De “inconvenient truth” voor klimaat-plakkers

(Door: “Malpaso”)

De immense atmosfeer van onze mooie blauwe knikker bestaat uit een mengsel van gassen. Het tempert het zonlicht, beschermt het leven tegen schadelijke ruimtestraling en houdt de aardtemperatuur binnen mooie marges – het heelal is -273 °C – met afwisselend koude en warme periodes, al miljarden jaren lang; waaraan de Aarde en het leven zich áltijd aanpassen.

De aardatmosfeer bestaat uit een mengsel van verschillende gassen. De verhoudingen van die gassen in de atmosfeer zijn, tot op ongeveer 90 km hoogte en het aandeel van waterdamp na, vrij constant. Geologisch gezien lang geleden was het aandeel CO2 in de atmosfeer vele malen hoger dan nu. Onder andere door de uitstoot uit vulkanen en invloed van oceanen.

Wat wetenschappers gewoon zéker weten, is dat water, H2O, in de vorm van waterdamp voor ongeveer 90% verantwoordelijk is voor het totale broeikaseffect, dat ervoor zorgt dat het geen -273 °C is; de resterende 10% komt voor rekening van allerlei andere broeikasgassen.

Behoorlijk veel wetenschappers ontkennen helemaal niet dat CO2 van menselijke afkomst een invloed heeft op het CO2 -gehalte van de atmosfeer, maar betwijfelen sterk of die invloed wel zo sterk is als tot nu toe werd aangenomen. De enorme variatie in CO2 is niet het gevolg van menselijke uitstoot, maar van natuurlijke variaties, die er in de miljarden jaren oude geologie altijd zijn geweest. CO2 is de afgelopen eeuw met 0,0088% gestegen tot 0,0404%. Van 1950 tot 2016 is de hoeveelheid CO2 inderdaad toegenomen van 316 PPM tot 404 PPM; PPM betekent ‘parts per million’, oftewel één miljoenste …., érg veel natuurlijk… Zo’n 97% van de CO2 in de atmosfeer ontstaat door natuurlijke oorzaken, slechts zo’n 3 % ervan ontstaat maar door toedoen van de mens. Tel zelf maar eens uit hoe ‘groot’ die door de mens veroorzaakte stijging van CO2 dan is qua percentage of qua parts per million, het is haast niet te meten.

Geologen hebben, gebruik makend van koolstofisotopen in microfossielen van 1,4 miljard jaar geleden, berekent dat het CO2 -gehalte toen tussen de 10x en 200x zo hoog was als het huidige CO2 -gehalte. Over de temperaturen in deze periode zijn weinig harde gegevens bekend, een relatie tussen CO2 en temperatuur ís daarom niet wetenschappelijk vast te stellen. In geologisch iets jongere tijden, tijdens het zogenaamde Proterozoicum, zijn er 2 IJstijden geweest; namelijk het Sturtian glaciaal (730 miljoen jaar geleden) en het Marinoan glaciaal (600 miljoen jaar geleden). Deze IJstijden staan bekend als ‘Snowball Earth’, omdat het zo koud was dat de hele Aarde en álle oceanen tot de evenaar bevroren waren. Vanaf ruim 500 miljoen jaar geleden tot heden zijn er veel meer harde gegevens. De Phanerozoische of tektonische tijdschaal is de periode van 542 miljoen jaar geleden tot heden. Van deze periode is veel meer bekend over de aardse atmosfeer, terwijl ook temperatuurreconstructies kunnen worden gedaan op basis van onder andere aangetoonde landijs-bedekkingen.

Het blijkt dat gedurende deze hele periode van ruim 500 miljoen jaar tot heden de aardse temperatuur altijd heeft geschommeld tussen een warmer tijdperk (hot house) en een koudere fase (ice house) geheten: Greenhouse and icehouse Earth .

Ook in onze éigen geschiedenis kennen we de Kleine IJstijd, de koude periode die rond 1450 begon en waar schilderijen van Brueghel over gaan. Uit oude dagboeken, stadsrekeningen en jaarringen van bomen blijkt dat de 16e eeuw zelfs de koudste was in de afgelopen duizend jaar. Gletsjers hadden rond 1850 hun grootste uitbreiding sinds het einde van de laatste IJstijd (10.000 jaar geleden), waarna het weer langzaamaan warmer werd. De temperatuur in West-Europa was toen zo’n 2 graden lager dan rond het jaar 2000.

