Problemen benoemen – Oplossingen aandragen!

Screenshot_30

Is dit het probleem? Ja, zonder twijfel is dit het probleem!

(Door: M.A.L. Sion)

Citaat: “Ik denk zelfs dat, zoals peilingen laten zien, deze toenemende zorgen worden veroorzaakt door wat mensen zien als een vijfde colonne in onze samenleving, met daaronder mensen die ons haten en die ons om het leven willen brengen”. Aan het woord is dan Nigel Farage, de leider van de Britse UKIP partij. Deze constatering geldt niet alleen voor Engeland waarvoor Farage spreekt. Dergelijke geluiden worden ook gehoord in een flink aantal andere Europese landen. In die landen hebben de linkse GOEDMENSCHEN jarenlang een politiek gevoerd die het binnenkomen van massa’s islamieten mogelijk maakte. Ja, ze hebben het zelfs bevorderd.

Tijdens dat proces hebben tegenstanders, met name in rechtse kringen, herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen deze invasie, die Farage een 5e colonne noemt. Daarnaast moet helaas ook geconstateerd worden dat een grote meerderheid van de Europeanen apathisch heeft  toegekeken. Dit kwaad is in het klein begonnen, maar is aangezwollen tot een verwoestende stroom. Als we niet tot actie overgaan, zullen we in deze stroom verdrinken. De afsluiting van de zin van Farage is niet mis te verstaan: die ons om het leven willen brengen”.

Screenshot_31

Ze komen als massa. . .

Politici hebben voor hun besluitvorming steeds het verdrag van Straatsburg 1975 als leidraad genomen. Meer dan een generatie lang is deze overeenkomst ‘heilig’ geweest. Aan de Arabische landen werd toegezegd dat de massa islamitische ‘gelukzoekers’ niets in de weg gelegd zou worden. Deze overeenkomst moet achteraf als uiterst naïef beschouwd worden. Wat echter ver boven ‘naïef’ uitstijgt, is de houding van de huidige politici die, op een enkele uitzondering na, er het zwijgen toe doen. Als we die uitspraak van Farage serieus nemen, en waarom zouden we dat niet doen, dan is de houding van politici ronduit LANDVERRAAD.

Het probleem is dus dat we onder de voet gelopen worden door moslims uit een groot aantal landen in het Midden-Oosten en Afrika. Deze stroom is nog steeds op gang en het eind komt niet in zicht. Dit is het probleem dat benoemd moet worden.

De oplossing

Het probleem is inmiddels zo groot geworden dat de meeste mensen die zich realiseren in welke situatie we verkeren, zeggen dat het probleem ONOPLOSBAAR is. Of ze gelijk hebben (en krijgen), hangt af van het lef van ons AUTOCHTONE bewoners van ons VADERLAND. Het groepje waar ik deel van uitmaak hebben we PATRIOTTEN genoemd. Van Patriotten is bekend dat zij de rechten opeisen voor hun VADERLAND. Dat is ons streven en we zoeken naar middelen om ons land weer ‘islam-vrij’ te maken. Een enorme opgaaf waar we zeer veel mensen voor nodig zullen hebben.

COA moet veranderen in CUA

Het centrum voor opvang van asielzoekers moet dringend gewijzigd worden in het CENTRUM VOOR UITZETTING VAN ASIELZOEKERS. En niet enkel asielzoekers, maar ook degenen die voor gezinshereniging naar ons land zijn gekomen.

Screenshot_32

Farage: “Ze staan ons naar het leven.”

We zullen, zo mogelijk samen met andere Europese landen, de landen van herkomst aan moeten zeggen dat wij hun landgenoten uit onze samenleving willen verwijderen. Die boodschap zal hard aankomen, maar deze aankondiging moet gedaan worden want dit is niet iets wat je stiekem uit kunt voeren. Eerste stap zal zijn een plaats te vinden (of meer plaatsen) waar de uit te zetten islamieten heen gebracht kunnen worden. Tweede stap moet zijn het ‘massavervoer’ te organiseren.

