Professor Evelien Gans (linkse beroeps-Jodin) en Els Borst (verstandig over euthanasie) doen samen dom over Wilders en de PVV (+ updates)

Screenshot_24

(Door: Martien Pennings)

U weet:  wie niet tot de gesubsidieerde quasi-linkse monocultuur hoort, heeft de keus tussen provoceren of niet gehoord worden. En die provocatie moet al in de titel, want dan heb je althans kans dat ze je een keer googelen. Dus ik provoceer regelmatig. Zie hier bijvoorbeeld een eerdere provocatie uit mijn verdorven geest richting Evelien Gans.

Voor de goede orde: Els Borst zei niks over Wilders, maar zat samen met de islamofiele Petra Stienen op de achtergrond van Meindert Fennema en als die iets zei tot verdediging van Wilders, begonnen de beide dames minachtend te ginnegappen.

Waarover heb ik het? Over de discussie deze zondag tussen Meindert Fennema en Evelien Gans in Buitenhof over de verhouding tussen Israël en de PVV. Met als aanleiding het “prinsenvlag-incident” op de PVV-demonstratie in Den Haag op zaterdag 21 september en het feit dat een paar PVV-kamerleden vervolgens zo’n vlaggetje op de kleding hadden gespeld. 

Kijk vanaf 19:05 tot 31:50, bijna 13 minuten dus.

Wat is dat toch wonderlijk, die domheid en ongeïnformeerdheid van mensen als Els Borst inzake Israël. Op haar eigen terrein weet ze uitermate verstandig te redeneren, zoals men kan constateren in het interview direct voorafgaande aan de discussie tussen Fennema en Gans. Het arrogante gegeit van Els Borst (1932) op de achtergrond getuigt van de kracht van het hersenspoelende effect inzake Israël en de islam van de mainstream-media sinds de machtsgreep van “de 68-ers” en hun multikul-ideologie.

Evelien Gans (1951) en Petra Stienen (1965) zijn gewoon onderdeel van dat hersenspoelende cultuur-monopolie van die “68-ers”. De volgehouden liefde van die generatie en van hun kloons voor het oudste en nieuwste nazisme ter wereld, de islam, en de haat tegen de enige humane democratie te midden van die zee van barbarij, Israël, heeft een psychologische achtergrond. Daarop  ben ik elders ingegaan. Voor een Jodin als Gans komen daar nog zwaarwegende psychologische factoren bij, die men kan samenvatten als: Stockholmsyndroom.

En nu die discussie zelf.

Nadat discussieleider Pieter-Jan Hagens erop gewezen heeft dat er al eerder een “rel “ is geweest met prinsenvlaggen voor de ramen van de PVV-fractie in Den Haag, zegt hij:

“Is het opnieuw een provocatie of zit er meer achter?”

Hij had ook kunnen vragen: is dit een provocatie of een legitiem gebruik van een symbool uit het nationale verleden?

Nee, het is meteen al een provocatie waar misschien nog veel meer slechtigheid achter zit.

Hagens opnieuw: “Is het iets om je over op te winden of iets wat je beter kunt laten passeren.”

Implicitum: je moet misschien zo’n foute provocatie geen aandacht geven.

En dan is dus meteen duidelijk waarom de PVV heeft geweigerd deel te nemen aan de discussie in Buitenhof zoals Hagens netjes meldt.

Gans kopt de voorzet vanaf de linkerflank van Hagens meteen in. Ga die riedel zelf maar afluisteren, maar het komt neer op: extreme nationalisten, die PVV-ers, die net als de NSB-ers wel eens even gaan bepalen wat de nationale geschiedenis is, wie zich een echte Hollander mag noemen en “de anderen” dan gaan uitsluiten, bijvoorbeeld Joden.

Ja, dat mag Gans allemaal zeggen.
Net zoals Pechtold in de Tweede Kamer Wilders voor een nazi mag uitmaken en als Wilders dan kwaad wordt, dan heeft Wilders het gedaan.

Mevrouw Gans gebruikt in die korte riedel drie maal het woord uitsluiting.
Als je nou toch ooit een gotspe hebt gehoord!
Wilders en de PVV: dat zijn de óprichters van het cordon sanitaire!

Gans:  “( . . . ) en als je  dan ziet dat Martin Bosma in zijn boek zegt dat die prinsenvlag zou moeten wapperen op gebied dat is bevrijd van de islam, zie je daar dus uitsluiting bij uitstek.”

Daar heb je gotspe nummer twee! Joden uitsluiten enerzijds en anderzijds de islam definiëren als een totalitaire, antihumane, algemeen racistische en antisemitische ideologie, is ongeveer precies net zoiets als hetzelfde.

Prinsenvlag is in de ogen van Gans nog veel meer: namelijk samenwerking van de PVV met allerlei rechts-extreme organisaties in heel Europa, en dat betekent, zo meent ze, nog maar eens uitsluiting, algemene discriminatie, discriminatie van moslims, racisme, Holocaustontkenning en antisemitisme.

Wéér die starnakelse stupiditeit van de gelijkstelling van islam en Jodendom. Het wil maar niet doordringen dat je dan niet alleen een volstrekt kwaadaardige ideologie gelijk stelt aan een humane gewetenscultuur, maar dat je Joden gelijkstelt met Jodenvervolgers. Het is hetzelfde als het kritiseren van nazisme net zo erg vinden als het vervolgen van Joden door nazi’s.  De pervertering door Gans, en niet door haar alleen, is dermate driedubbelovergehaald dat-ie bijna niet meer rationeel te vatten, niet meer verbaliseerbaar is.

Overigens heeft ze op één punt  . . . eh . . . . wel een punt. Er zitten moeilijke kantjes zowel aan het Front National, als de FPÖ als ook het Vlaams Belang.

Gans: “Men [de leiding van die partijen] probeert die antisemitische veren af te schudden. Dat lukt voor de achterban heel wat minder. Ook allerlei gevallen van Holocaustontkenning, ook bij het VB, niet lang geleden.”

Dat klopt. Ik zelf heb bijvoorbeeld het hardnekkige antisemitisme bij een deel van de achterban van het Vlaams Belang onderschat. En ik heb de wil om dat te bestrijden bij de leiding van het Vlaams Belang  óverschat. Dat is niet vanwege antisemitisme bij die leiding van het Vlaams belang, maar uit angst voor stemmenverlies, want ik schat dat een kwart van de aanhang van het Vlaams Belang antisemitisch is. Maar er zijn krachten, ook in de top van de partij, die alles proberen om die antisemieten te neutraliseren, ook al kon een halve gare VB-er inderdaad, net zoals Gans zegt, recentelijk ongestraft een stukje antisemitisme en Holocaustontkenning publiceren.

Nadat Gans aldus, via de pogingen van de PVV om zich met inderdaad soms wat dubieuze partijen in Europa te associëren, de PVV antisemitisme heeft aangewreven, gaat ze ertoe over het “filosemitisme” van de PVV en Wilders verdacht te maken.

Wilders, zegt ze, profileert zich als filosemiet en verdediger van Israël, maar dat is opportunisme. Wilders en die ander Europese partijen gebruiken hun pro-Israël-standpunt als middel om zich te profileren.

Eerst gaat professor Gans op een domme manier geleerderig-filosofisch doen over dat filosemitisme. Joden zijn gewoon mensen, zegt ze. Waarachtig?

Ze citeert een gedichtje van de papa van Ischa Meijer: “Erger dan haat die beledigen kan, is vriendschap waartegen ik mij niet verdedigen kan.”

Tsja, daar had de PVV op die demonstratie ook last van, van de opgedrongen vriendschap van misschien wel foute Voorpost-types die de vlag van de Geuzen en Willem van Oranje misbruikten.

Gans: “( . . .) je kan namelijk niet van ‘de Joden’ houden, Joden zijn namelijk mensen van vlees en bloed, met goeie en slechte eigenschappen.”

Tsjonge! De Jood als mens! Het moet niet gekker worden! Nou ja. Naast Jaap Hamburger en Harry de Winter is domme Gans inderdaad het levende bewijs dat je ook driedubbelovergehaald perverterende en uit hun nek kletsende Joden hebt.

Filosemitisme is dus iets verdachts en de Israëlliefde van Wilders deugt ook al niet, gaat Gans verder.

Een van de bewijzen die ze daarvoor aanvoert luidt: Wilders is erg selectief in zijn Israël-liefde  want hij houdt alleen van rechtse en “extreem-rechtse” Israëli’s.  Dus die les dat Joden net mensen zijn, was niet voor Wilders bestemd, begrijpen we nu. Wilders wist dat al!

Verdere bewijzen dat Wilders Israël alleen maar gebruikt? Ja! Dat ritueel slachten!

“Met als dieptepunt Dione Graus, die het systematisch had over ritueel martelen en dus weer de moslims en de Joden gelijkelijk als en woestijnvolk presenteerde.”

Wie aan dit gelul van de hoogleraar nog een kop of staart kan ontdekken, mag zich melden.

Nog één gotspe van de professeuse tot slot. Gans:

“Er is een verschuiving opgetreden. Vroeger was Israël een troetelkind van links. Er is een verschuiving gekomen in de Israëlische politiek, heel duidelijk, die is enorm naar rechts opgeschoven en dus kan rechts en extreem-rechts zich nu met Israël identificeren.”

Het is dus niet zo dat “links” geestelijk geheel van het padje is geraakt en een nazistische ideologie als de islam is gaan omarmen. Het is dus niet zo dat “links” de parasitaire Palmaffia’s van Hamas en Fatah  zijn blijven steunen tegen de zich steeds hoger opstapelende bewijzen dat gezegde Palmaffia’s géén vrede willen maar de vernietiging van Israël. Nee, het is anders. Degenen die dit langzamerhand onder ogen zijn gaan zien die zijn “extreem-rechts” geworden.

Gansje, Gansje toch! Als ik niet zeker wist dat je hoogleraar bent geworden omdat je precies paste in het multikulgelulprofiel dat sinds de oliechantage-crisis van 1973 vereist is, zou ik denken dat ze je aangesteld hebben omdat je een Jodin bent. Nee, je bent linkse Jodin, met de nadruk op links, en dat is doorslaggevend. Caroline Glick, ook Jodin, gaan ze echt niet aanstellen in Nederland. Linkse monoculturalisten, het zijn net mensen, zeg ik altijd maar.

Ga eens kijken, Gans, naar dit filmpje over de nazi-methodes die de “Palestijnen” al zelfstandig vanaf 1920 en vanaf  1941 met steeds meer hulp van de nazi’s in Palestina hebben toegepast. Dat is mijn aanbeveling,  maar ik heb geen enkele illusie, professor, dat je de intelligentie hebt om te gaan beseffen hoe krankzinnig en dom je gezwets in Buitenhof van zondag 29 september 2013 is geweest. Want als je op die post zit, met zoveel mogelijkheden je te informeren, en als je daar zó goed voor betaald wordt en je scheidt toch consequent dit soort gevaarlijk gewauwel af, dan ben je on-Joods dom.

UPDATE  NUMMER 1 (1 OKTOBER 2013):

In bovenstaan stuk staat deze zin: “Zie hier bijvoorbeeld een eerdere provocatie uit mijn verdorven geest richting Evelien Gans.”  Wie de link aanklikt vindt de aankondiging van een analyse van een stuk van Gans in de NRC van 8/9 januari 2010. Ik heb die analyse inderdaad geschreven en indertijd (januari 2011) op AmsterdamPost gepubliceerd, maar door het overlijden van Jaap Mollema is dat stuk van het internet verdwenen. Inmiddels heb ik het teruggevonden en op mijn eigen archiefsite gepubliceerd.

UPDATE  NUMMER 2 (1 OKTOBER 2013):

Op de avond van de zondag dat ik bovenstaand stuk publiceerde, kwam Brandpunt met een uitzending waarin de relatie van Geert Wilders en dus de PVV met de Oostenrijkse FPÖ van Strache werd behandeld. Daarin werd hard bewijs geleverd van het uitermate foute en antisemitische verleden van deze Strache. Joost Niemöller publiceerde op zijn eigen site een stuk waarin die uitzending van Brandpunt “bagger” werd genoemd. Niemöller schrijft over het algemeen prima, maar dit stukje van hem was zelf bagger: hij maakte de personen die aan het woord kwamen in de docu van Brandpunt verdacht, maar ontkrachtte geen van de harde bewijzen van Straches antisemitische verleden.

Wilders ging bij deze Strache op statiebezoek in Wenen en twitterde vervolgens dat hij hem zo’n indrukwekkende man vond. Dan ben je of  incompetent of zelf fout. Ik houd het op incompetent, een onbekwaamheid waarvan de PVV al veel bewijzen heeft geleverd en waarvan ik de partij en zijn leiders soms persoonlijk  heb proberen te weerhouden.

Ik zal dat concreet maken: Martin Bosma hád me al een paar keer onbeschoft behandeld toen ik hoorde van de pogingen van de PVV te gaan samenwerken met het Vlaams Belang. Ik wilde hem waarschuwen dat de PVV in de publiciteit de eis zou moeten stellen dat het Vlaams Belang publiekelijk en structureel afstand zou moeten nemen van dat deel van zijn achterban dat anti-semitisch is. Ik schat dat deel op rond een kwart van VB-kiezers.  Ik had Bosma willen zeggen dat er in de top en in het middenkader van het VB genoeg krachten zijn die in dezelfde richting werken. Maar toen Bosma me eindelijk belde en ik zei dat ik een kwestie aan de orde wilde stellen die niet telefonisch maar mondeling en van aangezicht-tot-aangezicht besproken moest worden, had-ie het te druk.

In de reportage van Brandpunt probeert Fons de Poel één enkele vraag aan Wilders te stellen, namelijk waarom hij die Strache zo top vindt. Wilders beent gewoon door, zoals hij altijd dóórbeent, of er nou vriend of vijand aan zijn jas trekt. Ik ben het autistische gedoe van de PVV zat en de partij krijgt daarom alléén al niet eens meer mijn stem. Maar vooral ben ik klaar met een partij die, naar ik hoop uit domheid, met in elk geval één antisemitische  partij in Europa samenwerkt.
_______________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, antizionisme, Appeasement, Desinformatie, Dhimmitude, Geert Wilders, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, Linkse joden, Linkse Kerk, mainstream-media, Naïviteit, Nationalisme, praatjesmakers, PVV, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

270 reacties op Professor Evelien Gans (linkse beroeps-Jodin) en Els Borst (verstandig over euthanasie) doen samen dom over Wilders en de PVV (+ updates)

 1. Republikein zegt:

  Waar hebben sommige mensen hun “titel” opgehaald, en wat kost dat dan,zei de warrige!

  Like

 2. Prima geschreven Martien ik zat er ook tenenkrommend naar haar te luisteren. Zoals ik al schreef heeft ze precies het tegenovergestelde bereikt wat ze wilde bereiken.
  http://www.scribd.com/doc/171851255/Nieuwsbrief-1-Oktober-2013 … Nieuwsbrief 1 Oktober 2013

  Like

 3. Republikein zegt:

  Ook nog flashback, godsamme !

  Like

 4. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Ja, Els Borst is zeer verstandig over euthanasie. Godsdiensten en politieke ideologieën, die makkelijk denken over abortus, maar euthanasie ten strengste verbieden, ontwrichten de samenleving en zichzelf. Wat betreft oliechantage-crisis, Iran, Saoedi-Arabië, en Qatar vernietigen elkaar, tenzij zij een nieuwe ideologie omarmen, die door mij geleverd wordt. In deze ideologie moet de olie alsmede grote hoeveelheden geld overgedragen worden aan de juiste mensen in Europa.
  Voor de goede orde, het verbod op ritueel slachten was een initiatief van de Partij voor de Dieren…
  Een leuk denkertje voor Evelien Gans; welke Joden hebben volgens de linkse ideologie wit privilege?

  Like

  • luckybee zegt:

   Dit heeft Jezus Christus over joden die bij ons wonen gezegd:”
   Lukas 10,1-20

   Uitzending der zeventig
   1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.

   2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

   3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

   4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg.

   5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!

   6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren.

   7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis.

   8 En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt.

   9 En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

   10 Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt:

   11 Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.

   12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad.

   13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.

   14 Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden.

   15 En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.

   16 Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.

   17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.

   18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

   19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

   20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
   Alles wat wij serveren en eten, is ook voor Joden Kosher.Alles achterlaten dus ook het Jodendom.Tenminste is dat wat Jezus Christus zei;dwingen echter, doen wij niemand

   Like

 5. Republikein zegt:

  Gansje, uit je koppie leren en de hele dag opzeggen met je broekie over je hoofd!
  http://www.answering-islam.org/Dutch/moeslim/moeslim16.htm

  Like

 6. Sprx zegt:

  Hear hear hear !!!

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Ach, Martien, je moet volgens mij ook niet vergeten: Die Evelien Gans zit qua identiteit al min of meer in een schemerzone: Joods bloed heeft ze van vaderskant. Is ze dus half-Joods? Misschien ook nog niet eens want de officiële bloedlijn loopt bij de Joden via de moeder. Dus, niet waar? Waar stà je dan precies, qua afkomst? Dan is het misschien nog maar het beste om het over een andere boeg te gooien en je zelf maar als links te profileren. Dan kun je eveneens anti-nazi zijn (Alhoewel……Wij hier hebben laatst nog vastgesteld dat de nazi’s eigenlijk…. Enfin, weten zij veel) Goed, zij is dus links, wat weer inhoudt dat ze niet anti-Islam kan zijn dús is ze automatisch Anti-Wilders en Anti-PVV. En om dàt te rechtvaardigen gooit ze zich weer in de wonderlijkste kronkels om Wilders’ pro-Israël sympathieën als oneigenlijk te kwalificeren waarbij ze dan tenslotte weer uitkomt op ‘extreem-rechtse Joden.’ -Ja, je bent links of je bent het niet. Wannabe-links. En tenslotte kun je met een schijn-argument als “Joden zijn ook maar gewone mensen” eveneens alle kanten op. Kortom, volgens mij weet het mens zelf niet goed, wààr ze nou eigenlijk staat.
  Verder vind ik het nogal spijkers op laag water zoeken van dit soort figuren om voortdurend over die “Prinsenvlag” te beginnen, waar de NSB destijds toch ècht een eigen, officiële vlag heeft gehad, die
  er totaal niet op leek. Maar ja, díe kon op de Koekamp niet worden gespot, dus klampen ze zich hier maar aan vast, bij gebrek aan beter. Het is allemaal zeer kleinzielig -Wilders zou dus zelf zeggen: “miezerig” gedoe, ook van dit mens, dat gemakshalve maar over het hoofd ziet, dat ze impliciet een ideologie zit te verdedigen die haar eigen vader naar het leven had kunnen staan, evenzeer als de nazi’s. Jij noemt haar “Beroepsjodin.” Ik moet bekennen, dat ik zelfs dààr mijn twijfels over heb.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   LINKSE beroepsJodin noem ik haar, Theresa, zelfs al in de kop van mijn stuk.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Volgens mij geldt dat alleen voor de joodse religie, dat je als jood wordt beschouwd, via moeder,s kant . Verder heb ik ook joodse kennissen, en sommige van hen, vinden het niet prettig als je b.v. over Jood of Joden hebt. Ik kan het niet goed uitleggen. Het heeft mischien te maken met bepaalde connotaties aan die woorden vroeger. Maar b.v. zo,n woord “beroeps-jodin”, doet mij ook een beetje …….c.c.c ( kan niet beschrijven ) Al begrijp ik de gedachte erachter natuurlijk heel goed. Wat die prinsen-vlag betreft ( dat was toch ook de normale vlag in vroeger tijden, tijdens de NL-republiek ?? ), ze zullen alles aangrijpen om Wilders in kwaad daglicht te stellen. Gisteravond weer bij brandhout op TV. worden weer allerlei “ver-weg-toestanden” van neo-nazi,s in Oostenrijk erbij gehaald. Ik heb ze nooit eens horen zeggen over Wilder,s sympathien voor Israel als ze over anti-semitisme beginnen. Dat soort programma hoor ik ook verder niet af, luister zo nu en dan eens “hapsnap” zogezegd.

   Like

  • win zegt:

   haar moeder is ook van joodse afkomst, zij het van vaders kant.

   Like

 8. Ben wel blij dat Meindert Fennema er zat. Anders had mevrouwtje Gans nog langer onzin kunnen uitkramen. Die was het totaal niet eens met mevrouwtje Gans. Is mevrouwtje Gans eigenlijk lid van Een Ander Joods Geluid? Want dat zou een hoop verklaren

  Ze noemde de Front National en de FPO extreem-rechts. Dat klopt niet, omdat extreem-rechts tegen democratie is. Rechts-radicaal kun je ze wel noemen, maar met rechts-radicaal is helemaal niet gevaarlijk en is ongevaarlijk. Radicale liberalen en het radicale midden is ook niet gevaarlijk dus rechts-radicalen ook niet.

  Like

 9. Harry zegt:

  Duidelijke taal en een goed verhaal !
  Ik kan er niet genoeg van krijgen , super !

  Like

 10. Republikein zegt:

  Mensen van vlees en bloed,hoezo?

  Like

 11. Martien Pennings zegt:

  En nou heb ik zelf zojuist een uitzending van Brandpunt gezien, gewijd aan die Strache van de FPÖ en daaruit blijkt toch wel heel duidelijk DAT DIE STRACHE EEN FOUTE MIJNHEER IS en dat Geert Wilders toch echt getwitterd heeft, na een gesprek met die Strache, dat hij hem indrukwekkend vond en dat Fons de Poel aan Geert Wilders de vraag stelde waarom hij Strache zo geweldig vond en dat Geert Wilders snel doorbeende terwijl hij toch van tevoren ruim de tijd nam om PowNieuws te woord te staan. Zo gauw die uitzending online staat, zal ik de link geven. Mijn voorlopige oordeel: hier zit Wilders flink fout.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Martien Acht jij Brandpunt dan zoveel betrouwbaarder dan wat jij het NON-journaal noemt?
   Wat, als deze berichtgeving ook weer ‘gekleurd’ blijkt? Maar goed, ik wacht jouw link af.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Precies mijn reactie Theresa! Je kunt toch op je klompen aanvoelen dat Brandpunt alles in het werk gesteld heeft om de Europese bondgenoten van Geert te verguizen!! Een buitenkansje!

    E.J.

    Like

  • Martien Pennings zegt:

   Hier is de link: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1368553
   Kijk vanaf 14:00.
   Ja, Theresa, ik sla Brandpunt hoger aan dan het NON-journaal.
   En het bewijs dat ze rond Strache leveren in deze docu is hard.

   Like

   • meneertje zegt:

    Ik heb de uitzending ook gezien en ik ben het met Martien Pennings eens.
    Aan die Strache zit inderdaad een kwalijk luchtje.

