Speech van Geert Wilders op het Deense eiland Bornholm, zaterdag 13 juni 2015

Screenshot_13

Geert Wilders tijdens zijn toespraak op het Deense eiland Bornholm (foto Snaphanen)

(Door: Geert Wilders – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Hallo Denemarken! Det er dejligt bij være haar. JAJ elksker Danmark. [Het is geweldig om hier te zijn. Ik hou van Denemarken].Dank u dat u mij hebt uitgenodigd op het prachtige eiland Bornholm. Het is geweldig om hier als gast van de Free Speech Society te zijn. Ik hou van Denemarken. En ik hou van uw fantastische organisatie. Er waren mensen die wilden dat jullie mij zouden afzeggen. Maar jullie hebben niet toegegeven aan hun eisen. Er zijn extremisten die bereid zijn geweld te gebruiken om ons te verhinderen bij elkaar te komen. Maar jullie buigen niet voor intimidatie. 

Geloof me, de Deense Free Press Society is een van de moedigste organisaties in de wereld. Het is een grote eer om hier bij jullie te zijn. U bezit de ware geestesgesteldheid van Holger Danske – het besef dat als we toegeven aan intimidatie en bedreigingen wij dan beslist onze vrijheid zullen verliezen. En dat zullen we nooit laten gebeuren! Want wij zijn de vrije mannen en vrouwen van het Westen.

Vorige maand was ik in Garland, Texas, bij een wedstrijd en een tentoonstelling van Mohammed-cartoons. Het evenement werd op exact dezelfde locatie georganiseerd waar in januari, na de Charlie Hebdo-moorden, een islamitische organisatie bijeenkwam om te eisen dat Mohammed- cartoons verboden zullen worden. Het Garland-evenement werd niet georganiseerd om te provoceren, maar om stelling te nemen. De islamitische eis dat we onszelf moeten censureren is de echte provocatie.

Elke eis dat we onze vrijheid van meningsuiting opgeven, is een ontoelaatbare provocatie, die we niet onbeantwoord moeten laten. We zijn geboren in vrije westerse landen. Vrijheid is ons geboorterecht. En degenen die dat willen ontkennen, horen niet in onze maatschappij thuis. Zo simpel is het.

Zoals u waarschijnlijk al gehoord hebt, werd het Garland-evenement aangevallen door twee Jihadisten van de Islamitische Staat. Ze schoten een politieman in zijn been, maar gelukkig werden zij neergeschoten door de Amerikaanse politie, voordat ze het gebouw konden binnenkomen om nog meer onschuldig bloed te vergieten.

Na de aanslag in Garland heb ik op de Amerikaanse televisie voorgesteld dat we overal in de vrije wereld Garland-cartoons zullen tentoonstellen. Omdat ik geloof dat de enige manier om terroristen te laten zien dat zij niet gaan winnen, is precies datgene doen wat zij niet willen dat we doen.

De volgende week zal ik de Garland-cartoons op de Nederlandse staatstelevisie tonen in de zendtijd die aan mijn partij is toegewezen. Ik doe het niet om te provoceren. Ik doe het, omdat we moeten laten zien dat we ons niet zullen laten intimideren. We moeten laten zien dat we nooit zullen zwichten. Dat is de enige manier – ik herhaal, de enige manier – om de islam duidelijk te maken dat we ons nooit zullen overgeven en dat we altijd de vrije mensen zullen blijven die wij zijn

Ik weet dat er, ook in deze zaal, mensen zijn die tegen mij zullen zeggen: “U bent een voorstander van vrije meningsuiting en toch wilt u een verbod op de koran en wilt u moskeeën en islamitische scholen sluiten. Is dat niet met elkaar in tegenspraak”? Nee, zeg ik u.

Er zijn minstens drie goede redenen waarom dat niet zo is. Ten eerste, omdat leven in vrijheid leven in waarheid inhoudt. Ten tweede, omdat vrijheid ook betekent dat men nee zegt tegen slavernij. En ten derde, omdat vrijheid betekent dat men van de fouten uit het verleden leert.

Het eerste punt dat ik wil maken, is dat leven in waarheid het erkennen van de werkelijkheid is. En wat is de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat de islam een totalitaire ideologie is, die erop is gericht om tirannieke macht over niet-moslims te vestigen.

De werkelijkheid is dat de islam zijn volgelingen beveelt om alle naties te onderwerpen aan de islamitische sharia, waar en wanneer ze de macht en de mogelijkheid hebben om dat te doen. Indien nodig door middel van het gebruik van geweld en terreur.

De werkelijkheid is dat de sharia  een dodelijk gevaar is voor onze manier van leven, onze Grondwet, onze wetten en onze vrijheden. Het gaat om onze westerse manier van leven en om het voortbestaan van onze vrije samenleving.

