Duitsland: Kerken dienen moskeeën te worden

Screenshot_8

Moskee in Berlin-Neukölln

(Door: Udo Ulfkotte – Vertaling: E.J. Bron)

Op dit moment worden er in Duitsland overal nieuwe huizen gebouwd voor de vele nieuwe islamitische medeburgers. Rijke golfstaten willen in Duitsland veel nieuwe moskeeën financieren. Bovendien vinden er gesprekken plaats om van de vele, met sluiting bedreigde, kerken moskeeën te maken. De politiek en de media verzwijgen dit. Maar waarom?

Kopp-Online

Mooier wonen voor “vluchtelingen” – dat kennen we inmiddels uit heel Duitsland. Terwijl in scholen en kleuterscholen de pleisterkalk van de muren valt, veel studenten geen kamer kunnen krijgen en armere gezinnen tevergeefs naar een mooie woning op zoek zijn, bouwen we ecologisch correcte splinternieuwe rijtjeshuizen voor “asielzoekers”. Dat is in het Beierse Mittelfranken niet anders dan in Kriftel in Hessen. We saneren en bouwen, hoewel de kassen leeg zijn. In Oberpleis bij Bonn bouwen we evengoed nieuwe huizen voor “asielzoekers” als in het district Kassel. Overal is hetzelfde beeld te zien. Vooral: de belastingbetaler betaalt nieuwbouw voor “asielzoekers” met bedragen, waarvan arme Duitse gezinnen, studenten of gehandicapten slechts van kunnen dromen.

Ongeveer 80% van die nieuwe medeburgers, die zo hartstochtelijk door de media en de politiek worden begroet, zijn volgens informatie van de Centrale Raad van de Moslims van het islamitisch geloof. Het aantal moslims in Duitsland neemt daarmee van dag tot dag toe. Woonden er officieel 5,1 miljoen moslims in 2014 in Duitsland, dan zullen dit er eind 2016 samen met de dagelijks plaatsvindende gezinsherenigingen al meer dan 8 miljoen zijn – tendens sterk stijgend. Duidelijk is: Duitsland zal een nieuw gezicht krijgen.

Wanneer over enkele maanden één op de tien inwoners moslim is, dan heeft Duitsland ook nieuwe moskeeën nodig. Veel islamitische landen hebben aangeboden nieuwe moskeeën in Duitsland te financieren (in het geval van Saoedi-Arabië bijvoorbeeld 200). Behalve het wahabitische koninkrijk Saoedi-Arabië financiert vooral het wahabitische emiraat Qatar de moskeebouw in Europa. Als de emir van het Golfemiraat Qatar naar Duitsland komt, staan onze politici stram in de houding. Want de emir is onmetelijk rijk. Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani financiert in Syrië en Irak de islamitische terreurmilitie “Islamitische Staat” en in Duitsland de nieuwbouw van moskeeën. Het imago van de woestijnstaat heeft vanwege onmenselijke arbeidsomstandigheden enorm geleden. Maar overal in Europa wil men zich door een emiraat, dat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten, een voorbeeldmoskee laten schenken.

De emir van Qatar financiert de islamitische jihad, hij betaalde grootste moskee van Scandinavië in Kopenhagen, en Qatar financiert alle moskeeprojecten in Franse voorsteden, waar in de banlieues bijna uitsluitend werkloze islamitische jongeren wonen. Qatar geeft zal lange tijd heel openlijk toe overal in Europa de uitbreiding van de radicale en achterlijke wahabitische islam te financieren. Ook in Ierland heeft Qatar € 800.000,- geschonken aan een grote moskee in de stad Cork. In Italië bouwt Qatar de grootste moskee van het land op het eiland Sicilië. En in het Spaanse Barcelona moet een van de grootste stierenvechterarena´s eveneens een grote moskee te worden. Qatar is net een grote inktvis die met veel armen tegelijk werkt. En nu dus ook in Duitsland. De emir van Qatar kijkt aandachtig hoe vele kerken in Duitsland gesloten of helemaal afgebroken zullen worden.

