Bijbelse Profetie

(Door: “eg regs”)

In de dagen dat de Evangelische Omroep nog christelijke programma’s maakte, ergens in het voorbije millennium dus, was haar herkenningsmelodie voor veel tv-kijkers het onfeilbare teken om over te schakelen op een andere zender (of zoals lange tijd het geval was,  andere zender). Misschien dat de titel van dit stukje een vergelijkbare reactie zal uitlokken. Al is het ook mogelijk dat de natuurlijke menselijke nieuwsgierigheid naar de toekomst het tenslotte zal winnen van deze zonderlinge allergie.

Hoewel de term ‘666’ inmiddels in de populaire cultuur tamelijk ingeburgerd is en – geheel terecht – doorgaans in verband wordt gebracht met ‘de nieuwe wereldorde’, zullen de meeste mensen slechts kunnen gissen naar de herkomst en betekenis ervan. Waarschijnlijk is het daarbij geen al te wilde gok om te veronderstellen dat ons enthousiasme voor internationalisme, contantloos betalen en allerhande ‘veiligheidsmaatregelen’ misschien wat getemperd waren geweest door een grotere kennis van de gewijde voorspellingen: “En het maakt,dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft ,of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” (Openbaring 13:16-18)

De contouren van deze helse toekomst begonnen zich reeds de voorbije decennia  steeds scherper af te tekenen. En de zaken voltrokken zich ook zo soepel en vanzelfsprekend – net alsof alles al van te voren gepland was (ha!). Eerst de pinautomaten, die van de ene op de andere dag overal opdoken, toen de ‘Europese eenwording’ en opeens moesten we ons zelfs verzoenen met een (in Nederland kort tevoren nog ondenkbaar geachte) identificatieplicht. Dankzij Covid is deze algehele tendens inmiddels in een stroomversnelling gekomen. Vanaf gisteren moet iedereen een mondkapje dragen, maar ondertussen glijden andere maskers steeds verder af.

Avondklokken, kliklijnen, achtervolgingsapps; het wordt met de dag gekker. En tegelijkertijd klinkt de roep om verregaande ‘internationale samenwerking’ steeds luider. De voormalige Britse vicepremier Gordon Brown pleitte zelfs openlijk voor een ‘wereldregering’. Uiteraard slechts als een ‘tijdelijke’ maatregel, die uitsluitend bedoeld was om de huidige ‘gezondheidscrisis’ het hoofd te kunnen bieden. Juist ja. Een ander Brits politicus, niemand minder dan premier Boris Johnson, had onlangs nog een briljant plan. Zijn idee is het om zijn onderdanen een ‘vrijheidspas’ uit te reiken. Althans, dan aan diegenen die “all clear” bevonden zijn. Deze gelukkigen zullen vervolgens – ik citeer de voormalige minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt – “uit kunnen gaan, kunnen winkelen en kunnen werken”. En de overigen dan? Tja… 

Het reikhalzend naar uitgekeken vaccin lijkt ook perfect te passen in het profetische draaiboek. En dan heb ik het nog niet eens over de ‘quantum-dot-tattoo’ van Bill Gates. Want naar het schijnt zullen deze nieuwe inentingen het menselijk erfelijk materiaal blijvend (kunnen) veranderen. De vraag daarbij is of misschien niet meer dan slechts alleen de genetische code gemodificeerd gaat worden. Zou hiermee wellicht eindelijk de communistische belofte van  de ‘nieuwe mens’ ingelost gaan worden? Maar is deze nieuwe, gemodificeerde mens nog wel een echt mens?

In dit kader is een ander Bijbelvers hoogst interessant: En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. (Openbaring 9:6). Hoe is zoiets mogelijk, vraagt u zich misschien af. En zijn de progressieven niet juist altijd zulke grote voorstanders van euthanasie? Legitieme vragen, maar u moet begrijpen dat dit verlichte regime natuurlijk wel te allen tijde zal willen beschikken over een onvragend reservoir aan hersendode slaven. Nodeloos te zeggen zijn we al aardig op weg, maar als het DNA ook nog te tweeken is – des te beter.

