Wie vernietigde werkelijk de Pax Romana?

Emmet Scott: “Mohammed en Karel de Grote opnieuw belicht. De geschiedenis van een controverse.”

In de kustgebieden rond de gehele Middellandse Zee hebben archeologen een laag van de ondergrond blootgelegd, die werd afgezet gedurende een periode van driehonderd jaar, die begint in het midden van de zevende eeuw na Christus. Deze laag, door de geoloog Claudio Vita-Finzi de ‘Younger Fill’ genoemd, heeft betrekking op de ruïnes van alle grote steden. Hij staat als een tijdsmarkering aan het einde van de Griekse en Romeinse beschaving. Gedurende drie eeuwen na het jaar 650 is de archeologie van de streek allesbehalve kaal. Braakliggend land of ernstig primitieve nederzettingen hebben de voorheen grote steden van het Romeinse Rijk en het Nabije Oosten vervangen.

Men zou kunnen vermoeden dat de ‘Younger Fill’ het resultaat is van een nog niet geïdentificeerde, klimatologisch trauma dat het hele Middellandse Zeegebied heeft getroffen. Hetzelfde fenomeen is echter waargenomen in een heel andere waterscheiding: Mesopotamië, het land bevloeid door de Tigris en de Eufraat in wat nu Irak is en ook inclusief de kustgebieden grenzend aan de Perzische Golf. In dezelfde periode – van het midden van de zevende eeuw tot het midden van de tiende – verdwijnt de archeologie zo goed als geheel in heel Europa en het Midden-Oosten. Deze beschavingsonderbreking zou kunnen worden opgevat als het gevolg van de Middeleeuwen in Europa, met uitzondering van het feit dat het ook gebieden omvat van het Midden-Oosten, die nooit deel uitmaakten van het Romeinse Rijk en waar geavanceerde culturen onafhankelijk van Rome en Griekenland een florerend bestaan hadden gekend.

Wat al deze gebieden met elkaar gemeen hebben, is natuurlijk dat ze werden veroverd door de Arabieren tijdens de eerste periode van de islamitische expansie, toen het Nabije Oosten, Noord-Afrika en Iberia werden onderworpen binnen een tijdsbestek van minder dan een eeuw. De islam kwam naar de Middellandse Zee en liet als belangrijkste erfenis de ‘Younger Fill’ achter.

Het idee dat de islam de primaire oorzaak is voor het einde van de klassieke beschaving is gedurende de laatste tachtig jaar uit de gratie, sinds de Belgische historicus Henri Pirenne dit als eerste poneerde in zijn baanbrekende boek Mohammed en Karel de Grote. In de tijd van Pirenne werd algemeen gemeend – en wordt dat nog steeds – dat het einde van de beschaving begon in de vijfde eeuw met de ondergang van Rome en de barbaarse invasies, een volle twee honderd jaar voor de legioenen van Mohammed woedden in de oostelijke en zuidelijke kuststreken van de Middellandse Zee. Volgens de consensus in de wetenschap was de Romeinse beschaving al ten dode opgeschreven tegen de tijd dat de Arabieren op het toneel verschenen en deed de islamitische inval gewoon de laatste overblijfselen in de vergetelheid verdwijnen.

Met behulp van recente archeologische gegevens concludeerde Pirenne dat de klassieke beschaving niet eindigde in de vijfde eeuw, maar in plaats daarvan in de zevende, toen de fragmenten van het latere Romeinse Rijk werden overspoeld door de Arabieren. De islamitische rovers beëindigden elke beschaving waar ze deze ook maar aantroffen en welke vorm deze ook maar had aangenomen.

Deze stelling werd in zijn tijd niet goed ontvangen. Zij werd naar de rand verbannen, waar ze sindsdien is gebleven. In de politiek correcte 21e eeuw, die de grootsheid van de “Gouden Eeuw van de islam in Iberia” prijst, kunnen Pirennes aandelen alleen maar verder dalen. Onze verworden cultuur is niet ontvankelijk voor het idee dat het de islam was, in plaats van de Germaanse barbaren, die de cultuur en beschaving van Rome vernietigde.

