“Geloven”

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Geloven’ is – veelal door anderen (vals) beïnvloed – ergens ‘vast van overtuigd zijn’. Met name Rutte is vaak ‘ergens van overtuigd’, maar blijkt daar (óók) altijd naast te zitten én daar (óók) niets uit te leren. Nu is iedereen wel ergens van overtuigd – al is het maar van de misdaden tegen de mensheid en menselijkheid door de hedendaagse WEF-geïnfiltreerde overheden ten aanzien van de eigen bevolking. Dit laatste is echter gebaseerd op aantoonbare feiten en filmpjes die duidelijk laten zien hoe deze mensen (de kopstukken en vazallen van de VN/WHO/NAVO/EU/WEF) denken en wat deze mensen tijdens interviews ZÉLF allemaal zeggen.

Veel mensen echter menen werkelijk dat ‘iets zo is’, omdat zij het gewoonweg niet anders KUNNEN, maar vooral niet anders meer WILLEN zien! Zij staan qua politiek of religieus ‘inzicht’/indoctrinatie totaal niet open voor andere mensen met een andere kijk of andere mening – op wat er momenteel daadwerkelijk gaande is – en reageren uiterst agressief om hun comfort-zone / eigen-geestelijke-gevangenschap (!) te beschermen. Nog altijd héél veel naïeve mensen laten zich dagelijks (nog steeds!) leiden door de misleidende, veelal halve waarheden en leugens, of door politiek gekleurde deug’informatie’ die zij elke dag middels de mainstream media (indoctrinatie/ hersenspoeling) consumeren. Indoctrinatie overigens wordt omschreven als “het opdringen van een bepaalde ideologie”, terwijl hersenspoeling zou werken “op basis van gedrag belonen en straffen”. Meer verschillen zijn daarin niet te ontdekken (overeenkomsten des te meer), maar beiden streven hetzelfde doel na: onderdrukking en gedragsbeïnvloeding wat mijns inziens beide (WEF-gestuurd!) in de gehele samenleving, maar vooral op scholen (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zei Adolf Hitler al) aan de hand is.

Elke dag opnieuw nemen de meeloop-‘deug’mensen (vrijwillige slachtoffers) dezelfde eenzijdige ‘informatie’/leugens via de mainstream media tot zich, waarmee zij denken op de hoogte te zijn (blijven) van het landelijke en wereldnieuws. Dag-in, dag-uit, praktisch exact dezelfde ‘informatie’, want herhaling/mantra is belangrijk bij psychologische strategieën. Of het nu gaat over het Corona-narratief, de door de VS/VN/NAVO uitgelokte oorlog in Oekraïne, de WOKE-psychische gestoordheid, het zwarte (!) BLM-racisme, de zoveelste warmste puntjepuntje-dag van de puntjepuntje-maand, het gevaar van het zogenaamd plotseling (KUNNEN!) stijgen van de zeespiegel of de klimaat- en de verzonnen stikstofonzin. Zij geloven het allemaal! Elke dag! Steeds weer hetzelfde, steeds weer opnieuw!

Enerzijds kunt u het ze niet kwalijk nemen, omdat zij nu eenmaal te naïef en te lui zijn om verder te kijken dan hun neus lang is, laat staan dat zij het intellect zouden hebben om zelf een oordeel te vormen. Hun ‘oordeel’ wordt hen tenslotte elke dag via de mainstream media voorgekauwd. Deze mensen hebben derhalve geen eigen mening. Anderzijds WILLEN zij andere geluiden ook helemaal niet horen! De redenen waarom lopen hierin overigens behoorlijk uiteen: de meest naïeve mensen vertrouwen blind de totaal onlogische/onrealistische onzin die hen elke dag weer wordt voorgeschoteld zonder daar ook maar een seconde zélf over na te denken. Dat zijn de gemakzuchtige, zogenaamd ‘te drukke’ mensen die “meegaan in de stroom(versnelling richting waterval) gemakkelijker vinden”. Daarnaast zijn er de mensen die liever naar The masked singer kijken (waar ook de jury kunstmatige nep/trekpoppen zijn), naar de Teletubbies of een andere inhoudsloze ‘show’ kijken, omdat zij dit qua intelligentieniveau – op het puntje van de bank – tenminste wél kunnen volgen. Met als laatste de mensen die wel vóelen dat het ergens niet klopt, maar die daar “depressief van worden” en derhalve liever de andere kant op blijven kijken.