Ondertussen worden de problemen steeds groter. Volgens professor Gunnar Heinsohn, deskundige op het gebied van bevolkingsontwikkeling, zou er al in het jaar 2050 sprake kunnen zijn van islamitische meerderheden in Duitsland, omdat met de toenemende islamitische immigratie ook de emigratie van de etnische Duitsers zal stijgen. Het is volgens deze geleerde dus heel goed mogelijk dat ook wij ouderen de invoering van de sharia in Duitsland nog zullen meemaken.

Enkele jaren geleden schreef Heinsohn al: “De etnische Duitsers zullen over enkele decennia een minderheid in het hele land zijn.” Lang, heel lang hebben we dat verdrongen. Je herkent deze niet te ontkennen trend bijvoorbeeld aan de moskeeën. De eerste Duitse moskee werd in 1915, dus midden in de Eerste Wereldoorlog, in Wünsdorf bij Berlijn voor islamitische krijgsgevangenen gebouwd. Het houten bouwsel werd enkele jaren later alweer afgebroken, omdat er geen moslims meer in het land waren. De oudste, nog bewaard gebleven, duitse moskee is de in het jaar 1928 opgerichte Wilhelmsdorfer moskee in Berlijn. Meer dan drie decennia lang werd er daarna geen enkele moskee gebouwd. Pas in de jaren-60 ontstonden de eerste grotere moskeeën (bijvoorbeeld in 1961 de Imam-Ali-moskee in Hamburg en in 1964 de Bilal-moskee inn Aken). Een generatie later weet niemand meer het exact aantal moskeeën en islamitische gebedshuizen in Duitsland aan te geven. Vijf jaar geleden telde “Der Spiegel” er ongeveer 3000, dit aantal is nu vermoedelijk veel groter.

Terwijl Noord-Italië in 2015 de bouw van moskeeën met wetten en extreem strenge voorschriften sterk beperkte, krijgt in Duitsland nu ieder dorp een moskee. En iedere kleine stad. Zoals bijvoorbeeld Kirchhain in Hessen. In 2105 stond er in een lokale krant: “Het is al een hele tijd geleden dat in het hotel-restaurant “zu den Linden” het laatste vat bier werd aangetapt. Waar eens vrolijke drinkers bij elkaar kwamen, komen in het vervolg moslims bij elkaar voor het gebed.” In 2014 opende het kliniekcomplex Kassel een islamitische gebedsruimte, datzelfde jaar gebeurde dat ook in het kliniekcomplex Helios in Wuppertal en in het kliniekcomplex Friedrichshafen. In de Ostalb-kliniek in Aalen ontstond in 2015 volgens de “Heidenheimer Zeitung” een “minimoskee” – zoals daarvoor ook al in de ziekenhuizen in Mutlang en Ellwang. Dat gaat al vijftien jaar zo.

In 2015 opende het kliniek-complex Hanau nog twee ruimtes voor het “gebed richting Mekka”, en uiteraard is er in het christelijke kliniek-complex Melle nu eveneens een islamitische gebedsruimte; en ook in het Maria-ziekenhuis in Osnabrück. Dat alles heeft echgter zogenaamd niets met islamisering te maken. Het christelijke Maria-ziekenhuis, waarvan het wapen wordt gesierd door het christelijke kruis, is er uitermate trots op dat men € 1000,- heeft gespendeerd aan een islamitische gebedsruimte, die met voorgedragen verzen uit de koran door imam Kemal Salihovic werd ingewijd. We merken blijkbaar niet wat er in alle stilte gebeurt. Of we willen het niet weten.

Van Heidelberg tot Offenbach, van Leverkusen tot Schwäbisch Gmünd, van Duisburg tot Schondorf ontstaan kleine moskeeën in onze ziekenhuizen. En dat zou niets te maken hebben met islamisering? Wanneer klinieken dusdanig gepland worden dat ze overeenkomen met het islamitische leven en zelfs de stroken tapijt richting Mekka liggen, dan noemen we dat tegenwoordig “geleefde tolerantie”. In het jaar 2008 noemde “Der Spiegel” de minaretten van de moskeeën in Duitsland nog “lansen van de veroveraars” (in het hoofdartikel “Allah in het Avondland”), tegenwoordig zou dat een ondenkbaar affront zijn, omdat zulke termen heel zeker de islam zouden “beledigen”. Wij buigen voor de islam. In Hamburg bevinden zich nu, volgens een bericht uit maart 2015, meer moskeeën dan katholieke kerken. Desondanks roept het hoofd bouwzaken van Hamburg ertoe op: “Hamburg heeft meer representatieve moskeeën nodig.”

