Fjordman in een interview

De Noorse blogger Fjordman is vooral bekend als islamcriticus. Inderdaad heeft hij zich in een hele serie briljante essays beziggehouden met het gewelddadige en totalitaire karakter van de islamitische religie. Inmiddels gaat hij echter veel verder dan deze beschrijving van de vijand. Dat laat ook een interview met hem zien, dat is verschenen in het Duitse weekblad “Junge Freiheit”.

Als islamkritiek alles zou zijn wat Fjordman te melden zou hebben, zou dat niet echt origineel zijn: daarvoor zijn de negatieve kanten van de islam te duidelijk en de problemen te dringend, die nu al ontstaan uit zijn aanwezigheid in Europa, om ze te kunnen negeren, tenzij vanuit ideologische verblinding.

Fjordman stelt de in dit verband rijzende vraag hoe het kan, dat deze ideologische verblinding zulke grote delen van de Europese publieke opinie zo vast in zijn greep heeft. Door naar de verantwoordelijken te vragen, zet hij de beslissende stap over de gewone islamkritiek heen. Nog slechts drie van tien van zijn in “Europa verdedigen”, voor het eerst in het Duits in boekvorm verschenen essays houden zich nog bezig met de islam. Steeds meer komen cultuur- en globalismekritiek in het middelpunt te staan. Dat de islam een Jihadsysteem is, dat zich uitbreidt wanneer men het daarvoor de gelegenheid geeft, is onder kritische waarnemers consensus. Waarom de islam deze gelegenheid krijgt: daar verschilt men van mening over.

Er bestaan nog steeds mensen, die geloven, dat de heersende elites, die de deuren openen voor de islamitische invasie, dit slechts op grond van een vergissing zouden doen; velen geloven ook, dat men politiek links van zijn islamofiele koers kan afbrengen door deze linksen uit te leggen, dat de islam – van het antisemitisme tot aan de geweldscultus – alles belichaamt wat deze linksen in iedere andere samenhang zondermeer “fascistisch” zouden noemen. Er zijn, kort gezegd, mensen, die de islam bekritiseren, maar de vorderingen makende islamisering niet kunnen bestrijden, omdat ze zich geen adequate voorstelling maken van diens oorzaak. Islamkritiek blijft tandeloos als deze niet de dodelijke zwakke punten van een cultuur benoemt, die zich ondanks haar superioriteit op bijna alle relevante terreinen – economie, wetenschap, technologie, militair – steeds willozer openstelt voor vernietiging van buitenaf. En vooral: laat openstellen.

Fjordman heeft dit kort en bondig samengevat:

Moslims en andere buitenstaanders ondermijnen weliswaar de westerse samenlevingen, intussen is het in werkelijkheid onwaarschijnlijk, dat zij daartoe in staat zouden zijn als zij daarvoor niet gebruik zouden kunnen maken van het interne verval en de neergang van het Westen. Vaak ben ik bang, dat wij in de westerse wereld in een soort ideologische oorlog tussen westerse en laten we zeggen “postwesterse” mensen gevangen zitten. (…) Dat wil zeggen, tussen diegenen, die nog een emotionele en praktische loyaliteit tegenover traditionele Europese culturen en naties bezitten, en diegenen, die de Europese naties willen liquideren door open grenzen en massa-immigratie te eisen en te bevorderen. Strikt genomen is de islam inderdaad een tweederangs speler in dit spel – maar desondanks een hele gevaarlijke. De voorvechters van het culturele marxisme respectievelijk het marxisme in al zijn vormen hebben bijgedragen aan de neergang van het Westen, daarnaast zijn hier echter ook andere krachten aan het werk.

