INTRIEST: Groot-Brittannië vernedert zichzelf tegenover de islam

Moslims vinden integratie vaak maar niks. Nauwelijks Europa binnengekomen of ze proberen hier hun religieuze en culturele ideeën door te drukken i.p.v. zich aan te passen aan het desbetreffende gastland. Hoe groter de islamitische immigratiegroepen worden, des te eerder hebben ze succes met hun eisen. In Groot-Brittannië wordt hen nauwelijks nog iets in de weg gelegd. Soeren Kern heeft voor het Gatestone Institute een serie voorvallen op een rijtje gezet en van bronnen voorzien. Hieronder de vertaling van zijn artikel.

Geen alcohol op de universiteitscampus

De grootste universiteit in Londen plant een verbod op de verkoop van alcohol op de campus om tegemoet te komen aan de “cultuurgebonden gevoeligheid” van haar islamitische studenten. Malcom Gillies, de vicekanselier van de London Metropolitan University, zei dat het niet verstandig zou zijn om nog steeds een “nostalgische zienswijze” aan te hangen, volgens welke een grote meerderheid van de studenten voor de verkoop van alcohol op de universiteit zou zijn. In plaats daarvan zou hij er voorstander van zijn, dat de universiteit ook rekening zou moeten houden met andere opvattingen, namelijk die van de moslims, die op dit moment 20% van alle studenten op zijn universiteit zouden uitmaken.

“Veel van onze studenten komen uit families waar het drinken van alcohol negatief wordt beoordeeld. We moeten er daarom over nadenken hoe we kunnen voldoen aan de balans van de 21e eeuw”, verklaarde Gillies in een interview. “Wat wij niet willen, is tirannie door de meerderheid tegenover een minderheidsmening”, voegde hij er aan toe.

Gillies´ voorstellen om de sociale normen op de campus te herzien hebben, wat niet verrassend is, vooral voor negatieve reacties van de kant van de studenten gezorgd; veel studenten vinden, dat een verbod op alcohol ondraaglijk zou ruiken naar het aanpappen met de politieke correctheid. Maar ook de moslims zijn niet allemaal tevreden met Gillies. In plaats van hem voor zijn multiculturele activisme te bedanken, wordt er van islamitische kant gezegd, dat men “beledigd zou zijn op grond van zijn generalisaties over hun geloof”.

Nu is de London Metropolitan Univerity niet de eerste instelling in Groot-Brittannië die ruggelings buigt om maar geen moslims te “beledigen”. In werkelijkheid gaat er nauwelijks een dag voorbij waarop de Britten niet een of ander aspect van hun cultuur en tradities opgeven – om maar te zwijgen van hun rechten op vrije meningsuiting – om Groot-Brittannië veilig te maken voor de islam.

“Beledigend” onderwijs

Op Britse scholen wordt bijvoorbeeld de joodse Holocaust helemaal niet meer genoemd in geschiedenislessen om geen islamitische leerlingen te beledigen, wat staat in een rapport van het Britse Ministerie van Onderwijs met de titel “Teaching Emotive and Controversial History” (“Hoe men emotionele en controversiële geschiedenis onderwijst”). Britse leraren spreken ook niet zo graag meer over de middeleeuwse kruistochten – dus over de oorlog van christenen met islamitische legers in de strijd om de controle over Jeruzalem –, want wat hier in de lessen ter sprake komt, weerspreekt maar al te vaak datgene wat er in de plaatselijke moskeeën wordt onderwezen.

Britse sociale instellingen hebben sinds kort een verbod op de afbeeldingen van varkens op Nieuwjaarskalenders en gelijksoortige cadeauartikelen afgekondigd om daardoor geen moslims te beledigen. Medewerkers van de sociale dienst in Dudley Rat, West Midlands, moesten bijvoorbeeld alle voorwerpen met afbeeldingen van varkens verwijderen, waaronder speelgoed, porseleinen figuurtjes, kalenders en zelfs de verpakking van papieren zakdoekjes met een opdruk van Winnie the Pooh en Piglet. Daarvoor al had de Park Road Junior Infant and Nursery School in Batley, West Yorkshire, het voorlezen van verhaaltjes verboden, waarin varkens een rol spelen, o.a. “De drie kleine biggetjes”, omdat moslimkinderen zich daardoor beledigd zouden kunnen voelen.

