Wie ondermijnt nu eigenlijk het vertrouwen in de rechterlijke macht?

screenshot_51

(Door: Wim van Schaik)

Rechters lijken boven elke vorm van kritiek verheven. Wie kritiek heeft, is meteen een populist, speelt met vuur, en heeft het slecht voor met de rechtsstaat. Maar is het niet zo dat die kritiek juist geuit wordt door bezorgde burgers, die zien dat hun fundamentele rechten (recht op leven, recht op vrijheid en recht op bezit) geminacht worden?  Het begint al met de houding van rechters. Die dient onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te stralen, maar de lichaamstaal van rechters komt meestal over als arrogant en zelfingenomen. Wat bedoeld is als professionele afstand, lijkt meer op minachting voor de ander.

Die lichaamstaal is nog het minste. Belangrijker is de geloofwaardigheid van rechters. Volgens de media doen populisten met hun kritiek niets liever dan de geloofwaardigheid van het establishment, dus ook van rechters, in twijfel trekken. Maar de feiten liegen er niet om. Niet elke rechter bezit de integriteit van rechter Tie: streng, maar rechtvaardig. De vraag is ook waarom rechters verheven zouden zijn boven kritiek.

Dat kritiek op rechters de rechtsstaat in gevaar brengt, is onzin. Wie wat aan te merken  heeft op een rechter verklaart daarmee niet meteen alle rechters vogelvrij, noch zet hij burgers aan om het recht in eigen hand te nemen. Suggereren dat populisten er behagen in scheppen het establishment, en dus ook rechters, te kijk te zetten, slaat ook nergens op. Rechters lijken soms van een andere planeet te komen. Dat moet aan de kaak gesteld worden. Dus goed dat er populisten zijn!

Populisten zijn helemaal geen gevaar voor de rechtsstaat. De werkelijke bedreiging van de rechtsstaat is het gebrek aan adequate publieke controle op de machtigste van de drie staatsmachten. Justitie en politie krijgen regelmatig forse kritiek. Maar de rechterlijke macht blijft altijd buiten schot, ook al doen rechters uitspraken die gespeend zijn van zelfs het meest elementaire rechtsgevoel. Hoogtijd en meer dan nodig om daar eens de vinger bij te leggen.