Menswaardig

De mentaliteit van de autochtone bewoners van de Europese landen is anders dan die van de islamieten. Ondanks de betekenis van de uitspraak van Farage, ‘die ons om het leven willen brengen’, zullen velen op christelijke en humane gronden zeggen dat ze ‘op menswaardige wijze’ behandeld moeten worden. In Syrië en Irak heerst ISIS en de mentaliteit daar is dat ‘mensen’ op grote schaal vermoord worden. Dat is het ware gezicht van de islam. We moeten om onze angst te verdoezelen niet aankomen met de leugen dat dit niets met de islam te maken heeft. Het heeft alles met de islam te maken als we kunnen vaststellen dat men wereldwijd in islamitische kringen sympathie heeft voor wat ISIS in het Midden-Oosten doet.

En niet enkel in het Midden- Oosten. Ook in Noord-Afrika worden de methodes van ISIS toegepast. Denk aan de Kopten die in Libië werden onthoofd. In Midden-Afrika gaat al jarenlang BOKO HARAM tekeer met het op grote schaal vermoorden van mensen die niet tot de islam behoren. HAMAS, FATAH, HEZBOLLAH en nog veel meer van dat soort groeperingen staan klaar om zich bij de moordenaarsbende van ISIS te voegen. We moeten ons ook niet laten misleiden door de opstelling van het centrale gezag in Irak en de houding van Iran. Zij strijden tegen ISIS, omdat ISIS aan hun territorium dreigt te komen en vanwege de oliebelangen. ISIS is een regime waar de waarde van een mens 0,0 is. De islamitische onderdrukking van de bevolking in Iran wijkt daar niet eens veel van af als men ziet dat daar homo’s aan hijskranen worden opgehangen. Vrouwen worden in Iran vernederd en mishandeld. De gevangenissen zitten vol met mensen die betrapt zijn op gedragingen die afwijken van de strenge leer van de islam.

Haast

Als we nog een kleine kans voor onszelf waar willen maken, dan zal de ‘expeditie’ CUA snel aangepakt moeten worden. Ik heb al eerder voorgerekend hoeveel volgeboekte vliegtuigen er nodig zullen zijn om de miljoenen aanhangers van de waanreligie islam naar huis te brengen. Als we vanuit een aantal Europese landen per dag 10 vliegtuigen met elk 300 plaatsen kunnen inzetten, dan is het toch nog een karwei van veel langer dan 1 jaar om de 60 miljoen islamieten in Europa te repatriëren. Tel uit je winst.

Screenshot_33

En we helpen ze om te vertrekken

Door:
malsion@orange.fraanspreekpunt De Patriotten Nederland.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, burgermoed, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Europa, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Westen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Problemen benoemen – Oplossingen aandragen!

 1. U spreekt mijn taal. Mag ik dan de captain van het vliegtuig zijn?

  Like

 2. Frans de Wit zegt:

  Ik snap echt niet dat ze in ons en omringende landen nog kunnen geloven, dat die gasten hier asiel komen aanvragen. Ze zijn overal op tegen wat anders is dan hun cultuur, er deugd niets aan ons, eigenlijk als ze voor een rechter gedaagd zouden worden. Dan spreken die gasten zich zelf tegen. Alles waar ze vandaan komen zal beter zijn dan bij ons, NOU BLIJF DAAR DAN!!@

  Like

  • bigljohn zegt:

   Ze hebben een missie Frans. Ze proberen van Europa Sharia te maken, met de hulp van de E.U. en de nationale overheden. De E.U. stimuleert deze mensen om naar hier te komen. Lokkertjes als gratis geld, woning, zorgverzekering, enz. enz. Dat soort zaken. En daardoor blijven ze maar komen, in een ritme dat steeds versnelt !

   Like

  • Kraftavilqa zegt:

   Ja dat is zo gek ze ontvluchten hun hellholes en dan willen ze er hier net zo’n hellhole van maken, het lijkt wel alsof pislam zo diep ingrijpt in de geest van de muzels dat ze niet meer zonder kunnen, triest. En het doet de vraag stellen: is genezing van pislam mogelijk?

   Like

   • M.A.L. Sion zegt:

    @ Kraftavilqa.
    Spijker op de kop. Genezing is niet mogelijk.
    De enige remedie is TOTALE VERNIETIGING van deze waan-religie.
    Ik betreur en keur af het zinloze geweld waarmee de islam zich op talloze plaatsen presenteert en heeft gepresenteerd. Voorbeelden te over. Maar ……
    Om ze wakker te schudden een goed gerichte raket op de Kaaba.
    Deportatie uit Europa naar hun zandbak is slechts de eerste stap.
    Het zal heel wat inspanning kosten om tot die eerste stap te geraken.
    Dan moet bijvoorbeeld de domme weerstand van mensen als Pechtold gebroken worden.
    Moed verloren is al verloren. Daarom aan de slag.
    malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten Nederland.