Wat er met Pirenne gebeurde in de jaren 1920 en 1930 doet ons er echter aan herinneren dat politiek correcte opvattingen over de islam niet hun oorsprong hebben in de late 20e eeuw. De mythe van al-Andalus werd stevig gevestigd in de 19e eeuw door Britse en Duitse geleerden, die in de islam de “redders van de klassieke kennis” ontdekten. Rond de tijd van Wereldoorlog I waren deze ideeën stevig verankerd, zodat Pirenne zich met een zware strijd geconfronteerd zag in zijn pogingen om een ​​alternatieve theorie te propageren.

Gelukkig voor zijn moderne bewonderaars is er een schat aan aanvullende archeologische gegevens verzameld in de acht decennia sinds Pirenne voor het eerst zijn analyse publiceerde. Meer recent bewijs bevestigt niet alleen Pirennes beweringen, het toont onomstotelijk aan dat er geen andere verklaring redelijkerwijs kan worden aangevoerd: de islamitische invasies sloopten de agrarische systemen van het Middellandse Zeegebied, vernietigden niet alleen geletterdheid, maar maakten een einde aan de levendige, welvarende en beschaafde opvolgerstaten van het laat-Romeinse Rijk in Noord-Afrika en Iberia.

Door het ​​schrijven van Mohammed en Karel de Grote Revisited: De geschiedenis van een controverse , heeft Emmet Scott het belangrijkste stuk wetenschap van deze jonge eeuw gepubliceerd. ‘The New Engels Review Press’ verdient grote erkenning voor het toegankelijk maken van zijn boek voor het grote publiek.

Dhr. Scott beschrijft in detail de omvang van de vernietiging – veel erger dan de meesten van ons eerder hadden gedacht – door toedoen van de islam aan de klassieke oudheid. In plaats van het redden van de werken van de Oudheid, vernietigde de Islam deze nagenoeg, zoals hij de geavanceerde beschavingen vernietigde die de Oudheid heeft gecreëerd.

De vernietiging was zowel ideologisch als fysiek. Toen de Arabische legers het Nabije Oosten en Noord-Afrika veroverden, vernietigden hun achteloze landbouwpraktijken de bovengrond en dus ook de landbouw waar die rijke economieën van die regio’s op steunden. Door de bestaande infrastructuur te plunderen en toe te staan ​​dat complexe irrigatiesystemen tot ruïnes vervielen, dwongen ze ontberingen en honger op aan wat overbleef van de inheemse bevolking. Vandaar de ‘Younger Fill’: het tastbare bewijs van wat de Arabische cultuur meebracht voor de mediterrane beschaving.

De islam vernietigde ook systematisch de onderliggende ideeën van de klassieke kennis, bracht een corpus van kennis in diskrediet die het niet eens was met de koran en niet de verspreiding van de islam bevorderde. Hele kennisgebieden werden verwezen naar de vuilnisbak, waardoor verder de armoede en achterlijkheid van de islamitische staten werd gegarandeerd die hun klassieke voorgangers hadden vervangen.

Tot slot, de islamitische piraterij en roverijen bracht de zeehandel in het Middellandse Zeegebied nagenoeg tot stilstand. Dit was niet alleen verwoestend voor de economieën van Europa, maar maakte ook een einde aan de export van papyrus uit Egypte naar de rest van de regio. Het gebruik van papyrus was de belangrijkste motor van de wijdverspreide geletterdheid in de Middellandse Zee. Nadat de toevoer was opgedroogd, bleek perkament schaars, duur en onvoldoende als vervanging.  Dankzij de islam, werd het Middellandse Zeegebied veranderd van een rustige, geletterde, beschaafde cultuur in een gewelddadige.

