Het Coudenhove-Kalergiplan – de genocide van de volkeren van Europa

Screenshot_141

(Vertaling: “Hansfree”)

Massa-immigratie is een fenomeen waarvan de oorzaken door de politieke elites knap verborgen worden gehouden, terwijl de multiculturele propaganda wordt ingezet om haar als onafwendbaar voor te stellen. In dit artikel willen we voor eens en voor altijd aantonen dat de massa-immigratie geen spontaan fenomeen is. Wat de elites proberen te presenteren als een onvermijdelijk aspect van het moderne leven is in werkelijkheid het resultaat van een plan, dat is ontstaan aan de vergadertafel en waar tientallen jaren aan is gewerkt. Een plan om het gezicht van ons continent volledig te veranderen.

Het Pan-Europa

Slechts weinigen weten dat een van de belangrijkste initiatiefnemers van het proces van Europese eenwording een man was die ook het plan formuleerde voor de genocide van de volkeren van Europa. Hij was een sinister individu, wiens bestaan bij de grote massa van ons volk onbekend was, maar de politieke elites beschouwen hem als de grondlegger van de Europese Unie. Zijn naam is Richard von Coudenhove-Kalergi. Zijn vader was een Oostenrijks diplomaat met de naam Heinrich von Coudenhove-Kalergi (met verbindingen naar de Byzantijnse familie van Kalergi’s), en zijn moeder de Japanse Mitsu Aoyama.

Dankzij zijn hechte contacten met Europese aristocraten en politici, en door het netwerk van relaties gecreëerd door zijn edelman-diplomaatvader, kon Richard von Coudenhove-Kalergi ongezien aan het werk, buiten het oog van de publiciteit. Hij slaagde erin om de meest invloedrijke staatshoofden voor zijn plan te winnen en maakte hen tot supporters en medewerkers van zijn “project van Europese integratie”.

In 1922 richtte hij in Wenen de “Pan-Europese” beweging op, die streefde naar het creëren van een Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op een federatie van naties geleid door de Verenigde Staten. Europese eenwording zou slechts de eerste stap zijn in het creëren van een wereldregering. Onder zijn vroegste supporters waren de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš, en de Duits-Joodse bankier Max Warburg, die de eerste 60.000 marken investeerde. De Oostenrijkse kanselier Ignaz Seipel en de volgende president van Oostenrijk, Karl Renner, namen als eersten de verantwoordelijkheid op zich voor het leiden van de “Pan-Europese” beweging, en later boden Franse politici, zoals Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi enz., hun hulp aan.

Met de opkomst van het fascisme in Europa in de jaren na 1930 viel het project van Europese eenwording stil en zag de “Pan-Europese” beweging zich gedwongen zichzelf op te heffen. Na de Tweede Wereldoorlog echter slaagde Kalergi er dankzij zijn als bezeten en onvermoeibare activiteit en de support van Winston Churchill, de Joodse Vrijmetselaarsloge B’nai B’rith en grote kranten zoals de New York Times, in om de goedkeuring van de Amerikaanse regering te verwerven, waarna de CIA erbij werd betrokken om het plan tot voltooiing te brengen.

De essentie van het Kalergiplan

In zijn boek ‘Praktischer Idealismus’ legt Kalergi uit dat de burgers van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de bewoners van het oude continent zullen zijn, maar mensen van een nieuw gemengd ras, de producten van een grondige en wijdverspreide rassenvermenging. Hij stelt dat de volkeren van Europa zich genetisch zouden moeten mengen met Aziaten en andere niet-blanke rassen, om zo een multiraciale populatie te scheppen, die geen helder besef van traditie of identiteit meer heeft en daardoor gemakkelijk te besturen is door de regerende elite.

Kalergi verkondigt de noodzaak een einde te maken aan het recht van naties op zelfbeschikking en schetst het uiteenvallen van natiestaten door middel van etnische separatistische bewegingen en de vernietiging van de naties zelf door massale migratie. Teneinde Europa gemakkelijk bestuurbaar te maken door de elite stelt Kalergi de creatie van een homogene bevolking van gemengd ras voor, en op de vraag wie dan die nieuwe elite moet zijn, is Kalergi met name helder op het volgende punt:

De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van het wegvallen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, uiterlijk gelijkvormig met de Oude Egyptenaren, zal de huidige diversiteit van volkeren en de diversiteit van individuen vervangen. In plaats het Europese Judaïsme te vernietigen, heeft Europa ongewild deze volkeren gezuiverd en opgeleid, en ze door dit kunstmatige evolutionaire proces naar hun toekomstige status als een leidende natie gedreven. Het is niet verrassend, dat de mensen die ontsnapten uit de getto-prison de spirituele adel van Europa gingen vormen. En zo creëerde de bewogen zorg die Europa bood een nieuwe generatie aristocraten. Dit vond plaats toen de Europese feodale aristocratie ten onder ging als gevolg van de emancipatie van de Joden [door acties ondernomen door de Franse Revolutie]

Hoewel geen enkel leerboek Kalergi noemt, vormen zijn ideeën de leidende motieven van de Europese Unie. Het geloof dat de volkeren van Europa gekruist zouden moeten worden met Afrikanen en Aziaten teneinde onze identiteit te breken, de traditionele levenswijzen te doorbreken en één gemengd ras te kweken, is de reden voor overheidsbeleid dat de belangen van minderheden vooropstelt. De onderliggende motieven zijn in werkelijkheid niet humanitair, het is de machthebber achter het meedogenloze regime dat de EU domineert, die de grootste genocide in de geschiedenis plant.

Iedere twee jaar wordt door de Coudenhove-Kalergi Foundation een prestigieuze prijs uitgereikt aan Europeanen die hebben geëxcelleerd in het bevorderen van dit criminele plan. Onder hen die zo’n prijs ontvingen zijn Angela Merkel en Herman van Rompuy.

Het faciliteren van genocide ligt ook aan de basis van de constante oproepen van de Verenigde Naties, waarin wordt geëist dat we miljoenen immigranten toelaten om het lage geboortecijfer onder Europeanen helpen teniet te doen. Volgens een rapport, gepubliceerd in januari 2000 van de bevolkingstak van de Verenigde Naties in New York, met de titel: “Immigrant replacement: A solution to declining and aging population”, zal Europa moeten accepteren dat er 159.000.000 migranten worden toegelaten tot aan 2025.

Het noemen van dergelijk exacte cijfers is bewijs voor een plan met voorbedachte rade. Het is duidelijk dat een laag geboortecijfer gemakkelijk kan worden verhoogd met de juiste maatregelen om families te ondersteunen en het is net zo duidelijk dat de introductie van vreemde genen niets zal helpen ons genetisch erfgoed te bewaren, maar het juist zal vernietigen. Het gevolg van het huidige beleid ter bevordering van multiracialisme is de creatie van een verzwakte ongelijksoortige populatie, zonder nationale, historische of culturele cohesie. Samengevat: de ideeën van het Kalergiplan waren en zijn nog steeds de basis van officieel overheidsbeleid gericht op de genocide van de volkeren van Europa door massa-immigratie.

Brock Chisholm, voormalig directeur van de World Health Organization (WHO), demonstreerde dit duidelijk toen hij zei: “Wat men overal moet doen, is het aantal geboorten beperken en gemengde huwelijken (tussen de verschillende rassen) bevorderen, wat zal leiden tot de vorming van één enkel ras over de gehele wereld, dat kan worden bestuurd door één centrale autoriteit.”