    Like

   • Tempelier zegt:

    Kraftavilqa , in sporadische gevallen te genezen, maar dan ook alleen maar als ze het ‘licht ” gezien hebben !!!

    Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Het artikel is volstrekt conform de waarheid. De maatregelen die dringend genomen dienen te worden zijn, naar mijn mening: WEG MET DE EU, EN TERUG NAAR EEN EEG SAMENWERKING, HET OPZEGGEN VAN HET VERDRAG VAN STRAATSBURG, EEN ONMIDDELIJKE TERUGKEER VAN DOUANE EN MARECHAUSSEE OM ONZE GRENZEN TE BEWAKEN, EN EEN DIRECTE STOP OP DE MASSA-IMMIGRATIE. Maar beste mensen, dat zal niet gebeuren met de huidige kliel van “links tot rechts”. Daarvoor hebben wij inderdaad Patriotten nodig!

  Like

 4. lucky bee zegt:

  Ik stem op Wilders en zijn PVV . Ik wil vrij blijven.

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Hoewel ik laat ben wil ik nog even op het mooie liedje wijzen, waarvan ik niet meer zeker ben of ik het hier al gezien heb.
  Dus; Apostates en Infidels. a brand new leather jacket.

  Like

 6. fleckie zegt:

  VOORWOORD,van Mr.Meindert ..Stelling, voorzitter ..Tribunaal voor de Vrede, ‘PROCESNIEUWS’,, maart, 2015″……… “Je suis Charlie HEBDO”, MASSAAL gingen mensen de
  straat op om onder die .leus te protesteren tegen de aanslag die in Parys was gepleegd op de
  vryheid van meningsuiting.Mensen gaven uiting aan het belang dat zy hechten aan de vryheid van meningsuiting. En terecht, De rijkheid van meningsuiting is een belangrijk recht. Een recht dat niet inhoudt dat alles gezegd en tot uitdrukking gebracht mag worden wat men maar wil ,maar waarvan een beperking met waarborgen is omkleed. Kritiek op wie of wat dan ook mag zolang men maar niet opzettelijk geweld doet aan de feiten. En wanneer bepaalde opvattingen krenkend
  zyn ,choquerend of verontrustend,is dat geen reden om in te grypen De uiting van dergelyke opvat tingen wordt ook beschermd door de vryheid van meningsuiting.Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens..heeft dat telkens opnieuw geëgd.de grens ligt onder meer by de welbewuste aantasting van eer en goede naam van iemand,of by HAATZAAIEN en dergelyke.
  Het belang van de vryheid van meningsuiting kan dan ook moeilijk worden overschat.Dat grond-
  recht maakt een onbelemmerd debat over maatschappelijke en politieke vraagstukken mogelyk. Maakt het ook mogelyk om …falend.. Regeringsbeleid of, meer in ht algemeen falend overheids-
  optreden ..aan..de..kaak..te..stellen……De burger die gebruik maakt van zyn vryheid van menings-
  uiting om kritiek te uiten op de overheid of overheidsfunctionarissen ,wordt daarin beschermd door
  …artikel…7…van de GRONDWET. Hy mag zyn kritiek vrijelijk uiten.,zolang hy de in de wet ..neergelegde beperkingen niet overschrijdt……………..De ruwheid van meningsuiting strekt zich ook uit tot het functioneren van rechters. Rechters zyn immers ook overheidsfunctionarissen.
  Maar klaarblykelyk is by sommige rechters het beef nog niet helemaal doorgedrongen dat kritiek
  op hun doen en laten grondwettelijke en verdragsrechtelijke bescherming geniet.
  Wanneer in de rechtszaal kritiek wordt geuit op beslissingen van rechters,willen sommigen van hen de criticaster graag de mond snoeren. Dat gebeurt dan onder het mom dat rechters zouden
