Geert Wilders: Een Nederlandse patriot

Screenshot_23

(Door: Eric Rembrandt – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Kan hij zijn land redden van de islam? “Regeringsleiders, rechters, zelfs sommige kerken, vakbonden, universiteiten, de media. . . Ze zijn allemaal verblind door politieke correctheid en ze hebben de kant van de islam gekozen” – Geert Wilders.

In het begin van de jaren 2000 veranderde het knusse Nederlandse politieke landschap voorgoed. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd Nederland geregeerd door één van de drie traditionele partijen: de sociaaldemocraten, de christendemocraten, of de conservatieven. Hun heerschappij lag in 2002, door de opkomst van Pim Fortuyn, aan diggelen. De partij van Fortuyn, de LPF (Lijst Pim Fortuyn), had nog maar drie maanden bestaan, maar werd toen al tweede in de nationale verkiezingen – een ongelooflijke prestatie.

Voor het succes van Fortuyn was maar één verklaring: Zijn LPF was de enige partij die sprak over de bedreiging die de islam voor het Westen vormt. Fortuyn heeft het succes van zijn partij helaas nooit meegemaakt. Hij werd in juli 2002 vermoord, in wat de eerste politieke moord in de democratische geschiedenis van Nederland was. De LPF viel een paar jaar later uiteen als gevolg van financieel wanbeheer, machtsstrijd en slappe leiders. Echter, het succes van Fortuyn onthulde het bestaan van een groot stemgerechtigd blok, dat zich verzette tegen de massa-immigratie en de islamisering en zijn dood liet een groot machtsvacuüm achter. Dit vacuüm zou in korte tijd worden opgevuld door de PVV van Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid).

Toenemende macht

Geert Wilders werd in 1963 in de Zuid-Nederlandse provincie Limburg geboren. Zijn politieke carrière begon in 1990, toen hij zich aansloot bij een gematigd conservatieve partij, bekend als de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). In de late jaren ’90 woonde Wilders in een buitenwijk van Utrecht, die een relatief hoog percentage buitenlanders had, waaronder een aanzienlijk aantal moslims. Velen geloven dat zijn oordeel over/inzicht in de massa-immigratie en de islam in die periode is begonnen.

In 1998 werd Wilders in het parlement gekozen en werd hij bekend vanwege zijn opinieartikelen, die meestal gingen over het buitenlands beleid. Hij was oprecht in het Midden-Oosten geïnteresseerd en zijn aandacht was vooral gericht op landen als Israël, Iran en Saoedi-Arabië. Hij was een van de eerste politici die waarschuwde voor het islamitisch extremisme, een kwestie die in Nederland onbekend was. Na de aanslagen van 11 september in New York en Washington groeide de interesse van Wilders voor de islam. Hij zag ook in dat Fortuyn succes had behaald door tegen de islamitische immigratie te zijn.

In de daarop volgende jaren verhardde het standpunt van Wilders over de islam zich, wat  binnen de VVD tot conflicten met anderen leidde. In 2004 bracht hij een manifest uit, waarin hij erop aandrong dat de VVD meer naar rechts zou opschuiven. Het manifest bepleitte bijvoorbeeld dat hulp aan het buitenland zou worden gehalveerd en dat radicale imams zouden worden uitgezet. Wilders wilde ook voorkomen dat Turkije ooit lid zou worden van de Europese Unie (EU).

De leiding van de VVD waarschuwde Wilders om zijn houding te matigen. Wilders weigerde en in 2004 verliet hij de VVD, maar hij behield zijn zetel in het parlement, wat zijn voormalige collega’s woedend maakte. Later dat jaar richtte hij de Groep Wilders op. Hij beloofde dat de partij de fouten die gemaakt waren door de LPF van Pim Fortuyn zou vermijden. Hij geloofde dat het belangrijk was dat zijn nieuwe politieke partij geen op lidmaatschap gebaseerde partij zou worden, omdat de verborgen machtsstrijd tussen de leden een van de belangrijkste redenen was waarom de LPF was ingestort. Volgens de Nederlandse wet moet een partij tenminste twee leden hebben. Wilders’ partij heeft altijd slechts twee leden gehad: Geert Wilders zelf en de Stichting Groep Wilders.

Geen weg terug

In 2004 slachtte Mohammed Bouyeri de Nederlandse filmmaker Theo van Gogh in de straten van Amsterdam af. Bouyeri was lid van de beruchte islamitische terroristische  Hofstadgroep, die voornamelijk uit in Nederland wonende moslims bestond. Een week na de moord bestormden Nederlandse antiterreur troepen een appartement van de Hofstadgroep in Den Haag.