Conclusies

Als we om ons heen kijken, lijkt het erop dat de implementatie van Kalergi’s plan zich in een gevorderd stadium bevindt. We zien momenteel de fusie van Europa met de Derde Wereld. De golf van interraciale huwelijken produceert ieder jaar duizenden mensen van gemengd ras: de “kinderen van Kalergi”. Onder de dubbele druk van desinformatie en humanitaire verstandsverbijstering, bevorderd door de massamedia, worden wij Europeanen geleerd om onze afkomst en onze nationale identiteit te loochenen.

De dienaren van de globalisering proberen ons te overtuigen dat het ontkennen van onze identiteit een vooruitstrevende en humanitaire daad is, dat “racisme” verkeerd is, omdat zij willen dat wij allemaal blinde volgelingen worden. Het is, nu meer dan ooit, noodzakelijk om de leugens van het Systeem te pareren, om de revolutionaire geest wakker te maken onder Europeanen. Iedereen moet bewust worden gemaakt van deze waarheid dat Europese eenwording op genocide neerkomt. We hebben geen andere keus, het alternatief is nationale zelfmoord.

Noot van de vertaler (die naar het Engels, niet die naar het Nederlands): Ofschoon de redenen waarom Kalergi de keuzes maakte die hij maakte niet bijzonder interessant zijn voor ons, zullen we toch proberen het antwoord te geven op een vraag die ongetwijfeld onder onze lezers zal leven: hoe kan het toch dat een Europese aristocraat met Vlaamse, Poolse en Grieks-Byzantijnse wortels, en zelfs met enig samoerai-bloed in zijn aderen (van zijn moeder) zo’n gewillig instrument was in de handen van duistere krachten? De redenen, in onze opinie, zijn veelsoortig, eigenaardig, psychologisch en… vrouwen.

We nemen dan ook een persoonlijkheid waar met een sterk snobistische manier van doen, arrogantie, en, vergeef me de term, “gedegenereerd elitairisme”. Daarnaast was het gegeven dat zijn moeder Aziatisch was mogelijk reden voor interne conflicten en frustraties, iets wat kan gebeuren met mensen van een dergelijk hoog temperament. De meest doorslaggevende factor echter moet de “goede tiener” zijn geweest, die, uiteraard bij toeval, aan zijn zijde was en zijn eerste vrouw werd (13 jaar oud): de Jodin Ida Roland, die later een gevierd actrice zou worden.

Europese Raad

Screenshot_142

De toekenning van de Coudenhove-Kalergiprijs aan Herman Van Rompuy.

Op 16 november 2012 werd aan de President van de Europese Raad, Herman van Rompuy, de Coudenhove-Kalergiprijs toegekend tijdens een speciale conferentie in Wenen om 90 jaar Pan-Europese beweging te vieren. De prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan leidende persoonlijkheden voor hun bijzondere bijdrage aan het proces van Europese eenwording.

Een beslissende factor die hem hielp de prijs te winnen, was de evenwichtige manier waarop President Van Rompuy zijn taken uitvoerde in de nieuwe positie van President van de Europese Raad, die was ingesteld door het Verdrag van Lissabon. Hij vervulde deze bij uitstek gevoelige leidinggevende en coördinerende rol met een geest van vastberadenheid en verzoening, terwijl ook de nadruk werd gelegd op zijn professionele arbitrage in Europese aangelegenheden en niet aflatende commitment aan Europese morele waarden.

In zijn speech beschreef dhr. Van Rompuy de eenwording van Europa als zijnde een vredesproject. Dit idee, dat ook het doel was van het werk van Von Coudenhove-Kalergi, is na 90 jaar nog altijd belangrijk. De prijs draagt de naam van Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filosoof, diplomaat, publicist en oprichter van de Pan-Europese beweging (1923). Von Coudenhove-Kalergi was de pionier van de Europese eenwording, die met zijn werk het idee van een federaal Europa populariseerde.

Onder de winnaars van de prijs bevinden zich o.a. de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel (2010), en de president van Letland, Vaira Vike-Freiberga (2006).

Bron:
www.westernspring.co.uk

Vertaald uit het Engels door:
“Hansfree”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "omvolking", "Weg met ons!", asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Derde Wereld, Desinformatie, dictatuur, Elite, Eurabië, Eurofielen, Europa, EUSSR, Genocide, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, socialistisch idealisme, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

78 reacties op Het Coudenhove-Kalergiplan – de genocide van de volkeren van Europa

 1. Jan zegt:

  Grote foto van die van bij het artikel:

  President of the European Council
  Herman Van Rompuy
  Acceptance speech at the occasion of the Award of the
  European Prize Coudenhove-Kalergi 2012
  “Peace and the European idea”
  DE
  Ich möchte der Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi ganz herzlich für die
  Auszeichnung mit dem Europapreis danken. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich mit
  dem Europapreis 2012 ausgezeichnet werde, und ich betrachte es als eine besondere Ehre,
  den Preis von Ihrer Gesellschaft zu erhalten. Mir ist bewusst, dass die Gesellschaft
  kontinuierlich die europäische Einigung fördert, und ich bin Ihnen dafür zu Dank
  verpflichtet.
  Mir ist auch bewusst, – und ich wende mich nun an die Herren Präsidenten Von Habsburg
  und Terrenoire – dass auch Ihnen gratuliert werden kann: heute, morgen und Sonntag
  feiern Sie den neunzigsten Jahrestag der Paneuropa-Bewegung. Welch ein Meilenstein!
  Und welch eine Leistung! Ich möchte Ihnen ganz herzlich dazu gratulieren!
  Gestatten Sie mir bitte, auf Englisch fortzufahren.
  ….
  https://tinyurl.com/y82hdvdr

  Er zijn wel meer voorbeelden te noemen van debiele schrijvers, bijvoorbeeld Theodore Newman Kaufman die van mening was dat de Duitsers uitgeroeid moesten worden. Hij publiceerde zijn boek(je) in 1941 en dit bleef in nazi-Duitsland niet onopgemerkt, te meer daar Kaufman Jood was en dit boek direct als bewijs gold dat Joden samen zweerden tegen Duitsers:
  Germany Must Perish!

  The book advocated the genocide through sterilization of all Germans and the territorial dismemberment of Germany, believing that this would achieve world peace.


  https://en.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish!

  Een andere zwakzinnige was Henry Morgenthau die Duitsland wilde vernietigen en de Duitser feitelijk wilde uitroeien, koren op de molen van Goebbels en de nazi’s die dus niets hadden te verliezen en door vochten tot het bittere einde:


  https://en.wikipedia.org/wiki/Morgenthau_Plan#Morgenthau.27s_memorandum

  Like

 2. hendrikush zegt:

  Heeft Draghi wel toestemming gegeven om zijn foto te gebruiken?

  Like

 3. Hansfree zegt:

  Een opmerking van de vertaler: zowel de webmaster als ik hebben getwijfeld dit artikel te plaatsen, omdat er een vaag anti-Joodse ondertoon waarneembaar lijkt. Desalniettemin is de strekking van het (al een paar jaar oude) verhaal dusdanig interessant en actueel, dat toch gekozen is voor publicatie. Maar wel met deze kanttekening dus.