De Greenwood Primary School in Nottingham had een kerstspel afgelast, omdat dit in botsing kwam met het islamitische feest Eid al-Adha. Het Yorkshire Coast College in Scarborough had de woorden Kerstmis en Pasen van zijn kalender verwijderd om geen moslims te beledigen. Het Tayside Police Department in Schotland verontschuldigde zich voor de afbeelding van een puppy van een herdershond in het kader van een campagne om de nieuwe telefoonnummers voor meldingen bekend te maken. De ansichtkaarten, waarop de puppy stond, vormen voor de 3000 in de stad wonende moslims een potentiële belediging: Volgens de islamitische rechtstraditie zijn honden namelijk “onrein”.

De British Girl Scout Association heeft nieuwe uniformen ontworpen, speciaal voor islamitische padvindsters, aangezien zij met het bestaande kledingaanbod “problemen” zouden kunnen hebben. In Sheffield werd de paspoortaanvraag van een vijf jaar oud meisje afgewezen, omdat de ambtenaar van mening was dat de naakte schouders op haar foto beledigend zouden kunnen zijn voor moslims.

“Correctness” op kosten van de gezondheid

Islamitische artsen en verpleegsters mogen in Groot-Brittannië mogen voor zichzelf gebruikmaken van een uitzonderingsregeling van de strenge hygiënevoorschriften van de National Health Service , hoewel deze ertoe dienen de verbreiding van zogenaamde superbacteriën in de ziekenhuizen tegen te gaan. De uitzonderingsregeling werd toegestaan, nadat enkele islamitische vrouwen geweigerd hadden hun arm onder de elleboog te ontbloten, zoals het voorschrift vereiste. Het voorschrift had tot doel om het aantal deels zelfs dodelijke ziekten ten gevolge van zulke bacteriën te verminderen.

In South Yorkshire overleed een oudere vrouw in een verzorgingstehuis, nadat ze gevallen was en bloedend op de vloer bleef liggen, omdat de islamitische verpleegster Abdul Bhutto erop stond eerst haar gebed te beëindigen, voordat ze de vrouw te hulp kwam.

In Oldham werd een voedende moeder uit de wachtkamer van het gemeentehuis (in Groot-Brittannië geldt dit als een “multicultureel gebouw”) gestuurd om moslims niet te beledigen. Daarbij staat het Britse recht nadrukkelijk het voeden ook in het openbaar toe.

Moslims onderdrukken het dagelijkse leven

In Glasgow werd de presentator van een christelijke radiozender ontslagen, nadat hij een debat tussen een moslim en een christen had geleid, waarbij het er om ging of Jezus “de weg, de waarheid en het leven” zou zijn. In Birmingham werden twee christenen door de politie weggestuurd met de opmerking: “U kunt hier niet prediken, want dit is een omgeving waar moslims wonen”. Twee studenten van de Alsager High School in Cheshire werden door hun leraar bestraft, nadat ze weigerden om tijdens het godsdienstonderwijs tot Allah te bidden. Een 14-jarig rooms-katholiek meisje, dat de Ellesmere Port Catholic High School (eveneens in Cheshire) bezocht, werd door de leraren als spijbelaarster bestempeld, toen ze weigerde in islamitische kleding een moskee te bezichtigen.

In Liverpool moest een christelijk echtpaar zelfs zijn hotel verkopen, nadat een vrouwelijke gast van het islamitische geloof de man en vrouw ervan had beschuldigd haar tijdens een discussie over de islam beledigd te hebben. Rory Bremner, een politieke cabaretier uit Londen, vertelde, dat hij iedere keer als hij een islamkritische sketch zou schrijven, er bang voor zou moeten zijn om zijn eigen doodvonnis te ondertekenen. Door Scotland Yard in Londen werd verkondigd, dat moslims, die een schoen naar iemand anders gooien, zich daarmee niet schuldig zouden maken aan een delict, omdat dit gangbare islamitische prakrijk zou zijn.