    Daaruit volgt echter volgens mij niet automatisch dat Wilders op geen enkele wijze met hem zou mogen samenwerken.
    Het grote doel van Wilders is een samenwerkingsverband te vormen tussen partijen in alle landen van de E.U. die sterk tegen deze E.U. zijn gekant.
    En dan gaat ’t er maar om hoe groot je het kwaad van de E.U. acht.

    Het doet mij denken aan het verzet tegen de Duitsers tijdens de bezetters (nee, dit wordt volgens mij geen godwin!; ik vergelijk geen personen, doch slechts politieke afwegingen).

    De meeste Nederlandse verzetsmensen hadden niets met het communisme.
    Toch aanvaardden zij de communisten in het verzet als medestrijders.
    Omdat op dat ogenblik het nazisme van de bezetters subjectief een groter kwaad
    was dan het communisme.
    En zo kan ik mij voorstellen dat je op het ogenblik de E.U. een zó groot kwaad acht dat je desnoods ook medestanders in de strijd accepteert die zelf ook niet helemaal fris zijn.

    Persoonlijk ga ik wel mee in dat standpunt, mits “niet helemaal fris” niet betekent “uitgesproken verwerpelijk”.
    Waar je precies de grens moet trekken, is in dergelijke gevallen moeilijk te bepalen.
    Het gaat altijd om een subjectieve keuze.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Martien, 00.27u.Oké, Martien, Ik heb de betreffende documentaire zoëven bekeken.
    Afgaande op deze ‘harde bewijzen’ zou Wilders er inderdaad beter aan doen, er nog eens goed over na te denken en alles zorgvuldig te overwegen.
    Maar wie zegt dan ook, dat hij dat op dit moment al niet doet?
    Zijn ontwijken van de vraag van Fons de Poel kan er even zo goed op wijzen, dat hij intussen eveneens zijn twijfels heeft (bijvoorbeeld doordat hij inmiddels iets meer te weten gekomen is, zou kunnen) en nu zijn houding eerst definitief moet bepalen, voor hij verantwoord kan reageren.
    Ook daarmee moet hij immers oppassen. Want, al sla jij Brandpunt, naar eigen zeggen, dan hoger aan dan het NON-journaal -en, begrijp me niet verkeerd, dat kun je best goed zien- dan nóg meende ik persoonlijk, uit deze documentaire een vreemd soort triomfalisme te bespeuren, als het ware iets zéér voldaans dat ze DIT nou eens hadden ontdekt. Jij weet waarschijnlijk beter dan ik, wat op dit moment de tendens is binnen de MSM èn trouwens binnen nagenoeg de hele politiek: Iedereen móet content zijn met het lidmaatschap van de EU en er màg geen enkele groep worden buitengesloten. En wat dat laatste betreft, ligt het met de Islam nu eenmaal moeilijker dan met het Jodendom -door hun streven naar algehele onderwerping. (Met de Roma ligt het óók moeilijker door hun uitgesproken anti-sociale wangedrag, maar zij zijn dan nog wat dunner gezaaid.) Enfin, buitensluiten màg dus niet, dus moet elke politieke partij die de vinger op de zere plek legt, monddood worden gemaakt. Dat is als het ware een opgelegde taak aan de MSM. En hier in Nederland is Wilders het doelwit. Je hebt de gang van zaken gezien bij de algemene beschouwingen, je weet, hoe het hier al jaren lang gaat: De PVV, als ze de reële gevaren aankaart, krijgt bij niemand gehoor. Je kunt duizend maal de gruwelen vanuit het Midden-Oosten op tafel gooien, ze kijken er systematisch van weg. De christen-democraten laten zich niet eens horen met betrekking tot de wandaden, gepleegd tegen christenen in Syrië en Egypte, evenmin als de SGP. -Over die laatste heb ik trouwens ook mijn eigen gedachten: Volgens mij zijn die hoofdzakelijk anti-Islam vanuit een doodgewoon concurrentie-motief: Bijbel versus Koran, Gods Woord versus Allah’s Woord, niets anders. Vanuit wereldlijk motief heeft de PVV als het er op aankomt,niets aan deze orthodoxe splinter. Ik vraag je, aan wie heeft de PVV wel iets? Niemand wil het gevaar voldoende onder ogen zien, zoals trouwens in alle landen van Europa, daar waar op dit moment een zekere mate van nationalisme, van bescherming van de eigen identiteit zo broodnodig is!
    Dús probeert Wilders (Hij probeert het althans, wie zegt hem dat na?) in Godsnaam aansluiting te vinden bij gelijkgestemde partijen in Europa. Die zijn er, zeker, maar ze vullen één en ander wel op hun eigen wijze in, dat is onvermijdelijk; het zijn juist géén eenheidsworsten, zoals de EU graag ziet, daar zit ‘m nou juist de kneep.In het verleden heeft Wilders al eens afgezien van onderhandelingen met het Vlaams Blok. Nu, met het Vlaams Belang, overweegt hij die alsnog. Prima, praten kan immers altijd. Met de Zwitserse nationalisten ging het wèl, met de Deense óok, heel goed zelfs. Met die Freiheit zou het prima gegaan zijn als die partij in Duitsland van de grond gekomen was. Met het FN -vooralsnog gaat het goed.Zelf zeg ik: Laten gààn; de dochter is niet de vader. Met de Engelsen…..Je weet zelf ook, dat Nigel Farage een tweeslachtige houding aanneemt; ikzelf zie veel meer in Paul Weston. En nu met de FPÖ…..Wilders vond de eerste kennismaking gunstig en dat kan ook best. Nu zijn er nieuwe dingen aan het licht gekomen, die best op waarheid kunnen berusten. En Brandpunt behandelt de zaken volgens jou waarheidsgetrouw, prima, maar Let alsjeblieft op dat triomfalisme dat ze dit mochten ontdekken, zeg ik nog eens! Dat is géén zuivere koffie!
    Wat ik er dus maar mee wil zeggen: Wilders tast uitwegen af omdat hij in Nederland met de meest realistische zorgen bij alle andere partijen geen póót aan de grond krijgt en in plaats van meteen maar te concluderen “dat hij hier flink fout zit”-gelukkig spreek je zelf van een voorlópig oordeel- kunnen we beter even afwachten hoe hij deze kwestie verder zal aanpakken.
    En laat de andere politici de hand maar eens in eigen boezem steken: Nooit, bij geen enkele kwestie hebben ze hem gelijk willen geven, ook al had hij het! En nu als pestende kinderen op het schoolplein staan juichen omdat ze hem op een fout menen te kunnen betrappen. En voor de MSM geldt uiteraard hetzelfde!
    We moeten ons niet laten verleiden door daarin mee te gaan, dat vind ik oprecht. Anders lopen we het risico, in dezelfde houding te vervallen als die media, die huichelachtig zeggen: Natúúrlijk ben ik niet anti-Israël, nooit gewéést. Maar een vriend wijs je op zijn fouten….
    Ja, ja. Dat geluid kènnen we intussen immers……

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ja, dat triomfalisme van Fons de Poel, niet eens “een vreemd soort triomfalisme” zoals jij schrijft , Theresa, maar een doodgewoon plat soort sensatie-triomfalisme.
    Maar ten eerste ga je, als je je huiswerk hebt gedaan, niet eens met zo’n figuur als Strache praten.
    Wilders heeft echter blijkbaar geen capabele, dan wel foute adviseurs, die hem hiervan niet weerhouden hebben.
    En als je ,lang nadat je over die Strache hebt getwitterd dat-ie zo indrukwekkend is, je huiswerk nóg niet gedaan hebt en als je dus géén antwoord hebt op een reporter die je een microfoon voor je neus duwt met de vraag “waarom vindt u die Strache zo geweldig, mijnheer Wilders” dan ben je of zelf echt fout of je bent incompetent, wat ik al langer vermoed.
    IK HEB HEEL VEEL GEDULD GEHAD MET WILDERS, MAAR NOU IS HET KLAAR: HIJ KRIJGT MIJN STEM NIET EENS MEER.
    Ja, Theresa, de tegenstanders zijn duizend-miljard maal erger.
    Ja, Theresa, de Amerikanen hebben samen met Stalin de nazi’s verslagen en daaruit blijkt dat je niet altijd kieskeurige kan zijn als het over bondgenoten gaat.
    Maar ik ben ervan overtuigd dat de afdeling-Strache in her Europese parlement tóch wel ongeveer in dezelfde richting zou hebben gestemd als de afdeling-Wilders.
    Daarvoor had Wilders niet op statiebezoek naar Wenen gehoeven.
    Ik heb álles geprobeerd.
    Nadat Martin Bosma me een aantal keren had geschoffeerd, heb ik nóg een keer geprobeerd – toen Wilders bezig was contact te zoeken met het Vlaams Belang – Bosma te spreken te krijgen, omdat ik wéét dat een schatting van een kwart antisemieten in het VB waarschijnlijk nog te laag is.
    Ik had hem willen waarschuwen.
    Ik concludeer dat ze te hardleers zijn en ik ben er klaar mee.
    Want er is één ding wat ik never-nooit-niet zal dulden: Jodenhaters in de rijen van mijn medestrijders.

    Like

   • Ik Heb Er Zo Genoeg Van zegt:

    Ik heb zo juist de uitzending bekeken.
    Als alles waar is zit er een luchtje aan de FPö maar ook niet meer dan dat.
    Ik vind het nog wel mee vallen wat ik kwalijker vind is dat onze zogenaamde morele goede mensen ons willens en wetens overleveren aan de grootste vijand van de mensheid.
    Ik ga volledig mee met boven staande reageerders.
    Laat ik het zo stellen als ik wordt bedreigt door de duivel en beélzebub kan mij redden dat láát ik mij door hem redden.
    Wat er daarna gebeurd zien we dan wel weer.

    Like

  • louis-portugal zegt:

   Martien als ik de cartoons bij Joop zie over Wilders???
   Hamas wil israël met de joden uitroeien staat in hun manifest en links Nederland lijkt het daarmee eens te zijn en geeft er zelfs geld aan.
   Zo zijn er veel meer voorbeelden van onze linkse politici met dezelfde achtergrond.
   Ik heb nergens kunnen horen dat Strache NU iets tegen Israël doet of zegt en waarschijnlijk staat er ook niets over in zijn programma anders hadden we dat zeker wel gezien.
   In dat filmpje zit duidelijk een stel oppositie zoals Peggeld en dat mens GANS.
   Wel valt het weer op dat het met betrekking tot Wilders weer veel msm commentaar geeft en als links dat doet kan het zonder nodig geluid.

   Like

  • Ik zou even met klèm op deze bijdrage willen wijzen:
   “Roelf-Jan Wentholt zegt:
   2 oktober 2013 om 07:11
   Strache heeft deze verklaring afgegeven nav die antisemitische cartoon:

   “Sachen gibt es. Manchmal verliert man völlig den Glauben an die Vernunft des politischen Mitbewerbers und mancher Journalisten. Seit Jahren kritisiere ich die Allmacht des Bankensystems, das auf Kosten der Bürger immer fetter und mächtiger wird. Und wenn ich einen Cartoon dazu verlinke, den ein anderer User gepostet hat, wird mir auf einmal Antisemitismus unterstellt. Das ist mehr als perfid. Immerhin war ich der einzige österreichische Parteiobmann, der etwa die Wiener Juden in Schutz genommen hat, als Israel vom Wiener SPÖ-Gemeinderat Al Rahwi übel attackiert wurde. Und es war ich, der den israelischen Vizeminister Kara als meinen Gast in Wien willkommen heißen durfte. Zudem vermitteln wir aktuell in Hebron zwischen Juden und Palästinensern, worüber mit unserem LAbg. David Lasar sogar in der New York Times berichtet wurde. Wenn ich Kritik an der Finanzwirtschaft platziere, dann kritisiere ich damit weder Juden noch Christen noch Muslime, Buddhisten und auch keine Atheisten, sondern die Kaste gieriger Banker, die den Rachen nicht voll genug bekommen. Ich habe von dem Cartoon noch zwei Versionen gefunden, eine mit italienischer Sprache auf einer Seite der SPD, eine auf englisch. Antisemitisch ist keiner für mich. Und für alle nochmal zum Mitschreiben: Ich dulde auch keinen Antisemitismus. Etwas mehr Sensibilität und auch Qualität täte dem einen oder anderen Journalisten und auch Politiker nicht schlecht.”

   Is dat een onvoldoende verontschuldiging? En waarom hoorden we dit niet bij Brandpunt?”

   Graag een link hierbij Roelf-Jan Wentholt en @ Martien Pennings… dit werpt toch wel een ànder licht op ‘de goede berichtgeving v Brandpunt’ is het niet?

   Like

 12. [img]www.infohit.nl/multicul/images/EvelienGansUva06.jpg[/img]

  Like

 13. Ben. zegt:

  Luisterend naar die mevrouw Gans, hoor ik al die andere linkse Joden. Zoals die van Tijns, Cohens, Wallages en noem maar op.Hoewel ik in hun tijd nog niet in het minst geïnteresseerd was in politiek, voelde ik met mijn klompen aan, dat die lui verschrikkelijk fout waren en nog steeds zijn. Werd en word onpasselijk van ze zelfs. Dat gevoel heb ik echter beslist niet bij Netanjahoe. Maar laat ze maar doorgaan met het zwart maken van de PVV, en met name Wilders, want dat maakt me iedere keer weer duidelijk dat de PVV helemaal mijn patij is.
  Goed artikel overigens M. Pennings.

  Like

 14. Avidia zegt:

  Als ze Wilders maar kunnen pakken, linksom, rechtsom, maakt niets uit, wat een vreselijke vrouw.
  Wilders heeft het altijd opgenomen voor Israël, stank voor dank zou ik zeggen. Hebben jullie het gezicht van de presentator gezien, hij zat te genieten, en laat die vrouw snel terug gaan naar haar land, wij zitten hier niet op haar te wachten.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Gans is héél erg Nederlands, hoor, Avidia.
   Welk land zou “haar land” moeten zijn?
   Israël is het alvast niet, met al die rechtse Joden.
   Dus ik stel voor dat we haar gewoon laten blijven.

   Like

 15. Republikein zegt:

  Bitter sweet, voor wat het waard is,maar erg hard op de man af zonder gele kaart, want,gossie, het is allemaal waar, unieke vertaling van deze wan vertoning. Cheers!

  Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  Heb me gistermiddag wezenloos geërgerd aan het optreden van E.Gans in Buitenhof.
  Ze deed bijna exact hetzelfde als mannetje Pechtold op 25-9 jl. deed, Wilders en de PVV
  subtiel uitmaken voor iets dat ze niet zijn, namelijk nsb-ers.
  Fennema lulde nog half met Gans mee: hij wist te melden dat het gebruik van de Princevlag
  door een paar PVV-leden als een provocatie moest worden gezien.
  Heb me nooit gerealiseerd dat(middels een vlag, wat dan ook) opkomen voor je eigen land, zoals de Geuzen in een grijs verleden deden, als een provocatie moet worden gezien.
  De stakker zou ’s beter moeten rondkijken als hij in NL buiten de deur is: sedert het kabinet Den Uyl wemelt het hier van de provocateurs, islamitische provocateurs bedoel ik.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @G.Deckzeijl: 04.12. uur. Helemaal waar Gerrit. Ik vind het een grove schande, dat juist “de ware vaderlanders”, de “patriotten”, nu constant worden afgebrand en gedemoniseerd, door de volledig linkse omroepen en de pers. Na de vuile streek van Pechthold, afgelopen woensdag bij de Algemene Beschouwingen, en de reactie van Geert Wilders daarop, voelde ik al dat daar narigheid van moest en zou komen. Zeker nu de VVD en de PvdA het slecht doen in de peilingen!

   Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Voor degenen die het niet gezien hebben!!!!

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   Wat een vileine vrouw is die mevrouw Gans toch! Ik zal het nader duiden wat ik bedoel, van LINKS en de LINKS-LIBERALEN, LIBERALEN en CHRISTEN-DEMOCRATEN, die vinden het geen enkel probleem, dat Turken die met de Turkse vlag zwaaien, en puur nationalistisch Turks wensen te zijn. Dan een D66, die weigeren de GENOCIDE op Armeniërs te erkennen. Wat een hypocriete vrouw is dat toch die Gans, mogen wij dan niet TROTS zijn op ons VADERLAND, neen dat mag van de PROGRESSIEVEN NIET. Alle multiculti wordt door deze HUICHELAARSTER op het schild geheven, en dan de gotspe om Wilders te beschuldigen van anti-semitisme. Als deze madam als voorbeeld dient van de zgn. academici, dan kan ik alleen constateren dat het universitair onderwijs afgezakt is naar een zeer bedenkelijk niveau! Wat een droevige gans, is deze mevrouw Gans! Dhr. Fennema vond ik meer to the point!

   Like

  • nn zegt:

   Van die Evelien Gans zou je accuut antisemiet worden, wat een krom gepraat! Ze ziet er ook nog zo typisch joods uit……ze maakt alle vooroordelen tegen joden waar!

   Like

 18. Wim Jansen sr zegt:

  Over dementie, zionisme en veranderde persoonlijkheden.

  De ex min. van volksgezondheid heeft m.i. volkomen gelijk als zij het KNMG terecht wijst.
  Want hoezeer je ook “veranderd” door o.a. ouderdomsziekten je persoonlijkheid (identiteit)
  blijft onveranderd. Jansen is Jansen niet meer, is dus onmogelijk.
  Zij (Els Borst) is ouder geworden, maar m.i. nog steeds charmant en super intelligent.

  Als je in de kibboets* wordt ingehamerd dat de Palestijnen niet deugen, al helemaal niet als zij
  Allah omhelzen is het dus niet vreemd dat Wilders zijn opvatting over de Islam, hoewel nu wat getemperd nog steeds gestand doet. Ook de pseudo schijn van pro Israel verbleekt bij hem en zijn directe omgeving momenteel, want met Bulgaren en Roemenen als politieke afzetstrategie
  is op dit moment meer winst te behalen bij zijn electoraat, hoopt hij.
  Fennema weet dat natuurlijk ook maar wil geen afstand nemen, de biografie en andere publicaties moet natuurlijk wel verkocht worden.
  Zo zie dat je van de Rode Jeugd via de CPN, en de universiteit naar GL ook aan verandering onderhevig bent, van arbeider naar biograaf/romancier is ook een heel traject.
  Maar de “Friese” persoonlijkheid van stijfkop niet, ook al werd Fennema wat rood in het gelaat
  en de irritatie tijdens het debat bij hem duidelijk toenam. Dat moment was dus een score voor Gans.
  * Over deze Wilders periode is weinig of niets terug te vinden in al reeds gepubliceerd materiaal.

  Democritus wist het wel, alles is altijd aan verandering onderhevig, niets blijft hetzelfde etc.etc.

  De aanstaande Februari herdenking (25ste) is wellicht en mooie gelegenheid voor de debaters en andere om daaraan deel te nemen en de meningen nog eens uit te wisselen.

  Wim Jansen,
  heeft Borst eens op het ministerie ontmoet en is met Fennema ooit op vacantie geweest.

  Like

  • Petrossa zegt:

   nou heb ik jaren in een kibboetz gewoond met mijn israelische vriendin, maar van een anti-palestijnse ‘opvoeding’ is mij nooit iets opgevallen. Wellicht dat dat voorkomt in extremistische kringen, maart dat is zeker niet de meerderheid van Israeli’s.
   Dit is dus weer zo’n ‘ik heb gehoord van’ kletsverhaal.

   Wat er wel aantoonbaar bestaat is antisemitisch lesmateriaal in cisjordanische scholen.

   Like

 19. Wachteres zegt:

  Wat mij mateloos irriteert is NIET dat Wilders aan het uitzoeken is met wie hij in Europees verband contact kan hebben om Europa te dwingen een einde te maken aan de dictatoriale communistische EUSSR, hoeveel te meer, hoeveel te beter.

  Wat mij mateloos irriteert is het feit dat Wilders dat linkse tuig op de TV hun gang laat gaan.
  Is er niemand binnen de PVV die, ook al is het tegen de stroom in, zijn of haar woord kan doen?
  Alleen al het feit dat ze de GORE MOED hebben om andere partijen, buiten hun eigen landverraderlijke linkse partijen, te beschuldigen van anti-semitisme en vormen van extremisme.

  Wat te denken van honderdduizenden fundamentalistische moslims in heel Europa, die links stemmen omdat ze door dat schorriemorrie onderhouden worden en door hen worden beschermd???

  Dezelfde fundamentalisten die openlijk proclameren dat ze onze westerse maatschappij haten, dat ze eerst de Joden om zeep willen brengen en dan de ‘christenen’, waarmee alle autochtonen worden bedoeld en daarna een ‘vredelievende’ islamitische maatschappij willen stichten.
  En hoe ze dat willen klaarspelen, maken ze ook al heel goed duidelijk; op de meest gruwelijke manier.

  Dat links deze voor-middeleeuwse ‘beschaving’ de hand boven het hoofd houdt, is zo misdadig dat zij voor eeuwig hun BEK moeten houden, hoe durven ze anderen nog te bekritiseren en hen de maat te nemen.

  Met deze aanpak, door te zwijgen en hen hun gang te laten gaan, wordt voor het ‘klootjesvolk’ nooit duidelijk waar links mee bezig is, En het achterbakse gedraai en de smerige leugens van deze domme gans zijn toch zo door te prikken?

  Geert, zorg dat je IEMAND krijgt, al is het maar ÉÉN, die dit tuig op een afdoende manier tot de orde kan roepen. Niet door te schelden, maar door met onweerlegbare tegenargumenten te komen. Die zijn er, meer dan genoeg.

  De ongelofelijke schijnheiligheid van liberaal/links in de hele Westerse wereld en de godvergeten ciminele plannen die ze voor onze maatschappij hebben, moeten aan het licht worden gebracht.

  Wij zijn daar op internet mee bezig, maar daarvan kan het linkse tuig nog zeggen dat ze weigeren het te lezen. De TV-programma’s, het nieuws en de gesprekprogramma’s zijn DE manier om het volk de ogen te openen voor de smerige halve waarheden en de hele leugens waar links zich succesvol van bedient.

  Het moet zo worden dat de linkse MSM eigenlijk de PVV niet meer durft uit te nodigen, omdat ze er bang voor zijn dat de waarheid in hun eigen programma’s aan het licht wordt gebracht, maar dat ze er niet onderuit kunnen, omdat het volk eist dat de PVV ook duidelijk zijn mening naar voren moet kunnen brengen.

  Sinds wanneer moeten wij bang zijn voor de leugens van links????

  WAAROM IS DE PVV EIGENLIJK ZO BENAUWD OM DISCUSSIES MET LINKS AAN TE GAAN?

  NIET VOLDOENDE KWALITEIT IN HUIS???