Opmerking: Vervolgens staat er op Gates of Vienna een zeer uitgebreid artikel (Engels) dat dieper ingaat op de inhoud van het boek van Emmet Scott. Interessant is ook waar de schrijver van het artikel mee afsluit. Samengevat: Vanwege de druk die er op bibliotheken en boekhandels wordt uitgeoefend, door CAIR, MCB en andere frontorganisaties van de Moslim Broederschap, zal het misschien moeilijk blijken om het boek daar te vinden. Maar bij Amazon.com is het gewoon te bestellen;

http://www.amazon.com/Mohammed-Charlemagne-Revisited-History-Controversy/dp/0578094185

Bron:

http://gatesofvienna.blogspot.nl/2012/08/who-really-killed-pax-romana.html

Gepost door: Baron Bodissey.

Vertaald uit het Engels door:

Vederso

(voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie, Islam. Bookmark de permalink .

18 reacties op Wie vernietigde werkelijk de Pax Romana?

 1. Lucky9 zegt:

  Richard Rubenstein, auteur van “Jihad and Genocide” geeft volgende commentaar: Door dit boek worden we ingelicht over het gevaar waarmee onze beschaving in onze tijd geconfronteerd wordt.

  Het door lucky9 aangereikte argument in het artikel van Martien Pennings over Vermeersch inzake de onmogelijkheid van een correcte demografische raming van Joden en andere bevolkingen in het Midden Oosten tot diep in de veertiende eeuw, haalde hij inderdaad uit “Mohammed en Charlemagne revisited.”

  De imperialistische en totalitaire ideologie van de islam had in de zevende en achtste eeuw slechts een echt belangrijk wapen buiten vlijmscherpe kromzwaarden: de roofzuchtige strategie van vernietiging van de realisaties van sedentaire bevolkingen en dat waren in hoofdzaak irrigatiesystemen en steden.

  In plaats van ze over te nemen en ze verder aan te wenden vernietigden de islamitische nomaden vooraf eerst elk irrigatiesysteem in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op hun weg.

  De arbeid en inspanningen van tientallen generaties sedentaire landbouwers werd aldus weg geveegd en nooit meer hersteld. Noord Afrika dat nota bene eens dé enorme graanschuur bij uitstek was van het West-Romeinse rijk, verviel zo in enkele tientallen jaren tot een woestenij. Daarmee verdween ook de bevoorrading en de handel.

  De steden waren bijna steeds verlaten als de islamitische horden er binnen kwamen omdat de oorspronkelijke bewoners er geen levensonderhoud of bestaansreden meer vonden als gevolg van het gebrek aan irrigatie van hun ooit zo vruchtbare velden en akkers. Omdat er niemand meer in de steden woonde vonden de moslims het niet nodig ze grondig te vernietigen want ze waren niet overwonnen maar verlaten. Hun conclusie? Allah Akbar! (Allah is de grootste)

  Het resultaat van de verzanding kan men nog steeds vaststellen. Het resultaat van de islamisering overigens ook. Ze vergiftigt nu al de geesten van de westerse elite en haar politiek correcte pseudo-intellectuelen.

  Like

 2. P.Munnich zegt:

  @ Vederso

  Dank voor deze informatie, die duidelijk laat zien dat deze bevolkingsgroep Veel Meer heeft vernietigd, dan opgebouwd.
  Opbouwen : alleen hun eigen moskee en minaret
  Afbreken – Vernietigen : alles wat van de ander is
  Erg dat er zulke mensen bestaan, die alleen naar zichzelf , en zeker Niet naar de ander kijken.Als ik de kans zou krijgen deze bevolkingsgroep een FLINK STUK te decimeren, GRAAG!!!!

  Like

 3. baksteen zegt:

  Dank voor de informatie, kopen dat boek.
  Het klinkt in ieder geval veel logischer dan datgene dat ik tot nu toe gehoord gelezen heb.
  Wat een waardevolle site is dit toch!