Een vuurgevecht volgde. Vier agenten raakten gewond door een handgranaat, maar elite-eenheden konden een van de terroristen verwonden en twee anderen arresteren. In het huis bevonden zich meer handgranaten en machinegeweren, en de geheime diensten ontdekten plannen voor terreuraanslagen op een kerncentrale, op Schiphol en op het Nederlandse parlement. Enkele leden van de groep waren echter nog op de vlucht. Later werd een andere terrorist gearresteerd, die een machinegeweer in zijn bezit had. De autoriteiten berichtten dat hij op weg was om de heer Wilders te vermoorden.

Sindsdien wordt de heer Wilders permanent omringd door gewapende bewakers van de Nederlandse geheime dienst. Hij woont in zwaar bewaakte vluchthuizen, die kogelvrije  ‘panic rooms’ hebben. Als hij uit deze beveiligde locaties vertrekt, draagt hij ​​altijd een kogelvrij vest, zelfs in het parlement.

Wilders zegt dat hij ongeveer 10 doodsbedreigingen per week krijgt, die hij allemaal bij het politiebureau meldt. Verschillende islamitische geestelijken hebben fatwa’s uitgevaardigd, waarin wordt bevolen hem te onthoofden. Hij staat op de dodenlijsten van islamitische terroristische organisaties als Al-Qaida en ISIS. In 2015 werden twee gewapende islamitische terroristen in Texas gedood, toen ze probeerden een conferentie waar Wilders sprak te bestormen.

Screenshot_24

Geert Wilders poseert met leden van het Amerikaanse SWAT-team voor de manifestatie in Garland, Texas

De Partij voor de Vrijheid

In 2005 richtte de heer Wilders de Partij voor de Vrijheid (PVV) op, waarin de Groep Wilders opging. De PVV zou het middel zijn om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van 2006 en om op zoek te gaan naar kandidaten voor de partij. De partij zou zich richten op verzet tegen de islam, de erfenis van Fortuyn, het mes zetten in niet-westerse immigratie en zij zou eurosceptisch zijn.

Volgens Wilders mag de islam niet worden gezien als een religie, maar als een totalitaire ideologie, die ernaar streeft om elk aspect van het leven te domineren. De PVV wil de bouw van nieuwe moskeeën verhinderen en alle islamitische scholen sluiten. In het parlement hebben de leden herhaaldelijk voorstellen gedaan om de Koran te verbieden en om vrouwen die de hoofddoek dragen een belasting op te leggen. Wilders wil ook dat alle buitenlandse misdadigers gedeporteerd worden, tezamen met hun gezinnen.

De PVV richt, net als andere patriottische Europese partijen, haar aandacht niet op iemands ras of afkomst. Rechts in Europa heeft in plaats daarvan de neiging om campagne te voeren die gericht is op etniciteit en religie. Dit betekent echter niet dat de PVV niet-moslims, mensen uit de Derde Wereld zoals de Afrikaanse christenen, zou verwelkomen. Zij zouden meestal worden omschreven als ‘gelukszoekers’ of vallend onder ‘nutteloze immigratie’. De belangrijkste vijand van de PVV is de islam, een besef dat voortkomt uit de ingrijpende verandering die na de moorden op Fortuyn en Van Gogh plaatsvond in de Nederlandse publieke opinie.

De PVV wil ook dat Nederland de Europese Unie verlaat en opnieuw de vroegere nationale munt, de gulden, invoert. In het Europees Parlement is de PVV een lid van het Europa van Nationale Staten en van de politieke groepering Vrijheid, die vergelijkbare Europese partijen, zoals het Front National, het Vlaams Belang en de Lega Nord omvat.

Screenshot_25

Geert Wilders en Marine Le Pen in het Europees Parlement

De partij steunt de opdeling van België in Vlaamse en Waalse regio’s. Na de opdeling zouden Nederland en Vlaanderen zich verenigen om een nieuw land te vormen dat Groter Nederland zou worden genoemd. Het zou zich richten op de culturele, taalkundige en etnische overeenkomsten tussen de Nederlanders en de Vlamingen. Martin Bosma, de partijideoloog, heeft onlangs geprobeerd om de banden met de Afrikaner bevolking van Zuid-Afrika, die afstammen van Nederlandse kolonisten en waarvan de Afrikaanse taal in wezen Nederlands is, te versterken.

De PVV wordt vaak omschreven als conservatief, rechts, of zelfs ultrarechts. Rechtse partijen zijn echter meestal sterke voorstanders van de vrije markt en de ‘laissez faire’ economie. Als de PVV niet anti-immigratie en anti-islamitisch was, zou zij bekend staan als een voorstandster van het liberale sociale beleid, zoals het verbeteren van de openbare gezondheidszorg en het niet verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Weinig bekende feiten

Maar zeer weinig mensen weten dat de PVV een aanzienlijke aanhang onder immigranten in Nederland heeft. Grieks-Cyprioten, Kopten, christenen uit het Midden-Oosten en mensen uit India steunen Wilders in aanzienlijke aantallen, vanwege hun ervaringen met de islam in hun eigen land.

