Rekenkamer: miljarden verspilling van EU-geld in Afrika

Screenshot_34

De EU heeft miljarden uitgegeven voor de opbouw van de infrastructuur in de ontwikkelingslanden. Maar het geld werd blijkbaar ergens anders voor gebruikt, want de wegen vervallen ondanks de geldzegen uit Brussel.

Sinds 1995 investeert de EU in de Afrikaanse infrastructuur. Daarbij werd tot nu toe volgens een rapport van “Euractiv” ongeveer 7,4 miljard euro uitgegeven voor de wegenbouw. Helaas zonder de gewenste positieve effecten. In plaats van de ontwikkeling van de samenleving te ontwikkelen te bevorderen en de economie op te bouwen, werden de wegen aan het verval overgelaten.

Het goederenverkeer en de dienstverleningen van Afrika worden grotendeels afgewikkeld via het wegennet. Compleet overbelaste vrachtwagens veroorzaken gaten en spoorvorming. De Europese Rekenkamer veroordeelt de regeringen van de Afrikaanse landen. Deze zouden er niet voldoende toe bijdragen de wegen te onderhouden.

“In alle door de Rekenkamer bezochte partnerlanden staan de wegen op het punt afgesloten te worden”, staat er in een rapport van de Europese Rekenkamer. Een derde deel van het door de EU gesubsidieerde wegennet is al vervallen. De levensduur van wegen in de Sahara zou ongeveer 15 jaar moeten bedragen. De meeste wegen bevinden zich echter al na vier jaar in een desolate toestand.

Omat de Afrikaanse landen echter geen geld hebben voor de sanering van hun wegennet kunnen gaten in de wegen niet worden gerepareerd. De ontwikkelingshulp van de EU mist zijn werking, omdat de Europese Commissie nalatig bij de controle van de geschonken gelden zou zijn, aldus het rapport: “Vaak reageert de Europese Commissie niet op adequate wijze wanneer partnerlanden niet aan hun verplichtingen voldoen.”

Screenshot_33Bron:

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/01/19/milliardenverlust-eu-rechnungshof-kritisiert-strassenbau-in-afrika/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Afrika, EU. Bookmark de permalink .

34 reacties op Rekenkamer: miljarden verspilling van EU-geld in Afrika

 1. DonnaDolce zegt:

  Hahahahahaha, ja sorry hoor, ga me nou niet vertellen dat ze hier nu pas achter zijn gekomen. Er wordt al meer dan een halve eeuw, zo niet langer, geld die kant opgestuurd. Wilders roept al langer om hier mee te stoppen. Maar ja, horen, zien en zwijgen he 😉

  Like

 2. koloth zegt:

  Jonge jonge jonge dan heeft de EU zoveel schulden en evengoed de mooie meneer uithangen.
  Met volkomen nutteloze geldweggooierij, ooooooo de vlag gaat hier uit als de EU titannic gezonken is.

  Like

 3. Pingback: BOINNK!!! | De EU weet geld nóg sneller te verspillen dan een rij gokverslaafden achter de eenarmige bandieten in het casino

 4. Wachteres zegt:

  Een reactie uit ?Elsevier van het artikel over Mali
  T.C. Frankendael
  12:56

  ‘GroenLinks-leider Bram van Ojink :
  • We zitten daar al 40 jaar
  • Hoe kan het dat we niks zagen aankomen?’

  Mag ik dit dan voor u uit de doeken doen Bram van Ojink:
  Er waren, en er zijn voldoende signalen beschikbaar dat Nederlands ontwikkelingsgeld een volkomen verkeerde bestemming kreeg, maar die signalen werden willens en wetends genegeerd, men keek een andere kant uit, bovendien werden deze signalen afgedaan als ‘Rechtse retoriek’.

  Ik spreek uit ervaring; zelf was ik als Export Project Manager regelmatig in Afrika, w.o. in Mali, Togo, Niger, Nigeria, Zaïre.
  Je wordt dan geconfronteerd met ontwikkelingen die aan alle kanten niet deugen, zoals corruptie, diefstal, misbruik, intimidatie, kortom zaakjes die het daglicht niet kunnen verdragen.

