De islamisering van Duitsland in 2013

Screenshot_28

(Door: Soeren Kern)

Na de eerste twee artikelen van Soeren Kern over de islamisering van West-Europa, “De islamisering van Frankrijk in 2013” en “De islamisering van België en Nederland in 2013” hieronder deel 3 over de islamisering van Duitsland:

In december 2013 is uit twee nieuwe studies, waarvan er een is gefinancierd door de Duitse regering, gebleken dat de meerderheid van de moslims van mening is dat de islamitische sharia voorrang heeft boven de seculiere grondwet en de wetgeving van hun Europese gastlanden.

“Critici van de islamitische ideologie en haar organisaties worden voortdurend geconfronteerd met rechtszaken en moeten zich juridisch verdedigen tegen beschuldigingen van godslastering of het aanzetten tot haat. Zelfs als het niet tot een veroordeling komt, kosten dergelijke processen veel tijd en geld … op die manier ondergaan we in de praktijk een  toepassing van de islamitische wet.”  – Felix Strüning, Gustav Stresemann Foundation Report.

“Het moet worden erkend dat democratieën op hun hoede moeten zijn voor degenen die geloven dat een vrije samenleving iets is wat moet worden overwonnen.” – Die Welt .

Wat volgt is een chronologisch overzicht van enkele van de belangrijkste verhalen over de opkomst van de islam in Duitsland in 2013:

In januari heeft de Turkse Kuba Camii Moskee in Eschweiler, een stad die gelegen is langs de Duits-Belgisch-Nederlandse grens en ongeveer 50 kilometer ten westen van Keulen, voor het eerst in het openbaar de moslims opgeroepen tot het gebed. De oproep tot het gebed werd beschreven als een “historische gebeurtenis” en werd bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Turkse consul en de Turkse attaché. De Turkse imam van de Kuba Camii Moskee, Bahri Ciftci, sprak zijn verwachting uit dat “het in het openbaar oproepen tot het gebed een symbool van een tolerante, interculturele en interreligieuze gemeenschappelijke co-existentie zal zijn.” De burgemeester van Eschweiler, Rudi Bertram, zei: “Tolerantie moet dagelijks in de praktijk worden gebracht. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat er co-existentie is”.

Screenshot_1

De moskee is één van een groeiend aantal islamitische instellingen in Duitsland die de islamitische gelovigen openlijk oproept tot het gebed — vijf keer per dag, zeven dagen per week — met uitroepen als Allahu Akbar! ( “Allah is de grootste!”).

De sonore gebedsoproepen (in het Arabisch bekend als ‘adhan) kunnen, wanneer die versterkt worden door elektrische luidsprekers, op grote afstand worden gehoord. Critici zeggen dat in een aantal Duitse steden de geluiden en beelden van het islamitische Midden-Oosten langzamerhand te voorschijn worden geroepen.

Op 14 januari heeft de stadstaat Bremen een zogenaamd staatsverdrag getekend met de 40.000 personen omvattende moslimgemeenschap van de stad. De overeenkomst garandeert de bescherming van de eigendommen van de moslimgemeenschap, de toestemming voor de bouw van moskeeën met minaretten en koepels, de toewijzing van land voor islamitische begraafplaatsen, het leveren van halal voedsel aan gevangenissen en ziekenhuizen, de erkenning van drie islamitische feestdagen, een moslimvertegenwoordiging in staatsinstellingen en diverse andere rechten en privileges.

Screenshot_3

Volgens Erol Pürlü, woordvoerder van de ‘Koordinationsrat der Muslime’ [de coördinatieraad van de moslims], een Turks-islamitische overkoepelende groepering, geeft het verdrag met Bremen “een duidelijk signaal af dat de islam bij Duitsland hoort”. Bremen is de tweede Duitse staat die een verdrag met lokale moslimgemeenschappen ondertekent. Hamburg, de op één na  grootste stad in Duitsland, sloot in november 2012 een “historisch verdrag” met de 200.000 personen omvattende islamitische gemeenschap van de stad.

Critici zeggen dat de overeenkomsten er weinig aan bijdragen dat de integratie van de moslims in de Duitse samenleving gestimuleerd wordt en in plaats daarvan zullen die de groeiende invloed van de islam in het land stimuleren, omdat de bestendiging en de voortzetting van een islamitische parallelle samenleving in de hand wordt gewerkt.

Ook in januari heeft een rechtbank in Berlijn twee radicale islamieten veroordeeld, omdat zij leden van Al Qaida zijn, en zij kregen een gezamenlijke gevangenisstraf van 15 jaar. De 27-jarige Yusuf Ocak uit Lübeck, Duitsland, en de 23-jarige Maqsood Lodin, een Oostenrijker met een Afghaanse achtergrond, kregen opdracht van Al Qaida om geld in te zamelen en leden te werven voor de terroristische groep in Europa. Ocak werd in mei 2011 in Wenen gearresteerd en Lodin in Berlijn. Bij hun arrestatie bracht de politie een schat aan geheime informatie aan het licht, waaronder meer dan 100 Al Qaida planningsdocumenten, die enkele van de meest gedurfde geheime plannen van de terreurgroep beschreven, en een routekaart voor toekomstige operaties. Toekomstige samenzweringen omvatten onder andere de kaping van cruiseschepen en het uitvoeren van andere grootschalige terreuraanslagen in Europa.

Screenshot_17

Ondertussen hebben Duitse veiligheidsambtenaren gewaarschuwd dat door de steun van het land aan de strijd van Frankrijk tegen de radicale islamieten in Mali het risico van een terroristische aanslag op de Duitse belangen in binnen- en buitenland is toegenomen.

