Intelligente “prinses” Eva Vlaardingerbroek: Wederopstanding van Europa door terugkeer naar God

(Door: Jörg Wollschläger – Vertaling: E.J. Bron)

Door de mainstream wordt de slimme en aantrekkelijke juriste vanwege haar conservatieve en christelijke wereldbeeld “Arische prinses”, “schildmaagd van het rechts-extremisme”, “klein melkmeisje” of zelfs “Hitlers vrouw” genoemd. Men schijnt dus enorm bang te zijn voor haar charisma en intellect! Ze is niet onder de indruk van het gefoeter (link). Op een conservatieve conferentie in maart van dit jaar in Brussel toont ze de hoofdaanval aan, die door de vijanden van de menselijke soort, de globalisten, met hun Vierde Industriële Revolutie, gepland wordt.

De oude communistische droom van de schepping van de “nieuwe mens” keert in de vorm van het transhumanisme terug en wel met een schrikbarende grootheidswaanzin: door technologie zouden de mensen “intelligente designers” worden, aldus Yuval Noah Hariri, en zo over de verdere ontwikkelingsrichting van de mens beslissen. Om van hen te kunnen winnen, hebben het enige effectieve antigif tegen het transhumanisme nodig: God.

De voordracht (video!) hieronder werd door Eva Vlaardingerbroek op de National Conservatism Conference op 23 maart 2022 in Brussel gehouden.

We hebben de verbinding tot God verloren

Een paar maanden geleden was ik op een conferentie van een conservatieve denktank in Zweden, samen met Joram Zoni. In mijn toespraak daar sprak ik over de tirannieke Covid-maatregelen en dat volgens mijn eigen waarneming de gevaren van de QR-maatschappij wezenlijk groter zijn dan de meeste mensen denken. In deze toespraak sprak ik openlijk over God, ik zei dat onze door aan ons door God geschonken rechten zoals de lichamelijke onschendbaarheid zwaar geschonden zouden worden door de vaccinatieplicht! Na de conferentie later op de dag hadden Joram en ik een discussie met enkele van onze Zweedse conservatieve vrienden. Ze vertelden me dat elk gesprek in Zweden of welk ander Noordwest-Europees land dan ook ertoe zou leiden dat men ongeveer 90% van de luisteraars zou kwijtraken en dat dit onder alle omstandigheden vermeden zou moeten worden. Joram en ik namen een ander standpunt in en exact over dit standpunt wil ik het vandaag met u hebben. Laat ik het maar meteen zeggen: ik bestrijd de uitlatingen dat conservatieven niet openlijk en zonder verontschuldigingen over God zouden moeten spreken. Ik denk ook waarom we op dit moment een van de belangrijkste slagen verliezen, is, omdat we in ons binnenste onze verbinding tot God verloren zijn.

Maar voordat ik daar verder op inga, laat u me ermee beginnen, en zoals u kunt zien aan de hand van mijn voorbeeld in Zweden, en misschien van vele mensen die u vandaag hebt ontmoet, dat conservatieven niet per se gemakkelijk herkenbaar zijn. Het conservatisme in Europa heeft vele nuances en verschillende variaties, afhankelijk van waar men is. Onze buren in het zuiden of in het oosten kunnen sterk verschillen van ons hier in Noordwest-Europa en dat is begrijpelijk. Wat is er begrijpelijker dan het eigene te verdedigen? Het eigen erfgoed, de eigen nationale identiteit en de eigen cultuur, vooral in een tijd van het snelle cultuurverval, massa-immigratie en demografische verandering.

Het ware, mooie en goede

Maar laten we uit de ruimte van de nationale politiek stappen. Wat verenigt ons conservatieven? In principe zou ik zeggen dat alle conservatieven een diepe verbinding hebben tot de drie transcendentale principes: het ware, goede en mooie! We kunnen er natuurlijk eindeloos over discussiëren wat de substantie van deze drie dingen zou moeten zijn, wat ik echter als het belangrijkste beschouw, is dat we denken dat er zoiets als moraal, dat er zoiets als de waarheid bestaat en dat er schoonheid bestaat!

Zoals u ziet geloven we in deze dingen, aan het metafysische idee erachter, maar we zijn een uitstervende groep. Zeden, handwerkkunsten, religie, traditie, al die oriënteringskenmerken die d ewestelijke mensen een leiding en een waarneming van de eigen identiteit mogleijk maakten, worden blootgesteld aan zware aanvallen en werden, zoals menigeen zegt, bewust verwoest. En daarom leven we nu in een geglobaliseerde wereld zonder fysieke en morele grenzen, die de meesten van ons in de war brengt, desoriënteert en isoleert. En, dames en heren, dat is exact het lot dat de globalistische, neoliberale elites voor ons willen. Het is niet echt moeilijk om te begrijpen waarom.

