Build Back Better is een misleidende reclameslogan

(Door: “Weethetwel”)

Toegegeven, het klinkt optimistisch. Iets opnieuw bouwen en dan ook nog beter. Wat aan dat bouwen voorafgaat, klinkt echter helemaal niet zo fris en positief. Destroy first, terminate, abort, demolish, break down. Wie en wát moet er allemaal eerst vernietigd worden? Waarom wordt dit niet genoemd in de Build Back Better campagne? Heel eenvoudig, dan was er geen schijn van kans deze plannen uit te voeren. Nu wordt een optimistisch toekomstbeeld verkocht zonder de werkelijke feiten te vermelden. Net als wasmiddelen en Coca-Cola.

Het rammelt aan alle kanten

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden, is: waarom gebruiken tientallen politici en anderen ineens een vage wasmiddelenreclame om aan te duiden wat ze van plan zijn voor de toekomst? Waarom zeggen ze niet wat ze echt willen? Waar is het goed doordacht en onderbouwd plan met data, bestaande situatie, wat gaat er verdwijnen, wat komt er voor in de plaats, wanneer zijn de beslismomenten, wat kost het en wat moet er voor opgeofferd worden? Niets van dat alles, het zijn niet meer dan holle kreten, een vrijbrief om iets te gaan doen. Maar wat willen ze en wanneer?

Het goedgelovige deel van de natie wordt natuurlijk eerst op haar wenken bediend

De campagnebazen hadden de vraag wat ze van plan zijn natuurlijk wel verwacht. Samen met de Verenigde Naties hebben ze daarom een lijstje gemaakt met hun doelen tot het jaar 2030. Het zijn 17 punten waar iedere brave burger natuurlijk achter kan staan:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Iedereen naar school
 5. Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Schone en betaalbare energie
 8. Eerlijke en sociale economische groei
 9. Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen
 10. Gelijke kansen voor iedereen
 11. Leefbare, duurzame steden
 12. Duurzame productie en consumptie
 13. Klimaatverandering stoppen
 14. Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
 15. Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Samenwerken voor de werelddoelen

  U hoort het Attje Kuiken namens de 2e Kamer al zeggen: “Dank u wel voorzitter, wij staan hier ook volledig achter en gaan dus akkoord met de Great Reset”.

Waarom niet eerst een duidelijk pilot project?

Er zijn genoeg landen in de wereld waar aan al die 17 punten niet of nauwelijks wordt voldaan. Waarom niet in één van die landen te beginnen om te laten zien dat de 17 goede doelen snel en degelijk kunnen worden uitgevoerd? Je hoeft dan niet eerst iets af te breken en kunt meteen beginnen met Build Better.


Maar dat zal niet gebeuren, omdat het in de praktijk een onhaalbare kaart is. Al tientallen jaren wordt op vele plaatsen in de wereld geprobeerd een fractie van die doelen te bereiken en de resultaten zijn praktisch nihil. Het wordt dan toch wel erg naïef om te geloven dat dit programma er in 2030 ineens staat. Dat is dus grote onzin. Zou het kunnen zijn dat we een paar doelstellingen missen die niet in het lijstje van 17 staan? Dat er nog andere doelen zijn dan de zoetgevooisde 17 punten?

Onderzoek dan vervolgens het project dat al loopt: Sri Lanka.

Sri Lanka was nog niet lang geleden een land waar na een lange burgeroorlog met optimisme naar de toekomst werd gekeken. Maar ook hier werd de regering overgenomen door Build Back Better puppets. In korte tijd werden er de 17 Sustainable Goals losgelaten en de resultaten zijn dramatisch. Op bijna alle 17 punten scoort het land nu veel slechter dan voorheen. En wat nog veel erger is: er is geen enkel perspectief, met name voor de punten 1 t/m 12 die de situatie van de inwoners betreft. Zou het kunnen dat door de hele boel in de war te schoppen er juist opzettelijk schrijnende toestanden ontstaan? Dat het land daardoor zijn mensen niet meer kan voeden? Dat ze elkaar af gaan maken of van de honger sterven?

Het lijkt er op dat er een verborgen punt 18 van de VN doelen is: Chaos scheppen

Chaos lijkt hier het doel op zich. Met de huidige stand van de economische wetenschap zouden er vele andere en betere (in ogen van fatsoenlijke mensen althans) oplossingen mogelijk zijn maar dat gebeurt opzettelijk niet. Wat is de verborgen agenda?

