Het totalitarisme uit Davos: Wat is de agenda van de “Great Reset”?

(Door: Beatrix von Storch – Vertaling: E.J. Bron)

De agenda van de Great Reset is een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Ze is op zich totalitair en vrijheidsvijandig. We moeten de burgers erover informeren en haar invoering met alle democratische middelen verhinderen.

Elk jaar komen de vertegenwoordigers van de grote concerns, de financiële industrie en de politiek bijeen. De voorzitter van het Wereldeconomieforum (WEF) Klaus Schwab heeft in zijn boek “Covid-19: the Great Reset” een omvangrijke agenda voor een “versnelde systeemwisseling” in het teken van de coronacrisis gepresenteerd.

Zonder twijfel is zijn zienswijze een reflectie van de discussies van het WEF en geeft die gewoon doelen weer die door grote delen van de politiek en de economische elite gedeeld worden. Deze ideeën zijn een gevaar voor onze vrijheid en onze democratische orde. Daarom heb ik deze agenda voor u in dit artikel samengevat. Iedere burger zou haar moeten kennen.

De pandemie als gunstige gelegenheid voor de totale ommekeer

Voor de lezer, die aan de mantra van de gevaarlijkheid van de coronapandemie gewend is, verrassend, verkondigt de voorzitter van het WEF met verbazingwekkende openheid dat de directe gevolgen en gevaren van de pandemie eerder te verwaarlozen zijn:

“Globaal gezien is de coronacrisis, wanneer je kijkt naar het percentage van de getroffen wereldbevolking, een van de minst dodelijke pandemieën die de wereld in de afgelopen 2000 jaar heeft meegemaakt. Heel waarschijnlijk zullen de gevolgen van Covid-19 met betrekking tot gezondheid en mortaliteit relatief gering zijn in vergelijking met eerdere pandemieën.”

De pandemie zou echter een kans bieden om datgene door te drukken dat sowieso op de agenda van de politiek en de economische elite staat. Ze zou een zeldzaam en krap tijdskader vormen tot het “herbezinnen, het opnieuw uitvinden en opnieuw starten van de wereld”. Schwab verklaart:

“Een nieuwe start is een ambitieuze opgave, wellicht te ambitieus, maar we hebben geen andere keuze dan onze uiterste best te doen om deze opgave klaar te spelen.”

De grote ideologische elementen van de Great Reset zijn: “Klimaatverandering, economische hervormingen, seksegelijkheid en LGBTQ-recht.” Samengevat: globale heerschappij van grote concerns en neomarxistische cultuurrevolutie.

Globale staatseconomie in plaats van nationale democratie

Schwab stelt vast dat “de drie begrippen van de economische globalisering, van de politieke democratie en van de nationale staat onverenigbaar zijn met elkaar.” Hij ziet het “risico” dat het doen herleven van de nationale staten langzamerhand tot een wezenlijk krachtiger nationalisme leidt.” Om dit risico tegen te gaan, eist Schwab een “globale ordepolitiek”. Het doel van deze globale ordepolitiek is een internationaal klimaatregime, dat de economie aanstuurt en ingrijpt in de ondernemingsleiding.

Hij schrijft: “In alle branches en alle landen zullen de chefs van ondernemingen in verschillende omvang moeten wennen aan een groter ingrijpen door de staat.”

De sleutel om privékapitaal naar nieuwe bronnen met een economische en aan de natuur aangepaste waarde te sluizen, zou erin liggen om “belangrijke politieke hefbomen en openbare subsidies in het kader van een grotere economische ommekeer naar andere terreinen te verleggen.”

Dat betekent dat er in de plaats van de nationale democratie en de markteconomie een globaal economieregime dient te komen dat met politieke hefbomen en subsidies de economie aanstuurt.

ESG-criteria: ondernemingen dwingen tot een gender- en klimaatkoers

Daartoe behoort de invoering van ESG-criteria. ESG staat voor Environmetal, Social and Corporate Governance. Het “activisme van medewerkers” betreffende “milieukwesties” en “inclusiviteitsbelangen” dient bevorderd te worden. Dat betekent dat de klimaat-, gender- en multiculti-ideologie een vast bestanddeel van de ondernemingscultuur moet worden.

Daartoe behoort ook de “leverantieverantwoordelijkheid”. Dat wil zeggen dat de onderneming er niet alleen toe verplicht dient te worden om deze criteria in de eigen onderneming toe te passen, maar dat ze alleen nog maar verdragen sluit met andere ondernemingen die zichzelf aan deze criteria houden.