Waar de islam sterker wordt, moeten christenen respect getuigen. Je kunt dat bijvoorbeeld zien bij nieuwe kleuterscholen. Zelfs diep in het ooit katholieke Beieren dienen nieuwe kleuterscholen nu geen christelijke namen meer te krijgen. Per slot van rekening zou een christelijke naam een islamitisch kind kunnen “beledigen” dat ooit naar zo´n kleuterschool zal gaan. In het Beierse Markt Essenbach mocht in het voorjaar van 2015 de nieuwe kindercrèche niet “St. Josef” heten, omdat dit “religieuze gevoelens” zou kunnen beledigen. Merkwaardig: als een kleuterschool “Wa Islamah” heet, dan hebben we daar überhaupt geen probleem mee. Ondertussen worden onze kerken gesloten, afgebroken of als pissoirs misbruikt – zoals de markante stadsparochiekerk St. Josef in het stadsdeel Auerbach van Passau in november 2014. In het jaar 2010 werd midden in Aken de kerk St. Paul gesloten, hij staat op dit moment leeg.

De Hart van Jezus-kerk in Berlijn-Biesdorf werd in 2013 gesloten, de St. Antonius kerk in bochum onderging hetzelfde lot al in 2012. Ook de kerk St. Paul in het Turkse stadsdeel Duisburg-Marxloh moest zijn deuren sluiten, en wel in 2014. In Essen-Dellwig werd de St. Hermann-Josef kerk in 2013 afgebroken, de kerk St. Maria koningin in Essen-Haarzopf staat te koop, evenals de St. Josef in Essen-Kupferdreh. De kerk St. Pius in Gelsenkirchen-Hassel zal afgebroken worden, evenals de St. Hedwig in Gelsenkirchen-Resse. In het bisdom Fulda werd de St. Michael in Wehretal-Hoheneiche in 2012 gesloten. In het bisdom Hamburg werd in Barmstedt de kerk Heilige Familie in het jaar 2012 afgebroken, in 2013 sloten de kerken St. Barthlomäus en Heilige Kruis in Neumünster evenals Maria koningin in Ahrensbök.

In het bisdom Hildesheim werden de afgelopen jaren de volgende kerken gesloten: St. Broeder Konrad in Hannover-List (2013), Heilige Hart van Jezus in Neuhaus (2013), St. Joseph in Eitzum (2013), St. Theresia van het Kindeke Jezus in Cremlingen (2014), St. Hedwig in Völksen (2014), St. Christophorus in Holtensen (2014), St. Maria Goretti in Meinersen (2014), Heilige Kruis in Bremen (2014) en Heilige Familie in Rodewald (2015). Hier stop ik met de opsomming, waarmee ik eindeloos zou kunnen doorgaan. De ontwikkeling is geenszins typisch voor Duitsland, ze geldt ook voor alle andere Europese landen. Een voorbeeld: in Nederland zal twee derde deel van de (nog) 1600 kerken de komende tien jaar afgebroken of verkocht worden – en 700 zullen binnen vier jaar sluiten. Binnen slechts één generatie is het aantal christenen in Nederland gehalveerd, minder dan 30% van de bevolking behoorde in 2014 nog tot een kerk. De Denen hebben de afgelopen jaren 200 kerken gesloten.

Alleen al in Duitsland heeft de katholieke kerk in de afgelopen tien jaar 515 kerken voorgoed gesloten. De Kollegienkerk in Salzburg, het toonbeeld voor een katholiek Oostenrijk, opende in de zomer van 2014 zijn deuren, zodat de islamitische soefi orde daar zijn rituelen en ceremonies kan houden. Dominees en priesters, die zich tegen de opening van de kerken voor vreemde religies en tegen de sluipende islamisering keren, worden onmiddellijk uit hun ambt gejaagd of moeten hun gemeente verlaten. Een voorbeeld: op 24 januari 2015 had dominee Norbert Zawilak uit Deining bij Neumarkt zich in zijn kerkgemeente tegen de islamisering uitgesproken. Eerst moest hij zich onder druk van de kerk ziekmelden. Zes weken later mocht hij uiteindelijk zijn koffers pakken en vertrekken. Duitse media hadden van hem daarvoor een soort christelijke haatprediker gemaakt. Een uitzondering vormde alleen dominee Olaf Latzel uit Bremen, die het in 2015 aan de steun van zijn gemeente had te danken dat men hem na zijn duidelijke woorden tegen de islam niet uit zijn ambt joeg.