  Van ontwikkelingswerkers krijg je dan als reactie te horen, dat de Goeden niet onder de Kwaden mogen leiden, zoiets als: ’s lands wijs, ’s lands eer.
  Het uitvoeren van ontwikkelingswerk in een corrupte cultuur is anders niet mogelijk.

  En op het moment dat u dit leest, gebeurt dit nog steeds, op ruime schaal wel te verstaan.
  Remedie: Radicaal stoppen met ontwikkelingshulp!
  ———————————————————————————————————————–

  Het gaat de regering, en in het bijzonder links er, zoals Martien regelmatig zegt, alleen maar om dat ze ‘een goed gevoel in hun hoofd’ hebben.

  En een goed gevoel krijg je blijkbaar door kwistig met andermans geld rond te strooien.

  Waar het terecht komt, dat maakt niet uit. Wat men ermee doet ook niet.

  Het enige wat telt is ‘dat goede gevoel’ in hun idiote verwarde kopjes.

  Wanneer krijgen wij eens een regering waarvoor we respect op kunnen brengen???

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 13.42. uur, en voor dat “goed gevoel”, van de politiek correcte elite mogen wij “bloeden”. Hoppa, weer wat miljarden naar z’n grootje, maar waarom zou de 2e kamer zich daarom bekreunen, de simpele Jan met de Pet, draait er wel voor op.

  Like

 6. realpredictor zegt:

  Vanaf dag 1 van de ontwikkelingshulp is het grootste deel in de zakken van de corrupte bestuurders en organisatoren (gigantissche salarissen en bonussen) terecht gekomen; dit staat al uitgebreid in de media en op internet! Tja de linkse kapitalisten hoeven er niets voor te doen de gebraden duiven vliegen hun dagelijks in de mond! Ik kan je er tig voorbeelden van geven!

  Like

 7. realpredictor zegt:

  In totaal heeft Nederland de afgelopen 25 jaar meer dan 800 miljard Euro geïnvesteerd in ontwikkelingslanden. Om die schaal van grootte te illustreren, voor dit bedrag kan men:

  De totale verliezen ten gevolge van de kredietcrisis wereldwijd twee maal vergoeden
  200 keer de Noord-Zuid lijn in Amsterdam aanleggen. Hiermee creëer je een directe ondergrondse verbinding tussen Amsterdam Noord en Kaapstad
  De Nederlandse deelname aan de operatie in Afghanistan met duizend jaar verlengen tot het najaar van 2108
  De totale Amerikaanse kosten voor de verovering en bezetting van Irak twee maal vergoeden
  De pensioenen van alle Nederlanders vertienvoudigen
  De ziektekosten betalen van alle Nederlanders tot in het jaar 2052
  Een huis van € 250.000 laten bouwen voor 3,2 miljoen Nederlanders
  De studiekosten betalen voor 40 miljoen Nederlandse studenten. Gratis universitaire opleidingen tot 2035.
  80 miljoen waterputten slaan
  160 miljoen huizen in ontwikkelingslanden bouwen
  1 miljard armen een microkrediet verstrekken van € 800
  5 miljoen scholen bouwen
  Voor ieder mens op aarde een paar schoenen kopen

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Hoe treffend had Wiegel het verwoord, toen hij op de RODE JOOP den UYL wees, en zei: ” SINTERKLAAS BESTAAT EN DAAR ZIT HIJ”. De RODEN zijn de grootste geldsmijters geweest in de sector ontwikkelingshulp, en wat raar, het meeste geld kwam bij dictators terecht, die daar goede sier mee maakten. Ik zal nooit vergeten, dat we in de jaren 50 van de vorige eeuw zilverpapier moesten sparen, voor de missie, er waren zoveel arme negertjes. En nu, 60 jaar later zijn de arme negertjes er nog steeds!

