De EU in het jaar 2013: economisch bankroet wordt zij tot een politieke dictatuur

Screenshot_1

Dit zijn de officiële cijfers: de staatsschuld van alle EU-landen samen bedroeg eind 2008 7,8 biljoen euro, eind 2009 8,9 biljoen euro, eind 20010 9,6 biljoen euro en eind 2011 10,3 biljoen euro. Dat komt overeen met een aandeel in het totale BNP van alle EU-landen in het jaar 2008 van 62,5%. In het jaar 2009 van 74,8%, in het jaar 2010 van 80% en in het jaar 2011 van 82,5%. In de 17 landen van de eurozone zien de cijfers er nog erger uit (ter vergelijking: het percentage van de totale staatsschulden aan het BNP bedroeg in Zwitserland eind 2011 52%, nadat het een jaar daarvoor nog 55% had bedragen en in 2012 is het verder gedaald naar 51%).

Wie deze onmetelijke sommen moet terugbetalen en hoe dit moet gebeuren, staat in de sterren. De zogenaamde reddingsparaplu´s (“Griekenlandhulp”, EFSF, ESM, Target-kredieten, opkopen van leningen door de ECB enz.) dien de burgers in de EU-landen wijs te maken dat men het schuldenprobleem door een herverdeling tussen de “rijke” en de “arme” landen binnen de EU zou kunnen oplossen. Als je echter beter kijkt, dan leiden al deze paraplu´s echter niet naar een herverdeling tussen de landen, maar weg van een herverdeling van alle landen en hun belastingbetalers naar een selecte kring van het grootkapitaal.

De hoop dat enkele landen, waaronder vooral Duitsland, dit alles op hun schouders zouden kunnen dragen, is een zuivere illusie. 20% van alle staatsschulden in de EU vallen alleen al toe aan Duitsland, in 2011 waren het 2,1 biljoen euro, die de staat, de deelstaten en de gemeentes aan de een of andere geldgevers schuldig waren. Juist is: het privé geldvermogen in Duitsland is ongeveer tweemaal zo hoog. En als het er om zou gaan dat er echt een eerlijke nieuwe start gemaakt zou worden, dan zou het wellicht zelfs mogelijk zijn om de schulden daar waar het zinvol en rechtvaardig is daadwerkelijk met de hulp van de burgers af te lossen. De burgers zijn er namelijk nog steeds gevoelig voor bij te dragen aan het algemeen belang. Maar op dit moment weet iedereen dat het bij de geplande herverdelingsacties gewoon niet om het algemeen belang gaat. Om nog meer geld te geven aan diegenen die al meer dan genoeg geld hebben – dat is niet uit te leggen.

Screenshot_3

Vermoedelijk ook daarom zet de EU, zetten de huidige machtselites in de EU-landen niet in op vrijheid en verstand – omdat ze namelijk heel goed weten dat de vrij denkende mens het boze spel doorziet –, maar op leugen en dwang. Men vertelt de leugen van de onmisbare “harmonisering”, “rationalisering” en “centralisering” binnen de EU – dat alles zou onmisbaar zijn in de geglobaliseerde wereld van de 21e eeuw, waarin de soevereine nationale staten met de verscheidenheid van hun zelfstandige wegen niet alleen achterhaald zouden zijn, maar de oplossing van de problemen van de mensheid juist zouden verstoren. Aldus inhoudelijk de president van de Europese Commissie, Manuel Barroso, op 10 januari 2010 in Dublin. En men dwingt de burgers tot onthouding: tot onthouding van een met de menselijke waardigheid overeenkomende openbare voorzorgsmaatregelen betreffende het bestaan – via het uitdrogen van de openbare financiën in de gemeentelijke bestuurslichamen: tot onthouding van een rechtvaardig loon en aandeel in de toegevoegde waarde – via een ideologie van “vestigingsplaatscompetitie”; tot onthouding van een aan de menselijke waardigheid afgemeten vrijheid, tot onthouding van recht en democratie – via een EU, die zichzelf steeds meer bevoegdheden aanmeet en waarover zelfs het Duitse constitutionele hof heeft geoordeeld dat hier heel duidelijk sprake zou zijn van een “democratietekort”.