  Geliked door 1 persoon

  • tjonge zegt:

   ” omdat er een vaag anti-Joodse ondertoon waarneembaar lijkt.”
   .
   tja, sommige mensen hebben nu eenmaal moeite met de waarheid zodra er joden mee gemoeid zijn, u heeft liever censuur zodra het om joden gaat ?
   .
   ik persoonlijk ben er allang van overtuigd dat er zeer velen foute joden zijn, dus snap die adoratie naar joden/israel niet echt.
   het enige wat de joden/israel mij kan bekoren is dat ze dat palestijnse tuig aan flarden schieten en hun strijd tegen de islam….

   Like

   • Hansfree zegt:

    Nee ik wens helemaal geen censuur, maar ik wil ook niet meewerken aan vage suggesties door de schrijver. Waar ikzelf van sta te kijken is dat Winston Churchill een stimulerende rol wordt toebedeeld in het verhaal. Ook dat vind ik twijfelachtig, en daar wil ik het mijne nog wel van weten.

    Like

   • Hansfree zegt:

    Ik hoop dat deze post op de goede plek komt, nl. ónder en niet boven mijn vorige, waarin ik mijn verbazing uitte over de mogelijke rol van Winston Churchill. Maar als ik het zo lees op https://historiek.net/het-europa-van-winston-churchill/60562/ dan klopt het wel. Hij was in elk geval een groot, gezaghebbend, voorstander van een Verenigd Europa, zo begrijp ik.

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Hansfree, hartelijk bedankt voor de vertaling van het artikel en het is zeker interessant want het gaat ons allen aan. Onder de Joden zijn net als onder elke etniciteit of volk ook psychopaten. Wat er nu allemaal naar buiten komt over de Mossad in Syrië moet ook gebeuren en is absoluut geen anti semitisme.

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Hansfree, zie onderstaande link waar de geschiedenis over het Pan Europa staat (Coudenhove Kalergi plan) met onder het kopje “Im Exil” het verhaal wat kort ook Churchill gaat. Na WOII keerde van Coudenhove-Kalergi terug naar Europa (was in de USA tijdens de oorlog) en benaderde Winston Churchill. Churchill verwees hem door naar zijn schoonzoon Duncan Sandys.

    http://www.paneuropa.at/philosophie/geschichte/

    Als u zoekt op Pan Europa en Duncan Sandys op google dan komt u heel wat tegen.

    Like

   • Hansfree zegt:

    Petra, u op uw beurt reuze bedankt voor uw nuttige toevoegingen op verschillende plaatsen in deze reacties!

    Like

 4. kampersrene zegt:

  Ik kan niet goed volgen ! Wat voor voordeel heeft die zogezegde politieke elite om Europa te laten bezetten door een troep achterlijke middeleeuwers, Zelfs de Paus speelt mee . Ik geloof nooit dat het zal lukken om Europa zomaar te Islamiseren .Trouwens wat we nu meemaken werd reeds door Nostradamus geb in 1503 voorspeld .Uiteindelijk zouden de Christenen de winnaars zijn , we mogen de moed opgeven en ons voorbereiden op het ergste . Waar zit de VN beseffen die dan niet dat Europa bezet wordt ! Is het niet de hoogste tijd dat die van zich laten horen na al die moorden
  verkrachtingen en dergelijke…Het zijn toch de verdedigers van mensenrechten of zijn wij geen mensen meer ?

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   De VN is een corrupte bende en niet onafhankelijk maar een politieke organisatie.

   Like

  • Jean zegt:

   Die nar in Rome met dat zwaar spraakgebrek is m.i. de laatste nar want de meerderheid van de Europeanen heeft hun trukken al lang door.
   In Europa MOET die achterlijke zandbakwaanzin islam totaal verboden én verdreven worden “zonder bloedvergieten” maar als ze weigeren te vertrekken dan zal er helaas geweld bijkomen want wij walgen van die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse zwijnerij islam genaamd.
   Laten we maar snel beginnen met die EU troep droog te leggen want daar liggen de kankerzaaiers en vernietigers van Europa decadent te parasiteren.
   Mijn ouders hebben mij steeds geleerd het kwaad aan de wortel aan te pakken en dat kwaad begint in Brussel.

   Like

  • BertG. zegt:

   Weet jij wel hoeveel islamitische landen er in de VN zitten?
   Die vinden het wel best wat er hier allemaal gebeurt.

   Like

 5. Cynicus zegt:

  Ook Thierry Baudet is op de hoogte van dit Koudenhoven Kalergiplan vandaar dat die van neomarxistische extreemlinkse heksenfeministen geklieder op de deur krijgt en een poeptaart door de brievenbus. Deze psychiatriache gevallen (extremistische feministen) maken soms een ook “maanstondetaart” met menstruatiebloed erin en gooien die naar mensen die een andere hun onwelgevallige mening hebben. De grimmige tijden van de periode voor de moord op Fortuin zijn terug. Ik zeg het tegen de mogelijke linkse meelezers. Als jullie Baudet of Wilders vermoorden dan breekt de burgeroorlog uit. Waarschijnlijk willen jullie dat. Linksen dan komen we even “Hamburgen” bij jullie. Wij patriotten zijn de beschuldigingen van racisme zat (heb gekleurde vrienden en vriendinnen). Wij zijn het eeuwige linkse satanische aangeklaag zat (satan is de herbreeuwse betekenis van aanklager/tegenstander). En nee we zijn helemaal niet antisemitisch want velen van ons zijn vrienden van Israel wat jullie linkse verachten. Jullie zijn de verkapte antisemieten maar draaien als satanische valse omdraaiers de boel om en beschuldigen ons van antisemitisme zonder enige bewijsgrond.

  Ook zijn we jullie klimaatsprookjesleugens zat. Jullie gebruiken telkens bedachte problemen om de linkse neomarxistische ecodictatuur verder vorm te geven. Links jullie zijn vuile schijnheilige achterbakse stront. Net zo smerig als de taart die jullie bij Baudet door de brievenbus gooien. Jullie zijn vuile vieze lage stiekeme valse achterbakse mensen die niet het lef hebben om met argumenten te komen maar bij gebrek de weg zoeken van terreur

  Links jullie zijn net zo slecht als de rode gardisten van Mao en de rode terreur van Stalin.

  JULLIE LINKSEN ZIJN VIES !!!!! HEEL VIES !!!!!

  Like

  • IkBenHet zegt:

   Ha. Ha. Ha. “Breekt er burgeroorlog uit”. Laat u nakijken!!
   In Nederland breekt never nooit niet ook maar iets uit!!
   Het gros der natie is te besodemieterd om de ene poot voor de andere te zetten!!
   Kijk hoe het Pegida vergaat…

   Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Pegida? Pegida NEDERLAND – want daar hebben we het dus over – heeft van meet af aan de boel natuurlijk wèl verkeerd aangepakt.
    Ik durf niet direct te beweren, dat het anders een groot succes geworden was,maar als je kijkt naar de werkwijze van Dresden – waar het wèl een succes werd – dan kan het kleinste kind zonder aarzeling de verschillen benoemen:
    Niks geen bescheiden, tamelijk onopvallende wekelijkse avondwandelingen op één locatie en met iedereen op min of meer gelijke voet, waarna het zich gaandeweg, stap voor stap, tot een èchte manifestatie kon ontwikkelen, nee, pats, boem, onmiddellijk pontificale maandelijkse demo’s met muziek door luidsprekers en megafoons, aangevoerd door een ‘woordvoerder, die vanaf het prille begin wel eens even zou tonen, dat hij dat wás! En dan ook nog telkens weer in verschillende steden!
    “Het Duitse concept werkte tóch niet in Nederland.” Maar wie zegt dat? Het is in feite gewoon nog nooit geprobeerd!
    En dít werkt in ieder geval niet. (Nou ja, misschien in de verbeelding van een paar stekeblinden, die weigeren, de realiteit onder ogen te zien…..)