Een beetje vergelijkbaar met de politie tijdens de dagen ervoor – en op oudejaarsdag, die volgens de mainstream media “rustige dagen hadden gehad”, maar feitelijk gewoon op hun luie reet de andere kant op zaten te kijken om de waarheid niet te hoeven zien/niet te hoeven ingrijpen. En waarom zouden ze ook… Er was dan wel een ‘vuurwerkverbod’, maar er was geen capaciteit en derhalve geen prioriteit (!) voor, terwijl in de praktijk vuurwerk steeds vaker (door bepaalde maar niet genoemd MOGEN wordende bevolkingsgroepen…) wordt gebruikt om andere (veelal blanke!) mensen te intimideren of om aanslagen en overvallen mee te plegen. Alleen daarom al zou (illegaal) vuurwerk als verboden wapenbezit onder de wapenwet moeten vallen… Maar uiteraard kijkt men liever de andere kant op dan het probleem bij de naam te durven noemen, want op “de problemen bij de naam durven noemen” staan wél gevangenisstraffen wegens vermeende ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘islamofobie’.    KOEKOEK!

Grappig overigens is dat vuurwerk met Oud en Nieuw feitelijk afstamt van de Germanen die de boze geesten met zoveel mogelijk herrie (vandaar het joelfeest) voor het nieuwe jaar weg wilden jagen, maar met name islamitische ‘Nederlanders’ veelvuldig ILLEGAAL (!) vuurwerk hebben en afsteken… want als het persoonlijk ‘genot’ betreft, betekent het heidense of hun-eigen-met-dwang-erin-geramde ‘geloof’ klaarblijkelijk niet zo veel…

Overeenkomst in ‘geloven’

De overeenkomst tussen mensen die stellig ergens in (zijn gaan) geloven, is feitelijk de incapabiliteit om hun leven zélf zinvol te maken. Zij hebben van jongs af aan al ingegeven gekregen dat zij een ‘god’, ‘meester’ of heilig-‘doel’ nodig hebben om hun leven in te richten, gewoon omdat zij (en veelal in de eerste plaats hun ouders) niet weten hoe ze dat zelf zouden moeten doen. Hetzelfde geldt overigens voor de klimaat-knip-en-plak/kopieer-activisten die elkaar allemaal napapegaaien en elkaar in psychopathisch gedrag proberen te overtreffen. Het grappige is ook dat, in de discussie met bijvoorbeeld de ‘volgers’ van ‘God’, de slechtheid altijd uit de mens komt, terwijl ‘god’ zelf ‘heeft gezegd’ dat Adam – na het eten van de appel – volledig gelijkwaardig was aan ‘god´ en daarom het paradijs moest verlaten… Wat men echter vergeet is dat ‘god’ zogenaamd in zes dagen (zal in een andere dimensie geweest zijn denk ik) de gehele wereld met alles erop en eraan heeft geschapen. ‘God heeft dus zowel alle dieren als mensenrassen geschapen, maar het kwaad komt uit de mens maar niet uit ‘god’? ‘God’ schiep de dieren, maar dat het ene dier het andere dier opvreet ligt niet aan ‘god’, dat ligt aan die leeuw, die tijger, die slang of aan die varaan… Dus op de kwade dag dat ‘god’ zijn evenbeeld (de mens) in elkaar zat te kleien en leven in zijn evenbeeld blies, lag het dus NIET aan ‘god’, maar aan de door hem gecreëerde mens… Dat is vergelijkbaar met een autofabriek – die wél auto’s ontwerpt en bouwt – maar GÉÉN deel zou hebben aan hoe slecht of gevaarlijk een bepaalde auto is of hoe vaak de ANWB (voor mensen de politie) daarvoor moet uitrukken. Dat ligt dus niet aan de fabriek en de ontwerpers, maar aan die betreffende auto… ? Exact hetzelfde geldt voor klimaatactivisten die auto’s in brand steken om het klimaat te redden en de elektrische auto’s die ‘spontaan’/door kortsluiting derhalve, in brand vliegen en daarmee eveneens de wereld redden… Compleet gestoord, maar heel toevallig zijn dat er, net als met heel veel als mens volledig mislukte mensen, wel héél erg veel! Het mag duidelijk zijn dat ‘god’ bij het creëren van de mens (en op zijn beurt de klimaatactivist en de elektrische auto) klaarblijkelijk zijn dag even niet had… of mogelijk was dat op maandagochtend…?