Tegelijkertijd ontstaan er merkwaardige situaties, die tien jaar geleden nog ondenkbaar zouden zijn geweest: in Eschweiler werd in 2012 het klokgelui van de christelijke St. Bonifatius kerk in het stadsdeel Dürwiß van 22.00 uur tot 06.00 uur verboden, omdat medeburgers zich ergerden aan het christelijke gelui. De St. Bonifatius kerk staat aan de rand van de stad, het klokgelui was dus zeer zeker niet in de hele stad te horen. Heel anders is dat met de roep van de muezzin, die sinds 2013 midden in Eschweiler weerklinkt. Op slechts een steenworp afstand verwijderd van het stadhuis stond diezelfde burgemeester, die het klokgelui op bepaalde uren verboden had, de roep van de muezzin toe. “Allah is de grootste” klinkt het nu vanuit de luidsprekerinstallatie.

Toen de verlslaggever van het ZDF, Abdul-Ahmad Rashid, over de culturele verrijking uit Eschweiler berichtte, zei hij in de microfoon: “Nee, we zijn niet in Turkije en niet in Egypte, maar in Eschweiler.” Ook in Würselen bij Aken roept sinds 2013 de muezzin in de Schweilbacher Straße via de geluidsinstallatie de gelovige moslims op tot het gebed. Na Düren, Herzogenrath, Stolberg en Eschweiler is Würselen al de vijfde gemeente in de omgeving van Aken, waarin de muezzin roept. Christelijke klokken verstommen, terwijl de roep van de muezzin op steeds meer plaatsen weerklinkt.

Maar dat alles is nog slechts het begin. Want volgens informatie waarover wij beschikken, vinden er op dit moment vertrouwelijke gesprekken plaats om de vanwege de demografische verandering niet meer noodzakelijke christelijke kerken te schenken aan de nieuwe islamitische gemeenschappen die op dit moment in Duitsland ontstaan in plaats van ze af te breken. Eén ding is duidelijk: de sluipende islamisering zal van Duitsland nu razendsnel Mekka-Duitsland maken.

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Udo Ulfkotte

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "religieuze dialoog", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, Christendom, christenhaat, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, Europa, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Moslims, nieuw fascisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

27 reacties op Duitsland: Kerken dienen moskeeën te worden

 1. carthago zegt:

  Dat is even schrikken,het is nog veel erger dan gedacht. En wat is De Duitser toch uber alles dom zeg, wat zit daar toch in het leidingwater. Die pedofielen uit mekka kopen het derde rijk gewoon, daar hoeft geen schot voor gelost te worden, hitler zou jaloers zijn geweest op nazi zwabber Mergel.

  Like

 2. Tistochwat zegt:

  [quote] Bovendien vinden er gesprekken plaats om van de vele, met sluiting bedreigde, kerken moskeeën te maken. [/quote]

  Maar dan toch hopelijk wél met veel van die mooie minaretten hè? Met zo’n vent erin die oproept tot gebed? Ja toch zeker?

  Bwaèèèh!

  Fijn vooruitzicht: ben je 80 of 90, leef je als een ongewenst stuk vuil in je ‘eigen’ land onder de ‘sharia wetgeving’! Ik zie de arme oude mensen al liggen, in de goot, mishandeld door de aanhangers van de ‘religie van de vrede’…
  En als bejaarde vrouw zijnde, word je dan natuurlijk ook nog verkracht door die mohammedanen, want die steken hun leuter in elk gat, zélfs in dat van een lijk; de immorele zwijnen!

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Als je wat doet moet je het goed doen en ik ben het dan ook helemaal met je eens.
   Ik wil ook zo veel mogelijk van die moskeeën met zo veel mogelijk glanzende minaretten die ongelofelijk hoog de lucht in priemen. Zo dat de koeien van schrik geen melk meer geven en de kippen totaal van de leg raken.

