Runen (7)

Screenshot_50

Het rune-teken “Hagalaz”.

(Door: Eric A.)

Lees hier deel 1 t/m 6 van “Runen” 

Ik hoop inmiddels te hebben kunnen laten zien dat de Germanen bij lange na geen domme barbaren waren. Het was een volk dat in evenwicht met de natuur leefde en voorbeelden uit de natuur als beeldvorming hanteerde voor zijn dagelijkse normen en waarden. De sjamanen (veelal vrouwen, maar zeker ook mannen) waren ingewijd in de specifieke kennis wat betreft runen, kruiden en de goden en adviseerden daarmee het Germaanse volk. Mannen en vrouwen werden er trouwens als volledig gelijkwaardig gezien. Volgens Tacitus (56-117 na Chr.) kon niemand de toekomst beter voorspellen dan de Germanen met hun runen, waarvan de leggingen nog steeds een voorspellende waarde hebben binnen een tijdsbestek van 3 manen.

Tacitus noemde de Germanen doelbewust barbaren, maar beschreef ook zijn bewondering voor hun sterke karakter, hun eerbaarheid en trouw in het huwelijk en hun onbeteugelde drang naar vrijheid. Een van de trotse Germaanse waarden omschreef hij als volgt: om niets doen waarvoor je je voor zou moeten schamen. Hij erkende eveneens dat het door de Romeinse legioenen zéér gevreesde krijgers waren, die onverschrokken vochten voor hun leefgebied en vrijheid. De term vrijgevochten wordt ook vandaag nog gebruikt naar aanleiding van de Germaanse oer-drang naar vrijheid. Vrijheid was een van hun belangrijkste waarden, die duidelijk zal worden als ik de rune ELHAZ omschrijf.

Zeker in de huidige selfie tijd en het hedendaagse egoïsme vind ik het belangrijk dat de werkelijke betekenis van runen eindelijk eens wordt uitgelegd en daarnaast stoor ik me er aan dat het steeds weer als heidens wordt veroordeeld. In de Germaanse cultuur ligt namelijk onze oorsprong en daar mogen we trots op zijn.

De tweede aett:

HAGALAZ (Letter H)

HAGALAZ is de eerste rune uit de tweede aett. Dit wordt ook wel de aett van Hagal en Heimdall genoemd (de wachter van het godenrijk der Asen). Heim betekent trouwens nog steeds thuis, waar ook de term heimwee van afstamt. De tweede aett is meteen de zwaarste en moeilijkste van allemaal, waarin je het geleerde van de 8 runen uit de eerste aett in de praktijk moet leren toepassen. De veilige schoolbank-tijd is voorbij, zeg maar. HAGALAZ staat dan ook voor de chaos veroorzakende natuurkrachten en andere externe invloeden in het leven. Onverwachte vernietigende gebeurtenissen die je leven totaal op z’n kop zetten en verstoren.

HAGALAZ betekent letterlijk hagel en de rune staat symbool voor de korte, maar zeer intensieve hagelbuien die bestonden uit grote hagelstenen. Die zijn namelijk van alle tijden en hebben niets met de huidige klimaathysterie te maken. Hagel werd in de vroege noordse mythologie trouwens gezien als het zaad van de ijsreus Ymir. Later werd het beschouwd als het koude kosmische graan. IJs was (na vuur) volgens de Germanen tenslotte het tweede element bij het ontstaan van de aarde. Hagel kon de gewassen zowel in het voorjaar, de zomer als in de herfst in zeer korte tijd totaal vernietigen, waardoor oogsten verloren gingen en er tekorten aan voedsel konden ontstaan. Vandaar dat HAGALAZ als rune de verwoestende (natuur)krachten symboliseert waar de mens geen enkele invloed op heeft. Ze overkomen je en je zult ze moeten accepteren. Het heeft geen zin om te blijven klagen, vloeken of tieren. Dat is allemaal verspilde energie aan iets wat je nu eenmaal niet in de hand hebt.