    Like

   • Harry zegt:

    Domme fout , @ IkBenHet , om niet te vermelden dat het NIET om PEGIDA DRESDEN gaat !
    Dit gaat om PEGIDA NEDERLAND !
    Want Pegida is Pegida niet .
    Pegida Nederland is een mislukt derivaat .
    Zo wek je de toorn der godinnen op !

    De moffen doen het perfect en ene Edwin hier , die mevrouw G. niet meer dan éénmaal wilde laten spreken , vanwege een vocale stoornis , is de nieuwe Hitler die Pegida NEDERLAND daarmee de das heeft omgedaan .
    Nu wil NIEMAND meer bij Pegida Nederland gezien worden .
    Alleen al omdat mevrouw G. haar zegje niet mag doen .
    Solidariteit ten top .

    Edwin loopt alléén in de optocht , gevolgd door één heel mals schepsel ,
    genaamd Tatjana .
    Dat is het dan !
    Einde optocht .
    Nou ja , nog 65 agenten , al dan niet te paard .
    Lijkt het toch nog wat .

    Dáárom is het hier een flop , niet vanwege de lamlendigheid van de gemiddelde Nederlander …………….

    Maar omdat ie voor een ánder schatje heeft gekozen , genaamd Tatjana , kan ie helemaal geen goed meer doen .
    Ach , je ziet het zo vaak , alle secretaresses willen met de baas flirten , he ?
    Een oom van mij had een advocatenkantoor , het was een heel charmante man , zijn assistentes zaten bij toerbeurt op de hoek van het bureau dictaten op te nemen en te druppelen .
    De lederen toplaag van zijn Engelse bureau was helemaal uitgebeten aan de noord-west kant .
    De rivaliteit was enorm , ze slóópten elkaar , verbaal !
    Hij had de grootste lol .
    Zijn vrouw , mijn tante dus , was een lange slanke fraaie verschijning , die dat haarfijn doorhad , maar er smakelijk om kon lachen .
    Op een of andere manier zag zij kans om overal bóven te blijven staan en niet in rancune te verzuipen .
    Ze hadden een prima huwelijk totdat hij overleed .

    Afgewezen vrouwen zijn moordzuchtiger dan een piranha .
    Tatjana is nu de Eva Braun van Pegida . Ook haar kostelijke tietjes kunnen dat niet meer ongedaan maken .
    Zelfs als Edwin op vakantie gaat of een soort survival tocht tussen de asielzoekers volbrengt , dan wordt ie nóg afgebrand .
    Hij heeft daar helemaal geen recht op , vakantie en zo . Wat dénkt ie wél ?
    Edwin is tot een monster verworden .

    Dat de arme man de lange benen onder z’n kont uitloopt , om opstootjes tussen Pegida mensen en het antifa-tuig in de kiem te smoren om commentaar op Pegida te voorkomen wordt gemakshalve maar even vergeten .
    Al die bijeenkomsten organiseren , is ook geen sinecure .
    Ga maar overleggen , met de gemeente , de politie , de brandweer , de ambulances .
    Er zijn er die nog geen wandeling op touw kunnen zetten .
    Dat ie de vaak toch al langdradige toespraken moet proberen een beetje interessant te houden , zal sommigen een worst wezen .
    Wat is dat nou , geldingsdrang ?

    Hij is niet te benijden , gelukkig heeft een goede steun aan z’n zijde .
    Het gezegde luidt niet voor niks : achter iedere geslaagde man staat een fantastische vrouw !
    Die bestáán hoor , echt waar !

    Helaas ben ik zo goed als blind , nog nét niet stekeblind , morgen ga ik naar het blindeninstituut om een braille toetsenbord te scoren .
    Want misschien zie ik het niet zo goed .

    En tóch durf ik te zeggen , dat mijn gevoel vaak wel klopt .
    Ik vaar blind op mijn gevoel .
    Stekeblind .

    Like

   • IkBenHet zegt:

    “Dáárom is het hier een flop , niet vanwege de lamlendigheid van de gemiddelde Nederlander”.
    Inderdaad Harry. Was even ál die andere, wél rete-effectieve, protest demonstraties en subversieve acties der koene Nederlanders vergeten. ROFLOL 😉
    Weet inmiddels van gekkigheid niet meer bij welke demonstratie en/of protest actie ik mij aan moet melden. De keuze is zó groot en vaak zijn de tientallen ingehuurde bussen al tot de nok volgeboekt… Man oh man… “Take a Hike”.
    No hard feelings hoor. Ik word er ook chagrijnig van 🙂

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    2Harry, 21.37u: Ga je een beetje lekker?
    Ik zit me hier rót te lachen, man!
    Ik noem hier voor één keer eens een paar feiten, waar jij nu eens geen speld tussen kunt krijgen en meteen krijg jij het zo Spaans benauwd, dat je in één adem alle aspecten laat aanrukken, waaraan i k in dit verband niet eens heb gedacht, óftewel bewust heb weggelaten als zijnde niet relevant.Het hele register moet persé worden opengetrokken.
    Moet jij weten: Is helemaal voor jouw rekening.
    Ik heb een váág vermoeden, dat je omstreeks half tien een goede Beaujoulais achter je kiezen had. – Al kan ik me vergissen; ’t is maar een indruk.
    Dat had je oom handiger aangepakt, heb ik zomaar het idee (zonder die eminent gris ooit gekend te hebben, overigens.)
    Jij bent deep down een heel….laat me zeggen: aandóenlijke figuur, Harry.
    Eigenlijk moest ik medelijden met je hebben.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Enne….nóg wat, Harry:
    (Ik heb een tijdje naar één van mijn lievelingsfilms zitten kijken: “The ballroom of romance”, vandaar dit vertraagde bericht. Niettemin:)
    “De vrouw met de ‘vocale stoornis”‘ ziet ècht nergens vanaf; ze-gaat-dóór.
    Of ene Harry dat nou leuk/gepast/wat-dan-ook vindt of niet.
    En of ze nog eens ophoudt, bepaalt zij alléén.
    Dus spaar je verder de moeite.

    Like

  • Alphons zegt:

   Links-rechts,
   Islam-Christendom,
   Oost-West,
   Wit-zwart,
   …-…
   Het maakt niet uit welke kant u kiest. Als u maar kiest. Dat is wat de wereld elite nastreeft. Verdeel en heers, dat is het spel en de wereld elite smult van al het gepeupel dat hier met open ogen intrapt.

   Like

 6. koddebeier zegt:

  Zij die het Coudenhove-Kalergiplan nastreven horen met hun koppen onder de guillotine en wel zo snel mogelijk !!

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  zal de huidige diversiteit van volkeren en de diversiteit van individuen vervangen.

  Vreemd, hè, dat de ‘socialist’, die altijd de mond vol heeft van ‘diversiteit’ en ‘kleurrijkheid’, aanstuurt op een grauwe eenheidsworst.

