.

  Like

 12. Tom zegt:

  Ik ben christelijk maar nooit ‘kerkelijk’ geweest.
  Veel christenen zien de kerk als een gebouw, gemaakt van stenen. De Kerk is echter Geestelijk… Er bestaan geen ‘kerken’ of ‘gemeenschappen’. Er is enkel 1 Kerk en 1 Gemeenschap.

  Misschien dat meerdere christenen dit in beginnen te zien en dat zij de dwang de rug toekeren.

  Persoonlijk denk ik niet dat het aantal christenen zal afnemen naarmate er minder kerkgangers zullen zijn. Er gaan enkel wat minder christenen naar een hoopje stenen toe waar ‘kerk’ op staat.

  Mattheus 18 vers 20: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.”

  Like

 13. ed zegt:

  Geloven in een hiernamaals is een geestelijke afwijking.Jong genoeg begint en vaak genoeg herhaald geloof je ook in de paashaas.om er te komen laat het mensen vreemde dingen uitspoken.Macht is waar het om gaat ook onze klimaat drammers zelfde laken en pak.Orwell,s boek 70 jaar geleden al geschreven 1984 aanrader voor vele.

  Geliked door 1 persoon

  • scherpschutter1943 zegt:

   Ed, neem dan ook gelijk even “De Ontscheping” mee, van jean Raspail uit 1973. Dan heb je prrcies alle ellende van islam en hedendaagse dictatuur bij elkaar.

   Like

 14. jantjeuitnl zegt:

  Als de paus Jezus verraad, door te zeggen dat God en Allah dezelfde zijn, dan is de RK kerk niets meer waard. Er is daar geen revolutie uitgebroken dus alle clerici staan er gewoon achter. Geen ruggengraat, niet voor je geloof opkomen.
  Mensen hebben in zo’n kerk niets meer te zoeken.

  Geliked door 2 people

 15. Jack Terrible zegt:

  Over de twee wilde beesten en het getal van het ene beest beschreven in Openbaring hoofdstuk 13. De Openbaring is het laatste boek v/d bijbel. https://gab.com/07123/posts/102475953140960069

  Like

 16. kampersrene zegt:

  Iedereen die nadenkt met gezond verstand is niet religieus….hoeveel godsdiensten bestaan er….indien er echt een god zou bestaan….dan was er maar ene die almachtig is en niet die van Adam en Eva precies of die met zijn alwetendheid kon niet voorzien dat zij toch in die appel zou bijten

  Like

  • benkok zegt:

   Hi Kampersrene,
   Er zijn inderdaad heel wat beschrijvingen van “goden”, vergelijk ze en zie dat er maar 1 is, die daar boven uit gaat, die werkelijk liefde en rechtvaardigheid is en dat is overduidelijk JHWH, ons in Yeshua geopenbaard.
   Er is niet 1 religie, waarin de Schepper mens wordt en voor onze zonden de doodstraf draagt, dan alleen JHWH zoals in de Bijbel geschreven.
   En ja, JHWH is alwetend en wist dat de mens in eigen vrije wil zou kiezen voor het verkeerde, voor de eigen-wijsheid, los van Hem, maar Hij voorzag vooraf in de oplossing, nl. dat Hij in mensengestalte ons zou opzoeken in Yeshua ha Mashiach, Jezus Christus .
   Dat vind ik nu net de ultieme liefde: ons de vrijheid laten om zelf te kiezen en voor al die mensen, die blijkbaar de foute weg kiezen, voorzien in de Reddingsboei.
   Die kun je dan ook weer in eigen vrijheid aanvaarden of afwijzen.
   Zie desgewenst https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    Beste Ben Kok,

    Het enige verschil tussen het christendom en alle andere geloven is dat in het christendom ‘de hemel’ of het eeuwige leven niet zelf verdient kan worden.

