LONGREAD: Waarom Europa gekoloniseerd wordt door moslims

Screenshot_17

(Door: Petra de Geus)

De islamiseringsmachine draait op volle toeren. Soldaten aan de grens in Zweden, parallelle samenlevingen, No-Go-Zones en sharia in Frankrijk, Engeland en Duitsland, aanslagen, “incidenten”, vermoorde meisjes in Duitsland en elites die liegen en onder de pet houden wat kan en anders doen alsof hun neus bloedt. Een kleine greep uit een grote bak ellende die over ons is uitgestort, want de actualiteit wordt in bloed geschreven. Vaak wordt er bij de islamisering verwezen naar het Coudenhoven-Kalergi plan voor de “omvolking” van Europa – een georganiseerde genocide op de autochtone Europeanen. Alain Wagner bekijkt de Islamisering vanuit een islamitisch perspectief, te beginnen bij de Resolutie van Straatsburg. Wagner is een anti-sharia activist en mag in dit interview zijn visie voor het voetlicht brengen.

In het perspectief van Wagner zijn het niet enkel de links oog kleppende Gutmenschen met hun Antifa-vriendjes die met hun leugens en smoesjes de verantwoording voor de islamisering dragen. Het zijn zelfs niet enkel de nietsontziende groot-industriële roofridders met hun Oranje achterban. Wagner gaat via het islamitische perspectief in op de heimelijke islamisering van het Avondland. Via de Israëlische oorlog van 1973 en de Resolutie van Straatsburg komt hij uit op de invloed van de OIC (Organisatie van Islamitische Coöperatie), waardoor de huidige gebeurtenissen, zo U deze wellicht chaotisch en onbegrijpelijk vindt, een direct gevolg blijken te zijn van een door het Westen gesteunde islamitische strategie. Het lijkt alsof Coudenhoven-Kalergi en Mohammed elkaar een hand hebben gegeven om het rijke en nietsvermoedende Europa door de islam te laten koloniseren.

Omdat niet iedereen Engels of Frans spreekt, heb ik de tekst in het Nederlands vertaald. De Engelse ondertiteling verschilt soms wat van de Franse tekst. Aangezien ik beter Engels dan Frans kan, heb ik me voornamelijk laten leiden door de ondertiteling. Omdat het een interview is, komt het soms wat spreektaal-achtig over, dat heb ik zo gelaten. Aanhalingstekens en cursiveringen uit de ondertiteling heb ik overgenomen. Het interview is hier te beluisteren.

Interview

Alain Wagner: Zoals ik zei een fundamentele datum is 1973.

Interviewer: Wat gebeurde er?

Alain Wagner: Trouwens, laten we even teruggaan tot het proces van Barcelona. Het protocol van Barcelona, in feite. Wat gebeurde er in 1973? De Syrisch-Egyptische oorlog tegen Israël. De Syriërs en Egyptenaren werden ernstig verslagen. En bijna onmiddellijk daarna heeft de OPEC de prijs van olie verviervoudigd. Het classificeerde landen in de volgende categorieën: vriend, neutraal of vijand. Elke persoon met een link met Israël werd geclassificeerd als vijand. Dit veroorzaakte een enorme oliecrisis. We werden gechanteerd. De OPEC zette een olieboycot op voor bepaalde landen. Dat was het geval voor Nederland en de VS. Als een resultaat van deze chantage legde de OPEC ons bepaalde voorwaarden op. We hebben met hen onderhandeld en we hebben het allemaal geaccepteerd. Dus, met de akkoorden, op 6 november 1973, schoven de 9 landen van de EEG (voorloper van de EU) in een pro-Arabische positie, met alle consequenties: erkenning van het Palestijnse volk, de acceptatie van een anti-Israëlisch narratief etc. Dit creëert het fundamentele pad naar het protocol van Barcelona: de EAD, de Euro-Arabische Dialoog, een proces met de bedoeling om heel precieze elementen op te zetten, zoals later geformuleerd in de Resolutie van Straatsburg van 1975. De Resolutie van Straatsburg werd zowel door de Arabische landen geaccepteerd als door de parlementaire afvaardiging van de Euro-Arabische Samenwerking. Er werd unaniem gestemd. Er waren 200 afgevaardigden van alle Europese partijen. Dit document is fundamenteel en het zet de basis op voor alles wat we vandaag de dag beleven, dat door verschillende fasen ging. Het proces van Barcelona kwam voort uit de Euro-Arabische Dialoog, na enkele perioden en gelinkt aan de wereldpolitiek, zoals de vrede tussen Israël en Egypte, die tijdelijk dingen tegenhield. Het feit is dat je in de Resolutie van Straatsburg exact kunt lezen wat we vandaag de dag zien, zoals: een arbeidspolitiek om werknemers te rekruteren uit Noord Afrika, …

Interviewer: In feite, immigratie is niet iets wat onze elites wilden, het werd hen door dit proces opgelegd.