De PVV is een fervente aanhanger van Israël. Volgens Wilders is Israël een baken van licht in een omgeving van duisternis. PVV-leden zijn van mening dat, als Israël valt, het Westen ook zal vallen. Sommigen vermoeden dat Israëlische en misschien Amerikaanse Joden een belangrijke rol spelen in de financiering van de PVV. Deze bewering wordt ondersteund door voormalige PVV-politici en door journalisten.

De Partij voor de Vrijheid heeft ook een grote aanhang onder homoseksuelen. De LGBT-beweging wordt meestal beschouwd als links en pro-immigratie, maar minstens een decennium zijn homoseksuelen lastiggevallen en afgetuigd door migranten, vooral door moslims.

Jaarlijks organiseren Nederlandse middelbare scholen zogenaamde verkiezingen voor studenten, die de nationale verkiezingen nabootsen, waarin studenten in de leeftijden van 13 tot 18 jaar op bestaande partijen stemmen. Ondanks de “progressieve” propaganda, die diep geworteld zit in het Nederlandse onderwijssysteem, wint de PVV elke keer.

De PVV verzet zich ook tegen Oost-Europese immigratie. Wilders zegt dat Polen, Roemenen en Bulgaren een bedreiging vormen voor de Nederlandse werknemers.

Controverses

De PVV heeft veel vijanden gemaakt. Men zou denken dat de politieke elite en de media zouden begrijpen dat de demonisering van Pim Fortuyn een van de redenen was waarom hij werd vermoord, maar dit weerhoudt hen niet een vicieuze, non-stop campagne tegen Wilders te voeren.

Een van de grootste tegenstanders van de partij is de sociaaldemocratische partij [de PVDA], die pro-immigratie is en veel islamitische politici heeft. De sociaaldemocraten stemmen tegen elk beleidsvoorstel van de PVV, zelfs de voorstellen die de sociale omstandigheden zouden verbeteren.

In zijn boek “De schijn-élite van de valse munters” stelt partijideoloog Bosma dat de toetreding tot de PVV een ‘point of no return’ is.  Oud medewerkers van de partij klagen dat zij op een zwarte lijst staan en geen nieuwe banen kunnen vinden. De grootste vakbond van Nederland, FNV Bondgenoten, weigert elk debat of elke discussie met vertegenwoordigers van de PVV.

In 2007, toen honderdduizenden mensen op de PVV stemden, zei de voormalige politiechef van Amsterdam live op televisie dat de Wilders moest worden ‘gemold’. Hij voegde eraan toe dat al die PVV-kiezers “geen plaats hebben in deze nieuwe samenleving, die we met elkaar proberen op te bouwen”.

In 2009 werd aan Wilders de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd, omdat de minister van Binnenlandse Zaken vond dat hij een haatzaaier was. Vreemd genoeg verhindert het Verenigd Koninkrijk zelden dat zelfs de meest radicale imams het land binnenkomen.

In 2011 werd Wilders aangeklaagd door een aantal islamitische organisaties, die hem beschuldigden van racisme en het aanzetten tot haat tegen moslims. Wilders, die beweerde dat hij slechts de waarheid sprak en dat hij  gebruik maakte van zijn vrijheid van meningsuiting, werd vrijgesproken.

Later dat jaar won de PVV een groot aantal zetels in het Nederlandse parlement en werd de op twee na grootste partij. Wilders stemde erin toe om de regerende coalitie van de VVD en de christendemocraten te steunen in ruil voor invloed van de PVV op de immigratie en de EU.

In 2014 drukte Wilders, als onderdeel van zijn verkiezingscampagne, satirische stickers met de vlag van Saoedi-Arabië erop. De tekst op de Saoedische vlag werd veranderd in “De islam is een leugen, Mohammed is een crimineel, de Koran is vergif”. Toen Saoedi-Arabië dreigde met economische sancties, bood de Nederlandse regering excuses aan voor het “kinderachtige gedrag” van Wilders en stuurde ambtenaren, die om begrip moesten smeken, naar Saoedi-Arabië. De grootste brancheorganisatie van het land, VON-NCW, veroordeelde Wilders ook.

Screenshot_26

Er stond in het Arabisch op de sticker:  “De islam is een leugen, Mohammed is een crimineel, de Koran is vergif”.

