Breivik en de kwaadaardige linkse media

Screenshot_30

(Door: Paul Weston)

Onze Engels correspondent Paul Weston slaat terug met een scherpe, sarcastische kijk op de Breivik-brief en de lafhartigheid van de traditionele, gevestigde media, die geweigerd hebben om verslag uit te brengen over de inhoud ervan. De media die als ‘oud’ worden beschouwd, zoals de radio, de televisie en vooral de kranten.

Breivik en de kwaadaardige linkse media

Een wereld die onder controle staat van kwaadaardig en immoreel links is een zeer onaangename plek om te wonen. Aan het extreme uiteinde van de linkervleugel vinden we genocide, totalitarisme, goelags [strafkampen] en ​​boosaardigheid. Aan het milde uiteinde van de linkervleugel treffen we aan; propaganda, leugens, MSNBC, verdachtmakingen, de BBC, de haat tegen traditie en fatsoen en de daarmee gepaard gaande stapsgewijs doorgevoerde ondergang van de westerse democratie, die in het verleden verdedigd werd door miljoenen van onze jonge mannen, die nu over de hele westerse wereld zowel in gemarkeerde als in ongemarkeerde graven liggen.

Helaas voor de huidige fatsoenlijke, intelligente mensen en voor de mensen met moreel besef hebben de linksen grotendeels hun Lange Mars ten uitvoer gebracht en houden zij nu de instellingen, die het denken en de zienswijze van de overgrote meerderheid van de westerse volkeren vormen, onder controle. Hij die de media en de onderwijsinstellingen beheerst, regelt het verleden, het heden en de toekomst; net als Hitler, Stalin en hun hedendaagse socialistische wapenbroeders dat in de zin hadden.

Om echt te kunnen zien wat dit in 2014 betekent, hoeven we niet verder te kijken dan de kwestie Anders Behring Breivik, de Counterjihad beweging en het werkelijk aanstootgevende gedrag van de linkse media – met name is dat het geval in de Scandinavische landen. In 2011 leefde Breivik zich moorddadig uit, tot verbijstering en afschuw van alle beschaafde mensen waar dan ook. De linkse media echter – die hun mening al klaar hadden over bepaalde personen binnen de Counterjihad beweging – probeerden gebruik te maken van deze kwaadaardige daad enkel en alleen om een aanval in te zetten op bekende personen wier ‘misdaad’ het was dat zij op vreedzame en correcte wijze de aandacht vestigden op de bestaande gevaren die ontstaan als men een barbaarse ideologie onder de naam ’islam’ toestaat zich zowel demografisch als ‘cultureel’ te ontwikkelen in het coherente, vreedzame en christelijke Westen.

Ik ga niet tot in de kleinste details in op het gedrag van de linkse media, dat al diepgaand behandeld is door Robert Spencer, door Baron Bodissey in Gates of Vienna  en door Fjordman, die allemaal op een kwaadaardige manier werden aangevallen door linkse journalisten, die (terecht) verontwaardigd waren over de acties van Breivik, maar die allemaal jarenlang zelfgenoegzaam hun mond hadden gehouden over de veel hogere aantallen moorden die uit naam van de islam of het socialisme waren uitgevoerd. Om  maar een paar typische voorbeelden te geven: de krant ‘The Guardian’, boordevol boosaardige linksen, merkte op dat Amerika op 9/11 een koekje van eigen deeg had gekregen, wat het klaarblijkelijk verdiende, terwijl de BBC er alles aan deed de islam schoon te praten en de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in huilen deed uitbarsten voor een meute van speciaal in een BBC-studio samengebrachte moslims en linksen, die hem in het nauw dreven.

Maar waarom zo’n openlijke dubbele standaard voor twee handelingen van een soortgelijke gruweldaad? Waarom worden de koran en de hadith in het geheel niet verantwoordelijk gehouden voor 9/11? En waarom de massale, gecoördineerde en hysterische hetze tegen Bodissey, Spencer en Fjordman?

Het antwoord is uiteraard, omdat links de islam wil gebruiken als een pion in de afbraak van de westerse natiestaten, het christendom en het vrije ondernemerschap, ook wel  bekend als het kapitalisme. Een ordelijk, welvarend, vreedzaam, beschaafd land heeft zeer weinig potentiële kiezers voor uiterst links, dus zelfs als de islam niet zou bestaan, zou links die moeten uitvinden – en dan gretig importeren. Er kan geen betere ideologische bondgenoot zijn als het de bedoeling is om sociale onrust en een mogelijke burgeroorlog, die steeds meer autoritair optreden rechtvaardigt, in het leven te roepen, voorafgaand aan het uiteindelijke volwaardige linkse totalitarisme, wat nodig is om de zaken onder controle te houden. Vandaar het belasteren van de Counterjihad en de politiek leugenachtige verdediging van de zogenaamde religie van de vrede.