Alain Wagner: Integendeel! Het werd verzocht door onze elites. Het waren de Europeanen… dit zal het publiek interesseren. Het waren de Europeanen die het verzochten, met name een Belgische politicus Tijl Declerq. België, samen met Frankrijk en Luxemburg, leidden het onderwerp. Ze boden een overeenkomst aan: wij hebben arbeidskrachten nodig, die nemen we van jullie, en de moslimlanden stelden voorwaarden aan deze immigratie. Het was niet: wij nemen jullie mensen en alles zal natuurlijk verlopen.  Wat moslimlanden zeiden, was: en dat is in overeenstemming met de islamitische leerstelling, deze mensen van onze landen zullen zich in Europa vestigen, maar ze moeten dezelfde rechten hebben als jullie burgers, sociale rechten, politieke rechten, toegang tot alles. Dus dezelfde rechten voor de immigranten als voor de inwoners van de Europese landen. De tweede voorwaarde, sine qua non: deze mensen komen naar jullie landen, maar niet om zoals jullie te worden, ze moeten blijven zoals ze zijn. Het zijn onze gemeenschappen die tussen jullie leven en wij houden de link met hen en leiden hen. De derde voorwaarde was: jullie moeten in jullie landen een narratief over de islam opzetten volgens het concept dat de islam deel is van jullie cultuur.

Interviewer: Ik kan me herinneren dat president Chirac dat zei.

Alain Wagner: Jazeker. Hij paste simpelweg de overeenkomst toe. De media moeten hun manier van praten over de islam veranderen en hem op een voordelige manier presenteren. Er moet een culturele synergie opgezet worden tussen het Westen en de Arabische wereld.

Interviewer: Vandaar het grote aantal Arabische en islamitische instituten (in Parijs).

Alain Wagner: Ja, het opzetten van culturele instellingen in alle Europese hoofdsteden volgt uit de overeenkomst. Het opzetten van een infrastructuur die de moslimbevolking die is gekomen cultureel moet begeleiden. En die vanuit hun perspectief niet gescheiden mocht worden van de moslimbevolkingen overzee, met de mogelijkheid om vrij hun religie te beoefenen en te leven volgens hun cultuur en gewoonten. En dit is precies waar we getuige van zijn. Deze overeenkomst, gesigneerd in 1975, is heel vaak bevestigd (zo vaak dat ik het aantal keren niet kan noemen). Dit alles gebeurt in overeenstemming met een document dat ik recentelijk vond, genaamd: De Strategie voor Islamitische Culturele Actie buiten de Islamitische Wereld. Het is een officieel document, geadopteerd als de officiële strategie van de OIC. De OIC is de Organisatie van Islamitische Coöperatie, het equivalent van de Islamitische Verenigde Naties. Het is de 2e grootste Internationale organisatie en is samengesteld uit alle islamitische landen. Deze organisatie, op zijn hoogste beslissingsniveau, de islamitische top (bijgewoond door staatshoofden) stemde in Doha in 2000 in met dit document als de strategie van de islamitische wereld in het Westen (“buiten de islamitische wereld” betekent het Westen). Dit document (dat ik moest vertalen) bevat in een notendop…

Interviewer: Zo, dat is allemaal bewijs dat je hebt van een geloofwaardige bron.

Alain Wagner: Ja, je kunt het downloaden van de site van de ISESCO: Als je de OIC als een regering beschouwt, dan is het ISESCO het ministerie van Cultuur, Educatie en Communicatie. Het is een grote brok. Het is onderdeel van het organogram. Ze hebben hun hoofdkwartier in Rabat, in een prachtig gebouw. Dus ga naar de site van de ISESCO, klik op Menu, dan Action Plan and Strategy en dan Strategy en download het document. Het is in het Frans (en in het Engels). Het is te verkrijgen in Arabisch, Frans en Engels, ik heb een paar kleine verschillen in vertaling gevonden. Ik heb zelfs Sami Aldeeb, die perfect tweetalig is, gevraagd om naar de Arabische versie te kijken. Frans, Engels en Arabisch zijn de officiële talen van de ISESCO, zodat dit officiële versies zijn. Dit document is het officiële document waar tijdens de top overeenstemming over is bereikt als de strategie van de OIC voor de komende jaren. Hun strategie, kort opgesomd, is: om te implanteren – ik gebruik hun woord – om islamitische gemeenschappen te implanteren, die maatschappelijk verschillend zijn van het Westen, die functioneren onder de regels van de sharia en die bedoeld zijn om sleutelposities in de Westerse landen over te nemen (economisch, politiek en maatschappelijk). Het opzetten van deze strategie, zoals uit dit document blijkt, hangt af van: culturele centra, moskeeën, islamitische scholen.

Interviewer: Islamitische scholen zijn er maar weinig.