In datzelfde jaar vroeg de heer Wilders aan zijn publiek: “Wilt u meer of minder Marokkanen?” De menigte schreeuwde: “Minder, minder, minder!” De heer Wilders antwoordde: “Dat gaan we regelen”.  Een bekende Nederlandse acteur schreef vervolgens op Twitter: “Volkert, waar ben jij wanneer het land je nodig heeft?” Dat was een toespeling op Volkert van der Graaf, die Pim Fortuyn heeft vermoord. De grootste Marokkaanse vereniging in het land heeft een aanklacht ingediend tegen de heer Wilders; haar leider zei dat de opmerkingen van Wilders ervoor zorgen dat wij “ons erg onveilig voelen”.

Wilders vindt dat de Nederlandse rechters bevooroordeeld zijn ten opzichte van PVV-politici en dat het voor hem onmogelijk zal zijn om een eerlijk proces te krijgen. Alsof dat bevestigd werd, stelde een Nederlandse rechter in een interview dat iedereen die op de PVV stemt, nooit rechter zou kunnen worden, omdat de PVV-stemmers niet met voldoende subtiliteit kunnen denken.

De grootste verkiezingsoverwinning van de PVV kwam in 2010, toen zij derde werd in de verkiezingen, en het aantal zetels van 9 tot 24 toenam. Echter, in 2012, in het zicht van een vernietigende mediacampagne, verloor de partij negen zetels. Huidige opiniepeilingen voorspellen daarentegen dat de PVV, als nu verkiezingen zouden worden gehouden, veruit de grootste partij van het land zou worden.

De hedendaagse invasie van Europa door mensen uit het Midden-Oosten draagt ongetwijfeld bij aan de huidige populariteit van de PVV. Wilders is sterk gekant tegen het open deuren beleid van de Europese Unie en is een voorstander van de Australische aanpak, waardoor alle illegale immigranten worden teruggestuurd. Bovendien wil de partij de grenscontroles in de Europese Unie opnieuw invoeren en alle vluchtelingen in hun eigen regio’s vestigen.

Als deze huidige vloedgolf van mensen uit de Derde Wereld al een zilveren randje heeft, dan zal dat zo zijn omdat de populariteit van mannen zoals Geert Wilders, die in de frontlinie vechten om Europa te verdedigen, wordt gestimuleerd.

PVV normale grootte

Bron:
www.amren.com
Auteur: Eric Rembrandt

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Jan Wandelaar”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Counterjihad, EU-critici, Geert Wilders, Islamkritiek, Patriottisme, PVV. Bookmark de permalink .

43 reacties op Geert Wilders: Een Nederlandse patriot

 1. fransdewit zegt:

  Hij wordt jaren later nog geroemd geloof me. Jezus is ook verloochend en gekruisigd. Ik vergelijk hem niet met Jezus maar die werd ook pas eeuwen later geprezen om zijn daden.

  Like

  • Nou, in feite wordt Geert dat nu ook al!
   Hij heeft nog genoeg tegenstanders, goed, maar wie wordt er in alle hoeken van de wereld uitgenodigd om te komen spreken en wie krijgt daar steeds weer van zijn gehoor alle bijval?
   Is er één Europese politicus, die hem dàt nadoet?
   De meningen over hem zijn nog wereldwijd verdeeld, goed, maar dat hij wereldwijd verguisd wordt, kun je niet zeggen.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 2. danny zegt:

  mijn stem heeft Wilders al van het moment dat hij een eigen partij startte.
  Respect voor Wilders en zijn PVV!!

  Like

 3. danny zegt:

  Zou Wilders zaterdag ook naar Utrecht komen om de Pediga- demonstratie te ondersteunen?

  Like

 4. Gasso zegt:

  Bij de volgende verkiezingen zal het een slagveld worden bij de huidige partijen…. zij worden gedecimeerd en sommigen (PvdA) zullen geheel van het toneel verdwijnen.

  Tijd voor een echte Leider, Tijd voor Geert!

  Like

 5. Ik heb respect voor de heer Wilders;hij is onze enige hoop!De enige realist in een verder totaal links politiek beeld!

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  Ik hoop dat Geert de tijd krijgt zijn job af te maken en Nederland uit de klauwen van de islam en de EU te bevrijden.

  Like

 7. Hendrik M. zegt:

  Geert is best, fuck de rest!

  Like

 8. W.H.J. Reiss zegt:

  34 virtuele zetels van de 150 wil zeggen, dat er in dit land nog veel doven en blinden zijn. De vernietiging van dit land. De bevolking heeft er zelf voor gekozen. In het verleden kon je de (allochtonen-)media nog enigszins de schuld geven, maar dat station zijn we toch inmiddels gepasseerd !

  Like

 9. Elk groots inzicht, de werkelijk juiste visie, wordt eerst geridiculiseerd, vervolgens heftig bestreden om daarna als volstrekt evident bestempeld te worden.

  We zitten nu ergens tussen het ridiculiseren (al houdt Dolf Janssen de laatste tijd steeds vaker zijn domme bek) en de heftige bestrijding in. Dan heb ik het over de binnenlandse dwazen.