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Overal waar deze “sprinkhanenplaag moslims”, opduikt trekken ze een spoor van verwoesting!

  Like

 5. koddebeier zegt:

  @Tom. Het is een kwaadaardig Gezwel !!!

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Koddebeier, dat is het zeker! En een gezwel dient men z.s.m te verwijderen, helaas zijn er maar 2 partijen in ons land, die deze ideologie ook eruit willen de PVV en de SGP!

  Like

 7. Philippine zegt:

  De nieuwe Nederlanders hebben wel degelijk herinneringen aan hun ‘zandbak’ en deze herinneringen bepalen ook hun keuzes en handelingen. Daar krijgt Nederland dus gewoon mee te maken in de toekomst.

  Like

 8. vederso zegt:

  @ lone wolf. Ik zou willen dat u gelijk had, maar de islam dwingt ons ook in de geschiedenis terug te kijken om te beseffen waarom het beter is ons tegen deze achterlijke ideologie te verzetten. De geschiedenis herhaalt zich misschien niet, maar we kunnen er wel van leren.

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Nu kunnen ze beginnen met de geschiedenis boekjes opnieuw te schrijven.
  Ik heb nog geleerd dat de romeinen aan decadentie ten onder gingen.
  Lone wolf ik ben het absoluut met jou oneens over onze historie.
  Om vooruit te komen moeten we weten wat er achter ons gebeurd is en ik vind het prettig om dat te weten.
  Ziek wordt ik van die eeuwige politieke correctheid en zeker als daar de islam en de EU door gefaciliteerd worden..

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Ik vergat te zeggen dat ik het een zeer verhelderend artikel vind.
  Bedankt Bert.

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @louis
  Je moet vederso bedanken. Het is zijn vertaling! 😉 😀

  Like

 12. Johanna Haarlem zegt:

  wat worden wij voorgelogen door dat TUIG!! vanaf de schoolbanken al…en dan kom je erachter dat sinterklaas niet bestaat…altijd gedacht dat dat de grootste leugen uit mijn kinderjaren was…pfffff
  het moet echt niet gekker worden met die zandbakhaatbaarden en hun invloed op ons dagelijks leven FUCK the Islam…YOUR way of life is not mine!!and never will be!!

  Like

 13. lucky9 zegt:

  @ lone wolf zegt op13 augustus 2012 om 19:36
  ” het ontgaat me ten ene male wat ontwikkelingen vroeger in een zandbak hiermee hebben te maken.”

  De gebeurtenissen gebeurden vroeger niet in een zandbak. Grote delen van Het Midden-Oosten en Noord-Afrika waren toen het tegendeel van een zandbak: vruchtbare akkers en uitstekende landbouwgronden. Dat was een feit. De Romeinse klassieke geschriften bewijzen dat.

  Vervolgens kwamen de islamitische veroveraars en die vernietigden op hun weg alle irrigatiesystemen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het ontstaan van woestijn wat jij zandbak noemt te kunnen verklaren want de aanwezigheid van woestijn is ook nu nog een feit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  De uitzonderingen zijn de Nijl-Delta, Israël en ook gebieden waar men na het succesvolle Israëlische voorbeeld terug op een sedentaire vorm van bewoning overschakelde.

  Het ontstaan van woestijnen is slechts te verklaren indien de islamitische nomaden op hun veroveringstocht alle irrigatiesystemen vernietigden. De oorzaak en het gevolg weet je wel. Respect voor de chronologie is een wetenschappelijke verworvenheid die slechts kan tegen gesproken worden door leugens en vervalsing. Het woord takiyya is hier allicht beter op zijn plaats.

  Islamofiele boven ons gestelden zullen tegen bovenvermelde noodzakelijke veronderstelling opwerpen dat er van deze vernietiging geen sporen zijn en het dus over een een islamofobe hypothese gaat het liefst van al nog ingegeven door racistische en extreem-rechtse motieven.