In Kent kreeg de politie opdracht om de mensen niet meer te vragen naar hun “Christian name” (dus naar hun voornaam), omdat moslims zich daardoor beledigd zouden voelen. Het Kent Police Department heeft een 62 pagina´s tellende “”Geloof en cultuur”-informatiebrochure uitgegeven, waarin de politieagenten de instructie krijgen om te vragen naar de “Personal name” i.p.v. naar de “Christian name”.

In East London werden alle gemeenteraadsleden van Tower Hamlets ertoe opgeroepen om tijdens de islamitische vastenmaand ramadan overdag tijdens de commissievergaderingen niet te eten. Bovendien werden er bijzondere maatregelen getroffen om het voor moslims mogelijk te maken om tijdens de vergaderingen te bidden. Het kerstfeest voor de raadsleden werd inmiddels omgedoopt tot “feestelijk eten”.

Justitie in naam van de sharia

In Leicester werd een bende islamitische Somalische vrouwen vrijgesproken, die een niet-islamitische voorbijganger in de binnenstad had aangevallen en bijna had gedood, om dat een politiek correcte rechter van mening was, dat de islamitische vrouwen “er niet aan gewend waren om te drinken”.

Een pleegmoeder in Groot-Brittannië werd uit de lijst van de sociale dienst geschrapt, omdat zij het had toegestaan, dat een islamitisch meisje onder haar hoede zich tot het christendom bekeerde. De raad van toezicht was van mening, dat de vrouw, die de afgelopen tien jaar al meer dan 80 kinderen had verzorgd, haar plicht verzaakt zou hebben, volgens welke zij het meisje van een wisseling van religie zou hebben moeten afhouden en haar doop zou hebben moeten verhinderen. De autoriteit schreef het meisje, dat intussen al 17 jaar was, zelfs voor, dat zij zes maanden lang geen kerk zou mogen bezoeken.

De Harrow Council in Londen veroorzaakte een storm van protesten, nadat deze had aangekondigd om op de 52 staatsbasisscholen in het district alleen nog maar halalmenu´s aan te bieden. De ouders waren er woedend over, dat vlees van volgens de regels van de islamitische sharia geslachte dieren ook werd opgedrongen aan niet-islamitische kinderen. Maar ook de meeste Inflight-maaltijden aan boord van British Airways zullen weldra “halal” zijn. De luchtvaartmaatschappij had ook aan islamitische medewerksters toegestaan een sluier te dragen, maar staat het niet aan christelijke medewerkers toe om kruisen te dragen.

Hetzelfde recht voor iedereen?

In West Yorkshire werd een voor een woningbouwvereniging in Wakefield werkzame elektricien ontslagen, omdat hij een klein kruis met palmen op het dashboard van zijn bestelauto had aangebracht. Zijn werkgever verklaarde, dat het kruis een belediging zou vormen voor moslims: “Onze onderneming neemt een strikt neutrale positie in. Er zijn nu nieuwe geloofsrichtingen en nieuwe culturen. We moeten tegenover alle opvattingen en overtuigingen respect bewaren…”.

In Londen werd een christelijke medewerkster op de luchthaven Heathrow ontslagen, nadat zij een campagne van fundamentalistische moslims had ontdekt, die tot systematische pesterijen van passagiers leidde.

In Leicester eisten woedende moslims, dat de Britse snackproducent Walkers (de onderneming is van PepsiCo) zijn opschriften op de verpakkingen veranderde, nadat bleek, dat bepaalde soorten chips sporen van alcohol bevatten om daardoor bepaalde aroma´s beter tot hun recht te laten komen.

“Onreine” blindengeleidehonden

In heel Groot-Brittannië weigeren inmiddels islamitische bus- en taxichauffeurs om blinde passagiers en hun “onreine”geleidehonden te vervoeren. Het probleem van het niet vervoeren van blindengeleidehonden uit religieuze redenen is intussen zo acuut geworden, dat onlangs de House of Lords zich ermee bezig moest houden.