   Like

 3. jungleelephant zegt:

  Moedeloos word ik er van;en niet zo; n klein beetje ook!Waarom doen huidige regeringen hun eigen volk geen aanbod:een x bedrag en hulp om te emigreren?Ik wil weer blij kunnen zijn,en ontspannen!En dat lukt mij,evenals honderduizenden andere Nederlanders met de beste wil van de wereld niet meer!Oh,wacht even,ze hebben ons,slaven,nog hard nodig om alle buitenlandse parasieten aan de vreet te houden en met luxe te omgeven!Op die fiets dus!

  Like

 4. Merkel is er inderdaad doorgedraaid genoeg voor……
  Hoe je dit nog stopt? Haar uit de weg ruimen en aansluitend burgeroorlog -denk ik.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Theresa Geissler 5 maart 2016 om 21:34

   Waarom krijgt dat Merkel monster geen kanker?
   Deze ziekte gun ik vele ‘leiders’.

   Helaas schijnen alleen goed mensen hierdoor getroffen te worden…

   Like

   • Tistochwat zegt:

    goed = goede

    Like

   • Toch niet één van je ouders, hoop ik?

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 5 maart 2016 om 23:02

    Nee, beste Theresa, die niet, hoewel het vooral met mijn moeder hartverscheurend slecht gaat. Ik denk niet dat ze hier ooit nog in de tuin zal kunnen zitten.
    De stakker ligt ’s nachts op een hard matrasje op een ‘hoog laag bed’.
    Ik wou dat ik een comfortabel bed voor haar kon kopen zodat ze de laatste periode van haar leven in ieder geval lekker zou kunnen liggen met haar helse rugpijnen.
    Maar dergelijke bedden kosten ca. 8000 euro en ik vrees dat ze niet zo lang meer zal leven. Elke dag is een lijdensweg voor het arme mensje.

    Ik heb diverse geliefde mensen aan kanker zien sterven en daarom vind ik het zo jammer dat het ‘elitaire’ geboefte NIET getroffen wordt door deze lijdensweg.
    Ze verdienen die zo!
    Ik heb maar een klein hartje en kan het lijden van mensen (de ‘vluchteling’ en de linkse landverrader uitgezonderd) en dieren niet aanzien, maar als ene Pechtold of ene Samsom zou creperen en wegrotten vanwege kanker, zou ik er lachend naar kunnen staan kijken en dat meen ik!
    “ongelogen!” zou jij zeggen.

    Like

  • Driek zegt:

   Theresa zegt: Haar uit de weg ruimen en aansluitend burgeroorlog -denk ik.

   Nu, lieve Theresa, ik ben tegen geweld, maar in dit geval was het de oplossing geweest van alle ellende die over ons heen komt. Nu is het te laat. De islam heeft zelfs de paus als volgeling. Nee, dat wordt niks meer!

   Like

  • Rarerobby zegt:

   Dit zal pas stoppen als Qatar van de landkaart gevaagd wordt.

   Like

 5. Mirjam zegt:

  In Saoedi Arabië hebben ze geen plaats voor ‘vluchtelingen’ op te vangen, maar ze willen wel geld investeren in het bouwen van moskeeën in Duitsland! Dit geeft al aan dat deze volksverhuizing van hun stamvolk naar Europa een bewuste zet is van de moslimlanden. Als een dief in de nacht worden we bestolen van onze landen…

  Like

 6. Elena zegt:

  Daar er nauwelijks praktiserende Christenen zijn met name Katholieken……wordt het Vaticaan weldra een mos-keet.
  Mogelijk kunnen de toekomstige pope’s een soort Vaticaan in Brazilië bouwen.
  Hopelijk blijven de prachtige Gotische kerken bewaard.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Elena 6 maart 2016 om 00:39

   [quote] Daar er nauwelijks praktiserende Christenen zijn met name Katholieken……wordt het Vaticaan weldra een mos-keet. [/quote]

   Och, waarom ook niet?! Hij hier draagt al een lange jurk en een wit petje en neemt ook al de juiste gebedshouding aan:

   Geliked door 1 persoon

   • jungleelephant zegt:

    Dat heb ik altijd al walgelijk gevonden:de grond kussen?????Dat super-onderdanige:het zit niet in mij!