  Als er al zó lang op dit misdadige plan is gebroed, wat kunnen wij daar dan nog tegen doen?
  Het barst van de volksverraders om ons heen die zich ‘onze landgenoten’ noemen en die zich het vuur uit de sloffen lopen om de mohammedaan binnen te harken en te behagen.

  Kijk eens hoe goed ze meewerken aan hun eigen verdoemenis?

  Like

  • Golden Girl zegt:

   foto 1 zijn 2 gefrusteerde potten
   foto 2 dame blauwe trui smacht naar een vluchteling die haar eens goed zal verwennen
   foto 3 zijn stomme tamme idoten, rechts staat nog net alleen VLUCHT te lezen,
   ze komen er nog wel achter dat ze met hun stomme spandoeken hebben gestaan
   foto 4, ach daar reageer ik nog niet eens op, zijn ze niet waard

   Geliked door 1 persoon

  • Lot zegt:

   1. Deze vier mannen doen die hun best om hun eigen familie te mengen, hoe zit dat nu echt.
   2. Als je mengt wordt je naar mijn ervaring minder vruchtbaar. Als het uitwatert in een volk dan gedraagt het zich als een vreemd element zoals 6 of 7e generatie is dan 1 of 2% vreemde codering dna en dan krijg je afwijkingen en autoimmuun ziekten, het eigen lichaam valt zichzelf aan. Heb ik niet zelf bedacht, maar wordt verzwegen.

   Like

  • tjonge zegt:

   valt me op dat het altijd van die uitgebluste ouwe wijven zijn, kinderen uit huis, kleinkinderen op tienerleeftijd dus opa/oma niet belangrijk meer, dus wat gaan die verveelde ouwe wijven dan doen ?
   juist, ze importeren uit verveling een zorg”kind” uit m-o of afrika.
   en met een beetje mazzel krijgen die lelijke wijven ook nog een negerlul….
   .
   ik hoop dat ze dan ter plekke mogen sterven aan een gruwelijke soa…

   Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Die wijven op de foto’s zijn natuurlijk kansloos hier in een land vol blanken .
   Het zijn eigenlijk kerels met een beperkte dosis vrouwelijke genen .
   Wel begint hun hormonale eindstreep in zicht te komen , daarom proberen ze nog gauw even zo’n zwarte roerstok te scoren .

   Ik zou m’n wandelstok er nog niet in steken !
   En die gebruik ik nog wel om hondendrollen aan de kant te schuiven .

   Geliked door 1 persoon

 8. Petra DeBoer zegt:

  Het is een ziek plan want er bestaan geen verschillende menselijke rassen. Dat van Coudenhove-Kalergi dat niet wist is nog te begrijpen maar na WOII hoort iedereen dat wel te weten en zeker nadat we weten hoe genen en DNA in elkaar steken. Dat politici zoals Merkel en anderen, die dit plan ondersteunen, nog steeds denken dat je rassen kunt vermengen zijn ontzettend gestoord.
  Er zijn geen verschillende rassen maar verschillende etniciteiten en volken.

  De Joodse bankier Max Warburg die het plan financieel ondersteunde is later geëmigreerd naar Amerika en ben benieuwd hoe hij daar het plan verder ontwikkelde en met wie.

  Op de site van de Coudenhove Kalergi society is meer info te lezen.
  http://www.coudenhove-kalergi-society.eu/
  Prins Nikolaus van Liechtenstein is nu de voorzitter van de Coudenhove Kalergi society.

  Wie de site leest weet dat het Coudenhove-Kalergi plan geen complottheorie is maar werkelijk word uitgevoerd. Ik kan er niet over uit dat er nog mensen zijn die in de rassenleer geloven. Racisme bestaat niet, behalve juridisch nog en moet uit de grondwet.

  We moeten er allemaal uit gaan zien als een getinte Egyptenaar. Hoe zit het dan met de overerfving van blauwe ogen of rood haar. Dit zit namelijk in het DNA en zijn gen mutaties. Mogen mensen met blauwe ogen straks nog kinderen krijgen? Mogen mensen met rood haar straks nog kinderen krijgen? Mogen mensen met kroeshaar straks nog kinderen krijgen?

  Ik heb het vermoeden, maar ben nog niet zeker, dat het Coudenhove Kalergi plan door de deep state in de USA ook gebruikt word om Europa instabiel te maken. Dan kan de USA hun eeuwige vijand Rusland aanvallen want die lui van de deep state willen dat Amerika de leidende rol in de wereld heeft, de zogenaamde world order of zoals John McCain het zegt “new world order”.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Petra DeBoer 10 september 2017 om 14:44

   er bestaan geen verschillende menselijke rassen.

   Dat schijnt. Toch vind ik dat er een aanzienlijk verschil zit tussen bijv. deze:

   en deze:

   Like

   • tjonge zegt:

    bokito zou zich rot schamen voor zijn “soortgenoot”……

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Tistochwat, de bovenste foto lijkt me een jongen die geestelijk gehandicapt is en geen vergelijk met de jongeman op de onderste foto. De jongen op de bovenste foto heeft in zijn dna veel pigment (melanine) en onder invloed van UV straling word hij donker. Ik heb als blanke ook pigment in mijn dna maar veel minder en dat ben ik in Nederland ook niet nodig want er is hier veel minder zon, maar ga ik in de zon liggen dan krijg ik ook een tintje. De mensheid heeft zich aangepast aan waar ze wonen. Eskimo’s hebben spleetogen (dubbel ooglid) en is een aanpassing (evolutie) om in de felle sneeuw, als de zon er op schijnt, te kunnen zien. Roodharigen hebben een gen mutatie en heeft ook met melamine van doen.

    https://nos.nl/op3/artikel/2191377-iemand-met-rood-haar-is-net-een-gebakje.html

    Like

   • louis-portugal zegt:

    En zo is het TTW.
    Ze lijken wel op elkaar want ze hebben een hoofd, ogen, oren, lippen, kin enz. enz..
    Maar dat gegeldt natuurlijk voor veel schepselen.

    Like

   • Elisah zegt:

    Dit is een foto van Chris Hemsworth, hij speelde de hoofdrol in Thor. Wat mij betreft de mooiste man van dit moment in filmland.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 10 september 2017 om 21:36

    En toch zijn er duidelijke verschillen.
    Ook bij de jongen van wie u vermoedt dat hij geestelijk gehandicapt is.
    Het is niet alleen een kwestie van pigment.
    De structuur van het hoofdhaar is anders, de lippen zijn dikker en de neus is platter en breder. Maar dit schijnt men tegenwoordig niet meer te mogen zeggen.

    Een hond is ook een hond en toch zien hondenrassen er heel verschillend uit.

    Indien men alle hondenrassen onderling gaat kruisen, krijgen we uiteindelijk weer een wolf. Zou er iemand op de wereld zijn die dat wil?

    Waarom dan wel een eenheidsproduct maken van de mens?

    U zegt: “De mensheid heeft zich aangepast aan waar ze wonen.”
    Wat doen al die ‘zwaargetinten’ dan hier? Die horen hier dus niet vanwege hun pigment. Ik denk niet dat ze zullen ‘evolueren’ naar een witte huid.

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @tistochwat, is uw moeder dan ook een apart ras want zij ziet er ook niet uit zoals u?
   Alle honden stammen af van de wolf is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken omdat er DNA is onderzocht, maar in de volksmond heeft men het over hondenrassen terwijl het feitelijk over soorten gaat met bepaalde kenmerken zoals kleur, gedrag e.d.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 11 september 2017 om 19:58

    Wat geeft u het recht om mijn moeder (R.I.P.) erbij te halen?
    Ik ben met u uitgepraat.