 1. Rechters hebben steeds meer macht gekregen. Was een rechter vroeger iemand die de wet toepaste, nu interpreteren rechters de wet en in sommige gevallen vullen zij deze – compleet in strijd met de scheiding der machten – zelfs aan. Dat interpreteren komt in de praktijk neer op toegeven aan ‘het gevoel’ in de samenleving. Tenminste, dat wil men ons doen geloven. In werkelijkheid gaan rechters mee met de morele voorkeuren van de elite of van pressiegroepen van het moment. Nooit malen zij om de voorkeuren van de gewone man. Die bevallen de rechters niet en worden daarom gelabeld als dom en onderbuik.
 2. Dan zijn er de rechters die zich te weinig bewust zijn van hun positie en zo nodig in de media van zich moeten laten horen, zoals rechter mr. Eliane van Rens. Zij uitte op tv kritiek op de PVV en de wraking in het eerste Wilders-proces. Onverstandig, want niemand met gezond verstand die toen nog geloofde dat zij met het aantrekken van de toga de eigen overtuiging aflegde.
 3. Dat brengt ons bij de politieke achtergrond van rechters. Ook al rust er in Nederland een taboe op om het te zeggen, die achtergrond is wel degelijk van invloed op de beslissingen van rechters. Dat is de realiteit. Dat geen rechter het partijprogramma van D66 in zijn oordeel betrekt, wil nog niet zeggen dat het niets uitmaakt hoe hij of zij als rechter in het leven staat. Zeker in gevoelige zaken speelt dat mee. Het grote aantal rechters met D66-achtergrond doet het imago van de rechterlijke macht dan ook geen goed. Sterker, het is reden tot grote zorgen over het functioneren van de rechterlijke macht.
 4. Vooringenomenheid, zeker politieke, van de rechterlijke macht ondermijnt het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechtspraak. Dat rechter Van Rens zelf niet inzag niet de meest aangewezen persoon te zijn om achter de tafel te gaan zitten, getuigt van een onprofessionele houding en mateloze zelfoverschatting. Noch haar eerdere kritiek, noch haar ongehoord vooringenomen en venijnig verhoor bij de ondervraging van getuige-deskundige Paul Cliteur waren voor de wrakingskamer aanleiding om haar te vervangen. Dat laat zien dat de rechterlijke macht de schaamte voorbij is, zelfs de schijn van onpartijdigheid niet meer ophoudt en willens en wetens niet alleen PVV-kiezers, maar evengoed de rechtsstaat schoffeert. Rechters die politiek bedrijven, dát ondermijnt pas de rechtsstaat.
 5. Geen wonder dat er groot wantrouwen heerst tegenover rechters. En hoe vaak wordt dat wantrouwen niet bevestigd? In het laatste proces-Wilders werden veel getuigen deskundigen niet toegelaten. Zoiets bevordert het vertrouwen in de rechtspraak niet. En rechters mogen dan wel bij hoog en bij laag van zichzelf beweren dat een politieke of welke overtuiging ook geen invloed heeft op hun onafhankelijkheid, maar als een rechter vervolgens op tv vertelt dat PVV´ers niet welkom zijn binnen de rechterlijke macht voedt zo’n bewering alleen maar het terechte wantrouwen.
 6. Rechters lijken ook gewoon lak te hebben aan het volk (populo). Ondanks een voortdurende roep om zwaardere straffen blijven Nederlandse rechters relatief lage straffen opleggen. Zelfs terwijl politie, misdaaddeskundigen en nabestaanden zich daar keer op keer zich tegen uitspreken. Graaiers als Nurten Albayrak komen met een taakstraf weg. Net als wegpiraten en rovers die onnoemelijk leed veroorzaken. Geen wonder dat uit woede over de onbalans tussen aangebrachte schade of leed en de straf voor de dader(s) de stoelen door de rechtszaal vliegen. Maar in plaats van zich eens achter de oren te krabben, weten rechters niets anders te doen dan de stoelen vast te laten zetten.
 7. Ronduit fout is het als rechters zich mengen in politieke discussies over voorgenomen rechtspraak. Politici en rechters hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ze horen zich niet met elkaars zaken te bemoeien. Dus moeten rechters niet drammen als de politiek het heeft over griffierechten of taakstraffen.
 8. Is er eenmaal een politiek besluit genomen, dan willen rechters nogal eens sjoemelen met het volgen van dat besluit. Zo bleek uit onderzoek dat niet alle rechters hun bijbanen opgaven, terwijl dat wel moest. Ook weten ze goed de muizengaatjes van de wet te vinden. Voor iedereen is duidelijk dat volgens de wet ‘een kale taakstraf’ niet langer volstaat voor de bestraffing van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven. De wetgever wil dat zulke vergrijpen zwaarder bestraft worden en dat daarvoor helemaal geen taakstraffen meer opgelegd worden. Maar de lobby van rechters (‘maatwerk en zo’) kreeg het voor elkaar dat rechters toch nog een taakstraf mochten opleggen, maar dan wel naast een minstens onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Gevolg: rechters bepalen zelf wel wat ze willen, maken een lange neus naar de wetgevende macht en delen juist meer taakstraffen uit.
 9. En dan zijn er nog de gevallen waar rechters geen raad mee weten. Twee mensen in een auto. Dodelijk ongeluk. Niemand weet wie reed. Drie gasten trappen iemand dood. Niemand gaf de dodelijke trap. Op de vlucht voor de politie botsten Mohamed el G. en Mohamed S. op een voetganger. Die overleed daardoor. ‘Geen van beiden had de scooter bestuurd’. Ook forensisch deskundigen konden niet achterhalen wie de bestuurder was. Gevolg: vrijspraak. De vindingrijkheid van de rechters schiet hier te kort. Maar als Wilders voor het hekje staat, dan zijn ze ineens wel super spits. Ook al moet de Marokkaanse nationaliteit tot ras verklaard worden, Wilders zal veroordeeld worden. Geen wonder dat mensen daar kritiek op hebben.
 10. Het is ook helemaal niet uit te leggen dat rechters er een behagen in lijken te scheppen de volksvertegenwoordiging, en dus het volk, te dwarsbomen. Grenscontroles mogen niet van de EU. Gezond verstand gebruiken bij controles en opsporing (etnisch profileren) is discriminatie. Migranten weren of uitzetten is onmenselijk, immoreel. Haat/imams weigeren is in strijd met vrijheid van godsdienst. Een muur, een hek, preventief opsluiten. Niets mag. Rechters zouden zich niet moeten lenen voor een politiek steekspel zoals in de zaak Wilders of rond het inreisverbod van Trump. “Wie alleen maar wil registreren welke inbreuken op de rechtsstaat worden gemaakt zonder zich bezig te houden met de vraag van de noodzaak daarvan doet weinig nuttigs”. (Paul Cliteur)