  Like

 9. Henk.V zegt:

  Wachteres citeert een deskundige, T.C. Frankendael, die in een reactie op Elsevier vernietigend uithaalt naar de hulpverlenende overheden.
  Kijk je naar Azië, dan zie je een explosie van creatieve krachten in diverse landen die indrukwekkende prestaties laten zien op het gebied van wetenschap, bedrijfskunde, technische inventiviteit, economische opbouw en dan weet je: deze volkeren weten kennelijk precies hoe ze hun opbouw ter hand moeten nemen en ze doen wat ze kunnen.
  In Zuid Amerika zie je vergelijkbare ontwikkelingen. Misschien niet zo spectaculair als in Azië, maar de beweging is daar en een land als bijvoorbeeld Brazilië wordt binnenkort een economische wereldmacht
  Kijk ik echter naar het Afrikaanse continent, dan valt er nauwelijks een land aan te wijzen dat ook maar bij benadering valt te vergelijken met .landen uit de zich sterk ontwikkelende Aziatische hoek.
  Het is zelfs zo dat landen, die onder blank bestuur nog een goede welvaart en redelijke stabiliteit kenden, tot een bedenkelijk peil zijn teruggevallen nadat de rol van de blanken sterk was teruggebracht.

  Ik vroeg mij toen werkelijk af of de raciale achtergronden van de Afrikaanse landen daar mogelijk mee hadden te maken, maar dat kan gewoon de reden voor deze opvallende achterstand in ontwikkeling niet zijn.
  Het is namelijk ondenkbaar dat er een verband bestaat tussen huidskleur en intelligentie, plus creatieve ondernemingszin.
  Ik vrees dan ook dat de koloniale achtergrond van de landen een treurige rol speelt in het al tientallen jaren durende Afrikaanse vervolgverhaal van mislukkingen.
  Het overgrote deel van de Afrikaanse landsgrenzen kregen hun vorm aan de onderhandelingstafels van de eertijds koloniale mogendheden.
  Deze willekeurige grenzen hielden geen rekening met de bestaande stamverbanden die zich daar binnen en buiten bevonden .
  Afrika had van oorsprong een sterke stammencultuur.
  De gebieden van de stammen lagen redelijk vast, maar niet niet helemaal, want in het geval van rondtrekkende herdersvolken (denk maar aan de Massaï) veranderden de territoria.van plaats.
  In alle stamverbanden bestonden volstrekt feodale gezagsverhoudingen.
  Gunsten moest men kopen.De welvaart verschillen tussen arm en rijk waren kolossaal.

  Sporen van deze stammen mentaliteit vind je overal terug..
  Vandaar dat alle gelden die naar Afrika in grote stromen zijn gevloeid nagenoeg altijd op voorspelbare plaatsen belandden.Dit had men kunnen weten!
  Zet maar ergens een grote pot met geld neer en je kunt op je vingers wel natellen waar dat geld belandt.
  Ook hier zien wij dat ”idealistische” politici zelden drastische conclusies trekken uit voor de hand liggende feiten. Ergens moet men denken dat het geven van geld een doel op zich is..

  De conclusie is inderdaad duidelijk. Direct ophouden met deze sinterklazerij en je geld voor betere doelen aanwenden, in het binnenland zijn wel wat projecten aan te geven.

  Ben ik tegen hulp aan landen die het moeilijk hebben? Nee!!
  Maar dan alleen van praktische aard., waarbij men de eventueel benodigde gelden zelf beheert.
  Persoonlijk ben ik een voorstander van ”adoptie projecten”..
  Jaren geleden hielp de vissersgemeenschap uit Urk hun collega’s in Afrika bij de modernisering van hun visserij, door ter plekke leste geven in meer succesvolle vis technieken en door schenkingen in de vorm van kleinere schepen ,buitenboordmotoren en netten en zij brachten de Afrikanen technieken bij voor het onderhoud van schepen en netten, en zij droegen hun kennis op het gebied van visverwerking over, zodat hun collega’s totaal autarkisch voor zichzelf, hun gezinnen en omgeving konden zorgen.

  Dit soort praktische bijstand lijkt mij de overweging meer dan waard..

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  @Wachteres, 13:42
  Hij heet Van Ojik. Hoe dan ook: voor mij bestaat de linkse kerk enkel uit bestuurlijke prutsers en moslimvriendjes. Paar weken geleden riep Van Ojik nog dat hij plannen had om GL weer op de kaart te zetten. Hopelijk geen menukaart want die zooi was nooit te vreten.