Er zijn over de hele wereld massa’s wetenschappers die daarom sceptisch zijn over een door de mens veroorzaakte klimaatopwarming, alleen Australië heeft er al 75 die in het openbaar treden. Wikipedia heeft in 2020 haar lijst verwijderd van alle wetenschappers die het oneens zijn met de consensus over klimaatopwarming; wikipedia-airbrushes-climate-skeptics. Intussen worden sceptici nu hernoemd als ‘ontkenners’, terwijl het woord sceptisch komt van het Griekse skeptikós: het proberen kennis te verifiëren, een oud wetenschappelijk principe.

Linksachtigen gebruiken ook bij het klimaatthema weer hun kromme simplistische cirkelredeneringen: men stelt eerst iets als zijnde (hun) waarheid en van daaruit bouwen ze dan een hele constructie, die op zich logisch lijkt, maar die onjuist is, omdat het uitgangspunt totaal onjuist is, een oude filosofische redeneerfout trouwens. Bij klimaatverwarming ís er sinds 1850 een stijgende tendens te zien, dat klopt, vinden ook de meeste klimaatsceptici. De cirkelredenering van linksachtigen is het blijven beweren dat CO2 dé oorzaak is en álle sceptici van CO2 als oorzaak te bestempelen tot ‘ontkenners’ van de héle klimaatverwarming, terwijl het enige dat die sceptici ontkennen dat CO2- de oorzaak is. De laatste ‘consensus’ bij

dit soort figuren en hun volgzame media is dat de kritische wetenschappers in een werkveld zitten dat ‘niet deskundig genoeg is’. Maar klimaat ís een natuurkundig proces en klimaat-verandering in het verre verleden ís alleen met geologie vast te stellen; en laat de overgrote meerderheid van critici nu juist uit die werkvelden komen…

Internationaal bekende, gerenommeerde wetenschappers die sceptisch zijn kan men overal ter wereld vinden: Bjørn Lomborg, de Japanse Kiminori Itoh, de Nobelprijswinnaar Ivar Giaever die ‘klimaat’ zelfs een nieuwe religie noemt, de natuurkundige Will Happer die voor het Amerikaanse Congres sprak, de Australische geoloog Ian Plimer, die al 20 jaar vraagt naar harde bewijzen dat CO2 inderdaad de oorzaak is van aardopwarming, en ga maar door. De lijst is te lang om te plaatsen. Over Russische wetenschappers die al 30 jaar zo denken, zullen we het maar niet hebben, want dat is alleen maar Russische propaganda uiteraard. In het Nederlandse taalgebied zijn er onder andere:

De Nederlandse Prof. dr. Karel de Lange – gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica – prof. de Lange sprak hierover in een Tweede Kamer-commissie 31 oktober 2018

De Vlaamse dr. en IPCC expert-reviewer Ferdinand Meeus:
Er is geen bewijs dat toename CO2 oorzaak is van opwarming

https://opiniez.com/author/ferdinand-meeus

Vooral de Westerse wereld en zeker de EU is momenteel bezig een weg in te slaan om het menselijk aandeel van 3% ván de 0,0404% CO2 in de atmosfeer een beetje te reduceren, een orde van grootte die nauwelijks te meten is. Om na een tijd, waarin we vele duizenden miljarden uitgegeven zullen hebben, straatarm tot de constatering komen dat dat niets, maar dan ook niets zal hebben bijgedragen aan het tegenhouden van een volkomen normale cyclus van klimaatverandering op Aarde die al miljarden jaren komt en gaat, als eb en vloed.

Misschien eens tijd voor het organiseren van schoolstakingen tegen eb en vloed, Greta ???

Door:
“Malpaso”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

33 reacties op De “inconvenient truth” voor klimaat-plakkers

 1. J.v.d.Heijden zegt:

  Michael le Page:
  a guide for the perplexed…

  Klik om toegang te krijgen tot climate-change-myths.pdf

  COP27 gaat alleen maar om geld, in dit geval miljarden die
  door derdewereldlanden worden geëist voor onbewezen
  klimaatschade.(wordt hoogstwaarschijnlijk gehonoreerd.)
  Zum kotzen.

  Geliked door 3 people

  • Erik zegt:

   En mbv die vele miljarden gaat het om totalitaire controle van jou en mij. Want al die dollars en euro’s komen natuurlijk wel uit onze zak….