  ZIJN ER GEEN MENSEN AANWEZIG DIE ADEQUAAT KUNNEN ADVISEREN HOE JE ZOIETS AANPAKT EN HOE JE JE DOOR DE SMERIGE LINKSE TRUCJES NIET VAN JE APROPOS LAAT BRENGEN???

  Like

  • meneertje zegt:

   Ik vind dit een uitstekend voorstel.

   De P.V.V. moet alles doen wat in haar vermogen ligt om er voor te zorgen dat zij een stem in de M.S.M. krijgt, in het bijzonder op de T.V., omdat die nu eenmaal het grootste bereik heeft en daarmee ook de grootste invloed op de meningsvorming van het Nederlandse publiek.

   De partij die in de peilingen veruit de grootste aanhang heeft, zo groot ongeveer (ik heb de cijfers niet onmiddellijk bij de hand) als de beide regeringspartijen samen, moet toch kunnen afdwingen dat zij op de T.V. gehoord en gezien wordt.

   Of anders moet de P.V.V.-aanhang dat kunnen afdwingen. Wie organiseert een petitie of (liever) een snellere actie? De T.V.-bazen moeten onder druk worden gezet, zodat de P.V.V. de kans krijgt haar waarheid (die overigens ook mijn waarheid is) luid en duidelijk te laten horen.

   Dat biedt veel meer kans op succes en invloed dan al ons discussiëren op logs als dit (hoewel ik daarvan geen woord kwaad zeg en het zelfs niet zou willen missen!), dat door de tegenstanders en de massa onverschilligen toch niet wordt gelezen.

   Like

   • maria zegt:

    Dat zou mooi zijn maar ik ben bang dat Wilders dat helemaal niet WIL. Ik heb hem nog nooit een fatsoenlijke discussie zien voeren in de TK. Als je op elke vraag antwoord met een jij-bak of een oekaze maak je het je provocateurs wel makkelijk. En dat constateer ik met pijn in het hart, want ik denk dat Wilders het oprecht goed bedoelt.

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Wachteres, 11.56u. Je slaat de spijker op de kop, Wachteres: Al te vaak gebeurt het nog, dat de PVV zelf kansen laat liggen, zoals het uit de weg gaan van discussies met Links.
   En ik ben ook bang, dat de reden die jij oppert, -niet genoeg kwaliteit in huis- een reële mogelijkheid is.
   Op 26 September jl. gaf ik in een reactie op een comment van Bobzelf -onderwerp:”Als ik adviseur van Wilders was geweest…..”- al aan, dat de opvallende geslotenheid van de PVV, hoewel gerealiseerd met een reden, iets is, wat de partij op den duur minder ten goede kan komen.
   Wilders is altijd het enige lid van zijn partij geweest. Hoe hij destijds aan zijn medewerkers is gekomen, onduidelijke zaak; dat móet wel min of meer in de ons-kent-ons-sfeer gelegen hebben. Het is waar, dat het gewone, open partijbeleid bij de LPF eveneens verkeerd heeft uitgepakt; dat heeft Wilders uiteraard willen voorkomen. Alleen vraag je je af of hij nu niet teveel is doorgeslagen naar de andere kant en nu weer op dit gebied té weinig waagt, waardoor té weinig mensen met echt talent een eerlijke kans krijgen.
   Het is nooit gemakkelijk voor een jonge partij, want ja: Hoe verzamelt men de juiste mensen?
   Als je het nagaat bij de gevestigde partijen, of zelfs bij D’66 wier oprichtingsdatum de meesten van ons zich nog kunnen herinneren dan kom je tot de conclusie, dat zij velen aantrokken, die al werkzaam waren in het onderwijs of in de zorg, mensen die gewend waren om in TEAMVERBAND te werken en daarvoor ook meestal de mentaliteit bezaten. Bij de LPF had je direct al te maken met leden die een eigen bedrijf runden of werkzaam waren in het bedrijfsleven. Dat vereist initiatief,zeker, maar niet zelden minder teamgeest. Vandaar dat ze na de dood van ‘bindende factor’ Pim binnen de kortste keren vechtend over straat rolden.
   Het is duidelijk, dat Wilders dat wou voorkomen -hoewel hij vermoedelijk wèl hetzelfde soort ‘vrije jongens’aantrok- en het daarom allemaal zo besloten heeft gehouden. Dat geeft natuurlijk wel meer grip op wie je binnen haalt, maar of het op den duur een oplossing blijkt….
   Ik heb mijn twijfels. Mocht ook Geert vermoord worden, wie neemt het roer dan over? Er is nu minder gekrakeel dan binnen de LPF,maar is dit een echte oplossing?
   En worden zo niet een heleboel mensen gewantrouwd en buiten de deur gehouden, die wel eens echt talent zouden kunnen hebben? Van tijd tot tijd heb je die toch wel nodig. Niet alleen goedwillende, enthousiaste ‘Kampertypes’ waar Martien op hetzelfde onderwerp al gewag van maakte. Op eenzelfde politieke lijn zitten is één ding, maar over de kwaliteiten beschikken om ze uit te dragen, is nog iets anders.
   De PVV heeft tegen onnoemelijk veel vooroordelen op te boksen, maar, bijvoorbeeld, enkele (in ieder geval meer dan één) vertegenwoordigers van het kaliber van, pak ‘m beet, Theo Hiddema, en de partij zou als een speer omhoog schieten en àlle vertrouwen winnen, dat weet ik zeker!
   Nou is Hiddema ook wel een uniek geval en, daar heb je het weer, hij is niet eens lid, omdat de partijstructuur hem die mogelijkheid niet geeft.
   Zie je, dat is nu onder meer wat ik bedoel, te zeggen.

   Like

  • Helena zegt:

   Gemaild aan Geert hoop ik, Wachteres? Want heel sterk!

   Like

  • louis-portugal zegt:

   Martin Bosma zou dat best kunnen.
   Misschien moet hij nog wat peper in zijn kont krijgen om wat sneller te reageren als het gesprek, zoals bij die Gans in het begin al meteen bleek, de verkeerde kant opgaat.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Dit voorstel moet doordringen in de hoogste regionen van de PVV.
   Wij zitten inderdaad in een absurde situatie.Iedere keer slaagt ”politiek correct” erin om een lading verbale mest over Wilders uit te kieperen en iedere keer wanneer dat gebeurt vindt er publiekelijk een vertekening plaats van wat Wilders feitelijk zegt en -in zekere zin- ook wat wij zeggen.Zo blijft men steeds onterecht en onverdiend gedwongen zich te verdedigen.
   Dat is objectief bezien totaal krankzinnig, want wij weten wie hier het gelijk aan zijn kant heeft!

   En toch kan een manipulerende kliek iedere keer de voorstelling van zaken verdraaien.
   Een goede woordvoerder kan, de feiten kennende en de aard van methodes doorziende die politiek keer op keer toepast, een methode ontwikkelen waardoor men het linkse gezwets VOOR is.

   Een belangrijk punt van strategie voor de PVV zal moeten worden dat men precies uiteenzet waar men VOOR is. Aan het beeld van de PVV als een soort volkse anti-partij moet een einde worden gemaakt.
   Het moet dus overduidelijk worden waar de PVV precies voor staat.

   Wij weten precies waar wij vóór zijn en omdat dat we weten, kunnen wij ook exact zeer onderbouwd uiteenzetten waarom wij tegen iets zijn

   Definitief voorkomen van absurde aantijgingen is het halve werk.

   Een PVV die moeiteloos die met grote logica haar program kan uiteenzetten zal in minder dan geen tijd een nog veel groter deel van de bevolking achter zich vinden.

   WIJ HEBBEN DE WAARHEID AAN ONZE KANT.

   Like

  • friki zegt:

   Ja, Wachteres, 30 sept. 11.56 uur.
   Exact wat U hier zo goed heeft verwoord denk ik al heel lang.

   Like

 20. schnoebel zegt:

  Wat de uitzending van “Brandpunt” betreft: Joost Niemöller maakt op zijn blog: “de nieuwe realist” er brandhout van!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   En een linkje was teveel moeite, Schnoebel?
   Jezus!
   Wat is er toch met de mensen aan de hand!
   Hiero godverdomme: http://joostniemoller.nl/2013/09/fons-de-poel-pompt-bagger-op-wilders/
   En voor de fokking-rekkort: ik heb grote bewondering voor Niemöller en ik vind zijn stukken bijna zonder uitzondering prima, maar dit stuk over de “bagger van Brandpunt” is zélf bagger.
   Is iederéén godverdomme nou zo langzamerhand gek geworden?

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Martien, 30 September 17.28u. Martien, dit zit je kennelijk zo hoog, dat ik even geaarzeld heb om deze reactie te schrijven, bang als ik was om nóg meer olie op het vuur te gooien.
    Toch wil ik het bij deze wel doen, na zorgvuldige overweging.
    We zijn nu een dag verder en ik heb de link die je hebt aangeleverd (trouwens verdomd sportief van je en dat zeg ik niet om je te paaien, geloof me) benut en het artikel van Joost Niemöller gelezen.
    En, het spijt me zeer, maar ik kan deze ‘bagger van Brandpunt’ toch geen ‘bagger’ vinden.
    Niemöller beschrijft de vormgeving van deze documentaire exact zoals het ook op mij over kwam. Als stemmingmakerij. Jij beweert, dat Brandpunt daar minder aan doet, dan anderen binnen de MSM. Het zij zo, ik pretendeer niet dat ik er genoeg van afweet om je daarin tegen te
    spreken. Het trof mij alleen, dat Niemöller de indrukken weergaf, die ik zelf ook had. Daarmee is uiteraard niet gezegd, dat de genoemde feiten onwaarheden zouden bevatten. Wèl, dat dit koren op de molen kan zijn van andere politieke figuren, die evenmin louter integere bedoelingen hebben. Politiek is en blijft nu eenmaal een rótspelletje, van tijd tot tijd, daar verander je niets aan. Als jij, op grond van wat je in deze ene documentaire hebt gehoord over Strache, Wilders wilt laten vallen , staat je dat vrij natuurlijk. Ik zou het alleen erg jammer vinden als je anderen, hier op dit blog kwalijk zou nemen dat ze persoonlijk die stap niet kunnen zetten. Dat er dan eerst nog heel wat meer zou moeten gebeuren.
    Meningen èn overwegingen verschillen. Dat màg ook, dacht ik.
    Ik waardee je heel erg en ik hoop, dat dit soort meningsverschilleen tussen niemand hier een wig hoeven drijven. Ieder zijn eigen grenzen. Maar daarom strijden we nog wel voor dezelfde zaak.

    Like

 21. Wim Jansen sr zegt:

  Addendum

  Democritus wist het natuurlijk ook wel, maar ik bedoelde Heraclitus.

  Like

 22. Tom Hendrix. zegt:

  @Wachteres: 11.56. uur. Ook ik hoop dat er iemand gaat komen, die de kwaliteit heeft om het tegen de gehele LINKSE KERK, verbaal te kunnen opnemen. In Pim Fortuyn zag ik zo iemand, maar helaas hij is vermoord, door een gestoorde linkse milieu- activist. Maar Wachteres, hoop doet leven.

  Like

  • maria zegt:

   Ja dat mis ik ook! Fortuijn was niet perfect, maar hij liet geen gelegenheid onbenut om zijn zeer heldere standpunten tegenover wie dan ook te verdedigen. En met veel scherpe humor en zelfspot, daar ging je echt voor zitten! Wilders dendert maar wat door de porseleinkast en communiceert alleen in monologen. Ik ben bang dat Wilders inderdaad autistisch is. Islam bv moet je bij de ballen pakken en niet bij het hoofddoekje. Door zijn toedoen is het kopvod nu een geuzendracht. Het frustreert mij enorm dat er geen intelligentere vertegenwoordiging van fatsoenlijk rechts, zonder kaalkopjes is.

   Like

 23. Wachteres zegt:

  Goed dat er zoveel mensen ook vinden dat de PVV uit haar schulp moet kruipen.

  We kunnen trots zijn op wat wij willen bereiken en daar is niets achterlijks of ouderwets aan.

  Welk zinnig mens wil in een dictatuur leven en welk zinnig mens wil de maatschappij en de cultuur waar hij trots op is, inleveren voor een achterlijke voor-middeleeuwse ideologie en dat gaat gebeuren als wij daar geen stokje voor steken.

  Je merkt gewoon dat ‘het volk’ niet weet waar ze over praten. De leugens van links worden grif ingenomen. Die leugens komen via de MSM en de PVV kan ervoor zorgen dat via dezelfde media die leugens ongedaan worden gemaakt.

  @ Tom, Pim was erg emotioneel en soms was dat een manco. Hij was helemaal geschokt toen Marcel van Dam hem een ‘untermensch’ noemde..Een mediatrainer had daar iets aan kunnen doen:.

  ‘Wees voorbereid op je vijanden’.

  Like

 24. Tom Hendrix. zegt:

  @Wachteres: 17.38. uur. Inderdaad Pim kon zeer emotioneel uit de hoek komen beste Wachteres. Maar Pim Fortuyn was een zeer erudiet, maar vooral ook een eerlijke man, en dat heeft hem mede denk ik de kop gekost. Ik ben het met je eens, dat hoe sterker je bent, ze je minder kunnen pakken op je zwakke kanten. Hoewel ik de zwakke kanten vaak ook zie als sterke kanten, want dan blijf je ook een gevoelig mens, die empathie op kan brengen voor medemensen. Ik hoop toch dat Wilders en de PVV erin slagen een goed van de tongriem gesneden persoon te vinden. Mannelijk of vrouwelijk dat maakt dan niets uit!

  Like

 25. G.Deckzeijl zegt:

  Ter herinnering:

  Ter herinnering:
  http://tinyurl.com/695hw55

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   G. Deckzeijl: 19.52. uur. Prima dat je dit geplaatst hebt Gerrit. Pim Fortuyn had het beste voor met Nederland, dat staat voor mij buiten kijf. En wat Melkert betreft, deze man is een zeer zielig persoon.

   Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  Waar zou Gans op gestemd hebben de laatste keer? Op de Partij v.d.Allahschreeuwers..???

  Like

 27. Jan zegt:

  Beroepsantisemiet en verdediger van islamitische terreur tegen Israël en het westen Maarten jan Heijmans weet het zeker: PVV’ers zijn allemaal NSB’er en nazi’s. Schuldig door associatie.
  Het grenzeloos domme stuk:
  http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/09/oranje-blanje-bleu-en-het-misverstand.html

  Like

 28. Pingback: Mededeling webmaster: Martien Pennings neemt afscheid van de PVV | E.J. Bron

 29. Republikein zegt:

  Dat zat er aan te komen! Wilders heeft geen kader.Doodzonde.

  Like

 30. Rick zegt:

  Heb dit punt al een paar keer eerder aangestipt en het is helaas een waarheid als een koe. Meer dan proteststemmen zullen onze stemmen, treurig genoeg, nooit worden 😦
  http://www.citareg.nl/de-pvv-het-onmogelijke-alternatief/

  Like

 31. Republikein zegt:

  @ Theresa op 11.46 Tussen de regels door gelezen. Jouw vermoeden bleek juist!

  Like

 32. Willie zegt:

  Als men dit allemaal gelezen heeft kom je maar tot 1 constatatie ; je staat er uiteindelijk ALLEEN voor tegen de nwo’ers ;ieder andere heeft zn eigen al dan niet verborgen agenda
  Dan kan je beter de ”lock &load ” mentaliteit hebben ,misschien is er dan een kansje WTSHTF eraan komt

  Like

 33. Jantje zegt:

  Ben wel benieuwd op wie Martien nu wel gaat stemmen.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Niet.
   Ik ga voor het eerst van mijn leven niet stemmen.
   Ik zou Partij voor de Dieren stemmen als die niet zo onbenullig was op het gebied van islam en Israël.
   Moet me trouwens nog oriënteren op het partijprogramma op die punten, maar ik neem zonder meer aan dat het crap is.

   Like

 34. Martha zegt:

  Nou en?
  Is dat van belang, dat Martien afscheid neemt van de PVV?
  Moet daarover gediscussieerd worden??

  Vast niet jouw idee, E.J.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @ Martha
   Wat een venijnige flauwe kul, Martha.
   Nee, het was mijn idee.
   En het is niet zozeer van belang omdat het over mij gaat, maar omdat het een zeer wezenlijke discussie is.
   Je zou er beter aan doen een onderbouwde mening te geven ipv dit insinuerende gezeik ten beste te geven.
   Ik geloof niet dat ik dát verdiend heb.
   En ik geloof ook niet dat die drieduizend doodgewone en waarschijnlijk fatsoenlijke mensen die daar 21 september in Den Haag stonden, het verdienen verraden te worden door de PVV-leiding.
   Want dat zijn ze aan het doen, met het maken van dit soort giga-fouten.

   Like

   • Ben het nìet met je eens Martien, nìet dat Martha zoals jij zegt ‘venijnige flauwe kul’ zou hebben ge-uit, ben het zelfs met haar eens en nìet dat de PVV-leiding 3000 doodgewonen en waarschijnlijk fatsoenlijke mensen die daar 21 Septemberin Den Haag stonden, waaronder ook ik mèt parapluie met pamfletten, ‘ONS’ aan het verraden zouden zijn, dat is jòuw mening en jij brengt het als een ‘feit’. Ik zie dat pertinent NIET als een feit..

    Like

 35. tjonge zegt:

  pennings, ben je nu eindelijk slachtoffer geworden van jouw eigen wanen ?

  man, man, aan iedere partij zit wel een “slechte” kant, maar om daarom de hele pvv dan te afvallen ?

  snap je dan niet dat wilders samenwerking zoekt in de hele EU om een groot blok te vormen ?
  dat betekent ook dat je de mindere kanten zal moeten slikken van andere partijen, het zou toch wel een utopie zijn als alle partijen uit verschillende landen exact de zelfde gedachten uitdragen.

  maar ik begrijp het, jij vindt israel belangrijker dan nederland…

  Like

 36. Lucky9 zegt:

  Ik ben het totaal oneens met de kwalificatie die Martien Pennings geeft aan de partij Vlaams Belang en haar aanhang. Het is niet meer dan een lasterlijke suggestie. Van een intellectueel als Pennings had ik anders en beter verwacht.

  “Er zitten moeilijke kantjes zowel aan het Front National, als de FPÖ als ook het Vlaams Belang.” ??? NEE mijnheer Pennings”, dat liegt U! En als het niet gelogen is dat is het een politiek correct argument wat in feite op hetzelfde neerkomt.

  In élke politieke partij schuilen antisemieten, idioten, geldwolven, oplichters en verraders. U verwart doelbewust de politieke bewegingen met individu’s, en dat is hét geheime wapen geweest waarmee men het cordon sanitaire (sanitaire schutskring in het Nederlands) rond het Vlaams Belang wou verantwoorden zonder direct van misleiding te kunnen worden beschuldigd.

  Men gebruikte opzettelijk buitensporig uitvergrote associaties om de democratie uit te schakelen middels laster, verzinsels en leugens. Toen ik hier waarschuwde dat de PVV ook wel eens het slachtoffer zou kunnen worden werd ik door Vederso, die duidelijk noch het begrip ‘cordon sanitaire’ noch het ontstaan ervan kende, op deze blog bestempeld als een idioot.

  Nu Pechtold mijn voorspelling poogt uit te voeren, reageert U met recht en reden verontwaardigd over de laffe en ongefundeerde uitlatingen van sommige individu’s in de MSM.
  Maar als U ideologische medestanders en vrienden van Israël een mes in de rug blijft steken zoals U in dit artikel in feite doet, steekt U objectief de islamofielen, de soepjurken, baardapen, permanent wandelende kraamklinieken, de partij van de Allahschreeuwers, Pechtold en C° een handje toe.

  De conclusie van uw artikel berust zonder meer op een leugenachtige verdachtmaking van het Vlaams Belang. Waar haalt U deze onzin? Bij uw Joodse vriend, de wegens oplichting en verduistering van andermans gelden veroordeelde crimineel Gantmann die zichzelf inmiddels terug op het schoon verdiep van het Antwerps stadhuis heeft gemurwd via de NV-A? (Cfr. de blog van wijlen Jaap Mollema) Of bij de socialistische gemiste Jezuïet Vermeersch? (Cfr. deze blog)

  Dit opiniestuk is grotendeels zelf ‘verkeerd’ en hoort eerder thuis bij Joop.nl of frontaalnaakt. Het vertoont immers dezelfde soort fascistoïde argumentatie als de “rechtschapenheid” van de boven ons gestelden, die vinden dat op hùn bevel iedereen zich aan de islam moet onderwerpen.
  Hiermee schaart U, Martien Pennings, zich aan de zijde van de bezetters van Vlaanderen en de uitbuiters van de Vlaamse bevolking.

  Ik ken uw beweegredenen niet, maar dat U bovendien met deze valse argumenten Wilders en de PVV afvalt is zonder meer te walgelijk om er woorden aan vuil te maken.

  Like

  • heleen zegt:

   U hebt het betoog van Martien P. niet goed gelezen.
   Wat u bovendien zegt over de heer Gantman is niet ter zake in uw betgoog ter verdediging…en buitenmatig grof (“crimineel”).
   Lees misschien eens het diep-menselijk interview dat verschenen is in Joods Actueel
   met de heer Gantman. Ik omarm hem, zeker weten!
   Ik hou niet van hard-core-aanhangers van om het even welke partij die niet tegen kritiek kunnen.

   Like

  • madeleine zegt:

   als vlaming en sinds mijn jeugd begaan met de vlaamse zaak kan ik Lucky9 hier enkel bijtreden. Ik las ook tweemaal de “opinie” van Pennings dat één kwart van de VB stemmers anti-semieten zouden zijn. Waar hààlt hij het in godsnaam? Teveel VRT gekeken of zo? Niemand gaat ontkennen dat de grondleggers van de Vlaamse Beweging ongeveer 80 (TACHTIG !!!) jaar geleden aansluiting zochten bij Duitsland, de Duitse (Dietsche) taal en in die richting keken om het Nederlandstalige karakter van wat nu Vlaanderen heet te kunnen behouden. We konden moeilijk richting Frankrijk kijken en naar onze Nederlandse noorderburen kijken stond toen ook nog bijna gelijk aan landverraad. Dat diezelfde Duitsers in een later stadium helemaal de mist ingingen onder invloed van hun nationaal socialistische Führer is een zéér spijtige zaak, waarbij de vlaamsgezinde groep helemaal in de schaar kwam te zitten. Hieruit de conclusie willen trekken dat Vlaanderen dé grote collaborateurs waren is een zorgvuldig georchestreerde mythe die door de Belgicisten werd opgezet; In feite waren er in het zuidelijke franstalige België MEER collaborateurs dan in het Vlaamsgezinde Vlaanderen. Maar dàt werd vakkundig weggewerkt tot en met het recente verbranden van de dossier over het aantal gedeporteerde joodse mensen. Dus als je nog eens over het VB wil schrijven, beste heer Pennings, weet dan vooral dat het GROS van hun HUIDIGE stemmers in feite afkomstig zijn uit de socialistische partij! De mensen die zich in de steek gelaten voelden toen hun woonwijken werden verrijkt, en die zich in arren moede dan maar aansloten bij de ENIGE partij die zowel onafhankelijkheid voor Vlaanderen beoogt, maar ook effektief tegen de islamisering strijdt. En of bij die RECENTE oud-socialisten één kwart anti-semieten zit, dat zou ik nu eens écht niet weten mijnheer Pennings.