Alain Wagner: Niet zo weinig. Elke keer als er een moskee komt, is een islamitische school de volgende stap. In feite, in elke moskee heb je klaslokalen. Oh, hoe vreemd! Zou er een parallel educatief proces zijn? Nogmaals, een parallel educatief proces, zoals genoemd in dit document. Dus houd in gedachten dat dit document officieel is. Het is niet opgezet door een paar gekken in een achtergebleven gebied in een of ander Arabisch land. Vóór het proces werd opgezet, gingen ze negen jaar heel Frankrijk door. In het voorwoord van het document wordt uiteengezet hoe men te werk is gegaan. Het zijn de (islamitische) Europese organisaties die hebben bijgedragen aan de opzet. Dat betekent: mensen die in onze landen leven, als een slang die we hebben gevoerd. Je moet weten dat de meeste culturele centra betaald worden door de staat, het is geld van de belastingbetaler. En het zijn deze mensen… want het wordt niet gezegd “sommige culturele centra, sommige islamitische organisaties”. Zij hebben alle directeuren van alle culturele centra in Europa geconsulteerd en islamitische organisaties in heel Europa. Zodat mensen zoals Dalil Boukabeur (hoofd van de Franse islamitische gemeenschap) deel zijn van moslimorganisaties. Dus alle “Europese” islamitische organisaties vroegen hulp van de Organisatie voor Islamitische Coöperatie als ze zich zorgen maakten over tekenen van assimilatie van moslimkinderen in westerse samenlevingen. Zodat ze een systeem hebben opgezet om te “immuniseren” (ik gebruik hun woord) om hun kinderen te “immuniseren” tegen de “culturele invasie” (ik gebruik hun woord). Een moslimkind dat naar een westerse school gaat, wordt beschouwd als onderworpen aan een “culturele vervreemding en invasie”. Ja, ze zien het als een gevaar om de islam te verlaten en te assimileren in de Europese cultuur, die zij als walgelijk beschouwen. Dus deze strategie is wat zich momenteel in West-Europa afspeelt. Nu, als er een cultureel centrum wordt opgezet, als er een moskee wordt opgezet (die altijd verbonden is met een cultureel centrum), dan passen ze de strategie toe van de OIC. En, als de kers op de taart, één van de fundamentele doelen die beschouwd wordt als noodzakelijk en verplicht, is het leren van Arabisch door de westerse bevolking. De Franse minister van Onderwijs (in 2016) probeert Arabisch door te drukken in voorschoolse opvang en basisscholen, in overeenstemming met dit plan, als een agent van de OIC, als een agent van deze “culturele” strategie. In de Engelse versie van dit document wordt een interessant woord gebruikt: ”settlement”. “Settlement” heeft een dubbele betekenis: vestigen en koloniseren. De Engelse versie is erg interessant, omdat het “Umma” (gebruikelijk wordt de Umma gezien als de gemeenschap van (Moslim)  gelovigen), vertaalt als (islamitische)  “natie”. Houd in gedachten dat ISESCO verbonden is met de Moslimbroederschap.

Interviewer: Ok, dus dan …

Alain Wagner: Dit document is een politieke bom. Er zijn momenten in de Franse geschiedenis dat de regering ambassadeurs ter verantwoording heeft geroepen. Leg dit document op tafel en vraag: Waar gaat dit over? Ben je van plan dit bij ons toe te passen? En deze mensen zouden worden gedeporteerd.

Interviewer: Maar ik denk dat voor de mensen die momenteel in de regering zitten dit toch niet vreemd is?

Alain Wagner: Ze mogen natuurlijk zeggen dat ze er geen weet van hebben, maar het is een officieel document en het meest onthutsende is dat onze regering in volle coöperatie meewerkt aan deze strategie, wat betekent dat we de poorten van ons land hebben opengezet voor een proces van kolonisatie.

Naschrift Petra de Geus

Samenvattend komt het verhaal van Wagner hier op neer: Na de chantage van de olielanden na de oorlog van 1973 is er een systeem van islamisering opgezet. Westerse landen kregen in ruil voor olie en arbeidskrachten een aantal voorwaarden waarmee zij akkoord zijn gegaan. Deze voorwaarden vormen de contouren van de problemen die er nu zijn, zoals massa-immigratie, parallelle samenlevingen en islamisering. Omdat de politici blijkbaar wel beseften dat het volk deze Fausteaanse deal niet zou pikken, is de islamisering een heimelijk project. Daarom zijn er twee discoursen, die als olie en water niet mengen. Er is het voor het westers publiek verborgen discours dat met islamitische landen en organisaties wordt gevoerd. En er is een openbaar discours in Europa dat gaat over “vluchtelingen” en Islamofobie, dat met propaganda, censuur, chantage en veel geld wordt afgedwongen. Op nationaal niveau zou een dergelijk project geen kans van slagen hebben, vandaar de strijd om de toepassing van regels en de wens/het gebod om de soevereiniteit aan de EU over te dragen.

Het businessmodel laat zich zo aanzien. Oliemaatschappijen willen verdienen aan olie. Grote bedrijven willen verdienen aan goedkope arbeidskrachten en hebben een stabiele olietoevoer nodig. De kosten van de islamisering worden zo veel mogelijk afgewenteld op de landen, dus op de belasting betalende bevolking, die een ongewilde islamisering krijgt opgedrongen en er nog zelf voor moet betalen ook – ze wordt gedwongen de slang in hun midden, die hen wil verorberen, te voeren.

Voor zover onze politici van deze deals op de hoogte zijn, weten zij dat ze hun land en volk hebben verraden. Als ze er niet van op de hoogte zijn, zijn ze incompetent en niet in staat ons te leiden. Er zijn er maar enkele die wel zijn geïnformeerd en voor hun volk op willen komen.  Voor wat betreft het grootkapitaal en hun volgelingen: we begrijpen dat men geld wil verdienen. Om daarvoor de Europese landen en culturen op te offeren, is zo gewetenloos, dat er maar één straf mogelijk is.

Door:
Petra de Geus (februari 2018)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, corruptie, cultuurrelativisme, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, meningsdictatuur, Moslims, nieuw fascisme, oliebelangen, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

47 reacties op LONGREAD: Waarom Europa gekoloniseerd wordt door moslims

 1. koddebeier zegt:

  Het is mij een raadsel waarom we dit blijven pikken en niet massaal de elite over de kling jagen !!

  Geliked door 1 persoon

  • Statler & Waldorf zegt:

   @koddebeier

   Omdat driekwart van de Nederlandse bevolking zich alleen druk maakt om de hypotheek, Boer zoekt vrouw, Heel Holland bakt, de keuze van de nieuwe leaseauto en waar naartoe met vakantie komende zomer.