Het dagblad ‘Bild’ zei op 29 januari, onder vermelding van een geheim overheidsrapport, dat er van meer dan 100 Duitse radicale islamieten wordt verondersteld dat zij een paramilitaire training in terroristische trainingskampen in het buitenland hebben ontvangen en dat de helft van die groep al was teruggekeerd naar Duitsland. Het geheime rapport zei dat zich onder de militanten veel Duitse bekeerlingen tot de radicale islam bevonden, die van Al Qaida een opleiding hebben gekregen over hoe je als ‘autonome cellen’ plannen kunt smeden voor aanvallen in Duitsland.

In februari veroorzaken islamitische plannen om de Kapernaumkirche [Kapernaüm kerk] – een voormalige Lutherse kerk in de stad Hamburg – te veranderen in een moskee, in heel Duitsland een controverse. Van Berlijn naar Dortmund tot Mönchengladbach geeft de wildgroei van moskeeën, die gehuisvest worden in voormalige kerken, de opkomst van de islam als de snelst groeiende religie in het postchristelijke Duitsland weer.

Grote Duitse kranten hebben het nieuws met schijnbare berusting begroet en publiceerden hoofdartikelen met titels als “Als moskeeën kerken vervangen“, “Huurder Allah“,  “Van buiten christelijk, van binnen een moskee” en “De nieuwe normaliteit“.

Een in Duitsland geboren islamitische jihadist, die zichzelf “Abu Azzam de Duitser” noemt, dreigde, ook in februari, Berlijn aan te vallen en de Duitse bondskanselier Angela Merkel te doden. In een drie minuten durende video, die op het internet is geplaatst (de video is inmiddels verwijderd), kan men de man in het Duits een islamitisch a capella strijdlied, bekend als een ‘Anasheed’, horen zingen. “We willen Obama en Merkel dood zien!”, zingt hij. ” Onze troepen zijn er al [in Duitsland], wat een vreugde. Jullie zullen bloeden, jullie hoofden zullen rollen! … Oh Allah, geef het Duitse volk wat zij verdient!.”

Screenshot_4

Ondertussen heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan tegen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich, gezegd dat Berlijn schuldig is aan “schending van de mensenrechten” door erop aan te dringen dat de Turkse immigranten die in Duitsland willen wonen, moeten integreren en de Duitse taal moeten leren.

In maart verbood Duitsland drie salafistische moslimgroepen, waarvan het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat zij de democratie omver wilden werpen en een orde wilden vestigen die gebaseerd is op de islamitische sharia. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei op 13 maart dat het drie islamitische groeperingen had verboden; ‘DawaFFM’, ‘Islamische Audio’ en ‘An- Noesrah’, dat deel uitmaakt van de ‘Millatu Ibrahim’ groepering [de religieuze gemeenschap van Abraham] die in juni 2012 was verboden. In een poging om het verbod af te dwingen deden honderden Duitse politieagenten een inval in de woningen van radicale islamieten in Düsseldorf, Frankfurt, Gladbeck en Solingen  en ze namen computers, mobiele telefoons en elektronische opslagapparatuur in beslag, evenals geld, documenten en islamitische propagandistische video’s in het Arabisch en in het Duits.

Screenshot_20

“Het salafisme, zoals dat wordt weergegeven in de samenwerkingsverbanden die vandaag werden verboden, is onverenigbaar met onze vrije democratische orde”, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich. “De groeperingen willen onze samenleving op een zodanig agressieve, oorlogszuchtige manier veranderen, dat de democratie zal worden vervangen door een salafistisch systeem en de rechtsstaat door de sharia”.

Op 10 maart zei Hans-Georg Maaßen, het hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst, het ‘Bundesamt für Verfassungsschutz’ ( BfV), tegen het Duitse nieuwsblad ‘Focus’ dat het aantal betrokken salafisten in Duitsland in 2012 was gestegen tot 4500, vergeleken met 3800 in 2011. Ongeveer 70% is Duitser en 30% is niet-Duitser, afkomstig uit verschillende landen, waaronder Turkije, Marokko en Bosnië, volgens een anonieme veiligheidsfunctionaris die geïnterviewd werd door de ‘Associated Press’. Ongeveer een kwart van de salafisten in Duitsland zijn islamitische bekeerlingen.

Hoewel salafisten slechts een fractie van de naar schatting 4,3 miljoen moslims in Duitsland vormen, zijn de autoriteiten bezorgd dat de meeste van diegenen die zich voelen aangetrokken tot de salafistische ideologie beïnvloedbare jonge moslims zijn, die bijzonder vatbaar zijn voor het plegen van zelfmoordaanslagen in naam van de islam.

Maassen zei dat de salafistische bedreiging voor Duitsland stijgt en hij waarschuwde dat, tenzij de overheid “krachtige maatregelen neemt tegen de gewelddadige radicale islamieten”, de salafistische groeperingen “zullen blijven groeien en de dreiging van geweld zal toenemen”.

Screenshot_18

Op 13 maart kondigde de Duitse politie aan dat zij een islamitisch moordcomplot tegen Markus Beisicht, het hoofd van de anti-immigratie partij PRO-NRW (Nordrhein-Westfalen), had verijdeld. De politie arresteerde in totaal vier salafisten die betrokken waren bij het complot. Twee van de verdachten werden in Leverkusen bij Keulen aangehouden, waar ze blijkbaar Beisicht observeerden. Twee anderen werden gearresteerd in Essen en Bonn, waar de politie een geladen vuurwapen ontdekte en ingrediënten om explosieven te maken. De politie vond ook een ‘dodenlijst’ met de namen van acht personen rood gemarkeerd.