Advocaten, notarissen, artsen, ambtenaren, allemaal kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor missers. Alleen rechters (sinds 2002) niet. Altijd weer doen ze een beroep op hun zogenaamde onafhankelijkheid en (daar heb je hem weer) de mogelijke schade voor het vertrouwen in de rechterlijke macht. Alleen de Hoge Raad, in feite een zichzelf aanvullend college, kan een rechter schorsen of ontslaan. Maar ook in dat college zitten soms lieden die daar niet thuis horen.

Het functioneren van de rechterlijke macht geeft alle aanleiding tot kritiek. En het wordt hoog tijd om die kritiek eens serieus te nemen. Rechters moeten, zoals de PVV wil, niet langer voor het leven benoemd worden. Dat biedt de mogelijkheid om de rechterlijke macht meer een afspiegeling te laten zijn van de politieke voorkeuren binnen de samenleving en niet van die van een groep rechters. Tegelijk kan dan de feminisering – ook een groot probleem – van de rechterlijke macht een halt worden toegeroepen.

Door:
Wim van Schaik
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Populisme", "Weg met ons!", cultuurrelativisme, democratie, Elite, establishment, Hypocrisie, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

20 reacties op Wie ondermijnt nu eigenlijk het vertrouwen in de rechterlijke macht?

 1. Drs.P. zegt:

  Met dit soort ratten in toga valt er voor de autochtone, rechtsdenkende, gewone hardwerkende mens geen recht meer te halen in dit land. In veel gevallen worden gewone mensen helemaal kapot gemaakt door dit soort vooringenomen politieke smeerkezen. Daarnaast is het zo dat 2/3 van al deze zogenaamde “onafhankelijke” ratten in toga lid is van de NWO-club Demonen666 en zoveel mogelijk het politieke partij programma aan het uitvoeren zijn.
  Man, man, man, wat is het hard nodig om deze gore smerige corrupte Augiusstal eens goed te ruimen naar het abattoir!!!

  Geliked door 2 people

 2. Theresa Geissler zegt:

  Behalve in het proces tegen Geert waren alle dubieuze tendenzen, die in dit artikel worden opgesomd, overduidelijk terug te vinden in het proces tegen Raffie Chohan.
  Zo bevooroordeeld als díe rechtbank zich opstelde, dat was gewoon niet reëel meer te noemen!

  Geliked door 1 persoon

 3. Ron zegt:

  De bijbaantjes van rechter Bolhaar. Zie hier het bedrog in de rechterlijke macht.