Bijvoorbeeld een neoliberaal grenzen opheffend kapitalisme naast de dit propagerende en doordrukkende elites, überhaupt die klasse van internationaal met elkaar verbonden beleidsbepalers uit politiek, economie, wetenschap en de media. Velen van hen handelen voor, de meesten achter de coulissen. Naar de plaats van het jaarlijkse Wereldeconomieforum zou men hen de “Davos-cultuur” kunnen noemen. Men herkent ze aan hun jargon, net zoals men de Hallstaat-cultuur aan haar fibulavormen herkent. De Davos-cultuur wordt door een ideologisch paradigma, waarin niet is voorzien in menselijke groepen, als groep, beter gezegd: als klasse bijeengehouden.

Na 1989 was het voor deze klasse niet moeilijk om ook marxisten op te nemen en hun destructieve elan te gebruiken voor de vernietiging van niet marktconforme structuren. Politiek links is tegenwoordig bijna de speerpunt van die globaal heersende klasse. Het zeldzaam geworden teruggrijpen op retoriek van de klassenstrijd heeft niet eens meer de charme van koddige folklore: het is alleen nog maar leugenachtig. Daarmee is dit linkse teruggrijpen de tegenhanger van die sentimentele frasen van “conservatieve” politici, die in hun toespraken tot nu toe (ook steeds zeldzamer) een “thuis” bezweren, aan de vernietiging waarvan ze zelf uit alle macht deelnemen.

Omdat Fjordman het centrale conflict als een tussen westerse, in de zin van mensen van het Avondland enerzijds, en “postwesterse” mensen anderzijds beschrijft, spreekt hij een bijzonder diepe dimensie aan:

Het gaat niet gewoon om de strijd tussen verschillende maatschappelijke opvattingen en ook niet alleen om een klassenstrijd van boven. Hoe juist allebei ook is: In principe gaat het om de afschaffing van een mensentype en diens vervanging door een ander. De instemming met het ene of het andere mensentype is het criterium volgens welke vriend en vijand dienen te worden onderscheiden.

Ideologieën, die zichzelf emancipatorisch noemen, zijn per definitie zulke, die bindingen willen losmaken, omdat zij hierin niets anders kunnen zien dan boeien. Het is niet slechts een woordspel, maar belicht de aard van dit verband, dat de uit zijn bindingen “losgemaakte” mens tegelijkertijd de “losse” mens is. Het gezamenlijke vluchtpunt van liberalistische en marxistische ideologieën van alle schakeringen is dientengevolge de goddeloze, de kinderloze, de historieloze, de vaderlandsloze, de plaatsloze mens, die tegelijkertijd en gewoon daarom de manipuleerbare en beheersbare mens is.

Het ligt in de aard van de zaak, dat deze postwesterse mens een overgangsverschijning is. De transcendentloze mens, die alle eigenschappen is kwijtgeraakt waarmee zijn voorouders in staat waren een grote cultuur op te bouwen, wordt samen met de door hem opgegeven cultuur verdrongen en verdwijnt uit de historie.

Aan dit proces is niets “natuurlijks” en het gaat niet vanzelf. Het is het resultaat van beslissingen, die door benoembare verantwoordelijken werden genomen en het is letterlijk uniek. De historische parallellen, waarnaar men onwillekeurig grijpt om dit proces te beschrijven – bijvoorbeeld de ondergang van Rome – onderscheiden zich ongeacht alle overeenkomsten van datgene, wat we nu meemaken op één beslissend punt:

Nooit en nergens was de ondergang van een cultuur het resultaat van een hierop doelende politiek van haar eigen elites, nooit en nergens het resultaat van een monsterlijk verraad. Het is de verdienste van Fjordman om dit verraad te beschrijven en ettelijke van de verantwoordelijke krachten bij de naam te noemen.

Bron:

http://www.sezession.de/29815/fjordman-im-interview.html

Auteur: Manfred Kleine-Hartlage

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Voorts is de vertaler van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Immigratie, Islam, Islamisering, Islamkritiek, Moslims, New World Order, Socialisten. Bookmark de permalink .