Screenshot_8Op 24 maart organiseerde de burgerbeweging ‘Die Freiheit’ in Beieren  een demonstratie tegen een plan om een megamoskee te bouwen in de Zuid-Duitse stad München. Het massale moskeecomplex, dat bekend staat als het Centrum voor de islam in Europa-München (ZIE-M), zal naar schatting € 40.000.000 kosten en wordt ontworpen om een belangrijk strategisch platform te zijn voor het verspreiden van de islam in heel Europa. Er wordt volop gespeculeerd dat het emiraat Qatar in de Perzische Golf het project zal betalen, hoewel de ambassadeur van Qatar in Duitsland de krant ‘Münchner Merkur’ vertelde dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

In april zei Peer Steinbrück, de kanselierskandidaat voor de centrumlinkse sociaaldemocratische partij (SPD), tijdens een campagnestop in Berlijn, dat hij voorstander was van het idee dat de lessen lichamelijke opvoeding op Duitse scholen worden ingedeeld naar sekse, als een beleefdheidsbetuiging naar de moslims. Steinbrück zei: “Als de scholen dat kunnen doen, dan moeten ze dat doen.” Nadat zijn opmerking met stilte werd begroet, voegde Steinbrück eraan toe dat de maatregel moet worden genomen “uit consideratie met de [islamitische] religieuze overtuigingen”. De reactie op de opmerkingen van Steinbrück vanuit het hele politieke spectrum van Duitsland liet niet op zich wachten en was hevig, een indicatie dat openlijke steun voor multiculturalisme een politieke verplichting in Duitsland wordt.

Op dezelfde dag dat Steinbrück zijn controversiële opmerkingen over moslimvriendelijke gymlessen maakte, eiste de Duitse Centrale Raad van Moslims (ZMD) dat de Duitse overheid wettelijk islamitische feestdagen in heel Duitsland moest invoeren. In een interview op 3 april met de krant ‘Westdeutsche Allgemeine Zeitung’ (WAZ) zei raadsvoorzitter Aiman ​​Mazyek dat de toekenning van een dag in de maand Ramadan en een andere dag voor het verbreken [het einde] van het vasten Eid al- Fitr [het Suikerfeest] “een belangrijk signaal van integratie” zou zijn en “de tolerantie in onze samenleving zou benadrukken”. Het voorstel werd niet goed ontvangen. Wolfgang Bosbach, een lid van het parlement voor de regerende christendemocraten (CDU), zei tegen WAZ dat hij ‘in de verste verte geen noodzaak’ ziet voor de wettelijke erkenning van de islamitische feestdagen, terwijl hij eraan toevoegde dat Duitsland “geen islamitische traditie” heeft.  De huidige feestdagen – zoals Kerstmis en Pasen – zijn onderdeel van een christelijk-westers erfgoed, zei Bosbach.

Screenshot_19

Ook in april werd Beieren de eerste staat in Duitsland die zogenaamde islamofoben als extremisten classificeerde. De Beierse afdeling van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst, de BfV, begon ook toezicht te houden op Duitse activisten die beschuldigd werden van het aanzetten tot haat tegen moslims, vanwege hun ‘ongrondwettelijk’ verzet tegen de bouw van een megamoskee in München. De maatregel om critici van de moskee het zwijgen op te leggen werd aangekondigd door de Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Herrmann, tijdens een persconferentie op 12 april en gaf een ongekende bedreiging voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting in het herenigde Duitsland weer. Herrmann deed de aankondiging tijdens de presentatie van een jaarverslag over bedreigingen voor de democratische rechtsorde in Duitsland. Een zeven minuten durende video van de persconferentie met ondertiteling in het Engels kan hier bekeken worden.

Herrmann pikte ‘Die Freiheit Beieren’ eruit,  evenals de afdeling München van een zeer populair blog voor vrije meningsuiting, genaamd Politically Incorrect (PI), dat zich richt op onderwerpen met betrekking tot de immigratie, het multiculturalisme en de islam in Duitsland.

Op 28 april bleek uit een belangrijke studie over de religieuze opvattingen in Duitsland dat meer dan de helft van alle Duitsers de islam als een bedreiging voor zijn land en geloof ziet en vindt dat die niet thuishoort in de westerse wereld. De bevindingen bevestigen de resultaten van tientallen andere onderzoeken en weerspiegelen een groeiende kloof tussen de opvattingen van de gewone Duitsers en die van de Europese multiculturele elites, die tientallen jaren de massale immigratie uit moslimlanden hebben bevorderd.

Screenshot_27

Het onderzoek, getiteld “Religie Monitor 2013: Religiositeit en Cohesie in Duitsland” (in het Duits en in het  Engels), werd gedaan door de Bertelsmann Stichting, een van de meest invloedrijke denktanks en lobbygroepen in Europa en een groot voorstander van ‘progressieve’ aangelegenheden, zoals multiculturalisme en mondiaal bestuur.