In Reading werd een aan kanker lijdende gepensioneerde man er steeds opnieuw door buschauffeurs toe opgeroepen om de bus te verlaten, omdat hij een blindengeleidehond bij zich had. Ook in een ziekenhuis en in een supermarkt werd hem te verstaan gegeven dat hij niet welkom was met de hond. In Nottingham echter werd een islamitische taxichauffeur, die geweigerd had een blinde en zijn blindengeleidehond mee te nemen, veroordeeld tot een boete van 300 Engelse Ponden. Een islamitische taxichauffeur in Stafford had eveneens geweigerd om een ouder blind echtpaar na de inkopen in een levensmiddelenwinkel naar huis te brengen, omdat het in begeleiding van een blindengeleidehond was. In Tunbridge Wells in Kent werd een blinde man door een Indische restauranthouder de deur gewezen, omdat het volgens de man tegen zijn geloof in zou gaan om honden in zijn bedrijf binnen te laten.

In Londen weigerde een buschauffeur een vrouw met een hond in zijn bus te stappen, omdat de zich in de bus bevindende islamitische vrouw “zich door de hond gestoord zou kunnen voelen”. Ondanks protesten van de vrouw deed de buschauffeur gewoon de deuren voor haar neus dicht en reed weg. De buschauffeur van de volgende bus, waarin ze probeerde in te stappen, weigerde haar opnieuw mee te nemen, deze keer, omdat hij zelf moslim zou zijn.

In Groot-Brittannië mogen speurhonden van de politie, die terroristen op stations moeten opsporen, niet met islamitische treinpassagiers in aanraking komen, nadat er klachten waren geweest, dat dit een belediging voor hun religie zou vormen. Speurhonden van de politie, die bij huisdoorzoekingen in moskeeën en islamitische huishoudingen worden ingezet, worden sinds kort met leren laarsjes uitgerust, zodat hun poten bedekt zijn en zodoende geen “verontreiniging” veroorzaken.

Gevangenissen zijn al islamitisch

In Britse gevangenissen is het radicale islamitische bendes gelukt om het shariarecht ook op niet-islamitische gevangenen uit te breiden door hen te dwingen geen westerse muziek te spelen, foto´s van vrouwen uit hun cellen te verwijderen en geen worst meer te eten. De bendes proberen ook doelbewust om niet-islamitische gevangenen te dwingen zich tot de islam te bekeren. In Leeds hebben meer dan 200 islamitische gevangenen in een zwaar bewaakte gevangenis een schadeclaim van meerdere miljoenen Britse Ponden ingediend, nadat men hen tijdens de maand ramadan brood met ham had voorgezet. Volgens hun argumentatie zouden door het vlees, dat van de islam verboden is, hun mensenrechten zijn overtreden. Tegelijkertijd eisen islamitische seksuele misdadigers, die gevangenisstraffen in Britse gevangenissen uitzitten, niet in aanmerking te hoeven komen voor psychologische behandeling in de gevangenis, omdat het een “legitieme islamitische opvatting” zou zijn, dat “criminelen niet over hun daden hoeven praten”.

Islamitische gevangen in Groot-Brittannië krijgen sinds kort altijd schone kleding en schoon beddengoed, nadat speurhonden hun cel hebben doorzocht. Volgens de gevangenen hebben zij recht op de vervanging van beddengoed en gevangeniskleding, omdat dit volgens de islamitische wet nodig zou zijn als wasgoed of kleding ook maar in de nabijheid van hondenspeeksel geweest zijn. Daarom heeft het gevangenispersoneel al instructies gekregen, volgens welke zelfs na een toevallige doorzoeking op drugs schoon beddengoed en schone gevangeniskleding moet worden uitgegeven om schadeclaims vanwege religieuze discriminatie te voorkomen. De honden mogen ook niet met religieuze voorwerpen zoals de koran, het heilige boek van de islam, in aanraking komen. De gevangenen krijgen hiervoor speciale beschermende tassen.

De Britse regering heeft duizenden Britse Ponden belastinggeld besteed aan het ombouwen van gevangenistoiletten, zodat islamitische gevangenen zich bij gebruik niet richting Mekka hoeven wenden. De islam verbiedt zijn aanhangers namelijk om tijdens het toiletgebruik in de gebedsrichting te kijken of de gebedsrichting de rug toe te keren. Na een campagne van moslims, die erover klaagden zijwaarts gericht op het toilet te moeten zitten, had het Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven om de toiletten 90 graden te draaien.