  Website van het OM heden:
  https://www.om.nl/organisatie/procureurs-generaal/mr-bolhaar/

  Website van het OM op 17 april 2016:
  http://web.archive.org/web/20160417142529/https://www.om.nl/organisatie/procureurs-generaal/mr-bolhaar/

  Hoe Bolhaar zijn nevenfunctie, Ambassadeur Stichting Marokko Fonds, verdonkermaande.
  Hoe kan iemand die een bestuursfunctie heeft gehad bij de stichting die het belang van Marokko en Marokkanen behartigt, onpartijdig recht spreken als zijn eigen belangengroep partij is in een rechtszaak waarvan hij de president is.
  En mevrouw Eliane van Rens, de rechter links op de foto had voor de uitspraak nog in een artikel van Groen Links geschreven dat ze de uitspraken van Wilders toch zo verschrikkelijk vond.

  Hoezo onpartijdige rechters.

  Geliked door 2 people

 4. elisah zegt:

  Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in de rechtstaat en ik ben daar een van.

  Geliked door 2 people

 5. Gert Jan Reitsma zegt:

  Goed artikel Wim. Jammer dat alleen mensen dit lezen die te bescheiden zijn om rechters te vertellen hoe wij over hen denken.

  Geliked door 2 people

 6. Dhr. Wim van Schaik, In uw plaatje is geknipt.
  Hierbij het originele, door mij gemaakte plaatje (inclusief de D66-logo’s), dat ik op 17 november jl. op FB heb gepost.

  Like

 7. scheermes zegt:

  Deze d666 rechters zetten zich zelf te kak ,dat hoeven wij niet te doen !! Als je WILDERS een ware volksheld veroordeeld omdat hij de waarheid spreekt ,en de daders van de islam zoals de imam”s die met de koran in de hand in ONS land oproepen iedereen te vermoorden die niet in de koran geloofd ,plus het feit dat JUIST de koran haat en verdeelheid zaait, en niet WILDERS die deze dingen juist benoemt,is het te GEK voor woorden dat deze heren??vrijuit gaan, en zich ALLES ongestraft kunnen permiteren , terwijl WILDERS dit gevaar aankaart ,en dat ons land er door ten gronde word gericht door deze haat predikers door de koran te citeren !! En,wordt WILDERS veroordeeld inplaats van deze imam”s!! Dat je als rechter na een dergelijke miskleun,je smoel uberhaupt nog durft te laten zien is ronduit schandelijk!!Jullie weten donders goed hoe de vork in de steel zit ,daarom is het des te kwalijker ,en kunnen wij jullie rechters ?? VOOR WIE?? dit dan ook ZWAAR aanrekenen en is het voor de bevolking duidelijk dat jullie d666 rechters zijn die krom praten wat recht is!! Jullie WARE gezicht is na de uitspraak, namelijk een onschuldige te veroordelen voor ons in ieder geval MEER dan duidelijk !!SCHANDE!!

  Geliked door 1 persoon

  • Ron zegt:

   * Like
   ****Deze d666 rechters zetten zich zelf te kak ,dat hoeven wij niet te doen****

   Alleen dat laatste stukje uit deze zin ben ik niet helemaal met u eens.
   Ik veeg ze met liefde door een extra grote hoop stront en zet ze met plezier voor het hele land te kakken.

   Like

 8. Bob Fleumer zegt:

  Heer van Schaik als atheïst zeg ik; u heeft zo godsgruwelijk gelijk Nederland is een zooidje aan het worden iedereen rotzooid maar wat aan om met Karel Appel te spreken. Ik walg van de regering en de dulders daarvan. W e zijn in de eerste plaats in oorlog met de islam, doe er gvd iets aan en hou op met lullen!

  Like

  • oeps48 zegt:

   Beste Bob Fleumer.
   Wat heb jij al gedaan ???

