Interview met Michael Stürzenberger: Het is de plicht van elke verstandige burger om tegen de islam in verzet te komen

Screenshot_8

Michael Stürzenberger

(Vertaling: “Vederso”)

Michael Stürzenberger behoort tot de islamcritici van het eerste uur. Meteen vanaf het begin kreeg hij in deze zaak, die van vitaal belang is voor Duitsland, met allerlei moeilijkheden te maken. De politiek en de media plaatsten hem in de nazi-hoek, door justitie achtervolgd, door de banken weggejaagd, gestigmatiseerd door de inlichtingendiensten, door de aanhangers van de islamisering met de dood bedreigd, aangevallen door tegen-demonstranten en geweigerd door congrescentra en andere lokaliteiten, moest hij al die jaren voor zijn naakte bestaan vechten. Maar hij gaf nooit op. Tijd voor een nogal persoonlijk gesprek met een van de weinige mensen in Duitsland met ruggengraat.

Wanneer, bij welke gelegenheid en in welke vorm ben je je voor het eerst bewust geworden van het onderwerp “de islam”?

Vóór 11 september 2001 stond de kwestie van de islam niet op mijn persoonlijke netvlies. Deze Apocalyptische terreuraanslag van de zogenaamde “vreedzame wereldreligie” kwam met een grote sprong in mijn leven. Ik vroeg me af wat deze 19 moslims inspireerden om zichzelf en duizenden anderen te doden. Toen het vervolgens bekend werd dat Mohammed Atta & Co in hun schriftelijke bekentenissen koranverzen hadden aangehaald om hun terreur te rechtvaardigen, ben ik de koran gaan lezen. Toen werd alles duidelijk.

Dus je had in jouw persoonlijke omgeving niet eerder met “agressief” optredende moslims contact en voor jou waren de moskeeën in München niets meer dan gewone huizen om te bidden?

Vóór 9/11 had ik me niet met de islam beziggehouden noch had ik noemenswaardig contact met moslims. Slechts één keer in de vroege jaren -90, toen mijn favoriete disco “Vrijheid” in München werd overgenomen door Turken en werd omgedoopt tot “Bebek Club” en toen daarna Duitsers niet meer welkom waren. Toen vroeg ik me serieus af wat er gaande was. Maar ik bekommerde me niet meer om het onderwerp, want ik had het erg druk met mijn werk als tv-journalist.

Welke editie van de koran heb je gelezen en wat maakten de soera’s in je los? Heb je in dit verband op dat moment nog andere boeken gelezen?

Ik heb in mijn bibliotheek een aantal koranvertalingen, zoals die van Max Henning en Rudi Paret. Ik heb ze vergeleken met de koraneditie van de Centrale Raad van Moslims in Duitsland op diens website islam.de en met de salafistische koran, die aan honderdduizenden op Duitse straten wordt uitgedeeld. Er zijn nauwelijks verschillen in de formuleringen. De belangrijkste gewelds-, vecht- en dodingbevelen zijn overal vergelijkbaar. Christenen en ex-moslims uit islamitische landen hebben mij bevestigd dat ook de Arabische editie vergelijkbaar is, deze is zo mogelijk op sommige plaatsen nog gewelddadiger.

Wie de koran doorleest, herkent daarin onmiddellijk een letterlijke handleiding voor alle islamitische terroristen die wereldwijd ravage aanrichten. Ook de 1400 jaar geschiedenis van wrede veroveringen van de islam verrast iemand niet meer. Bekijkt men dan de biografie van de “profeet” en krijgsheer Mohammed, die verantwoordelijk is voor de gehele islamitische ideologie, dan is het verband duidelijk. Wie dan nog steeds beweert dat de islam een ​​“religie van de vrede” is, is ofwel een leugenaar of zou op z’n geestelijke toerekeningsvatbaarheid moeten worden onderzocht.

Nu was 9/11, zoals je zegt, gewoon een andere islamitisch terroristische aanslag in de lange, gewelddadige geschiedenis van deze “religie van de vrede”. Toch heeft deze gebeurtenis de hele westerse wereld geschokt. Voor velen, maar ook voor jou, was deze dag een reden zich kritisch met de islam bezig te houden. Maar slechts weinigen hebben de stap naar islamkritiek genomen. Wat heeft jou er toe bewogen deze riskante stap te zetten? Hoe ging dat precies? Waar en hoe ben je betrokken geraakt?