   Het artikel over het vernietigen van de dossiers in het Franstalige landsgedeelte: http://www.brusselsjournal.com/node/1288

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    @ Madeleine.

    Ik ben niet zonder empathie voor de emancipatiestrijd van de Vlamingen in 1940 – 1945.
    In een stuk uit 2011 contra Ian Buruma dat ik nog op mijn archief-site moet zetten nu Jaap Mollema en AmsterdamPost ons ontvallen zijn, zeg ik het volgende:

    CITAAT

    En nee, aan die indruk van Groot-Nederlands Fascisme die Buruma wil wekken doet dit zinsnedetje van Buruma niets af : “( . . .) Filip Dewinter, leidt een partij met bruine antecedenten die zelfs voor Wilders te gortig is.”

    “Bruine antecedenten”: dat is kwaadaardige laster richting “Het Vlaams Belang”, de erfgenaam van een veel complexere Vlaamse emancipatiebeweging dan alleen maar dat oude “nazi”-element. En dat “nazi” zet ik ook nog tussen aanhalingstekens, omdat de “Vlaamse Beweging” in het opkomende nazi-Duitsland een mogelijkheid tot trots zag op hun afstamming en een eind aan de culturele overheersing door de arrogante “Franskiljons”. Het waren emanciperende nationalisten, die zich onder aanvuring van de katholieke kerk roerden. Het waren niet “nazi’s” in de zin van bewuste Auschwitz-na-strevers. En die suggestie wekt Buruma hier. Natuurlijk zijn ze er geweest, compleet met antisemitisme en dat werd inderdaad ook na 1945 nog stiekem beleden door een minderheid. Al is de “repressie” door de na-oorlogse Belgische regering genadeloos geweest en werden degenen die ook nog vaak gruwelijk geleden hadden in de oorlog als Oostfrontstrijders door de katholieke autoriteiten met de nek aangekeken. Dezelfde autoriteiten die hen in de jaren 1930 aangevuurd hadden. Maar al die meestal misleide, doodgewone jongens zijn nu toch wel zo langzamerhand allemaal dood. Niettemin weet ik uit betrouwbare bron dat DeWinter in kleine kring toegeeft last te hebben van het imago. En dat “last hebben” bewijst Buruma hier maar weer eens, door die kwaadaardige laster van die “bruine antecedenten” de huidige leiding van het Vlaams Belang na te dragen.

    EINDE CITAAT

    Is dat voldoende empathisch?
    Sinds die tijd heb ik bijgeleerd over het VB.
    Zie verder mijn reactie op J. A. Kapteyn hier vlak onder.

    Like

  • Vederso zegt:

   We zijn al ongeveer een jaar verder en nog steeds zeg ik: “Idioot” EN “kan het ietsje minder?” Maar laat me overigens Lucky9 geruststellen, jawèl, ik ken het begrip cordon sanitaire en weet ook iets van de ontstaansgeschiedenis ervan. Los van alle persoonlijke overwegingen van Martien Pennings valt zijn besluit te betreuren. Misschien wil hij zijn besluit om afscheid te nemen van de PVV heroverwegen? ….en morgen is er weer een dag. Ik hoop te kunnen blijven genieten van zijn teksten.

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    @ Vederso.
    Nee, Vederso, dit besluit is geen opwelling waarvan ik morgen weer spijt heb.
    En ik blijf natuurlijk schrijven

    Like

 37. J.A. Kapteyn zegt:

  Martien, je afkeren van de PVV omdat Wilders met “antisemieten” wil samenwerken lijkt me onterecht. Zijn FPÖ, Front National en Vlaams Belang werkelijk zo antisemitisch?
  Is het niet belangrijker om de etiketten even naast je neer te leggen en te kijken wat deze partijen werkelijk voorstaan… en wat ze verbindt? Namelijk minder Europa, minder islam, minder immigratie.

  Wilders doet er verstandig aan om internationaal samenwerking te zoeken. Alleen het Nederlandse speelveld is te klein om iets te bereiken.

  Het “antisemitisme” van eerder genoemde partijen lijkt me ver gezocht, ondanks de wellicht in het verleden gedane uitspraken van bepaalde woordvoerders van die partijen. Kun je de antisemitische houding van die partijen werkelijk hard maken?

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @ J. A. Kapteyn

   Je vraagt “Kun je de antisemitische houding van die partijen werkelijk hard maken?”
   Ja, dat kan ik.
   Als ik een een week ga googelen, dan zal ik best van alle drie die partijen, FPÖ, Front National en Vlaams Belang een aantal studies bij elkaar geveegd hebben die dat onderzocht hebben.
   En als ik dat dan allemaal bestudeerd zal hebben, na twee maanden, dan kom ik ongetwijfeld tot de conclusie dat het aantal antisemieten onder de aanhang substantieel is.
   En dan zal ik ook mooie alinea’s kunnen wijden aan de geschiedenis van alle drie die partijen inzake het antisemitisme aan de top ervan.
   Maar, kom-kom. jij en ik weten dat zó toch ook wel?
   Van het Vlaamse Belang weet ik trouwens meer, omdat ik mensen binnen die partij ken.
   En mijn bronnen zeggen dat het moeilijk te bepalen is, maar dat 25% jongens en meisjes met rare opvattingen over Joden en Israël in het VB een voorzichtige schatting is.
   Daarom zou het ook zo wezenlijk zijn geweest – voor de goede naam van de PVV en voor de “ontnazificering” van het VB – als de PVV dat punt publiekelijk ter sprake had gebracht bij de samenwerkings-besprekingen.

   Like

 38. Henk.V zegt:

  Waar houden wij ons hier mee bezig?
  Ik dacht dat wij bezig waren om alle delen van een zeer belangrijke legpuzzel in elkaar te passen.
  De naam van de legpuzzel is : ”de toekomst van de westerse wereld”.

  Het vinden van alle puzzeldelen is van groot belang, want het gaat om het voortbestaan van onze samenleving.
  Wie de puzzeldelen samenvoegt gaat lijnen zien.De samengevoegde lijnen tonen een patroon.
  Alle gebeurtenissen die wij onder de loep nemen vormen een patroon. In dat patroon zit samenhang.Wie die samenhang niet ziet, belandt in een wereld van ongerijmdheden .Wie constant in ongerijmdheden denkt wordt verward en onlogisch in denken,spreken, doen en laten.

  Tezamen hebben wij veel verbanden tussen de ontwikkelingen in de wereld leren zien. Wij weten dat de wereld die zich voor onze ogen ontvouwt ,uit lijnen bestaat die worden getrokken door mensen die denken dat zij zich ongestraft alles kunnen veroorloven en zich aan niemand hoeven te storen.De mening van het volk doet er niet toe.Er wordt VOOR het eigen volk besloten, OVER het volk besloten en ZONDER het volk besloten.En dus heeft het volk nauwelijks iets in de gaten.

  Soms vermoedt het volk iets en wordt het ontevreden of ongerust, maar er volgt geen duidelijke toelichting van de kant van onze politiek correcte elites.Een ruim aanbod van verstrooiing op de beeldbuis zorgt er voor dat de aandacht voor belangrijke zaken wordt afgeleid..

  Wij weten dat in de ”omvorming” van onze wereld “Europa” een sleutelrol speelt.

  Leg de uitvoering van de duistere plannen van de EU lam en onttrek je aan die moloch en je bent al een stukje op weg naar herstel . Je krijgt dan namelijk weer je zeggenschap over jezelf terug en neemt je lot weer in eigen handen. Dit losmaken van de EU is essentieel, omdat “”Brussel” gewoonlijk meedogenloos door dendert, zonder enig empathisch vermogen voor onze bevolking.

  Wij kunnen dit alles op papier of toetsenbord analyseren en beredeneren.
  Maar één ding staat vast : wij kunnen niet zelf aan de noodrem trekken en de op hol geslagen EU trein tot stilstand brengen.
  Wij bereiken naar verhouding namelijk niet voldoende massa’s.

  Dus moet een partij met ideeën die verwant zijn aan de onze ,dat doen.Nog beter zou het zijn indien een aantal partijen op dezelfde golflengte zaten, want dan had je als kiezer keuzemogelijkheden.

  Martien Pennings uit begrijpelijke kritiek op de PVV en aan één punt hecht hij zeer: verbindt de PVV zich met antisemitische partijen op Europees niveau of niet? Zwaar tilt hij aan het verdachte gedachtegoed van de leider van de Oostenrijkse Volkspartij, Strache.

  Zelf heb ik gisteren aan die man per e-mail duidelijke vragen over zijn opvattingen gesteld en ik wacht nu op zijn antwoorden.

  Wie van mening is dat uittreding uit de EU een voorwaarde is voor de gezondmaking van ons land, kan het niet anders dan instemmen met de poging van Wilders om koste wat het kost met zoveel mogelijk medestanders de EU op te blazen.

  Verder moeten wij Geert met al zijn beperkingen als leider op zijn woord geloven dat hij NIETS heeft met net gelijk welke vorm van nazisme of antisemitisme ook,

  Er is nog iets om goed in de gaten te houden.Wilders wordt in ons land en in de EU als een grote bedreiging gezien van de plannen die de EU koestert!En de Nederlandse politiek zag de man graag dezelfde weg opgaan als Pim Fortuyn.
  Het cordon sanitaire ligt niet voor niets rondom deze man en zijn partij.DE PVV staat voor iets.

  Maar laten we eventjes ook eens de blik naar ”politiek correct” richten, de elitaire kliek die zich met hart en ziel aan de islam heeft verkocht! Er is geen ideologie zo totaal anti-Joods als de islam!
  Dus wie verbindt zich hier eigenlijk STRUCTUREEL met Jodenhaat?Wie?? Wilders of zijn eeuwige critici? Politiek correct heeft scheepsladingen boter op het hoofd! Jullie hebben geen recht van spreken, stelletje schijnheilige huichelaars!

  Graag zou ik de PVV als partij wat gember in de kont stoppen en Wilders uit zijn tijdelijke vlagen van autisme losrukken, maar hij doet zijn best voor Nederland en Israël en dus zal ik hem steunen, zij het soms met onvrede in mijn hart.

  Ik herhaal overigens nogmaals mijn wens dat er naast de PVV nog een partij met gezonde inzichten komt.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik kan niet in woorden uitdrukken hoezeer ik het met je uiteenzetting eens ben, Henk! Houd het dus maar op 200%!
   Heel hartelijk dank!
   Pracht-initiatief ook, om Strache zelf te mailen! Houd je ons op de hoogte van het eventuele resultaat?

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ja, Theresa en geloof vooral elk woord dat er terug-gemaild wordt.
    Want taqiyya is tenslotte alleen iets voor moslims.

    Like

 39. oogenhand zegt:

  Misschien is dit allemaal voorbereid. Wilders als gecontroleerde oppositie die op het kritieke moment de strijd tegen de islam verziekt en Joden in de armen van de moslims jaagt.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Beste Henk

   Die Strache had toch wel in het Europese parlement in dezelfde richting gestemd zonder dat Wilders die vent was gaan opvrijen.
   Het heeft alleen maar nadelen: je stoot de middenklasse af.
   Je geloof Geert Wilders op zijn woord, zeg je en je noemt hem “leider”.
   Maar ik vind het een autist.
   En je bent ook van plan Strache op zijn woord te gaan geloven, als hij je antwoordt op jouw vraag: “Ben jij een antisemiet?”
   Ben je niet te goed van veRtrouwen?
   Voorts zijn de linksen natuurlijk veel erger dan Wilders in islamofilie en dús in Jodenhaat, maar daarom was het nu juist zaak geweest op dat punt zuiver in de leer te zijn en de discussie aan te gaan en NAAR DE MIDDENKLASSE DOOR TE STOTEN.

   Like

   • Henk.V zegt:

    Goed van vertrouwen, Martien:-) ?Niet echt.
    En ja, Wilders is leider van de PVV en hij ja, vertoont af en toe zeker wat autistische trekjes en dat betreur ik zeer.
    Mijn leider is hij niet. Ik vind mijn weg ook wel zonder dat ik achter de gedachten van anderen aanloop, maar ik blijf Geert Wilders hoogst nuttig vinden.
    Indien jij van mening bent dat GW zelf wel politiek zuiver op de graad is, dan zou dat een gegeven van groot gewicht voor je moeten zijn.
    Het is mogelijk dat hij, na jaren van systematische uitsluiting, politieke pesterijen en leven in beschermde panden, misschien op zoek is naar meer erkenning in breder verband, naar serieuze vormen van samenwerking op een beperkt internationaal terrein, maar mag de man dat misschien ook een keertje?
    Wees voorzichtig over wie je een oordeel velt,Martien. Wij weten aardig goed waar hij staat en misschien moeten we ons heel goed voor ogen blijven houden dat hij een heel wat zwaarder bestaan leidt dan jij en ik. Misschien zou hij daarom meer aanspraak op onze empathie mogen maken..
    Verlies bovendien nooit uit het oog dat Wilders wordt omringd door een ”politiek correcte” meute die er politieke voorkeuren op nahoudt waar de honden geen brood van lusten en deze uitverkopers van onze samenleving MOETEN tegenspel hebben.

    Wilders is de enige in het Haagse circuit die iets ziet en de enige ook die voor tegenwicht zorgt in de ”politiek” die daar wordt bedreven.. En dus krijgt hij- met al zijn beperkingen- absoluut mijn stem en heeft hij nog krediet bij mij.
    Wie zou trouwens de rol van de PVV kunnen overnemen in het politieke spel hier?

    In het buitenland benijdt men ons, omdat we zo’n politicus in ons midden hebben.
    Als iedereen hetzelfde besluit zou nemen als jijzelf dan kan over een maand het kalifaat hier officieel worden uitgeroepen.
    En geloof mij, daar zal ik nooit aan meewerken. Ik heb grote waardering voor je schrijftalenten en inzet, maar hier loop ik tegen een voornemen aan waarvan ik de consequenties haarscherp kan uittekenen.:-)

    Like

  • Henk.V zegt:

   Ik mag hopen dat je je vergist, oogenhand!

   Like

 40. Martien,
  Je laat je meeslepen in de propaganda van Brandpunt aangaande die cartoon. Ja, het is een antisemitische cartoon. Maar we kennen de feiten nauwelijks. Waarom zette Strache die op zijn door zovelen bekeken Facebook pagina? Ik kan me daar wel een scenario bij voorstellen: Die David sterretjes op de manchetknopen zijn heel klein. Hij kan er overheen gekeken hebben. Of een assistent had het op zijn Facebook gezet. Later herplaatste hij de cartoon, zonder de Davidsterren. Maar, nog belangrijker: Een Oostenrijkse minister van Justitie verklaarde, nadat er maanden naar de zaak was gekeken, dat er geen sprake was van antisemitisme. Let wel, en dat is iets wat de tegenstanders van Strache graag over het hoofd zien: Dat is dus de minister van een concurrerende partij!
  Wat ik dus zeg: We weten niet precies hoe het zit. En Strache, in zijn positie zou wel een enorm rund zijn als hij welbewust een antisemitische cartoon op zijn Facebook zette. Je hangt je zelf dan op.
  Maar Fons de Poel vond dat allemaal niet zo relevant. Dan ben je dus geen journalist, maar een activist.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Er kan vanalles heel erg per ongeluks met die cartoon gebeurd zijn, Joost.
   Maar zelfs in dat onwaarschijnlijke geval: als Strache “assistenten” heeft die dit soort “grappen” uithalen, dan zegt dat veel.
   Ik heb niks met die minister in Oostenrijk te maken, Joost, die er maanden met een ploeg naar kijkt en al mediterend tot de conclusie komt dat het geen anti-semitisme is.
   Ik vind het namelijk wel antisemitisme.

   En Fons de Poel is best hijgerig en opgewonden bezig in die docu, maar je kan de feiten die hij ook verder nog aandraagt niet wegzetten als “propaganda” en “activisme”.
   Alle journalistiek die het verslag van een boerderijbrand te boven gaat, heeft een bepaalde insteek.

   Je kunt toch de rest van de feiten niet uitgummen?
   Zoals Erik Bink hierboven zei: als je de Wiki-pagina leest die aan hem gewijd is, dan ademt alles rechts-radicalisme tot neonazisme.
   En dan de feiten in de reportage van Brandpunt zelf:
   Vandalia-jeugd, de drie-vinger-groet, de Burschenschaft, de paramilitaire Viking-Jugend, het niet zo onschuldige “paint-Ball”, het neo-nazistische “Wehrsport”-gedoe, het keel-afsnijden, de Vandalia-“Biertonne” op de kop bij een bezoek aan Yad Vashem, zijn voorganger Haider, het “isst du Schwein, dann darfst du herein”.

   Ik vind trouwens die toon van ‘m stuitend, vooral als-ie apartheid in de gezondheidszorg bepleit.
   Als ik weer eens een beroep mag doen op de prima gezondheidszorg in Nederland, dan verzuim ik nooit tegen de behandelaars te zeggen: als ik iets mankeer, dan ben ik altijd weer blij dat ik niet in Somalië woon.
   Dus ik neem aan dat ik, als ik daar zou wonen, ik misschien ook wel “asielbedrieger” zou willen worden.
   Ik begrijp heel goed dat het gelukszoekers zijn, maar je hoeft niet die mensen niet te demoniseren.
   Dat is walgelijk.
   Ook vulgair, walgelijk en dom: door feest-rook omgeven je uit de aarde laten verrijzen als de Verlosser, zwaaiend met de Oostenrijke vlag.

   Nog even over die cartoon.
   Deze website gaat op de antisemitische cartoon in: http://bit.ly/1bqvAfg
   “Im Original sind auf der Karikatur keine Davidsterne und keine Krummnase zu finden, ABER STRACHE ZEIGT AUF SEINER PINNWAND die Version mit den Davidsternen und Krummnase. Laut Google-Bildersuche taucht diese Version der Karikatur zum ersten Mal in dem Forum volksbetrug.net auf, in dem unter anderem dafür eingetreten wird, das Deutsche Reich wieder handlungsfähig zu machen. Das Forum kann somit getrost als rechtsextrem bezeichnet werden.”
   Strache heeft dus bewust die cartoon antisemitisch gemáákt en op zijn facebook-pagina gezet. Inmiddels, zo begrijp ik van jou, is dat weer veranderd. Maar uit de oorspronkelijke commentaren van neo-nazi’s die onder de “oorspronkelijk bijgejoodste” cartoon stonden en die deze website citeert, blijkt heel duidelijk dar deze neo-nazi’s heel goed begrepen wat er bedoeld werd.
   Ik heb geen enkele twijfel, dat deze Strache een foute mijnheer is.

   Like

   • Roelf-Jan Wentholt zegt:

    Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat Strache zelf de cartoon antisemitisch heeft gemaakt (of laten maken).
    Een vergissing of verwisseling is heel goed denkbaar. Zie vooral ook verder in het aangehaalde stuk Strache zijn verklaring. Ik heb dat ook in een comment gezet op 7.11

    Like

 41. Martien Pennings zegt:

  Theresa Geissler (1 oktober 2013 om 12:32).
  Iedereen is vrij om die docu van Brandpunt anders te beoordelen dan ik doe.
  Maar ik denk dat de feiten spijkerhard zijn.
  Voorts denk ik dat ook als Wilders niet die Strache was gaan lopen opvrijen, diens fractie in het Europarlement hetzelfde stemgedrag vertoond zou hebben als de PVV.
  Er was geen enkele politiek-strategische noodzaak voor Wilders om zich met die vent publiekelijk te engageren.
  Het is, behalve moreel verwerpelijk – in mijn ogen dan – opnieuw een grote strategische fout die zijn doorbraak naar de middenklasse zal verhinderen.
  Net als het een grote strategische fout was om WEL banden met het Vlaams Belang aan te gaan en NIET tegelijk twee gigantische bromvliegen in één klap te slaan: door publiekelijk bij het VB aan te dringen afstand te nemen van het antisemitische deel van de achterban, ten eerste de goede krachten in het VB te helpen, en, ten tweede, zichzelf te profileren als pro-Israël en OPRECHT anti-anti-semitisch.

  Like

 42. Helemaal eens met Martien Pennings ik had al een tijdje mijn twijfels bij de PVV maar ik stem zeker bij de Europese parlementsverkiezingen niet op de PVV. HC Strache van de FPO heeft een verleden waar je niet vrolijk van wordt, HC Strache publiceerde onlangs een cartoon waarin hij Joden belachelijk maakte (was ook te zien in Kro Brandpunt). Landelijk stem ik niet PVV. Maar was wel van plan op PVV te stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen, nu niet meer dus. Nu kijken op welke partij ik nu ga stemmen.

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ J.R. De Vrije

   Op welke partij u ook stemt, die zal altijd antisemieten met zich meedragen en dus antisemitisme

   Op alle linkse partijen, op D’66, op het CDA en ook op de VVD stemmen moslims.

   De moslims worden opgevoed met haat tegen de Joden.en zijn dus per definitie antisemitisch. Er zullen, vermoed ik, weinig moslims zijn die daar geen last van hebben.
   Het is algemeen bekend dat zij in veel moskeeën onderricht krijgen in haat tegen het Westen en haat tegen de Joden.

   Ooit één partij daarover gehoord, of kent u één partij die haar moslims binnen hun kader gevraagd heeft hoe zij over de Joden denken? Pechdrol vond het ook niet belangrijk hoe zijn leden over de genocide in Turkije dachten.

   Dat geeft precies aan hoe hypocriet vooral linkse politiek is.

   Wilders is nog op zoek naar samenwerkingsverbanden in Europa en heeft contacten. Als hij hierin beslissingen neemt, dan hoop ik dat hij aan zijn aanhang duidelijk maakt waarom hij bepaalde besluiten heeft genomen.

   Ik weiger mijn oor te luister te leggen bij land- en cultuurverraders, die anderen beschuldigen van iets waar zij zelf mee behept zijn: grove en gewelddadige vormen van van Jodenhaat en dus van antisemitisme.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Wachteres Zo is het precies, Wachteres! Ik weiger dat ook. Pertinent!