Het succes van een onderneming zou volgens Schwab in de toekomst afhankelijk zijn van de “ideële ondernemingswaarde”, van de “goede wil” van de onderneming. Ook wordt duidelijk waarmee ondernemingen gedreigd worden die deze “goede wil” niet laten zien en weigeren mee te doen aan de gender-, diversity- en klimaatideologie. Ondernemingen die niet over ESG-strategieën beschikken, worden ermee gedreigd hun “vermogenswaarden te vernietigen”.

Het bondgenootschap van de economische elite met links-radicale activisten

Centraal in de strategie van dit door Schwab zo genoemde “Stakeholder-kapitalisme” is het bondgenootschap tussen de financiële elite en militante links-radicale activisten. Schwab noemt ze “activistische investeerders” en “sociale activisten”.

De “jonge generatie” zou een “vastberaden wegbereider van de sociale verandering zijn. Er bestaan dus slechts weinig twijfels dat zij een katalysator van de verandering en een beslissende bron voor de grote ommekeer zal zijn.”

Daarbij wijst Schwab een centrale rol toe aan de marxistische Black Lives Mater-beweging. Schwab noemt de onlusten en plunderingen van de Black Lives Matter-beweging een “volksopstand”. Zijn hoop is erop gevestigd dat ze een brede politieke beweging wordt. Hij ziet er signalen voor dat “ze zich breder opstelt en zich niet zal beperken tot rassenspecifieke problemen.”

Intimidatie door straatterreur en financiële macht

Hij ontwikkelt heel concrete ideeën hoe de arbeidsverdeling tussen de “activisten” en de investeerders eruit moet zien:

“Laten we ons voor de aanschouwelijkheid eens een volgende situatie voorstellen: een groep groene activisten zou voor een kolencentrale kunnen demonstreren om een strikte invoering van milieubepalingen te eisen, terwijl een groep investeerders in de vergaderzaal hetzelfde doet door de centrale de toegang tot het kapitaal te ontnemen.”

Ongewenste ondernemingen dienen dus in de tang genomen te worden. Terwijl linkse activisten het bedrijfsverloop storen en de onderneming boycotten, saboteren en bedreigen, gebruikt de financiële industrie haar macht op de markt om de impopulaire onderneming financieel te ruïneren. Dat zijn dus de twee zuilen van de “Great Reset” van Schwab: de combinatie van straatterreur en financiële macht.

“Digitale transformatie”: Big Tech en Social Distancing verwoesten de middenstand  

Schwab noemt de pandemie een “versnelling van de digitale transformatie”. Hij verklaart dat de “Social Distancing maatregelen ook na het afnemen van de pandemie zouden voortbestaan”. Op de “Social Distancing” zou een “Economic Distancing” volgen:

“Om de huidige druk, de contactloze economie op welke wijze dan ook te bespoedigen, en de daaruit voortkomende bereidheid van de regeringsautoriteiten ze te bespoedigen, betekent dat er geen taboes meer bestaan.”

Hij gaat er van uit dat “veel van de technische gedragswijzen, die wij gedurende de lockdown moesten accepteren, gewoon door de gewoonte minder vreemd zullen voelen.”

Om de afstandsregels lange tijd in stand te houden, dienen werknemers in “magazijnen, supermarkten en ziekenhuizen” door robots te worden vervangen. Tot het jaar 2035 zouden daardoor 85% van de arbeidsplaatsen in restaurants, 75% in de detailhandel en 59% in de amusementsbranche weggerationaliseerd kunnen worden.

De automatisering en digitalisering van deze terreinen zouden om “redenen van hygiëne en reinheid een noodzaak zijn.”

In de plaats van de restaurants en kleine winkels dienen de grote online-concerns en de E-commerce te komen, waarop Schwab een regelrecht loflied zingt. De middenstand dient te wijken, opdat Big Tech zijn plaats kan innemen. Vrije tijd, cultuur, handel, amusement, informatie, communicatie, levensmiddelen, kleding, meubels, transport, verkeer, alles is dan in handen van vier of vijf globale concerns.

Van Covid-19 naar de globale controlestaat

In Schwab´s uiteenzettingen neemt ook een ander gevaar in het kader van de Covid-19 hysterie duidelijke trekken aan, die van de globale controlestaat. Schwab schrijft:

“Op dit moment zijn er wereldwijd 5,2 miljard smartphones, waarvan elk het potentieel heeft om te helpen bij de identificatie van wie besmet is, waar hij zich bevindt en vaak ook door wie hij werd besmet.” Schwab noemt dat een “unieke gelegenheid”.