Op 29 april legde het tv-nieuws -programma RTL Extra uit hoe islamitische polygamisten financieel worden ondersteund door de Duitse belastingbetalers. Hoewel polygamie in Duitsland verboden is volgens artikel 1306 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 172 van het Wetboek van Strafrecht, gelden deze wetten in de praktijk niet voor moslims. Het RTL-verslag laat zien hoe islamitische mannen, die in Duitsland wonen, misbruik maken van het stelsel van sociale bijstand, doordat zij twee, drie of vier vrouwen vanuit de islamitische wereld naar Duitsland halen en dan met ze trouwen in aanwezigheid van een imam, een islamitische religieuze leider. Hoewel deze polygame huwelijken niet officieel door de Duitse staat worden erkend – ze zijn technisch gezien illegaal en strafbaar met boetes en een gevangenisstraf – is de gangbare praktijk gemeengoed onder de moslims in alle grote Duitse steden. In Berlijn bijvoorbeeld schat men dat maar liefst een derde deel van de islamitische mannen die in de wijk Neukölln wonen twee of meer echtgenotes heeft. Eenmaal in Duitsland vragen de vrouwen een sociale uitkering aan, met inbegrip van de kosten van een apart huis voor zichzelf en voor hun kinderen, met het argument dat zij ‘alleenstaande ouder met kinderen’ zijn. Het RTL-bericht zegt dat, hoewel de bijstandsfraude die door islamitische immigranten gepleegd wordt een ‘publiek geheim’ is die de Duitse belastingbetalers miljoenen euro’s per jaar kost, overheidsinstellingen terughoudend zijn om actie te ondernemen, vanwege de politieke correctheid.

In mei eindigde een grote conferentie over de relatie tussen Duitsers en moslims in een mislukking, nadat moslims die het evenement bijwoonden, weigerden om de bezorgdheid van de regering over de bedreiging van de veiligheid door de radicale islam te erkennen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich, had gewild dat de achtste jaarlijkse Duitse islamconferentie, die op 7 mei in Berlijn gehouden werd, zich zou concentreren op het vinden van manieren waarop de overheid zou kunnen samenwerken met ‘gematigde’ moslims in Duitsland om de radicale islam en het extremisme te bestrijden. Maar moslims die de bijeenkomst bijwoonden, waren blijkbaar beledigd door de insinuatie dat de islam radicaal of gewelddadig zou kunnen zijn, en eisten in plaats daarvan dat de Duitse regering maatregelen zou nemen om “de islam in Duitsland gelijk aan het christendom” te stellen.

Screenshot_11

In juni nam een hof van beroep in het noordwesten van Duitsland een besluit over een omstreden echtscheidingszaak, die gebaseerd was op de islamitische sharia. De uitspraak was één van een toenemend aantal rechtszaken in Duitsland waarin rechters verwijzen naar of rekening houden met  de islamitische wetgeving, omdat ofwel de eisers of de aangeklaagden moslim zijn. Critici zeggen dat de zaken, vooral die waarin het Duitse recht een ondergeschikte rol speelt bij de sharia wetgeving –  een gevaarlijke inbreuk van het islamitisch recht op het Duitse rechtssysteem laten zien.

Het Hof van Beroep [Oberlandesgericht] in Hamm, een stad in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, oordeelde op 2 juni dat wie trouwt volgens de islamitische wet in een islamitisch land en later een echtscheiding in Duitsland wil, zich moet houden aan de oorspronkelijke voorwaarden zoals die uiteengezet zijn door de sharia. De zaak betrof een 23-jarige Iraanse vrouw, die in 2009 was getrouwd met een 30-jarige Iraanse man in Iran, volgens de sharia-wetgeving. Het echtpaar emigreerde later naar de Duitse stad Essen, het kreeg een dochter, maar in 2011 scheidde het stel. Een lagere rechtbank in Essen gaf de vrouw in november 2012 toestemming voor een echtscheiding en de man ging in beroep tegen de beslissing. Het hof van beroep in Hamm koos de kant van de vrouw, omdat, volgens de Duitse rechter, het echtpaar, op het moment dat ze getrouwd waren, overeengekomen was zich te houden aan de principes van de sharia en dus moest de zaak worden beslecht volgens de islamitische wet, ongeacht of het echtpaar nu in Duitsland woonde. De rechter oordeelde dat de vrouw wettelijk recht had op talaq, een islamitisch middel voor het verkrijgen van een echtscheiding door de zin “ik scheid van je” drie keer op te zeggen. De rechter zei ook dat de man de oorspronkelijke voorwaarden van de islamitische huwelijksovereenkomst had geschonden door geen financiële steun aan zijn vrouw te geven gedurende een periode van zes maanden.

Screenshot_26

In een soortgelijk, maar afzonderlijk, geval in april 2013 vernietigde het hof van beroep in Hamm een eerdere beslissing van een lagere rechtbank in Dortmund en gaf een Iraanse man de opdracht om zijn ex-vrouw (ook een Iraanse) het equivalent van 800 gouden munten te betalen, als onderdeel van een echtscheidingsovereenkomst. Die zaak betrof een echtpaar dat in 2001 in Iran was getrouwd, naar Dortmund emigreerde en later de Duitse nationaliteit kreeg. Het echtpaar scheidde in 2007. Als onderdeel van de huwelijksovereenkomst had de man zijn vrouw beloofd een bruidsschat van 800 Bahar Azadi gouden munten op verzoek te betalen. De rechtbank beval de man € 213.000,- te betalen, de actuele tegenwaarde van de munten, overeenkomstig een huwelijkscontract dat hij in overeenstemming met de islamitische wet had ondertekend, hoewel beide individuen nu Duitse burgers zijn.