   Geliked door 6 people

  • Sabeltant zegt:

   De groep mensen dat openlijk kritiek heeft op de regering en haar wegkijkende marxistische landverraders groeit met de dag.

   Geliked door 3 people

  • willie zegt:

   @koddebeier ”Het is mij een raadsel waarom we dit blijven pikken en niet massaal de elite over de kling jagen !!”
   Simpel man, omdat de meesten hier in onze landen ongelooflijke SCHIJTERDS zijn
   En wij met de paar gelijkgezindden hier aan t KORTSTE eind trekken

   Geliked door 1 persoon

  • Steven zegt:

   Daar is een simpel antwoord voor.
   Er komt niet INEENS een grootschalige meute in actie, dus blijft iedereen wachten tot er iets gaat gebeuren, en willen zich dan pas aansluiten als er eenmaal iets op gang is.
   Velen die wel iets willen doen durven niets te ondernemen omdat het kleinschalig blijft en men bang is voor de gevolgen.
   En zo blijft iedereen op de ander wachten…totdat het niet meer hoeft.

   De extreme haat tegen de blanke bevolking gaat straks exploderen…daar kan je op wachten!

   Geliked door 3 people

   • Perfide Albion zegt:

    Vandaag hoorde ik in een café iemand het volgende zeggen:

    “Iets organiseren is moeilijk maar zeker niet onmogelijk. Ik geloof heilig in de zuiverende werking van het aanpakken van de omgeving van de elite. Dus niet de beveiligde doelwitten maar hun naasten, hun clubs en hun leefomgeving. Gelijk zij met het Nederlandse volk gedaan hebben.

    Onze vijanden worden dan permanent geconfronteerd met angst en onveiligheid in hun eigen rangen. Reken maar dat al die hockeyers dan gaan klagen en zeuren..Reken maar dat de Rotary club het allemaal niet zo leuk meer vindt..

    Onze eisen? Een totale stop op immigratie en het verbieden van de islam .. Niet moeilijk om te realiseren, niet moeilijk uit te voeren.”

    Einde citaat.

    Geliked door 1 persoon

  • Ron PA3GBY zegt:

   Liever vandaag als morgen!

   Geliked door 1 persoon

 2. Hendrik zegt:

  Hoezo blijven we deze uit chantage voortkomende afspraken naleven? Er is toch geen mens die dit wil, afgezien van een aantal linksche idioten en antifa. Wat wij als meerderheid niet willen dat hoeven we toch niet te pikken. Boycot olie zet zonnepanelen op je dak!

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Hendrik 3 februari 2018 om 14:19

   Wat giet u dan in uw auto?

   Like

   • Hendrik zegt:

    Dat is dus een electrisch vehikel dat door mijn panelen wordt gevoed………..simpel hoor! Maar ik draag daardoor niet meer bij aan het vetmesten van het islamitische varken dat ons zal proberen te overheersen met haar perverse ideologie.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Hendrik 4 februari 2018 om 09:55

    Kunt u echt uw auto en uw woning geheel voorzien van de door uw eigen zonnepanelen opgewekte energie? Ook qua verwarming van uw woning?

    Like

   • Hendrik zegt:

    Ja, dat lukt mij. Ik heb ook wel heel veel zonnepanelen gemonteerd maar dat was slechts 1 keer veel werk en daarna heb ik de sjeiks en haagse milieuheffingmaffia uitgezwaaid.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Hendrik 4 februari 2018 om 17:56

    Geweldig. Scheelt ook aanzienlijk in de kosten, denk ik.
    Het rendement van zonnepanelen neemt echter helaas toch na een jaar of tien af?
    Bent u dan begonnen met overcapaciteit?

    Like

   • Hendrik zegt:

    Ja, met een 160 procent overcapaciteit.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Hendrik 5 februari 2018 om 00:11

    Fantastisch. Ik zou zoiets ook wel willen, maar je zal wel heel veel m² zonnepanelen nodig hebben om zowel je huis als je auto helemaal te kunnen voorzien van elektriciteit.
    Omdat ik dacht dat zoiets onhaalbaar was, heb ik me er niet in verdiept, en informatie hierover van de overheid vertrouw ik niet.

    Ik vraag me trouwens af wat onze kleptomane overheid zal gaan doen, indien heel veel mensen zo gaan handelen als u. Welke belasting zouden ze dán weer gaan verzinnen om ons alsnog te kunnen ‘pakken’?

    Geliked door 1 persoon

   • Elisah zegt:

    Hendrik, kunt u de zonne-energie ook opslaan, want dat is wat mij betreft momenteel het enige nadeel.

    Like

  • hendrik zegt:

   Het is op te slaan maar de accu’s daarvoor zijn nog erg duur, ik heb wel een pakket accu’s voor noodgevallen.
   Natuurlijk zal de overheid op den duur zelfs het zonlicht gaan belasten, kan je op wachten

   Geliked door 1 persoon

 3. Dewevoga zegt:

  Ik weet uit eerste hand dat de veilingmeester van onteigende organen niets van de resolutie van Straatsburg wist, terwijl Drion66 op dat moment deel uitmaakte van de regering. Net als de partijen van Timmerfrans en neutje Juncker.

  Like

 4. Door Pamela Hemelrijk

  18 december 2005

  Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.
  Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.