  Onze internationale islamitische en socialistische vijanden worden nooit wijs… Beide ideologieën moeten totaal uit onze samenleving verwijderd worden. Uitgeroeid! Dat weten zij. Wij weten het ook.

  Like

 10. Giny zegt:

  Ook ik heb heel veel respect voor Geert,
  hij waagt zijn leven voor ons volk en
  vaderland!

  Like

 11. Thoth zegt:

  “Regeringsleiders, rechters, zelfs sommige kerken, vakbonden, universiteiten, de media. . . Ze zijn allemaal verblind door politieke correctheid en ze hebben de kant van de islam gekozen” – Geert Wilders.

  Klopt. En zelfs policor klopt niet. Die gasten zijn compleet gek, trippen op Europa en zitten nu in ideale woning ver van de zgn.. islamistische ‘immigranten’ of ‘vluchtelingen’.

  Like

 12. danny zegt:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24592758/__NL_se_jihad-_verdachten_gepakt__.html

  Wat mij betreft, hadden ze dat moslim gajes ter plekke mogen executeren!

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24592606/___Vluchtelingen_Oranje_konden_ook_naar_Amsterdam__.html

  vluchtelingen hadden ook direct uitgezet moeten worden!!

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24590107/__Asielpaniek_kabinet__.html

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24590252/__Beslissing_over__spookjihadist___.html

  Laten we hopen dat deze moslimjihadiduivel morsdood is.

  Het gaat om deze dwaas

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24590333/__Asielzoeker_mag_vaker_blijven__.html

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24590379/__BN_ers_starten_postercampagne__.html

  Als de BN’ers zo begaan zijn met die ”zogenaamde vluchtelingen”, waarom nemen zij hen dan niet in huis.

  Gerard Joling durft tenminste te zeggen dat hij het niet zo heeft op die ‘zogenaamde vluchtelingen”.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1022/Celebs/article/detail/4143528/2015/09/16/Gerard-Joling-Stroom-vluchtelingen-moet-niet-gekker-worden.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/1022/Celebs/article/detail/4153466/2015/09/30/Slap-gelul-over-migranten-grote-ergernis-Gerard-Joling.dhtml

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24591105/__Azc_Budel_per_direct_uitgebreid__.html

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24591795/__Dijkhoff__vuist_op_tafel__.html

  Ga dat je moeder wijsmaken, gore vvd hipster baard

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24590942/__IS_zet__zwaar_geschut__in__.html

  Ik zou met alle plezier bij deze dikke jihadi ‘de bulldozer’ genaamd, alle lichten uit slaan! op 1 voorwaarde dat we knokken met onze blote handen. Kijken of hij dan nog zo een held is!

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24590257/__Belgie_pakt_352_migranten__.html

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24591360/__Crowdfund_voor_vluchtelingen_boven_1_miljoen__.html

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24591465/__IS_vreest_braindrain__.html

  IS waarschuwt voor het ‘sprookje Europa’. “Het is een illusie dat je in Europa veiligheid, voorspoed en luxe zal vinden,” wordt gezegd in een van de video’s. “Europa is een denkbeeldig paradijs.”

  Laten we hopen dat die ‘zogenaamde soennietische vluchtelingen’ er gehoor aan zullen geven.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24592092/__Steun_in_rug_voor_Merkel__.html

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24592553/__Weer_brand_gesticht_in_azc__.html

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24592788/__Hongarije_wil_grens_snel_dicht__.html

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24592978/__VS__28.000_buitenlanders_bij_IS__.html

  Ik denk dat het er veel meer zijn, 100000 zou mij ook niet verbazen.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4158884/2015/10/08/Boetes-voor-discriminatie-op-PVV-facebookpagina.dhtml

  Zwak hoor! Is vrijheid van meningsuiting!

  http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4159315/2015/10/08/Landen-rond-Syrie-beloven-betere-opvang.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4159055/2015/10/08/Vrees-voor-veiligheid-Kamerleden-door-asieldebat.dhtml

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/nieuwe-is-propaganda-gericht-op-vluchtelingen-blijf-hier~a4159214/

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/is-is-volgens-vs-nu-belangrijkste-terreurorganisatie~a4159208/

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/coa-onder-druk-gemeenten-willen-kleinere-opvang-asielzoekers~a4159280/

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-illegalen-moeten-sneller-terug-naar-huis~a4158498/

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/haagse-politie-voert-quota-in-voor-allochtone-agenten~a4159100/

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/08/250-vluchtelingen-in-tweede-noodopvang-rotterdam/

  Is 500 meter van mijn straat. Komen steeds dichterbij deze ‘zogenaamde vluchtelingen’.
  Dank u Aboutaleb! Als u ballen had, nam u zelf zoveel mogelijk van deze ‘vluchtelingen’ in uw eigen huis en op terrein op.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/07/smokkelaars-probeerden-nucleair-materiaal-te-verkopen-aan-is/