17 reacties op Fjordman in een interview

 1. Linsky zegt:

  Zo! Weer een heel goed stuk heer Bron! 🙂

  Persoonlijk voel ik me sterk gesteund door de inzichten van de schrijver.
  Hij verwoord in andere taal wat ik al jaren probeer duidelijk te maken. Maar oké, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

  Enkele citaatjes:

  1 – In principe gaat het om de afschaffing van een mensentype en diens vervanging door een ander.

  2 – ….de plaatsloze mens, die tegelijkertijd en gewoon daarom de manipuleerbare en beheersbare mens is.

  3 – Aan dit proces is niets “natuurlijks” en het gaat niet vanzelf. Het is het resultaat van beslissingen, die door benoembare verantwoordelijken werden genomen en het is letterlijk uniek.

  4 – Nooit en nergens was de ondergang van een cultuur het resultaat van een hierop doelende politiek van haar eigen elites, nooit en nergens het resultaat van een monsterlijk verraad.
  ================================================
  1 – Weer iemand die door heeft dat er een heel bewuste energie aan het werk is om het bestaande mensdom in haar aard en zijn te transformeren…in een volledig slaafs en totaal gecontroleerd volk.

  2 – Ik zou hier liever willen zeggen ’ontworteld en geheugenloos’. Precies wat in de geschiedenis altijd al plaatsvond; allereerst cultuur, boeken en de eigen taal zelfs verbieden ten einde de moraal van de tegenstander compleet te vernietigen!

  3 – inderdaad, geen natuurlijke gang van zaken, maarjuist heel goed doordacht, gestuurd en georkestreerd, door lieden in de hoogste machtsstructuur van de piramide.

  4 – Daarom is deze tijd, onze existentie op dit punt van de evolutielijn zo extra bijzonder. Wij, die nu leven ervaren een ongekende transformatie van het gehele mensdom! Ongetwijfeld vind er momenteel een schifting plaats. Aan de ene kant de door de ‘Nieuwe Staat’ volledig gehersenspoelde, onderworpen en aldus geconformeerde mens.
  Aan de andere kant, zij die hun individuele integriteit, intrinsieke zelfstandigheid en persoonlijke geweten hebben geconditioneerd.
  Dit is een tijd van uitersten, van buitengewone tegenstelling in letterlijk alles. Hoewel dualiteit inherent is aan elke vorm van bestaan, cq. existentie, is het heden onvermijdelijk om kleur te bekennen, ten aanzien van welke weg we willen gaan. Gewoonweg omdat die voorgoed bepalend zal zijn voor de kwaliteit van ons leven in werkelijke vrijheid!

  Manfred Kleine-Hartlage heeft het hier niet met zoveel woorden gezegd, maar ik ben er van overtuigd dat ook hij weet wat de werkelijke oorzaken zijn en wie daar feitelijk voor verantwoordelijk zijn, namelijk diegene die wij nooit op de televisie, in de kranten of in Quote zien staan. De duistere machthebbers die al eeuwen een ‘Gigantisch Spel’ spelen met de mensheid als inzet, als de stukken op hun bord. En zij zitten nu in een vergevorderd eindspel!
  Dat vormt m.i. dus het bijzondere belang van huidige tijdgewricht!

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  Mag ik hierbij beide heren succes wensen in hun woordenstrijd?!
  Elkaar gaarne met goede argumenten bestrijden s.v.p.!! 😉 😀

  E.J. kijkt vanaf de zijlijn toe…

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  @vederso

  Jullie allebei leveren op jullie eigen wijze een positieve bijdrage aan mijn blog. Dat deze bijdragen niet van dezelfde strekking zijn, vind ik überhaupt geen enkel probleem. Des te meer invalshoeken, des te beter.
  Uit jullie voorgaande woordenwisselingen heb ik begrepen, dat jullie nooit op één lijn komen te zitten. Dat hoeft ook niet. Daarvoor verschillen jullie persoonlijk gezien ook veel te veel van elkaar.
  Echter: de bijdragen van jullie allebei worden door mij zéér gewaardeerd. Of het nu jouw vertalingen uit het Engels zijn of goede tips die je me aanlevert of dat het door Linsky (vaak zelf geschreven) bijgedragen artikelen zijn.
  Ik wil jullie allebei niet missen op deze weblog. Laat dat heel duidelijk zijn!! Laten we ons inzetten voor ons gezamenlijke doel: het blootleggen van de werkelijke bedoelingen van de islam en de bestrijding van de islamisering van onze westerse beschaving!!