  worden beledigd,zodat de orde ..ter..terechtzitting..zou zyn ..verstoord.
  Zo gebeurde het onlangs in een strafzaak tegen anti-kernwapenactivisten dat het gerechtshof in
  En Bosch een beslissing nam,die..lijnrecht…inging …tegen de Wet ..internationale ..misdrijven en
  de verdragen die militair geweld aan banden leggen .De raadsman verwees naar de fameuze
  rechtsgeleerde Paul Scholten,die in de eerste helft v.d.twintigste eeuw een nog steeds gezagheb-
  Bens boek schreef over rechterlijke besluitvorming. Gezegd werd dat het hof geen enkele poging
  had gedaan om zyn beslissing door middel van een logisch geldig argumentatie te verbinden met
  de wet en de verdragen. ” Daarmee handelt het hof geenszins , zo vervolgde de raadsman zyn be-
  toog,” de manier die Paul Scholten beschrijft als de handelwijze van een gewetensvolle rechter,
  die zich bewust is van zyn verantwoordelijkheid tegenover de rechtsgemeenschap,” Deze opmerking was volgens het hof een belediging………………..Binnen de Nederlandse samenleving
  heerst in het algemeen..de..opvatting dat mensenrechten hier in alle opzichten zyn gewaarborgd.
  Dat is dus helaas niet het geval. Ook niet in de rechtszaal. Dit terwyl strafpleiters daar alles moeten kunnen aanvoeren war van belang is voor de verdediging van hun client.Met het oog op een eerlijke en onpartijdige behandeling van een strafzaak is het van essentieel belang dat ook
  kritiek kan worden geuit op beslissingen die de rechter neemt gedurende het proces.Dit is zeker
  het geval inl politiek beladen zaken,waarin kritiek wordt geuit op de overheid. Zoals in zaken waarin de kernwapenproblematiek aan de orde wordt gesteld,vraagtekens worden gezet by aspecten van het vreemdelingenbeleid,of afspraken worden bekritiseerd die zyn gemaakt met…
  Criminele ” Kroongetuigen”” In politiek geladen zaken zyn sommige rechters echter geneigd om
  de handelwyze van de overheid in bescherming te nemen. En dan komen de vryheid ..van..verdediging en de vryheid van meningsuiting van de raadsman en zyn client soms in de knel
  Gelet op het belang van een goede rechtsbedeling is dat een ernstige zaak,waaraan de Liga voor
  de Rechten van de Mens recentelijk dan ook terecht een byeenkomst wijdde. Daarover wordt be-
  richt in dit nummer. …………….Inmiddels heeft de hoogste advocatentuchtrechter , het hof van dis-
  cipline ,ondergetekende de straf opgelegd van een maand schorsing als advocaat. Dit vanwege de
  kritiek die werd geuit op rechterlijk ..bo…en…weloverwogen…rechtsschending…door…enkele…
  rechters van de rechtbank ..OOST-BRABANT. Het hof van discipline heeft zij niets ..aangetrokken
  van de ,,,grondwettelijke…bescherming…van…meningsuiting.Bovendien heeft het hof ” geoordeeld” zonder..eerst ..de…feiten..betreffende. de handelwijze van de betrokken rechters vast te stellen. Een buitengewoon ..vooringenomen ..handelwyze,die spot. met de beginselen
  van een eerlijke en onpartijdige rechtspraak. Terwyl bovendien het EUROPEES..HOF..voor de
  RECHTEN van de MENS herhaaldelijk heeft aangegeven dat het de burger vrij staat om waarde-
  oordelen te uiten. ,zolang deze voldoende zyn gebaseerd op de feiten .Reden genoeg om een
  open brie aan het hof van discipline op te stellen. ####################################