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/07/bussen-met-vluchtelingen-alsnog-aangekomen-in-oranje/

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/07/nederland-betaalt-meer-dan-zijn-eerlijke-deel-aan-de-vluchtelingencrisis/

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4158199/2015/10/07/Khamenei-wijst-onderhandelingen-met-VS-af.dhtml

  http://www.jihadwatch.org/2015/10/saudi-housewife-faces-one-year-in-prison-and-133000-fine-for-posting-online-video-of-her-cheating-husband

  http://www.jihadwatch.org/2015/10/federal-bureau-of-prisons-cuts-pork-from-its-menu

  Ook FBI zwicht voor halal-voedsel

  http://www.jihadwatch.org/2015/10/turkey-armenian-neighborhoods-must-be-turned-into-cemeteries

  Zo kennen we dictator Erdogan weer.

  http://www.jihadwatch.org/2015/10/islamic-state-jihadi-child-demands-obama-pay-the-jizya-in-submission-or-else-jihadis-will-cut-his-filthy-head

  Obamamoslim wordt met de dood bedreigd door IS kind.

  Like

 13. Wilders doet mij aan Copernicus denken. Copernicus kwam ook met een hele vervelende boodschap voor de kerk en werd daarom ook bedreigd. Copernicus had natuurlijk gewoon gelijk, net als Wilders nu. Iedereen weet dat Wilders gelijk heeft v.w.b. de Islam. Jezus en Mohammed zijn 2 tegenpolen, dat is zo klaar als een klontje. Jezus is het licht, Mo is het donker.

  Like

 14. Gepakte ISIS strijder heeft kaart met plan voor verovering Berlijn door migranten
  Plan omvat gedetailleerde plannen voor aanslagen op gebouwen, leegroven wapendepots en opblazen bruggen en spoorlijnen

  Het land dat zijn grenzen het verst heeft opengezet voor moslim migranten is het belangrijkste doelwit van jihadstrijders. We kunnen op dit moment alleen maar speculeren of er voor steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag etc. vergelijkbare plannen bestaan.

  Terwijl de Duitse bondskanselier Angela Merkel maar weer eens herhaalde dat ‘wir schaffen es’ om alleen al dit jaar 1,5 miljoen moslim migranten op te nemen, namen de Koerden bij de Turks-Syrische grens een ISIS strijder gevangen die een kaart bij zich had met gedetailleerde plannen voor het plegen van talrijke terreuraanslagen en de verovering van Berlijn met behulp van duizenden als vluchtelingen vermomde jihadisten.

  Omdat de kaart zeer gedetailleerde doelwitten zoals gebouwen van de politie, hulpdiensten, het leger en overheidsinstellingen bevat, moeten degenen die de kaart hebben gemaakt geruime tijd in de Duitse hoofdstad hebben gewoond. Als vluchtelingen vermomde ISIS strijders zouden zich in eerste instantie richten op het veroveren van 8 cruciale locaties die nodig zijn om de stad onder controle te krijgen. Lees verder >>>> http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Gepakte-ISIS-strijder-heeft-kaart-met-plan-voor-verovering-Berlijn-door-migranten

  Like

 15. Anna. zegt:

  Goed en helder artikel….
  Alles weer eens goed op een rijtje.

  Like

 16. Pieter G zegt:

  Een kleine aanvulling wat betreft PVV kiezers.
  Elke keer wanneer het over PVV kiezers gaat wordt er beweert dat het de onderkant van de maatschappij betreft gezien hun lage onderwijs niveau dat ze genoten hebben en het beneden modale inkomen. Dat stereotiepe beeld wordt nog eens bevestigd om steevast dit type op te voeren als er PVV kiezers geportretteerd moeten worden. Ik heb niets tegen die mensen integendeel. Ik heb wel tegen het beeld wat geframed wordt.

  Het klopt ook niet met de werkelijkheid volgens mij.
  Ik weet niet meer wanneer ik de statistieken gezien van Maurice de Hond heb tijdens of voor de verkiezingen. Maar het was een opvallende en naar mijn mening een betere afspiegeling over wie de PVV kiezer is. (het is al wat jaren terug)
  Het merkwaardige is dat ik het nooit meer terug heb gevonden terwijl het me nog helder voor ogen staat. WIE KAN HET TERUG VINDEN? Misschien als je lid van Maurice bent staat het ergens in een archief.
  Uitgesmeerd over alle partijen gaf dat het volgende beeld:
  Verreweg de meeste kiezers met laag inkomen en beperkt onderwijs was bij de SP te vinden.
  Bij PVDA hetzelfde, maar had ook een beperkte laag die aan het andere kant van het spectrum stond. D66 Hoger inkomen en idem opleiding.