Screenshot_32

Maar in een rationele en gezonde wereld (dat wil zeggen: in een niet-linkse wereld) is er een overweldigend en opvallend verschil tussen de beschaafde, beleefde, welbespraakte en goed geïnformeerde meningsuitingen van de Counterjihad beweging en de moordzuchtige activiteiten van zowel Breivik als van de even gewelddadige islamitische racisten, het onderscheid [tussen die twee] is uiterst simpel  – Bodissey, Spencer en Fjordman hebben nooit opgeroepen tot geweld tegen moslims of linksen, maar moslims en linksen roepen haast als vanzelf op tot geweld (en brengen dat in de praktijk) tegen mensen met wie ze het niet eens zijn.

Wat mij via een lange en kronkelende weg brengt bij de essentie van dit artikel, en dat is de bijna volstrekte weigering van de MSM om ruchtbaarheid te geven aan de recente brief van Breivik, die gericht is aan de MSM, waarin hij onomwonden toegeeft dat hij vindt dat de Counterjihad beweging bestaat uit een stelletje mietjes, dat geen zin heeft in moorden, geen bewondering heeft voor het nazisme, geen verlangen heeft om geweld te gebruiken en, misschien nog erger, dat sympathie voor Israël heeft. Wacht even, zegt hij, ik heb geprobeerd om de hele beweging in diskrediet te brengen, die ik intens haat vanwege haar passieve, intellectuele, rustige benadering van het islamitische probleem, en ik ben enorm geholpen door de knotsgekke linkse media.

Breivik schept volstrekt genoegen in het gemak waarmee hij de linkse media voor de gek heeft gehouden, maar hij moet niet zo aanmatigend zijn, omdat de antiwesterse linkse media de waarheid, de redelijkheid, het fatsoen en de werkelijkheid ervan bewust niet wilden zien. En wat is dan het resultaat ervan?

Het antwoord is: “Niet goed”. Niet goed voor wie dan ook. Vriendelijke en beleefde, goed opgeleide en vreedzame mensen zijn ten onrechte besmeurd en gestigmatiseerd, terwijl de gewelddadige islam ten onrechte is verdedigd. En al die tijd blijft de woede onder de volkeren van het Westen zodanig aanzwellen dat in de toekomst de Bodisseys, de Spencers en de Fjordmans van deze wereld – die een accurate, onpartijdige en vreedzame analyse van onze problemen geven – zullen worden vervangen door mensen met een totaal andere opvatting, zoals al zichtbaar wordt bij de opkomst van verschillende werkelijk fascistische bewegingen in Europa. Dus staat u mij toe mijn meest oprechte felicitaties aan te bieden aan de linkse media. U hebt de vreedzame, autochtone verdedigers van de westerse beschaving aangevallen en hen gebrandmerkt als het kwaad, terwijl u de buitenlandse, gewelddadige aanvallers van de westerse beschaving hebt verdedigd, die u op een oneerlijke manier [moreel] hoger hebt geplaatst en als ongevaarlijk, deugdzaam en goed hebt bestempeld. Wat bent u door en door kwaadaardige wezens. Onder u bevindt zich niemand met journalistieke integriteit, met een persoonlijke moraal en met elementair fatsoen. Zal door een van u de bekentenis van Breivik gepubliceerd worden? Natuurlijk niet, en wel om een vrij eenvoudige reden – u bent teveel ondergedompeld in uw boosaardig links activisme om u op een manier te gedragen die ieder normaal persoon buiten de alles verstikkende politiek geëngageerde linkse wereld zou herkennen als dapper, verantwoordelijk, onpartijdig, goed en fatsoenlijk. U bent niet alleen een schande voor uw beroep, u bent een verraderlijke schandvlek voor de mensheid.

Screenshot_31

Bron:
http://gatesofvienna.net
Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Censuur, Counterjihad, Dhimmitude, Groenen, hersenspoeling, Islam, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Naïviteit, nieuw fascisme, Rotzakken, Scandinavië, Socialisten. Bookmark de permalink .