De vrijheid om een politiek systeem te verbreiden dat zegt: “We zullen jullie de keel doorsnijden als jullie een cartoon  tekenen”,  die vrijheid zal ik jullie hier zeker niet gunnen! Als jullie die vrijheid willen, verhuis dan naar Saoedi-Arabië of Iran!

De islam indoctrineert mensen met haat tegen onze samenleving. En helaas met succes. Islamitische terroristen mogen slechts een minderheid zijn, maar peilingen wijzen erop dat zij de steun van de meerderheid [van de moslims] hebben.

Uit onderzoeken in mijn land blijkt dat 73% van de islamitische bevolking in Nederland moslims die naar Syrië gaan om voor de jihad te vechten als helden beschouwt. Ja, jullie horen het goed: helden. En 80% van de Turkse jongeren in Nederland vindt niet dat het geweld dat door groeperingen zoals ISIS tegen niet-gelovigen gebruikt wordt, verkeerd is. Ja, u hoort het goed: vier van de vijf!

En mag ik vragen: Waar zijn de massademonstraties van tienduizenden moslims in Kopenhagen, Amsterdam, New York, Londen of Nairobi of ergens anders in de wereld, die het niet eens zijn met het geweld dat uit naam van de islam en zijn profeet gepleegd wordt? Waar zijn die? Ik heb er geen gezien, u wel? U hebt er ook geen gezien, omdat ze er niet zijn

De meerderheid mag geen geweld plegen, maar zij nemen er ook geen stelling tegen.

We kunnen niet ons hoofd in het zand steken en doen alsof al deze feiten niet bestaan. We moeten de werkelijkheid onder ogen zien.

In nazi-Duitsland was het ook slechts een minderheid die de wreedheden beging. Maar de meerderheid stond toe dat het gebeurde. In de Sovjet-Unie was het ook slechts een minderheid die de gruwelijke misdaden pleegde. Maar de meerderheid stond toe dat het gebeurde.

We moeten ook beseffen dat het Westen een vastomlijnde identiteit heeft. Onze identiteit is niet islamitisch, maar is gebaseerd op het Jodendom, het christendom en het humanisme. Onze vrijheden vloeien voort uit deze identiteit. Door de islam de middelen te ontnemen om onze identiteit te vernietigen, tasten we de vrijheid niet aan; we beschermen onze identiteit en garanderen daardoor onze vrijheid.

Het zou tegenstrijdig zijn de lof van de vrijheid te zingen, terwijl wij op hetzelfde moment werkeloos toekijken als de islam onze vrijheden aantast.

Ik zeg: Stop deze schertsvertoning. We moeten de vrijheid niet omzetten in een slang die zijn eigen staart eet.

En hier is de tweede reden.

De islam wil ons allemaal tot slaaf van de sharia te maken en iedereen vermoorden die weerstand biedt aan de sharia of die durft te verwerpen. Abraham Lincoln, de Amerikaanse president die zijn land uit de slavernij bevrijdde, zei (ik citeer): “Zij die anderen vrijheid ontzeggen, verdienen die zelf ook niet”. Daar ben ik het mee eens. Het is niet verkeerd om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen democratie en tirannie, tussen vrijheid en slavernij.

De verschrikkelijke situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden, wordt veroorzaakt omdat wij het kwaad tolereren. We zijn te tolerant tegen onverdraagzaamheid, we zijn te tolerant tegen de islam. Wij denken dat als wij vrijheid toestaan aan de vijanden van de vrijheid, we aan de wereld bewijzen dat we staan ​​voor de vrijheid. Maar in werkelijkheid geven we, door te weigeren om grenzen te stellen aan onze tolerantie, onze vrijheid uit handen. Ik wil geen sharia in het Westen; ik wil dat het Westen vrij blijft van de sharia. Laat me heel openhartig zijn: De keuze is ofwel sharia of vrijheid. We kunnen niet allebei hebben.

We moeten niet zo tolerant zijn dat we de deur voor de verschrikking van de intolerantie openen. Het is onze plicht als westerse patriotten om onze kinderen te beschermen tegen de slavernij, om een verstandige kijk op de vrijheid te krijgen, en ons voortbestaan als vrije individuen in een vrije samenleving veilig te stellen.

En hier is de derde reden: Laten we niet de verschrikkelijke fouten uit het verleden herhalen.

Hoewel we 70 jaar geleden ternauwernood zijn ontsnapt aan een ramp, maken onze westerse leiders vandaag de dag dezelfde fout die de Europese leiders in de jaren1930 maakten. Ze stellen zich verzoenend op tegenover de islam en weigeren om die te zien voor wat hij werkelijk is: gevaarlijk en kwaadaardig.

Precies dit jaar hebben we al moorddadige terroristische aanslagen in Parijs, Kopenhagen en in België gehad. We hebben de verschrikkelijke aanvallen gezien en we kunnen onze ogen er niet voor sluiten.