  In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z’n allen nog steeds de zure vruchten plukken: 200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van de hele toenmalige Europese gemeenschap. Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake. De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was ook zo links als een deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg (onthoud die naam!) waarvoor Pim en Theo met hun leven hebben geboet, zou je kunnen zeggen. Lees verder >>> https://meervrijheid.nl/index.php?pagina=1391

  Geliked door 1 persoon

  • Lot zegt:

   Er zit veel meer achter dan alleen olie. Rond 1890 toen de auto’s ontworpen werden, reed de eerste auto op watergas, dat konden zij toen maken. De tweede auto reed op olie uit planten of zaden, en de derde olie reed op benzine. Ze reden allemaal ongeveer even hard en was meen ik 80 of 90 km/uur. Dus we hadden een hele andere economie kunnen hebben. Je kan zeggen maar Europa kan niet zo een hoge beschaving hebben met andere landen om ons heen. Maar dat is het niet, want ook zij kunnen auto’s maken en of uit azie importeren. Het is een oud plan wat de elite vaak eeuwen van te voren plant. En wat is dat, dan uiteindelijk oorlog creeeren verspreiden over de wereld, atoomoorlog is voorspeld (prophecies) en een depopulatie van de bevolking. En daar moet animo voor zijn en dus wordt deze gecreeerd. Want de elite wil ook niet een mestiezen bevolking waar zij een minderheid elite over zijn en de laatste van hun soort in de wereld, dat zal niet meer werken. De elite van vroeger over assyrie en egypte (en later griekenland waar vele migranten binnenkwamen 2500 jaar geleden), die mensen elite van blondharige Europeanen zijn verdwenen. En dus verdwijnen wij. De elite kan dan net zo goed nu vertrekken en in die landen gaan wonen en die bevolking daar villa’s voor hen laten bouwen. Dus moet het wel zijn wat ik schrijf. Wat denken jullie? Want ik wil ook wel eindelijk eens weten waarom dit gebeurd.

   Like

  • Elisah zegt:

   https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/241461
   Analysis: How the Muslim Brotherhood is taking over France
   Moslimkinderen in Frankrijk wordt geleerd om Europa over te nemen

   Like

 5. Lot zegt:

  Daarom zijn speciaal voor de moslims de uitkeringenstelsel opgezet. In de jaren 50 waren er geen uitkeringen en moesten mensen het land verlaten. Met name Friezen die veelal Fries spraken en in Amsterdam en Eindhoven als buitenlanders werden gezien en buitengesloten. Ik zelf heb ik de jaren 80 in een klas gezeten waar ik een van de drie kinderen was, waarvan GEEN familie was geimmigreerd naar canada, australie of Amerika. Daar hadden we uitkeringen aan kunnen geven zodat ze hadden kunnen blijven.
  Nu komt de Clou. Wij hadden arbeiders nodig in de jaren 60 omdat er geen investeringen waren in kapitaal, omdat de lonen erg laag waren en daardoor ook bijna geen werkloosheid. Daarom zijn de gastarbeiders gehaald die nodig waren. Toen hebben de arbeiderspartijen, die dus wel degelijk aan onze kant stonden en onze belangen, de lonen verdriedubbeld. Dit is waar, omdat mijn vader in de jaren 70 bijna tweederde van zijn personeel heeft moeten afvloeien, veelal natuurlijk verloop als mensen gingen trouwen bijvoorbeeld, omdat de lonen te duur waren. Mensen hadden nog wel een dezelfde arbeidsmoraal. Mijn moeder moest dan ook het personeel opzwepen tot harder werken, want nu moest voor dat hogere salaris een persoon voor drie arbeiders werken. Toen de lonen zo hoog waren werd er wel geinvesteerd in kapitaal/machines, en werden mensen meer overbodig en dus oplopend tot erge werkloosheid in jaren 80.
  En nu de verder Clou. De rechtse partijen/veelal gezien als werkgeverspartijen hebben in de jaren 70 toen de lonen verhoogd/meer investering in kapitaal werden opgezet. Hebben zij de uitkeringen opgezet. De vvd en hun voorlopers hebben het uitkeringenstelsel opgezet. dat was niet de pvda. Naar mijn mening is dat gedaan voor de buitenlanders. Anders hadden Marokkanen waarvan maar 5000 gastarbeiders waren, en de meesten begin jaren 70 op eigen houtje kwamen voor werk en de kranten schreven dat er op een gegeven moment 500.000 in het land waren en niet iedereen kon blijven. Als je een half jaar wat werkte voor iemand, dan mocht je blijven en daarna een uitkering krijgen. Deze mensen hadden nooit kunnen blijven zonder de uitkeringen. De uitkeringen zijn niet opgezet voor de Nederlanders.
  Nu hebben we wel het probleem dat er steeds minder werk is door de automatisering, waar fabrieken zelfs geheel geautomatiseerd zijn. Digitale geld is 90% van gehele geldvoorraad en staat los van productie. Mensen hebben andere mentaliteit nodig tov werken en geld.

  Like

 6. Ik heb dit geplaatst op de site van een Spaanse Kruisridder:
  https://www.facebook.com/javier.espana.3572
  en op de site van “love Zweden”

  Like

 7. Deze week heeft de webbeheerder van “I love Sweden” mij geweerd en verwijderd.
  Ik heb nu een andere site gevonden voor contact……de site Lost Girls in Zweden.

  Like

 8. Qvic zegt:

  Het grootste gedeelte van de olie en gas wat Europa invoert komt uit Rusland. In Nederland komt geen druppel olie of gas meer van de OPEC landen, dus kunnen wij ook van deze chantage deal af.