   Like

  • LUCIA zegt:

   @ J vd Heijden; Juist het enige wat ze willen tegengaan, is dat u er warmpjes bij zou kunnen komen te zitten, de opwarming van uw portemonnee tegengaan is hierbij het beoogde doel…. dat en ik blijf het overal zeggen, niemand die dit blijkbaar ziet, dit is een verborgen aanval op zuurstof..hoe vaak moet ik het nog zeggen???.

   Kijk naar hun daden… N2 en CO2, allebei van essentieel belang voor de PLANTENWERELD, die op zijn beurt samen met ALGEN IN DE ZEE ( de zee die praktisch dood is) de grote ZUURSTOFLEVERANCIERS zijn, 5G is o.a. gekozen omdat het zich via zuurstof verplaatst en het daarbij gebruikte zuurstof niet meer door ons gebruikt kan worden…Someone connect the dots …I did, DIT IS EEN AANVAL OP AL WAT LEEFT, gesteund door een generatie die alleen opgelet heeft in biologieles toen het over seks ging en voor de rest grotendeels breindood is.

   AL die groenen zijn giga aan het ontbossen, dit gepaard gaande met oa MACHINES ( ze bestaan al)DIE CO2 OPZUIGEN UIT DE LUCHT, zal samen met 5G zorgen voor een DRASTISCHE DALING VAN ZUURSTOF m.n in de grote steden..en dat is een grote kogel die u niet kunt ontwijken . Bedenk dat; DEZE MENSEN DIE DIT GROENE KLIMAATPLAN BEDACHT HEBBEN, NIET DOM ZIJN, ER IS EEN AGENDA ACHTER….. TUURLIJK ZIJN DIE GROENEN THE USEFULL IDIOTS….. MAAR DE PLANMAKERS ZIJN DAT NIET, DAT IS EEN ONDERSCHEID DIE U WEL MAKEN MOET.

   ERGENS AAN HET EIND VAN DE ZIN VAN UW EN MIJN LEVEN STAAT EEN GROTE BESLISSING, HET IS OF DIT HANDJEVOL ELITE CLUBJE PSYCHOPATEN EN HUN DARKSIDE VRIENDJES OP DE ACHTERGROND…OF U EN IK…OF U HET NOU WILT ZIEN OF NIET, WIJ ZIJN DE NIEUWE BEDREIGDE SOORT EN ONZE DOMHEID EN BEREIDHEID ONS TEGEN MEKAAR OP TE LATEN ZETTEN, ZIJN HUN STERKSTE WAPENS, SAMEN MET TEVEEL GELD EN TEVEEL MACHT OPGEBOUWD DANKZIJ GENERATIES WEGKIJKENDE SCHEEFNEK-KERS OFTEWEL ONZE VOOROUDERS.***

   ***grote letters hier slechts gebruikt om het belang van iets heel groots te adresseren

   Like

 2. Boike zegt:

  Het gewauwel over klimaatproblematiek is klinkklare onzin.
  Het is een publiek geheim dat het pure leugens en bedrog betreft.
  De invloed van de hedendaagse mensheid op het klimaat is in werkelijkheid van een te verwaarloze omvang.
  Alle maatregelen kosten een duur vermogen, maken het leven tot een hel en het effect zal vrijwel nihil zijn.
  Het is valse propaganda en pure bangmakerij voor de slapende wokes, om die sufferds als slaven onder de duim te houden.

  Waar we wel bang voor moeten zijn, is de actuele dreiging van een nucleaire wereldoorlog.
  Het zal niet de aarde vernietigen, maar wel de leefbaarheid op de planeet.
  Wat daarna zal resten, is een radioactieve woestijn, die voor honderdduizenden jaren, zoniet voor altijd, onbewoonbaar is geworden/gemaakt.
  Millieu-activisten zouden er beter aan doen juist hiertegen ten strijde te trekken, maar daarover hoor je ze niet.

  Geliked door 2 people

 3. Blaffertje zegt:

  Prachtig geschreven “Malpaso” 👍🏻
  100% mee eens.

  Geliked door 2 people

 4. KeesC zegt:

  Probleem is alleen dat de linkse klimaat-dwang-en-drang-deugmensen total niet geïnteresseerd zijn in feiten. Ze zijn gehypnotiseerd en geloven alleen in hun eigen gelijk.

  Geliked door 2 people

 5. Matthijs zegt:

  Broeikaseffect bestaat niet.
  Je kan niet iets opwarmen zonder werk te verrichten.