Al deze gruweldaden hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal gepleegd uit naam van de islam.

Niemand kan zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn.

Laten we dus stoppen om voor de islam te buigen! Geen concessies meer richting de islam!

We leven in een tijdperk waarin mensen houden van de idee van gelijkheid voor iedereen, zolang ze er geen prijs voor hoeven te betalen. De politieke en media-elites zijn er allemaal voor dat er waarheid wordt gesproken, zolang de “waarheid”  maar een cliché is. Maar als plicht en eer hen oproept om dwars te gaan liggen in de geschiedenis ​​en ‘halt!’ te roepen, vluchten ze weg en verliezen hun geduld met degenen die hun plicht doen. Ze noemen ons extremisten, ze slepen ons voor de rechter, ze proberen ons de mond te snoeren.

Maar vrienden, laten we onszelf niet voor de gek houden. Churchill waarschuwde dat als iemand dreigt je te doden, je die persoon beter serieus kunt nemen en alles doen wat mogelijk is om hem te stoppen. Vrijheid heeft een prijs, de waarheid is geen cliché. We moeten de prijs betalen. Er moet een keuze worden gemaakt. De keuze tussen de islam en de vrijheid. Er is geen middenweg.

Het is belangrijk om te begrijpen dat wat de islam gevaarlijk maakt niet is dat moslims slechte mensen zijn. Ik heb veel vriendelijke moslims ontmoet toen ik door islamitische landen reisde, toen dat voor mij nog mogelijk was. Ik heb niets tegen moslims. Gelukkig leven veel moslims niet volgens de koran. Maar dit maakt me niet blind voor de werkelijkheid dat er niet slechts een paar extremisten in ons midden zijn; er zijn vele duizenden.

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat 11% van de moslims in Nederland  bereid is om geweld te gebruiken als dat in het belang van de islam is. Dit zijn meer dan 100.000 mensen.

Ik heb geen cijfers voor Denemarken, maar ik ben op de hoogte van de realiteit in Nederland.

Hoe meer islam we in onze samenlevingen krijgen, hoe minder vrij die worden.

Demografie is belangrijk, maar de immigratie is eveneens belangrijk. Momenteel wachten in Noord-Afrika  een miljoen immigranten, voornamelijk islamitische, om over te steken naar Europa. Als we hen niet stoppen, krijgen we met een catastrofe te maken.

Daarom dring ik er bij Europa op aan om de Australische methode over te nemen en al deze immigranten veilig terug te sturen, niet één uitgezonderd. Laten het steenrijke Saoedi-Arabië en de Golfstaten hen maar asiel geven of voor hun onderdak betalen in veilige gebieden in Noord-Afrika.

Denk niet dat Denemarken zal ontsnappen aan de ramp in de Middellandse Zee, omdat het over een opt-out van het EU immigratie- en asielbeleid beschikt. De catastrofe zal ook invloed hebben op u, vanwege het open grenzen beleid van de EU en vanwege dit afschuwelijke Verdrag van Schengen.

Wereldwijd groeit de islam meer dan twee keer zo snel als het christendom. Tegen 2070 zal de islam groter zijn dan het christendom. Denk niet dat dit geen invloed zal hebben op de wereld waarin de toekomstige generaties zullen wonen.

Als het christendom of het boeddhisme dominant in de wereld zou worden, zou er nauwelijks een probleem voor de vrijheid van meningsuiting zijn. Maar wanneer de islam de belangrijkste kracht wordt, dan breekt de hel voor iedereen los. Als u wilt weten wat er onder de islam met uw vrijheden zal gebeuren, kijk dan naar Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan of enig ander land waar de islam al dominant is.

Voor degenen die mij bekritiseren vanwege mijn opvattingen over de islam, zeg ik: “Als u toestaat dat de situatie verslechtert, dan zullen de toekomstige generaties uiteindelijk  onder de sharia leven in een wereld waar er geen vrijheid van meningsuiting zal zijn en kerken en christelijke scholen zullen door  de islam gesloten worden en vrouwen en homoseksuelen zullen slecht worden behandeld”.

Vrienden, als we onze vrijheden willen behouden, dan zullen we moedig moeten zijn, de vrijheid moeten verdedigen, en weerstand moeten bieden aan de islam.

We moeten de grens trekken. Er is al meer dan genoeg islam in onze landen. We moeten alle immigratie uit islamitische landen beëindigen.

En degenen die al hier zijn, moeten assimileren, waarbij is inbegrepen dat zij afstand moeten doen van de hatelijke doctrine en de teksten van de islam, ze moeten onze waarden overnemen en zich houden aan onze wetten. Als ze dat doen, zijn ze van harte welkom om hier te blijven en te genieten van alle rechten die onze samenleving garandeert. Maar als ze misdaden plegen en ingaan tegen onze wetten, de sharia opleggen, of  jihad bedrijven, dan moeten we hen het land uitzetten.