Over één onderwerp lijken de Bijbelse profetieën ondertussen te zwijgen: Amerika. Deze constatering heeft veel commentatoren ertoe gebracht om aan te nemen dat er in de ‘eindtijd’ van een Amerika hoegenaamd geen sprake zal zijn. Deze natie zal van de aardbodem weggevaagd worden, voordat de Antichrist definitief zijn wereldheerschappij vestigt. Zeker in de Trump-era kunnen we ons dit gemakkelijk voorstellen. Want het is slechts Amerika dat momenteel tussen ons en een wereldwijd communistisch schrikbewind staat. Helaas is de val van Amerika niet langer denkbeeldig. Je moet wel blind zijn om niet in te zien dat het omringd wordt door meedogenloze, duivelse horden, die vastbesloten zijn tot haar vernietiging: eerst het virus, toen de economische ineenstorting, vervolgens de rellen en nu een ongekende constitutionele crisis. En de rode Chinezen hebben telkens hun vingerafdrukken ‘all over the place‘.

Dat de media in alle talen zwijgen over deze zaken is hooguit het sluitende bewijs dat hier inderdaad sprake is van een gecoördineerde aanval op de Verenigde Staten. Ga maar na: enkele weken geleden werd een presidentiële ‘Address to the Nation‘ – een Rede tot het Volk – brutaal onderbroken door zelfbenoemde factcheckers. Kunt u zich zoiets voorstellen? Het is alsof Rik van de Westerlaken de Covid-persconferentie van Rutte abrupt afbreekt voor een hoofd-redactioneel commentaar aangaande de leugens over bijvoorbeeld ‘3 weken’ en ‘groepsimmuniteit’. Er is vanzelfsprekend een belangrijk verschil, maar dat hoef ik vast  niet uit te leggen.

Enkele Amerikaanse evangelische voorlieden hebben in het verleden op Schrifttuurlijke basis het einde van de ‘Amerikaanse droom’ aangekondigd (Amerika werd dan steevast geïdentificeerd als het hedendaagse Babylon). Een van hen was de bekende prediker David Wilkerson. In zijn in 1985 verschenen boek ‘Blaast de Bazuin’ waarschuwde hij dat in het Midden-Oosten de olievelden ‘als een waarschuwing’ in vlammen zouden opgaan en de lucht zwart zouden doen kleuren. Dit gebeurde letterlijk tijdens de Golfoorlog van 1991. Over wat daarna zou komen, zei hij het volgende: Van over de Noordpool zullen de dodelijke wapens komen. Angst en iets wat op een bovennatuurlijke impuls lijkt, zullen de vijand de eerste slag doen slaan (Jeremia 51:48). En verder: Deze natie en haar bondgenoten zullen geen tijd hebben voor vergeldingsacties, omdat het zo plotseling gebeurt en alles vernietigd wordt. Wij zullen ophouden met strijden en onze wapens blijven onaangeroerd. Onze macht zal in het uur des oordeels ons vervallen. Onze bondgenoten zullen “worden als tot vrouwen” en zich onmiddellijk overgeven. (Jeremia 51-30). “Dodelijk is uw breuk,ongeneeslijk uw wond (Jeremia 30:12).

De voorzeggingen uit de vorige paragraaf zijn inderdaad menselijke interpretaties. En sowieso werden er geen tijdsbegrenzingen genoemd. Als christenen mogen we ook altijd hopen op een wonder. Zoals de bewoners van Ninive deden en zoals ook onze Dietse en christelijke broeders dat deden in hun heroïsche vrijheidstrijd bij Majuba. Maar misschien ben ik niet de enige die het gevoel heeft dat er momenteel een kwaadaardig iets in de lucht hangt.

Door:
“eg regs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

19 reacties op Bijbelse Profetie

 1. Jack Terrible zegt:

  666 = (6+6) x 6 = 72 Maagden

  Like

 2. Jack Terrible zegt:

  Als de Islam het Beest is beschreven in de Openbaring en het andere Beest zijn compagnon (Socialisme), en de Valse Profeet Mohammed uit de zevende eeuw en de Draak Allah voorstelt… is het plaatje compleet; https://twitter.com/JackTerrible/status/1334043059810689024

  Geliked door 2 people

 3. Jean zegt:

  En dit is nog maar een kleine opsomming van wat er gaat gebeuren. Kies dan heden wie gij dienen zult. Bid voor hooggeplaatsten en overheden zodat gij een rustig leven hebt. De duivel gaat rond als een briessende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. En nog heel veel meer. Niemand kan er iets aan doen want dit moet gebeuren. En, let op hun einde. En zorgen jullie dat je bij ze weg blijft.