  Maar nou komt het: Bij de PVV kiezer was er gemiddelde opleiding maar een erg hoog inkomen!
  Dit was frappant en bij geen enkele partij aanwezig.
  De PVV kiezer had een VEEL HOGER inkomen dan de opleiding deed vermoeden.
  De reden (stond er niet bij) is dat het percentage zelfstandig ondernemers blijkbaar ruimer is vertegenwoordigd. ZZP, enz Plus werknemers die het blijkbaar zo goed doen dat hun baas het een vette bonus waard is boven het loon dat ze gezien hun opleiding zouden moeten hebben.

  Met andere woorden: PVV kiezers zijn de motor van de maatschappij. Het zijn raspaarden en werkpaarden!
  Die midden in de maatschappij staan. Waar ik mezelf bij schaar laat ik in het midden, maar dat terzijde.
  Het overzicht was maar tijdelijk beschikbaar. Waarom weet ik niet. Misschien was het teveel een eyeopener en blies het een paar vooroordelen aan flarden.
  Daarnaast vond ik het wel grappig, meer niet.
  Misschien kan iemand dat statistiekje nog ergens vandaan halen.
  Niet dat het heel erg belangrijk is. Of erg betrouwbaar. Maar het lijkt toch een beetje van: oeps geef ik toch de PVV-kiezer iets te veel eer, en dat moeten we niet hebben.

  Maar goed, als we door de 45 zetels gaan of al 40, wat maakt het dan uit.
  Een stem is een stem. Hoe meer hoe beter. Opleidingsniveau is irrelevant.
  Echter we weten allemaal dat het verreweg de meest rationele mensen zijn die er in ons land rondlopen. En wat nog belangrijker misschien is: van hun land houden en gevaren en bedreigingen ongeveer 40 jaar eerder zien aankomen dan wat er leiding geeft en wat er op andere partijen stemt.

  Like

  • danny zegt:

   @Pieter G

   Dat alleen laagopgeleiden op Wilders, zet ik weg als onzin. In mijn omgeving, allemaal mensen met een hoge opleiding, stemmen allen al jaren PVV.
   Zelf heb ik een Hbo-opleiding en een universitaire opleiding afgerond.
   Voor mij doet het er niet toe wat voor een opleidingsniveau de PVV stemmer heeft.

   PVV trekt steeds meer hoger opgeleide kiezers

   Uit een onderzoek van 20 februari 2009 van TNS NIPO bleek dat de PVV steeds meer hoger opgeleide kiezers trekt die zich tot de partij voelen aangetrokken vanwege de vrijheid van meningsuiting, die in hun ogen wordt bedreigd door de groeiende islamisering. Zij zien Geert Wilders als de martelaar van het vrije woord. Verder bleek uit het onderzoek van TNS NIPO dat veel van de PVV kiezers (een kwart) 55 plus is. Verder zijn ze meestal man, wonen ze in een (koop-) rijtjeshuis en zijn ze vaak atheïst. In 2006 waren de PVV-stemmers in belangrijke mate ex-LPF-kiezers (31 procent) en ex-VVD (22%). Ook de PvdA was leverancier (8%). Degenen die nu op de PVV zouden stemmen, zijn voor 61 procent nieuw. Zij komen vooral van de VVD (34%) en het CDA (20%). Opvallend is het aantal SP-spijtoptanten (12%). Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 was 9 procent van de PVV’ers hoger opgeleid. In 2009 is dat 13 procent, en onder de nieuwe aanwas 16 procent (14 procent hbo, 2 universitair). Ook het inkomen van de gemiddelde PVV-kiezer gaat omhoog. Qua welstandsniveau lijkt die steeds meer op de gemiddelde Nederlander.
   Bron: https://ewoudbutter.wordpress.com/2010/06/09/wie-stemmen-er-pvv/


   bron:

   http://peilloos.nl/2012/08/26/peiling-maurice-de-hond-26-augustus-2012

   Like

 17. dgneree zegt:

  Mooi artikel. Het somt een aantal zaken goed op. Is het aan Geert doorgestuurd?

  Like

 18. ieznogoedh zegt:

  Wie was die politiek correcte acteur die aanzette tot moord, maar kennelijk nooit door het OM vervolgd werd? Zou ik wel willen weten.
  De gevestigde orde kon niet beter laten zien hoe goed ze zijn te vergelijken met een rotte peer. Nog mooi van buiten, maar reeds half vergaan van binnen.

  Like

 19. Joshua zegt:

  Dat Wilders zijn rug recht weet te houden bij zoveel tegenwerking is te prijzen,en dat er steeds meer op hem stemmen is alleen maar winst.
  Maar de Nederlander is veel te laf om als het puntje bij paaltje komt, om nog voor Wilders te blijven stemmen.
  Er hoeft maar 1 positieve zin van bv. tutte of pechdrol op het nieuws te verschijnen en de onbenullen lopen massaal achter dit tuig aan.