Toen het mij na 9/11 duidelijk was dat de voor altijd geldige bevelen van de koran verantwoordelijk zijn voor de uit de omgeving van het huidige Saoedi-Arabië afkomstige bloedspoor van oorlogen en de veroveringen, begon ik voor Duitslands grootste alternatieve internet-nieuwsblog Politically Incorrect artikelen te schrijven. Met de groep PI-München heb ik deelgenomen aan de zogenaamde ‘dialoog’-bijeenkomsten om daar met kritische vragen burgers wakker te schudden en de daar opgevoerde Taqiyya, het voortdurende liegen van de beroepsmoslims, te ontmaskeren. Ik werd lid van de beweging Pax Europa, werd een ​​aantal jaren de voorzitter van de Nationale Vereniging Beieren (Landesverband Bayern) en probeerde met informatiestands deel te nemen aan het informeren van de bevolking. Het werd me steeds duidelijker dat er ook iets op het politieke toneel moest worden gedaan. Negen maanden nadat René Stadtkewitz Die Freiheit had opgericht, ging ik uit de CSU en sloot ik me aan bij deze partij. Daar ben ik sinds eind 2013 federaal voorzitter en richt me met mijn partijcollega’s met name op die onderwerpen waar de AFD momenteel nog grotendeels vanwege hun explosiviteit met de vingers van afblijft: Het gevaar van de islam, het onverantwoordelijke immigratiebeleid en het massale misbruik van asiel. Het belangrijkste project is de petitie van burgers tegen het Europese Islamcentrum waartegen we 67.000 handtekeningen hebben verzameld en die wordt nu door de stad München met juridische subtiliteiten geblokkeerd.

Nu waren er voor 9/11 ook al islamitische terreuraanslagen en bovenal heeft zich dat opgestapeld, en masse werden er over de hele wereld mensen in de naam van Allah vermoord. Waar het in het verleden misschien ging om het gewelddadig verspreiden van de islam en ook om verovering van land, er moet momenteel een heel andere strategie achter zitten. Willen deze gewelddadige vertegenwoordigers van de islam angst en terreur te verspreiden, en zo ja, waarom? Willen ze daarom alleen provoceren en tegengeweld uitlokken zodat er zich dan meer geloofsgenoten bij hun “strijd” tegen de ongelovigen aansluiten? Waarom gaat het bij deze terreuraanslagen in werkelijkheid?

Het gaat de islam om de volledige onderwerping van alle niet-moslims en de wereldwijde overheersing. Het verspreiden van angst en terreur is een legitieme manier om de zogenaamde “ongelovigen” te intimideren, zodat ze angstig voor de heerschappij van de islam buigen. De koran leert om mensen die iets anders geloven te bevechten en te doden, totdat alle mensen Allah als God aanbidden en andere niet-gelovigen als tweederangs burgers zijn onderworpen, minder rechten hebben en aan moslims speciale heffingen moeten afdragen. Het is zelfs toegestaan ​​dat ze voor de “Herrenmenschen” als slaven moeten werken. Dit heeft in de geschiedenis het leven van 270 miljoen niet-moslims gekost. En het worden er elke dag meer.

Als de koran daarom oproept tot daden van geweld, waarop de zogenaamde Jihadisten zich beroepen, moet worden gevraagd waarom in de wereld niet elke dag 2,2 miljard moslims de oorlog opnemen en terreur verspreiden. Hoef je als moslim de koran niet zo serieus te nemen? Of zijn er verschillende stromingen in de islamitische wereld? Is de koran verschillend interpreteerbaar?

Sinds 1400 jaar verspreidt zich de islam conform de koran op een oorlogszuchtige manier. In landen waar de islam de baas is, worden mensen die in iets anders geloven, onderdrukt en vaak gedood. De mensen worden gedwongen om zich aan de sharia, de islamitische wet, te onderwerpen. Wrede lijfstraffen, steniging en executies zijn gewoon. Waar in de westerse landen de moslims in de minderheid zijn, moeten ze zich in overeenstemming met de islamitische juridische adviezen (fatwa’s) onopvallend gedragen, totdat ze in de meerderheid zijn en vervolgens de jihad starten, de islamitische “heilige oorlog”, om de islam aan de macht brengen.

