Irak: Christenen moeten “ongelovigen”-belasting betalen, zich bekeren, vertrekken of sterven

Screenshot_2

(Door: Michael Stürzenberger – Vertaling: E.J. Bron)

In de gebieden die in Irak veroverd zijn door het islamitische terreurleger ISIS wordt nu de sharia ingevoerd. Christenen die nog niet, zoals de betreurenswaardige man op de foto, afgeslacht werden, moeten daar met onmiddellijke ingang 250 dollar “ongelovigen”-belasting betalen. In het islamitische rechtssysteem wordt deze “djizja” genoemd en geldt voor zowel christenen als Joden. Wie deze, voor Irakese omstandigheden, enorm hoge som niet kan of wil betalen, heeft drie alternatieven: vertrekken, bekeren tot de islam of de dood. Zo wil ISIS Irak christenvrij maken, net zoals haar “perfecte voorbeeld” Mohammed dit in het moederland van de islam, het huidige Saoedi-Arabië, heeft gedaan. Welke idioten wensen de moslims hier in het land op dit moment eigenlijk het beste voor de ramadan? Zijn dat complete idioten, zijn ze suïcidaal ingesteld of zijn het compleet onwetenden?

Ria Novosti, een van de grootste Russische persbureaus en gespecialiseerd in internationale informatie, bericht:

Extremisten van de groepering “Islamitische Staat in Irak en Syrië” (ISIS) hebben in de door hen gecontroleerde gebieden een belasting voor “ongelovigen” van 250 dollar ingevoerd. Dat deelde de Iraanse Mensenrechtencommissie donderdag volgens Radio Vaticaan mee. […]

De soennitische ISIS-groepering, die daarvoor in Syrië tegen de regering van president Bashar al-Assad had gevochten, voert sinds midden juni een offensief in de noordelijke en westelijke regio´s van Irak aan. Binnen enkele weken konden extremisten een aanzienlijk deel van het Irakese territorium onder hun controle brengen, inclusief de provincie Ninawa met de op één na belangrijkste Irakese stad Mosoel evenals een deel van de provincie Salah ad Din met het bestuurscentrum Tikrit.

De radicale islamieten voeren shariarechtbanken in, richten bloedbaden onder burgers aan en executeren in het openbaar gevangen genomen leden van het Irakese leger. Duizenden mensen moeten vluchten om te overleven. De extremisten bereiden op dit moment een offensief tegen de hoofdstad Bagdad voor, waar het personeel van internationale organisaties en buitenlandse ambassades ijlings het land wordt uitgevlogen.

De Allah-strijders van ISIS zijn gelovige moslims, net zoals die van Al Qaida, Boko Haram, Taliban, Hamas, Hezbollah, Moslimbroederschap, Al-Shabaab en hoe ze allemaal ook mogen heten. Hun “profeet” en oorlogsvoorbeeld Mohammed heeft hen op zijn sterfbed in maart 632 meegegeven:

“Mij werd opgedragen alle mannen net zo lang te bevechten totdat zij zeggen dat er geen andere god dan Allah bestaat.”

De islamitische oorlogsvorst Saladin, die o.a. Jeruzalem veroverde, zette deze opdracht plichtsgetrouw voort en zei in januari 1189:

“Ik zal mij dan op deze zee begeven en hen tot op hun verre eilanden vervolgen, totdat er op aarde niemand meer over is die Allah niet erkent.”

Ook ayatollah Khomeini, die het moderne Perzië in een barbaarse islamitische Godstaat veranderde, uitte zich in 1979 als volgt:

“We zullen onze revolutie naar de hele wereld exporteren, totdat de roep ´Er bestaat geen andere god dan Allah en Mohammed is de afgezant van Allah´ overal ter wereld klinkt.”

Op exact dezelfde lijn bevindt zich ook de islamitische terreurpaus Osama bin Laden, die in november 2001 na de apocalyptische islamaanslagen van 9/11 triomfantelijk verkondigde:

“Mij werd opgedragen de mensen net zo lang te bestrijden totdat zij zeggen dat er geen andere god bestaat dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is.”