Ook in juni begon een Turkse moskee in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen met luid klinkende openbare oproepen tot het gebed vanaf een luidsprekersysteem dat buiten op het dak van het gebouw gemonteerd was. De Fatih Camii Moskee in Wipperfürth , een fabrieksstadje 40 kilometer ten noordoosten van Keulen, begon op 21 juni in het openbaar de islamitische gelovigen op te roepen tot gebed, tijdens een formele “muezzin-inhuldigingsceremonie”, die werd bijgewoond door lokale en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, met inbegrip van de Turkse consul. De Fatih Camii Moskee, die geleid wordt door de Turkse Islamitische Unie van Islamitische Zaken (DITIB), een afdeling van de Turkse regering die zeggenschap heeft over meer dan 900 moskeeën in Duitsland, ontving gemeentelijke goedkeuring voor een muezzin om in het openbaar de moslims vijf keer per dag op te roepen tot gebed in de moskee, een dag nadat burgemeester Michael von Rekowski had gezegd dat hij aan de wereld wilde laten zien dat Wipperfürth “er prat op gaat dat zij een interculturele en interreligieuze gemeenschap is”. Op verzoek van de burgemeester hadden de leiders van de Wipperfürth moskee een ontmoeting met vertegenwoordigers van de protestantse en katholieke kerken in de stad om het tijdschema van de islamitische oproep tot het gebed ‘te integreren’ in het traditionele schema voor het luiden van de kerkklokken.

Screenshot_15

Op 11 juni presenteerde het hoofd van het federale bureau voor de binnenlandse inlichtingendienst in Duitsland, Hans-Georg Maaßen, het jaarlijkse onderzoeksrapport voor 2012. Tussen veel belangrijke aandachtspuntenpunten vermeldt het 450-pagina’s tellende rapport dat er 30 islamitische groeperingen in 2012 actief waren in Duitsland. Het aantal geschatte islamieten steeg naar 42.550; in 2011 was het geschatte aantal 38.080. Het rapport toont ook aan dat Hezbollah moskeeën en andere islamitische organisaties in Duitsland worden gebruikt om fondsen voor de activiteiten van de terroristische groepering in Libanon te werven. Het rapport laat ook een gestage toename van Hezbollah-activisten in Duitsland zien: 950 in 2012, in 2010 waren dat er 900.

Op 25 juni heeft de Duitse politie een islamitisch terreurcomplot verijdeld, waarin op afstand bestuurde vliegtuigen, gevuld met explosieven als geleide raketten, zouden worden gebruikt. Bijna 100 politieagenten vielen woningen in de Duitse deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Saksen binnen. Volgens de Duitse publieke omroep SWR waren twee van de vermoedelijke samenzweerders studenten van de afdeling luchtvaart aan de Universiteit van Stuttgart, die systemen ontwikkelden voor het gebruik van GPS om onbemande vliegtuigen te begeleiden.

Ondertussen openden de Goethe Universiteit in Frankfurt en de Justus-Liebig  Universiteit in Giessen een gezamenlijk centrum voor islamitische theologie. Het centrum is de vierde, door de belastingbetaler gefinancierde, afdeling van de islamitische theologie in Duitsland. In navolging van het centrum in Frankfurt/Giessen zijn er onlangs ook islamitische theologieafdelingen geopend aan universiteiten in Tübingen (januari 2012), Erlangen/Nürnberg (september 2012) en Münster/Osnabrück (oktober 2012). De islamitische theologieopleidingen aan Duitse universiteiten zijn zo populair dat ze “het  Duitse religieuze landschap veranderen”, volgens de nieuwsdienst ‘Deutsche Welle’ .

De Duitse minister van Onderwijs, Annette Schavan, zegt dat de islamitische centra een “belangrijke stap voor de integratie” zijn van de 4,3 miljoen moslims die nu in Duitsland wonen. Ze zegt dat er in Duitsland vraag is naar meer dan 2000 leraren in de islam, die nodig zijn om aan meer dan 700.000 moslimkinderen les te geven. De Duitse regering stelt dat, doordat het curriculum wordt gecontroleerd, de scholen die de islamitische imams en islamitische godsdienstleerkrachten opleiden, zullen fungeren als tegengif tegen ‘haatpredikers’. De meeste imams die momenteel in Duitsland zijn, komen uit Turkije en velen van hen spreken geen Duits. Maar het idee is bekritiseerd door degenen die zich zorgen maken dat de islamitische centra een toegangspoort voor radicale islamieten zullen worden, die in het Duitse universitaire systeem  een type islam van de harde lijn zullen introduceren.

Screenshot_2

In juli luidden islamitische bendes het begin van de ramadan in, met drie nachten met rellen in Hamburg. De onrust begon op de avond van 12 juli, toen meer dan 150 moslimjongeren de politie aanvielen en auto’s in brand staken in Altona, de meest westelijke wijk van Hamburg. Meer dan 100 agenten van de oproerpolitie werden ingezet om de orde te herstellen. Een 11-minuten durende video over de onrust in Hamburg, met kreten als ‘Allahu Akbar’!  (‘Allah is de grootste’!), kan hier op YouTube worden bekeken.

Ook in juli meldde het Duitse persbureau ‘Deutsche Welle’ dat Duitse militaire kantines zich hebben aangepast aan de Ramadan en hun menu’s hebben veranderd, om islamitische soldaten te voorzien van levensmiddelen die klaargemaakt zijn in overeenstemming met de islamitische sharia wetgeving.