  Like

 4. Linsky zegt:

  Vederso, je bent wel erg hardleers en toont erg weinig ruggegraat..
  Ik meende uit de eerste zin te gaan opmaken dat je hebt bedacht op basis van redelijk inzicht.
  Daar had je m’n respect dan mee verdient.
  Ik kreeg echter bijna een hartwip, van “Elk artikel denkt Linsky in een “NWO”-context om te kunnen buigen”….

  1 – Dat is dus geheel voor eigen rekening.
  2 – Ik denk dat helemaal niet.. Ik gaf mijn mening en eigen inzicht ten aanzien van topic/artikel weer.
  3 – Dat jij dat onzin vind, is inmiddels genoegzaam bekend, en is derhalve volkomen overbodig dat te pas en te om pas te blijven herhalen. Waarbij komt dat je mening over mijn zin of onzin, volslagen irrelevant is.
  5 – Of er mensen door worden afgeleid is nog maar de vraag,. Een diepere perceptie ten aanzien van de werkelijke oorzaken van de islamisering ligt nu eenmaal wat verder weg.
  Die achterlijke gehersenspoelde lieden zijn niet eens in staat om zelfstandig te denken en zullen om tot iets structureels te komen toch hulp van westerse mogendheden, dan wel het alhier aanwezige intellect van node hebben.
  6 – Dat mijn persoonlijke inzichten en mening in deze, “gevaarlijk” zouden kunnen zijn, zou ik als compliment opvatten, ware het niet dat de context waarin jij ze plaatst dat niet rechtvaardigt. Zou je bijvoorbeeld eens kunnen beargumenteren en toelichten op welke wijze en waarom überhaupt mijn geloof in een NWO en uitingen daarvan, iemand zou kunnen verhinderen om niet tegen die moslims te zijn, cq. de strijd zelfs geheel te staken?
  7 – Als jij :” Persoonlijk heb ik geen enkel motief om me hier druk over te maken. “ dan geen motief hebt…..waarom in hemelsnaam maak je daar dan zo’n uitgebreid commentaar van?
  8 – “kalifaat ondermijnt -Ad hominem? “Waar slaat dat ijn deze context op? Daar ben ik nou weer niet intelligent genoeg voor. Plus lijkt me de gehele alinea een herhaling van eerdere uitspraak onder 6.
  9 – dat ik het bij Fjordman niet kan laten? kritiek heeft echt een ander niveau.? Waar slaat deze klets op?
  Dit is geen kritiek, maar een aanvullende en opbouwende mening ten aanzien van het artikel.

  Verrek, ik was nog met mijn antwoord bezig en je hebt er nog al een. Oké nummer 10 effe bijvoegen dan;

  10 – “ inspirerende tekst vinden, is zonder meer beschamend.” ????
  Wel, dat was dus een van de vorige, waar je hier nog snel even op terug wilt.
  Mooi, dan zal ik meteen even vermelden dat ik het beschamend vind, om twee, lieve meiden, die hetonschuldig genoegen hadden om alhier een inspirerende tekst te krijgen, zo met schreeuwende termen als ‘Hoax’ … vervalsing… onderuit te halen. Iedereen die hier al lang genoeg meedraait, weet hoe vaak er onherleidbare teksten rondgaan. Het is helemaal niet van belang in deze of ze wel of niet van een Canadees dan wel dronken Zwitser afkomen. Het gaat om de inspirerende, waardevolle inhoud, waar heel veel mensen steun en zelfwaarde aan kunnen ontlenen.