    Like

   • Harry zegt:

    Wat maak je je toch druk , Petra ?

    God lost alles binnenkort op hoor !
    De 23e , meen ik , dan staan alle planeten net als bij de geboorte van jezus of zo en je zult zien , dan gebeurt er écht iets !
    Al is het maar een totaal verrotte boom die omdondert , dan is het een teken van god !
    Mogelijk vergaat de wereld zelfs .
    De hele vrome refo-kolonie zit te sidderen in hun stoel .

    En zijn het nou bomensoorten of bomenrassen ?
    En is dat dan nog wel van belang ?

    Doe nog snel even , wat je altijd al had willen doen !
    Dat probeer ik ook , ik hoop nog steeds die goddelijke slanke buurvrouw nog even onder de lakens te lokken , vóórdat het te laat is .
    Ze toont steeds meer affectie , kreeg gisteren van haar de meest heerlijke Tiramisu die er bestaat , zelf gemaakt , de liefde droop er van af .
    Evenals de slagroom .
    Kom buuf , overmorgen vergaat de wereld .
    Glaasje wijn , kaarsjes aan , zwijmelmuziekje , open haard opstarten ………..
    Succes verzekerd !

    Niemand kan mij wat verwijten , god heeft het zelf uitgelokt !
    En , mocht de wereld tóch niet vergaan , dan gaan we onverdroten verder .
    Óp naar het volgende eindpunt !

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, heel spijtig dat ze is overleden ook al is dat niet relevant in wat ik u vroeg. Welk recht hebt u om mensen in rassen in te delen en het ene zogenaamde niet bestaande ras als minder of beter te beschouwen?

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 11 september 2017 om 23:49

    Bij wijze van hoge uitzondering nog één reactie aan een persoon met wie ik uitgepraat ben:

    Ik heb gesproken over VERSCHILLEN tussen mensen’rassen’, NIET over het feit dat het ene ‘ras’ ‘minder’ of ‘beter’ zou zijn dan het andere ‘ras’. Wellicht projecteert u uw eigen denkbeelden op een ander. In dit geval op mij.
    Wat ik u wél kan zeggen, is dat ik de voorkeur geef aan een blanke man als levenspartner en NIET aan een neger. Waarom? Omdat ik zelf een blanke vrouw ben en omdat het de normaalste zaak van de wereld is dat je de voorkeur geeft aan je eigen ‘ras’ of ‘soort’.

    Veel succes en geluk in uw verdere leven. Misschien kunt u zich gaan bekwamen in het beoordelen van wie er geestelijk gehandicapt is en wie niet. U heeft daar buitengewoon veel talent voor, want u schijnt al een diagnose te kunnen stellen aan de hand van een fotootje:

    @Tistochwat, de bovenste foto lijkt me een jongen die geestelijk gehandicapt is en geen vergelijk met de jongeman op de onderste foto.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, waarom plaatst u een foto van een negroïde jongen waarvan de schedelomtrek te klein is en een foto van een jongeman die een normale schedelomtrek heeft? Negroïde mensen als minderwaardig neer zetten? Vast niet, zo bent u niet en wacht nu op een foto van een blanke jongeman met een te kleine schedelomtrek.
    Ik heb een medische achtergrond en zag gelijk dat de schedelomtrek niet klopt en te klein is van de negroïde jongeman en als je kijkt naar de aanzet van zijn oor zie het nog beter. Ik stel geen diagnose vast want ik weet niet welke geestelijke aandoening hij heeft ten gevolge van de te kleine schedelomtrek en kan divers zijn maar dat hij geestelijk gehandicapt is, is me wel duidelijk.

    Dat mensen het liefst een relatie aangaan met mensen uit hun eigen cultuur, dezelfde waarden en normen, dezelfde taal…daar is niks mis mee. Dat doen de meeste mensen en daar hoor ik ook bij. Wat bekend is, is vertrouwd en bovendien weten we uit de statistieken dat huwelijken tussen een Nederlander en een buitenlander vaak op een scheiding uitdraait. Dat mensen dus een voorkeur hebben voor de eigen etniciteit of volk qua relatie is prima maar dan spreek je niet van “ras” of “soort”.

    Verder bedankt dat u nogmaals reageerde en hoop dat het u nu duidelijk is dat de “rassenleer” niet bestaat en ik tegen het kalergi plan ben omdat het opgedrongen plan is.

    Like

 9. Aegolius cs zegt:

  4 Reacties maar? Wel heel goede!

  Like

 10. Thomasson zegt:

  In de laatste dagen zagen wij veel beelden van de orkaan ‘Irma’ en de ravage op het eiland St. Maarten. Behalve de ravage vonden op Sint Maarten plunderingen op grote schaal en er werd geschoten. Je zag negers die hele supermarkten en winkels leeg roofden en rennend op straat met breedbeeld TV’s onder hun arm.
  De mensen die met mij op de fitness zitten waren erg kwaad over wat ze op de TV zagen. Ze konden het niet voorstellen hoe mensen elkaar niet behulpzaam zijn. I.p.v. gezamenlijk tegen de elementen vechten, zijn ze bezig met roven en elkaar doodschieten. Anderen moeten ze uit de rotzooi halen. Zelf doen ze niks. De bewoners van Sint Maarten vonden hier in de dorpsfitness geen sympathie.
  Heeft Richard von Coudehove- Kalergi rekening gehouden met dit mentaliteit ?
  Waarschijnlijk wist hij weinig over de mentaliteit van de Derde Wereld. Hij kende mensen van de toplaag.. van de elite: van het adel, kinderen van Maharadja’s, zoons en dochters van notabelen die in Engeland en Duitsland op dure kostscholen zaten en later naar de universiteiten van Oxford, Cambridge en Heidelberg gingen. Maar wat wist hij over het gespuis van de islam? Ik neem aan dat hij het boek van Winston Churchill ‘The River War’ (1899) niet had gelezen. Had hij dat wel gedaan, dan zou hij met andere ideeën op de proppen komen. Hij wist bijv. niet dat Europese vrouwen die met moslim mannen trouwen, verliezen hun recht op hun kinderen. Verliezen hun recht van bestaan als mens. Een vrouw is niets meer dan een koe die nieuw nageslacht produceert. Dus zulke kinderen zijn al bij voorbaat geitenneukers uit de zandbak en geen Europeanen. Hij wist ook niet dat negers in het algemeen leven als straatkatten uitsluitend voor hun genoot. Net als straatkatten hebben zij geen verantwoordelijkheidsgevoel: niet voor hun kinderen, niet voor hun vrouwen en vaak ook niet voor henzelf. Wilde hij een nieuw Europa creëren die meer op een natuurreservaat lijkt dan op een beschaafde wereld?
  De Kalergi-kinderen zouden kinderen zijn van laaggeschoolde Europese moeders en een halve of hele gekleurde analfabeten uit verre landen. De vader zal snel met de noorderzon vertrekken en moeder zou snel alleen komen te staan; met de zorg voor haar kinderen, zonder baan en leven in grote armoede. Het is aan te nemen dat deze kinderen zouden geen carrière als wetenschappers of zelfs goed vakmensen ambiëren. Kalergi moest eigenlijk in zijn plan al grote sommen geld bij de sociale dienst reserveren plus plaats voor zijn creaties in de bak en de afkickcentra.
  Hoe dan ook, voor Nederland zal de Kalergi-plan funest zijn. Zodra hier een meerderheid bestaat met zijn producten, zal het land binnen 15 – 25 jaar onder de golven van de Noordzee verdwijnen. https://nos.nl/artikel/2192278-historisch-woudagemaal-in-friesland-opgestart-tegen-hoge-waterstand.html

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Met plezier gelezen.
   Vooral die straatkatten.