En dan nu het Build Back Better programma voor Nederland

Met de complimenten van onze koning en koningin, de complete ministerraad en bijna de hele “volksvertegenwoordiging” beschouwen we deze 17 mooie doelen en wat er in Nederland al van terecht is gekomen:

 1. Geen armoede: door het instellen van lockdowns en het stilleggen van bedrijven is een groot gedeelte van de middenstand van haar bestaansmiddelen beroofd. Door ongebreidelde spilzucht en gelddrukkerij stijgen de prijzen enorm waardoor nu al één op de drie huishoudens in moeilijkheden komt
 2. Geen honger: er wordt gepoogd de boerenstand op te heffen, die er toch voor moet zorgen dat er voldoende voedsel is. Honger lijkt opzettelijk te worden gecreëerd
 3. Gezondheidszorg voor iedereen: al jaren wordt het aantal bedden en het aantal ziekenhuizen teruggebracht. Door het stimuleren van een angst-pandemie en een nutteloos/gevaarlijk vaccinatieprogramma is er extra druk op de gezondheidszorg ontstaan, waardoor de normale gezondheidszorg nog nauwelijks aan bod komt
 4. Iedereen naar school: zoals nu gebleken is, zijn scholen de afgelopen jaren volstrekt onnodig gesloten geweest. Dat heeft grote hiaten geslagen in de opleiding van de jeugd. Ook nu draaien veel scholen op halve kracht, omdat wie dat wil zegt dat hij in quarantaine zit en gewoon niet naar school komt
 5. Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig: er wordt juist veel meer ongelijkwaardigheid gecreëerd door er nog een stuk of 80 gendertypen bij te verzinnen die allemaal tegen elkaar opgestookt worden. Het is bijna niet meer mogelijk een baan te krijgen (m.n. bij de overheid) als je geen afwijking hebt
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen: er wordt naartoe gewerkt dat elektriciteit uit kan vallen met desastreuze gevolgen voor water en riolering
 7. Schone en betaalbare energie: ons eigen aardgas wordt niet gewonnen, omdat de schade die ontstaat aan huizen opzettelijk niet vergoed wordt. Daarnaast worden er sancties uitgevaardigd tegen onze grootste energieleverancier Rusland, zodat de prijzen dramatisch gestegen zijn. Ook hier lijkt opzet in het spel
 8. Eerlijke en sociale economische groei: de draconische maatregelen i.v.m. de nep-pandemie hebben geleid tot juist een negatieve economische groei en ook nog eens tot een spectaculaire verschuiving van vermogen naar de rijkste 10% op Aarde
 9. Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen: er mag maar één soort kennis beschikbaar zijn en dat is de propaganda van overheid en de officiële media. Alle andere kennis is desinformatie, complottheorieën, nepnieuws, verkondigd door wappies, extremisten en domoren die zo snel mogelijk het zwijgen moeten worden opgelegd
 10. Gelijke kansen voor iedereen: is dat de baantjescarroussel van de overheid? Het aannamebeleid van personeel (zie 5)? Kinderen van de ouders afpakken en niet kunnen controleren welke kansen die daarna nog krijgen? Mensen die de verplichte mening niet delen en geen baan krijgen?
 11. Leefbare, duurzame steden: die leefbare/duurzame stad die er moet komen door de grond van de boeren af te pakken?
 12. Duurzame productie en consumptie: Op dit terrein zijn de laatste jaren grote slagen gemaakt. Door dit nu te forceren, ontstaan tekorten die eenzelfde ontwikkeling kunnen veroorzaken als in Sri Lanka. Bovendien is het plan de voedselproductie te centraliseren in plaats van kleinschalig en dat is absoluut niet duurzaam.
 13. Klimaatverandering stoppen: Los van het feit dat de mensheid daar niets over te zeggen heeft, is er al wel een begin mee gemaakt door grote bedragen van de bevolking af te pakken en die nergens voor te gebruiken. Dat gaat nu al ten koste van al die andere zo mooi beschreven doelen waar geen geld voor is.
 14. Gezonde oceanen, zeeën en rivieren: de milieuvriendelijke visserijsector wordt alvast kapot gemaakt. Levert ook honger en ellende op. Daarnaast worden hele velden met windmolens in de zee geplaatst, die een direct einde maken aan veel natuurlijk leven in de nabijheid daarvan
 15. Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit: de gezonde bossen worden met grote schepen vanuit Amerika aangevoerd om in de Amsterdamse biomassacentrale opgestookt te worden
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid: De Trias Politica is al jaren niet meer gescheiden, zoals wel zou moeten. Rechters worden zelfs betrokken bij en verantwoordelijk gemaakt voor dubieuze overheidsbeslissingen. Daar moet men vervolgens zijn recht gaan halen? Daarnaast wordt alle moeite gedaan ons land te betrekken in een oorlog met Rusland.
 17. Samenwerken voor de Werelddoelen: welke vorm dat samenwerken krijgt, wordt steeds duidelijker: inleveren van alle vrijheid en onderworpen worden aan een rigide controlesysteem. Verder leven als een soort robot met nanotechnologie en hersenimplantaten.