Ook die moslims, die van plan zijn een bezoek te brengen aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen, zullen zeker opgelucht zijn als ze te horen krijgen dat de toiletten in het Olympische park dusdanig zijn aangelegd, dat ze tijdens het gebruik niet richting Mekka hoeven kijken.

Desondanks staan de Olympische Spelen van 2012 in Londen niet onder een goed gesternte, sinds er een controverse is ontbrand over het feit, dat de Spelen in botsing komen met de maand ramadan. In het jaar 2012 wordt de ramadan gevierd van 21 juli tot 20 augustus, terwijl de Olympische Spelen van 27 juli tot 12 augustus plaatsvinden. Er zijn al islamitische eisen om de termijn voor de Spelen te verplaatsen.

Bron:

http://www.unzensuriert.at/content/008093-Grossbritannien-erniedrigt-sich-gegenueber-Muslimen

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.gatestoneinstitute.org/3024/britain-muslim-cultural-sensitivity

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Groot-Brittannië, Islam, Islamisering, political correctness. Bookmark de permalink .

24 reacties op INTRIEST: Groot-Brittannië vernedert zichzelf tegenover de islam

 1. Linsky zegt:

  So! Weer een enorme klus heer Bron!

  I’m impressed! 🙂

  Enorm indrukwekkend, heel schokkend en vooral onheilspellend voor de nabije toekomst!
  Doordat nog maar een paar van dit soort misdadige feiten bij elkaar worden vernoemd, moet het zelfs voor de meest slaafse dhimmi toch duidelijk dat er iets ernstig mis is in het UK, maar ook in de rest van Eurabië. Het uiteraard erg naïef te denken dat zij (dhimmi vazallen) niet op de hoogte waren, want zij zijn degen die dit veroorzaken, faciliteren en met entousiasme aan de burgers opleggen. Des te groter is hun morele schuld en verraad!

  Ik blijf bij mijn standpunt; de moslim-sharia indoctrinatie en kolonisatie, is natuurlijk het primaire ontoelaatbare gevaar en moet ten koste van alles met alle mofgelijke inzet worden bestreden.
  Maar laten we vooral niet vergeten, dat zulks weinig zoden aan de dijk zal zetten, zoalng het achterlijk, misdadige linkse gepeupel aan de macht is.

  We krijgen hier in Nederland nu in ieder geval een unieke kans, door absoluut niet te stemmen, op geen enkel kandidaat!

  Wat mij betreft is er geen één bij, die ik voldoende gekwalificeerd of integer genoeg acht om voor mij te beslissen wat ik morgen weer wil!

  Like

 2. Ad zegt:

  Onbegrijpelijk dat de engelse bevolking dit allemaal accepteert. Ik zou zeggen aanpassen of direct terug naar waar je vandaan komt. Engeland zou direct moeten stoppen nog meer van dit achterlijke volk binnen te laten, moslims zouden zich trouwens ook niet meer in Nederland moeten kunnen vestigen. Daar zouden veel meer partijen zich sterk voor moeten maken. We hebben met geen enkel geloof ooit problemen gehad in Nederland behalve nu met moslims. Hoewel ik van mening ben dat het meer een politieke stroming is dan een geloof.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Ad,
  dat pikken wij hier in ons eigen kutlandje evenzo, hoor!
  Alleen is de MSM hier beter geïnstrueerd en over het algemeen nog laffer.
  Kijk maar eens wat comments na, van de afgelopen maanden, waarin vermelding wordt gemaakt middels kleine berichten in regionale krantjes van grote ernstige moslim- confrontaties en misdaden die wel degelijk door de ‘grotere’ kranten en het nieuws genoemd hadden moeten worden.
  Neem maar van me aan dat het grootste deel van ’t volk in NL even laf en onverschillig is.

  Like

 4. lucky9 zegt:

  Ik weet niet hoe het met jullie of de meeste angesaksen zit maar mijn geduld begint stilaan op te geraken.
  Het echte probleem is dat de politionele en gerechtelijke macht nog steeds in de verkeerde handen berust ingevolge de wet der traagheid en politiek corruptie.

  Het duurt gemiddeld twee legislaturen en een hele generatie om deze misgroeiing te amputeren.
  Ik wil niet voor Breivik pleiten maar een beetje meer proactief handelen zou ons allemaal reeds veel miserie besparen.