In het uitstekende boek “Imperialisme in naam van Allah” beschrijft de schrijver Ephraim Karsh op expansie en uiteindelijke wereldheerschappij gerichte islamitische ideologie doeltreffend:

Ephraim Karsh bewijst in zijn boek tot in detail dat de expansie van het Arabische rijk een klassiek imperialistisch project was, waarin de religie in de eerste plaats als vehikel fungeerde. Om de eerste islamitische staat van Medina te consolideren, werden al tijdens het leven van Mohammed joodse stammen afgeslacht. Later richtte het geweld van de imperialistisch denkende Omajjaden-kaliefen zich tegen de concurrerende aanhangers van Ali, de sjiieten. En onder Omar, een van de eerste kaliefen, mochten Joden en christenen weliswaar hun geloof behouden, maar waren aan regels gebonden die, zoals Ephraim Karsh dat doet, heel goed met het woord Apartheid te karakteriseren zijn. […]

Het “Imperialisme in naam van Allah”, aldus Ephraim Karsh, gaat als een rode draad door de islamitische geschiedenis. Als bewijzen daarvoor noemt hij het rijk van de Ottomanen, de grootmachtaanspraken van de Perzische sjahs, de poging om na de Eerste Wereldoorlog met behulp van de legendarische T.E. Lawrence een Arabisch koningdom te creëren. Daarna gaat hij over naar een beschrijving van het Arabisch nationalisme, behandelt de gevallen Nasser en Saddam Hussein, maakt even een uitstapje naar Khomeini en komt uiteindelijk terecht bij Osama bin Laden.

Iedere politicus die zich inzet voor de bouw van moskeeën en islamitisch “godsdienst”-onderwijs invoert, iedere kerkvertegenwoordiger die aan de islam door onderworpen boodschappen respect en erkenning betuigt, evenals iedere journalist die de islam tegen de waarheid in bagatelliseert, zou wegens ondersteuning van een gevaarlijke totalitaire ideologie en wegens volksverraad aangegeven moeten worden. Juridisch gaat het hier om het beginsel in § 129 van het Duitse Wetboek van Strafrecht, “ondersteuning van een terroristische en criminele vereniging”.

Slechts een kleine selectie van honderden tijdloos geldende koranbevelen, waarop de islamitische “God”-strijders zich al 1400 jaar lang beroepen en daarmee 270 miljoen mensen vermoordden:

“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” (soera 2, vers 191)

“En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.” (soera 2, vers 193)

“Wij zullen de harten der ongelovigen met ontzag vervullen omdat zij aan God deelgenoten toeschrijven waarvoor Hij geen gezag heeft neergezonden. Hun verblijfplaats is het Vuur en slecht is de woning der overtreders.” (soera 3, vers 151)

“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.” (soera 8, vers 12)

“Gij dooddet hen niet, doch Allahwas het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.” (soera 8, vers 17)

“En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.” (soera 8, vers 39)

“En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.” (soera 8, vers 60)

“O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.” (soera 8, vers 65)

“Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (soera 9, vers 5)

“Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn.” (soera 9, vers 33)

“Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor jouw als je het slechts weet.” (soera 9, vers 41)

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die je met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.” (soera 9, vers 111)

Wanneer is bij ons eindelijk eens een politicus zo sterk van karakter, moedig en verantwoordelijkheidsbewust om zich zo uit te laten als de Tsjechische president Miloš Zeman:

“Ik laat mezelf niet misleiden met een verklaring dat er slechts kleine randgroepen achter zouden zitten. Integendeel, ik ben er van overtuigd dat deze xenofobie, beter gezegd racisme of antisemitisme, voortkomt uit de kern van de ideologie waaraan deze groepen zich hebben onderworpen.”

Aan hem en aan andere moedige politici zoals Geert Wilders zouden alle ruggengraatloze appeasers een voorbeeld moeten nemen. Wanneer zal dit leugenachtige en jammerlijke appeasement eindelijk ophouden, dat uiteindelijk tot de capitulatie voor een agressieve totalitaire ideologie? Ze zijn allemaal doodsbang voor de macht van de Arabisch-islamitische wereld, die het Westen voorziet van de dringend benodigde olie en ditzelfde Westen financieel al aanzienlijk heeft ondermijnd.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, christenhaat, Christenvervolging, Dhimmitude, hersenspoeling, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Jodenhaat, kalifaat, Krankzinnigheid, lafheid, Moslims, oliebelangen, Rotzakken, Taqiyya, Terrorisme. Bookmark de permalink .

30 reacties op Irak: Christenen moeten “ongelovigen”-belasting betalen, zich bekeren, vertrekken of sterven

 1. Infidel Pride zegt:

  Even wat anders.