Volgens de ‘Deutsche Welle’ zijn legerkantines beter uitgerust dan veel andere grote keukens, om apart voedsel te bereiden voor moslim en niet-moslim soldaten: “De koks gebruiken verschillende/aparte vorken en pollepels en zorgen ervoor dat het vlees afzonderlijk wordt opgeslagen. En als we het [vlees] samen grillen dan gebruiken de koks altijd wat aluminiumfolie, zodat de kalkoenfilet het spek niet aanraakt”.

In augustus viel een bende islamitische radicalen in Eisenhüttenstadt, een Duitse stad in de buurt van de grens met Polen, een jong moslimpaar aan, omdat het de ramadan [het vasten] overtrad. Tijdens het incident werd er door minstens tien Tsjetsjeense Jihadisten ingebroken in een appartement in het asielzoekerscentrum in Eisenhüttenstadt en ze sloegen het paar,  vluchtelingen uit Tsjetsjenië, zo hard dat de vrouw een miskraam kreeg. Volgens de lokale politie hebben Tsjetsjeense bendes een geschiedenis van het opleggen van de islamitische sharia-wetgeving aan het stadsdeel [waar zij wonen].

In september ondertekende de deelstaat Nedersaksen een voorlopig ‘staatsverdrag’ met de lokale islamitische vertegenwoordigers om de islam als officiële religie te erkennen. Het document, gedateerd 30 september, richt zich op 30 specifieke klachten die ingediend zijn door de islamitische gemeenschap, die ongeveer 7% van de totale bevolking van de deelstaat uitmaakt. “In het verleden is er een wederzijdse scepsis opgetreden en onze regering wil met dit verdrag haar respect ten opzichte van de moslims tonen”, aldus de minister-president van Nedersaksen, Stephen Weil. Vergelijkbare ‘verdragen’ zijn ook in Bremen en Hamburg ondertekend.

Screenshot_22

Op 11 september gaven rechters van de federale administratieve rechtbank in Leipzig een moslimschoolmeisje de opdracht om deel te nemen aan gemengde zwemlessen. Haar ouders hadden erop aangedrongen dat het 13-jarig meisje niet zou deelnemen aan zwemlessen op haar school in Frankfurt, omdat ze zich ‘ongemakkelijk’ voelde als zij zwom met jongens met een ‘ontbloot bovenlijf’ in haar buurt. Ze wilde ofwel dat haar werd toegestaan ​​om de lessen te verzuimen of dat zij apart speciale instructies zou krijgen. De rechtbank oordeelde dat de “sociale realiteit van het leven in Duitsland boven haar religieuze overtuigingen gaat” en beval haar om deel te nemen aan de zwemlessen in een kledingstuk dat haar lichaam volledig zou bedekken, dat bekend is als een ‘boerkini’, om aan haar geloofsovertuiging tegemoet te komen.

Op 19 september werd een geschil in Berlijn over pogingen van multiculturalisten om Kerstmis te verbieden opgelost, nadat burgemeester Klaus Wowereit zich ermee bemoeide en verklaarde dat Kerstmis nog steeds legaal is. Er brak een rel uit nadat de linkse Groene Partij in de wijk Kreuzberg in Berlijn had aangekondigd dat de traditionele kerstmarkten, die al  generaties plaats hadden gevonden in de wijk, voortaan onder de religieus-neutrale term ‘winterfeest’ zouden worden gehouden. Moslims maken ruwweg een derde deel van de bevolking in Kreuzberg uit. Wowereit zei dat hij klachten over het verbod van boze mensen uit heel Duitsland had ontvangen en hij zei dat het geschil de reputatie van Berlijn had geschaad.

Ondertussen werd het eerste ‘Desert Flower Center’ in Berlijn geopend, in samenwerking met het ziekenhuis Waldfriede. Het centrum is de eerste medische voorziening in Europa die uitgebreide behandeling biedt aan  slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking [FGM]. Ongeveer 50.000 vrouwen in Duitsland zijn verminkt door FGM, van wie er 20.000  in Berlijn wonen.

Het Duitse parlement heeft onlangs FGM geherdefinieerd als ‘een strafbaar feit op zich’ en dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar. Voorheen viel FGM onder de categorie ‘zwaar lichamelijk letsel’, waarvoor een gevangenisstraf van maximaal tien jaar geldt.

Screenshot_21

In oktober meldde het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ dat 200 Duitse radicale islamieten, die vechten tegen het regime van de Syrische president Bashar al- Assad, zich hebben verzameld in het noorden van Syrië en hun eigen kamp hebben opgericht, dat bekend staat als het ‘Duitse kamp’. Het door oorlog verscheurde land is momenteel “veruit de meest aantrekkelijke locatie voor Jihadisten”, aldus een geheim document van de inlichtingendienst dat werd gelekt naar het tijdschrift. Volgens ‘Der Spiegel’ werpt het 71-pagina’s tellende document licht op de mate waarin de moslimbevolking van Duitsland de Syrische Jihadisten steunt. Humanitaire hulp, liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervers hebben honderdduizenden euro’s vergaard voor wat inlichtingendiensten ‘trigger gebeurtenissen’ [die vormen de aanzet tot een actie] noemen, waar imams fondsen voor het aankopen van wapens werven en een beroep doen op jonge mannen om zich aan te sluiten bij de jihad.

De krant ‘Die Welt’ zei dat de Duitse veiligheidsdiensten in toenemende mate bezorgd zijn dat de vechters nog meer geradicaliseerd naar Duitsland zullen terugkeren, nadat zij mogelijk een terreurtraining van Al Qaida hebben gekregen en van islamitische groepen in het land.