  Like

 11. Tistochwat zegt:

  Mijn goede kennissen Nico Omen en Maverick hebben dezelfde ideeën als ik, en wel deze:

  Zolang de via het old-boys-network benoemde bobo’s vanuit hun ivoren torens luidkeels hun zogenaamde wijsheden orakelen, maar tezelfdertijd openlijk volstrekt maling hebben aan de mening/wensen van de hardwerkende belastingbetalende burgers, en zij halsstarrig voorbij blijven gaan aan de meest voor de hand liggende oplossing voor de crisis: namelijk NIET MÉÉR BINNENHARKEN, maar MINDER UITGEVEN, gaat het niet goed komen met dit tot op het bot verziekte land.

  Besparingen van vele miljarden, die zonder schade voor de economie op korte termijn mogelijk zijn, liggen voor het oprapen:

  1) afscheid van alle overzeese gebiedsdelen in de Caraïben
  2) afschaffen van de al 50 jaar zinloos gebleken ontwikkelingshulp
  3) stoppen met de op leugens en bedrog drijvende asielindustrie
  4) keiharde aanpak van de in overheids- en semi-overheidskringen alomtegenwoordige corruptie, nepotisme en zelfbevoordeling (graaierij)
  5) afschaffen van 2 publieke tv-netten, en 4 radio-kanalen
  6) fors snijden in overbodige bestuurslagen zoals provincies, waterschappen, bedrijfsschappen 7) exit uit de fel gehate EU en euro, terugkeer naar de zo succesvolle economische samenwerking met serieuze handelspartners volgens het EEG-model
  8) rigoureuze schoonmaak door her-export van alle ongewenste (islamitische) elementen in de samenleving.

  Zolang de oplossing hiervoor (en voor alle andere schrijnende problemen in ons land) vanuit de politiek moet komen, zal er weinig tot niets veranderen.
  Met uitzondering van de PVV kennen de overige politici immers maar 3 maatregelen:

  1) hogere belastingen voor de burgers
  2) hogere beloningen voor zichzelf
  3) heftig ontkennen en de andere kant opkijken als het te moeilijk wordt.

  Like

 12. Jan zegt:

  “overbelaste vrachtwagens veroorzaken gaten en spoorvorming.”
  http://tinyurl.com/ah8baut

  Like

 13. Jan zegt:

  Links volk is niet eens in staat om hun eigen straatje van 5 meter naar de voordeur momenteel sneeuwvrij te maken (te lui, geen zin) maar menen wel te kunnen zorgen voor een goed wegennet in Afrika.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Tistochwat 12.31. uur. Daar heeft U volkomen gelijk in. Het is toch te gortig voor woorden, dat de ROVERHEID in 4 jaar tijd ons volkomen kapot wil belasten- een bedrag van bijna 40 miljard euro- terwijl tegelijkertijd de HAATBAARD MORSI 5 miljard euro krijgt, nota bene van ONS GELD!

  Like

 15. Tistochwat zegt:

  @ Tom Hendrix om 13:12

  Dank u voor uw bijvalsbetuiging. Ik moet echter bekennen dat de hele situatie in dit idiote land me zwaar moedeloos maakt. WAT moet de burger toch in vredesnaam doen om gehoord te worden.
  WAT moet hij doen om een aangenaam en prettig leven te MOGEN leiden?

  Als NIETS helpt, kunnen we maar het beste hopen dat we inderdaad in ‘het laatst der dagen’ leven, in ‘tijden die moeilijk zijn door te komen’, zoals de Bijbel zegt. Die zegt ook: “Satan is de heerser van de wereld”. En de Bijbel zegt vooral dat ‘de rechtvaardigen voor eeuwig op een nieuwe aarde zullen verblijven’. Lijkt me mooi, nadat alle goddelozen, de valse religie ‘Babylon de Grote’ en de ‘koningen der aarde’ zullen zijn vernietigd.