De terreur is een kenmerk van de islam. Nu heeft de islam zich intussen “vreedzaam” over de hele wereld verspreid, in veel westerse landen vormen moslims nog steeds een minderheid, maar in de nabije toekomst kan dat volgens de demografische ontwikkelingen een meerderheid worden. Is deze ontwikkeling niet veel gevaarlijker, omdat hier niet tegen te vechten valt, en behoort dat niet ook tot de jihad?

De sluipende infiltratie van de westerse landen door de demografische ontwikkeling, de zogenaamde geboorte-Jihad, is veel gevaarlijker dan de verspreiding van de islam door oorlog, terreur en geweld. Want het gebeurt langzaam, zodat veel mensen niet beseffen hoe de islam stukje voor stukje belangrijke posities in hun samenleving inneemt. Dit kan alleen met consistente voorlichting over de gevaarlijke onderdelen van de islam om de verspreiding van de islamitische ideologie uiteindelijk te stoppen.

Waarom hebben de aanhangers van de islamisering het in Duitsland zo bijzonder gemakkelijk? Waarom gaat de islamisering vooral hier zo snel? Of lijkt dat maar zo? Is het in andere landen van het Westen net zo? Wie is er schuldig aan dat de islam zich bijna overal in de wereld zo heeft kunnen verspreiden?

In de westerse wereld kan appeasement tegenover de islam overal worden waargenomen. Daar zijn verschillende redenen voor: 1. De naakte angst van regerende politici om door kritiek op de islam te hebben terroristische golven en oncontroleerbare rellen in de islamitische parallelle samenlevingen te veroorzaken. 2. De angst van de linkse media om, zodra men eenmaal duidelijk kritiek op de islam heeft, van “xenofobie”, “islamofobie” en “racisme” te worden beschuldigd. 3. De aanname dat kritiek op de islam miljarden aan investeringen van Arabisch-islamitische landen in Duitsland gaat kosten en vice versa grote orders voor Duitse bedrijven daar te verliezen. 4. Het risico dat de omvangrijke olie- en gasleveringen uit deze landen wordt gestopt. Het gaatje in het hoofd is gezien z’n geschiedenis in Duitsland bijzonder groot. De waanzin van de linkse politieke correctheid om alstublieft maar geen kritiek op de islam en dus indirect op “buitenlanders” te hebben, wordt daarom in Duitsland veel gebruikt. Linkse wereldverbeteraars hebben zich sinds de ‘mars door de instituties’ van de 68-ers in de politiek, de media, kerken, vakbonden en maatschappelijke organisaties een positie verworven. Tegen hun gebalde islam-vergoelijkende propaganda is moeilijk op te boksen.

Enerzijds krijgt de islam in alle politieke en sociale sectoren steeds meer invloed. Anderzijds is de islamkritische scene hopeloos verdeeld. Deze wordt gedomineerd door ijdelheid en rivaliteit en bespelen in vele blogs alleen zichzelf. Is onder deze omstandigheden de totale islamisering nog te stoppen? Zo ja, hoe?

Velen lijkt het niveau van de bedreigingen niet duidelijk te zijn. Sommigen zien de hele zaak blijkbaar als een soort virtueel spel waarin men zich kan onderscheiden. Om eenheid in het burgerlijke verzet te bereiken, moet de toestand waarschijnlijk nog veel erger zijn, voordat men zich van het gevaar bewust wordt. Als je begint in Duitsland met terreuraanslagen en de burgeroorlogachtige omstandigheden, bestaat de kans de interne ruzies te stoppen. De enige vraag is of het dan niet te laat is voor een redelijk vreedzame oplossing van het probleem. Wij van de islamkritische scene willen het vreedzaam en met argumenten doen. Maar terwijl we bijna fanatiek bestreden worden, verspreidt de islam zich ongecontroleerd. Daarmee bedreigt ons in een paar jaar een scenario dat ons land en heel Europa zal doen schudden op hun grondvesten.

Je bent als islamcriticus van het eerste uur vanaf het begin een object van haat geweest. Van links en van rechts. Van de aanhangers van islamisering en hun handlangers in de politiek en de media. Men heeft altijd geprobeerd om jouw economische bestaan ​​te vernietigen. Je bent al herhaaldelijk bedreigd, er zijn pogingen gedaan om je met strafrechtelijke vervolging en rechterlijke uitspraken klein te krijgen. Hoe heb je dat ooit volgehouden? Heb je er wel eens over nagedacht om het politieke verzet te verlaten? Ben je niet vreselijk teleurgesteld – ook over de verraders in “eigen gelederen”?