  Geliked door 2 people

 4. Sinyo zegt:

  “eg regts” laat bibberen.
  Ik bibber, jij bibbert, wij bibberen.
  Waarom bibber ik, bibber jij en bibberen wij? Van de kou?
  Nee van de ANGST. Niet voor de gele koorts of de geelzucht?
  Wel voor het GELE GEVAAR.
  (niet voor de afhaalchinees met sambal de-bij?)
  Alhoewel de nieuwe Chinese Ambassadeur had een een chinees restaurant in Katendrecht (Ton van Duinhoven, Kooten en de Bie)

  Like

 5. Gienekehado St. zegt:

  Een eerste reactie; eenmaal ingeënt, ben je niet 100% beschermt! Dus is zo’n ‘Vrijheidspas’ ook onzin. De ene dag ben je negatief, de volgende dag kun je positief getest worden. Het is allemaal schijnveiligheid, een momentopname. Ik ben panisch voor die staaf in mijn neus, dus ik kies voor zoveel mogelijk veiligheid. Met ‘opgehokt’ had ik toch al geen problemen.

  Like

 6. Jan zegt:

  reken maar dat er een en ander in de lucht hangt dat op ons afkomt. geen onheilsprofetie, maar volle waarheid. vergewis je en lees de vele Boodschappen in ‘het Boek der Waarheid’. Link: https://www.dewaarschuwing.be/nl/

  behoed je voor valse profetieën en valse profeten. het wordt knap moeilijk om waarheid en leugen nog te kunnen onderscheiden in deze Eindtijd. ‘het Boek der Waarheid’ mag je met gerust hart vertrouwen, er wordt ook regelmatig verwezen naar de Bijbel, het Boek van de Vader.

  Geliked door 1 persoon

 7. koosv8 zegt:

  Nee, u bent zeker niet de enigste, die denkt dat er iets kwaadaardigs in de lucht hangt. Er zijn er alleen nog veel te weinig echt wakker. Maar de media-aandacht is ver te zoeken. In mijn ogen is TRUMP de man die dit MOET overwinnen, maar wordt zo tegen gewerkt. Ik kan er alleen maar het beste van hopen, anders dooft inderdaad het licht voor de VRIJHEID wel in ieder geval.

  Geliked door 2 people

 8. duinsnip zegt:

  De gebeurtenissen in de Openbaring zijn oordelen over de goddelozen, die menen met hun Nieuwe Wereld Orde en hun Big Reset en Agenda 2020/30 zichzelf van de gedachte aan een Almachtige Schepper te kunnen ontdoen. De Openbaring gaat eigenlijk over het openbaar worden van de Zoon van God, die in Jeruzalem op de troon van David gaat plaatsnemen, en in Psalm 2 zie je dat God lacht over de pogingen van de goddelozen die denken zich van Hem te kunnen ontdoen. Hier gaat het nu spoedig heen, al moet je geen exacte dag prediken. Maar de tekenen zijn onmiskenbaar. We gaan inderdaad naar een Nieuwe Orde, het Koninkrijk van God.

  © Herziene Statenvertaling Psalm 2
  1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
  2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
  3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
  4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
  6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
  7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
  8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.
  9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
  10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
  11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.
  12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

  © Herziene Statenvertaling Zach.12
  1 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.
  2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
  3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
  4 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

  Geliked door 2 people

 9. bobzelf zegt:

  WORDT HET NIET GEWOON TIJD ??
  DAT MIJN OOM OP ALLE KNOPPEN TEGELIJK DRUKT ..???

  INCL. DE BOM DER BOMMEN !!

  EN ZIJN PUTIN 36 VERS 81 T/M 91 OP TV UITSPREEKT ..

  EN ROEPT ETTERBAKKEN , TOERLEDOKIE, HET IS MOOI GEWEEST ..

  WIE HEEFT DIE ONZIN ALLE MAAR NEER GEPLEURD

  IN DAT SPROOKJESBOEK ???

  DAT MOETEN TOCH EEN AFSCHUWELIJKE BERG STENEN TAFELS GEWEEST ZIJN ???

  INCL. DIE DODE ZEE ROLLEN ??

  IK HEB HET OP MIJN 12 E AL OPGEGEVEN …..

  IEMAND DIE WEET WAAROM , ALS je ALS KIND JE 4 JAAR NIKS TE VRETEN HEBT, JE BIJ DE GAARKEUKENS IN DE RIJ STAAT , VOOR EEN MAGER SOEPIE, JE VAN ONZE LIEVE HEER “”DIFFERIE AAN EEN KIND GEEFT , want daar zal hij wel een bedoeling mee gehad hebben ??
  WELK MOOI BOEK WAS DAT ???, JERICHO 32 VERS 12

  ome bob typhus lul vers 36

  ALLES WETEN ZE , MAAR ZE DOEN ER GEEN FLIKKER MEE …

  ZO UURTJE LANGS HET STRAND HOBBELEN , UITERAARD ZONDER MONDKAPPIE .