HAGALAZ staat dan ook voor bewustwording van deze onvoorziene omstandigheden, waar je na de schok met gezond verstand mee om moet gaan en waar je je flexibel aan moet aanpassen. HAGALAZ is dan ook de eerste keiharde confrontatie met het in de praktijk brengen van wat je als basisvaardigheden en bagage uit de eerst aett hebt meegekregen. De andere kant van hagel is namelijk dat het na de bui altijd weer smelt tot water en zo een voedzame bron wordt voor de gewassen, vandaar later omschreven als kosmisch graan. En zo werkt het in het leven precies hetzelfde. Vreselijke dingen, ziektes en natuurrampen kunnen je overkomen en je leven totaal overhoop gooien. Maar er komt ook altijd weer iets positiefs uit voort. Soms niet direct voor jezelf, maar dan altijd voor andere generaties. HAGALAZ staat dus voor schade, tegenslag, schok, onvoorspelbaarheid en ernstig leed. Erover klagen of je ertegen verzetten heeft geen enkele zin, het valt buiten je persoonlijke controle. Je ertegen verzetten kost hooguit onnodige energie en het frustreert je alleen maar meer. Maar HAGALAZ betekent ook het zaad van verandering en daarmee de kiem voor iets nieuws of een beloning na kortdurende ellende. Denk hierbij weer aan het smelten van de hagel in water als voedingsbron voor de gewassen.

Als je HAGALAZ pakt, betekent dit altijd een radicale verandering door wat dan ook. Je hele leven wordt er door op z’n kop gezet, maar er vloeit ook weer iets uit wat de moeite waard is. Toen ik HAGALAZ pakte, kreeg ik later die dag het bericht dat een oude vriend was overleden. Een hele pure uitleg van het begrip HAGALAZ, want het was volkomen onvoorzien en ik had er geen enkele invloed op. Het mooie daarna was dat ik iets heel belangrijks voor zijn kinderen heb kunnen doen waar ik voorheen helemaal geen contact mee had.

HAGALAZ zegt dus: Onverwacht onheil dient zich aan, maar vrees het niet. Accepteer het en reageer rationeel. Kijk niet weg en kies nooit de weg van de minste weerstand, want dat beperkt je in je persoonlijke groei. Zo kun je onnodig langer durende pijn, verlies of schade voor de toekomst voor jezelf en anderen beperken. Probeer te zien wat voor goeds er uiteindelijk weer uit voort kan komen. Je kunt als persoon namelijk enorm groeien door deze ervaring en mentaal boven jezelf uitstijgen en daarmee anderen bijstaan in tijden van nood.

NAUTHIZ (Letter N)

NAUTHIZ is de tweede rune uit de tweede aett en betekent noodlot, noodzaak en volharding. Met NAUTHIZ gaan we nog even door in de ellende die HAGALAZ al bracht. Ook NAUTHIZ ligt buiten je persoonlijke controle en brengt je dingen waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten, maar die je wél nodig hebt om er je lessen voor het leven uit te leren.

Deze rune is direct verbonden aan de drie Nornen. Drie zussen in verschillende leeftijdfasen die in de noordse mythologie onder Yggdrasil (de levensboom) ieders lot weefden. Zij symboliseerden en bepaalden ieders verleden, heden en toekomst, zelfs die van de goden. Urd was de oudste van de drie en keek altijd achterom naar het verleden en de erfelijkheden. Verdandi was de middelste zus in de volle kracht van haar leven met een heldere kijk op het nu en Skuld was de jongste zus die alleen maar vooruit keek naar de toekomst. Zij was gesluierd,zodat zij net als de toekomst nog onzichtbaar was. Skuld werd ook het meest gevreesd, omdat zij totaal onvoorspelbaar was. Toch werd zij mede bepaald door haar oudere zussen. Je verleden en heden bepalen namelijk voor een groot deel van wie en wat je bent geworden en daarmee ook een groot deel van je toekomst.

Naar nu vertaald betekent NAUTHIZ dat het (nood)lot voor een groot deel wordt bepaald door je eerder opgedane ervaringen en hoe je toen hebt gehandeld. Uit elk noodlot vloeit vanzelf een noodzaak (prioriteit) voort, die alleen positief resultaat opbrengt bij doorzettingsvermogen en volharding. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is bijvoorbeeld een duidelijk voorbeeld van NAUTHIZ. Maar NAUTHIZ geeft je ook de kracht en het vertrouwen om het onheil te doorstaan en de problemen te verduren. NAUTHIZ staat dus ook in verband met de kracht, de strijdlust en onverschrokkenheid van URUZ die je in dergelijke omstandigheden nodig hebt om te kunnen overleven. NAUTHIZ confronteert je dan ook keihard met je eerder gemaakte fouten of laksheid, maar geeft je, als je er bewust mee aan de slag gaat en volhoudt, ook weer het inzicht, de kracht en het uithoudingsvermogen om te leren van je eerder gemaakte fouten en daarmee de overgang te maken van negatief naar positief. Een rune bij je dragen attendeert je dus op deze dingen, waardoor je bij de les blijft en er moed uit kunt putten. En zo heeft elke rune zijn eigen aandachtsgebied en natuurlijke kracht.