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Hansfree, geen dank! Dat Hitler niks met Coudenhove van doen wilde hebben heeft met de Joden van doen. Hitler ziet de Joden als het kwaad en Coudenhove ziet een Herrenvolk van Joden voor zich.

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Thomasson, ik heb vanavond op internet het boek “Praktischer Idealismus” van Coudenhove Kalergi gevonden. Ik wil het boek even lezen en ben benieuwd of ik de islam tegen kom.

   Like

   • Hansfree zegt:

    Ik nu ook! Wat ik wel weer frappant vind, is dat op de titelpagina van het boek de naam van de auteur zonder het tussenvoegsel ‘von’ wordt geschreven, terwijl ik toch dacht dat dat slechts een slordigheid was van veel media. Hij zal het zelf toch wel het beste weten. Oh en trouwens ik zie nu dat het boek wordt opgedragen aan zijn met naam en toenaam genoemde vader, ook zonder ‘von’. Niet superbelangrijk, maar wel opvallend en vreemd wat mij betreft.

    Like

   • Hansfree zegt:

    Ik zie nu pas, dat ook op Das Pan-Europäische Manifest (zie foto bovenaan artikel) zijn naam zonder ‘von’ staat afgedrukt. Dat had ik nog niet opgemerkt…

    Like

   • Hansfree zegt:

    Hmmm, ik heb nog slechts het uitgebreide voorwoord van “Praktischer Idealismus” gelezen, maar het klinkt net als een opzet voor het nationaal-socialisme, neem nu bijv. deze zin eens:
    “Der Führer soll an die Stelle des Herrschers treten – der edle Sinn an die Stelle des edlen Namens – das reiche Herz an die Stelle der reichen Tasche. Das ist der Sinn der Entwicklung, die sich demokratisch nennt.”
    Dit is dus in 1925 gepubliceerd.

    Like

   • Hansfree zegt:

    En nu lees ik weer op http://www.paneuropa.at/philosophie/geschichte/ (link van Petra, bedankt) dat Hitler juist niks moest hebben van de Pan-Europese beweging van Coudenhove-Kalergi. Ik ben geen historicus en weet niet hoe dit te duiden is. Misschien zag Hitler hem wel als concurrent of zo. Ze hebben dezelfde enge hoogdravende (of hoe zeg je dat?) praat in elk geval…

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Hansfree, fijn dat u het boek ook hebt gevonden en geen dank voor de toevoegingen. Het is altijd fijn als je merkt dat iemand er serieus mee bezig is en omdat ik de Duitse taal vloeiend beheers kan ik de originele bronnen opzoeken. Ben ik al langer mee bezig en ook met de deep state in de USA. Twee jaar geleden was ik al Paneuropa facebook pagina’s tegen gekomen en dat verbaasde me echt.

    Hier nog een link met nuttige info:
    http://www.bertvanvondel.nl/het-komende-herrenrasse/

    Winston Churchill heeft een dubbele agenda gehad voor wat betreft het Kalergiplan en is te lezen in het boek “Winston Churchill – vader van Europa”.
    https://books.google.nl/books?id=uwfUCwAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=duncan+sandys+pan+europa&source=bl&ots=H2ia5OBqSs&sig=8lMmggC_pyW-77-ZkYrjsV5D_Xs&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjo0Yy6sZvWAhUKblAKHR7xCEAQ6AEIVzAK#v=onepage&q=duncan%20sandys%20pan%20europa&f=false

    Dat het Kalergi plan uitgevoerd word is me allang duidelijk en als je dan op die site van Pan Europa Oostenrijk onder de blogs een brief tegenkomt die aan Rutte is gericht en hij op de vingers word getikt i.v.m. de Oekraïne dan kun je er al helemaal niet meer omheen. Er worden achter de schermen akelige zaken uitgevoerd en dat moet echt naar buiten gebracht worden omdat het te misselijk voor woorden is.

    Like

   • Hansfree zegt:

    Wederom bedankt voor de zeer goede tips Petra!

    Like

 11. Jade zegt:

  Waarschijnlijk werd ons Richardje vroeger
  op school gepest… En toen begonnen
  de waandenkbeelden in z`n hoofd.
  “Als alle kinderen gemixte ouders hebben,
  ben ik niet zo`n buitenbeentje en vinden de
  kinderen mij wel aardig. Alle oorspronkelijke
  bewoners moeten worden vervangen door
  een gemixt ras.”
  Het coudenhove Kalergi plan in een notedop.

  Like

 12. Petra DeBoer zegt:

  Er zijn in Europa allemaal Pan Europa bewegingen zoals in Oostenrijk die het Kalergi plan ondersteunen.
  http://www.paneuropa.at/philosophie/geschichte/

  Like

 13. tippelaar zegt:

  Dood aan de E.U en hun leiders.

  Like

 14. tjonge zegt:

  “hoe kan het toch dat een Europese aristocraat met Vlaamse, Poolse en Grieks-Byzantijnse wortels, en zelfs met enig samoerai-bloed in zijn aderen (van zijn moeder) zo’n gewillig instrument was in de handen van duistere krachten? De redenen ??”
  .
  kan maar 1 reden bedenken, zijn moeder was japans, laten japanners nou gruwelijk racistisch zijn en een tyfeshekel aan het blanke westen hebben…..

  Like

 15. christdus zegt:

  Precies Jade !!!! het kolere-jochie zal vroeger veel gepest zijn , vlees noch vis , en dus wilde
  hij wraak nemen…….

  Like

 16. Onno zegt:

  De indringende ‘dead inside’ ogen, tezamen met dit plan dat pragmatisch ‘pure evil’ inspeelt op de zwakheden van de normale mens en de ijskoude neiging naar (perverse, te perverteren = de wetten zijn er niet voor de mens, maar de mens voor de wetten……die op psychopaten dan kenmerkend niet van toepassing zijn) macht en controle, doen mij inderdaad postmortem een indicatie “psychopathie” afgeven betrefende deze Coudenhove-Kalergi.

  Deze “moordrobots” (door hun typische goed gemaskeerde anti-sociale gedrag, zich overal glad inlikkend nogal eens omhooggevallen richting sleutelposities van de macht en over lijken bijeen geharkt geldbezit) herkennen elkaar en spelen elkaar het balletje (u en ik) toe.

  ———————
  Wat voor voordeel heeft die zogezegde politieke elite om Europa te laten bezetten door een troep achterlijke middeleeuwers,
  ———————

  Deze vraag van Kamperrene is makkelijk te beantwoorden:

  Een psychopaat heeft niets met intelligente NORMALE mensen (zie de ijskoude afslachting van het Poolse intellect door Stalin: handen van de goedgelovige gekken op de rug gebonden, schort voor tegen de bloedspatten en schieten maar). Psychopaten zijn liever “king of the hill” over een tot een soort vee gedebiliseerde totaal verwarde massa. Macht en controle ‘über alles’.