Screenshot_2

Nog geldt het principe dat de landen van de Eu de “heren van de verdragen” zijn. Nog kunnen de landen de EU-verdragen veranderen, ze zouden zelfs de EU kunnen ontbinden als ze dit zouden willen, en de ambtenaren van alle EU-instellingen en alle commissarissen enz. naar huis kunnen sturen. Nog kan de EU-dictatuur in het kader van de geldende rechtsnormen verhinderd worden. Maar ook dat probeert men nu te veranderen. Op 5 december 2012 heeft de president van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, een document voorgelegd (“Towards a genuine economic and monetary Union”) volgens welk – naar zijn smaak – ook het nog bestaande basiselement van nationale staatkundige soevereiniteit, dat nog vooral te zien is in het halve overgebleven koningsrecht van de parlementen, het begrotingsrecht, gedemonteerd moet worden.

Screenshot_4

“De EU wil van de actuele crisis gebruikmaken om het Europese parlementarisme te hervormen. De nationale parlementen mogen dan nuttig zijn voor de landen, voor de EU zijn ze eerder lastig. Daarom wil de Europese Commissie dat in het vervolg alle belangrijke begrotingsbesluiten niet meer in de landen worden genomen, maar door het Europees Parlement.” Dat schreven de “Deutsche Wirtschafts Nachrichten” op 7 december 2012. Verder wordt er gezegd: “De EU zou in het vervolg een beslissend woord willen meespreken als het om de nationale begrotingen gaat. Van Rompuy zou graag vooral willen bepalen welke landen hervormingen moeten doorvoeren. Daarom is de Europese Commissie van plan dat ieder land een bindend verdrag met de EU moet ondertekenen, waarin het zich verplicht tot bepaalde richtlijnen. Van Rompuy wil echter niet in zijn eentje de nationale parlementen afschaffen: ze moeten het eens zijn met hun afschaffing door het verdrag tot zelfopheffing formeel te ondertekenen. In deze zin kunnen de jaknikkers bijeenkomsten m.b.t. het ESM als een eerste, succesvolle proefballon gezien worden. Het Duitse parlement heeft zich hier al voor de nieuwe democatie-politieke Euro-liga gekwalificeerd.” Net zoals de Duitse Rijksdag bij de machtigingswet in 1933. Destijds machtigde het Duitse parlement, de Rijksdag, de regering Hitler om wetten uit te vaardigen zonder toestemming van de Rijksdag en maakte daarmee een einde aan de trias politica. Daarna ging alles heel snel: binnen zes jaar leidde de nieuwe Berlijnse centrale staat de wereld een oorlog in. Eerst de gelijkschakeling van de landen, die van boven naar beneden plaatsvond: de parlementen van de landen werden uitgeschakeld, de landen centralistisch door rijksstadhouders aangestuurd, de gemeenten bestuurd door burgemeesters zonder gemeenteraad. Daarna de blijvende breuk met de vredesbepalingen van Versailles. Daarna het geheime vierjarenplan, dat de Duitse economie moest voorbereiden op de oorlog. De generale repetitie in Spanje, de luchtaanval op Guernica. München 1938. De gevolgen zijn bekend. Gevolgen, die voorkomen zouden hebben kunnen worden, op verschillende punten, natuurlijk ook van buitenaf. Heel zeker echter van binnenuit: op schrikbarende wijze werd ook hier weer bevestigd wat de afgevaardigden in Bayern in het gedenkwaardige debat in januari 1871 hadden voorspeld: grote constructies, centrale staten, die een federalistische staatsopbouw met voeten treden, zullen na de onderwerping van de eigen landgenoten ook heel Europa willen onderwerpen. En daarna de wereld. Leert de wereld dan helemaal niets? Ook al praktiseert het monster in Brussel sinds 2010 de door Jean Monnet bepaalde methode praktiseert om een crisis ervoor te gebruiken de soevereiniteit van de nationale staten verder af te bouwen en meer stappen te nemen naar een EU-dictatuur?