Ontwortelde, verloren mensen laten zich gemakkelijk controleren. Ze willen ons in onderdanige consumenten veranderen, die kopen wat zij aanbieden en doen wat zij zeggen. Tot nu toe zijn ze tamelijk succesvol. Dingen die ooit boven waren, zijn nu onder en omgekeerd. We hebben allemaal de voorbeelden, het jongste is natuurlijk hetgeen waarover ik zojuist gesproken heb, van de man die het NCCA zwemkampioenschap, de wedstrijd voor vrouwen, heeft gewonnen. Dat is uiteraard slechts een van de vele voorbeelden, wij weten allemaal dat de lijst van de linkse idioten eindeloos is. Maar ik ben bang dat we ons over iets veel meer zorgen moeten maken dan om de gender krankzinnigheid of andere progressieve projecten.

Plandemie alleen maar mogelijk door angst voor de dood

We hebben niet alleen maar te maken met een vijand die ons wil hersenspoelen, we hebben met een vijand te maken die in onze hersenen wil. Een vijand van God wil spelen. Als het zo is dat de globalisten ons willen doen geloven dat alles slechts een sociale constructie is, zullen ze daar niet stoppen. Ze willen ons doen geloven dat zelfs het leven zelf een constructie is. Eentje, die zij kunnen ontwikkelen en daarom natuurlijk ook kunnen controleren. Net als alle andere dingen brengen ze dat onder het voorwendsel van de gelijkheid en andere achtenswaardige voorwendsels, zoals de openbare gezondheidszorg. Als er één ding is dat we gezien hebben in de afgelopen twee jaar, dan is het dat de mensen een ongelooflijke bereidheid hebben getoond om hun vrijheden op te geven om beschermd te worden door de staat. Dat is natuurlijk geen verrassing, met het verval van het christendom ontwikkelden de mensen steeds meer angst voor het leven na de dood, of het ontbreken daarvan. En dat is de reden waarom de moderne mens juist nu vreselijk bang is voor de dood. De bescherming van de openbare gezondheid klinkt daarom vanzelfsprekend als een werkelijk nobel doel. Daarom is ze een extreem effectief middel om de controle over miljoenen burgers te verkrijgen. Wat zal er gebeuren wanneer de elites ons meer aanbieden dan alleen maar bescherming voor de dood, maar zelfs het uit de weg ruimen van de dood? Hier komt het transhumanisme in het spel. Het transhumanisme vertegenwoordigt de opvatting dat de menselijke soort de controle over zijn eigen evolutie zou moeten overnemen door technologie. Technologieën zoals hersen-implantaten, gentechnologie en nanotechnologie, waardoor wij mensen op zekere dag onsterfelijk in de “Cloud” worden. Ze beloven ons het paradijs op Aarde, de rijkste en machtigste mensen op Aarde werken op dit moment aan middelen die de menselijke aard voorgoed zullen veranderen. Ik weet dat u allemaal Elon Musk kent en ik weet dat u hem allemaal kent van Tesla, of niet? Ik zie een paar mensen knikken, maar ik zie er heel veel die niet knikken. Laat het me u uitleggen. Neurolink is een van de andere projecten van Elon Musk. Het is een chip, die in de hersenen geplaatst kan worden en uw hersenactiviteit kan veranderen, dat zijn uw gedachten, in een digitale vorm en daarna worden ze geüpload in de “Cloud”. Elon Musk verkoopt deze neurolink als iets dat van voordeel voor de openbare gezondheid zou kunnen zijn. De chip, zegt hij, zou verwondingen aan de hersenen of het ruggenmerg kunnen compenseren en de beperkingen die iemand heeft, vervangen. Denkt u daar de volgende keer dus, en ik weet dat een paar van u hem mogen vanwege op feiten gebaseerde zaken die hij zegt over Twitter, ook over na. En niet alleen neurolink, hoe zit het met menselijke ketogenesis? Of het kweken van baby´s buiten de buik van de moeder. Daar wordt al aan gewerkt. Chinese wetenschappers hebben volgens berichten een kunstmatige uterus gecreëerd voor hetgeen zij een robot-voedster noemen. Een voedster is geen moeder. En wij weten dat men weldra deze fantastische vooruitgang aan vrouwen zal verkopen. “Nu hoef je niet meer negen maanden te doorstaan met rugpijn en opgezwollen voeten, je hoeft ook geen pauze meer in te lassen in je carrière.”