  En kom niet aan met het kul argument dat het zo belangrijk is om de oorsprong te weten, want dat is GODVERDOMME pure HUICHELAARIJ!
  Bij een koran, die zegt dat elke ongelovige en andersdenkende als een varken en hond moeten worden afgeslacht, ja….wellicht dat kennis van de oorsprong van zo’n tekst zinnig kan zijn. Maar voor een mooie, inspirerende tekst zoals deze is het volkomen irrelevant waar deze zijn oorsprong vond…of was je misschien bang dat ie door een gebaarde moslim of Arabische pinguïn was bedacht? So! En dat is mijn mening!

  Concluderende;
  Everso, als je zo doorgaat zal je een lange lijdensweg van pijnlijke discussies te wachten staan, ik ben namelijk niet te stoppen!
  Jij verondersteld blijkbaar in je onnozelheid, dat je me hoe dan ook maar censuur kan blijven afdwingen, en zelfs kan aandragen waar ik wel en niet over mag schrijven. Zo zout heb ik het nog nooit gevreten.
  Nou, ik zou zeggen suces voor de volgende ronde.
  Ik zal tot aan mijn dood, of tot E.J. mij er aftrapt, gewoon blijven schrijven over de ware achtergronden van de islamisering, bij mijn weten de duistere machten die de NWO wensen te grondvesten.

  Nogmaals, als jij niet tegen de term of het begrip NWO kunt, moet je minder tweeslachtig opstellen en naar een blog gaan, waar dat NWO in de spammachine zit.

  Like

 5. E.J. Bron zegt:

  Zo…nu de beide heren hun hart hebben kunnen luchten, kunnen we misschien weer overgaan tot de orde van de dag?!

  Mocht u deze persoonlijke vete willen uitvechten, dan graag via E-mail. Ik ben in het bezit van uw beider E-mailadressen, dus u zegt het maar. Vanaf vandaag liever niet meer op mijn weblog s.v.p.!!! Dank u.

  Nog altijd de webmaster (E.J.)

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  @vederso en @ Linsky

  Ik ga niet oordelen over collega bloggers. En nee, het is niet de bedoeling dat mijn weblog op die van Xandernieuws gaat lijken. Ieder zijn stijl. En ik blijf bij de mijne (mits mijn reaguurders en “bijdragers” me dat mogelijk maken 🙂 )
  Vanaf vandaag nogmaals: graag de blikken naar voren gericht en er samen tegenaan!

  Like

 7. Elvi zegt:

  Het is heel simpel Vederso, ik skip de bijdragen van Linsky. Ik vind dat het afbraak doet aan de sterke vertalingen en incidentele opinies van EJ.

  Like

 8. chantal zegt:

  Fijn voor Linky, de ruimte die E.J. hem geeft om van de reactieruimte zijn privé-zwatelblog te maken.

  Niet voor niets vewees ik hier elders naar een comment van Frans Groenendijk op Linsky’s verhaal hier op de site. Een comment waar een helder denkens mens niks op af te dingen heeft.
  Groenendijk die op 15 januari om 01:41 stelde:

  “Wat jammer dat dit mooie en nuttige blog zo besmeurd wordt door dit geraaskal.
  Werp een blik op het soort aangehaalde bronnen:
  http://educate-yourself.org/cn/aliensarecomingprelude16apr05.shtml
  De protocollen van de wijzen van Zion zijn geloofwaardiger.”

  Paranormale wartaal bij informatieverstrekking door reageerders doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze site en kan in destrijd tegen de islam worden gemist als kiespijn.

  http://www.pumbo.nl/boek/islamofobie

  Like

 9. Linsky zegt:

  Moppie,
  ik doe je een voorstel!