Of het nu de Manson family van Charles Manson, the peoples temple van James Warren Jones (Jonestown), de sekte Aum Shinrikyo van Shoko Asahara, het Christendom, het Jodendom, de Islam, het Nazisme of het globalisme betreft; ze zijn allemaal gesticht door één – meestal geesteszieke/psychopathische – persoon of ‘praatgroep’ die zegt ‘god’ zelf of minstens een afgezant te zijn, de enige waarheid te kennen en daarmee vele zeer naïeve (blinde) volgelingen aan zich weet te binden die volledig gehypnotiseerd (!) zijn/hun beleid uitvoeren. De gevaarlijkste sektes wat dat betreft zijn op dit moment de Islam en het globalisme waar de VN, de WHO, de NAVO, het WEF en de meeste wereld’leiders’ aan gebonden (!) zijn en die aanzetten tot politieke en farmaceutische moorden en zelfmoord, uiteraard zogenaamd om ú, de mensheid en/of de wereld redden. Alle sektes lijken hetzelfde doel te hebben. Namelijk: het decimeren of volledig vernietigen van de mensheid op deze aarde of alleenheerschappij te verkrijgen.

Hoe ver de waanzin gaat?!

Ik kreeg een paar maanden geleden een kop thee bij vrienden thuis en die bleek van de Aldi afkomstig te zijn. Een heerlijke Earl Gray Russische stijl… Het zal u niet verbazen hoever de ‘sanctie’waanzin inmiddels doorgedramd wordt, want alles waar Russisch op staat wordt weggewerkt. Inmiddels is de desbetreffende thee bij de Aldi dus NIET meer verkrijgbaar… Het gaat tenslotte niet meer om logica of om te voorzien in de behoeften en wensen van de klant. Het gaat om het psychisch beïnvloeden (en straffen) van de bevolking en naar mijn idee staan we, als we daar zelf niet heel snel iets aan doen, nog maar aan het begin. Werk ze derhalve zoveel mogelijk tegen in en met alles wat voor u mogelijk is. Betaal contant, neem een buitenlandse bank (fuck Barbara Baarsma en consorten), scherm alles wat u doet af en spreek met elkaar af in een bos of park (mobieltje uit) als u belangrijke zaken te bespreken heeft. Alles waar u ze mee kunt dwarsbomen, moet u namelijk benutten, want zij benutten alles om ú willoos te maken en volledig te onderwerpen aan het globalistische/fascistische ‘gedachtegoed’.

Elke tien minuten op tv

En o ja, “elke vijf seconden (een eveneens nérgens op gebaseerde inhoudsloze kreet) is er volgens Save The Children weer een kind op de vlucht” voor het (het gevaar is inderdaad overal) door de VS, de VN, de NAVO en de Islam (!) geïnitieerde oorlogsgeweld (en idem vluchtelingenstromen). Of u deze door de VS, de VN, de NAVO en Islam bedreigde kinderen middels een donatie even psychologische en mentale hulp zou willen bieden door “sterk” te sms’en naar 3009… Het zijn hypocriete, holle woorden van organisaties die ú om geld vragen, terwijl ú anderzijds, middels belastinggeld, verplicht meebetaalt aan de door de VN, de NAVO en de EU veroorzaakte oorlogen en ellende…

En over holle woorden en betekenissen gesproken… Veel termen hebben de afgelopen jaren hun inhoud en betekenis totaal verloren, omdat ze worden gebezigd door simpele zielen en gluiperige minkukels om hun (politieke) tegenstanders monddood te maken of te elimineren. Denkt u hierbij aan termen als; fascist, extreemrechts, neo-Nazi, Nazi, xenofoob, islamofoob, transfoob, anti-vaxxer, klimaat-ontkenner etc. etc. Al deze terminologieën hebben geen enkele inhoudelijke waarde of betekenis meer, doordat ze worden gebezigd door zielige, psychisch gestoorde ‘volksvertegenwoordigers’ van met name D66 en/of GroenLinks. Holle frasen van eveneens inhoudsloze, trieste figuren die beseffen dat ze hun frauduleus gestolen (!) ‘macht’ aan het verliezen zijn. Laat ze dus maar schelden. Dat doen zielige mensen namelijk als zij geen onderbouwde, steekhoudende argumenten meer hebben en het voornamelijk moe(s)ten hebben van leugens, indoctrinatie, manipulatie en intimidatie. Dus voor later: We vergeten ze niet!