  Geliked door 1 persoon

 6. bobzelf zegt:

  dat ervoor zorgt dat het geen -273 °C is;

  DAAR HEBBEN ZE OOK GEEN RUSSISCH GAZZZZ ,ZEKER ??? DENK IK

  WHAHAHAHAHAH

  OOM FEESTNEUS

  Geliked door 2 people

 7. Dijkstra zegt:

  Dit artikel bevat een paar slordigheden:
  1) Voor de bepaling van het broeikaseffect van de atmosfeer is niet -273 het begin van de berekening, maar het verschil tussen met en zonder atmosfeer, dat bedraagt 33 graden.
  2) Dat 97 % van de CO2 in de dampkring uit natuurlijke bronnen zou komen verwijst waarschijnlijk naar de totale CO2 in de kringloop. Daar is de uitstoot door mensen inderdaad maar 3 % van. Alleen dat is niet relevant, omdat de 97 % onderdeel is van een kringloop en sowieso geen invloed uitoefent op het broeikaseffect.
  3) Niemand weet precies hoeveel energie de CO2 absorbeert en dus hoe groot het effect ervan is op de atmosfeer. Er zit bijna 1000x zoveel water dan CO2 in de dampkring, dus wat we zeker weten is dat water een veel grotere invloed uitoefent.
  4) Meer CO2 bevordert snellere groei van planten en ook dat planten dikkere bladeren maken. De planeet wordt er dus groener door. Dat werkt ook weer verkoelend.
  5) Een iets warmere planeet lijkt me erg prettig, zo lang de veranderingen traag genoeg gaan zodat we ons er op kunnen instellen. In de meeste gevallen is dat ook zo. Het is zinniger om al die miljarden die nu bestemd zijn voor klimaat-beïnvloeding te besteden aan bijvoorbeeld bosbouwprojecten, dat levert sneller resultaten op.

  Like

  • Ravian zegt:

   “Voor de bepaling van het broeikaseffect van de atmosfeer is niet -273 het begin van de berekening, maar het verschil tussen met en zonder atmosfeer, dat bedraagt 33 graden.”

   Geliked door 1 persoon

  • Ravian zegt:

   “Voor de bepaling van het broeikaseffect van de atmosfeer is niet -273 het begin van de berekening, maar het verschil tussen met en zonder atmosfeer, dat bedraagt 33 graden.”

   Op het dichtstbijzijnde atmosfeer loze hemellichaam, de maan, wordt het gedurende de nacht -130º Celsius, en overdag +120º Celsius (evenaar, aan de polen is het kouder).
   De invloed van een atmosfeer gaat dus wel wat meer wezen dan 33 graden…

   Geliked door 2 people

   • Dikstra zegt:

    De aarde heeft nog andere warmtebronnen in het binnenste van de aardmantel en aardkern, o.a. radioactiviteit. Dit blijkt uit bijvoorbeeld vulkanisme.
    De maan heeft geen vulkanisme. Heeft bovendien geen 24 uurs omwentelingtijd, zodat de temperatuur aan de dagkant en de nachtkant veel verder uiteenlopen dan op aarde. Dus echt een andere situatie dan op aarde.
    Voor details verwijs ik naar het WIkipedia artikel ‘greenhouse effect’:
    “Without Earth’s natural greenhouse effect the Earth would be more than 30 °C (54 °F) colder.”

    Like

   • Ravian zegt:

    Yeah, Wikipedia is wel de laatste die je als referentie voor klimaat gerelateerde zaken kunt gebruiken.
    Je kunt net zo goed direct naar de greenpeace site linken, of naar millieudefensie, of een ander groenlinks propaganda instituut.
    Volgende keer beter…

    Geliked door 1 persoon

   • Dijkstra zegt:

    “Yeah, Wikipedia is wel de laatste die je als referentie voor klimaat gerelateerde zaken kunt gebruiken.”
    Dit is geen klimaat gerelateerde kwestie, de circa 30 graden van het broeikaseffect is een natuurkundig feit dat verder los staat van klimaat.
    Het is dan ook berekend lang voor dat de klimaat kwestie naar voren kwam.
    Ook bijvoorbeeld de NASA hanteert de 30 graden, zie dit artikel:
    “Climate and Earth’s Energy Budget” en de 30 graden komt terug onder het kopje “Effect on Surface Temperature”:
    The natural greenhouse effect raises the Earth’s surface temperature to about 15 degrees Celsius on average—more than 30 degrees warmer than it would be if it didn’t have an atmosphere.
    Maar ook als je een geografie boek van 50 jaar geleden zou openslaan zou je de 30 graden tegenkomen.