  Inderdaad bestaan er geen sporen van vernietiging. Vanwege hun aard uiteraard niet van vernielde irrigatiesystemen, en nu komt het, ook niet van verwoeste steden! Er zijn geen sporen van verwoesting aangetroffen in de door de Arabische Mohammedanen veroverde gebieden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook niet van de steden. In de hele geschiedenis van de mensheid voor én nà de 7°+8° eeuw is dit een unicum. Deze abnormaliteit toeschrijven aan overmatig islamitisch respect wordt door alle schriftelijke bronnen en de geschiedenis tot vandaag tegen gesproken en weerlegd.

  Lange tijd werd geopperd dat ook epidemies verantwoordelijk zouden kunnen geweest zijn voor de ontvolking van de steden destijds in de betrokken regio’s. Alleen zijn ook daar geen archeologische sporen van terug te vinden en nergens wordt er in geschreven bronnen melding gemaakt van deze hoogst uitzonderlijke samenloop van epidemies in de steden en de opmars van de mohammedaanse hordes.

  Ook dat kan geen toeval zijn. Rest dus als enige hypothese over de vernietiging van alle irrigatiesystemen. Logisch, voor de hand liggend en door geen enkel spoor tegen gesproken.

  Je schrijft terecht dat Europa en Nederland belangrijke decennia tegemoet gaan. Daarom is het nodig dat diegenen die collectieve besluiten kunnen nemen (onze politici dus) zo volledig mogelijk op de hoogte zijn over de methodes en kenmerken van de islam. Er bestaan overigens ook jonge historici en archeologen. Belangrijk is dat ze het wetenschappelijk bewijs leverden dat de mythe van de zogenaamd geciviliseerde islamitische veroveraar van A tot Z verzonnen is. Ze kenden vrijwel niets, begrepen nog minder en stalen alle intellectuele prestaties bij de door hen onderworpen volkeren: van het getal nul over de waarde van pi tot en met het hygiënisch trekken van een rotte kies.

  De politiek correcte leugens die via het onderwijs aan uw en mijn kinderen wordt opgedrongen met fascistische methodes zoals hersenspoeling en indoctrinatie moeten ontmaskerd en dus tegengesproken worden.

  Like

 14. daiyu-ninja zegt:

  Moslims beweren vaak dat ze ons land na de oorlog hebben opgebouwd.(wat een groot leugen is)
  Als zij ons land hebben opgebouwd, waarom lukt het hen dan niet om hun eigen landen op te bouwen?
  Nou, dat zit zo: ze kunnen niks opbouwen………………alleen afbreken.

  Like

 15. Ja afbreken, Dat is het enige waar ze echt goed in zijn. Afbreken en afhakken… Voor de rest kunnen ze niets anders dan terroriseren, intimideren en bloedvergieten. Dat zit inmiddels al eeuwen in hun bloed. Voeg daarbij het korte lontje en de lange tenen wanneer een ongelovige hun mohammed de pedo-rover weer beledigen, man, man, man… Brandend zand en een verloren hart 😉

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  Hou er rekening mee dat CDA,VVD,PVDA,D66, ons door 40 jarig wanbeleid voor gezorgd hebben, dat we deze achterlijke islam aanhangers hier hebben.

  Like

 17. Richard van Oosterhout zegt:

  De vertalingen van de oude Griekse wordt toegekend aan de moslims (net als de bouw van de tempel op de rots, maar dat waren de Constantinopels), maar tot mijn grote verbazing zag ik onlangs het volgende (te bekijken via uitzending gemist) waaruit blijkt dat het de christenen van de Kerk van het Oosten waren die uit eigenbehoud (om niet vermoord te worden) voor de moslims veel hebben vertaald naar het Arabisch.

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1266078

  A History of Christianity (Deel 1 43:00 tot en met 44:00)

  De Kerk van het Oosten in Baghdad. “De priesters van deze kerk vertaalden de Griekse theologie, literatuur en filosofie.”

  Like

 18. Pingback: Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen (II) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s