Mensen moeten door technologie scheppers vervangen

Dit alles maakt deel uit van de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie, die uitdraait op het vervagen van de grenzen tussen fysieke, digitale en biologische wereld. Deze revolutie vindt plaats op het moment dat ik spreek. De meeste antwoorden op de pandemie berustten op technologie van de Vierde Industriële Revolutie zoals genetische sequenties, ontwikkeling van de vaccin-biotechnologie en contactvervolging of massale controle door controlesoftware. Wanneer u nog steeds gelooft dat dit voor het algemeen belang zou zijn, dan moet ik zeggen, het spijt me, maar u bent gevaarlijk naïef. Het transhumanisme zal aan ons verkocht worden als de Heilige Graal, in werkelijkheid is het echter de vergiftigde kelk. Ik kan me voorstellen dat velen van u nog steeds denken dat ik overdrijf. Maar de realiteit is dat ik het niet ben die dit zegt, maar zij. We hoeven alleen maar te luisteren. Enkele jaren geleden bijvoorbeeld zei de jeugdige Harari op de jaarlijkse bijeenkomst voor het WEF het volgende. Ik citeer: “Weldra zullen concerns en regeringen in staat zijn om alle mensen te hacken. Dat wordt de grootste revolutie in de biologie sinds het ontstaan van het leven. De wetenschap vervangt de evolutie met intelligent design. Niet met het intelligent design van een god boven de wolken, maar met ons intelligente design.”

Het kwaad heeft altijd verloren

Dames en heren, we nemen onze vijanden niet serieus genoeg! We schijnen ons niet te kunnen voorstellen dat er mensen op deze Aarde bestaan die een nieuwe mens en een nieuwe wereld willen creëren, die slecht is.

Zoals Baudelaire ooit zei: de grootste truc die de duivel ooit toepaste, was om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet zou bestaan. Hij had gelijk! Hoe kunnen we een oorlog tegen vijanden winnen, waarvan we nog niets eens kunnen herkennen wat ze eigenlijk zijn? Als we het niet zien, zullen we de oorlog ook niet winnen.

Maar er bestaat hoop en troost. Wat gebeurt er wanneer mensen proberen hun aard te veranderen, we hoeven alleen maar te denken aan het verhaal van Icarus. Hij dacht zijn menselijke aard te kunnen veranderen en naar de zon te vliegen. Wat gebeurde er met hem? Hij stortte neer. Tot slot voor ons christenen, die in God geloven. We weten: Voor God spelen heeft nooit gefunctioneerd en zal nooit functioneren. Het kwaad zal uiteindelijk ten onder gaan. Dat is echter geen reden om nu achterover te leunen. Het kwaad waar wij tegenover staan, heeft het potentieel om de controle over miljoenen mensen over te nemen in een nog nooit eerder vertoonde orde van grootte en heel lang.

Toekijken is dus geen optie. Wat zouden we dus moeten doen? Hou ouder ik word, des te minder geloof ik dat dit een kwestie van links of rechts is. We hebben niets kleiners nodig, we hebben iets nodig dat veel groter dan het globalisme is! Iets dat veel groter dan het transhumanisme is. We hebben het grootste nodig. We hebben God nodig. De religie is het enige antigif voor het kwaad van het transhumanisme en het globalisme. En ik denk daadwerkelijk dat niets anders zal helpen. We vechten tegen zoeits kwaads, dat we alleen maar met hem aan onze zijde, en we hebben hem aan onze zijde, omdat we de waarheid aan onze zijde hebben, deze strijd zullen winnen.

Onze civilisatie staat voor haar uitroeiing

Wanneer we onze energie ermee gebruiken om hem te verstoppen, omdat we daarmee enkele mensen in het publiek zouden kunnen verliezen, waarom zou hij er dan voor ons moeten zijn. Ik heb vaak gehoord van conservatieven dat het afgelopen is met het christendom in het Westen. We kunnen de jeugd niet overtuigen, we verschrikken haar. Dat kan wel zijn. We zijn een civilisatie die op het punt staat uitgeroeid te worden.

We kunnen argumenteren dat we dit alles met seculiere, liberale waarden kunnen redden, maar dat hebben we decennia lang geprobeerd en wat hebben we tot nu toe bereikt? Ik weiger hier een compromis te sluiten en ik denk dat dit precies de instelling is waarnaar de jonge mensen van nu verlangen. In een wereld, waarin alles grenzeloos is, grauw en onzeker, is een helder antwoord het meest bevrijdende wat men kan doen.