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Linsky ik ben het met jou eens. we zijn in Nederland ook al een flink stuk op weg.
  Ik begrijpn ook niet wat de mensen zich hiet en zeker in Engeland lkaten aandoen door dat kankersysteem.

  Like

 6. lucky9 zegt:

  @ louis-portugal
  De kruik gaat zo lang te water tot ze barst. De enige vraag is waar en wanneer. Juist daarom blijven de locale peetvaders de zwarte piet alsmaar doorschuiven. Het clubje kandidaten wordt alsmaar kleiner. Wie is het meest stupiede?

  Like

 7. Wachteres zegt:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133862/Pakistani-students-raped-woman-20-fell-asleep-night-bus-way-home-night-out.html

  Pakistani students raped woman, 20, after she fell asleep on night bus on way home from night out

  Pair told victim they would call her a taxi after she missed her stop, then lured her down an alleyway.

  Rizwan Ahmad and Hassan Siddique jailed for a total of 18-and-a-half years and told they could be deported.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134050/Takeaway-boss-tried-recruit-girls-young-12-work-prostitutes-brothel.html

  A takeaway owner who allegedly ran a brothel above his restaurant hounded girls as young as 12 to become prostitutes and told one of his child victims that ‘age is just a number’.

  Azad Miah, 44, branded the vulnerable girls ‘fresh meat’ and harassed them over weeks and months before offering to give them drugs, alcohol or money in return for sex, a court heard.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @En dat waarde scribenten is dankzij de motie Halsema ook voor ons weggelegd. De enige 2 partijen die TEGEN stemden waren de PVV en de SGP.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Ik KOTS onderhand op onze politiek correcte figuren, die dit allemaal toelaten. De 5e colonne der RODE HORDEN maken dit allemaal mogelijk. En Cameron is een grote “zak”, dat hij ALS CONSERVATIEF dit allemaal toelaat.

  Like

 10. Vasti zegt:

  Wat een in- en intriest verzamel-document is dit!
  En wat een werk!
  Bedankt heer Bron!

  Like

 11. De ekster zegt:

  In het VK is het allemaal nog stukken erger dan bij ons met die achterlijke islamitische cultuur, maar vergis je niet, binnenkort gaat het hier ook zo. Dan zullen er steden of delen van steden zijn waar autochtonen zich niet meer durven wagen. In Engeland is dat al zo. Ik herinner me nog goed hoe zeker 10 jaar(!) geleden een Engelse vriend mij vertelde over zijn eerste ervaring met racisme in zijn land; hij was een keer ergens in Manchester voor zijn werk, kwam in de verkeerde wijk terecht (inderdaad, daar woonden bijna alleen maar Pakistani) en moest maken dat hij daar weg kwam want die vriendelijke, godvruchtige moslims accepteerden geen blanken in “hun” wijk. Hij moest rennen voor zijn leven. En denk maar niet dat de Engelse politie je in zo’n geval helpt. Nee, dat doen ze alleen in het omgekeerde geval, als een moslim zich weer eens om iets onbenulligs heel boos maakt. In dat geval staan ze meteen klaar om je te beschuldigen van racisme. WALGELIJK!!

  Like

 12. Henk.V zegt:

  Er zijn berichten waarbij ik grote moeite moet doen om te blijven lezen, omdat er bij mij – al lezend – zeer politiek incorrecte gevoelens boven komen. Bepaalde zaken kan ik, naar blijkt, eigenlijk niet meer verwerken. Verstandsmatig neem ik die in mij op, maar gevoelsmatig breng ik ze onder een ijzeren regime van gevoelscontrole.
  Het is zo langzamerhand bekend: ik ben een anglofiel .Altijd al geweest sinds ons eerste bezoek aan het land in 1977.
  Engeland is een geweldig land met doorgaans vriendelijke, beleefde mensen, maar zo langzamerhand is Engeland zichzelf niet meer. Het landschap en de schitterende dorpen en steden met karakteristieke cottages en oergezellige pubs lijkt nog onveranderd, maar het geestelijke klimaat is verziekt.
  Deze ziekte begon toen de rol van de joods-christelijke religie uitgespeeld raakte. Eigenlijk speelde dat al lang, want met betrekking tot de heersende Anglicaanse kerk cultuur kon men zeggen dat qua belangrijkheid de instandhouding van de liturgische vorm de inhoud van de geloofsbeleving ruimschoots was gepasseerd. In de overige, evangelische kerken was de situatie beter, maar wel gefragmenteerd: er waren geloofsgemeenschappen met een bloeiend gemeente leven, maar evenzeer waren er kerkgenootschappen die tot fossielen waren verworden met opvattingen waarin weinig sprankelend leven zat. In het algemeen gezegd: vrij veel vorm en weinig beleven van wat men zei te geloven en zo zagen wij in versneld tempo het Verenigd Koninkrijk verworden tot een land waarin diepgaand denken niet meer tot de prioriteiten scheen te horen. In de laatste decennia werd bovendien oppervlakkig,vulgair, en zelfs bandeloos gedrag helaas soms tot een Brits handelsmerk.