In november heeft het Marzahn-Hellersdorf Opleidingscentrum  voor Volwassenen in Oost-Berlijn een landelijk debat aangewakkerd, nadat het een serie van zes naaktschilderijen had verwijderd uit eerbied voor islamitische immigranten. Critici zeiden dat de beslissing een overijverige gooi naar culturele sensitiviteit was. De schoolleiding was bang dat de verzamelde schilderijen bij islamitische studenten een schok teweeg zouden brengen en hen zou beletten om deel te nemen aan de lessen. De school bevindt zich in de buurt van een nieuw opgericht opvangcentrum voor vluchtelingen, dat immigranten en asielzoekers naar de wijk trekt.

Uit een nieuwe studie van december blijkt dat de meerderheid van de moslims in Europa vindt dat de islamitische sharia voorrang moet hebben op de seculiere grondwet en de wetgeving van de Europese gastlanden. De “Six Country Immigrant Integration Comparative Survey” – een vijf jaar durend onderzoek naar Marokkaanse en Turkse immigranten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden – werd op 11 december gepubliceerd door het ‘WZB Berlin Social Science Center’, een van de grootste onderzoekinstituten voor sociale wetenschappen in Europa. Volgens het onderzoek (in het Duits en in het Engels), dat werd gefinancierd door de Duitse overheid, zegt twee derde deel (65%) van de geïnterviewde moslims dat de islamitische sharia-wetgeving voor hen belangrijker is dan de wetten van het land waarin ze wonen. Driekwart (75 %) van de geënquêteerden is van mening dat er slechts één legitieme interpretatie van de Koran is, die moet gelden voor alle moslims, en bijna 60% van de moslims gelooft dat hun gemeenschap moet terugkeren naar ‘de islamitische wortels’. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de Marokkanen en Turken het eens is met alle drie de bovenstaande uitspraken, wat hen tot “consequente/consistente fundamentalisten” maakt en fundamentalistische opvattingen/gedragingen zijn net zo wijdverbreid onder jongere moslims als ze zijn onder oudere moslims.

In een commentaar op het onderzoek zei de Duitse krant ‘Die Welt’ dat er door de bevindingen ernstige twijfels rijzen over het ongebreidelde optimisme van Europese multiculturalisten, die beweren dat moslimburgers zich uiteindelijk de liberaal-democratische mentaliteit van de westerse samenleving zullen eigen maken. “De gegevens zijn niet geschikt voor eenvoudige conclusies”, schrijft de krant. “Maar het moet worden erkend: democratieën moeten oppassen voor degenen die geloven dat een vrije samenleving iets is dat moet worden overwonnen”.

Screenshot_10

Ook in december waarschuwt een discussienota (in het Duits en in het Engels), gepubliceerd door de in Berlijn gevestigde Gustav Stresemann Foundation – een denktank gewijd aan het behoud en de vooruitgang van de liberale democratie in Europa, dat de nationale en internationale islamitische organisaties in toenemende mate de Westerse politici onder druk  zetten om geleidelijk aan elke kritiek op de islam strafbaar te stellen. De schrijver van het rapport, de Duitse politicoloog Felix Strüning, zorgt voor een zorgvuldig gedetailleerde analyse van de islamitische lobbyactiviteiten – door middel van een “mensenrechten rechtszaak ” – om Thilo Sarrazin, een prominente Duitse bankier die kritiek heeft op de weigering van islamitische immigranten om te integreren in de Duitse samenleving, tot zwijgen te brengen. Strüning schrijft dat de Duitse politieke autoriteiten steeds meer buigen voor de druk van Duitse islamitische organisaties door islamitische definities van “islamofobie” in het publieke debat over te nemen, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat met betrekking tot “wie wat kan zeggen over de islam en de moslims in Duitsland”.

“Critici van de islamitische ideologie en haar organisaties worden voortdurend geconfronteerd met rechtszaken en moeten zich juridisch verdedigen tegen de beschuldigingen van godslastering of het aanzetten tot haat”,  schrijft Strüning. “Zelfs als het niet tot een veroordeling komt, kosten dergelijke processen veel tijd en geld, wat in veel gevallen iemands reputatie en mogelijk zelfs zijn of haar baan insluit. Op deze manier ervaren we ook in het Westen een toenemende de facto [feitelijke] toepassing van de islamitische wet in zaken die de islam betreffen”.

(Soeren Kern is een Senior Fellow aan het in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is ook Senior Fellow voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische Studies Group . Volg hem op Facebook en Twitter .

Screenshot_30

Bron:
http://www.gatestoneinstitute.org/4130/islamization-germany
Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

26 reacties op De islamisering van Duitsland in 2013

 1. Jezus, wat een werk!
  En nog wel uit het Duits, “Wachteres”!

  Like

 2. Driek zegt:

  Hierbij mijn complimenten voor Wachteres, wat een klus zeg, maar een buitengewoon boeiend artikel. Echter na het lezen zakt de moed mij nu helemaal in de schoenen, die baardapen zijn aan de winnende hand, en we zijn reddeloos verloren als we niet snel tegengas geven. Maar Ik ben bang dat de eindtijd is begonnen. Boek Daniël 11, 40-45.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Driek: 21.10. uur, op 30/1. Dat is zeer aannemelijk Driek. Komt overeen met de duivelse plannen, voor een wereldregering, een munt, een ideologie. Dat is het plan achter de NWO!

   Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Mijn Hemel, Wachteres, ik had al met je te doen vóór ‘Maart’ ten einde was. Vakwerk!
  Overigens: Heb je dít uit het Duits vertaald? Ik had begrepen, dat dat E. J. ’s afdeling was.
  De vorige twee artikelen had je uit het Engels vertaald, dacht ik. Óf het is een kleine verschrijving, hier onder aan het stuk, óf je bentwerkelijk van meerdere markten thuis. Echt klasse, in dat laatste geval!
  Maar ja, wat eigenlijk uit de hele geschiedenis te lezen valt: Duitsland verricht híer eens een arrestatie, rolt dààr eens een islamitisch complot op, maar het blijft dweilen met de kraan open, zolang die Islam veel te veel ruimte wordt gelaten: Als je die lui de indruk blijft geven, dat ze veel, zo niet alles kunnen flikken, gaan ze onverdroten door met waar ze mee bezig zijn. De toestemming voor de bouw van mega-moskeeën maakt ze al overmoedig (Trouwens, wààr worden die complotten meestal gesmeed? Júist…..) Er moet ze veel vaker een halt toegeroepen worden, wat trouwens voor alle andere west-Europese landen eveneens geldt. Anders kun je oprollen wat je wilt, maar vroeger of later delven we dan het onderspit.
  En de overheden maar blijven weigeren om dit als islamisering te zien; voor hen is het gewoon ‘tolerantie.’Ja, maar deze mensen, die het begríp tolerantie niet eens kennen, leggen het uit als zwakheid. -Wat ze dus verachten……

  Like

 4. Sjaak8.1.2014U zegt:

  De burgemeester uit München !

  Like

 5. Wachteres zegt:

  Nee, vertalen uit het Duits laat ik wel aan E.J. over. 😦

  Ik vond het belangrijk dat deze artikelen van Soeren Kern vertaald werden, maar voorlopig geen lang stukken meer! 😉

  Dank voor jullie begrip en voor de complimenten.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Prima gedaan Wachteres. En wat Duitsland betreft, zij zijn zo super mild tegen de perfide volgers der islam, puur vanwege hun schuldgevoel over het Hitler regime van 1932 t/m april 1945.

  Like

 7. Vederso zegt:

  Ja. Knap werk! Weer verontrustend nieuws.

  Like

 8. Syrier zegt:

  Het is net onkruid,het verdelgt en vernietigt ,als men zijn gang laat gang.

  Like

 9. luckybee zegt:

  Door de commonwealth politiek van de Britten zijn al deze vreemde mensen Britten . Hier lig het probleem.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Eh……Luckybee: Dit artikel gaat dus over DUITSLAND>
   Weet je zeker dat je de Commonwealth deze keer op de goede plaats geparkeerd hebt?

   Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Achteraf komt het overeen met wat Thilo Sarazzin zei: ” Deutschland schafft sich ab”. Ongelooflijk wat de islam klaar krijgt in Duitsland!

  Like

 11. Kraftavilqa zegt:

  “Ondertussen heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan tegen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich, gezegd dat Berlijn schuldig is aan “schending van de mensenrechten” door erop aan te dringen dat de Turkse immigranten die in Duitsland willen wonen, moeten integreren en de Duitse taal moeten leren.” Ik heb het eerder gezegd en ik zeg het weer mensenrechten gelden alleen voor mensen, niet voor muzels. Als je verkiest muzel te worden of te blijven doe je daarmee afstand van je menselijkheid je kiest dan namelijk voor onmenselijke barbarij.

  Like

 12. helletocht zegt:

  In ons land gebeurt hetzelfde. Hier heeft de Gülen beweging vrij spel. Zij streeft een shariadekkend Europa na. Er zijn al meer dan 100 illegale Gülen internaten in Nederland. Onze lokale bromsnor Ivo doet niets. Teeven is gecorrumpeerd door de linkse houtgreep van de PVDAllochtonen, en zo dwarrelen wij verder richting islamoverheersing. Ook in mijn stad Maastricht is een Gülenhuis. De lokale hanswosten van de PVDALLO’S weten nergens van. Een lokale partij, PVM,gaat er achter aan. Ik geloof niet meer in toeval, dit moet een samenzwerring zijn, Europabreed. Waarom hebben wij ooit gevochten voor onze vrijheid, en nu geven de islamcollaborateurs ze weg, en wij doen niets. In de Oekraïne vechten ze tenminste. Wij maken ons druk over homo- en weet ik welke rechten, maar verkwanselen de vrijheid van de toekomstige generatie. Het is te hopen dat ooit een tegenreactie komt. maar als die er komt zal ze voor veel ellende zorgen, en dan gaat Europa voor de bijl. Met dank aan de Halsema’s, en alle andere multi-culti promoters.

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Helletocht: 15.43. uur. U zegt: “Ik geloof niet meer in toeval, dit moet een samenzwering zijn, Europabreed”,dat is de WAARHEID. En wie zitten er achter: de EUSSR, de BILDERBERGERS, onze verraders van de partijen: VVD,CDA,PvdA,D66, het ORANJEHUIS van Bea Bilderberg, en het doel de NWO. De vuile ideologie der ISLAM is ONDERDEEL van deze SAMENZWERING!
  Ik ben daar volledig van overtuigd!

  Like

 14. baksteen zegt:

  Goede samenvatting, veel werk, veel dank.
  Helletocht: 100 illigale Gulen-internaten, hoe wittedah en waar zitten die griezels?
  De spreiding van de Islam in de EU is bekend, de contouren van de nieuwe islamitische “deelstaten ” van europa moeten nu toch al zichtbaar worden en ook hoe die naar elkaar toe zullen gaan groeien.

  Like

 15. Jan zegt:

  De islamisering van Duitsland

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s