  Pas wel op met je IP adres.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Wat een ongelofelijk domme mensen! In de eerste plaats gaan ze naar Syrië om te sterven voor ’n zekere allah die niet bestaat, maar na een paar maanden komen ze al weer terug. Levend en wel. Dat is jammer natuurlijk want dat was niet afgesproken. De oorlog gaat daar gewoon verder en toch komen ze terug…? Wat zit daar achter? Naar mijn mening hebben ze er gewoon genoeg van en verlangen ze terug naar hun verzorgingsstaat alhier! Maar zo zie je maar weer dat het gewoon tuig zonder ruggengraat en vooral veel onderontwikkeling is, want ze gaan er van uit dat wij nu onder de indruk moeten zijn… Als je die kerel hoort en ziet praten met zijn chronisch opgestoken wijsvinger denk ik, dat vervloekte zwijn is gewoon zielig in zijn onnozelheid en arrogantie op niks. Loop toch in Godsnaam tegen ’n kogel of Clusterbom op klootzak, of laat je kop er af snijden!
   Ik stel voor dat we voortaan ons ontwikkelingsbudget in zijn geheel uitkeren aan Sadat zodat hij dit tuig volledig kan elimineren.

   Like

 2. JooJootje zegt:

  Waarom schoppen we ze niet van de voor ons belangrijke olie velden af?
  We kunnen dat met gemak en gewoon een keihard anti islam regime aanhouden.
  En de bevolking verdrijven naar de uithoeken van hun gebied waar ze het verder zelf moeten uitzoeken.

  Like

  • Syrier/assyrier zegt:

   Die olie behoort hen niet eens.Neem als voorbeeld Kirkuk in Irak.het heeft de beste en grootste olievelden.Maar die velden behoorden aan de christelijke Assyriers,die later verdreven zijn m.b.v De VN naar alle uithoeken van de wereld.
   Andere voorbeeld is algerije:dat was een kolonie van Frankrijk.

   Like

 3. paulzwueste zegt:

  Die islam-waanzin is druk bezig om korte metten te maken met zichzelf! De manier waarop ze de laatste maanden in ijltempo overal hun ware aard tonen zal onafwendbaar een internationale macht creëren die alles wat hiermee te maken heeft zal elimineren! Heel simpel doordat de volkeren dit duivels genootschap als de absolute bedreiging voor de samenleving zullen zien!
  Wait and See!!!

  Like

  • Jean zegt:

   Lees er Gerald Celente maar eens over, enkele jaren geleden heeft hij al voorspeld dat 2016 het keerpunt zal worden betreffende dat gewelddadig gespuis. Europa mslimvrij maakt ons zeer blij.
   Ik hoop het uit het diepst van mijn hart.

   Like

  • Sjaak zegt:

   En ze hebben niet eens in de gaten wanneer ze hier tekeer gaan,
   met hun kort lontje dat Europa niet hun zandbak met debielen is !
   Hier in Europa zullen we wie de russen in de Oekraine geen
   rust geven totdat ook de laatste tapijtenvreters naar hun zandbak
   terug getrapt is ! De mensen die met een vuist in hun broekzak
   rondlopen en inmiddels strontziek van deze geitenneukers zijn,
   stijgt tenminste evenzo snel !

   Like

 4. Jean zegt:

  Enkel lafaards en verraders steunen die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij dus moeten wij die eerst aanpakken en een geweten intrappen. Wedden dat ze bij de eerste confrontatie de broek al vol gescheten hebben na 2 woorden? In die praatbarak tamtam maken is simpel want het is maar een bende simpelen van geest maar op straat geconfronteerd worden metde realiteit is andere koek, dan wordt het trillen en beven voor de waarheid.

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Nou wat doen julie nu ?? zou de onnozele Femke “ont”-hals-me-maar”, hebben gezegd”. Ik dacht dat Djizja net als Takiyah, een verzindsel van die Wilders was…………….
  ( als ,t haar zou overkomen . )

  Like

 6. roger catrysse zegt:

  Wat is dat toch een toffe godsdienst , we kunnen als christenen en ongelovigen overleven mits te betalen Maar ik dank dat ze het fijner zullen vinden onze keel over te snijden

  Like

 7. lucky bee zegt:

  Jizza kan heel erg veel ellende voor Christenen betekenen. kunnen ze de Jizza niet betalen dan moeten ze hun kinderen aan de Umma afleveren, de jongens om voor Allah tot de dood te gaan vechten, en de meisjes komen dan in de Harems terecht, als sex slavinnen.Een heerlijke religie is dat de islam.