En over discriminatie gesproken… Discriminatie wordt overal gebezigd, met name door de van andere (etnische/rassen) afkomst horizontaal binnengekomen ‘vluchtelingen’/migranten, die allemaal hun eigen tradities en identiteit willen behouden waar de Nederlander zich aan aan moet passen. Nee nee, NIET andersom! WIJ moeten ons aanpassen aan AL (!) die in de *prehistorie achtergebleven ‘culturen’ en ‘religies’ die levenslang op een riante uitkering parasiterend in onze huizen mogen leven, maar ons ‘zoveel rijkdom’ brengen… *Eerwraak is zo’n voorbeeld van die ‘verrijking’. Men beweert nu (NOS/NPO/RTL/SBS uiteraard) dat dit voornamelijk voorkomt bij de Syriërs die inmiddels overal – voor onze kinderen en kleinkinderen bedoelde – huizen bezetten, maar iedereen weet dat dit een typerend Islamitisch (!) gerelateerd PROBLEEM is, wat uiteraard (vanuit Qatar financieel gesponsord) niet zo benoemd mag worden. Maar verder is de integratie in Europa fantastisch gelukt hoor… Wie doet er eindelijk eens onderzoek naar de ‘mogelijke’ Midden-Oosterse fraude-schandalen ten aanzien van de aanstichters van de hedendaagse migranten/vluchtelingen/statushouders-problematiek? Wie doet er eindelijk eens onderzoek naar de ‘mogelijk’ Midden-Oosterse of Soros financiële ‘donaties’ ten aanzien van Frau Merkel, ‘meneer´ van Rompuy, ‘meneer’ Verhofstadt, ‘meneer’ Timmermans, de kopstukken van D66 en de zogenaamde met u en de wereld begaande GroenLinks-ratten die leven op en van de migratie/vluchtelingenstromen die veroorzaakt worden door de VS, de VN, de NAVO, de EU en het WEF? Wie onderzoekt de bankgegevens van Schwab, Rutte, Kaag, Hoekstra, De Jonge, Kuipers, Rosenmöller en Klaver op financiële/politieke inmenging van bijvoorbeeld Soros en Gates, die met hun globalistische hersenspoelprogramma’s ook de scholen al hebben geïnfiltreerd? Wordt het niet eens tijd om met ze af te rekenen en ze voorgoed op te sluiten en weg te laten rotten in hun eigen vuil? Uiteraard wel eerst allemaal ‘vaccineren’ met een paar flinke doses Corona-prikjes! Of is dat te humaan voor deze ‘mensen’?

Discriminatie is derhalve niet toegestaan, maar discrimineren op vermeende ‘intelligentie’/opleiding is klaarblijkelijk volledig toegestaan? Eigenlijk lig ik iedere keer weer in een stuip van het lachen als Promovendum reclame maakt voor “verzekeringen voor hoger opgeleiden”, maar hoe ziek is het daadwérkelijk om specifiek discriminerende reclame jegens lager-opgeleiden te mogen maken en vooral: hoe DOM bent u als ‘hoger-opgeleide´ (veelal autist) wérkelijk als u zich derhalve bij Promovendum laat verzekeren…? Hahaha! De wereld is knettergek geworden, maar het is maar waar u zelf in gelooft…

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

33 reacties op “Geloven”

 1. karton zegt:

  Heel jammer dat er tussen “overtuigd zijn” en “hopen” een onpeilbaar verschil zit ! Zo hoop ik nog steeds dat Qut Quag van d’r bezemsteel dondert, van grote hoogte en dat zij met een doodsmak terecht komt op d’r “brother in crime”, Rutte, die daarbij z’n nek breekt; ik hoop dit wél ben er niet van overtuigd dat ‘t zal gaan gebeuren, helaas !! Maar…….hoop doet leven !