Alleen de waarheid zal ons vrij maken

En de prachtige gelegenheid die we hier in handen hebben, dames en heren. Exact zoals we dat van andere sprekers vandaag gehoord hebben: de meeste jonge mensen van mijn generatie in Noordwest-Europa of in Amerika weten nauwelijks iets over God, het christendom en de kerk. Dat geeft ons een mogelijkheid, wij zijn veelmeer een onbeschreven blad dan de generatie van onze ouders, die tegen de kerk in opstand kwamen, omdat ze werden opgevoed in de geest van het “vrije leven”. Hoe kunnen we verwachten dat de mensen zich tot God wenden en tot de waarheid wanneer wij deze niet aan hen uitleggen? De Bijbel zegt: de waarheid zal jullie vrij maken. Zullen we de leugens en het globalisme accepteren en toekijken hoe Europa zichzelf van binnenuit verwoest? Of zullen we de waarheid aannemen en voor haar vechten? Ik weet wat we zouden moeten doen. Hartelijk dank!

Bron:
unser-mitteleuropa.com
Door: Jörg Wollschläger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Intelligente “prinses” Eva Vlaardingerbroek: Wederopstanding van Europa door terugkeer naar God

 1. Saeftinghe zegt:

  Eva als de volgende premier|

  Like

 2. Edwin Vissers zegt:

  halle💋luja

  Like

 3. droevige mof zegt:

  Eva Vlaardingerbroek is erin geslaagd binnen een half jaar door te dringen tot de eredivisie van het Ametikaanse rechts-conservatieve media-establishment. De enige niet-Amerikaan die dat ook gelukt is, is Reiner Füllmich. Het is de combinatie van hoge intelligentie, professionalisme, uitstekende retoriek in combinatie met Amerikaans Engels en een goed uiterlijk.
  Hier is het nu legendarische interview met Tucker Carlson, waarvan fragmenten reeds de wereld rond zijn gereisd.

  Geliked door 4 people

  • karton zegt:

   @ droevige mof op 19-7-2022 om 05.21 u.
   De combinatie die o.a. Eva Vlaardingerbroek bezit en waardoor zij is doorgedrongen tot het Amerikaanse rechts-conservatieve media-establishment, zijn juist die combinaties waaraan geen enkele NL-“politicus” kan tippen.
   Wat dat betreft zitten wij opgescheept met nietsnutten, kwakzalvers en blaaskaken , zónder enige inhoud, kennis en/of kunde.

   Like

   • droevige mof zegt:

    Als ik kijk naar de slimme en moedige parlementsleden van de PVV en het FvD in de debatten in de Tweede Kamer, zou ik willen dat er zulke mensen in de Duitse Bundestag zitten. Onze AfD is moe geworden, ze heeft niet echt een charismatisch persoon in hun rangen.

    Geliked door 1 persoon

 4. duinsnip zegt:

  Als christen lees ik de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Daarom weet ik dat God zal toelaten dat een totalitaire nieuwe wereldorde er komt. Inderdaad is het geloof in Jezus de enige redding want Hij zal zijn gemeente ophalen voordat de duivel zijn “feestje” mag beginnen. De massa zal er voor gaan zoals altijd als de leugen regeert. Zeven jaar zal dit “feestje” duren, daarna zal er voorgoed een einde aan gemaakt worden. De oplossing is dus niet wereldwijd verzet, dat gaat het niet worden, maar wereldwijde verkondiging van het evangelie en de oproep tot bekering zolang het kan. Laat u niet misleiden met de gedachte dat we het via verzet kunnen tegenhouden. Bekeer u nu.

  Like

  • Skarsgärd zegt:

   @duinsnip: Openbaring lees ik al zo’n 25 jaar zeer regelmatig en ik ken het intussen zowat van buiten. Vooral in bepaalde protestantse kringen heeft het men al bijna een eeuw erover dat die nú zal plaatsvinden (dus ook al een eeuw geleden zei men dat). Als ik zie wat er in de wereld (vooral in West-Europa) plaatsvindt herken ik veel uit dat boek. Maar er staat óók in dat de héle wereld verdorven zal zijn én áfgevallen van het geloof (wat het Boeddhisme trouwens ook beschrijft). In veel landen buiten west-europa is dat beslist niet zo: in veel landen in Afrika, heel Zuid-Amerika, zelfs ín Europa: Polen, Hongarije, Italië, Spanje, Ierland is nog steeds 70% of meer van de bevolking christelijk / katholiek. Het is een blikvernauwing om ‘de grote afval’ (die ook in dat boek staat) door te trekken naar al die regio’s. Het ophalen van zijn ‘gemeente’, de ‘wegvoering’ genaamd staat trouwens met geen woord in Openbaring, maar is slechts een keer vermeld in een eerder bijbelboek, het is níet duidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt. Het zou ook kunnen zijn dat dat betekent dat de ‘rechtvaardigen’ tegen de tijd van de ‘apocalyps’ allemaal overleden zijn dus de ziel is ‘weggevoerd’; de andere tekst die wél in openbaring staat wijst daarop: dat de antichrist / satan nog wordt tegengehouden om zich volledig te ontplooien omdat hij “wordt tegengehouden”. Als je de bijbel kent weet je dat je altijd verschillende boeken ervn moet lezen om het te kunnen begrijpen, voor zover we dat al kunnen. Het is geen letterlijk boek maar heeft zeker 4 á 5 lagen volgens de éérste bijbeluitlegger, kerkvader Origenes.