    Like

 7. Duitsland: Kerken dienen moskeeën te worden, tja dit is richting waar de clerus en de bestuurlijke elites uiteindelijk naar toe willen gaan en een soort van geloof als de ‘chrislam’ de paus heeft zich al meerdere malen over deze natte droom van de NWO zich uitgelaten. Tegenstand is zinloos dit is zo’n enorm verraad aan de huidige wereld populatie dat na de chaos in Europa Agenda 21 ten uitvoer gebracht wordt mijns inziens….

  Geliked door 1 persoon

 8. Bas zegt:

  De EU onder leiding van Duitsland en Merkel smelt steeds meer en meer samen met het oriëntaalse Midden-Oosten. Kennelijk is dit om de eigen bevolking onder de voet te laten lopen maar vooral goed voor de economie ! Dat er nog geen opstand c.q. burgeroorlog is uitgebroken is een wonder en waarschijnlijk te danken aan de geniepige wijze waarop er repressie in de EU plaatsvind. Volkenrechtelijk gezien is dit een grof schandaal. Zo is er een volkenrechtelijk mandaat om Islamitische Staat (IS) in Syrië te bombarderen. Dit thema zou ook een solide rechtsgrond kunnen zijn om zelf in te grijpen om zo van binnenuit het eigen vaderland te bevrijden. In dit opzicht had ik ooit wel n’s een gesprek willen hebben met Prof. Dr. P.J.I.M. de Waart. Em. Hoogleraar Volkenrecht.

  Like

 9. Jules Vismale zegt:

  Als je dit bericht zo leest over kerken die in moskeeën, en daar stond al een keer bij E.J. Bron iets over in dat ze in Frankrijk hetzelfde wilden proberen, zouden worden veranderd lijkt het alsof Duitsland zichzelf opzettelijk uitleverd aan een verderfelijke ideologie, zoals dat ook met het nationaal-socialisme was en de nazi’s en moslims konden het prima met elkaar vinden! Niettemin hebben al vele miljoenen Duitsers de gruwelijke pest aan de islam gekregen en die zullen beslist in geen 1.000.000 jaar naar kerken toegaan die zijn omgebouwd om daar tot Allah te gaan knielen, zichzelf tot de islam te bekeren, vrouwen als minderwaardig te beschouwen, haatpredikelen van radicale imams aan te horen en steeds allochtoonse aanranders op zich af te krijgen. De joden in het Oude Testament daarentegen bekeerden zich bijna altijd tot heidense afgoderijen door de vroegere bevolking en leerden al helemaal NIETS van hun fouten. Duitsland loopt misschien later het risico om, net als Zweden, een buitenlands invasieleger op zich af te krijgen dat hen van de gehate islam zal verlossen. anders zullen de autochtoonse Duitsers dadelijk steeds meer asielzoekerscentra’s en moskeeën gaan ontheiligen, bevuilen, in brand steken en constant moslims, vluchtelingen en asielzoekerscentra’s aanvallen want men vermeld niet in de media dat dit al vele honderden malen gebeurd in Duitsland en Europa en steeds verder oploopt.
  Gelukkig is er ook iets goeds te vermelden hier in Nederland: pogingen om hier moslimsscholen op poten te krijgen roepen steeds meer verzet op en functioneren superslecht omdat kinderen daar de juiste kennis niet eens krijgen. Doordat de radicale islam kennis en wetenschap afstoot kunnen zij nauwelijks een land besturen, is er onder de moslims en asielzoekers ook steeds meer haat en nijd en gaan zij zichzelf, net als de knuffel-EU, hierdoor ten gronde richten! Het lukt de islam toch NOOIT om alle 80 miljoen Duitsers en miljoenen Europeanen in moslims te veranderen daar bekering onder dwang altijd lijdt tot zelfdestructie!

  Like

 10. Pogo zegt:

  Tja, wat moet je ervan zeggen?
  Dit is een gevolg van het gevoerde beleid om maar zoveel mogelijk mohammedanen onderdak te geven.
  En die mohammedanen hebben gebedshuizen nodig om hun gif te kunnen spuien in de ummah en de ‘ongelovige wereld’ te laten zien dat ze gesetteld zijn in ‘vijandig gebied’.