  Geliked door 2 people

 2. BosscheBol zegt:

  Ter aanvulling. Ik ken een paar menseen die meestal best wel intelligent zijn maar christen. Nu hebben christenen nogal eens het idee dat het gezag door god aan de mens gegeven is. Het gezag is dus eigenlijk goddelijk. Ze zijn zeer gezagsgetrouw. Ze halen dus braaf hun spuitjes, geven braaf Putin overal de schuld van en vinden de massa-immigratie eigenlijk best wel meevallen.

  Meestal niet mee te praten, alleen zitten ze de laatste tijd nogal eens te miepen dat “we” toch vooral met meer respect beter naar elkaar moeten luisteren …

  Geliked door 4 people

 3. Wim Vreeswijk zegt:

  Doen we in de kerk, met de hand op je portemonnee. Ben zelf braver dan de paus !

  Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ Wim V. op 7-1-2023 om 10.34 u.
   Als iemand zegt : “Ik ben braver als de paus” dan word ik altijd een beetje wantrouwig !
   Volgens mij behoor ikzelf óók tot “de braafjes”, maar m’n echtgenote vindt op zulke momenten dat ik lieg (“als Rutte” voegt ze er altijd aan toe !)
   Zou ik dan toch niet tot “de braafjes” behoren ?
   Ik wantrouw mezelf, vandaar m’n wantrouwen jegens een ieder die zichzelf “braaf” noemt !
   Maar om braver te zijn als de paus hoef je niet veel te doen !

   Geliked door 1 persoon

 4. J.v.d.Heijden zegt:

  Geloven = verkeerd gebruik van de hersenfunctie.
  Lees het laatste interview van Pierre Jaques Vinken:
  http://www.maxpam.nl/2011/10/interview-met-pierre-vinken/

  Like

 5. bobzelf zegt:

  BESTE HR. SCHILDER

  MAG IK U BEDANKEN . VOOR UW FENOMENAAL GEWELDIG STUK PROZA.

  U NOEMT :
  ..
  DE BEESIES BIJ HUN NAAM . NOEMT GAJUS DUS GEWOON GAJUS .

  EN LAFAARDS ZONDER MENING . DUS LAFAARDS ZONDER MENING

  DAAR HOUD IK VAN . HEERLIJK

  U SCHOPT ZONDER OOK MAAR 1 TWIJFEL TEGEN DE HEILIGE HUISJES.

  IK ZAL HET MAAR DE “”JEZEUS REDT WEER NIET “” BRIGADE NOEMEN ..

  EN IK DENK DAT U DAAR NET AL OOM BOB GEEN SECONDE WAKKER VAN LIGT..

  UW BENADEREN VAN DE HERSENDODE NEDERLANDERS. THE COUCH POTATOES. MET BAKKIE BIER NAAST DE BANK .

  HET WEGKRUIPEN VOOR DE WAARHEID. WANT DAAR WORDEN ZE ZO ZENUWACHTIG VAN

  WERKELIJK HEERLIJK OM TE LEZEN ….

  HET STEMMEN OP LANDVERRADERS . EN DAT GEWOON DAT JE ZIET DAT DAAR MOEDWILLIG JE EENS MOOISTE LANDJE MEE NAAR MANITOU WORDT GEHOLPEN
  STUG WORDT VOLGEHOUDEN …. SYTERKER NOG ….. . DUS ER GEWOON IN MAART NOG EEN KEER OP GAAN STEMMEN .

  ZEG MAAR. DE EINSTEIN KREET. U BENT HERSENDOOD

  ALS U OPNIEUW NA 12 JAAR VERNIETIGING VAN ALLES IN NEDERLAND,

  DENKT IK STEM ER NOG EEN KEER OP. MISSCHIEN VERANDERT ER WEL IETS NU ??

  EN DE HEERLIJKE BESCHRIJCING . VAN DE XANDER VOLLE BUSSEN .. MET REFOOS EN GRIFFOOS. IK DENK DAT ZE HET WEEEEEER !!!!!! NIET !!!!!!!ZULLEN BEGRIJPEN

  DUS DANK U WEL, VOOR UW SCHITTERENDE STUK ..

  HET JAAR VAN DE WAARHEID IS IN IEDER GEVAL DOOR U ..

  GOED BEGONNEN .

  HELE DIKKE HUG .