15 reacties op Breivik en de kwaadaardige linkse media

 1. Theresa Geissler zegt:

  Paul Weston stelt:
  “Omdat Links de Islam wil gebruiken in de afbraak van de westerse natiestaten, het christendom en het vrije ondernemerschap, ook wel bekend als het Kapitalisme.”
  Op het oog een zeer plausibele verklaring voor de nog immer prangende vraag waarom Links doet zoals het doet, ook nu weer, in verband met de linkse terughoudendheid waar het het openbaar maken van de tweede Breivik-verklaring betreft. Naar mijn idee blijven er dan echter nog een paar vragen over:
  1. Is Links zich in dat geval dan totaal niet bewust van het risico, dat hun “werktuig,” de Islam, zich onmiddellijk na het klaren van de ‘klus’ -het bewerkstelligen van de afbraak- tegen henzelf keert?
  2. Wordt deze strategie bewust gevolgd door héél Links, of is dit slechts het bewuste initiatief van enige ‘linkse”kopstukken die door de linkse massa aan de basis in feite niet of niet voldoende wordt doorgrond?
  Zeker met betrekking tot vraag 2 ben ik zelf geneigd, dat laatste te geloven, aangezien het mij op de één of andere manier aannemelijk lijkt, dat de gemiddelde linksmens deze opzet niet eens geheel en al doorheeft en althans bewust halverwege blijft steken in zijn nobele gevoelens voor ‘die arme moslims. (Of bv. Palestijnen, vul maar in.) Men praat in dat geval eenvoudig na, wat door die paar kopstukken van hogerhand’ wordt ‘aangereikt.
  Hoe dan ook, over het geheel genomen speelt Links met dit alles een uiterst dom en tegelijkertijd levensgevaarlijk spelletje dat zich vroeg of laat tegen henzelf keert.
  Maar dat wisten we al.

  Like

  • luckybee zegt:

   Langzamerhand is mijn symphatie voor Breivick groter als voor zijn linkse tegenstanders. Hoewel ik moord toch slecht vind.Dat moeten wij aan die daarboven overlaten, die weet wat mensen denken; kan dus geen vergissingen gebeuren.

   Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   @Theresa…

   1. Ik denk dat zij zich, ondanks hun voor ONS duidelijk waarneembare DOMHEID, enorm SUPERIEUR voelen aan de islamieten..
   Die linxe meute voelt zich ZO HOOG verhéven bóven hèn (èn iedere àndere niet linx denkende), dat zij niet eens STIL staan bij de werkelijkheid.

   Ik denk ook overigens dat zij NIETS lezen over de m.o. vd islammer, anders zouden zij béter weten inmiddels en DOODSBANG zijn…
   dat ‘zij’ nog geen BLIK in hun handleiding, de koran, hebben geworpen, omdat de islammers’ voor hen in wezen niet eens echt ‘bestaan’.

   Ik voor mijzelf ben er van overtùigd dat zij MINACHTING voelen voor hun stemvee, van welke afkomst dan ook. Het gaat hen om henzèlf…
   En dat alleen kan de reden zijn waarom zij zo doorgaan… ook ZIJ verslonden worden door de krokodillen die zij nu nog steeds zo van voer voorzien… en eigenlijk is dat niet eens een genoegdoening voor mij…

   Ik denk aan mijn dochters, mijn hèlblonde kleinzoontjes, de mensen waar zij van houden, de mensen waar ik van houd, wat ons àllen te wachten staat dankzij die linxe meute, die vanaf 1975 onze dood, en let wèl, onze GRUWELIJKE dood aan het voorbereiden zijn…

   Ik ben voorbereid, ik strijd uiteraard door, ik ben ook blij dat ik van het begin af aan gezegd heb dat ik Breivik heel goed begreep, maar dan ook héél goed, want àls er voor ons een oplossing nog zou kunnen zijn kan het helaas alleen maar op dìe manier, het uitroeien van de bestaande en de nog in nest zijnde geïndoctrineerde linxen… Ik weet dat dit niet gebeuren gaat, daar is ons Volk helaas te indolent voor…

   Ik weet ook dat mijn leeftijd geen garantie meer is, ‘dat het mijn tijd wel zal uitduren’ want het is volgens mij dichter bij dan ooit’…
   maar ik zal wel zorgen dat ik zèlf niet door die gore meute op een gruwelijke manier aan mijn eind kom…

   Ik wens ons allen véél geluk en mazzel en bereid je voor beste mensen, bereid je voor.

   Like

 2. Vederso zegt:

  Oei, zoals in de inleiding staat; vlijmscherp en sarcastisch, niks aan toe te voegen. En weer ijzersterk vertaald, bedankt dus!

  Like

 3. bigljohn zegt:

  De MMS media zijn gelukkig van een uitstervend ras. Steeds minder mensen bekomen hun nieuws vanuit de krant of de TV. Internet cq digitale informatie word steeds belangrijker, en steeds meer mensen zullen daardoor de ogen geopend worden. Op een gegeven moment houdt links zijn gore bek wel dicht, en zullen mensen walging krijgen aan alles wat links is, en aan alles wat ze altijd door links voorgelogen is geworden. Vraag maar aan de jeugd; Lezen die nog de krant, of kijken ze naar het TV journaal ? Nee dus !