Als je NAUTHIZ pakt, moet je je voorbereiden op een zware tijd die heel veel van je zal vergen. NAUTHIZ drukt je namelijk letterlijk met je neus op het begrip oorzaak en gevolg. Iets waar de meeste huidige westerse regeringsleiders met hun domme, korte termijn visie een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Het kan geen kwaad in deze tijd bijvoorbeeld URUZ bij je te dragen.

NAUTHIZ zegt dus: wat er nu gebeurt, is intens pijnlijk, maar je hebt er, net als bij HAGALAZ, weinig tot geen invloed op. Al zijn de omstandigheden nu erg frustrerend en confronterend, laat je hoofd niet hangen, maar ga er mee aan de slag. Volhard in je strijd tegen dit onheil en doe er uiteindelijk je voordeel mee. Het advies voor de toekomst: Denk eerst na voor je in het vervolg iets doet, want het komt op de ene of de andere manier altijd bij je terug.

Door:
Eric A.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Runen (7)

 1. bigljohn zegt:

  ….Het advies voor de toekomst: Denk eerst na voor je in het vervolg iets doet, want het komt op de ene of de andere manier altijd bij je terug….Deze gedachten-gang is ook gebruikelijk in de Wicca (Hekserij). Daar luidt het; Doe wat je wilt, maar doe dit nooit ten nadele van een ander. En; Doe nooit een ander kwaad want het zal in drievoud bij je terug komen. Op bepaalde middelbare scholen (Lyceum, Gymnasium) volop aandacht voor de Griekse oudheid en het latijn, maar nooit over onze eigen oudheid (Runen). Vandaag de dag zijn het minderheidsgroepen (zoals die van Sylvana Simons en Afyrie) die de rest van onze cultuur willen vernietigen. Het verdoezelen van onze eigen cultuur (roots) en het ophemelen van vreemde culturen werd dus al heel vroeg ingezet op voornoemde scholen, en is heden ten dage op alle scholen de praktijk van alle dag. Wie niet van linkse signatuur is telt als mens vandaag de dag schijnbaar niet meer mee.

  Like

 2. Zijlstra zegt:

  Omdat ik ook een germaan ben voorspel ik jullie een zachte winter.

  Like

 3. AEO zegt:

  Dat je met runen de toekomst zou kunnen voorspellen is onzin!

  Like

  • Inge zegt:

   Het zal u verbazen maar ik kan mijn eigen toekomst voorspellen via het overgebleven doucheschuim na het douchen, vergelijkbaar met het bekende koffiedik kijken. Misschien kunt u zich wat meer openstellen beste AEO, want alles bestaat uit energie en is met elkaar in verbinding. Hartelijke groet

   Like

 4. Roeland zegt:

  Beste Eric,

  Is jou iets bekend over het politieke begrip Magna Frisia? Ik heb onlangs een poging gedaan om het wederom onder de aandacht te brengen, maar ik geloof niet, dat er veel belangstelling voor is.

  Ik geloof langzamerhand niet meer in de “redding” van de staat “EU Nederland”, als we op de huidige manier doorgaan. Zo probeer ik met oplossingen te komen, die soms nogal buiten de getrapte paadjes liggen.

  Helaas lijkt het erop , dat het plan “Magna Frisia” niet serieus genomen wordt vanwege “onuitvoerbaar” en “onhaalbaar”.

  Ik heb vooral het vermoeden, dat dat komt omdat ik de Christelijke grootmacht Rusland als enige beschermer van ons Joods-Christelijke erfgoed zie en dat ook steeds benoem.

  Rusland heeft een slechte naam op dit moment. Maar dat is niet altijd zo geweest. Immers de Christelijke Russen (Kozakken) hebben ons van de ongelovige Napoleon bevrijdt en deze zijn op hun snelle paardjes snel daarna weer terug naar moedertje Rusland gereden.