   Like

   • Arqeph zegt:

    @Skarsgärd
    En hier mix jij 2 Tessalonicenzen en 1 Johannes met Openbaringen, terwijl je zelf klaagt over hoe het “wegvoeren” of het “ophalen van de gemeente” met geen woord in Openbaringen staat, gebruik jij woorden als “antichrist” (1 Joh) en “wordt tegengehouden” (2Tes), die dus met geen woord in Openbaringen staat.

    Jammer.

    Like

  • Simon zegt:

   Juist!

   Like

 5. Cathja zegt:

  In één woord: Geweldig! Diep respect voor jou, Eva!

  Geliked door 1 persoon

 6. Meine zegt:

  Sorry, de reactie van Thierry in November 2020, staat me nog als gisteren bij. Ongeacht alle omstandigheden, het was duidelijk dat Eva 2 gezichten heeft. Gisteren mooi weer spelen, misschien net zoals in die “relatie”, en vandaag een mes in de rug. Helaas voor mij heeft ze het stempel “onbetrouwbaar” gekregen.

  Like

  • droevige mof zegt:

   In zijn boek Het Coronabedrog noemt hij Wilders en Vlaardingerbroek degenen die nog in de bedrog geloofden toen hij het al door had. Ik kan me echter voorstellen dat Thierry een probleem heeft met zeer mooie en tegelijk zeer intelligente vrouwen, ongeacht of ze het met hem eens zijn. En dat Eva een Eva is, daar ben ik zeker van.

   Geliked door 1 persoon

 7. Frits zegt:

  Ik geloof niet in een God, Duivel, Hemel en Hel. En zie helemaal niks in een nieuwe Kruisvaart. Dat er iets moet gebeuren is al lang duidelijk. Ik ben meer voor: Geen woorden maar Daden. Hak alle koppen van de draak af en snij het hart er uit.

  Like

 8. Harry zegt:

  God , god , nou is die meid ook al weer verdaagd in het kamp der geloofswaanzinnigen .
  En het ging zo goed met haar !
  Hoe is het toch mogelijk als je veel gestudeerd hebt , heel slim bent , dat er dan toch nog ruimte is voor zo’n duister hoekje in je geest ?
  Heb je dan toch iets labiels ? Onzeker ?
  Wat is het volgende ?
  Dat god onze economie bewust naar de donder helpt , of is dat dan het werk van de duivel ?
  Want als iets niet lekker loopt krijgt dié de schuld .
  Wel raar hoor , die hele kerk is een grote incestbende , hypocrieten en schijnheiligen EN DAT MOET ONZE WERELD DAN VERBETEREN ?
  Verzin alsjeblieft wat beters !

  Geliked door 1 persoon

  • Edwin Vissers zegt:

   Harry op11;07
   Engels
   WOORDENBOEK ENGELS (1951)

   Harry, harry
   BETEKENIS & DEFINITIE

   1. afk. v. Henry; Old Harry, Heintje Pik, de duivel.

   2. vervolgen, kwellen, teisteren, verontrusten, mishandelen, plunderen, aflopen, afstropen, verwoesten.

   Like

   • Lekke Fietsband zegt:

    @Edwin,
    Beste, door deze reactie voldoe je precies aan wat Harry schrijft.
    Als blijkbaar in eigen ogen een “goede” gristen, waarschijnlijk wel CU (Communisten Unie en demagogenclub) aanhanger veroordeel je iemand die je totaal niet persoonlijk kent.
    Dat uitgestoken vingertje van de zware/zwarte kerkmensen is nu juist een doorn in het oog van vele niet gelovigen, dus shame on you en stop daarmee! Je zet jezelf hiermee behoorlijk te kakken “fijne” gelovige.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s