  De morele kracht van het Britse imperium bestond niet meer en het is misschien ook daarom dat een hondsbrutale, hoogmoedige ideologie zich al schreeuwend, bluffend, klagend en dreigend, gemakkelijk een weg naar de macht kon banen, want het weerwerk tegen de aspiraties van de ”religie van de vrede” kan men niet indrukwekkend noemen.

  Dat komt, omdat de heersende elites op de een of andere manier de opmars van de islam als niet gevaarlijk zien, ja zelfs mogelijk als een gewenst medicijn tegen een voortschrijdende verloedering.
  Misplaatst idealisme, gecombineerd met een onvermogen om zelfstandig en kritisch na te denken over wat er feitelijk gebeurt in het land hebben tot een weerloosheid geleid waar de honden geen brood van lusten.

  Zelden zag ik zoveel collaboratie met de toekomstige heersers van het land, zoveel weerzinwekkend geslijm en dienstbaarheid, zoveel stuitende onderdanigheid jegens een ”religie” die geen tegenspraak duldt.

  Zoveel ontrouw aan eigen afkomst, geschiedenis, identiteit en ja, ook jegens de bronnen waaruit men geestelijk eeuwenlang heeft gedronken en die het land mede groot hebben gemaakt.
  Wanneer ik dit artikel van Sören Kern lees dan ga ik over mijn nek door een overweldigend gevoel van afkeer van en minachting voor de totale minkukels die zich – in plaats van zich te verweren en op te komen voor hun land – al op voors hand in heilig ontzag voor het onvermijdelijke ter aarde wierpen. Lafaards! Ik spuw op jullie. Jullie persoonlijk verdienen het dat de islam jullie met voeten treedt!

  Maar de burgers die jullie in de steek hebben gelaten verdienen een beter lot en voor hen hoop ik dat de wake-up calls van Weston nog op tijd zullen komen.

  Rijdende door het wonderschone Engelse platteland zie ik in toenemende mate, wapperend aan hoge masten witte vlaggen van met een rood kruis er op: het wapen van Sint George, het wapen van Engeland.. BRITTEN,: vecht voor je vrijheid!

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V, ik huil met U mee om de teloorgang van de oudste parlementaire democratie. Door laksheid, politieke correctheid, en wegkijken heeft de oorlogszuchtige ideologie van Mo de pedoprofeet deze positie kunnen bereiken. En niet allen in Brittanië, neen overal door de laffe liberalen en roden zijn we in deze rotzooi terecht gekomen. Ook ik KOTS op de meeste van ONZE POLITICI met name van VVD,CDA,Demonen 66 en niet te vergeten de fascisten van de PVDA!

  Like

 14. Mijn vrouw en ik waren afgelopen jaar al op vakantie in Engeland en dat willen we blijven doen ZOLANG WE HET NOG TERUGHERKENNEN als Engeland…… Dus nog een jaar of vier, vijf schatten wij, want dan staat de imam in Dover ons op te wachten en wappert de halve maan opp het Castle in plaats van de Union Jack.