  De Sovjet-Unie was Rusland niet. Daarover bestaat veel verwarring, omdat mensen in het Westen vaak nogal snel conclusies trekken zeker als het over het Oosten gaat, Zo wordt de term “Oostblok” nog steeds te pas en onpas overal in de media gebruikt. Dat is natuurlijk kolder en dom. Het “Oostblok” , bestaat sinds de opheffting van het pact van Warschau , natuurlijk allang niet meer.

  Amerika is onbetrouwbaar als beschermer , Trump vind ik wel goed , maar wie weet wie er over 4 jaar daar de dienst uitmaakt. Het land zich ver over zee.

  De EEG was goed voor Nederland , maar de EU is een ramp.

  Ik heb een paar vragen voor je;

  Wat hebben de Runen met het heden te maken? Ik heb mij behoorlijk verdiept in bevolkingsgeschiedenis.

  Mijn voorouders waren beslist van Germaanse afkomst, maar ook van Keltische, Slavische etc.

  Hadden de Kelten ook Runen? Hoe zit het in Rusland , (We nemen voor het gemak dan het gebied van Rusland van rond 1895). Toen grensde Rusland aan Duitsland en bestond Polen even niet (meer).

  Na de verdrijving van de Joden uit Spanje en later Portugal vestigden zich velen in Nederlands Brazilie om later te migreren naar Londen en weer later naar de Nederlanden en Duitse vorstendommen zelfs naar Hamburg, Altona ( toen Deens gebied), Zweden en Rusland. (Ietwat beknopte beschrijving, maar anders wordt het een heel boek).

  Hebben Joden ook iets met Runen in hun geschiedenis?

  Het punt, dat ik wil maken is, dat die Runen wel interessant zijn, maar dat het autochtone ( voor 1930 geboren Nederlandse en Vlaamse volk) zeker niet Germaans genoemd kan worden.
  De bevolking van Emden, Amsterdam, Rotterdam, Leiden,Middelburg bestond rond 1750 al uit zeker 30% inwijkelingen. Waaronder veel zogenaamde Hugenoten.

  Wat waren dat voor mensen? “Ze kwamen uit de Zuiderlijke Nederlanden en Frankrijk of Zwitserland is dan het verhaal. Dat klopt ook wel. Volgens mij zit daar nog een hoop geschiedenis achter…..

  Duitsland is ook helemaal geen puur Germaans land. Misschien was het dat wel toen Karel de Groote
  Saksen onderwierp maar dat is wel erg lang geleden. Hoewel Zuid Duitsland was zelfs toen al Romeins beinvloed.

  Zie je antwoord graag tegemoet en ik vind je bijdragen erg interessant!
  Wat Rusland betreft . Ik spreek de taal.

  Mvg,

  Roeland

  Geliked door 1 persoon

  • Eric Annson zegt:

   Hi Roeland, dankjewel voor je interesse en je vragen. Dat zijn veel vragen waar ik helaas maar een paar antwoorden op heb. Runen zijn het oudst teruggevonden schrift en symbolen in Europa. Wat er door andere culturen aan toegevoegd of van geleend is kan ik je helaas niet vertellen. Wel zijn er veel symbolen in verschillende talen die inderdaad op elkaar lijken of van elkaar afgeleid lijken te zijn. VanMagna Frisia heb ik niet eerder gehoord maar ik ben nu wel nieuwsgierig geworden.
   Uiteraard zijn er in de loop van de tijd vele volkeren en culturen vermengd geraakt. De Germanen en Vikingen hadden namelijk geen enkele moeite met het opnemen en accepteren van andere mensen en culturen als die zich maar wilden aanpassen. Respect dwong je af door eerbaar gedrag en daden en volgens mij geldt dat voor Europa nog steeds.
   Voor wat betreft Rusland weet ik alleen dat de naam van de Vikingen stamt. Rus betekent namelijk roei of roeien en dat was wat ze door het Russische landschap vaak moesten doen om verder landinwaarts te kunnen komen. Vandaar dat ze het de naam Rusland hebben nagelaten.
   Wat runen met het heden te maken hebben is dat ze nog steeds zo werken als in het verre verleden en met namen de waarden ervan je kunnen stimuleren om je bewust te worden en te blijven van de belangrijke lessen in het leven. Die gelden namelijk nog steeds. Hopelijk heb ik hiermee toch een paar van je vragen kunnen beantwoorden. Helaas beperkt maar erg leuk om te mogen doen.