  Like

 9. Elisah zegt:


  Antifa poster…

  Like

 10. fleckie' zegt:

  Wie de ‘motie- Halsema’ bestudeert, kan nu beter begrijpen ..WAT en WAAROM ermee bedoeld werd?

  Like

  • fleckie' zegt:

   Dan bestaan er nog het plan ‘ NEW WORLD ORDER’, en het ‘KALERGI’ -plan, die naar het schijnt ‘inhaken’? of voorkomen uit .. bovengenoemde?

   Like

   • Lot zegt:

    Het geeft geen antwoord waarom de elite dit wil. Waarom zij zelf een minderheid willen worden. Tenzij zij een wereldoorlog willen beginnen en dat het antwoord is van alles. Dus beginnen oorlog Europa en uitbreiden naar rest van de wereld, anders blijven die mensen maar komen. Want anders kan de elite net zo goed naar het land met de goedkope arbeidskrachten vertrekken en hun elite worden. Waarbij de geschiedenis vertelt dat die elite niet meer bestaat en is opgegaan in de bevolking ofwel dood is. Dus hetzelfde zal dan hier gebeuren met de overgebleven elite. Dan blijft de vraag waarom de elite dit wil? Behalve dan een wereldoorlog uit te lokken en de atoombommen te kunnen laten vallen. Kan iemand anders zeggen wat de reden is?

    Like

 11. BigLJohn zegt:

  Een heel verhaal. Waar het op aan komt is simpelweg; Olie voor Islamisatie. De olielanden legden ons in 1973 een wurgcontract op. We hadden er verstandig aan gedaan om met zijn allen die olie producerende landen de oorlog te verklaren. Geen olie voor islamisatie, maar bombarderen die olielanden voor vrede. Met onze versie van het wurgcontract; olie leveren of het bombarderen zal nooit meer ophouden. Geen enkele vrede kwam voor dat er eerst oorlog was gevoerd. Maar ja, we weten hoe het verliep in de geschiedenis. Netjes ja knikken tegen die schoften, om vervolgens ons allemaal het slachtoffer te laten worden. De bekende zachte heelmeesters die stinkende wonden maken !

  Like

 12. Thomasson zegt:

  Toen H.G. Wells zijn verhaal “The Time Machine” in 1895 schreef, kon hij zelfs in zijn ergste nachtmerries niet voorstellen dat de wereld van de Eloi en de Morlocks zo snel realiteit zal worden. Hij dacht over een periode van paar honderd tot paar duizend jaar. Maar, helaas, het begin is al in zicht.
  Wat Wagner schrijft over de kolonisatie van Europa door moslims is goed en wel. Moslims nazi’s en communisten ambiëren de overname van de wereld. Maar de moslims kunnen dat niet op hen eigen kracht doen. Dat hoeven ze ook niet. Zij hebben goedwillende loyale ezels die de islam-kar door Europa trekken en zorgen ervoor dat Europa wordt bezet. De ezels zijn de noord- en west Europese leiders die alle vrijheid krijgen hun land te verraden en hun eigen volk te vernietigen. Voor een of andere duistere reden kiezen politieke leiders van alle traditionele partijen voor de Endelösung van de Europeanenproblematiek. Reinhard Heydrich sprak over de Jodenproblematiek in de Wannsee Conferentie van januari 1942. De Heydrich’s en Rosenberg’s van tegenwoordig hebben geen speciale conferenties nodig. De plaats van Wannsee wordt ingenomen door de glazen paleizen in Straatsburg en Brussel.
  Europa wordt al sinds de jaren ’60 beheerst door drie generaties die bloot stonden aan zware hersenspoeling van buiten af (GKB experimenten op antropologisch/psychologisch gebied). De eerste gehersenspoelde generatie liep snel door de centra van de macht en naam het moeiteloos over. Deze jonge leiders werden geprogrammeerd op de basis van de Frankfurter Schule ideologie en de Kalergi-Plan. Doel: Europa te vernietigen zonder wapengeweld. Het experiment is 100% gelukt. Gigantische zwermen analfabeten islam-fanatici en gespuis van alle kleuren mocht Europa binnen stromen. De politieke leiders waren niet in staat na te denken wat de gevolgen kunnen worden. De verrotte Baby Boom generatie werd gevolgd door nog meer gedegenereerd Generatie Nix en nu de Millenials.
  DEEL 2