  Kennelijk heb jij net als vederso ook al zo’n pathologische behoefte aan aandacht en verbale agressie.

  Ten behoeve echter van de synergie, evenals de rust en vrede op het blog en die in de bloedvaten van onze geliefde webmaster stel ik voor dat je eens alle pijnpuntjes op rij zet voor me.
  Brand maar rustig los en maak van je hart geen moordkuil. Daarbij mag je zelfs beledigende benamingen en termen gebruiken, als ze maar onderbouwd zijn….door jezelf. Meningen van derden gelden hierbij niet.

  Je bent hier nog maar relatief kort waarbij je vrijwel meteen bent begonnen met stelling te nemen tegen mijn onbeduidende persoontje. En dat op een naar mijn gevoel tamelijk affronterende wijze.

  Zelf heb ik daar geen enkel probleem mee, want we lijken wel wat op elkaar.
  Oorlog is mijn lust en leven.
  Niet echter dat van E.J., die wil alleen werken, schrijven en ons informeren, in een fijne atmosfeer op zijn webstek.

  Wellicht dat er dan wat duidelijkheid komt, over wat je hier nu eigenlijk dwarszit.

  Eerlijkheidshalve beken ik soms in dubio te zitten; of ik je wurg en onder een steen stop, of een aai over je bolletje geef, met wat wijze en kalmerende woorden………

  Maak geen haast, overdenk het gewoon.

  Ik zal je rustig en beschaafd repliceren op elk punt. Dit is een geste, gevoed door de herkenning van het enthousiasme en de felheid waarmee je meent bepaalde lieden de oren te moeten wassen. Ik mag namelijk niet ontkennen, dat ik me in mijn jongere jaren ook wel eens schuldig maakte aan een dergelijke vergrijp.

  Ps; Geef E.J. even je echte e-mail –adres, dan kan ie je zelf vertellen dat ik hem van zijn levensdagen nooit heb gevraagd, ooit ook maar iemand van het blog te flikkeren.
  In tegendeel zelfs, zowel in de comments als aan E.J., heb ik bij herhaling laten weten dat als mijn aanwezigheid hier, meer lezers danwel door hem geliefde reaguurders, kost dan ik aantrek, onmiddellijk mijn bijdragen zal stoppen!

  Deze is gratis en als voorgift.

  Like

 10. chantal zegt:

  Sorry, was een onbedoelde tikfout hierboven in de naam.

  Like

 11. chantal zegt:

  Hierboven mbt het interview van Fjordman een mooi plaatje van ‘Breivik’s political idol’

  Vandaag in de Nederlandse media het opvallend bericht dat Breivik volgens een Noors persbureau zijn medewerking heeft toegezegd aan een ‘groot buitenlands mediabedrijf, dat groter is dan enkel een krant’, en een televisie-interview gaat geven. Het gesprek zou gaan plaatsvinden vóór 16 april, de dag dat zijn proces begint. Alle eerdere verzoeken die Anders Breivik kreeg zou hij hebben afgewezen.

  Ik zie er naar uit, naar dat interview waarin zal blijken dat Beivik zeker niet volledig van Lotje getikt is zaols de policor mainstream wil doen geloven.

  Of dat interview er ook daadwerkelijk komt staat nog te bezien gezien de beperkingen die Breivik bij zijn gevangenschap zijn opgelegd.

  Het zou een geweldige stunt van het mediaimperium van geraffineerd zakentycoon John de Mol zijn indien hem zoiets hem zou zijn gelukt. De Mol’s ijdelheid en mediageilheid weer eens extra opgepoetst en Breivik een miljoentje of meer rijker. 😉

  Like

 12. louis-portugal zegt:

  Goed verhaal van Fjordman, ik ben onder de indruk van zijn heldere inzichten.
  Ik ben hem eigenlijk door Breivik meer gaan lezen.