De tendens om de gezondheidstoestand van de werknemers te controleren, zou ook na het einde van de coronacrisis door de angst voor mogelijke pandemieën belangrijker worden:

“Zodra de coronacrisis afneemt en de mensen weer beginnen terug te keren naar hun arbeidsplaats, zullen de ondernemingen overgaan tot een grotere controle. Goedschiks of kwaadschiks zullen de ondernemingen observeren en vaak ook registreren wat hun personeel doet.”

De lockdown als generale repetitie voor het nieuwe klimaatregime

De Covid-19 pandemie zou de kans creëren om gedragsveranderingen door te drukken, die ook na de crisis voortduren. Daartoe behoort bijvoorbeeld het afzien van consumptie met het oog op de globale klimaatpolitiek:

“Ons consumptiegedrag is tijdens de lockdown dramatisch veranderd, omdat we gedwongen werden ons op het wezenlijke te concentreren en ons geen andere keuze restte dan een “groen leven” te kiezen. Misschien blijft dit in stand en spoort het ons aan om alles wat we niet echt nodig hebben, weg te laten en een positieve kringloop ten gunste van het milieu op gang te brengen.”

Desondanks is hij teleurgesteld over het resultaat van de lockdown, omdat het nog niet ver genoeg gaat. De globale economische crisis zou tot een daling van de CO2-uitstoot van 8% hebben geleid. Wat betreft Schwab is dat nog lang niet genoeg:

“Ook al is dit percentage de grootste jaarlijkse daling sinds het begin van de registraties, zij is met het oog op de dimensie van het probleem altijd nog uiterst gering.”

Dat betekent dat in naam van de globale klimaatpolitiek de burgers tot offers zullen worden opgeroepen, die de coronacrisis nog ver zullen overstijgen.

De totalitaire visie van Davos

Laten we samenvatten wat er onder de “grote nieuwe start” verstaan moet worden:

– Het dient het hoogste doel te zijn om onder het trefwoord “wereldordepolitiek” een globaal economisch regime op te richten dat de nationale democratieën moet aflossen. De markeconomie moet door een aangestuurde economie vervangen worden.

– De ondernemingen zelf moeten de verantwoording tegenover de privé-eigendommen kwijtraken en er in plaats daarvan door de druk van de financiële industrie en agressieve linkse activisten toe gedwongen worden om klimaat- en genderpolitieke voorschriften te vervullen. Ondernemingen die dit niet volgen, worden geruïneerd.

– De coöperatie tussen financiële macht en links-extreme activisten dient ter intimidatie van de politieke tegenstanders en van ondernemingen die niet van “goede wil” zijn.

– Afstandsregels en “Social Distancing” dienen ook na de crisis in stand gehouden te worden. Dat leidt tot een vernietiging van de middenstand, van de gastronomie, van de detailhandel en van de amusementseconomie. In hun plaats moeten de grote technische concerns met hun online handel komen.

– Met de nieuwe instrumenten van de digitale controle en onder de dekmantel van de bescherming van de gezondheid moeten werknemers gecontroleerd en hun gedrag geregistreerd te worden.

– Het door de lockdown afgedwongen afzien van consumptie door brede lagen van de bevolking moet gehandhaafd blijven en zelfs nog drastischer worden om de globale klimaatdoelen te halen.

Deze agenda is een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Ze is op zich totalitair en vrijheidsvijandig. We moeten de burgers erover informeren en haar invoering met alle democratische middelen verhinderen.

Bron:
freiewelt.de
Door: Beatrix von Storch

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Het totalitarisme uit Davos: Wat is de agenda van de “Great Reset”?

 1. Hovawart zegt:

  De machthebbers hebben er zelfs een nieuwe wereldoorlog voor over om hun plannen te realiseren……even pas op de plaats maken en wat creatief geschuif met banksaldo’s, geen enkel probleem.

  Geliked door 1 persoon

  • Hovawart zegt:

   We weten inmiddels dat men over lijken gaat voor hun plannen, kijk naar Syrië, Afghanistan en zelfs in Gaza, de (burger)oorlogen daar worden bekostigd door de machtigste mensen.

   Geliked door 4 people

   • koosv8 zegt:

    En Serviërs die de agressieve MOSLIMS aan het bestrijden waren ? Eigenheid, natiestaten, grondrechten, alles moet op de schop, voor een handjevol idiote miljardairs, en hun lakeien ( regerings leiders).