    Uiteraard zijn wij allemaal mensen en we proberen er van alles aan te doen om toch maar zelf dat plekje ‘in de hemel’ veilig te stellen door ons bezig te houden met allerlei randzaken in de hoop dat wij God kunnen behagen.
    De één geeft maar veel geld aan de kerk met de gedachte dat daarmee zijn zonden zijn afgekocht. De ander spitst zich toe op volwassendoop en weer een ander maakt zich sterk voor het laten staan van varkensvlees.

    Zolang een ieder voor zichzelf is overtuigd van deze zaken dan moeten ze absoluut niet nalaten om het allemaal na te streven. Echter waar het nu echt om draait daar kunnen we nooit aan voldoen. Ik heb het dan over de naastenliefde en daarmee de liefde voor God. Het één is onlosmakelijk verbonden met de ander.

    Geen enkel mens weet wat hij of zij aanmoet met de naastenliefde. We lopen ons hier allemaal op kapot. Naastenliefde in deze wereld is volledig onmogelijk en niet haalbaar.

    “Het was die vrouw die U mij gegeven hebt!”

    Begrijp je dat geen enkel mens kan voldoen aan naastenliefde? Zonder naastenliefde is er geen liefde tot God. We gaan ons in allerlei bochten wringen maar we komen er niet uit. Wat moeten we aan met die naastenliefde?

    Zodra een mens tot dit inzicht komt mag hij/zij erkennen dat hij/zij het niet waard is en Jezus nodig heeft.

    Zoals de overlevering ons verteld over de kruisdood van Petrus vond Petrus zich niet waardig om op dezelfde wijze als de Christus te sterven.
    Ook David heeft mooie Psalmen geschreven waaruit blijkt dat hij tot dit inzicht is gekomen.

    Shalom.

    P.S. Ik respecteer je zeer vanwege het werk wat je doet voor Israël.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Ik ben helemaal niet bezig om een mooi plekje, in welke hemel dan ook, te bemachtigen.
    Dood is dood, net zo als een plat geslagen strontvlieg.
    Of krijgt die strontvlieg ook een plekje in de hemel dan.
    Je kan het die vlieg niet kwalijk nemen dat ie nooit van god heeft gehoord, maar daarom heeft ie nog wel ze best gedaan om zich als strontvlieg te gedragen.

    Like

   • QenQ6 zegt:

    @Piet Snot
    Scherp inzicht!

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Q&Q, leuk dat het je opgevallen is, maar nou heb ik nog geen antwoord op mijn vraag..
    En jij hebt er toch wel een beetje kijk op hoe dat nou precies werkt, wie wel & wie niet.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Piet Snot 21 juli 2019 om 15:52

    Je kan het die vlieg niet kwalijk nemen dat ie nooit van god heeft gehoord, maar daarom heeft ie nog wel ze best gedaan om zich als strontvlieg te gedragen.

    Droge humor. 😆

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Tis, maar dat is toch ook waar Tom het over heeft.
    Vandaar mijn vraag. Als je maar je best doet, dan kom je er wel.
    Anders kan je net zo goed laten om je nog als een echte strontvlieg te gedragen.

    ” en we proberen er van alles aan te doen om toch maar zelf dat plekje ‘in de hemel’ veilig te stellen door ons bezig te houden met allerlei randzaken in de hoop dat wij God kunnen behagen.”

    Like

  • Tom zegt:

   Daar ben ik het niet mee eens. Juist door je gezonde verstand te gebruiken moet je tot de conclusie komen dat er een Schepper moet zijn. Dagelijks worden wij geïndoctrineerd met de Big Bang theorie en sprookjes dat alles spontaan is ontstaan. Laat ik je dit verklappen: dit is compleet en volledig onmogelijk. Men omschrijft het ontstaan van alles na de Big Bang als iets simpels maar dat is het niet.