  Like

 15. Simpel, het zijn de barbaarse horden die nu, bij uitzondering, van binnenuit onze maatschappij verzieken, slopen. Islam = alles kapot maken. Dit is geen religie, het is een wereldoverheersings doctrine. Simpel gezed: dit is de domme, gelovige neef van Adolf Hitler!! Die de werls wil pakken.Iedereen in europe met een beetje herese moet nu tegen zij eigen lokale Islamiet zeggen: of je zweert trouw aan de grondwet. of je zweert trouw aan je fantasxiereligie. Het si de ‘e’en of de ander . Sowiesie wordt de uitslag op een zeug geprojecteerdt!!!

  Like

 16. Linsky zegt:

  Bill, yeah, bill ;
  Wie is de domme, gelovige neef van Adolf Hitler!!??
  en op welke zeug?

  Like

 17. Cor zegt:

  (Zelf)islamisering van Groot-Britannië oftewel hoe een land zichzelf door de plee trekt.

  Like

 18. Wachteres zegt:

  Meer ‘vernederend’ nieuws uit Groot-Brittannië:

  http://news.sky.com/home/uk-news/article/16214967

  Police have swooped on homes in Luton and arrested five men on terrorism charges.

  The men – aged 21, 23, 24, 25 and 30 – were arrested on suspicion of commission, preparation or instigation of acts of terrorism.

  The raids took place at 7am in the Bedfordshire town and involved scores of police.

  “This morning’s operation had not involved armed officers,” a police spokesman said.

  The arrests were part of a “pre-planned, intelligence-led” operation by the Metropolitan Police counter-terrorism command.

  The five men have been taken to a central London police station for questioning.

  A Bedfordshire Police spokeswoman said: “Full consideration has been given to treating those arrested, and especially their families, with appropriate respect for cultural and religious identity as far as is possible”.

  Let even op de laatste zin!

  Respectvol behandeld i.v.m. hun culturele en religieuze identiteit.

  En dat respect wordt getoond aan ‘beesten’ die andere mensen het liefst bij duizenden op willen blazen!

  HOE GEK KAN MEN WORDEN IN EUROPA!!!!!

  Like

 19. Wachteres zegt:

  Kijk, zo kun je de moord op een zwangere vrouw ook verklaren en geloof maar dat er wel een rechter gevonden wordt die daarin meegaat:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134627/Pregnant-woman-smoothered-death-family-claimed-killed-evil-spirit.html

  A pregnant wife was smothered to death by her husband, his parents and his brother-in-law who later all claimed she may have been killed by an evil spirit, a court has heard.

  Nalia Mumtaz, 21, was pronounced dead at hospital after being rushed there by paramedics who found her lying lifeless and ashen faced on a bed at the family home. Her unborn child died with her.

  Her husband Mohammed Mumtaz, 24, his father Zia Ul Haq and mother Salma Aslam, both 51, as well as his brother in law Hammad Hassan, 24, all deny charges of murder and manslaughter.

  At Birmingham Crown Court today, prosecutor Christopher Hotten said the cultural context in which Mrs Mumtaz met her death on July 8, 2009 was of importance, as were the religious beliefs of the defendants, described as a ‘traditional Muslim family with an emphasis on religious observance’.

  He asked the jury: ‘Was she or may she have been possessed by an evil spirit which took her life as the defendants were to suggest both at the time and after her death?

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres, zo is het maar net, en binnenkort ook in theater NEDERLAND hoor, dankzij de geweldige visie van het CDA,PVDA,VVD,D66 en GL.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Wachteres,
  die verhalen van jou zijn al even eng als die van E.J! 😦

  Micha is gisteren van Laos afgereisd naar Nederland. Hij is na aankomst op Schiphol meteen in de kraag gevat en afgevoerd naar een politiecel in Delft!

  Misschien goed om ook eens dit filmpje te kijken.
  Zwaar geëmotioneerd en gepassioneerd, door de machteloze frustraties………….
  maar ontegenzeggelijk waar!

  Like

 22. Pingback: BOINNK!!! | Div. artikelenvertaald door: E.J.Bron

 23. J de laat zegt:

  Hebben jullie enig idee hoeveel van je eigen mensen het met de moslim eens is?? Hoopjes mensen die alles alles alles doen voor de islamiet. Alles. Ook al hebben ze ZELF een vrij leven……….

  Like

 24. Pingback: De site wordt geüpdatet | Maria W. te A.:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s