Screenshot_5

Maar de EU-leiders willen niet alleen de burgers en landen binnen de EU dicteren wat ze te doen en te laten hebben. Dat laten de actuele reacties uit de EU op de plannen van de nieuwe Japanse regering zien om met behulp van hogere staatsuitgaven de aan de grond zittende infrastructuur van het land weer op te bouwen en daarmee tegelijkertijd ook de al jarenlang kwakkelende economie van het land aan te zwengelen. De Duitse Minister van Financiën reageerde met een woede-uitbraak en verdoemde de plannen van het Aziatische land. Wat heeft dat te betekenen? “Aan het Duitse wezen dient de wereld te genezen”, werd er gezegd, toen in Duitsland de imperiaal uithalende keizer regeerde. Tegenwoordig zal geen land meer accepteren wanneer de EU probeert met haar misdadige praktijken de wereld haar politieke, economische en culturele weg te dicteren. En dat is goed zo.

Screenshot_6

Bron:

http://zeit-fragen.ch/index.php?id=1308

Auteur: Karl Müller

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Brussel, democratie, dictatuur, Elite, EU, EUSSR, Vrijheid. Bookmark de permalink .

8 reacties op De EU in het jaar 2013: economisch bankroet wordt zij tot een politieke dictatuur

 1. Martien Pennings zegt:

  Het stuk geeft de bekende punten: de banken worden ontzien en gespekt, de soevereiniteit van de natiestaten en de demokratie verdwijnen.
  Maar de hoofdstelling van deze schrijver is onzin.
  Die hoofdstelling wordt verwoord tegen het einde van het stuk en de essentiële passage begint met de zin “Net zoals de Duitse Rijksdag bij de machtigingswet in 1933. Destijds machtigde het Duitse parlement, de Rijksdag, de regering Hitler . . . . .” enzovoort.
  De schrijver denkt dat er een expansief Europa aan zit te komen.
  Maar dat is helemaal niet zo.
  De dictatuur die aan het ontstaan is, zal geen openlijke dictatuur zijn, niks Hitlerachtigs, maar een “vage” quasi-softe dictatuur die via gelobby van pressiegroepen werkt en met een ver-weg-parlement waarin niemand gelooft.
  Onder die vage dictatuur met dat ver-weg-parlement is Europa bezig te desintegreren.
  Je krijgt dat mensen niet eens meer een nationaal gevoel hebben om twee redenen:
  1) De immigratie, vooral die van moslims, heeft de nationale samenhang vernietigd, en 2) omdat de nationale staten steeds armer worden gemaakt door Brussel en steeds minder te zeggen hebben, geven ze steeds minder geld en steeds meer bevoegdheden en plichten aan regionale en gemeentelijke overheden.
  De nieuwe Europese burger is iemand die lokaal georiënteerd is en van wie de directe leefomgeving versplinterd is dan wel bepaald wordt door de tegenstelling moslim contra niet-moslim.
  Lokaal georiënteerd betekent eigenlijk: gedesoriënteerd, verarmd en overgeleverd aan lokale potentaten die steeds vaker islamitisch zullen zijn.
  Een expansief Europa waarvoor deze schrijver vreest, is het laatste wat er aan zit te komen.
  Europa desintegreert, verarmt, implodeert en islamiseert.
  Het grote gevaar is nu juist niet een naar buiten gerichte oorlog, maar de burgeroorlog binnen Europa.
  Ik voorspel al jaren dat die burgeroorlog ontstoken zal worden door een conflict in het Midden-Oosten waarin Israël betrokken zal zijn.
  De eerste echt serieuze voortekenen zijn er nu: in Syrië vechten alleen uit Nederland al zo’n 100 jonge moslims.
  Als Israël erbij betrokken wordt – en dat gaat gebeuren – dan gaan de geestesziekte van het “Palestinisme” en de Jodenhaat van zowel Linkse Kerk als moslims een rol spelen.
  Dan raken de poppen de ventilator, zoals een goed Nederlands gezegde luidt.