  OOM BOBZELLUF

  Geliked door 1 persoon

 6. droevige mof zegt:

  William Toel, een 77-jarige Amerikaanse emeritus hoogleraar economie,
  reist al vele jaren door Duitsland en zegt dat hij meer van de Duitsers en de Duitse ziel houdt dan van wat dan ook. Niemand minder dan God zelf heeft hem aangekondigd dat Duitsland weer groot en gerespecteerd zal worden, zoals het ooit was in de Gouden Eeuw van de Duitsers, in de 18e en 19e eeuw. Met deze koekoek heeft hij veel, angstaanjagend veel patriotten begeesterd. De afgelopen jaren heeft hij voortdurend voorspellingen gedaan dat de waarheid zal zegevieren, de onderdrukkers zullen worden verslagen, enzovoort. De tijden die hij gaf kwamen nooit uit. Nu heeft hij aangekondigd dat het tussen 13 januari en 22 februari extreem koud zal zijn. Gedurende deze tijd zal Duitsland ook extreem ten goede veranderen. Hoe precies, alles is mogelijk. Opnieuw staan de Duitsers op de rand van de Endsieg, de eindoverwinning.
  En opnieuw wordt hij geloofd, zelfs als hij spreekt over een Nieuwe Wereld Orde, als er eigenlijk een klokje zou moeten luiden.
  Ik denk dat hij geschift is of een ingehuurde oplichter.
  Dat is niet wat God me vertelde, maar mijn levenservaring.

  Geliked door 1 persoon

  • scherpschutter1943 zegt:

   Er zijn heel wat mensen die denken dat ze jezus zijn. Rutte is er 1 van. Wij, hier , weten dat dat niet zo is. Nou moet hij het alleen zelf nog weten.

   Geliked door 2 people

  • karton zegt:

   @ Blaffertje op 7-1-2023 om 11.44 u. Er klopt geen ene moer van dat klimaat-geouwehoer !! In Amerika is ‘t nog nooit zo koud geweest als momenteel , Moskou vandaag…….-21 gr. !!! Zou de opwarming alleen in NL plaatsvinden ? Gletsjers smelten/verdwijnen en ski-pistes liggen erbij zónder sneeuw ??!! Ik heb ff wat webcams in Oostenrijk bekeken o.a. Nauders, Serfaus, Fliess, Kaunertaler Gletsjer; je weet niet wat je ziet !!! Sneeuw en volle skipistes !! Wat ben ik toch een vreselijke wappie !!!

   Geliked door 1 persoon

   • Blaffertje zegt:

    @Karton.
    “Wat ben ik toch een vreselijke wappie !!!”

    Heb ik altijd al gedacht 🤣🤣🤣
    🤪

    Geliked door 1 persoon

   • karton zegt:

    @ Blaffertje op 7-1-2023 om 17.24 u. Mevrouwtje Woef toch !!! Wat maakt u me nóú ?? Bent u op ‘t oorlogspad ? Ik vond u eigenlijk altijd een vredelievende mevrouw, recht-door-zee enz. Maar u had mij wat eerder kunnen waarschuwen dat u mij een wappie vond ! Woef-waf-kef-grrrr !!!!! Niet te min wens ik u én de uwen een goede zondag !

    Geliked door 1 persoon

   • Blaffertje zegt:

    @Karton.
    Maar je bent wel lief hoor, denk ik 🤪

    Like

   • karton zegt:

    @ Blaffertje op 8-1-2023 om 10.22 u. 😂😂 👍🙋‍♂️

    Like

 7. Blaffertje zegt:

  Vind dit wel passen bij deze topic.

  Dit is er weer een voor de globalwarming believers.
  Zet het direct maar in het rijtje van alle andere leugens die ze ons de afgelopen decennia’s hebben verkocht.
  Is het in de skipistes groen, smelten volgens hen gelijk alle gletsjers weer op een bult.

  Laat ze toch een bult krijgen die klimaatdrammers.
  Laat de opwarming maar komen, scheelt mij in de portemonnee.

  Geliked door 2 people

 8. Hovawart zegt:

  Dat prachtige parlementsgebouw, de Reichstagskuppel in Berlijn, verandert in een enorme hoop glasscherven.
  (ik denk niet dat de dekking van de glasverzekering dat gaat vergoeden)
  Gelukkig zit ons parlement al in een ondergrondse bunker.