   Einstein dacht hier ook over na en hij kwam tot de conclusie: “Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”

   Ik wil hier nog verder in gaan. Einstein had het over een drukkerij die explodeert maar de theorie van de Big Bang liegt ons voor dat ‘niets’ is geëxplodeerd en dat de druklettertjes spontaan zijn ontstaan … etc.

   Alsjeblieft, ga op onderzoek uit.

   Overigens is het maar de vraag of het om een appel ging hoor. Er wordt gesproken over een vrucht die symbool stond voor de (on)gehoorzaamheid aan God.

   God is overigens ook niet gebonden aan tijd. Hij heeft de tijd geschapen. Voor de schepping wist Hij dus al hoe het zou eindigen. Voor Hem is het al geëindigd.

   Wij willen op de stoel van God gaan zitten en Hem begrijpen waarom Hij alles heeft gemaakt (verzonnen) zoals het is. Er bestaan filosofische studies over het hoe en het waarom. Het antwoord staat echter min of meer in de Bijbel:

   “9 Daarom heeft Hem (Jezus) ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem (Jezus) een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
   10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
   11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”

   We zijn het hier diep van binnen niet mee eens want wij willen allen gelijk zijn aan God (daarom hebben we dan ook een hap genomen uit de verboden vrucht). Niemand uitgezonderd.

   Hoe het uiteindelijk met ons allemaal af zal lopen weet niemand dan alleen God. Feit blijft dat uiteindelijk iedereen zal buigen voor Jezus zodat God verheerlijkt wordt. En wie weet doen we dat allemaal uit vrije wil omdat we moeten erkennen dat de Vader het vanaf het begin beter wist en weet dan wij. God leert Zijn kinderen een wijze les…

   Like

   • benkok zegt:

    Hi Tom,
    Dank voor je waardering en goed om te horen dat je ook christen bent.
    We kunnen daar nog genoeg over uitwisselen als je dat wil, welkom.
    Even nog over je reacties: je bent het niet eens met de evolutietheorie, prima, ik vind het Bijbelse scheppingsverhaal ook veel geloofwaardiger dan het sprookje van Darwin, wat door velen is achterhaald en ontmaskerd, het blijft een “theorie” die onvoldoende bewezen is.
    En inderdaad, onze invulling van de Bijbelse geboden, w.o. naastenliefde, is alleen zinvol op basis van de genade van Yeshua, die ons leven mogelijk maakt en alle tekorten bedekt met Zijn verzoenend bloed.
    Blijft wel staan, dat we zelf als “ranken aan de Wijnstok verbonden moeten leven” om überhaupt vrucht te kunnen dragen, wie daarvan los leeft , gaat als nog verloren, Joh. 15.
    Shalom
    Ben

    Like

   • QenQ6 zegt:

    “Er bestaan filosofische studies over het hoe en het waarom”.

    Het gaat dan inderdaad om FILOSOFISCHE studies. En die houden zich bezig met waarom dingen in de TIJD gezien gebeuren. Het gaat dan om oorzakelijke verbanden (causaliteit).

    Maar de Hemelse structuren zijn anders: die kun je niet in tijd en ruimte plaatsen (transcedentie). De Bijbel dien je SYMBOLISCH te lezen en dan kun je pas contact krijgen met de “hogere” werkelijkheid. Dat vergt een heel andere houding.

    Daarom houd ik meer van de term “wijsbegeerte” dan van “filosofie”.

    Geliked door 1 persoon

   • benkok zegt:

    Hi QenQ6,
    De Bijbel is een realistisch historisch verslag van het leven van de mensen, die in JHWH geloofden, vanaf de schepping tot aan Abraham, Isaak en Jacob, van heel Israel er na, van Yeshua en de Tora-Yeshua gemeentes na Hem.
    De 66 boeken zijn door 40 Joden geschreven, 39 Tenach (OT) en 27 NT, deels ook poëtisch, symbolisch en in gelijkenissen, maar vooral dus historisch over echte mensen en met de menselijke afbeelding van JHWH, Yeshua dus, centraal in de Tenach in profetie en in de evangeliën in levende lijve.
    Daar is weinig “filosofisch” aan, maar wel geestelijke realiteit en wijsheid van JHWH.
    De diverse filosofen, die ik ook ken, vallen er bij in het niet, als het gaat om de betrouwbare, zinvolle levensvisie van de Bijbel.
    Verschil tussen oeverloos fantaseren over het leven in eigen-wijsheid en de realiteit van ons bestaan als schepsel vanuit de Schepper.
    Shalom
    Ben Kok (joods-chr. pastor)

    Like

   • QenQ6 zegt:

    @Ben Kok
    Vergeef me mijn onzorgvuldigheid: natuurlijk is de Bijbel niet “alleen maar symbolisch”….

    Geliked door 1 persoon

 17. scherpschutter1943 zegt:

  Als empirisch atheïst geloof ik niet in toeval. De structuren van het hele grootte, zoals het heelal, zijn gelijk aan de structuren van het hele kleine, zoals atomen. Dat kan geen toeval zijn. Maar om dan direct te geloven in de bijbel met alles erop en eraan gaat mij te ver. Mijn opoe zaliger ( god hebbe haar ziel) was van de zwarte kousenkerk en geloofde alleen in hel en verdoemenis van het oude testament. Voor vergeving en liefde, moest je niet bij mijn opoe zijn. Zij haatte ons, haar ongelovige kleinkinderen. Wij gingen naar de hel. Zij is in doodsangst voor haar god, gestorven.
  Voor haar ter aardebestelling heb ik van mijn werkgever een vrije dag gekregen. Ben ik lekker wezen vissen. Dag opoe, doe uw god de groeten.

  Like

 18. benkok zegt:

  Dag Scherpschutter1943,
  Ik begrijp dat je via de indrukwekkende schepping de mogelijkheid ziet, dat er dan dus een Schepper bestaat?
  Voor meer info is dit artikel wellicht een aanzet om meer over Hem te ontdekken:
  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
  Onder dat artikel kun je met alle opmerkingen en/of vragen terecht, ik reageer daar dan gelijk op.
  Nagenoeg alle kerken zijn sektes, die hun idee over de Schepper hebben dicht getimmerd en daardoor krijgen zoekende mensen een heel verkeerd beeld van Hem, dus lees vooral wat Hij Zelf zegt over Zichzelf ipv de sektarische ideeën van bijv. een “zwarte kousen kerk”.
  Als je niet in eerlijk en open gesprek kunt gaan met Bijbelse gelovigen, dan is het een sektarisch verhaal wat tot niets leidt.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

 19. Rinske de Vries zegt:

  Dat de “gevestigde” kerken leeglopen, betekent niet dat deze “kerkverlaters”, de “kerk” = Gemeente, de rug toekeren! Vaak gaan zij naar “groepen die hun samenkomsten in gebouwen houden, zoal gymlokalen, zalen die ook voor andere doeleinden, worden verhuurd.

  Like

 20. Rinske de Vries zegt:

  Omdat deze “groepen”, die zichzelf ook “kerk”, “Evangelischen”, of “Christen-Gemeente”, noemen, met een voorganger, een Raad, en een goedlopende organisatie. Deze staan vaak niet geregistreerd als onderdeel van “De Kerk”, zoals de Roomse kerk, of de PKN(Protestantse Kerken Nederland)

  Like

 21. Rinske de Vries zegt:

  Yahashua=Jezus, spreekt hierover in Johannes 17,het zogenoemde “Hogepriesterlijke” gebed. Jezus die als HOGEPRIESTER, bij de VADER (GOD DE ALLERHOOGSTE), voor de gelovigen bidt en pleit! In vers 20 t/m 23, zegt JEZUS meerdere keren : dat zij één zijn….!Daar ontbreekt het spijtig genoeg nogal vaak aan!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s