    Like

   • Ravian zegt:

    Dat doet niets af aan het feit dat Wikipedia geen betrouwbare bron is voor klimaat gerelateerde zaken.

    Geliked door 1 persoon

  • Skarsgärd zegt:

   2) “…. Alleen dat is niet relevant, omdat de 97 % onderdeel is van een kringloop en sowieso geen invloed uitoefent op het broeikaseffect.”

   Alsof de natuur een verschil kent tussen door mensen uitgestootte CO2 en door de natuur uitgestootte CO2, en de door mensen uitgestootte CO2 níet in de koolstofkringloop opgenomen is; simplistische redenering, zeker naar een linkse, school gegaan?
   De chemische formule voor beide is exact hetzelfde: CO2 dus.

   Like

   • Dijkstra zegt:

    De natuur kent inderdaad niet het verschil tussen door de mens uitgestootte CO2 en door de natuur uitgestootte, maar daar gaat het ook niet om. De 97 % is onderdeel van een kringloop die ook zou bestaan als er geen mensen op aarde zouden rondlopen. De 3 % door de mens uitgestootte CO2 komt er bij, wordt deels geabsorbeerd door de oceanen, maar verandert het broeikaseffect. Alleen de vraag is hoe groot is die invloed, het IPCC zegt daar alleen maar vage dingen over als ‘very likely’ wat eigenlijk alles kan betekenen tussen 1 % invloed en 99 % invloed.
    Dat beide ‘soorten’ CO2 dezelfde chemische formule hebben wordt nergens tegengesproken.

    Like

   • Ravian zegt:

    “De 3 % door de mens uitgestootte CO2 komt er bij,”

    Yeah, want als de mens er niet geweest was dan was het momenteel door de mens gebruikte aardoppervlak een grote levenloze parkeerplaats geweest, en geen massa’s CO2 uitstotend van het leven uitpuilend oerwoud.
    Ga toch koken…

    Geliked door 2 people

   • Skarsgärd zegt:

    “De 97 % is onderdeel van een kringloop…” schrijft Dijkstra. Dat is ook een veel gemaakte fout van bepaalde klimaatfiguren. Uiteraard is er een kringloop van CO2, maar dat is allesbehalve een gesloten kringloop. Het CO2 gehalte in de kringloop van atmosfeer en vergaan of verbranden van koolstoforganismen (planten en dieren) ís nooit zero sum geweest. Die kleine 3% extra bijdrage van de mens door het verbranden van vele miljoenen jaren geleden vergane organische wezens (kolen-plantaardig, olie, gas -dierlijk) maakt niets uit in de totale natuurlijke kringloop. Als er bijvoorbeeld grote of kleinere vulkaan-uitbarstingen zijn komt er ontzettend veel CO2 bij in de atmosfeer, dat er eerst zeer lang niet was.

    Like

 8. Niek zegt:

  Goed geschreven en geheel mee eens, maar ik ben bang dat we een revolutie nodig hebben om dit te keren, ze gaan ons leegzuigen en dit is het nieuwe geloof, gaat gewoon gebeuren een nieuw Marxisme dat merk je aan alles, het gaat vreselijk veel geld kosten en over 80 jaar gaan ze dan toegeven dat ze ongelijk hadden, zo gaan die dingen.

  Geliked door 1 persoon

 9. Peter Rissing zegt:

  Meer hiervan graag Malpaso.

  Geliked door 1 persoon

 10. gebochelde zegt:

  En Jetten heeft dus ” verstand “hiervan ? Hij is tenslotte minister………..

  Geliked door 1 persoon

 11. boorzalf zegt:

  Dus de yanks hebben vroeger op de maan gewandeld met een temperatuur van ‐273 °C 🤔 knap hoor!!😉

  Like

 12. Edwin Vissers zegt:

  De aarde is plat, allemaal gehersenspoeld

  Like

 13. ronjaspers zegt:

  Op het einde van dit artikel,iedereen straatarm dat is precies de bedoeling van die klimaatleugen.The great reset en build back better,you will own nothing and you will be happy.

  Geliked door 2 people

 14. Pingback: De “inconvenient truth” voor klimaat-plakkers (2) | E.J. Bron

 15. Pingback: Een aankomende Kleine IJstijd? | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s