   M.v.g. Eric

   Like

   • Roeland zegt:

    Beste Eric,

    Runen Raunen = Runen fluisteren. Magna Frisia is een politieke visie.
    Die overigens niet eenduidig is. Via internet is daar veel over te vinden.
    Het gaat mij over een bouwsteen of grondgedachte. Visie zoals je wilt.

    Voor de huidige problemen zoek ik oplossingen. Gezien mijn leeftijd, heb ik al heel wat analyses voorbij zien komen van hoe het allemaal zover gekomen is en de oorzaken ervan.

    Echt haalbare oplossingen kom ik echter zelden tegen. Het is ook moeilijk om buiten de “matrix” te denken of te handelen. De tegenkrachten zijn helaas te machtig.

    Over Runen schrijven is eigenlijk al buiten de matrix treden. Je moet je steeds verdedigen, want Runen hebben natuurlijk sinds ongeveer 1933 een slechte reputatie gekregen.
    Vanwege..; vul maar in. Onderzoek alles en behoudt het goede. Runen zijn beslist heel waardevol en heden ten dage zwaar onderbelicht. Vanwege..vul maar in.
    De verklaring over het onstaan van de Russen vind ik heel interessant. Ook daar zijn verschillende visies over.

    Het zou van Roes (Rossig) Rood haar afstammen en de oorsprong zou in Zweden (Noorwegen) liggen. Vikingen zou dus goed kunnen.

    Het gebied tussen Sint Petersburg en Veliki Novgorod is derhalve erg interessant.
    In Friesland heb je de zogename Uileborden op de boerderijen. Die vind je ook in dat gebied terug.

    O.a. In Friesland zijn ook Runenborden gevonden zo ook in Groningen.
    Friezen zijn kundige schippers zij voeren reeds eeuwen op Rusland. Russen zijn ook kundige schippers…

    De meeste scheepstermen in het Russisch zijn van Nederlandse afkomst. Het zou met Peter de Grote te maken hebben.

    Het wordt weer een boek zie ik, dus ik stop ermee.

    Misschien ontmoeten we elkaar een keer. Ik denk, dat we wel wat uit te wisselen hebben.
    Veel dank voor je serieuze en interessante antwoord.

    Dank aan EJ Bron voor de publicatie en Nemesis voor de “like”!

    M.v.g.

    Roeland

    Like

  • Nemesis zegt:

   Een flink aantal interessante vragen, waarop ik het antwoord graag zou willen lezen.

   Like

  • Eric Annson zegt:

   Ah, de naam Magna Frisia zei me zo snel even niks maar ik wist inderdaad wel dat de Friesen een flink deel van Duitsland en Holland bewoonden. De term West-Friesen voor een deel van de noord Hollanders duidt nog uit die tijd. Er wordt geschreven dat Utrecht de hoofdstad was maar dat is niet juist. Dorestad was de hoofdstad. Nu Wijk bij Duurstede.

   Like

 5. Eric Annson zegt:

  Voor wat betreft de kinderachtige reacties hierboven, hebben jullie daar persoonlijke ervaringen mee of bewijs voor? Het gaat mij persoonlijk alleen om de kennis van de runen. Ik houd me er zelf niet mee bezig maar ik heb persoonlijk leggingen en werkingen van runen voor anderen gezien die de situatie perfect beschreven en wel degelijk uitkwamen dus als je niet weet waar je het over hebt reageer dan niet.

  Geliked door 1 persoon

 6. Eric Annson zegt:

  Allereerst weer heel erg bedankt voor het plaatsen van deel 7 EJBron. Dank u wel.

  Geliked door 1 persoon

 7. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Zeer interessant wederom! En tja, de kinderlijke opmerkingen blijven ook hier niet uit. Dat is IQ gerelateerd. Omdat deze mensen NIET het verstandelijke vermogen hebben om de context te kunnen begrijpen ageert men op iets waarvan ze voor wat betreft voorspellingen denken dat wèl te kunnen ‘beoordelen’. Edoch is ZELFSTANDIG denken juist NIET hun sterkste punt. Hun in-en-in DOMME opmerkingen worden vermoedelijk gevoed vanuit een ‘religieuze’ achtergrond wat hun beperking qua zowel geestelijk en verstandelijk vermogen als qua algemene ontwikkeling alleen maar benadrukt. Maar zelfs DAT begrijpen zij niet want ‘GOD-GOD-GOD-indoctrinatie-van-klein-kind-afaan’. Ofwel ingeplante-ANGST-ANGST-ANGST!

  ODIN, Alvader, vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s