    Geliked door 1 persoon

 2. BigLJohn zegt:

  Wanneer worden Klaus de zwabber en al die andere gekken nu eens opgenomen in een gekkenhuis ? In de jaren 60 leefde er een man van ver in de zeventig in onze buurt. Hij was geestelijk op hol geslagen en ook hij vond dat de maatschappij op de schop moest. Hij bracht een blaadje uit genaamd; de Grote Sneeuwbalactie. Daarin spoorde hij de lezers aan om radicaal anders te gaan leven. Ook konden ze zich bij hem aanmelden als actievoerder. Zijn vrouw en zoon deden uiterste moeite hem in een gesticht op te doen sluiten wat uiteindelijk ook lukte. Alleen ben ik bang dat Klaus de zwabber en de zijnen nooit opgepakt zullen worden en ons de vernieling in gaan draaien.

  Geliked door 1 persoon

 3. hans-e-pans zegt:

  Als ik deze foto met Angela M. en die Klaus S. zie dan weet ik dat ze beiden de Duitse taal machtig zijn.

  Wat zou deze twee toch gemeen hebben dan?

  Like

  • droevige mof zegt:

   Schwab is haar baas, voor zover je kan zien aan zijn lichaamstaal. Het is mij echter een raadsel waarom de elites een stripfiguur als Klaus Schwab tot hun zichtbare vertegenwoordiger hebben gemaakt. En dan is er die ijdele, incompetente en heerszuchtige Ursula von der Leyen als de derde Duitse in dit Trio Infernal.
   Als Duitser kan men zich alleen maar schamen.

   Like

   • hans-e-pans zegt:

    Voor wat betreft de EU is voor/tijdens de tweede wereldoorlog, misschien wel de eerste wereldoorlog, al een aanloop/aanzet gegeven in Duitsland.

    Zo langzamerhand komen er op de hoogste functies van de EU mensen aan de macht die Duits van geboorte zijn en/of Duitssprekend zijn.

    Dus eigenlijk kunnen we niet spreken van de EU maar eerder van het vierde Duitse rijk.

    Geliked door 1 persoon

  • BigLJohn zegt:

   hans-e-pans, overeenkomst; Neo Nazi’s !

   Like

  • Arminius zegt:

   ((wat dan?))

   Like

 4. Ton Ruygrok zegt:

  Ongelofijk dat zo’n keurig oud meneertje als KS .. een afschuwelijke engnek blijkt te zijn….zo ook die bende van Rutte.. EU enz.., enz … inclusief koningshuis.., Walgelijk.
  A.Ruygrok, Monster.

  Geliked door 1 persoon

 5. htskday zegt:

  Ondertussen in China:

  Videobeelden van recente en huidige lockdowns in grote Chinese steden. De video’s laten zien dat stadsdelen worden afgesloten, vaak zonder voorafgaande kennisgeving; verplichte massa-PCR-tests van miljoenen mensen; nieuw gebouwde isolatiefaciliteiten; appartementsdeuren worden verzegeld en gebouwdeuren worden dichtgelast; mensen in afgesloten gebouwen huilen om eten, of springen uit het raam de dood tegemoet.

  Kijk en huiver..

  https://swprs.org/lockdowns-in-china-2021/
  (Please wait 20 seconds until all Twitter videos are fully embedded.)

  En hoeveel covid gevallen hebben zij daar?

  Kijk zelf maar:
  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
  (Daily New Cases in China / Daily New Deaths in China)

  Sinds Maart 2020!!
  Helemaal niets, niemand!!..
  Dus??…

  Binnenkort in Nederland?..

  Geliked door 3 people

 6. droevige mof zegt:

  Complimenten en dank voor de zeer goede vertaling. Mevrouw von Storch staat bekend om haar veeleisende formuleringen. Dit is hard werken voor een vertaler.

  Geliked door 2 people

 7. koddebeier zegt:

  Het wordt de hoogste tijd dat deze machtigste mensen.voor een volkstribunaal gesleept worden !

  Like

 8. Hovawart zegt:

  Binnen niet al te lange tijd zullen de zieltogende Duitse Autofabrikanten zich wederom gaan toeleggen op het vervaardigen van militaire voertuigen, zal de westerse wapenindustrie weer het oude tempo oppakken, en zijn we met z’n allen weer terug bij af,………..acht decennia terug in de tijd….natuurlijk om het klimaat op aarde te beschermen,….of een ander excuus.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s