  Like

 17. Onno zegt:

  @Tistochwat “Toch vind ik dat er een aanzienlijk verschil zit tussen bijv. deze”

  Ja, die onderste steekt je misschien nog een mes tussen de schouderbladen als je om hulp roept terwijl je in het drijfzand dreigt weg te zinken en die bovenste zal misschien trachten om je eruit te trekken.

  Zonder moderne psychopatentest, weet je eigenlijk niet wie je precies voor je hebt.

  Like

 18. Piet Karbiet. zegt:

  Ik mis nog een winnaar van de Kalergi Prize; ene Frau A. Merkel. Nou dan weet je genoeg. Als je dit tegenwoordig op GS plaatst word je Gejorist.

  Like

 19. christdus zegt:

  Nog eenmaal ten overvloede : google eens ” Nick Griffin on Kalergi ” je flikkert van je stoel van
  verbazing , snap je meteen waarom de Britten voor Brexit kozen.

  Like

 20. M.A.L. Sion zegt:

  Het binnenlaten van mensen van andere landen en continenten is niet zo bezwaarlijk op zich. Wel is het uiterst bezwaarlijk als dat mensen zijn met kwaadaardige bedoelingen. Dat betreft in ieder geval moslims die uit zijn op het stichten van een wereldkalifaat. 1400 jaar islam heeft een degeneratie van de aanhangers van deze verderfelijke ideologie teweeg gebracht. De zogenaamde profeet Mohammed heeft zijn criminele inslag als voorbeeld gesteld voor zijn navolgers. Islamgeleerden beijveren zich om de criminaliteit van de islam verder te verbreiden. Los van het idiote van de Kalergi-gedachte is het zaak om met spoed te werken aan een plan om de islam uit Europa te verdrijven.
  Overigens is het zaak om de idiote sociale pampering van zogenaamde vluchtelingen te temperen. Dat zal de animo om op reis te gaan drastisch doen afnemen.
  ISLAM ??? – WEG ERMEE !!!
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 21. TruusZ zegt:

  Dat kan alleen nog middels een Derde Wereldoorlog! En die komt er ook!

  Like

 22. Pingback: Onze jongens hebben een grote aanslag voorkomen! Goed dat er politie is! : Martin Vrijland

 23. Rob Heusdens zegt:

  Migratie is een gevolg van overbevolking (te weinig economische bestaansmogelijkheden) of oorlog (vluchtelingen). Oorlogen worden gepland, dus tot zover klopt het. Maar de migratie van economische vluchtelingen is een gevolg van neo-koloniale leegroof (van afrika ondermeer) waardoor daar de bestaansvoorzieningen te karig worden, en mensen dus naar elders vertrekken.
  Verder is er nog de trek van het platteland naar de stad, omdat door mechanisatie er minder werk is in de landbouw en men dus naar de stad trekt.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Ik zie dat héél anders: de oorzaak van migratie komt o.a. door het feit dat de zwarten in Afrika zich gewoon te snel en teveel voortplanten. Dan wordt de spoeling wel erg dun. Ook het feit dat
   heel Afrika een “swamp” van corruptie en vriendjespolitiek is, zodat het geld/voorzieningen niet bij de bevolking terechtkomen, lijkt me niet geheel onbelangrijk. Afgezien van het feit uiteraard dat zij door sommige
   krankzinnige Europese politici worden uitgenodigd om maar naar Europa te komen . . .
   😦

   Geliked door 2 people

   • Wachteres zegt:

    Koloniale leegroof? Dzt zouden de (s)linksjes wel willen!

    Rhodesië was een bloeiend land, tot het in handen kwam van de eigen bevolking.

    In de loop der jaren zijn er door de hele westerse wereld biljarden aan geld naar Afrika gestuurd. Ik herinner mij uit mijn jeugd nog dat er om de paar jaar acties voor Afrika waren.

    Wat is er met al dat geld gebeurd? Het zou mij niet verbazen als het in Zwitserland op de bankrekeningen van een paar ‘leiders’ staat..

    Daar komt bij dat de meeste mensen daar voor-middeleeuwse achterlijke opvattingen hebben, onder andere doordat zij zich aan de islam vasthouden.

    Vrouwen zijn er alleen maar om mee te neuken en om kinderen voort te brengen en mannen hoeven eigenlijk niet te werken..

    Ik herinner mij dat bij een dorp door ingenieurs putten werden geslagen om de bevolking van goed drinkwater te voorzien. Na een jaar moesten de pompen gerepareerd worden.

    Dat was geen werk voor de mannen, want water halen was vrouwenwerk, Dus waren de ingenieurs verplicht om over te komen om de putten te repareren.

    Door de vervloekte linkse schuldgevoelens moet de Afrikaanse achterlijkheid nu met vele miljoenen naar hier worden gehaald en het resultaat zal zijn dat de EU net zo achterlijk wordt als Afrika is.

    De minderheid van blanken zal dan het geld moeten verdienen voor de Afrkaanse/islamitische meerderheid.

    Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Meneer Heusdens ,

   Ik heb jaren in Afrika gewerkt , mijn sympathie voor die mensen is daar in de loop van de tijd volledig verdampt .
   Ze zijn zó allejezus lui en zó ontzettend stom , dat hele continent is gewoon reddeloos .
   Het liefst liggen ze allemaal onder een boom te wachten tot er iets eetbaars uit valt .
   Als je ze te vreten geeft vermenigvuldigen ze zich .
   Net als bij ander schadelijk wild .
   Je ziet daar ook haast nooit iemand werken , ze lopen altijd maar een beetje langs de weg te slenteren , te zitten of te liggen .
   Wij hebben er wel eens zo’n vijftig in dienst gehad , daar .
   Als je geluk had waren er ’s morgens veertien !
   Aan het eind van de middag waren er nog twee , meestal !
   Maak u maar geen illusies over dat tuig , want dat is het , ze stalen het gereedschap waar ze de volgende dag mee moesten werken , zodat ze morgen niks kunnen doen !
   Konden ze lekker gaan liggen .

   Afrika , het continent van dieven en hoeren , wie wil dat hierheen halen ?

   Een ander hinderlijk trekje is , dat als ze iets willen hebben , dat ze het dan komen jatten .
   Niks sparen en kopen !
   Zie maar , als er ergens wat gebeurt , dan beginnen die lui meteen met plunderen !
   Negers parasiteren alleen maar .
   De enkele goede die in de beschaafde wereld zijn neergestreken , uitgezonderd .

   Ook in Afrika zijn wel enkele gebieden langs de kust waar wat bedrijvigheid is , waarom gaan ze daar dan niet heen ?
   Ik zal zelf het antwoord wel geven : dan moet je wérken voor je brood !

   Ik heb daar meegemaakt , midden in de bush , dagen verwijderd van een stad , dat als ze vroegen waar je vandaan kwam en je zei : “Holland” , dan zeiden ze zonder uitzondering : oh , Holland , als je daar niet werkt krijg je toch geld van de regering , toch ?
   Ofdat ze meteen mee konden als ik terug ging ?
   In the middle of nowhere wisten ze dat , GVD !
   Zó achterlijk is men hier .

   Begrijp je wel ?

   Geliked door 1 persoon

 24. Pingback: Liberté, Egalité, Fraternité – T R I B U T E

 25. Pingback: oprukkend fascisme in Nederland — Saltmines

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s