  Like

 8. Pingback: Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite

 9. Charles Martel zegt:

  Irak, Syrie, Egypte, Pakistan, China, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek, islam is een misdaad tegen de menselijkheid en tegen de mensheid.

  Like

 10. R.Kroonenberg zegt:

  Mensen…we kunnen toch niet langer blijven zwijgen
  want wij willen toch dit soort van beest niet zijn ?
  WIJ kennen toch de wijsheid van compassie
  .
  en de waarde van wat water bij de wijn ?
  er kan toch geen God zij die dit soort gruwelen verwacht ?
  dus mogen we toch onze ogen hiervoor niet blijven sluiten ?
  .
  wat anders dan bestialiteit dwingt dat men elkaar zo slacht ?
  dus waarom tik ik hier dit rijm en storm ik niet naar buiten
  en zoek die honden om “genoegdoening” te krijgen ?
  .
  Waarom ? omdat ik ondanks alles NOG mijn vertrouwen vestig op “GEZAG”
  en…dwaas die ik moet zijn…hoop dat ‘t ooit komen mag !
  .

  Like

  • breget zegt:

   Maar jammer genoeg zijn er geen gezagdragers meer alleen imbecielen die geloven in een multiculturele samenleving die alleen maar dood en verderf kan voortbrengen.

   Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @R. Kroonenberg: 21.13. uur. Prima verwoord!

  Like

 12. Yvonne van Cleef zegt:

  Hoe erg dat ook klinkt,mijns inziens is er nog maar een oplossing:alles platgooien!En ja,dat kost ook onschuldige levens,maar soms kun je niet de geit en de kool sparen!En dit gaat zo gigantisch uit de klauwen lopen met zulk een snelheid,dat er niets anders op zal zitten!Wil je het tenminste overleven!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Precies: Als de VS dat indertijd niet met Hiroshima en Nagasaki hadden gedaan, had WO II, althans in het Oosten, nog ik-weet-niet-hoe-lang geduurd.
   Die Japanners hadden zich er in vastgebeten en wisten niet van loslaten.
   En dat was dan nog officieel de enige niet-Fascistische/Nazistische van de drie omdat haar drijfveer officieel haar trouw aan de “Goddelijke” keizer was,maar het was wèl de meest verbetene.
   Wie ziet er nog meer een verband? Als Oosterlingen oorlog gaan voeren, móeten en zúllen ze niet alleen overwinnen, maar tevens onderwerpen, al kost hen ze hun eigen levens!
   Moslims of Shinto’isten, maar dàt hebben ze gemeen!

   Like

 13. bigljohn zegt:

  Islam gekken horen in een EBI thuis, of in dat gekkenhuis wat de Arabische wereld heet. Maar we moeten er dan wel zorg voor dragen, dat het in beide gevallen gaat om een EBI, zodat wij er nooit last mee gaan krijgen !

  Like

 14. windwens zegt:

  Nou zou een mooi gebaar zijn als elke moslim hier ook even 250 euri in de staatskas stort omdat ze hier zo totaal getolereerd worden.

  Like

 15. Theresa Geissler zegt:

  Michael Stürzenberger, onze kleine dappere man in München!
  Waarom wordt er niet beter naar U geluisterd?!
  Tegen de tijd, dat men dat nog eens gaat doen, kan het te laat zijn, ook al moeten we blijven hopen van niet……..

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  En waar is nu TimmerfranSS? En waar zijn nu de Kamervragen van CDA,CU en SGP, om hier ernstig tegen te protesteren? ……….Iemand?……

  Like

 17. M.A.L. Sion zegt:

  Armageddon is dus begonnen.
  Als we dat willen overleven zullen we wel iets moeten DOEN !!!!
  Niet volgende week, niet morgen maar vandaag nog.
  Het minste is je verenigen met iemand die het ook wil overleven.
  Sterkte.

  Like

 18. Jade zegt:

  Zeer benieuwd wanneer deze belasting ook in Nederland wordt ingevoerd…
  Bovenop al die andere belastingen, want ik betaal mij nu al helemaal scheel.

  Like

  • Sylvia Groot zegt:

   Volgens de wet van wederkerigheid moet dan de Nederlandse djizja worden ingevoerd: kopvoddentax !!
   Dat gaat de staatskas geld opleveren.

   Like

 19. Pingback: Islamleger ISIS roept in Irak het kalifaat uit | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s