De vraag is terecht. Het viel me in principe tegen dat de burgerlijke kringen vooral in het Westen zo terughoudend zijn om hun ongenoegen publiekelijk op straat te tonen. Het is frustrerend als je bijvoorbeeld bij evenementen van PEGIDA vaak voor slechts 50 burgers staat. Velen zijn gewoon bang om zich in het openbaar te laten zien wat betreft de islam, asiel en immigratie, want de sociale druk is immens. Onze partij Die Freiheit heeft bijvoorbeeld na een aantal opzeggingen bij geen van de 2800 banken in Duitsland een rekening kunnen openen, waardoor zij zeer in haar bestaan wordt bedreigd. We moeten nu bij de rechter ons vanzelfsprekend recht op een eigen rekening zien te krijgen. Het is ongelooflijk hoe schaamteloos in dit land met de islamkritiek wordt omgesprongen.

Vijf banken hebben mijn rekeningen opgezegd. Ik heb in verschillende café-restaurants in München een plaatselijk verbod, omdat men mij op idiote manier als “xenofoob” belasterde. In Bad Kissingen, waar ik vandaan kom, werd ik na 20 jaar als stadionomroeper van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi afgezet nadat de Main Post een lasterlijk artikel tegen mij publiceerde. Zelfs vrienden en familieleden in het bestuur van mijn sportclub TSV Hausen, waar ik als jochie heb gevoetbald, keerden zich tegen mij, hetgeen  is te wijten aan publieke druk.

Al sinds jaren wordt ik van de ene rechtszaal in de andere gejaagd. Men probeert mij te demoraliseren, me financieel te laten doodbloeden en me daarmee tot zwijgen te brengen. In het rapport van de Beierse “Verfassungsschutz” (binnenlandse veiligheidsdienst)werd wegens onze duidelijke islamkritiek een speciale rubriek gecreëerd, de zogenaamde “grondwettelijke bescherming tegen islamvijandigheid”, zodat we kunnen worden gestigmatiseerd.

Maar als je af en toe vanuit de gemeenschappelijke loopgraaf ook nog een schop voor de schenen krijgt, terwijl buiten de tegenstanders met zo velen zijn, dan vraagt men zich soms af of het al deze inzet nog wel waard is.

Maar het immense belang van onze zaak is duidelijk en dus moet je niet nadenken over stoppen. Zolang de politiek en de media zo onverantwoordelijk handelen, is het bijna de plicht van elke verstandige burger zich te verzetten. Ook al voelt het momenteel alsof je als Don Quichot tegen windmolens vecht.

Bron:
http://journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door:
“Vederso”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, burgermoed, Censuur, Desinformatie, Duitsland, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, meningsdictatuur, Moslims, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

12 reacties op Interview met Michael Stürzenberger: Het is de plicht van elke verstandige burger om tegen de islam in verzet te komen

 1. Torkel zegt:

  Het gros van de mensen denkt dat de islam enkel vrome gelovigen zijn die vrijdags gaan bidden.
  Als ze eens zouden weten wat de islam moslims wereldwijd opdraagt.
  Elke moslim wordt vanaf de geboorte verteld dat d islam de wereld zal domineren en dat zij die niet geloven of weigeren zich te onderwerpen vermoord zullen worden.
  Elke moslim is daarvan overtuigt
  Daarom hebben wij in ons land de meeste moskeeën van elk land in Europa en de meeste islamitische scholen.
  Nederland is de springplank voor Europa.

  Like

 2. chris2 zegt:

  Om stil van te worden… Moed! Uithoudingsvermogen!
  Hulde.

  Like

 3. luckybee zegt:

  Dat doen de elite toch met alle critisi van de Islam niet alleen Michael Stürzenberger; maar bij ons is het Wilders die door de Goddeloze Jacobijners en Marxisten zwart wordt gemaakt en gedemoniseerd.Maar ook de sgn Christelijke partijen die de 10 Geboden aan hun voetzolen lapten.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Eh…..De Jacobijners, zeg je, lucky’? Zijn we opeens in de Franse Revolutie beland?
   Enne….Als we het dan over de JacobijneN hebben, waar zouden de Gírondijnen dan gebleven zijn? (proest!)