  KIJKEN OF DIE OUWE POSEIDON , BIJ SOUNION IN ZIJN TEMPEL NOG WAT ZINNIGS TE VERTELLEN HEEFT .

  OOM Pffffffffffffttttttttttttttttttttttttttttttttttttt GEKKENHUIS

  Geliked door 1 persoon

 10. oprechtegeus zegt:

  En het zal zijn als in de dagen van Noach. Degenen die waarschuwen voor het gevaar worden belachelijk gemaakt. De zwarte nachtmerrietrein dendert gewoon door. De onwetende mens wordt opgehangen aan zijn eigen streven naar veiligheid en zekerheid. Zie het verlangen van de massa om met weet ik veel wat te worden gevaccineerd en de groepsdwang die daarbij wordt geëxploiteerd: “Als jij weigert je te laten vaccineren ben jij schuldig aan het onheil dat mij daardoor zal treffen en daarom zullen we je maatschappelijk totaal isoleren. ” Het wordt nu ook steeds duidelijker, dat het Westen, onder invloed van de alles verwoestende anarchisten, in zijn schulp kruipt en een ieder die zich hiertegen verzet wordt neergezet als een nazi en fascist. Zij hebben zich in het Westen van de macht meester gemaakt, daarbij in wezen gesteund en aangemoedigd door de meebuigende onwetende massa. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. De vier engelen die nu nog bij de rivier de Eufraat worden vastgehouden zullen worden losgelaten en een derde deel van de mensheid doden ( Openbaringen 9 vs 13).

  Geliked door 2 people

 11. Bezorgde burger zegt:

  Mooi geschreven. Vooral de zin “Onze bondgenoten zullen worden als tot vrouwen” uit Jeremiah 30 klinkt erg actueel. Zeker in vrijwel HEEL Nederland en in links Amerika lijkt dit het geval te zijn.

  Ik ben al jaren weg uit Nederland en heb een schurfthekel aan dat onnozele verkleinen van ieder woord. Alsof je tegen een kleuter praat.

  En dan al die mannelijke uitingen die niet meer kunnen: mannensport, veel vlees op de gril, bier zuipen, schietsport en jacht, snelle auto’s of een dikke Dodge rijden en genieten van de rondingen van een mooie vrouw, Ga zo maar door.

  Geliked door 2 people

 12. bozeoudeman zegt:

  Maar misschien ben ik niet de enige die het gevoel heeft dat er momenteel een kwaadaardig iets in de lucht hangt.
  Helaas: zeker niet, hier is er nog eentje!.

  Like

 13. Gert zegt:

  Beste eg regs
  Stel je hebt helemaal gelijk, wat voor voor nut heeft jou dat persoonlijk?
  en wat ga je er aan doen?

  Like

  • eg regs zegt:

   Beste Gert,
   Zover ik weet is dit het enige Bijbelboek waarvan expliciet beloofd is dat de lezer een zegen zal ontvangen. (Openbaring:1:3).Als meer mensen de waarschuwingen ter harte hadden genomen dan zouden we nu minder internationalisme,minder staats-controle en meer vrijheid hebben.Maar misschien is het nog niet te laat;in Nineve werd het oordeel immers ook opgeschort.Wat over het merkteken wordt gezegd raakt daarnaast natuurlijk ook,of zelfs vooral,aan de eeuwigheid.

   Geliked door 1 persoon

 14. ronjaspers zegt:

  Waar een god is,is ook een duivel.
  Waar goed is,is ook kwaad.
  Waar licht is,is ook duisternis.
  De grootste truc van de duivel is iedereen te doen geloven dat hij niet bestaat.

  Like

 15. John van antwerpen zegt:

  En de duivel kan zich voor doen als een wit licht. Dit staat ook ergens in de bijbel.
  Dus wees gewaarschuwd. Mensen kunnen zich als filantroop voor doen (Soros bijv.)
  maar ondertussen maken ze onze maatschappij stuk.
  Stem daarom nooit op groen links want dat is een extreem rechts partijtje.
  PVV is een volkspartij waar mensen op stemmen die ervaring hebben met al de ongemakken
  van tegenwoordig, realisten dus.

  Like

 16. loNe zegt:

  het is veel erger, regs
  lees hoe de profeten Openbaring uitleggen
  waarom
  en wanneer
  – en hoe dat te maken heeft met de andere werkelijkheid
  het-report.nl of com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s