  [quote] Bovendien vinden er gesprekken plaats om van de vele, met sluiting bedreigde, kerken moskeeën te maken. [/quote]

  Weetje…..ik gun het de mensen ook nog allemaal omdat ze naïef zijn.
  Deze quote maakt heel veel duidelijk waar we mee te maken gaan krijgen.
  Het zegt veel over de bedoelingen van deze ideologie.

  Wie gaat zijn ‘god’ aanbidden in een omgeving die gebouwd is ter ere van een andere ‘god’?
  Dat kunnen alleen volgers zijn van een ideologie die zich richt op het veroveren van de ‘ongelovige wereld’ en om zodoende de wereld te laten zien dat ze al zo ver zijn gevorderd.
  Het is de oude geschiedenis van de islam die we weer zien opbloeien.
  Vroeger d.m.v. geweld en strijd (het zwaard) en nu d.m.v. asiel-instroom en gezinshereniging (of baarmoeder).
  Maar veroveren en claimen, dat moeten ze. Dat is de grote opdracht die mohammed zijn volgers heeft meegegeven; Verover de wereld en onderwerp haar.
  Vanuit die ideologie gezien is het dan ook erg logisch dat je de plek claimt waar voorheen een andere religie,ideologie of god aanbeden werd.
  In het hele M-O zien we dit verschijnsel (in Syrië, Libanon, Irak, Jordanië).
  Overal tussen de ruïnes van oude christelijke kerken zien we nieuwe moskeeën ontstaan.
  Soms staat de oude kerk nog voor een gedeelte maar is er al een moskee binnenin gebouwd.
  -Al is dit fenomeen niet nieuw; Vele kathedralen en basilieken zijn gebouwd op oorspronkelijke heidense altaren en ‘heilige’ gronden/begraafplaatsen.-

  Een ander mooi voorbeeld uit de geschiedenis van die veroveringsideologie is de ka’aba in Mekka.
  In heel SA staan/stonden er wel 100-den van die ‘zwarte stenen’ die dienst deden voor de ‘woestijnreligie’ van de mensen daar.
  Die ene in Mekka heeft mohammed geclaimd voor de islam.
  Miljarden mensen bidden dagelijks die richting op terwijl de oorsprong van dat ding uit een hele andere religie komt.

  Het maakt blijkbaar niks uit.
  Het gaat hen (de islam) om de kwantiteit, het veroveren van de ‘ongelovige wereld’ en het markeren van wat ze al bezitten. De kwaliteit, de zuivere leer, komt pas daarna aan bod. Met natuurlijk de nodige strijd en het bloedvergieten.

  -Al heeft het Christendom zich hiermee in het verleden ook bezig gehouden, het was niet in samenspraak met de leer van Jezus.
  Uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij duizendmaal liever had dat Zijn volgers eens, of een paar keer per week, bij elkaar kwamen in huiskamers, zolders of kelders dan in grote kathedralen/basilieken (vol met pracht en praal) die gerund zouden worden door mensen die macht nastreven.
  Het ging Hem om Zijn woord, Zijn evangelie, wat Hij wilde laten horen in de wereld.
  Niet om gebieden of plekken te claimen/te veroveren om een Koninkrijk hier al op aarde te vestigen.-

  Vergelijk het maar eens met welke beweegredenen de islam dit alles doet.
  (Velen doen het nu al maar over 15/20 jaar slaat elke niet-moslim zich voor de kop dat we dit hebben kunnen laten gebeuren.)

  Like

 11. Pingback: DOORGEEFLUIK (39) | voorzieners

 12. Aegolius cs zegt:

  Extra veiligheidsmaatregelen bij grote moskeeën in de Randstad

  Vier grote moskeeën in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht sluiten de deuren tijdens gebedsmomenten of zetten beveiligers in. De moskeeën willen zo voorkomen dat mensen kunnen binnendringen en slachtoffers kunnen maken zoals in Québec is gebeurd. Volgens een woordvoerder namens de moskeeën is het een rigoureuze maatregel, omdat de gebedshuizen juist altijd open willen staan voor iedereen.

  http://nos.nl/artikel/2155737-extra-veiligheidsmaatregelen-bij-grote-moskeeen-in-de-randstad.html

  Edoch is er niets aan de hand volgens De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt dat er op dit moment geen aanleiding is voor extra veiligheidsmaatregelen.
  Evenwel een mooie gelegenheid “ondergronds” te gaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s