  Like

 2. marijke zegt:

  M Pennings helemaal mee eens.Hoe triest.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Herhalen, herhalen, herhalen, waarschuwen, waarschuwen en nog eens waarschuwen.

  Want daar stevenen we met z’n allen op af, alle tekenen wijzen in die richting.

  Like

 4. Jean zegt:

  Is het nu niet ‘het moment’ om dat EU gedrocht te sluiten?
  De reinste ‘dictatuur’ is zich daar aan ‘t uitbreiden en als we aan iets een gruwelijke hekel hebben is dat toch wel aan ‘dictatuur’.
  Het is nog nooit zo slecht gegaan met Europa als momenteel en dat vanaf het moment dat die nooit verkozen bende in Brussel zich met ALLES is gaan bemoeien en zeker met ‘de vrijheid’ van de burgers, een doorn in hun ogen, het is een ordinair samenraapsel van uitgerangeerde volksverlakkers resp. volksverraders en dat puur voor hun ‘eigen belang’ met voorop de levensgevaarlijke schijnheilige drievuldigheid.
  Leve Europa maar dan een Europa zonder die lafaards en volksverraders.

  In Rome staan een massa mensen zich belachelijk te maken met te staan kijken naar een buis waar wat rook uitkomt en achter hun rug stromen nog meer onderontwikkelde barbaren Europa binnen met maar één doel, dominante dictatuur onder het mom van godsdienst, die waanzinnigen breken wereldrecords op gebied van moorden maar dat is niet aan de orde, de rook uit die buis is belangrijk..

  Eigenlijk feitelijk begin ik compassie te krijgen met de Europeaan, ze financieren hun eigen ondergang door die bende in Brussel hun vernietigingswerk ongestoord te laten toepassen en ze daar ook nog rijkelijk voor te betalen.
  Straks mag men al geen angst meer hebben, ik bedoel uiteraard angst voor die barbaarse waanzin ook wel islamfobie want dat wordt strafbaar!!!! Moeten we misschien ook de voordeur open zetten vanaf 22:00u tot 08:00u?

  Als ik van één zaak overtuigd ben dan is het van deze:
  Religie, Monarchie én Politici zijn de grootste vondergravers van de Democratie.

  Like

 5. Jean zegt:

  Uiteraard moet vondergravers ondergravers zijn, een mens wordt woest van dat decadent profitariaat wat weer niet goed is voor de gezondheid.

  Like

 6. friki zegt:

  Klasse! Dank voor deze video.!!

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  De burgeroorlogen komen er gewis aan, dankzij deze communistische EUSSR. Het spel gaat het eerst op de wagen in zuid-europa, en daarna zijn wij aan de beurt. Maar ga maar door met slapen, strategische stemmer, weet echter dat de grootste partijen VVD en PVDA van harte ingestemd hebben met het WURGVERDRAG ESM. Daardoor hebben wij geen flikker meer te vertellen over onze eigen schatkist! Pek en veren voor de 135 verraders in ons parlement!

  Like

 8. Leto 2 zegt:

  @Martien,

  Ik ben nog pessimistischer en vrees dat het nucleair wordt.
  Of het nu Israël is dat het laatste redmiddel inzet of de grootmachten die nooit opgehouden zijn te strijden om de wereldheerschappij.
  Eén ding is zeker: in de post-apocalypse is islam afwezig.
  Overal ter wereld liggen eeuwenoude en recente rekeningen met deze terreurideologie te wachten op voldoening.
  Wie kaatst kan de bal verwachten.
  Als de policor wegvalt krijgen de mossels hun trekken thuis.
  We zijn nog altijd 5 tegen 1.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s