  Like

 13. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  Met het maatschappelijke verrottingsproces werd snelle degeneratie op gang gezet die versterkt werd door nieuwe technische gadgets en social media. Mensen krijgen hun ‘Soma’ (Brave New World, Aldous Huxley) via de smartphones en zijn net zo veel in staat helder te denken als een heroïneverslaafde na een shot. Kijk maar om je heen in openbare ruimtes. Overal ziet men zombies die met lege ogen en uitdrukkingsloze gezichten zich fixeren in hun soma-smartphone.
  Paar dagen geleden werd de Overstroming van 1 februari 1953 herdacht. Men zag op de televisie mensen zwoegen met zandzakken en hulp bieden aan anderen. Bij de beelden kan men –met recht – vragen: hoe zouden de smartphone verslaafden reageren op zo’n catastrofe? Zouden ze in staat zijn uren te werken in de kou om het gat in de dijk te dichten? Zouden ze in staat zijn de realiteit in te zien, zonder te blikken in hen smartphone? Hoe zouden de pathologische gehersenspoelde politieke leiders op zo’n catastrofe reageren? Zijn ze in staat helder na te denken?
  Tot nu toe, dacht ik dat mensen zouden tegen de voortschrijdende islamisering ten strijde gaan. Nu ben ik niet meer zeker van. Het verhaal over de drie jarige peuter in Rotterdam die een week lang samen met het lichaam van haar dode moeder en het hondje thuis was en niemand kwam hen te hulp. Niet de viezeriken van het Rotterdamse Jeugdzorg, niet de politie en NIET DE BUREN. Kijk maar na de volgende video https://www.rijnmond.nl/nieuws/164381/Meisje-3-week-in-Rotterdams-huis-met-dode-moeder Het huis waar het gebeurde is een oud huis die in de jaren ’20 of ’30 werd gebouwd. Deze huizen zijn zeer gehorig en vaak met houten vloeren. Hoe kan dat nou dat niemand van de buren heeft het kind niet horen huilen of de hond non stop blaffen? Er zijn meer video’s die overduidelijk laten zien hoe bizar de situatie nu is. De omwonenden reflecteren een soort “Ich habe es nicht gewusst” gevoel.
  Vraag rest : wat voor moeite zou het zijn voor een islamitische ISIS brigade om in een slag Rotterdam over te nemen.
  .

  Like

 14. Scarlatti Bombatti zegt:

  citaat: “Voor zover onze politici van deze deals op de hoogte zijn, weten zij dat ze hun land en volk hebben verraden. Als ze er niet van op de hoogte zijn, zijn ze incompetent en niet in staat ons te leiden. Er zijn er maar enkele die wel zijn geïnformeerd en voor hun volk op willen komen. Voor wat betreft het grootkapitaal en hun volgelingen: we begrijpen dat men geld wil verdienen. Om daarvoor de Europese landen en culturen op te offeren, is zo gewetenloos, dat er maar één straf mogelijk is.”

  er is idd maar EEN straf mogelijk en dat is massaal de doodstraf, zonder proces, onmiddelljk uit te voeren!

  Ik ben blij dat dit nu eindelijk eens uit en te na wordt vermeld want dit zijn pure feiten die niet genoeg onder de aandacht gebracht kunnen worden…

  EEN ding is er wat ik NIET begrijp en dat is : hebben die zgn. overheden en uitvoerders de zgn nog useful dhimmies niet door dat hen t zelfde lot staat te wachten als ONS, het VOLK, dus ook zij worden vermoord!
  Hebben zij nooit de koran bestudeerd? Alleen al daarom verdienen zij de doodstraf!

  WIJ moeten en MASSE STOPPEN met belasting betalen, dat zou er moeten gebeuren en waarom gebeurt dat dan niet? Dat begrijp ik niet! Hoeveel mensen in dat Cottbus en hoeveel mensen bij de PVV demo van januari?

  Er moet gewoon, een keer eens duidelijk overal op t zelfde moment, door het hele land,
  in elk overheidsgebouw of prive huis v die #sorosislamslavenkloodtzakken aka behulpzame dhimmies, uitvoerenden, op t zelfde uur en masse binnen gevallen worden en hen onder Burger Arrest stellen en onmiddellijk terecht stellen dmv de doodstraf, al dat geleuter leidt tot niets dan tot onze gruwelijke ondergang.

  Ok de PVV is aan onze kant, de FvD heeft kennelijk niet door hoe bedreigend de islam is, maar Geert Wilders moet dit toch wel weten?!
  Waarom heeft die er nooit over gerept, over hoe het zit met het Kalergi plan, t is niet dat m dat onopgemerkt kan zijn gebleven, ik heb het ik weet niet hoe vaak naar de PVV gestuurd, ook wat de sharia inhoudt, van punaise tot je leven besturend. Nooit antwoord.

  Net zo min als er ooit nadere uitleg gegeven is waarom Geert Wilders toen zo GESCHOKT was door een bepaald soort nieuws dat hij gehoord had… WAAROM dat niet ooit toegelicht?
  Vergis je niet, ik heb niets tegen de PVV of Geert Wilders, ik steun hen jaarlijks financieel maar dit irritert mij steeds meer en de tijd raast voorbij en de islamisering is steeds dieper geworteld, hoe krijgen we die lui ooit nog uit onze landen MET hun smerige feeders appeasers??
  Waarom worden onze militairen niet ingezet overal langs onze grenzen ipv ze met slecht materiaal en slechte kleding naar godweetwaar te sturen! Zet ze langs onze grenzen en schiet op alles wat ook maar n =lambaarduiterlijk heeft, de tijd voor pappen en nathouden oftewel een soort v beleefdheid is al LANG VOORBIJ of had dat moeten zijn.

  Voor mij persoonlijk maakt t niets meer uit denk ik, ik word dit jaar 6, maar mijn kinderen en kleinzoontjes, hun partners, mijn andere familieleden, al mijn vrienden en iedereen die WEL dit alles doorheeft DAAR maak ik me ernstige zorgen over!

  Er moeten toch echte ‘verenigingen’ inmiddels zijn die strategische plannen kunnen uitvoeren? Is niet iedereen inmiddels op Krav Maga, bij een schietclub, of wat dan ook of wacht men op het oude liedje… t gaat mij niet aan, dit is iemand die niet bij mij hoort… tot uiteindelijk er achter te komen wanneer die persoon zelf OPGEHAALD wordt dat er NIEMAND meer is die voor HEM HAAR opkomt…

  Like

 15. Republikein zegt:

  Amerikaanse inlichtingendiensten zitten daar achter, de Nederlandse werkgever lacht zich rot.
  Geef het volk brood en spelen.
  Hoelaat komt Sven?