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ja, Wachteres, de rotzakken van links zijn 1000-miljard keer erger.
    En daarom was het ook zo noodzakelijk om de PVV zuiver te houden in dat opzicht.
    Dat was nodig om NAAR DE MIDDENKLASSE DOOR TE STOTEN.
    Dat was nodig om GELOOFWAARDIG DE ROTZAKKEN TE KUNNEN BEVECHTEN.
    Géén gekonkelfoes met Strache, wél een alliantie met het Vlaams Belang onder voorwaarde van bevechten van antisemitisme in de eigen gelederen.
    Dát had gemoeten!

    Like

   • Dus kort samengevat alle politieke partijen in Nederland zijn hypocriet. Kortom er is helemaal niks verandert in de Nederlandse politiek. Best wel erg dat er geen politieke partijen zijn waar het antisemitisme niet vertegenwoordigd is.

    Grote voordeel van de PVV is wel dat zij geen leden hebben. De achterban van SP is behoorlijk gevaarlijk, daar zijn veel mensen van antifa vertegenwoordigd. Bij de Groenlinks zitten bejaarde hippies die in Oud-Zuid wonen. Probleem is dat leden van politieke partijen behoorlijk extreem zijn en een zwart-wit beeld erop na houden. Of ze links of rechts zijn.

    Like

 43. AdriePVV zegt:

  Als PVV aanhanger is het voor mij geen enkel probleem om de beslissing van Martien Pennings te accepteren en te respecteren. Nog los van de kwestie zelf kan er ook een andere afweging gemaakt worden. De PVV bestrijdt Islam, Immigratie en Europa, daarvoor zou ik zelfs met de duivel een pact sluiten.

  Like

 44. AdriePVV zegt:

  correctie, Europa moet natuurlijk EU zijn.

  Like

 45. schnoebel zegt:

  Geachte heer Pennings, uiteraard hebt u gelijk dat ik een linkje naar het stuk van Niemöller had moeten zetten. Mijn comment had ik reeds verstuurd voordat ik in de gaten had dat ik die link niet had geplaatst. Toen ik dat alsnog wilde doen kreeg ik een telefoontje dat mijn zoon met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Dus sorry voor het ongemak.
  Overigens begrijp ik nu van de webmaster dat u afscheid neemt van de PVV. Dat zat er al een tijdje aan te komen volgens mij. Uw onvrede over de gang van zaken in en om Wilders/de PVV heeft u herhaaldelijk hier doen blijken. Zelf heb ik soms ook zo mijn bedenkingen maar weet eveneens dat de “politiek correcte maffia”, waaronder de MSM, alles in het werk zal stellen om de PPV-aanhang te doen doordringen van hun “foute” keuze. Brandpunt is dus geslaagd in hun opzet, althans wat u betreft. Uw besluit zal met vreugde ontvangen worden in “het andere kamp” In de hoop dat als één schaap over de dam is er nog velen zullen volgen. En misschien is dat ook zo. Tja de PVV nazi’s moeten kapot gemaakt worden. Ik word hier heel erg verdrietig van.

  Like

 46. Maja zegt:

  Treurig, diep, diep treurig. Meer wil ik hier niet over zeggen. Behalve dan dat Willders wat mij betreft een pact met satan mag aangaan (bij wijze van spreken) om ons land en volk onder het juk van Brussel en de islam uit te krijgen. Triest dat Israël ook en zèlfs op dit forum een splijtzwam blijkt te zijn, hoewel Geert Wilders voor 100% achter de Joodse Staat staat. Ik blijf de PVV van harte steunen (maar dat was al wel duidelijk neem ik aan).

  Like

  • Rick zegt:

   Ja. Vreemd dat die solidariteit met een “buitenland” tóch weer principieel belangrijker blijkt te zijn dan onze dagelijkse “binnenlandse” problemen en de weerslag daarvan op de autochtone burger. Die grenzeloze empathie met het Joodse volk leidt er uiteindelijk toe, dat wij een vergelijkbaar lot tegemoet kunnen zien. Is toch bizar!?? Dat het in de afgelopen 55 jaar zover heeft kunnen komen met ons land is namelijk JUIST aan deze empathie te wijten. Niets was bespreekbaar. Alles taboe; want je hebt kunnen zien waartoe dat kan leiden. Met deze argumentatie is alle kritiek in de kiem gesmoord en werd alles moeiteloos door de strotten gewrongen. Snap overigens niet waar men de euvele betuttel-woede op baseert, want als er één Volk en Natie is geweest die goed voor zichzelf weet op te komen; dan is dat Israël en haar bewoners. Chapeau.
   Voor het overige sluit ik mij bij Maja aan…Al zou er een pact met de duivel voor nodig zijn; weg met Brussel, weg met de EUSSR en helemaal weg met islam en haar volgelingen. OZO

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Er was geen pact nodig, Rick.
    Die Strache had in het euro-parlement toch wel in dezelfde richting gestemd als de PVV.
    Het pact is contraprodcutief, Rick, want maakt Wilders kwetsbaar en jaagt de middenklasse weg.

    Like

 47. Rick zegt:

  Iedere keer opnieuw. Standaard stramien bij de kleine rechts georiënteerde partijen: Vroeg of laat rollen haar leden en/of aanhangers kissebissend over straat. De (S)linkse gutmenschen lachen de #@% uit hun broek. Door versplintering zullen onze “dromen” nimmer verwezenlijkt worden. Naar mijn mening is daar niet alleen de (S)linkse hetze de oorzaak van, maar ook zeker de desbetreffende partijen zelf en haar wispelturige aanhangers. Denk toch echt dat wij ons inmiddels neer kunnen leggen bij een door (S)links gedomineerde wereld. Net zoals op nationaal niveau bezit (S)links ook wereldwijd alle essentiële sleutelposities in het macht spectrum. Zonder daadwerkelijke revolutie is deze situatie niet meer omkeerbaar. Hun systeem is inmiddels te ver doorgevoerd.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik ben niet wispelturig, Rick.
   Eindeloos heb ik de stommiteiten van de PVV benoemd en mijn goede diensten aangeboden.
   En nu is het genoeg.

   Like

   • tjonge zegt:

    nou en ??? omdat jij het genoeg vindt moet het hier maar wereldkundig gemaakt worden ?
    lazer op man ! wat is jou doel van dit topic ? moeten we allemaal de pvv laten vallen omdat fuhrer pennings dat vindt ?

    heb het al eerder gezegd, je lijdt aan wanen man, pas jouw medicatie aan !

    godv de godv, pennings is het niet eens met wilders/pvv en nu moeten we ons maar met zijn allen aan de islam over leveren !

    pennings vindt israel belangrijker dan landsbelang !

    ik heb niks met israel (ook niet tegen) maar heb wel iets tegen de islam, immigratie, EU,
    daar is de pvv de enige in nederland die daar wat tegen kan doen !!

    al moet ie met 20 duivels een pact sluiten, mijn zegen heeft ie, als het doel maar bereikt wordt.

    dus pennings, muil houden aub en vind u zelf niet zo giga belangrijk , dat u zelfs iedereen mee wil trekken in uw teleurstelling in de pvv.

    narcist !

    Like

 48. droef zegt:

  En de “Alexander Pechtolds” van dit land maar lachen in hun vuistje…….

  Like

  • tjonge zegt:

   tja, dat weet die pennings met zijn rancune-topic toch maar weer te bereiken hier !!
   menneke met grootheidswaanzin en enorme narcistische trekken..

   bah, snap ook heel niet dat bron voor een topic als dit een podium geeft.

   Like

 49. wouteenhoorn zegt:

  Zo zie je maar dat die meneer Pennings een soort dictator is die waarschijnlijk hiermee hoopt de PVV te beschadigen. Of het is een mol.

  Like

  • Rick zegt:

   En zo reageert de (S)linkse anarchist: Multiculti = TOP…”wij” zijn racistische gekken.
   http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2013/10/samsom_pvvhaat_zal_nooit_winne.html

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Als je de link volgt op GeenStijl vind je een tweet van Wilders:

   “Het zal nooit wennen. Een Marokkaanse (Arib) vanmiddag als Kamervoorzitter met de Koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer.”

   Kijk, dat doet de Jan-Lul óók weer verkeerd.

   Dat had moeten luiden:
   “Een Marokkaanse (Arib) vanmiddag als Kamervoorzitter. Okay. Maar met de Koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer. Dat zal nooit wennen.”

   Like

   • tjonge zegt:

    “Kijk, dat doet de Jan-Lul óók weer verkeerd.”

    toe maar joh, ga nog maar schelden tegen wilders,
    het grote demoniseren kan beginnen van fuhrer pennings !

    baantje aangeboden gekregen bij pechtold ?

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @tjonge

    LUL NIET ZO STOM!!!!

    Webmaster

    Like

   • tjonge zegt:

    webmaster,

    als pennings met zijn narcisme iedereen hier mag mee trekken in zijn “teleurstelling” in de pvv en daar mee de pvv poogt te beschadigen,
    mag ik dan aub een beetje stom lullen ?

    is toch wel het minste wat ik kan doen met dit absurde landverraders-topic !

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @tjonge

    Pennings geeft hier zijn eigen mening weer. Er is niemand die iemand ertoe verplicht het met hem eens te zijn! Als er mensen zijn die zich laten meetrekken in zijn “teleurstelling”, so what? Uit de teneur van de comments kan ik opmaken dat veel reageerders best begrip hebben voor het artikel, maar uiteindelijk toch de PVV en Geert wilders trouw blijven.

    Webmaster

    Like

   • tjonge zegt:

    webmaster,

    een topic TEGEN de pvv lijkt mij niet hier thuis te horen (dacht ik),
    m.i. past zo een topic beter op joop.nl oid.
    nogmaals, hoe belangrijk is pennings dat hij hier als een afvallige zo een absurde, radicale mening mag ventileren ?

    dacht dat ej bron een islamkritisch blog was maar waan me nu toch echt even op joop.nl.

    natuurlijk heeft iedereen recht op een mening, maar om hier nu als afvallige 180 graden tegen het gedachtegoed van deze site te ageren vindt ik erg vreemd.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Je haalt hier duidelijk twee dingen door elkaar! Dat Martien Pennings kritiek heeft op de manier van handelen van de PVV, die in zijn ogen ondoordacht is en een stuk beter kan, wil absoluut niet zeggen dat hij niet islamkritisch is!! INTEGENDEEL!!!

    Like

   • Rick zegt:

    Inderdaad had Geert op Uw wijze deze diplomatieke splitsing kunnen maken. Op die manier neem je de tegenstanders bij voorbaat de wind uit de zeilen. Maar ja…Achteraf is het altijd “makkelijk” praten en analyseren. We moeten niet vergeten dat Geert zo goed als continue tegenover een bijna voltallige Tweede Kamer staat. Een Tweede Kamer die constant loert en manipuleert om Geert de grond in te kunnen boren. Komt bij dat hij 24/7 wordt “meegesleept” in zijn politieke bezigheden. Kan mij levendig voorstellen dat deze, inmiddels jaren durende, situatie zijn tol begint te eisen. Ga er maar aan staan; Geert is ook maar gewoon een mens. Dat je je dan door de “euforie” van het moment laat meeslepen en een minder slimme Tweet de wereld in slingert kan ik wel enigszins begrijpen c.q. door de vingers zien. Er is inmiddels zo goed als geen politicus die zich daaraan ondertussen niet schuldig gemaakt heeft, maar omdat het Geert betreft wordt alles met de factor 10.000 uitvergroot.
    Wat mij hier inmiddels wel opvalt en een beetje teleurstelt, is het feit dat steeds meer reaguurders die het zo moeilijk hebben met de meningen van (S)links die hun opgedrongen zouden worden; het blijkbaar zelf ook moeilijk hebben met het respecteren van andermans mening. U wordt in niet mis te verstane en soms grove bewoordingen totaal neergesabeld en uitgemaakt voor alles dat los of vast zit. Bizar en triest. Moet er overigens wel bij vermelden, dat u dit momenteel een klein beetje over zichzelf afroept door uw manier van formuleren: “Kijk, dat doet de Jan-Lul óók weer verkeerd” is natuurlijk de kat op het spek binden en eigenlijk net zo “minder slim” als de Tweet van Geert.
    Respecteer uw keuze en wens u veel succes bij deze discussie.
    Met vriendelijke groet, Rick

    Like

   • tjonge zegt:

    btw, denk je niet dat dit absurde topic en de reacties die dit los maakt, dat het koren op de molen is voor de linkse gekkies die mee lezen ?

    je gooit jouw eigen glazen in met zulks negatief onzin !

    Like

   • tjonge zegt:

    bron, hij mag dan wel islamkritisch blijven in jouw opzicht, maar hij slacht wel de ENIGE islamkritische politieke partij af !

    maw, leg mij eens uit waar we op moeten stemmen als we niet meer op de pvv kunnen stemmen zoals pennings nu wil ?

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Pennings wil niet meer op de PVV stemmen. Dat is zijn goed recht. Dat betekent niet dat anderen het met hem eens moeten zijn!

    Like

   • Rick zegt:

    @tjonge zegt:1 oktober 2013 om 22:08
    Nou niet om het één of het ánder, maar wáár heeft U het nu toch zo vréselijk “moeilijk mee?? Waarom zouden op dit forum zaken niet kritisch tegen het licht gehouden mogen worden?? De diverse invalshoeken en meningen hebben toch juist een méérwaarde!? Draagt bij tot een afgewogen meningsvorming. Anders kunnen we wel gelijk in de rij gaan staan voor een Lobotomie 😉 De knuppel in het hoenderhok gooien is geen absoluut verraad en de “dader” verdient het niet om verguisd te worden. Play Fair!!

    Like

 50. AdriePVV zegt:

  @wouteenhoorn

  Onzin, Martien volgt gewoon zijn geweten en dat wijkt op dit punt af van de meerderheid hier.
  Overigens als de PVV zelf ook maar enigzins Joden zou discrimineren dan zou ik afhaken.

  Martien kan verder gewoon doorgaan met zijn strijd tegen de Islam, daar hebben we hem hard nodig. Er zijn meer stemmers dan alleen PVV-ers.

  Like

 51. Willemientje zegt:

  En met wie zou Geert anders moeten samenwerken, Nigel Farage, wil hem niet vanwege zijn islamstandpunt, en het eerste wat nu aangepakt moet worden is de EU, zonder dat kan Geert zijn anti islamiseringsagenda al helemaal niet uitvoeren

  En ik begrijp wel, waarom PVV ers niet al te veel in de openbaarheid komen, als de rest van de fraktie ook strengere beveiliging zou moeten krijgen, word alles nog moeilijker, in de kamer hebben ze genoeg constructieve voorstellen, die ook regelmatig worden gesteund,

  er is een prima website, waar je info kan krijgen, en veel opositie hoeft hij niet te voeren, dat doet het kabinet zelf wel, en mezelf onbeschoft laten behandelen,in praatprogramma’s daar zou ik ook voor passen, de keren dat hij in een programma te gast is, is hij helder en duidelijk

  de partijen waar hij samenwerking mee zoekt, zijn ook niet meer dezelfde partijen als bij hun oprichting, en een sterk anti EU blok is broodnodig, ze zijn bang, de andere partijen, dus het bashen begint weer, met dezelfde grijsgedraaide plaat, waar de meeste mensen allang niet meer intrappen, dus ik zou op z’n Belgs willen zeggen Geert doe zo voort!!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @Willemientje.

   Nóg maar eens een keer:
   Er was geen “samenwerken” nodig.
   Die Strache had in het euro-parlement toch wel in dezelfde richting gestemd als de PVV.
   Samenwerken met zo’n type is contraproductief, want maakt Wilders kwetsbaar en jaagt de middenklasse weg.
   En het is gewoon moreel fout, want die Strache is fout.

   Like

   • Willemientje zegt:

    Een keer is wel genoeg hoor Martien, ik ben het niet met je eens, en dat mag, in een vrij land, nietwaar, ik heb zelf hersens, een ander hoeft niet voor mij te denken

    Like

 52. Lucky9 zegt:

  @ Heleen op 1 oktober om 17:41
  Ik heb het stuk van Pennings zeer goed gelezen zoals ik steeds pleegde te doen met al zijn stukken overigens. Maar U heeft blijkbaar mijn reactie niet goed gelezen, of bent een trol resp. ter kwader trouw.

  Gantman werd veroordeeld door de rechtbank. Zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF02032006_032 http://www.standaard.be/cnt/dmf02032006_032 http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Voormalig_VLD_schepen_Gantman_veroordeeld_tot_18_maanden_met_uitstel.2146115-438.art?highlight=Gantman%20veroordeeld
  Punt aan de lijn. Daar is niets diep-menselijk aan en interviews geschonken aan publicaties waar men zelf de pen vasthoudt kunnen dit niet vergoelijken of nooit onder de mat vegen.
  Mijn beschrijving was dus accuraat, waarheidsgetrouw en helemaal niet grof. Het is uw privilege de crimineel van uw keuze te omarmen. Dat zal mij geen zorg wezen al is het een taliban.

  Ik ben het nota bene die kritiek geef op lasterpraatjes. Als U zulks hard-core vindt, dan doet U dat maar. Gantman is overigens niet alleen een veroordeelde crimineel maar ook een opportunist 1° klas, lees uit onverdachte Joodse bron : http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/08/07/claude-marinower-doet-boekje-open-over-andre-gantman.html

  Gans, Borst, Stienen en Fennema hebben niets met het Vlaams Belang te maken. Nihil, nada nichts, rien, absolutely nothing. De smerige beschuldigingen waarvan het Vlaams belang het slachtoffer was, is, en die Martien Pennings hier nog eens dunnetjes overdoet op de site van E.J.Bron, die zijn even grof en walgelijk als de poging van enkele der voormelde Nederlanders om Wilders en de PVV te belasteren op een gelijkaardige manier met gelijkaardige argumenten.

  In Vlaanderen komen deze lasterpraatjes uit een islamofiele en dus politiek correcte hoek, en het is aan Pennings om te openbaren uit dewelke, als hij er het fatsoen zou voor hebben.

  Vreemd genoeg laat hij uitschijnen in Nederland zijn stem niet meer aan de PVV te zullen geven omdat hij uitgerekend bij deze PVV geen gehoor vindt om zijn eigen agenda om een politiek correcte terreur in Vlaanderen -met dezelfde methodes als die waarmee de PVV in Nederland nu belaagd wordt- te laten voortduren!

  Was Martien stomdronken toen hij dit stuk schreef, is hij aan de psychiatrie toe of gelooft hij gewoon slechte en valse vrienden? Ik hoop voor hem dat hij zo zat was als een kanon!

  In ieder geval elke Nederlands sprekende die de geweldloze ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen tracht in diskrediet te brengen met lasterpraatjes en politiek correct gebazel is een laffe idioot. Ook als zijn naam Martien Pennings zou zijn. Schoenmaker, blijf bij uw leest en hou Uw vuile vergelijkende poten af van politieke commentaar over een onland waar U geen snars van begrijpt.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Lucky9, 20.14u. Wat Heleen ook mag zijn, een trol is ze niet!
   Ik ken haar niet bijzonder goed, maar dàt heb ik intussen heus wel van haar begrepen
   Een béétje terughoudendheid met zulke beschuldigingen is wel op z’n plaats, Lucky!.

   Like

   • tjonge zegt:

    “Maar U heeft blijkbaar mijn reactie niet goed gelezen, of bent een trol resp. ter kwader trouw.”

    volgens mijn worden er hier 2 opties genoemd door lucky9 dus van een expliciete beschuldiging is geen sprake.

    Like

   • Lucky9 zegt:

    Beschuldigingen? Aan wiens adres?

    Ik gun iedereen het voordeel van de twijfel tot het tegendeel bewezen is.
    Na bijna 100 reacties lijkt deze draad me bijzonder destructief. Hulde aan de webmaster, die hem in een “soort van cordon sanitaire” geplaatst heeft!

    Niettemin herhaal ik mijn boodschap: het ‘Vlaams Belang’ was de àlleréérste islamkritische partij in héél Europa die ‘politiek’ correct’ belasterd werd.
    Làng voor de lijst Pim Fortuyn, en beslist nog iets langer voor de PVV van Geert Wilders.

    Op dat eigenste ogenblik was ik helemaal nog geen aanhanger van het Vlaams Belang. Maar hoe langer en intenser de demonisering van deze politieke partij bleef duren, hoe dieper ik me aan deze analyse waagde.

    Resultaat? Nu toets ik elke commentaar en elke mening aan mijn eigen (uiterst duur bevochten) waarheid!

    Pim werd vermoord op lastgeving van de eco-maffia. Soit.
    Geert is een idealistische held, en het Vlaams Belang is een lichtbaken voor de hele “verworven” beschaving als dusdanig.
    Tot we toegeven aan de islamitische chantage, druk of noem het maar gewelddadig imperialisme!

    Aan jullie (lezers) de keuze!

    Like

   • heleen zegt:

    Dank je , Theresa. Dat ik voor een trol zou worden aanzien is te gek voor woorden.
    (dat ik dat niet ben, weet EJ trouwens zéér goed).
    Ik verdedig het betoog van Pennings als lezenswaardig omdat daar – naar mijn mening- nuancering genoeg in zit om dingen mee te nemen als ‘valabel’…én ik ben boos om het alsnog door het slijk halen van mensen die spijt hebben om onfortuinlijke daden en daar publiekelijk uitdrukking aan gegeven hebben. Wie wil zijn hele leven achtervolgd worden voor zijn fouten, zeker na een ‘mea culpa’…????

    Like

   • heleen zegt:

    Dank je , Theresa. Dat ik voor een trol zou worden aanzien is te gek voor woorden.
    (dat ik dat niet ben, weet EJ trouwens zéér goed).
    Ik verdedig het betoog van Pennings als lezenswaardig omdat daar – naar mijn mening- nuancering genoeg in zit om dingen mee te nemen als ‘valabel’…én ik ben boos om het alsnog door het slijk halen van mensen die spijt hebben om onfortuinlijke daden en daar publiekelijk uitdrukking aan gegeven hebben. Wie wil zijn hele leven achtervolgd worden voor zijn fouten, zeker na een ‘mea culpa’…???(comment eerst op verkeerde plaats..excuses)

    Like

 53. Republikein zegt:

  Aan jullie de keuze, wil je winnen of wil je winnen, ik heb een idee, wie?