Samengevat: Punt 18 bestaat dus ook in Nederland : Chaos scheppen

Het is overduidelijk dat er bij de 17 doelen van de VN ook in Nederland nog een niet benoemd 18e doel is en dat is chaos scheppen. Sterker nog: het lijkt er meer op dat de eerste 17 doelen juist zoveel mogelijk tegengesteld benaderd worden door juist te vernietigen wat tot nu toe al bereikt was. Is dit het hoofdstuk voorafgaand aan Build Back Better? Is dat hetgeen eerst kapot moet? De praktijk laat dat in ieder geval duidelijk blijken.

Maar wat willen ze met die chaos? Hoe is het te verklaren dat de koning en zijn handlangers eerst armoe en honger gaan creëren, de gezondheidszorg afbreken, de scholing ruïneren, de energievoorziening onbetaalbaar maken, de rijkdom in de zak van enkelen schuiven, censuur instellen op hen onwelgevallige meningen en een potje oorlog zoeken met Rusland (dat ze bijna zeker zullen verliezen)? En dat allemaal met een vrolijke reclameboodschap dat ze dat allemaal weer terug gaan bouwen en ook nog beter? Waarom breken ze juist de dingen af die al goed waren? Herbouwen wordt op die manier een steeds onmogelijker opgave tenzij… tenzij ze denken dat ze God zelf zijn en het onmogelijke kunnen fiksen. Maar ze zijn God zelf niet, integendeel. Dat weten ze. Door op deze manier met de mensheid om te gaan, kan alleen als je door en door slecht bent.

Door het mooie wat er is juist af te breken, wordt het onmogelijk de bevolking op Aarde te voeden en datgene te verschaffen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. In Sri Lanka zien we al waar dat toe leidt, in ons land is het programma ook gestart. De bedoeling lijkt veeleer de Aarde voor grote hoeveelheden mensen onleefbaar te maken. Daarna rest dan de dood, waar het kan geholpen door een vaccinatieprogramma. De conclusie valt bijna niet meer te vermijden dat we hier te maken hebben met hele slechte mensen, ordinaire gewetenloze moordenaars.

Door:
Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

(PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”. Alleen in de corona-periode al meer dan 50. Het is een interessante ontdekkingstocht dat een nep-pandemie gebruikt wordt om de maatschappij definitief te veranderen)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

4 reacties op Build Back Better is een misleidende reclameslogan

 1. Marc zegt:

  Enkele vragen die bij de halleluja 17 SDG’s van de heilige VN rijzen:: wie gaat dat betalen? Wie gaat dat geld innen? En aan wiens vingers blijft al dat geld plakken?
  Als ik het met helicopterview bekijk lijkt het me de grootste geldroof aller tijden.

  Like

  • scherpschutter1943 zegt:

   Marc, de vraag stellen is hem beantwoorden. De rijksten der aarde zijn allemaal aandeelhouder in de grootste beleggingsmaatschappij ter wereld “BlackRock”. Voorbeeld: Over de hele wereld worden huizen opgekocht en daarna weer verhuurd. Dat gebeurt ook in nederland. Er worden niet alleen huizen opgekocht van particulieren maar ook van woningcorporaties. Ook vrijgekomen landbouwgronden komen in handen van Blackrock. En de staat, provincies en gemeenten werken daar vrolijk aan mee.

   Like

 2. pepo Copyright zegt:

  Dit moet iedereen begrijpen.
  Korte maar ZEER BELANGRIJKE video.
  https://bytehighway.net/7f715db9066143afd9ae2a562af8a2dc/manifest/video.m3u8

  Like

 3. Henk,B zegt:

  BBB is een linkse slogan door hun moslim vrienden veranderd in stealing is better then building.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s