We hebben geen verplichtingen jegens de islam. We zijn de islam niets schuldig.

We moeten ons realiseren dat elke halal winkel, elke moskee, elke islamitische school en elke boerka door de islam wordt beschouwd als een stap in de richting van het uiteindelijke doel: onze onderwerping.

We staan op een kruispunt van wegen. En we moeten kiezen. De vrijheid van meningsuiting wordt aangevallen. Als we niets doen, dan zullen we die verliezen. De keuze is niet tussen vrijheid van meningsuiting en censuur, maar tussen aanpassen [aan de islam] of weerstand eraan bieden. Je kunt niet van twee walletjes eten. Er is geen middenweg.

Gelukkig zijn meer en meer mensen zich bewust geworden van wat er op het spel staat. We houden van onze kinderen, we houden van onze landen, en we willen dat die vrij blijven. Maar we moeten onze plicht doen en moed tonen. Als dat betekent dat we politiek incorrect moeten worden, dan moet dat maar. We zijn in oorlog en we moeten die oorlog winnen.

Dank u.

PVV normale grootteBron:
www.pvv.nl
Door: Geert Wilders

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Denemarken, Geert Wilders, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

15 reacties op Speech van Geert Wilders op het Deense eiland Bornholm, zaterdag 13 juni 2015

 1. Vederso zegt:

  Eén van de allerbeste speeches van Geert Wilders ooit. Helaas, zo is het en niet anders. Bedankt voor deze mooie vertaling!

  Like

 2. luckybee zegt:

  Ik ben het met iedere woord dat Wilders gezegd heeft mee eens.Hewt is de hoogste tijd dat wij tegen de islam keren; het een een religie des doods. enniet zo als wij christenen die een religie van het eeuwige leven na stereven.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  De speech is fantastisch! Geert overtreft toch iedere keer maar weer zichzelf!
  Hoe hebben de Denen het gevonden? Hopelijk krijgen we ook nig de video hiervan te zien!

  Like

 4. Hans zegt:

  Wow
  Daar kunnen al onze linkse landverraders alleen maar bewonderend op reageren zou je zeggen.
  Nee dus, in hun arrogantie denken zij altijd gelijk te hebben en ze kijken op ons neer.
  Terrorisme is altijd links.

  Like

 5. kernrob4 zegt:

  Zoal altijd. Scherpzinnig,moedig en onmisbaar Geert.

  Like

 6. DonnaDolce zegt:

  Zeker een goeie speech…. Het wordt allemaal toegelaten, omdat overheden het Westen heeft verkocht aan de duivel…..voor olie…

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Het is verheugend om te zien dat de speeches van Geert Wilders steeds meer diepgang krijgen. De problemen waarvoor de westerse wereld wordt geplaatst benoemt hij steeds scherper en completer!
  Op zijn boodschap valt werkelijk helemaal niets af te dingen. De zaken liggen precies zoals hij ze beschrijft
  Dat Geert nog steeds de speelruimte krijgt om zijn analyses zo ver dragend door te geven is bemoedigend voor iedereen die onze cultuur en vrijheid met hart en ziel liefheeft en verdedigt!

  Like

 8. koddebeier zegt:

  ‘Degenen die al hier zijn, moeten assimileren’, beste Geert dit is een hele grote fout, deze mensen zijn niet te assimileren, gewoon door het feit dat ze liegen tegen ongelovige al met de paplepel ingegoten krijgen.
  Jammer genoeg zitten de grootste landverraders bij de politieke en media-elites die al jarenlang de berichtgeving manipuleren en ze de hand boven het hoofd houden.

  Like

 9. BertG. zegt:

  Het is met geen pen te beschrijven dat ze Geert nog steeds negeren.
  Er zou nou toch eens goed geluisterd moeten worden naar deze man.
  En een gewaarschuwd mens telt voor 2, zou je toch zeggen.
  Maar voorlopig is gezichtsverlies lijden hier nog steeds belangrijker dan toegeven dat ze er naast zaten. Ondanks alle ellende die ze over alles en iedereen afroepen.
  En een gewaarschuwd mens telt voor 2, zou je toch zeggen. Maar dat geldt hier blijkbaar niet.

  Like

 10. Luigi zegt:

  De geschiedenis herhaalt zich hier mensen…

  Like

 11. Tistochwat zegt:

  Een geweldige toespraak maar figuren als Alexje Pechtold zullen wel weer zwaar verontwaardigd zijn en roepen dat Wilders haat zaait en de veroorzaker is van ‘islamofobie’.
  Dat is voor mij het bewijs dat er kwade opzet in het spel is.
  Geert Wilders kan niet duidelijker zijn; zelfs een kind begrijpt wat hij zegt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s