  Ik behoor tot geen enkele religie maar ben vele jaren omgegaan met Jehovah’s Getuigen en ik ken de Bijbel aardig. Ik hoop toch zo dat er een God is die ‘binnenkort’ een eind zal maken aan alle ellende op aarde!
  Als je de Bijbelboeken Daniël en Openbaring leest, zie je dat er al heel veel profetieën zijn uitgekomen en dat we kennelijk inderdaad al in de ‘eindtijd’ zitten. Zou zalig zijn…

  Amen, of woorden van gelijke strekking…

  Like

 16. reageerbuis zegt:

  @Henk V
  “Kijk je naar Azië, dan zie je een explosie van creatieve krachten in diverse landen die indrukwekkende prestaties laten zien op het gebied van wetenschap, bedrijfskunde, technische inventiviteit, economische opbouw en dan weet je: deze volkeren weten kennelijk precies hoe ze hun opbouw ter hand moeten nemen en ze doen wat ze kunnen.”
  Slechts enkele landen in Azië leveren indrukwekkende prestaties: na Japan, China, Zuid-Korea en Israël houdt het snel op. Vooral de islamitische landen in West-Azië geven een bedroevend beeld op het gebied van wetenschap en innovatie. Zij hebben altijd gesteund op slaven en gastarbeiders. Gevoegd bij het geld dat zij van Westerse bedrijven ontvingen voor de ontginning van hun bodemschatten, zorgde dat ervoor dat zij zelf niet de handen uit de mouwen hoefden te steken.
  Afrika heeft de ellende ondervonden van de eeuwenlange slavenjacht door de Arabieren, tot in Kongo toe (lees het boek van Van Reybrouck), van de slavenhandel door Europeanen en van de onderlinge stammenoorlogen.
  Een gunstig klimaat voor ontwikkeling van wetenschap ontbrak daardoor in Afrika en in West-Azië sinds de bloeitijd van Bagdad door de gedwongen islamisering van joden en christenen in de elfde eeuw was geëindigd.

  Like

 17. Joop Klepzeiker zegt:

  Helaas die is er niet, je zal het moeten doen met mensen !!
  Of aliens zo u wilt , o jee een eindtijd, de marsianen komen !
  A ha de vier ruiter van de grote ellende, gogh en magogh !

  Je bedoelt toch niet obamadrama ??

  A ik snap het al je doelt op de wederopstanding !!!

  Die van carl marx en benito mussolinie zeker !

  De technocratische maakbare samenleving als eindtijd !

  Like

 18. Tistochwat zegt:

  @ Joop Klepzeiker om 16:06

  Zeg Joop, ik weet niet of je het tegen mij hebt, maar in dat geval je moet niet zo zitten te klepzeiken hoor.
  Je hebt toch geen vertroebelende neut te veel op, naar ik hoop? 😉
  Ik citeerde slechts één en ander uit het boek van onze westerse Christelijke religie en hopelijk heb je daar geen bezwaar tegen?
  En ik neem aan dat ik van jou mag hopen wat ik zelf wil?

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @Tistochwat 13.47. uur. Bedankt voor uw reactie. Ja, of men nou gelovig is of niet, men kan moeilijk het feit ontkennen, dat er zich iets lugubers is aan het voltrekken. Als vrij christen, hoop ik ook dat er gauw een einde aan alle ellende mag komen. Een teken dat we in spannende tijden leven is, de opzet van de NWO= Nieuwe Wereld Orde, en dat is de opzet om de anti-christ op de troon van deze wereld te zetten. Maar uiteindelijk verwacht en hoop ik, dat uiteindelijk Christus zal zegevieren. Openbaring van Johannes: ” Zie en ik zag een nieuwe wereld en een nieuwe aarde”.
  En daarop zeg ik Amen.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  Foei ik maak een blunder, het moet zijn: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

  Like

 21. Tistochwat zegt:

  @ Tom Hendrix om 17:12

  Ook mooie passages uit de Bijbel zijn:
  “De ene mens heeft over de andere mens geheerst tot diens nadeel”. (Hoe waar is dit gebleken!)

  en

  “Ik zal komen om hen te verderven die de aarde verderven”. (God zal, volgens de Bijbel, dus niet toestaan dat de aarde vergaat, maar wél de ‘wereld’ met al haar walgelijkheden)

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @Tistochwat 17.34. uur. Als dat niet HOOPVOL is, dan weet ik het ook niet meer! Bedankt!