  Like

 54. Philippine zegt:

  Berndt Lucke van de duitse alternatieven werd tweemaal in gerenommeerde duitse politieke praatprogramma’s voor nazi, rechts enz.enz uitgemaakt hoewel hij het alleen maar over de economische toestand in de EU heeft en nooit over de islam en Israél. Het was schandalig, stompzinnig.
  Dezelfde schandalige stompzinnigheid valt Geert Wilders ten deel.
  Lucke en Wilders worden allebei voortijdig met alle beschikbare middelen in het openbaar afgeknepen.
  Wat zou Geert Wilders over zich heen krijgen als hij dat antifa-kafka-tuig in het openbaar de les ging lezen? Of Harry ‘joden aan het gas’ in de kamer op zijn gedrag ging aanspreken? Of een felle discussie zou starten met Timmermans over diens ‘bezette gebieden’ getroela?
  Dat kan in Nederland niet. Want als Wilders op die manier de sterke man gaat uithangen vinden Nederlanders hem direct ‘een Führer’.
  Berndt Lucke, een man met een totaal andere intellectuele achtergrond en positie, kan zijn kritische EUstem nog niet verheffen, of hij is bruin, nazi, rechts, pervers, leugenachtig, opruiend.
  Ik weet niet of iemand de discussie heeft gevolgd op de ARD over het woord ‘entartet’ dat Lucke ivm met de financiële situatie in de EU heeft laten vallen. Ik wel.
  Wilders en Lucke hebben het over verschillende onderwerpen, hebben een totaal verschillende achtergrond, maar als ze hun mond open doen zijn ze maar één ding: bruine populistische nazi’s.
  Tegen zoveel simplisme kan niemand op.

  Like

 55. Martien Pennings heeft blijkbaar veel invloed want raadslid Paul ter Linden splitst zich af van de PVV in Den Haag:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21937325/__Nieuwe_breuk_in_Haagse_PVV__.html

  Like

  • Lucky9 zegt:

   Ik las de aan Paul ter Linden toegeschreven leugens (over Filip Dewinter die hij duidelijk van haar noch pluim kent) die hij als motivatie zou hebben geformuleerd om de PVV de rug toe te keren.

   Ik citeer de Telegraaf: <> …..

   Indien deze Haagse politicus dat werkelijk zou hebben geschreven dan is de PVV hem bij de volgende politieke stoelendans beter kwijt dan rijk, wegens totaal onbetrouwbaar en mentaal labiel. Want Filip De Winter is beslist geen antisemiet noch een gek, en dat hij een notoire homohater zou zijn durf ik te betwijfelen wegens zijn uitgesproken sympathie voor Fortuyn.

   Er is zeer duidelijk in de Nederlandse media een massale leugencampagne aan de gang om Geert Wilders en de PVV te demoniseren op basis van de nazistische laster waarmee het Vlaams Belang in België politiek buiten het normale democratisch proces gehouden wordt. Het doel van deze campagne is identiek.

   Het politiek correct geblaat van Pennings bevestigt nu deze hypothese. De keerzijde van de medaille is dat daarmee het bewijs geleverd wordt dat de islamofiele en eurofiele apparatsjiks bang blijken te zijn van Wilders en de PVV.

   Het ontstaan van een echt antinazistisch front op Europese schaal doet blijkbaar de ‘boven ons gestelden’ warempel in angstzweet uitbarsten. De geketende pers en de staatsmedia bedriegen ons allemaal op lastgeving van de maoïst Barosso en zijn Brusselse kornuiten.

   Het is duidelijk van uit welke richting de stank van de laster komt.

   Like

 56. Henk.V zegt:

  Wat ik eerlijk gezegd, nogal kwalijk vind, is dat het voornemen van één prominent schrijver op de site om afstand te nemen van de PVV uiteindelijk voor een een soort pruttelende heksenketel lijkt te gaan zorgen waaruit, naar mate het discours langer duurt,steeds meer uitingen van irritatie opstijgen.

  Medestrijders voor een gezonde maatschappij, zij wij mondige mensen of niet?
  Martien heeft zijn opvattingen kenbaar gemaakt en wij de onze. Het besluit van Martien zal mijn koers , of minj opvattingen niet veranderen, of het moet al zijn dat ik iedereen zou willen voorhouden dat de idioterie die wij gezamenlijk willen bestrijden een eendrachtige inzet van ons vraagt.
  Wij weten wat we denken en waarom wij tot onze conclusies komen.
  Onze vijand zit BUITEN het blog waarop wij schrijven.

  We denken allemaal uit wat verschillende invalshoeken, maar we zijn één in wat we willen : een samenleving waarin het volk over haar eigen lot beslist.
  Wij willen geen dictaten uit “”Brussel”, geen dwang van politiek correct.
  De westerse samenleving is de beste die er is, de meest tolerante, de meest vrije en geen instroom van buitenaf en multicultureel gezwets kan die verrijken.Wij willen baas zijn in eigen land en bouwers van onze eigen toekomst.

  Laten we ons daar maar in harmonie op richten met elkaar.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   100% MEE EENS HENK!!

   E.J.

   Like

   • tjonge zegt:

    bron,

    misschien wat laat, maar ik vraag me al tig reacties geleden af waarom jij steeds voor pennings moet antwoorden, kan die dat zelf niet ?

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ik antwoord niet voor Pennings. Ik antwoord voor mezelf. Dat moet je aan Pennings vragen.

    Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Henk V: 22.10. uur, op 1 october: Prima gedaan Henk!

   Like

  • Ik ben het met je eens Henk V. ik las dit artikel ook met gemengde gevoelens, ook ik heb zo soms mijn vragen, maar mijn loyaliteit ìs en blìjft bij de PVV! ZIJ vertegenwoordigen wat ik wil en veranderd wil zien. Dat Paul ter Linden zich nu heeft verwijderd ervan, is zijn verlies… ik wijt het maar aan zijn ‘jongheid’? Iig ziet hij het naar mijn idee niet juist, maar goed… ik had dat idee al eerder over hem… en natuurlijk schrijft de telegraaf daar weer met tendentieuze bewoordingen over… gewoon zielig… ik hoop dat Bijltjes dag nakende is en dat wij diegenen die allemaal ‘linx’ hangen, voor de Krijgsraad kunnen berechten en hen als land- en volksverraders kunnen bestraffen… en hiermee bedoel ik pertinent NIET Paul ter Linden mee hoor…

   Like

   • Trouwens, WAT EEN INTENS TRIESTE AFGANG VAN DEZE PAUL TER LINDEN!
    Luister ook eens naar dat videootje van hem hierbij waarom HIJ vindt dat de PVV een SEKTE zou zijn!!! Omdat er BLOEMETJE GEDROOGD wordt van een gekregen Bloemetje van de PVV bij ziekte èn OHHH HOE SEKTARISCH, er EEN FOTO VAN GEERT BIJ EEN PC STAAT!!! Hoe zielig!!

    (Wàt een werk trouwens om overal die uitroeptekens tussen èlk woord te verwijderen om het léésbaar te maken!)

    Like

 57. schnoebel zegt:

  @Pennings 1 okt. 2013 om 21:09
  Die “Jan Lul” heeft het m.i. in zijn tweet uitstekend verwoord Want als hij gezegd had wat u voorstelt dan had ik hem daadwerkelijk een grote Lul gevonden. Een islamitische Marokkaanse als voorzitter van de Nederlandse 2e kamer is helemaal niet okay! Juist omdat zij islamitisch is staat die Koran voor haar neus. En u maakt mij niet wijs dat u dat werkelijk okay vindt.

  Like

 58. meneertje zegt:

  Ik blijf bij mijn standpunt. Wij hebben geen keus, want er is maar één partij die èn tegen de islamisering èn tegen de E.U. strijdt.
  Er kan best wat aan de P.V.V. mankeren, maar ik zal op die partij blijven stemmen.

  Like

 59. Republikein zegt:

  Ik wacht op de taart!

  Like

 60. laura van der storm zegt:

  Heer Pennings “een Marokkaanse (Arib) vanmiddag was Kamervoorzitter. Okay”

  Meent u dat nou? Het is toch absurd dat iemand met 2 paspoorten zitting heeft in welke Kamer of Gemeente dan ook!

  Ben hier echt verbaasd over.

  Verder mag u zeggen wat u wilt. Uiteindelijk stond GW voor de rechtbank om het recht van meningsuiting te verdedigien.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ach, ja, ik geef toe, dát was ik even vergeten, die twee paspoorten.
   Heeft ze die?
   Maar dan nog: in de beeldvorming, ook bij mij, krijg je dat Wilders iemand wegzet omdát ze “Marokkaans” is.
   Dat is dom.
   Moet je voorkomen.

   Like

 61. laura van der storm zegt:

  sorry, verdedigen…

  Like

 62. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Strache heeft deze verklaring afgegeven nav die antisemitische cartoon:

  “Sachen gibt es. Manchmal verliert man völlig den Glauben an die Vernunft des politischen Mitbewerbers und mancher Journalisten. Seit Jahren kritisiere ich die Allmacht des Bankensystems, das auf Kosten der Bürger immer fetter und mächtiger wird. Und wenn ich einen Cartoon dazu verlinke, den ein anderer User gepostet hat, wird mir auf einmal Antisemitismus unterstellt. Das ist mehr als perfid. Immerhin war ich der einzige österreichische Parteiobmann, der etwa die Wiener Juden in Schutz genommen hat, als Israel vom Wiener SPÖ-Gemeinderat Al Rahwi übel attackiert wurde. Und es war ich, der den israelischen Vizeminister Kara als meinen Gast in Wien willkommen heißen durfte. Zudem vermitteln wir aktuell in Hebron zwischen Juden und Palästinensern, worüber mit unserem LAbg. David Lasar sogar in der New York Times berichtet wurde. Wenn ich Kritik an der Finanzwirtschaft platziere, dann kritisiere ich damit weder Juden noch Christen noch Muslime, Buddhisten und auch keine Atheisten, sondern die Kaste gieriger Banker, die den Rachen nicht voll genug bekommen. Ich habe von dem Cartoon noch zwei Versionen gefunden, eine mit italienischer Sprache auf einer Seite der SPD, eine auf englisch. Antisemitisch ist keiner für mich. Und für alle nochmal zum Mitschreiben: Ich dulde auch keinen Antisemitismus. Etwas mehr Sensibilität und auch Qualität täte dem einen oder anderen Journalisten und auch Politiker nicht schlecht.”

  Is dat een onvoldoende verontschuldiging? En waarom hoorden we dit niet bij Brandpunt?

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik geloof ‘m niet, Roelf.
   Hij hoort gedetailleerd rekenschap van allerlei “incidenten” te geven.
   Ik hoor ‘m zelfs niet zeggen dat-ie wel eens een jeugdzondetje heeft begaan in neo-nazistisch opzicht.
   Het deugt niet, Roelf.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Roelf-Jan, 7.11u. Nee, wat mij betreft is het een afdoende verontschuldiging. En waarom we dit niet bij Brandpunt hoorden? Dat mag iedereen uiteraard voor zichzelf invullen, maar ík heb er wel een antwoord op:
   Stemmingmakerij! Ik zei het al: Joost Niemöller heeft het goed verwoord. Het hele plaatje met de donkere straten en de enge muziek was er door bedorven geweest. Zou toch doodzonde geweest zijn! Daar kun je geen verontschuldigende verklaring bij gebruiken, al is-ie nog zo authentiek.
   Toch blij dat je er mee aankomt, want het bevestigt mijn vermoeden over die documentaire althans.
   Laat Martien ervan denken, wat hij wil, maar Brandpunt is net zo min geheel vrij van linkse smetten als de rest. Dat staat voor mij nu wel vast.

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    En je moet natuurlijk alles geloven, Theresa, want alléén moslims doen aan taqiyya.

    Like

  • jowitteroos zegt:

   Geweldig Roel-Jan Wentholt!

   Bedankt!!

   Like

  • Henk.V zegt:

   Bedankt voor de aanvullende info, Roelf-Jan!

   Ik hoop nu echt dat door jouw inbreng wij hier nu kunnen terugkeren tot het voeren van gedachten uitwisselingen .op zakelijke gronden. Gedachtegangen die tot HARMONIE moeten leiden.
   Dat de uiting van één persoon uiteindelijk kan uitmonden in een sfeer van Babylonische spraakverwarring vind ik afschuwelijk!
   Terwijl ”links” in al haar schakeringen één smerig front tegen Wilders vormt, rolt ”rechts” hier weer eens, zichzelf versplinterend, bakkeleiend over straat.

   Je gelooft het gewoon niet.
   Kan men hier dan helemaal niets leren? Begrijpt niemand hier dat in een doorgevoerd klimaat van ”gelijk-hebberig-heid” ieder op zijn eigen eilandje belandt, rond hobbelend op een zelf gefabriceerd stokpaardje? Totaal baas op eigen erfje?

   Hou in vredesnaam de kolossale problemen waar we voor worden geplaatst in het oog!
   En trek daar samenbindende conclusies uit.
   Aan verdere gesprekken op deze draad neem ik verder niet meer deel.

   Like

  • Ik zie dat niet als een ‘verontschuldiging’ maar temeer als wéér eens een bewijs hoe de ‘media’ manipuleert met het ‘nieuws’ te brengen… OF mijn kennis vd Duitse taal is ineens zo hàrd achteruit gegaan dat ik het niet goed begrepen zou hebben maar ik zie hier dus in dat het GEEN slechte move was van Geert om contact met deze heer Strache te zoeken! Wàt je ook doet, zegt of aanhaalt, zolang de media een dergelijke machtspositie kan bekleden en naar mijn mening ‘aangestuurd’ door belanghebbenden op de achtergrond zoals de entertainmentbusiness, banken en de huidige linxe politiek bedrijvers, zal ALTIJD àlles geprobeerd te worden uitgelegd en ‘als bewezen feiten’ worden weergegeven door diezelfde hufters! En dàt is een eufemistische benaming voor deze ‘lieden’ want ik wil niet het gevaar lopen dat de heer Bron mij een waarschuwing gaat geven en mij hiervan gaat buitensluiten 😉

   Like

  • Het lijkt mij dat ook Martien Pennings dus niet genoeg op de hoogte is gebleken te zijn over de Strache, en zoals ik dit lees zou dus een andere opstelling op zijn plaats zijn door Martien.
   Heb je ook een link naar deze uitspraken Roelf-Han Wentholt, want dat zou ik ook heel graag willen zien!

   Like

   • ‘de’ voor Strache hoort daar natuurlijk niet…

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    Hier is de link waarnaar je vraagt:
    http://tapferimnirgendwo.com/2012/08/19/antisemitismus-at-work/

    Maar mijn goede vriend Roelf-Jan, met wie ik dagelijks intense telefoongesprekken voer over onze gezamenlijk strijd, heeft niet zo goed gekeken, want boebneglinkte site plaatst dat dementi van Strache slechts om te laten zien dat hij liegt.
    Want wel degelijk heeft hij de antisemitisch bewerkte cartoon op zijn facebook geplaatst:

    “Im Original sind auf der Karikatur keine Davidsterne und keine Krummnase zu finden, ABER STRACHE ZEIGT AUF SEINER PINNWAND die Version mit den Davidsternen und Krummnase. Laut Google-Bildersuche taucht diese Version der Karikatur zum ersten Mal in dem Forum volksbetrug.net auf, in dem unter anderem dafür eingetreten wird, das Deutsche Reich wieder handlungsfähig zu machen. Das Forum kann somit getrost als rechtsextrem bezeichnet werden.”

    Like

 63. Tom Hendrix. zegt:

  @Roelf-Jan Wentholt: 07.11. uur. Klasse dat U dit naar voren brengt. Dankzij mijn MULO Duits, kan ik het heel goed lezen, en het is nog begrijpelijk ook. Daarmee, is dus deze uitzending van Brandpunt zeer discutabel geworden, en bevestigt dat mij in mijn opvatting dat de KRO net zo rood is als de VARA.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   En je moet natuurlijk alles geloven, Tom, want alléén moslims doen aan taqiyya.

   Like

   • Roelf-Jan Wentholt zegt:

    Wat in ieder geval iedereen zéker weet is dat Brandpunt de verklaring van Strache niet heeft willen tonen. Dat is bedrog. En dat staat vast. Jij stelt dat Strache hier liegt. Hoe weet je dat?

    Like

 64. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  En wat ook vreselijk ergerlijk is, is dat diezelfde Brandpunt-types allemaal fervente aanhangers zijn van de “twee-staten oplossing”. En dat ze allemaal dolgraag hedendaagse, levende joden in een kwaad daglicht stellen door er eindeloos op los te liegen over “bezetting” en “mensenrechtenschendingen” en “Internationaal Recht”. En nu moet ik die kwibussen gaan geloven? Dat ze ongerust zijn over jodenhaat? Kom op zeg.

  Like

 65. Martien Pennings zegt:

  Als je de commentjes van die “tjonge” zo eens achter elkaar leest, dan valt mij op hoe integer en tegelijk kritisch hij zich opstelt.
  De zorgvuldigheid van zijn commentaren weerspiegelt zijn hoge ethiek.
  Ik kan niet anders dan toegeven dan dat ik mij behoorlijk in het nauw gedreven voelde door zijn vlijmscherpe observaties.
  Vandaar ook dat de webmaster mij een aantal malen tegen hem in bescherming heeft genomen.
  En ik zal het ook maar toegeven: ik heb de webmaster daarom gesmeekt.
  Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen op zijn overdonderende waarheden.

  (SARCASME-MODUS UIT)

  Ik vraag speciaal aandacht voor dit een-tweetje tussen de twee halve garen “wouteenhoorn” en “tjonge”:
  Wouteenhoorn :“Zo zie je maar dat die meneer Pennings een soort dictator is die waarschijnlijk hiermee hoopt de PVV te beschadigen. Of het is een mol.”
  Tjonge: “gedachte komen bij mij ook op wout…”
  Je zíét gewoon de speelplaats voor je, je hóórt gewoon de toon waarop altijd een paar rotzakjes die bloed ruiken dat ene jongetje of dat ene meisje beginnen te beschuldigen. Waarna het geweld begint en het structurele pesten.
  Later, als ze groot zijn, worden het de straten van een dorp of stad, waar een paar ploerten die bloed ruiken, de meute proberen op te hitsen.
  Dit zijn twee domkoppen, maar ze zijn gevaarlijk en ze vormen het raakpunt tussen het linkse en het rechtse fascisme op zoek naar een zondebok voor hun frustraties.
  Ze zijn zielig, want als wapen hebben ze alleen maar de domme rauwe kreet en vervolgens het geweld.
  Tot het formuleren van een coherente gedachte zijn ze niet in staat.

  Ja, je kan gaan beweren dat wat Brandpunt nou met die Strache heeft gedaan, precies óók alle kenmerken heeft van een heksenjacht.
  En daarom heb ik heel zorgvuldig naar de feiten gekeken en besloten dat hier wel degelijk iets aan de hand is.
  Deze mijnheer is misschien een antisemiet, maar zonder twijfel een hetzer en heksenjager.
  Alleen die toon al waarop over “asielzoekers” wordt geschreeuwd.
  Vergelijk dat eens met de manier waarop Pim Fortuyn dat item behandelde . . . . .
  Alleen al door deze Strache tot bondgenoot te nemen, pleegt Wilders verraad aan de erfenis van Fortuyn, die hij nog met zoveel bijval aanriep tijdens de demonstratie op 21 september.
  Tsja, de “kamper” in Wilders heeft niet alléén maar grappige kantjes, blijkbaar.
  Hij slaagt er voortdurend in fout personeel aan te werven, foute vrienden te maken en foute uitspraken te doen.
  De werkelijke discussie over de islam, die veel radicaler (!!!) gevoerd kan worden en waarmee hij de middenklasse had kunnen voorlichten en aan zijn kant had kunnen krijgen, voert hij niet.
  WILDERS IS ONGETWIJFELD GÉÉN ANTISEMIET en een verdediger van Israël, de hele linkse multikulkliek is duizend maal erger dan Wilders, EN JUIST OM DIE KLIEK TE BEVECHTEN HAD HIJ ZE DEZE STRACHE-KANS NIET MOETEN BIEDEN!!

  Roelf-Jan wijst me erop dat dezelfde linksen die zo’n Strache achtervolgen met zijn verleden en daarbij het woord “Holocaust” gebruiken, dus DODE JODEN GEBRUIKEN, structureel en constant bezig zijn DE LEVENDE JODEN te demoniseren via Israël, met die leugens over “bezette gebieden” en “internationaal recht”.

  Ja-ja: nóg eens: de linksen zijn grúwelijk!
  Dus bevecht ze intelligent, genadeloos, slim, en adequaat.
  EN DAT KAN WILDERS NIET.
  HIJ IS ONGESCHIKT.

  Like

  • tjonge zegt:

   pennings, hoe meer je in de verdediging schiet, hoe belachelijker je wordt.

   nou snap ik waarom je bron de kooltjes uit het vuur laat halen.

   als je nou een echte vent bent, erken je dat je fout zit met het beschuldigen van strache en dar mede de pvv, maar helaas zal jouw narcistische persoonlijkheid dat hoogst waarschijnlijk niet toelaten.

   kom op pennings, wees een vent ! dan zal je bij MIJ in achting stijgen..

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ik kan niet tegen jou op, “tjonge”: je bent mij intellectueel en moreel de baas.
    Het enige wat ik nog kan doen is me overgeven.

    Like

   • tjonge zegt:

    @ pennings,

    “EN JUIST OM DIE KLIEK TE BEVECHTEN HAD HIJ ZE DEZE STRACHE-KANS NIET MOETEN BIEDEN!!”

    als ik uw tactiek begrijp kan wilders dus helemaal niets doen, want linksom of rechtsom, ze bedenken altijd wel een leugen/halve waarheid om wilders te demoniseren.

    tja, dilemma ….

    Like

   • tjonge zegt:

    ” Martien Pennings zegt:
    2 oktober 2013 om 14:41

    Ik kan niet tegen jou op, “tjonge: je bent mij intellectueel en moreel de baas.
    Het enige wat ik nog kan doen is me overgeven.”

    is dat een excuus 🙂

    Like

  • De term beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald lijkt mij inmiddels hier op zijn plaats vind je ook niet Martien?

   Je was toch gedurende lànge tijd vóór de PVV en heb je dan àl die tijd niet die gedachten gehad die je nu zo uit en nu ineens is de PVV ‘fout’ en Geert Wilders noem je zelfs ‘autistisch’?

   Heeft het niet meer te maken dat je vindt dat Martin Bosma niet adequaat genoeg volgens jou op jouw voorstellen en suggesties heeft gereageerd?

   Ik bèn en blìjf vóór de PVV en vóór Geert Wilders en zie in hem een groot staatsman die ook nog eens open staat voor Voortschrijdend Inzicht en zaken die hij allengs verwerft durft te verkondigen.

   Ik zal nooit of te nimmer meeheulen met wie dan ook omdat ie een of ander toonaangevende functie heeft/had zoals jij o.a. als schrijver had/hebt ook al zullen er helaas wèl mensen zijn die je hier in zouden kunnen volgen maar ach, die hadden op een ànder moment dan wel weer afgehaakt omdat ie wellicht niet op tijd naar de kapper zou zijn gegaan en zijn ‘donkere’ haar roots ‘te’ zichtbaar zouden zijn geworden….

   Nogmaals bedankt Roelf-Jan Wentholt voor je bericht en ook je andere volgende berichten die getuigen van een realistisch overzicht op het geheel.