  Like

 9. A Wagenmakers zegt:

  Dit is een scherpe analyse van het wereldgebeuren. Knap doordacht. Maar het eindresultaat is: alles is dwaasheid.
  Tja, de dwaasheid in de wereld is niet zo moeilijk te ontdekken. Maar nu de grote uitdaging, wil je niet naar de zelfmoord grijpen. Wat is nu WIJSHEID , wat is waarheid? Wat is de zingeving van je bestaan? Uw analyse leidt tot zelfvernietiging! Ik daag drs Schilder uit een WIJSHEID artikeltje schrijven, waardoor we overleven, ja waardoor we zinvol leven.

  Like

  • scherpschutter1943 zegt:

   Wagenmakers, al het leven op aarde is zinloos, in de ogen van de mens. Ik heb nog steeds niet de zin van het leven niet kunnen ontdekken.
   Ja maar, zeggen anderen “in de bijbel staat”, op dat moment haak ik af, geen discussie met mij meer mogelijk. Ieder moet de zin van zijn /haar leven, zelf ontdekken en niet door anderen laten opleggen.

   Geliked door 3 people

   • karton zegt:

    @ scherpschutter1943 op 7-1-2023 om 16.22 u.
    Ja, daar vraagt u me wat; wat is de zin van het leven ?
    De enige zin die ik kan bedenken is;
    “het in stand houden van de menselijke soort”.
    Aan die zin heb ik, denk ik, wel voldaan : twee maal !!
    De tijd die ik daarvoor en daarna óver had, heb ik gevuld met werken, werken, soms nachten achter elkaar met overnachtingen in de auto, ik heb aldus geprobeerd om NL ietsie-pietsie veiliger te maken, maar das grandioos mislukt, vooral door passieve tegenwerking van boven-mij-gestelden.
    De huidige zin van mijn leven : er zijn, voor echtgenote, kinderen én kleinkinderen, indien noodzakelijk; en voor de rest vermaak ik me uitstekend !

    Geliked door 3 people

 10. Hovawart zegt:

  De kortzichtige incompetentie weglakken met als excuus de dooddoener ‘met de kennis van nu’……..’lak hebben’ heet dat.

  Geliked door 1 persoon

 11. Léon van Duren zegt:

  De leugens van het terroristische gewetenloze satanische WEF-BILDERBERGER COVID-19 pharma maffia syndicaat moeten als waarheid verkocht worden aan de onwetende en bedrogen bevolkingen!!

  Het van overheidswege verstoren van de openbare orde met behulp van het fascistische WEF-BILDERBERGER COVID-19 pharma maffia stappenplan is nog steeds niet de kop ingedrukt!!

  Gelukkig zijn er nog moedige mensen als David Icke die aantonen dat de Nederlandse rechtsstaat niet meer objectief functioneert !!

  Rechters, officieren van justitie, advocaten, door de overheid betaalde denktanks, aan de overheid gelieerde geldverslindende wetenschappelijke instituten en instellingen zijn inmiddels verworden tot daders van zeer ernstige misdaden tegen de menselijkheid!!

  https://davidicke.com/2022/12/19/netherlands-court-verdict-on-david-ickes-appeal-against-his-ban-from-26-european-countries-and-the-rest/

  STOP HET VAN OVERHEIDSWEGE GEORGANISEERDE DESTABILISEREN VAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING!!

  WIE ZWIJGT STEMT TOE!!

  Met vriendelijke groeten van Léon van Duren.

  Geliked door 1 persoon

 12. chrisdirick zegt:

  Zo, die kwam even binnen! Boem!
  Ik hoop dat u uw kwaadheid even van u afgeschreven hebt heer Schilder.
  U heeft natuurlijk overschot van gelijk, er zouden meer mensen zich zo kwaad moeten maken als u. Misschien dat er dan een verandering ten goede komt. U kunt het ook zo prachtig verwoorden. Jammer dat u er enkel gelijkgestemden mee bereikt.
  Desalniettemin wens ik u een fijn weekend toe na dit afblaasgebeuren.