  Like

 20. Pingback: Geert Wilders: Een Nederlandse patriot |

 21. delamontagne zegt:

  Geert Wilders is als NL,s politicus meer bekend in buitenland dan alle andere politici bij elkaar.
  Dikwijls lees ik over hem hier in Fr.
  Een poosje terug las ik ook iets over “Rutte”, maar dat ging toen over het gemak waarmee hij een “Syrisch” paspoort had verkregen.
  Pechtold ? ? Nooit van gehoord hier.
  Uiteraard gaan ook wij op de Heer Wilders stemmen. Het is voor NL-ers in buitenland gemakkelijker gemaakt te stemmen.
  Een man die eerlijk is en zichzelf door zijn standpunten onverzettelijk te handhaven zichzelf daardoor in [levens]gevaar brengt, moet je toch wel bewonderen om zijn moed en het moeilijke leven dat hij hierdoor zichzelf oplegt.

  Like

 22. ildiko zegt:

  IK STEUN WILDERS , GO GO WILDERS ! MAAK ONS LAND WEER VRIJ !

  Like

 23. jowitteroos zegt:

  Geweldg mens en een geweldige partij. Mijn stem heeft hij al vanaf het begin. Ben echter bang dat ook al zou de PVV de grootste worden en regeren of deel uit maken van de regering, er te veel vijanden zijn die hem en de partij volop zullen tegenwerken ( zoals in relgel 1 van dit geweldige stuk al genoemd was: Regeringsleiders, rechters, zelfs sommige kerken, vakbonden, universiteiten, de media. )

  Like

 24. Wachteres zegt:

  De PVV als klokkenluider zal ook al veel effect hebben.

  Vooral als de partij in de praktijk ook nog veel zetels krijgt.

  Minstens 50 zou mooi zijn.

  Like

 25. R.Kroonenberg zegt:

  Moet 1 man ’t altijd in zijn eentje blijven doen…
  of krijgt hij eindelijk de noodzakelijke steun van 16 miljoen ?
  .

  Like

 26. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  Moet 1 man ’t altijd in zijn eentje blijven doen…
  of krijgt hij eindelijk de noodzakelijke steun van 16 miljoen ?

  Like

 27. Joshua zegt:

  Alleen hoog opgeleiden hebben respect en een beter inzicht, kijk naar onze overheden en regering,deze zgn.(hoog opgeleiden) graaiers hebben een IQ van een vlo.
  Dat veel mensen zo op kijken naar een hoog opgeleide, het is alleen theorie wat zij kennen en weten, en voor de rest kosten deze (wijzen) ons klauwen met geld.

  Like

 28. willem van de wereld zegt:

  citaat uit bovenstaande tekst : ” De sociaaldemocraten stemmen tegen elk beleidsvoorstel van de PVV, zelfs de voorstellen die de sociale omstandigheden zouden verbeteren.”

  ja natuurlijk anders is alles voor niets geweest , want pvda zat achter de moord van pim fortuijn . de toenmalige kartrekker wim kok (verklaart ook dat de vakbond tegen wilders is) stookte de boel op in opdracht van diederik samsom (samen met volkert van der g bij green peace) en wat ze hoopte gebeurde , pim fortuijn werd vermoord , maar door handje klap te doen met kok zou nadien diederik naar voren worden geschoven als lijst trekker (dat was de beloning die diederik zou krijgen) achteraf stond kok met zijn uitgestreken smoel op tv te verklaren dat hij het erg vond..
  waarom de pvda dat deed omdat de verkiezingen voor de deur stonden en lpf cda en vvd zetels zouden krijgen en pvda waarschijnlijk niets dat zou tevens het einde van de pvda betekenen , er werd niet op gerekend dat wilders de plaats zou innemen met ongeveer de zelfde koers als lpf , daarom zijn ze zo fel tegen de nieuwe pim fortuijn (geert wilders)
  en daarom werd er politiek niets of weinig gedaan over die foto reportage van volkert van der g , toen had iedereen geheugen verlies of deed of ze van niets wisten anders wordt de beerput nog verder open getrokken

  Like

 29. Don Tessers zegt:

  Belangrijk voor het Nederlandse volk. Pim Fortuyn uitroepen als boegbeeld van de Nederlandse Vlag en het Vaderland en Geert Wilders als belangrijke uitvoerder en Premier van een veilig Nederland. En iedereeen maar dan ook iedereen die de deze grondbeginselen hebben ondermijnd dienen ter verantwoording geroepen te worden voor het Gerecht met onafhankelijke hoge rechters.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s