   Heb jij ook ergens eventueel een link naar/van de uitspraken van Strache, aangezien ik er van houd alles na te vorsen.
   Vriendelijke groet,
   Scarlatti

   Like

   • Bedankt voor de link Martien, ik had t niet gezien dat je die gegeven hebt, ik heb hem uiteraard gelezen, maar zie niet het vileine ervan daar hij zelf in datzelfde artikel zegt:

    “Ich habe von dem Cartoon noch zwei Versionen gefunden, eine mit italienischer Sprache auf einer Seite der SPD, eine auf englisch. Antisemitisch ist keiner für mich. Und für alle nochmal zum Mitschreiben: Ich dulde auch keinen Antisemitismus.
    Etwas mehr Sensibilität und auch Qualität täte dem einen oder anderen Journalisten und auch Politiker nicht schlecht.”

    en ik geloof hem daarin eerlijk gezegd.

    Like

  • herrie mulles zegt:

   Nou nou heer Pennings, ONGESCHIKT. met hoofdletters nog wel.
   Voorlopig is Wilders er aardig in geslaagd zijn hoofdpunten bij de kiezers onder de aandacht te brengen ondank een kolossale hoeveelheid vuilspuiterij van the powers that be.
   Wilders stijl is niet de uwe,dat is heel chique.
   Maar ik vrees dat u ook boos zou zijn op Wilders als zou blijken dat Marine Le Pen zweetvoeten zou hebben en hij toch met haar in het Europarlement wil samenwerken.

   Like

 66. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Wilders levert een bovenmenselijke prestatie en geen van ons kan in zijn schaduw staan. Want Wilders slaagt er in overeind te blijven en nooit die ene fout te maken waar iedereen op zit te wachten, die ene verspreking op dat ene onbewaakte ogenblik waar al die wolven op loeren. Wilders is ijzersterk.
  En “foute vrienden”, tsja, het zou kunnen. Ik twijfel om het te beamen. Ik weet niet hoe “fout” al die lui zijn die niét door de linkse pers binnenstebuiten worden gekeerd. Wie weet wat voor lui daar tussen zitten. Zou een journalist zo zijn best doen Harry van Bommel te beschadigen als ze met Wilders zijn kornuiten doen, dan zou er vast veel interessants boven water komen. Daar ben ik zeker van. Goed, daar moet je allemaal rekening mee houden bij je oordeel.

  En er is natuurlijk het feit dat als je je met Wilders in laat en dat mislukt, je in de HELE WESTERN HEMISPHERE nooit meer een normale baan krijgt. Je kan dan eigenlijk alleen nog je eigen zaak openen en ook dan staan er overal boycotters gereed.
  Nee, alles overziend ben ik zeer onder de indruk van Wilders. Het is een onvoorstelbaar knappe prestatie.

  En vergeet niet dat dezelfde lui die nu Wilders antisemitisme verwijten, de mensen zijn die dag in dag uit Israel belasteren. Diezelfde Brandpunt-types stromen de leugenachtige beschuldigingen uit de mond als ze over joden in Israel praten.

  Dus: Dezelfde linksen die zo’n Strache achtervolgen met zijn verleden en daarbij het woord “Holocaust” gebruiken, dus DODE JODEN GEBRUIKEN, zijn structureel en constant bezig DE LEVENDE JODEN te demoniseren via Israël, met hun leugens over “bezette gebieden” en “internationaal recht”.

  Like

  • herrie mulles zegt:

   @Roelf-Jan Wentholt .
   U heeft helemaal gelijk,ik had het niet beter kunnen verwoorden.

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   “Wilders levert een bovenmenselijke prestatie en geen van ons kan in zijn schaduw staan.”
   Roelfie toch!
   Roelfie toch!
   Ik begrijp dat de wanhoop groot is, maar . . . . . . need I to say more?

   Like

 67. reageerbuis zegt:

  Bedankt Roelf Jan, het was een intens gemene uitzending. Het venijn spatte eraf.

  Like

 68. Frans Brassens zegt:

  @ R-J Wentholt, je vraag aan het eind van het citaat (07:11) lijkt mij een retorische, aannemend dat men die tekst kende. Wat aannemelijk moet worden geacht in journalistieke kringen.

  Dan vraag ik mij dus ook af of Martien Pennings die tekst kende.
  Twee mogelijkheden, uiteraard:
  -Ja, dan begrijp ik zijn heftige uitval naar Wilders niet, hooguit dan nog wel op grond van een soort onbeantwoorde ‘liefde’ in de vorm van enige onverschilligheid van de kant van de PVV.
  -Nee, dan zou hij zijn aanvankelijke afschrijving van de PVV en Wilders nu kunnen herzien.

  Ik heb (via Google) die cartoon (en veel -Duitstalige- reacties erop) nu gezien en vind hem op zich best goed. Dat je, als je nauwkeurig kijkt, vragen kunt stellen over de weergave van ‘de bankier’ is duidelijk. Maar heeft degene die de cartoon plaatste wel zo nauwkeurig gekeken, of vloog hij na oppervlakkig kijken direct ermee het Facebook binnen? Zo ongeveer als Pennings hier op de PVV afstormde?
  De uitleg c/q verontschuldiging van Strache lijkt mij voor acceptatie vatbaar.

  Like

 69. Philippine zegt:

  Strache is een omstreden figuur. Daar heeft Martien Pennings gelijk in.

  Like

 70. tjonge zegt:

  he pennings,

  lees ff bovenstaand verhaal ( Roelf-Jan Wentholt zegt:
  2 oktober 2013 om 07:11 ) over strache !

  mafkees die jij er rond loopt !

  Like

 71. Dit heb ik gelijk aan Gert geschreven tijdens de AB, 25/09/2013 èn toen ik JOUW verhaal las Martien Pennings en Jouw reactie daar weer op Wachteres, heb ik ook dàt gelijk ook weer aan hem èn aan Martin Bosma doorgestuurd

  Dit is de eerste reactie van mij aan Geert en Martin.

  Geert? Waarom zeg je niet als er WEER eens geroepen wordt dat JIJ zogenaamd ‘bent wèggegaan, voor je verantwoording zou zijn wèggelopen, omdat JIJ zei dit is genoeg hier gaan wij niet mee akkoord en dat wordt maar steeds en steeds weer herhaald en als DE ANDERE POLITIEKE partijen zeggen, NU dus zeggen, genoeg is genoeg en als je ziet dat het niet goed gaat dan moet je er niet mee doorgaan…
  Waarom zeg je niet gewoon, ‘waarom blijf je toch maar zeggen dat ik WEG gelopen zou zijn terwijl ik ZAG dat het NIET goed was om er mee door te gaan en u zegt nu min of meer hetzelfde, weliswaar vd PVV AFGEKEKEN, maar dan is het INEENS GEEN WEGLOPEN, maar GEZOND VERSTAND’ of woorden van dergelijke strekking!

  Ben benieuwd wat je ervan denkt en uiteraard vertrouw ik volledig op je eigen inzicht en staatmanschap, het is gewoon omdat ik en VELEN mèt mij er ons KAPOT aan ergeren dit steeds weer opnieuw gepapegaaid te horen!

  Dag Geert!! Je doet het gràndioos ik ben zooo TROTS op je en de PVV!

  Lieve groet
  Scarlatti

  toen na dit artikel deze reactie van mij aan hen;
  LIEVE Geert èn Màrtin, zouden jullie AUB dit artikel van Martien Pennings willen lezen èn de bijgestuurde reactie (en alle àndere reacties) en PLEASE er iets mee doen?

  Het komt overeen met het kleine berichtje wat ik stuurde toen met de AB, please please kijk er naar en DOE er wat mee àls dat kan tenminste want nogmaals ik twijfel geen seconde aan je strategisch staatsmanschap, daar heb je keer op keer blijk van gegeven dat te hebben.

  Lieve groet,
  Scarlatti

  Like

 72. schnoebel zegt:

  @Roelf-Jan Wentholt
  Fantastisch heer Wentholt dat u deze tekst heeft opgeduikeld! Dank daar voor. Niet dat ik ook maar enigszins twijfelde aan de bedoelingen van de heer Strache. En wat Brandpunt betreft: als Van der Poel zich, zoals hij doet voorkomen, daadwerkelijk verdiept heeft in Strache dan was hij natuurlijk op de hoogte van die uitspraak. Echter dit vermelden had zijn doel voorbij gestreefd: het demoniseren van de PVV/Wilders.

  Like

 73. Martien Pennings zegt:

  Ik heb hierboven om 14:01 een reactie geplaatst op Scarlatti Bombatti, die misschien wel geschikt is voor al die reageerders die Roelfie als een Verlossers-Redder hebben begroet:
  “Oh wat heerlijk Roelf-Jan dat jij het mogelijk maakt om ons geloof te behouden in onze Verlosser Geert Wilders.”

  Hier is de link waaruit Roelfie zijn citaat heeft geplukt waarin Strache zegt dat het helegaar allemaal nie-waar is: http://tapferimnirgendwo.com/2012/08/19/antisemitismus-at-work/

  Maar mijn goede, ja mijn allerbeste vriend Roelf-Jan, met wie ik dagelijks intense telefoongesprekken voer over onze gezamenlijk strijd, heeft niet zo goed gekeken, want . . . . . boven-gelinkte site plaatst dat dementi van Strache slechts om te laten zien dat Strache liegt.

  Want wel degelijk heeft hij de antisemitisch bewerkte cartoon op zijn facebook geplaatst:
  “Im Original sind auf der Karikatur keine Davidsterne und keine Krummnase zu finden, ABER STRACHE ZEIGT AUF SEINER PINNWAND die Version mit den Davidsternen und Krummnase. Laut Google-Bildersuche taucht diese Version der Karikatur zum ersten Mal in dem Forum volksbetrug.net auf, in dem unter anderem dafür eingetreten wird, das Deutsche Reich wieder handlungsfähig zu machen. Das Forum kann somit getrost als rechtsextrem bezeichnet werden.”

  Like

  • Bedankt voor de link Martien, ik had t niet gezien dat je die gegeven hebt, ik heb hem uiteraard gelezen, maar zie niet het vileine ervan daar hij zelf in datzelfde artikel zegt:

   “Ich habe von dem Cartoon noch zwei Versionen gefunden, eine mit italienischer Sprache auf einer Seite der SPD, eine auf englisch. Antisemitisch ist keiner für mich. Und für alle nochmal zum Mitschreiben: Ich dulde auch keinen Antisemitismus.
   Etwas mehr Sensibilität und auch Qualität täte dem einen oder anderen Journalisten und auch Politiker nicht schlecht.”

   en ik geloof hem daarin eerlijk gezegd.

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ik zou ‘m niet geloven, Scarlatti.
    Ga eens naar zijn Wiki-pagina.

    Like

   • Lucky9 zegt:

    Martien volhardt gewild in de boosheid. Dewinter is geboren in 1962 en Strache in 1969! Dat zegt voldoende over de lasterpraatjes die er over hen door eurofiel links, islamofiel rechts en nu ook door Pennings verspreid worden.
    Ik had nooit gedacht dat hij zich zou laten verleiden om zich te bezondigen aan schuldigverklaringen door associatie. De onophoudelijke politiek correcte hersenspoeling blijkt zelfs sterke geesten te kunnen vergiftigen. Jammer. Zeer jammer!
    Hopelijk weet de Nederlandse kiezer dat laster het giftige wapen van lafaards is, en wordt Martien Pennings door hen bij de volgende gelegenheid uitgelachen in het stemhokje.

    Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   Dat die tekst door die bron naar voren wordt gebracht is voor mij juist een garantie voor de waarheidsgetrouwheid van de weergave en voor het feit dat de verklaring ook werkelijk is afgelegd én dat alle linkse mensen, dus zeker ook die Brandpunt-pipo’s die tekst kenden. Het was me dus wel degelijk opgevallen dat de tekst werd weergegeven binnen een anti-Strache blog.
   Verder hecht jij heel veel waarde aan de veronderstelling dat Strache opzettelijk de antisemitische versie heeft uitgekozen. Maar dat weten wij niet. Er zijn verschillende versies van die cartoon in omloop. Ik kan me voorstellen dat je de verkeerde copy-paste op je Facebook wall. De verschillen zijn echt gering, je kijkt er makkelijk overheen.
   Oh zou onze pers net zo kritisch zijn over al die linkse kwasten, wat een beerput zou er opengaan!

   Like

 74. Dr. Kwast zegt:

  Mag ik schreeuwen gillen blijf bij de PVV er is niets anders. Ik vervloek geloof maar ik roep alle Goden aan die ons kan helpen om ons te reden van het kwaad dat de vrije mensheid wil vernietigen. Dus ook Martien mag van mij een God zijn. Er zijn meer mensen die zich God waanden. Zij hielpen de mensen worden zoals ze nu reageren, dus bij alle Goden die zich zo willen voor stellen help de mens.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Nee, er is inderdaad niks anders, Dr. Kwast.
   Dat is het erge.
   En die autistische Wilders laat zich niet adviseren en niet coachen en niet raden.
   Want ik had best een héél klein hulp-godje in een héél klein hoekje op de duistere achtergrond willen zijn.
   Mijn naam hoeft echt niet genoemd te worden, mijn portret graag nóóit in de krant, op tv of op een website.

   Like

 75. E.J. Bron zegt:

  Even een reactie op deze draad van de webmaster:

  RESPECT voor Martien Pennings. Een man met principes. Helemaal afgezien van het feit of ik het met hem eens ben of niet. Martien staat ergens voor. Ik zou willen dat alle Nederlandse politici zo principieel zouden zijn in plaats van met alle winden mee te waaien!

  E.J.

  Like

  • Dààrin ben ik het me je eens E.J.
   Ik zou daaaraan ook graag willen toevoegen dat ik wens, dat àlle Nederlandse politici zó principieel èn integer zouden zijn zoals Geert Wilders!

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Ik denk wel dat-ie integer is, Scarlatti.
    Wilders, bedoel ik.
    Op zijn eigen woonwagen-kamp-manier.
    Het is géén anti-semiet.
    Hij deugt!
    Maar het is géén Pim Fortuyn.
    Hij kan de brug niet slaan naar de VOLSTREKT ESSENTIËLE MIDDEN-KLASSE.
    Hij mist het intellect.
    (Gód, nou heb ik het gezégd!)

    Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je, Bert.
   Je ziet inderdaad in mij die geweldige vent die ’s morgens op de rand van zijn bed zit en dan zijn broek aantrekt, pijp voor pijp, in mijn geval eerst linkerbeen en dan het rechterbeen.
   En dan, als ik die broek aan heb, dan ga ik recht staan en, ja verdomd, dat zie je goed, dan probeer ik gedurende de dag verder overeind te blijven.
   Maar het blijft moeilijk.

   Like

   • tjonge zegt:

    nou penning, iig nog 1 die als een blok achter jou blijft staan…

    man man, wanneer word je wakker, tis inmiddels 100 tegen 1 wat betreft de reacties op jou in dit topic, maar je geeft niet op he, blijven volhouden in jouw eigen “gelijk”.

    uw geloofwaardigheid daalt met de seconde.

    Like

  • tjonge zegt:

   pfffff, respect voor een man die van de ene op de andere dag de pvv laat vallen om het door pennings vermeende aansluiting zoeken bij antisemitische partijen ?
   wat ook dus achteraf niet blijkt te kloppen, en dan kan pennings het nog niet toegeven dat ie fout zit !

   nou, ik heb geen respect voor iemand die zomaar uit het niets de pvv wil beschadigen !!!!!!!

   ik vind pennings een groot gevaar met dit soort onwaarheden !

   btw, de pvv is de enige partij in nederland die wat voor ons kan betekenen, het is niet dat er verder nog andere keuzes zijn, als fortuyn nog leefde was hij degene waar ik als eerste op zou stemmen, maar helaas, dus we moeten het doen met wilders.
   en m.i. doet wilders het verre van slecht !

   en mr bron, “martien staat ergens voor” ???
   behalve als martien maar half bedenkt dat israel in het gedrang komt want die pleegt ie direct landverraad !

   Like

 76. Dr. Kwast zegt:

  Laat de winden waaien zoals het moet. Laat een tornado een draai geven aan hen die niet luisteren willen. Laat Geert dan voor zo’n wind zorgen, een Godewind een winnende wind, een wind van zomerse dagen die de mens weer blij kan maken en vooral Nederland. Kom Martien Je hebt veel kinderen les gegeven op jouw manier je bent een tolerante vent anders kun je dat niet op brengen. Breng nu dan ook de tolerantie die nodig is om bij elkaar te blijven. Bij het doden door de islam zal meer verdwijnen dan de gemoedstoestand die je nu kwijt raakt.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik heb de vage notie, Herr Doctor Kwast, dat jij een geest bent die écht aan de mijne verwant is.
   Laat ik het zo zeggen: IK HOU JOU IN DE GATEN.
   Is dat genoeg?

   Like

 77. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  En weet je, als het andersom was geweest, als Strache juist de niet-antisemitische cartoon had geplaatst, dan had Brandpunt triomfantelijk gezegd: “Kijk, zo’n cartoon direct tonen, dat gaat te ver. Maar een heimelijke verwijzing, dat gaat erin als koek bij de achterban van Strache.” En daarna zouden ze dan iemand aan het woord gelaten hebben die zou zoiets zeggen als: “Het is bijna code-taal, ze weten onderling precies wat er bedoeld wordt, maar ze weten ook dat ze dat niet openlijk kunnen zeggen.” En dan weer enge muziek en wat duistere beelden.
  Die televisie-journalisten zijn verschrikkelijk onbetrouwbaar. En Martien wordt daar door meegesleept. In de montage worden allerlei ongure koppen getoond als Strache spreekt en Martien denkt dan: “Brrrr, wat een eng zootje is dat rond die Strache.”

  Like

 78. Dr. Kwast zegt:

  Wat kan ik hier op antwoorden (rust)?

  Like

 79. Philippine zegt:

  Evelien Gans wil(de) praten met Hamas.
  Zie de lijst in de link hieronder.
  http://www.eenanderjoodsgeluid.nl/index.asp?navitemid=12&type=3&item=2626

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   De oproep is van 10 november 2009.
   Inderdaad, Gans staat er bij.
   Mooie lijst voor het Neurenberg 2.0

   Enge ophits-zin van “Een Akelig Joods Geluid”:
   “Minister Verhagen ontvangt deze week de ultranationalistische minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Avigdor Lieberman.”