  Like

 4. Ik Heb Er Zo Genoeg Van zegt:

  “1. Is Links zich in dat geval dan totaal niet bewust van het risico, dat hun “werktuig,” de Islam, zich onmiddellijk na het klaren van de ‘klus’ -het bewerkstelligen van de afbraak- tegen henzelf keert?”

  Dat zijn ze wel degelijk, ze laten het import volk Europa vernietigen.
  Tegen de tijd dat het import volk zich tegen hun keert hebben ze de politielegers (militaire pollitie) al klaar staan.
  Ga maar eens zoeken op youtube op “martial law” of “FEMA” hier zal het zelfde gebeuren.

  Like

 5. JooJootje zegt:

  Wat is links en hebben deze mensen daar notie van?
  Links is een mindset het is de gedachten en het gevoel dat je onderdeel uitmaakt van iets groots.
  Collectivisme is zo oud als de mensheid je bent onderdeel van.
  Hebben deze mensen dit door het antwoordt is NEE.
  Het gevoel dat zij onderdeel zijn van iets of iets groots is zo overweldigend dat alles wat daar van afwijkt als gestoord wordt beschouwd.
  Links is niks anders dan een geloof met de bijbehorende vormen van ideologie (religie) het is fictie en daardoor zeer schadelijk als maatstaf in een wereld die zich bevindt en onderworpen is aan de wetmatigheden van de realiteit.

  Like

 6. JooJootje zegt:

  Links (geloof) is eigenlijk een vorm van vluchtgedrag voor het besef dat je niets anders bent dan een levensvorm zonder doel je bestaat en dat is alles meer weten we er in werkelijkheid niet over.

  Like

 7. Syrier zegt:

  Ik heb een stuk van het werk van Breivnik gelezen.
  Ik vond het aan het begin een openbaring .Op heel veel punten heeft hij gewoon gelijk.
  Ik moet het nog aflezen maar het klonk voor mij als de bijbel.

  Like

 8. JGerber zegt:

  Hoe is het mogelijk dat jullie dergelijke onzin publiceren. ik zou door de grond zakken van schaamte. Een massamoordenaar als Breivik hoeft geen enkel forum meer te krijgen. Het lijkt een omgekeerd Thierry Meyssan verhaal.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Meyssan

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ JGerber

   Heeft u het artikel wel gelezen, voordat u uw mening geeft?

   Ik denk van niet, anders was u er wel achter gekomen dat het helemaal niet gaat over ABB maar over het smerige linkse tuig dat deze moordenaar heeft gebruikt om andersdenkenden zwart te maken.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Wachteres: 07.39. uur, op 5/2. Beste Wachteres, voor de RODEN kwam deze Breivik, als een geschenk uit de hemel. En nog steeds blaat de ” rode kerk”, discriminatie en fascisme, als we ook maar een kritisch woord durven te vermelden over de perfide ideologie der islam.

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat hoeft hij ook niet: Het gaat Paul Weston uiteindelijk niet om hem, maar om de houding en de doelstellingen van Links.

   Like

 9. D. G. Neree zegt:

  Syriër, het eerste deel van het manifest is inderdaad precies dat wat de islamcritici zeggen. Sterker nog: alles in dat eerste deel is gejat van de critici.
  Maar dan als B zelf aan het woord komt, blijkt zijn oplossing voor de huidige problemen volkomen van de pot gerukt en heeft dat niets meer met de counterjihad te maken.

  Juist door zijn gejatte analyse, gekoppeld aan zijn onmenselijke en krankzinnige ‘opllossing’ heeft hij de counter-jihad enorme schade toegebracht, en, naar nu blijkt, bewust. (Althans, als je het woord van een psychopaat serieus moet nemen)

  Like

  • Syrier zegt:

   Ik was nog ergens bij bladzijde 84 of zo vandaar.Maar zijn analyse enfeiten spreken voor zich.Mijn volk is de slachtoffer van een genocide en hij neemt het op voor alle slachtoffers van de jihad van de laatste eeuw,daar heb ik respect voor.Kijk ook wat er nu in Syrie gebeurt:uit meer dan 80 landen strijden de salafisten tegen een wettelijke regering,plus de terreur die zij aanrichten tegenover onschuldige mensen.onthoofdingen,verkrachtingen en ontvoeringen zijn aan de orde van de dag.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s