   Like

   • BertG. zegt:

    Hij heb het alweer tijden enkel over jacobijners omdat hij problemen krijgt met ze fans hier wanneer hij het over goddeloze katholieken heb.
    Die kan hij er niet ook nog bij hebben buiten de gebruikelijke kritiek.
    Dit is in plaats van, volgens mij.
    En dan nog zijn er mensen die ‘m welbespraakt vinden hier vanwege ze feiten kennis.
    Het enne onzin verhaal na het andere komt er uit. Hij flikkert er gewoon wat begrippen uit die ‘m te binnen schieten. Of het enig verband houd, doet er niet toe.
    Maar de mensen schijnen er hier nog steeds van te genieten, anders was het afgelopen.

    Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Heel hartelijk dank, Vederso, voor deze vertaling!
  Toevallig is het bij mij zo, dat ik dit interview ook wel in het Duits had kunnen lezen, maar tja, dit is natuurlijk het allerduidelijkst!
  Onze “kleine” (overdrachtelijk dus, @E.J.) dappere man in München! Bijna idolaat ben ik van deze kanjer!
  Al beseft Duitsland het grotendeels nog niet, ápetrots kan het zijn op hem!
  Hopelijk dringt het nog eens tot ze door -niet te laat, graag!

  Like

 5. Aske zegt:

  Mensen beseffen niet hoe gevaarlijk de Islam is, iedereen die volgens de Koran leeft is in wezen een potentiële terrorist. De westerse leiders moesten eens de Koran lezen. Mohamed is erger dan Hitler. Wij stemmen allemaal ( d.w.z. onze familie) op Wilders !

  Like

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Zeer lezenswaardig. Zou bij veel meer NEDERLANDERS terecht moeten komen.
  We stinken er in met onze ogen wagenwijd open.
  De aantallen slachtoffers van de islamitische MOORDPARTIJEN lopen op tot gigantische getallen.
  Het is ook niet de vraag OF we in Nederland, West-Europa, ook van die SLACHTPARTIJEN te zien zullen krijgen. Het is de vraag WANNEER de moslimmeute in beweging komt.
  De messen zijn allang geslepen. Overigens laatstelijk heeft ISIS getoond dat ook met eenvoudige middelen al een doel bereikt kan worden. Het slachtoffer met het hoofd op de stoeprand en een jihadi die er met een blok beton op losbeukt. Een stevig stuk touw om iemand op te hangen is altijd wel te vinden en of u het nu bent of niet, u wordt benoemd tot HOMO en gaat met het hoofd omlaag van een hoog gebouw. Dit zijn slechts drie voorbeelden uit een rijke varieteit van methodes om niet-gelovigen en een beetje anders gelovigen uit de weg te ruimen.
  Nogmaals. U hoeft echt niet te piekeren OF u ook aan de beurt komt. De vraag is WANNEER het u zal overkomen.
  Daarom: Islam – weg ermee !!!
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 7. U.G. Kempenaer zegt:

  Met de moffen werd er vroeger ook massaal geheuld. Nu met de kwaadaardige islam. De massa deugt niet. Toen niet en nu nog niet. De gemiddelde mens is een bijzonder laf schepsel. Een meeloper, een angsthaas. Bij de overheid werken volksmenners die deze achterlijke meute bespelen. Nederland is danig in verval. Misschien moet het land eerst grotendeels kapot voordat er weer iets aardigs opgebouwd kan worden. De moslim is niet in staat tot het creëren van iets dat de moeite van het in stand houden waard is. Afbreken is het enige waar ze bedreven in zijn.
  Tekenend is ook de manier waarop moslims met de meest kwetsbaren omgaan (homosensuelen, kinderen en vrouwen). Die behandelen ze als vuil. Respectloos en wreed. En met deze armoedige doctrine heult de meerderheid van de Nederlanders. Daarom, veel gaat er niet aan die meerderheid verloren.

  Like

 8. Boorzalf zegt:

  De islam is een geestesziekte, mens en dier lijden daar onder. Maar velen sluiten de ogen, en willen het ook niet zien. De echte beelden van de gruwlijkheden van isis worden door de media onder het tapijt geschoven, want geen kwaad woord over de islam. Dat het een keer flink fout gaat met de islam hier in nederland is een kwestie van tijd. Mede door de softe en idote regering waar we mee opgescheept zitten, die durven geen stelling te nemen zoals wilders. Om dat ze bang zijn voor hun eigen hachje. Als een parasiet verspreid de islam zich in nederland. En de meute slaapt verder tot het te laat is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s