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘aandacht liga voor de rechten van de mens voor MENINGSUITING advocaten.; Meindert Stelling,
   ProcesNieuws no.105, maart 2015. ……….De LIGA voor de Rechten van de Mens besteedde op haar bijeenkomst van 18 januari j.l. aandacht aan de kwestie van de vrijheid van meningsuiting
   van advocaten. Dit vanwege de incidenten die zich hierover voordoen in de rechtszaal ,waar advocaten soms niet mogen zeggen wat zij noodzakelijk vinden.Maar ook vanwege het optreden
   v.d.orde van advocaten,die in een aantal gevallen tuchtrechtelijke stappen heeft genomen in verband met meningsuiting van advocaten. ……….De vrijheid van meningsuiting geldt in de eerste
   plaats in de zogenaamde verticale verhouding,die van de burgers tegenover de overheid.Volgens de Grondwet staat het de burger in beginsel vrij om van zijn opvattingen en gevoelens te doen blijken .Alleen in bepaalde gevallen kan de overheid achteraf ingrijpen.Dat is in die gevallen dat de
   wetgever beperking aan de meningsuiting heeft gesteld.De beperkingen moeten dan on voldoende duidelijke formulering in de formele wet zijn vastgelegd.Zo zijn onder meer opruiing,
   aanzetten tot haat, belediging,smaad,en laster in het Wetboek van Strafrecht verboden. Ook in de
   zogenaamde horizontale verhoudingen ,die tussen burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen
   onderling ,geldt de vrijheid vanmeningsuiting.Maar dan liggen de mogelijkheden van beperking
   daarvan anders Dan in de situatie dat de burger tegenover de overheid staat. De beperkingen worden dan niet bepaald door de verbodsbepalingen v.h.strafrecht,maar door de belangen van de-
   genen die door de meningsuiting worden getroffen.Het kan dan gaan om bijv.het belang v.de be-
   scherming v.d, persoonlijke levenssfeer ,om het portretrecht,of om de bescherming van de goede
   naam van een onderneming.De burgerlijke rechter weegt de belangen in voorkomend geval.De
   rechter kan dan,afhankelijk v.d. Omstandigheden van het geval ,het belang v.d.persoonlijke levens
   sfeer van de EEN groter vinden dan het belang dat de ander heeft om een verhaal te publiceren.
   Dan kan een publicatieverbod worden opgelegd. ……….In de situatie v.d.advocaat die zijn client
   rechtsbijstand verleent,kunnen we te maken hebben met zowel een verticale verhouding ,als een horizontale verhouding. Er is sprake van een verticale verhouding indien het gaat om de advocaat
   tegenover de rechter,het openbreken ministerie of de het bestuursorgaan dat de wederpartij i. Maar in burgerlijke zaken zal de wederpartij veelal een andere burger of privaatrechtelijke organi-
   Satie zijn. En in strafzaken kan de advocaat worden geconfronteerd met een slachtoffer en met degene die schade heeft geleden ten gevolge van een misdrijf.Tegenover die partijen staat de advocaat in horizontale verhouding Problemen kunnen zich in alle verhoudingen voordoen. Een
   rechter kan zich beledigd voelen door de opmerking die een advocaat maakt,een slachtoffercoelt zich soms diep gegriefd door de vragen die een advocaat stelt of de omstandigheden die hij aan-
   voert ter verdediging van zijn client,De wettelijke regeling lijkt wat betreft de horizontale verhouding sluitend.Die wat betreft de verticale verhouding leidt echter tot vragen……Het is van groot belang dat een advocaat in de rechtszaal alles kan aanvoeren wat nodig is met het oog op de behartiging
   van de belangen van zijn client.Dat kan tot scherpe confrontaties leiden. Zeker indien het gaat om zaken waarin politiek gevoelige aspecten aande orde orden gesteld,zoals’ het gebruik maken van
   criminele”kroongetuigen’ of projecten waarin de staat of provincie deelnemen,Dan wil een rechter
   nog wel eens een procedurele beslissing nemen die op verzet stuit van een v.d.partijen.En dan gaat het soms flink mis. De rechter kan duidelijk laten blijken dat hij geen kritiek meer wenst te horen,of dat de advocaat zelfs het woord ontnemen.Dit laatste komt in uitzonderlijke gevallen zelfs voor tijdens het pleidooi ,omdat de advocaat een zienswijze verwoordt waarmee de rechter het faliekant oneens is. ……….De vraag is of dit volgens de wet in de haakis.De advocaat staat als
   burger tegenover de rechter.In die situatie beschermt de Grondwet de meningsuiting en kan de