  Linsky heeft hier idd. een soort kletssite voor hemzelf gemaakt.
  Bert uiteraard accepteer ik dat jij bepaalt wat hierop komt.
  Na een reactie enige tijd geleden op een uitgebreide uitleg van Linsky over de NWO heb ik het eigenlijk wel gehad met hem.
  Dus gewoon niet meer lezen als het meer dan 3 zinnen zijn.

  Like

 13. Linsky zegt:

  Achteraan sluiten Louis, misschien mag je mee schieten met de rest!

  Maar ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe jullie allemaal zo blind willen blijven voor de werkelijke oorzaken.

  Dat doet de medische wetenschappers ook. Ze bestrijden enkel de symptomen, en laten de oorzaken onbesproken.
  Bij hen is het duidelijk,l de hele business zou instorten als je de oorzaak zou oplossen!

  Hebben al die NWO-ontkenners soms modder in de ogen, ….of soms belang bij het continueren van islamisering?
  Is er anders niks meer waar jullie je druk over kunnen maken en van af je toetsenbordje nog kunnen schelden, tieren en zo geweldig heldhaftig kunnen lijken?
  Of zijn er soms ook financiële belangen in het spel?
  Ik begin het zo onderhand uiterst verdacht te vinden dat hier zo ontzettende weerstand is om de werkelijke aanzetters en oorzaken van het hele islamisering gebeuren te ontkennen en er een taboe op te heffen!

  Je bent volslagen blind zijn als je niet ziet en begrijpt dat alles wordt aangestuurd door een smerige elite-kliek achter de schermen.
  Zij willen één wereld-religie, en ze vervangen het hele verdomde Christendom voor de islam!
  Transformatie.
  Lees eens wat meer, op het blog hier is heel wat meer te vinden over dit soort zaken.

  Och, voor ik het vergeet, Fjordman ,…had die het ook niet over “afschaffing van een mensentype en diens vervanging door een ander.” enne dacht ie ook niet dat het een en ander ” geen natuurlijk verschijnsel was” en dat “Het is het resultaat van beslissingen, die door benoembare verantwoordelijken werden genomen en het is letterlijk uniek.”

  O, en had hij ’t niet over: …………….”De historische parallellen, waarnaar men onwillekeurig grijpt om dit proces te beschrijven – bijvoorbeeld de ondergang van Rome – onderscheiden zich ongeacht alle overeenkomsten van datgene, wat we NU meemaken op één beslissend punt: Nooit en nergens was de ondergang van een cultuur het resultaat van een hierop doelende politiek van haar eigen elites, nooit en nergens het resultaat van een monsterlijk verraad.”…………

  Maar met de transformatie- vervanging van mensentype nu dus wel.
  Verraad..door onze eigen overheden!

  Achteraan sluiten Louis!

  Like

 14. chantal zegt:

  Vederso, inderdaad is het stuk van Joost met die titel (die ik me ook herinner) niet meer te vinden. Misschien is het artikel onder de link hieronder hetzelfde verhaal met andere titel? Durf het niet met zekerheid te zeggen.
  In ieder geval kraakheldere stukken – van een nuchter mens die met beide benen op de grond staat – die Joost Niemoller produceert.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/07/het-probleem-is-breivik-heeft-meer-gelijk-dan-me-lief-is

  Like

 15. chantal zegt:

  Vederso, misschien is zijn mail adres nog ergens te vinden en kun je Joost er eens over mailen. De enkele keer dat ik in dat eerder deed ontving ik per ommegaande helder antwoord.

  Like

 16. Linsky zegt:

  In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:
  1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
  2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
  3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
  4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
  5. Intimideer burgergroeperingen
  6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
  7. Val belangrijke personen aan
  8. Controleer de pers
  9. Behandel politieke dissidenten als verraders
  10. Schort de werking van de rechtsstaat op
  Komt erg bekend voor, niet?
  Vast en zeker een ‘natuurlijk’ verloop…..

  Like

 17. Pingback: Eendracht…de laatste kans? | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s