   http://www.eenanderjoodsgeluid.nl/index.asp?navitemid=12&type=3&item=2626

   Prominente ondertekenaars “Praten met Hamas”
   Paul Aarts, docent Int. Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam
   Ameen Abu-Hanna, associate professor UvA, adjunct head AMC
   Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar filosofie univ. Twente
   Erik Ader, oud-ambassadeur
   Dries van Agt, voormalig premier
   Willem Aldershoff, jarenlang werkzaam bij de EU instellingen
   Trix Ambags, oud-ambassadeur
   Hedy d’Ancona, voormalig minister van W.V.C.
   Frans Andriessen, oud Vice-voorzitter Europese Commissie
   Frank Ankersmit, hoogleraar geschiedenis, Rijksuniv. Groningen
   Louise Anten, Clingendael – Hoofd Conflict Research Unit
   E.B. van Apeldoorn, univ. hoofddocent Intern. Betrekkingen VU
   René Appel, emeritus hoogleraar Nederlands als tweede taal
   Karin Arts, univers. hoofddocent Intern. Recht en Ontwikkeling
   Joost Augusteijn, universitair docent geesteswetenschappen, algemene geschiedenis Universiteit van Leiden
   Jielis van Baalen, managing director Center for Intercultural Dialogue CIDT, Cairo
   Edwin Bakker, hoofd Clingendael Security & Conflict Program
   Mieke Bal, prof. Royal Neth. Academy of Arts and Sciences
   Wim Bartels, oud intern. secretaris IKV, adviseur IKV/Pax Christi
   J.Th.J. van den Berg, oud-lid Eerste Kamer, hoofddirecteur VNG
   Maurits Berger, hoogleraar Islam in de Westerse wereld
   Jan Willem Bertens, oud-ambassadeur en oud-lid Eur. Parl. D66
   Margreet de Boer, oud-minister PvdA
   Paul de Boer, ex-docent Palestinian Central Bureau of Statistics
   Harry van Bommel, woordvoerder buitenland Tweede Kamer SP
   Riet Bons-Storm, em. hoogleraar Pastoraat en Vrouwenstudies
   Joris Borghouts, hoogleraar Egyptologie, Universiteit Leiden
   Els Borst, oud-minister D66
   Jone Bos. oud-ambassadeur
   Y. Bouyafa, voorzitter Federatie Islamitische Organisaties Nederland
   Theo van Boven, emeritus hoogleraar Internationaal Recht
   Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister en lid Tweede Kamer D66
   Hans van den Broek, voormalig minister van Buitenlandse Zaken
   Martin van Bruinessen, hoogleraar Islam, universiteit Utrecht
   Ieke van den Burg, oud-lid Europees Parlement, PvdA
   Marten Burkens, em. hoogleraar Staatsrecht universiteit Utrecht
   Ybo Buruma hoogleraar Strafrecht , Radboud Univ. Nijmegen
   Prof. S.W. Couwenberg, directeur/hoofdredacteur Civis Mundi
   Hans Couzy oud-bevelhebber Nederlandse landstrijdkrachten
   Ton Dietz, hoogleraar Sociale Geografie, Univ. van Amsterdam
   Dick Dolman, oud-voorzitter Genootschap Nederland-Israel, oud-voorzitter Tweede Kamer, PvdA
   Maarten Doorman, schrijver, bijz. hoogleraar journalistieke kritiek
   Curtis Doubbler, hoogleraar Rechten aan de An-Najah National University, Nablus, Palestina
   Adri Duivesteyn oud-lid Tweede Kamer PvdA, wethouder Almere
   Hannie Dijkhuizen-Stuurman, oud-lid Tweede Kamer PvdA, voorzitter FNV Zelfstandigen
   Meindert Dijkstra, oud-docent Oude Testament, Departement Godgeleerdheid universiteit Utrecht, predikant
   Jan Elshout, voorzitter van “CDA Ledenberaad Midden-Oosten”
   Tuur Elzinga, lid Eerste Kamer SP
   Maarten B. Engwirda, oud-fractievoorz. Tweede Kamer D66
   Sytze Faber oud-lid Tweede Kamer CDA, nu publicist-columnist
   Meindert Fennema, hoogleraar politicologie UvA
   Roel Fernhout, hoogleraar Migratierecht en Rechtsbescherming Radboud Universiteit Nijmegen, oud-Nationale Ombudsman
   Cees Flinterman, Honorary Professor of Human Rights, Utrecht Wantje Fritschy, hoogleraar Geschiedenis, VU Amsterdam
   Bas de Gaay Fortman, oud-lid Eerste en Tweede Kamer Groenlinks, hoogleraar Economie en Mensenrechten, lid AIV
   Evelien Gans, bijz. hoogleraar moderne joodse geschiedenis
   Louw de Graaf, voormalig staatsecretaris en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA
   Marijke van Grafhorst, ex-voorzitter en thans bestuurslid IKV
   Rene Grotenhuis, algemeen directeur Cordaid
   Jan Gruiters, algemeen directeur IKV Pax Christi en voorzitter van United Civilians for Peace (UCP)
   Herman van Gunsteren, oud -hoogleraar Politieke Theorieën en Rechtsfilosofie, Universiteit van Leiden
   Sjoerd Haagsma, ex-beleidsmedewerker voor het Midden-Oosten van Kerk in Actie
   Gerrie ter Haar, Professor of Religion and Development, ISS
   Jack van der Ham, voorzitter Raad van Bestuur ICCO
   Camiel Hamans, directeur Anne Vondeling Stichting, PvdA
   Femke Halsema, fractievoorzitter Groenlinks Tweede Kamer
   Cees J. Hamelink, em. hoogleraar Internationale Communicatie
   Mohsen N. Harakeh, hoogleraar nucleaire technologie RUG
   Nol Hermans, oud-ambassadeur en hoofd van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking,
   Godelieve van Heteren, voorheen lid Tweede Kamer, PvdA
   Pepijn van Houwelingen, universitair docent Internationale Betrekkingen aan de University of Londen.
   Michel van Hulten, oud-lid Tweede Kamer en staatssecretaris Verkeer en Waterstaat (PPR)
   Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
   Joost P. van Iersel, oud-lid Tweede Kamer voor het CDA
   Ewout Irrgang, lid Tweede Kamer SP
   Ulli Jessurun d’Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht UvA
   Dennis de Jong, lid Europees Parlement SP
   Rian de Jong, universitair hoofddocent Staatsrecht, Nijmegen
   Joop T de Jong, Professor Cultural and International Psychiatry, VU; Adjunct Professor of Psychiatry, Boston University
   Erik Jurgens, oud-lid Eerste Kamer PvdA
   Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib
   Jos van Kemenade, oud-minister van onderwijs, PvdA
   Piet Hein van Kempen, hoogleraar Strafrecht en hoogleraar Rechten van de Mens, Radboud Universiteit Nijmegen
   Leo J. Koffeman, hoogleraar Kerkrecht en Oecumene, PThU
   Hans Kombrink, Oud-staatssecretaris, Kamerlid en wethouder
   Sjoerd van Koningsveld, em. hoogleraar Islamologie univ. Leiden
   Arriën Kruyt, wethouder van Amersfoort, PvdA
   Joost Lagendijk, voormalig Europarlementariër GroenLinks
   Bram van der Lek, oud-lid Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement (PSP en Groenlinks)
   Johanneke Liemburg oud-lid Tweede Kamer PvdA, thans burgemeester
   Tineke Lodders-Elfferich, oud-voorzitter van het CDA
   Marian van der Meer, oud-lid Eerste Kamer PvdA
   Frans-Bauke van der Meer, univer. hoofddocent Bestuurskunde, bestuurslid en ex-voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad
   Alman Metten, ex-lid Europees Parlement, PvdA
   Anja Meulenbelt, lid Eerste Kamer, SP
   Hans van Mierlo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken
   Irma van der Molen, universitair docent CSTM, univ. Twente
   S Mansoob Murshed, professor of the Economics of Conflict and Peace, ISS
   Amelia Marta Nogueira Canosa, wetensch. medewerkster UvA
   Gretta Noordenbos, univer.docent Psychologisch Instituut Leiden
   Lodewijk van Oord, docent Geschiedenis van het Midden-Oosten aan het Atlantic College, Wales
   Hans Opschoor,hoogleraar Milieu en Ontwikkelingseconomie VU
   H.W. van Os. hoogleraar Kunst- en Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig directeur Rijksmuseum
   Jan Michiel Otto, hoogleraar Recht en Bestuur in Ontwikkelingslanden aan de universiteit Leiden
   Ruud Peters bijzonder hoogleraar Islamitisch Recht UvA
   Rick van der Ploeg, hoogleraar Politieke Economie UvA , oud-staatsecretaris en oud-lid Tweede Kamer (PvdA)
   Saskia Poldervaart, docente politicologie/genderstudies, UvA
   Jan Pronk, oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking
   Kees van der Pijl, professor of International Relations, University
   of Sussex
   Mohamed Rabbae, oud-lid Tweede Kamer Groenlinks
   Ram Ramlal, oud-wethouder, oud-lid Tweede Kamer CDA
   Louk de la Rive Box, hoogleraar Intern.Samenwerking Den Haag
   Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatie-management, Bussiness Universiteit Nyenrode
   Daan Rosenberg Polak, was Nederlands vertegenwoordiger in de Bezette Palestijnse Gebieden
   Sylva van Rosse, Arabist en Midden-Oosten kenner
   Judith Sargentini, fractievoorzitter Groenlinks Europees Parl.
   Ben Schennink, bestuurslid van IKV, Centrum voor Internationaal Conflictanalyse & Management, Radboud Universiteit Nijmegen
   Arthie Schimmel, oud-lid Tweede Kamer D66
   W. Schinkel, hoogleraar Sociologie Erasmus universiteit R’dam
   Elizabeth Schmitz, oud-staatssecretaris PvdA, oud vice-voorzitter Pax Christi
   Piet Schram, em. hoogleraar technische universiteit Eindhoven, bestuurslid Vredescentrum Eindhoven
   Nico Schrijver, hoogleraar Internationaal Recht, Univ. Leiden
   Fons Strijbosch, oud-hoogleraar Volksrecht universiteit Nijmegen
   Thijl Sunier, hoogleraar Islam in Europa aan de VU
   Erik Tilanus, secretaris van “CDA Ledenberaad Midden-Oosten”
   Hans van der Ven, hoogleraar Religiewetenschappen, Nijmegen
   Henk Verburg, oud-persvoorlichter gereformeerde kerken
   Co Verdaas, oud-lid Tweede Kamer, Gedeputeerde, PvdA
   Ruben Verhasselt, vertaler van Hebreeuwse literatuur
   Willemijn Verkoren, universitair docent International Centre for Conflict Analyses and Management aan de Universiteit Nijmegen
   Machteld M.Versnel-Schmitz, oud-lid Tweede Kamer D66
   Josephine Verspaget, oud-lid Tweede Kamer PvdA
   Anneke Verwijs, fractievoorzitter Groenlinks Rotterdam
   Jan Vis, oud-lid Eerste Kamer, D66
   Toon Vissers, oud-Resident Coordinator United Nations
   Thijs van Vlijmen, oud-lid Tweede Kamer CDA
   Peter Volten, hoogleraar Internationale Betrekkingen, RuG
   Klaas de Vries, lid Eerste Kamer der Staten Generaal
   Cornélie van Waegeningh, oud diplomate, adviseur internationale samenwerking/mediator
   Koo van der Wal, em. hoogleraar Wijsbegeerte Erasmus Univ.
   Leon Wecke, polemoloog, Radboud Universiteit Nijmegen
   E.P. Wellenstein, oud-directeur generaal Europese Unie
   Anton Wessels, em. hoogleraar Godsdienstwetenschappen in het bijzonder de Islam, Vrije Universiteit Amsterdam
   Wim Wessels, oud-ambassadeur
   Prof.Dr. Th.W.A. de Wit, Politiek filosoof en bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging in justitiële inrichtingen
   Dik Wolfson, em. hoogleraar Economie, oud-lid Eerste Kamer PvdA
   R.A.F.L.Woltering, universitair docent Arabische Taal en Cultuur
   Willem G. Wolters, emeritus hoogleraar Economische Antropologie
   Liesbeth Zegveld, hoogleraar Humanitair Recht Univ. Leiden
   Bron: EAJG

   Like

 80. Maurice zegt:

  Respect voor Roelf-Jan Wentholt om 07:11, 09:43 en !6:!3.
  Een licht in de duisternis, dank!

  Like

 81. Maurice zegt:

  Je weet het nooit, misschien zijn de wonderen de wereld nog niet uit, dus misschien dat Martien Pennings in een volgend stukje het licht ziet door zijn keutel in te trekken.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   “Keutel intrekken” is vermoedelijk toch de meest poëtische uitdrukking aller tijden.
   Nee, het is de interstellaire meest poëtische uitdrukking aller kosmische tijden.
   Maurice!
   Gedenk me als je op de plee zit en je drol uit je reet perst!
   Laten vallen of toch binnen houden?
   Wie produceert toch dit soort teksten?
   En: wat moet je dóén met dit soort teksten?
   Go one better is een optie.
   Of negeren.
   Zelfmoord plegen?
   De schrijver opzoeken en hem een nekschot geven?
   Preferably als-ie op de plee zit en die drol half uit zijn reet heeft?
   Kijk:dit soort tekst maakt dat ik tot álles in staat geraak.

   Like

 82. Willemientje zegt:

  Op zich vind ik het wel prima dat de PVV geen gebruik maakt van het superieure verstand van Martien Pennings , ik moet er niet aan denken, ik heb grote bewondering voor Wilders, dat hij ondanks het zwart maken, en demoniseren, de mollen die de partij van binnenuit kapot willen maken, de doodsbedreigingen, en bewaking, zo lang een partij in leven kan houden, en groot maken, enige tijd geleden hoorde ik hem de vraag beantwoorden, waarom hij samenwerking zoekt met omstreden”partijen, hij antwoordde daarop “vroeger waren we bang om samenwerking met elkaar aan te gaan, omdat we wisten wat voor bagger we dan over ons heen zouden krijgen, maar nu zien we de toestand in de EU als zo bedreigend, dat we over die angst heenstappen, om als groot blok de EU van binnenuit te bestrijden, en hier ben ik het volkomen mee eens, en verder, er is geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan, niemand is zonder fouten, ook Wilders niet, en over kwaliteit gesproken, ik vind de bijdrage’s in de kamer, van de fraktieleden van de PVV, stukken beter, en goed onderbouwd, als het gewauwel van veel anderen, gelukkig trappen steeds minder mensen in de Nazi, praatjes van de linkse media

  Like

  • tjonge zegt:

   hear hear !

   top reactie !

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Tja, ik heb je ontmoet tijdens de demonstratie en toen voelde ik je afkeer al, Willemientje.
   Toen had je al moeite om me zelfs maar aan te kijken en tegen me te praten.
   Dus al vóór ik bovenstaand stuk schreef.

   En een superieur verstand?
   Ach, iets meer dan al rijmelend open deuren intrappen, kan ik nog wel, ja.

   Mollen van binnenuit die de partij kapot maken?
   Dat moeten dan al die halve garen zijn geweest die door Wilders zelf aan functies zijn geholpen, want ik ben nooit “lid” geweest, niemand trouwens, want het enige lid is Wilders zelf.

   De samenwerking met elkaar aangaan?
   Je lult naar je poezie-album-verstand.
   Ik heb hierboven al twintig keer gezegd dat die Strache in de EU tóch wel hetzelfde gestemd zou hebben als de PVV, daarvoor hoefde je de linkse media niet wéér een kans voor open doel te bieden, ná al je blunders op personeelsgebied en je foute uitspraken die de middenklasse wegjagen.

   En afgezien van alles: die Strache is een fout type, maar blijkbaar valt-ie bij jou wél in de smaak.

   Like

   • tjonge zegt:

    “En afgezien van alles: die Strache is een fout type, maar blijkbaar valt-ie bij jou wél in de smaak.”

    alsof ik pechtold hoor praten, zo vilein.

    Like

 83. Martien Pennings zegt:

  Kijk hier heb je nou zoiets: http://bit.ly/1a1ozQl: “Ombudsman uit kritiek op zorg asielzoekers”
  Die Strache wil apartheid in de gezondheidszorg.
  Dat vind ik stuitend.
  Je moet zorgen dat ze niet komen, opvang in de regio en ophouden met “ontwikkelingshulp” die alleen maar aan alle strijkstokken blijft hangen.
  Maar zieke mensen, als ze eenmaal hier zijn, help je.

  Like

 84. Martien Pennings zegt:

  Toen ik mijn commentaar op het commentaar van Joost Niemöller schreef (1 oktober 2013 om 18:23) had ik al het gevoel dat ik iets in mijn opsomming vergat.
  Het was deze opsomming:

  “Vandalia-jeugd, de drie-vinger-groet, de Burschenschaft, de paramilitaire Viking-Jugend, het niet zo onschuldige “paint-Ball”, het neo-nazistische “Wehrsport”-gedoe, het keel-afsnijden, de Vandalia-“Biertonne” op de kop bij een bezoek aan Yad Vashem, zijn voorganger Haider, het ‘isst du Schwein, dann darfst du herein’.”

  Wat ik vergat was de herdenking van de capitulatie van Hitler-Duitsland op 8 mei in 2011, alwaar Strache zich tussen geestverwanten begaf die Hitlers nederlaag óók betreurden.
  We hoeven niet op Brandpunt af te gaan, hier is een Duitse krant, die het beschrijft:
  http://bit.ly/jCH3Il:

  “Am Sonntag, dem 8. Mai, feiert Österreich den 66. Jahrestag der Kapitulation Hitler-Deutschlands. Ganz Österreich? Am Heldenplatz wird zeitgleich getrauert. Nur worüber, ist die Frage. “Um alle Opfer”, sagt die FPÖ, “um das Ende der Nazi-Herrschaft”, sagen die Grünen. Auf der berüchtigten Neonazi-Website “alpen-donau.info” wird jedenfalls bereits heftig für das alljährliche Totengedenken des Wiener Korporationsrings (WKR) geworben – und das auch unter Verweis auf den prominenten Hauptredner: FPÖ-Parteichef Heinz Christian Strache. Von den Urhebern der Website übrigens als “FPÖ-Führer” bezeichnet.”

  Ik ben bang dat “die Grünen” hier eens een keer gewoon gelijk hebben.

  Like

 85. tjonge zegt:

  pennings, het boeit ons geen biet (ja, ik durf gerust ook namens vele anderen te spreken) dat die strache in jouw ogen fout is !
  wij willen uit de eu/stoppen immigratie, weg met de islam !
  als daar een verbond met strache, vb, etc, etc voor nodig is dan so be it !!!!

  wat jij doet is de enige partij in nederland die dit mogelijk kan maken afvallen, en niet zo een klein beetje ook !

  (laatste zin verwijderd door webmaster. Er wordt niet op de man gespeeld. Bestrijd Martien Pennings met argumenten!!)

  Like

  • tjonge zegt:

   was maar een medisch advies bron, ik maak mij werkelijk zorgen 🙂

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Was gewoon een kutopmerking tjonge. Je moest eens weten…!

    Like

   • tjonge zegt:

    nou nou, bron,
    wat een drama, het lijkt nu net voor een buitenstaander of ik hem allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd heb.
    die kutopmerking van mij vind ik wel mee vallen, maar dat ik misschien daar mee een hele gevoelige snaar mee heb geraakt, dat kan ik ook niet weten,

    btw, pennings is nou ook niet bepaald subtiel in zijn uitspraken.

    Like

 86. Martien Pennings zegt:

  Tjee, dat had ik nog niet opgemerkt!
  Wat denken we van die Paul ter Linden, dames en heren?
  http://www.eenvandaag.nl/politiek/47341/_de_pvv_is_geen_partij_maar_een_sekte_
  Ook al een undercover-agent van de linkse media, daar bewust geplant om te wroet-mollen en te laster-liegen?
  Of is het een mietje dat beter Pechtold in zijn reet kan gaan neuken?
  Ik doe maar vast wat suggesties, dan hoeft “tjonge” zijn hersens niet zo te pijnigen.

  Like

  • tjonge zegt:

   “Of is het een mietje dat beter Pechtold in zijn reet kan gaan neuken?”

   wow, deze opmerking getuigd ook weer van enorm intellect vermogen.

   ben ik ff blij dat ik zo simpel ben 🙂

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Tegel-lichter Joost Niemöller heeft zijn onderzoeks-journalistieke reputatie weer waar gemaakt.
   Ventje Ter Linden is zelf een liegende luiwammes
   EenVandaag had het kunnen weten en wíst het zeer waarschijnlijk ook:
   http://joostniemoller.nl/2013/10/de-waarheid-over-ex-pvv-er-paul-ter-linden/

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Die Paul ter Linden zat bij Pauw & Witteman in september 2011.
    http://pauwenwitteman.vara.nl/media/72481
    Echt héél prima!
    Let op die Paul Scheffer – een professorale domkop die ik al in 2009 heb verteld dat-ie in een decennium tijd nog steeds geen ene sodemieter over de islam had opgestoken: http://bit.ly/yu1222 – hoe die Scheffer dus tegenover Van der Linden weer eens de gelijkberechtiging en de “godsdienstvrijheid” van de nazislam zit te verdedigen.
    Natuurlijk: het aftreden eisen van burgemeester Aarts, dat is dan weer zo’n typisch PVV-proleterige pleuris-studiditeit, net zooals “het leger naar Gouda”, waardoor je jezelf opnieuw moeiteloos tot de risee van het hele land maakt , maar voor de rest: chapeau!

    Like

 87. Tom Hendrix. zegt:

  Een korte reactie mijnerzijds. Misschien is het “vloeken in de kerk”, maar alle argumenten afwegend, denk ik dat Dhr. Pennings toch wel een punt heeft. Laat ik voorop stellen, dat ik net als de meeste reageerders zowel TEGEN de ISLAMISERING ben, alsook tegen het EUSSR bolsjewisme. Ik respecteer ieders mening in deze, en ben ervan overtuigd dat Dhr. Wilders terecht tegen de Islamisering en tegen de EU is, maar we moeten niet wegkijken voor feitelijkheden die correct zijn. Ik ken Dhr. Pennings niet persoonlijk, maar hij heeft altijd prima onderbouwde artikelen hier afgeleverd. Ik vind het bijzonder jammer als we door de woordenstrijd onze goede doelstellingen uit het oog gaan verliezen. Ik hoop dat we eruit kunnen komen.

  Like

 88. Maurice zegt:

  @Martien Pennings om 11:23

  Je link naar die Duitse krant heb ik geopend en wat blijkt is een zelfde soort agitprop van de groenen tegenover de zogenaamde FPO- Fuhrer als jij hierboven richting PVV en Wilders uitkraamt.

  Like

 89. Maurice zegt:

  @Martien Pennings om 14:15

  Lees behalve het fragment uit die Duitse krant waarmee je kwam aaanzetten het volledige tekstje onder je link om 11:23. Dat zegt voldoende over het kaliber van de feiten waarmee je Wilders meent te kunnen bashen.

  Like

 90. Maurice zegt:

  Overigens, Pennings, doe verder je best maar in je streven om als een afgewezen aanbidder Wilders en de PVV te beschadigen. Ik heb het hier verder wel gezien met je.

  Like

 91. Pingback: Martien Pennings gaat toch maar PVV stemmen . . . . . | E.J. Bron

 92. Willemientje zegt:

  Martien, je lult uit je nek, ik heb van niemand een afkeer, en waarom ik voor jou niet zoveel aandacht had, is omdat ik Tiny in de gaten wilde houden, die niet lekker werd in de menigte.

  wat laat jij je kennen man, ongelofelijk, ik heb het idee dat je denkt dat je God zelf bent,

  ik ben niet snel kwaad, maar ik laat me niet valselijk beschuldigen, zelfs niet door jou,

  die afkeer waar je het over hebt , die heb ik nu dus wel

  bekijk het

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Je liegt.
   Tiny heeft in dat kwartier dat ze daar zat twee sigaretten over haar longen zitten trekken.
   Dus die was niet ziek en je hoefde haar niet in de gaten te houden.
   Ik was bereid NIET naar mijn intuïtie te luisteren, maar na dat comment van 3 oktober 2013 om 07:35 kon ik er niet meer langs kijken.
   Dat comment heeft diezelfde schuinse hatelijkheid die ik ook voelde toen ik daar stond.

   Like

   • willemientje zegt:

    Moet ik hier nog antwoord op geven, wat een ziek mens ben jij, je zelf verheerlijken is een heel vervelende eigenschap, vraag Bert, voor je mensen uitmaakt voor iets dat ze niet zijn

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Even terzijde: Naar wat ik, naar aanleiding van deze woordenwisseling lees: Meer in het begin heb ik Willemientje -en trouwens ook Tiny- waarschijnlijk meer vooraan wèl ontmoet. Het was dus wèl mogelijk om op een gegeven moment meer naar achteren ook jou te ontmoeten, Martien.
    Ik vind het eerlijk gezegd wel jammer dat niemand mij hier op attent gemaakt heeft.

    Like

 93. Frans Brassens zegt:

  Ik heb de hele zaak hier gevolgd en een en ander verbaasde mij niet, omdat ik de heftige, soms wat voorbarige, soms personen in het wilde weg beledigende en vooral de nogal persoonlijk gekwetste reacties van Martien, zoals hij ze ook hier toont, al eerder gezien heb.
  Het punt is hier, volgens mij dan, dat een op vele fronten begaafd man als Martien Pennings ook zijn zwakke zijde heeft die zich hier helaas openbaart. (Hij lijkt daarin wel een mens te zijn ;-))
  Ik denk, maar weet niet zeker, dat Martien beseft misschien wat te heftig te hebben gereageerd op iets wat hij direct als een faal van Wilders beschouwde, maar waarvan hij nú wellicht door heeft dat een wat doordachtere en daardoor genuanceerdere beoordeling mogelijk was geweest. En dat hij het met dat besef wat moeilijk heeft.

  Martien, ik herken dat heftige. Ik herken ook het onterechte daarin. Ik besef inmiddels de schade die je er mee kunt aanrichten. Maar ik heb dan ook zelfs nog wat langer dan jij door moeten leren in het leven, gezien mijn 73 jaren. Ik heb inmiddels, ondanks mijn in aanleg heftige en -door mijn goede ouders gestimuleerde- waarheidlievende karakter, geleerd dat het geen schande is om te erkennen dat je (ik) soms wat te buitensporige reacties had of nog hebt. En dat je die moet rechtzetten om jezelf zonder spijt of schaamte onder ogen te kunnen blijven komen. Ik zie die erkenning overigens niet als zwakte. Want de sterkste mens is díegene die ook (in eigen ogen) zwak durft te zijn.
  Tenslotte: Wat je van mijn woorden ook moge denken, mijn troost ligt altijd al een uitspraak van Boileau (1636-1711) die hij deed in Chant 1 van zijn ‘De L’Art Poétique: ” Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire.

  Ik wens je wijsheid, Martien.

  Like

 94. Pingback: Femke Halsema , de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag | E.J. Bron

 95. Pingback: Femke Halsema, de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag | Stop de bankiers

 96. Pingback: Stephan Sanders leert foute Joden een lesje | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s