  Like

 13. scherpschutter1943 zegt:

  Drs. Schilder. Ik had het verdomd zelf geschreven kunnen hebben. 100% met u eens. Dus, een 10 met een griffel en een zoen van de juffrouw (nou is scherpschutter1943 geen juffrouw maar is dit figuurlijk bedoeld) Voor degenen die te stom zijn om te weten wat figuurlijk is, je moet dit niet letterlijk opvatten

  Geliked door 2 people

 14. Snappie zegt:

  Ik geloof dat het kartel in den haag ons bedonderd, eerdaags op een feest sprak ik met iemand die zich had laten vaccineren. Daar haakte ik op in en zij was verbaasd over mijn visie ,tja zeg ik dat komt niet van tv journaal. Heb haar de boodschap meegegeven dat de spuiten ongezond zijn. Aan het eind van het verhaal zou ze bidden voor die mensen die zijn geraakt door het kwaad. Als antwoord gaf ik, ik bid niet voor de duvel en zijn trawanten, goedenavond mevrouw.

  Like

  • karton zegt:

   @ Snappie op 7-1-2023 om 15,14 u.
   Dat was een kut-feest, Snappie !!

   Geliked door 1 persoon

   • BosscheBol zegt:

    Karton 10:45 (daar kan ik geen antwoord meer geven)
    Helemaal mee eens:
    wat is de zin van het leven ?
    “het in stand houden van de menselijke soort”.

    Inderdaad, zo simpel is het en ook zo wreed. Geen god, geen hemel, geen hel.

    Geliked door 1 persoon

 15. Kans zegt:

  Dit gelezen te hebben, zou je spontaan in huilen uitbarsten, zo waar wat hier staat, prachtig verwoord waar wij in terecht zijn gekomen, hoe komen wij hier weer uit is de vraag, inderdaad door nergens meer aan mee te doen en alles boycotten, maar o zo moeilijk, de energieprijzen door het dak, dus ben je bijna aan je zelf verplicht om te verbouwen en een warmtepomp aan te schaffen, en die achterlijke monsterlijke zonnepanelen op je dak te leggen, liefst zou ik willen vluchten, maar ja waar naar toe, het liefst trek ik ter strijde en schiet dat gajes overhoop, maar ja, volgens mij woont Soros een eindje van mij vandaan, dus niet mogelijk, een wereldelite eenheid vormen door middel van een crowdfundingplatform, die een nieuw soort wereld regering moet vormen om al die kwaadaardige etterbakken om zeep te kunnen brengen die de wereld bedreigen met hun satanische daden, aangestuurd door een platform van leiders die gecontroleerd worden door andere leiders om toch vooral corruptie en machtswellust kan worden uitgesloten.

  De tweede Wereldoorlog was volgens mij nooit begonnen als de geldschieters om zeep waren geholpen, dus misschien kunnen wij hier eens mee beginnen, Soros , Rotschild, Lauryn Fink en zijn andere bankiersvrindjes, zal het vast een stuk rustiger worden op deze wereld, wie weet is dit een idee wat opgepakt kan worden door mensen die er werkelijk toe doen en het goed bedoelen met de mensheid !

  Like

 16. lone zegt:

  goed stuk
  op éen kleinigheid na :
  in alle profeten legt God uit dat het eden paradijs in de andere werkelijkheid ligt … en dat het de bedoeling is dat wij [iig velen van ons] daar weer terechtkomen — spoedig

  jij “wilt iets van dit leven maken” :
  ik wens je veel sterkte daarmee op deze vervloekte planeet met al die gekkigheid welke je zelf allemaal opsomde .

  Like

 17. Ravian zegt:

  “Alleen daarom al zou (illegaal) vuurwerk als verboden wapenbezit onder de wapenwet moeten vallen…”

  Misschien moeten we eens stoppen met gereedschap te verbieden en in plaats daar van degenen die gereedschap misbruiken aanpakken…
  Ik vind het namelijk wel prettig om met bestek te eten, en hamers en schroevendraaiers, ook moordwapens in de verkeerde handen, zijn zo af en toe ook wel handig eigenlijk.

  Het zogenaamde “geloven” is verder een miserabele vervanger voor “weten”.
  Het is het domein van de dommen, van de luien en gemakzuchtigen, van de hersenloze nitwits.
  Verder zijn “gelovigen” het onnozele voetvolk van de kwaadwillende, en daarom een bedreiging voor de samenleving.
  De weg naar de Darwin Award is geplaveid met “geloven”.

  Geliked door 1 persoon

 18. Republikein zegt:

  Vraag het me regelmatig af, ben ik abnormaal?
  Gaslighting?
  Mmmwwaaahhh…… intelligentie…..

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s