   rechter uitsluitend ingrijpen indien hij zich daartoe kan beroepen op een wettelijke bevoegdheid .De becclegdheid die de rechter heeft.is de handhaving v.d.orde ter rechtszitting.Maar de hand-
   haring v.d.orde is iets anders dan het tegengaan v.d uiting van bepaalde opvattingen. Zeker zolang die uitingen als zodanig geen strafbaar feit opleveren ,zoals in de situatie die de wederpartij of de rechter zich gekrenkt voelen. Krenking is als zodanig niet verboden en valt onder
   de bescherming v.d meningsuiting.M.a.w.,een ingreep in de meningsuiting door de rechter terwijl er geen sprake is van schending van de strafwet.betekent een verdergaande beperking v.d?meningsuiting dan se wetgever heeft bepaald. …..Maar ook indien de advocaat door zijn uitingen de strafwet zOu hebben overtreden,is net de vraag of de rechter zover kan gaan om hem het woord te ontnemen.De rechter beoogt dan klaarblijkelijk bij voorbaat verdere strafbare uitingen te voorkomen. Maar dar komt neer op een vorm van censuur,die door de Grpndwet is verboden.Eerst achteraf kan tegen strafbare meningsuitingen worden opgetreden door middel van een strafvercolging.En bovendien kunnen in voorkomend geval dan uitsluitend bij de wet voorziene straffen worden opgelegd.De ontzegging v.h.recht om een bepaald beroep uit te oefenen,ia geen zelfstandige straf……Helemaal problematisch wordt het indiende rechter zelf zich
   beledigd voelt.In dat geval constateert hij een strafbaar feit waarvan hijzelf net slachtoffer is.
   Een strafbaar feit kan uitsluitend worden bestraft door een onpartijdige rechter .Maar indien de rechter de beledigde partij is,is hij niet meer onpartijdig.Bovendien kan een strafbaar feit uitsluitend worden bestraft na een behoorlijke procedure en met de straffen die de strafwet aangeeft. De strafwet maakt het niet mogelijk om een verbod op te leggen om in de rechtszaal
   bepaalde opvattingen te uiten. …..Ook doet de situatie zich voor dat een rechter na het sluiten van
   de zitting zijn beklag over bepaalde uitingen doet bij de deken v.d.orde can advocaten.Ondien de deken dan,zoals in voorkomend geval gebruikelijk is,op eigen titel de betrokken advocaat ter ver-
   antwoordinf roept,omzeilt de rechter de bescherming die de Grondwet biedt aan de meningsuiting
   Er is nl.geen wettelijke bepaling die de meningsuiting van advocaten verdergaand beperkt dan die van andere burgers. Toch wil de rechter dan dat zonder wettelijke grondslag tuchtrechtelijk
   wordt opgetreden tegen de advocaat vanwege zijn meningsuiting……De deken v.d.orde van advocaten die vervolgens op eigen titel de advocaat ter verantwoording roept,doet dat omdat hij
   dan kennelijk ook van mening is dat de advocaat de grenzen v.d.vrojheid van meningsuiting zou
   hebben overschreden.Maar ook de verhouding v”d.advocaat tegenover de deken is een verticale verhouding. De deken handelt op grond van een wettelijke bevoegdheid om toezicht uit te oefenen
   op evocatief,dus Als bestuursorgaan en daarmee als overheid.Hij moet dan een wettelijke. bepaling kunnen aanwijzen waarin de wetgever de meningsuiting van advocaten verdergaand heeft beperkt dan die van andere burgers. En die is er dus niet.De deken kan alleen terugvallen op de open norm v.d.Advocatenwet,dat een advocaat zich moet gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt.Die wettelijke norm spreekt niet over enige beperking v.d.uitoefening van grond-
   rechten,waaronder de meningsuiting. Dit in tegenstelling tot de Ambtenarenwet ,die inzake de uit-
   oefening van grondrechten heel concreet en specifiek is.De norm v.d.Advocatenwet voldoet niet aan de eisen die de Grondwet stelt aan een wettelijke beperking v,d.meningsuiting.De grondwet-
   gever heeft heel duidelijk aangegeven dat de meningsuiting niet door een open normstelling kan
   worden beperkt. Toch treden dekens op tegenover meningsuitingen van advocaten en worden zij
   daarin gesteund door de tuchtrechtelijke colleges. ……….De Liga voor de Rechten van de Mens zal
   zich nader beraden over de mogelijkheden om de geschetste problematiek aan de orde te stellen.########################################################################

   Like

 7. Identitair Verzet Limburg zegt:

  Dit is op Identitair Verzet Limburg  herblogd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s