  Like

 16. Ben Kok zegt:

  Prima artikel, dank ! Overigens is dit plan eerder ontmaskerd, zie
  https://tora-yeshua.nl/2013/03/oriana-fallaci-topjournalist-ontmaskerde-de-islamisering-al-in-de-jaren-70-lezen-aub/
  Dat was een artikel van EJBron, met dank overgenomen.
  Verder staat het in de boeken van Bath Ye’or , zie
  https://tora-yeshua.nl/2011/08/waarschuwing-van-bath-yeor-europa-globalisering-en-het-komende-wereldwijde-kalfifaat/

  Het antwoord op de vraag, waar de huidige ellende op uit loopt, samen met de diverse crises mbt milieu, banken, honger, armoe, aardbevingen, vinden we in de Bijbelse profetie, Matth 24 is heel helder.
  Geloof het of niet: de Schepper bestaat, Hij werd mens in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) en je ervaart Hem dagelijks na bekering en leven in Zijn principes, zoals in de Tora verwoord en waargemaakt in Yeshua.
  Het loopt onze hemelse Vader nooit uit de hand, waarom zou je verloren blijven voor eeuwig, terwijl Hij je in Yeshua eeuwig leven aanbiedt?

  Ontmaskeren van de islam doe ik ook en andere duisternis, maar daarbij vermeld ik het “goede nieuws” (evangelie) bovendien, het leven is niet hopeloos, het gaat ergens heen.
  Naar eeuwige duisternis of naar het Koninkrijk van JHWH, het is maar net waar je heen wil gaan.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

  Like

 17. Pingback: Eurabie: een politiek verbond om ons uit te roeien. | https://tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 18. Pingback: DE RESOLUTIE VAN VERRAAD | E.J. Bron

 19. Pingback: DE RESOLUTIE VAN VERRAAD (deel 2) | E.J. Bron

 20. Jules Vismale zegt:

  Nou is er trouwens weer een radicale en antisemitische moslim die vindt dat SS-leider Reinhard Heydrich in 1942 door de joden zou zijn vermoord al scheen Heydrich ook joods bloed te bezitten. En dit zal ik vermelden in het gevonden artikel:

  Abou Jahjah vergelijkt joden met nazi’s: ‘Kleinkinderen van Holocaust vinden aanslag op SS-leider nu terrorisme!’

  Hij bezweert bij hoog en laag geen antisemiet te zijn, maar uitlatingen van de in België woonachtige Libanese haatzaaier Abou Jahjah laten telkens anders zien. Neem nu deze tweet van vanochtend, waarin Jahjah reageert op de verjaardag (27 mei 1942) van de aanslag op Reinhard Heydrich.
  Heydrich was, zoals het account van het Poolse Auschwitzmuseum al vertelt, een hooggeplaatste SS’er en één van de ontwerpers van de Holocaust. Het Tsjechoslowaakse verzet kreeg de man te pakken op 27 mei 1942 en deze aanslag werd niet eens door de joden uitgevoerd maar door Jan Kubiš (een Tsjech) en Jozef Gabčík (een Slowaak).

  Abou Jahjah had er ook wel heel wat over te zeggen. Hij vond iets over de “kleinkinderen van [Heydrichs] slachtoffers”. Oftewel, de afstammelingen van Holocaust-overleden. Oftewel, Joden die inmiddels over heel de wereld verspreid wonen en die mensen – Joden dus – zouden de moordaanslag op Reinhard Heydrich (Abou Jahjah weet ongetwijfeld vast ook dat de nazi’s hierna in 1942 het Tsjechische dorp Lidice letterlijk met de grond gelijk maakten, alle mannelijke inwoners voor het vuurpeloton hadden gezet en dat de vrouwen en kinderen bijna allemaal werden vergast!) tegenwoordig afkeuren en categoriseren als “terrorisme.”

  Jahjah doelt hiermee vermoedelijk op daden van Israël, die Palestijnse aanslagen en moordpartijen inderdaad benoemen als terrorisme. Los van wat je van dit Israëlische beleid vindt, is het natuurlijk niet bijster kies om elke Jood, wiens voorouders aan de Holocaust zijn ontsnapt, dit soort verwijten in de schoenen te schuiven. Bovendien werden Jan Kubiš en Jozef Gabčík uiteindelijk door de Duitsers opgespoord in een kerk in Praag waarna zij, samen met al hun mede-samenzweerders, bij een vuurgevecht omkwamen.
  En Jahjah zal het natuurlijk ook heel mooi hebben gevonden dat de lichamen van vrijwel al de aanslagplegers op een manier werden geschonden die je uit de Franse Revolutie of zelfs van ISIS kon verwachten! De lijken werden namelijk allemaal onthoofd en de hoofden werden hierna toen op houten staken tentoongesteld!

  Gelukkig hebben we voor dat soort anti-Joodse uitspraken tegenwoordig een heel handig label: antisemitisme. En Abou Jahjah maakt zich er – en zeker niet voor het eerst – vandaag schuldig aan. Wat een lapzwans en ongetwijfeld is hij diep in zijn hart vast een groot bewonderaar van Heydrich!

  Like

 21. Pingback: E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s