  Like

 23. BertG. zegt:

  Ik heb maar 1 spreuk uit de bijbel nodig/gehaald.
  Wat u niet wil dat uw geschiet, flik dat ook een ander niet.
  Daarmee is alles gezegd.

  Like

 24. Tistochwat zegt:

  @ BertG. om 18:06

  Jezus ging nog verder door te zeggen dat je anderen moet behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden; de zogenaamde ‘gulden regel’.

  Like

 25. BertG. zegt:

  Dat staat er toch ook. Dat je andere niet iets ergens in moet benadelen wat jezelf ook vervelend zou vinden. Daar heb ik heb geen bijbel teksten voor nodig maar een voor mij algemene omgangsnorm. Uit levens ervaring ontstaan.

  Like

 26. Tistochwat zegt:

  @ BertG. om 19:10

  Er is een nuanceverschil, maar net als u heb ik de Bijbel niet nodig om te proberen een zo goed mogelijk mens te zijn. Ik vind het echter interessant dat er in de Bijbel zulke wijze dingen staan. Lees bijv. het boek Spreuken maar eens (als u dat tenminste zelf wilt)…
  Het is nooit mijn bedoeling om belerend bezig te zijn.

  Like

 27. BertG. zegt:

  @tistochwat,
  U bent zeker niet belerend (gelukkig) zoals helaas sommige toch wel deze nare eigenschap hebben.
  Begin er dan ook lol in te krijgen om elke bijbeltekst die ik tegenkom in mijn eigen bijbel tekst om te vormen. b.v.

  Dat gebeurde bij mensen die de gitaar de rug hebben toe gekeerd, ze worden slachtoffers van de blokfluit en zijn aanhangers.Jimi H. 7 Het kleine zaaltje, Vers 13-23.
  21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Jimi Jimi! zal opgaan op het podium, maar die daar doet den wil Mijns gitaarhelden, Die op het podium staan.

  22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Jimi Jimi! hebben wij niet in Uw Naam gespeeld, en in Uw Naam blokfluiten gebroken, en in Uw Naam vele optredens gedaan?

  23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de blokfluit speelt!

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ BertG. om 09:30

   Ha ha, wat apart! Gelukkig wordt u voor deze vorm van humor niet onthoofd of iets dergelijks, zoals dat wél gebruikelijk is bij degenen die een grapje maken over of m.b.t. de koran.
   Natuurlijk is de Bijbel een serieus boek, maar ik heb altijd lol als ik dingen lees zoals in Spreuken 17 vers 12:
   “Laat er voor een man liever een ontmoeting zijn met een beer die van zijn jongen beroofd is, dan met een verstandeloze in zijn dwaasheid.”

   Deze ‘verstandeloze in zijn dwaasheid’ kan slaan op degene die straks wéér op de VVD of op de PvdA gaat stemmen. Maar voor hem zou je ook Spreuken 26 vers 11 kunnen gebruiken:
   “Net als een hond die die tot zijn uitbraaksel terugkeert, herhaalt de verstandeloze zijn dwaasheid.”

   Like

 28. peterselie1 zegt:

  Onmisbaar in de ochtendspits survival action kit: een spelletje om de tijd te doden. Want het sneeuwt, er rijdt ongeveer geen trein en dat geldt ook voor auto’s. Nederland staat stil in de sneeuw op de ochtend van Blue Monday. Daarom van ons voor u: een stukje knetterfelle kleurtherapie. Om het wachten te verzachten. Vertragingsvraag: wat zien we op de foto?
  1) De openingsscène van ‘Arab sluts gone wild with hot Dutch girl’.
  2) De Malou van Hintum fanclub-dag.
  3) Workshop ‘How-to meest protserige huiskamer ooit maken’.
  4) Een straffe crisisfoto, want: geen koekjes.
  5) Máxima speelt een gastrol in een hippe Egyptische soap.
  6) Anders, namelijk…

  Like

 29. Tistochwat zegt:

  @ peterselie1 om 12:33

  6) Wie speelt/spelen de baas over ons, hier in het westerse Nederland?

  Like

 30. Pingback: Klotsend geld: Nederlandse schaduwbank editie | Lang Leve Europa!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s