   Like

  • Drs.P. zegt:

   @Bob,
   Natuurlijk zijn we in een soort van oorlog met de pislam, maarrrrrrr de echte vijand voor ons NL-ers zit in den Haag!!! Daar zitten de graaotste criminelen van het hele land, stelen & roven van de autochtonen, liegen en bedriegen is is hun normale uiting. Ze zijn zoooo door en door verrot dat ze het zelf niet meer in de gaten hebben!!
   En de debiele gritenen van de CU hollen net zo hard mee met de smerige slinkse salon socialisten.
   En dan, wat ga je er zelf aan doen???

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Het belangrijkste wat je doen kunt is afwachten, voorbereiden, zo veel mogelijk mensen op de hoogte stellen van de werkelijke gebeurtenissen en ze blijven waarschuwen voor de naderende catastrophe.
    Ik denk dat iedereen dat hier al doet.

    Wat moet er volgens jou gebeuren en wat doe je er eigenlijk aan?
    Ga je voor de trein liggen of ga je lukraak in een of ander getto wat lichtgetinten afknallen…
    Kan je doen maar je doet het niet… Nou dan !

    Like

 9. oeps48 zegt:

  Rechters zouden onafhankelijk moeten zijn. Maar veel rechters grossieren in goed betaalde bijbanen en veel rechters zijn ook lid van een politieke partij. Hierdoor wordt dus wel een schijn van partijdigheid gewekt. Het zou daarom allebei verboden moeten zijn !!!

  Like

 10. Jan zegt:

  Het verotte Amerikaanse ‘rechtssysteem’: latino-rechter helpt criminele illegaal ontsnappen

  Local judge being investigated for possibly helping illegal immigrant escape ICE agents

  A Multnomah County judge is under internal investigation after a U.S. attorney claims she helped an illegal immigrant escape ICE agents.

  The incident in question happened on January 27 when Mexican national Diddier Pacheco Salazar appeared before Judge Monica Herranz in a DUI case. When the court staff noticed immigration and customs enforcement agents in the hallway, U.S. Attorney Billy Williams claims Herranz allowed Salazar to leave through her private entrance.

  http://www.kptv.com/story/34630538/local-judge-being-investigated-for-possibly-helping-illegal-immigrant-escape-ice-agents

  Like

 11. Thoth zegt:

  (..)in sommige gevallen vullen zij deze – compleet in strijd met de scheiding der machten – zelfs aan. Vervolgens de volgende : (..) maar als een rechter vervolgens op tv vertelt dat PVV´ers niet welkom zijn binnen de rechterlijke macht voedt zo’n bewering alleen maar het terechte wantrouwen…

  Helemaal correct…

  Like

 12. Onno zegt:

  Hoe onafhankelijk rechters in Prins Bernhard BV zijn zie je goed bij de ambtenarenrechter, die (in kritieke -vaak zeer walgelijke- affaires, die het begrip te boven gaan) zich steevast volledig aan de kant opstelt van…….”de staat” (Prins Bernhard BV).

  Nee de term “onafhankelijke rechter” is inmiddels helaas niet meer dan dat: een term…..(zonder inhoud),

  Like

 13. deadeyez zegt:

  fijn he? onze nederlandse rechtspraak?ik heb ook wel al eens het genoegen gehad om met hen te maken te hebben,vooral als die rechters het vooraf al weten, dat men met mensen te maken krijgt,die hen compleet vastlullen en voorschut zetten dan gaan ze schoolklasjes uitnodigen om te laten we zien hoe goed de rechtspraak is en hoe democratisch we zijn en als ze dan alsnog vast geluld worden laten we dan maar zien hoe men dit oplost,dan wordt je mond gesnoerd met zoiets als,u mag niet meer verder praten ,u veracht de rechtstaat en weet ik wat voor lul verhalen je te horen krijgt om je mond te snoeren,die schoolklasjes halen ze er snel bij om jou schuldig te laten uitzien,want owee als je iets te hard spreekt,of teveel gelijk hebt,het is 1 groot hoopje drek al die zogenaamde rechtspraak

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s