Het Duitse volk zal zijn eigen land heroveren

Screenshot_120

(Door: Jürgen Fritz – Vertaling: E.J. Bron)

Gisteren heeft het Duitse volk een van de machtigste politici in Duitsland ten val gebracht. Het heeft hem ten val gebracht door gewoon helder en duidelijk te kennen te geven niet bereid te zijn nog een woordbreuk van hem te accepteren. Dat was al voldoende. Maar ik zeg jullie: dat was pas het begin. Het Duitse volk zal zijn eigen land heroveren.

Het principe van de volkssoevereiniteit

Het principe van de volkssoevereiniteit zegt: “Alle staatsmacht gaat uit van het volk” (Art. 20, alinea 2 van de Duitse grondwet). Het volk is hiermee de soeverein in de staat, is als het ware heerser over zichzelf. Daarbij wordt met “volk” in dit verband niet, zoals de staatstheoretische analfabete Angela Merkel zegt, de bevolking bedoelt, dus een ieder die hier net in ons territorium woont, wellicht zelfs illegale binnendringers, die het principe van de volkssoevereiniteit negeren en zelfs willen bestrijden. Onder “volk” moet hier uitsluitend het staatsvolk in de zin van de leer van de drie elementen verstaan worden:

Staat = staatsgebied + staatsvolk + staatsmacht; waarbij het staatsgebied het eigendom van het staatsvolk is en de staatsmacht door het volk bepaald en weer weggestemd kan worden en uitsluitend van hem zijn legitimering krijgt, niet van de een of andere gefantaseerde en brutale hogere machten en al helemaal niet van een of andere Arabische vroegmiddeleeuwse speculatief aangenomen goden.

Datgene van gisteren was nog maar het begin

Gisteren heeft het Duitse volk, het staatsvolk, een van de machtigste politici in Duitsland, de voorzitter van de op één na grootste politieke partij, definitief ten val gebracht, namelijk de voormalige voorzitter van het Europees Parlement, die bondskanselier wilde worden en die daarna in zijn val zichzelf nog even snel tot minister van Buitenlandse Zaken, dus deel van de staatsmacht, wilde maken. Het volk heeft hem ten val gebracht door gewoon heel duidelijk te kennen te geven dat het niet bereid is om deze woordbreuk van hem nog te accepteren. Dat was al voldoende.

En ik zeg jullie, dit is nog maar het begin. In dit land zullen weldra nog heel andere koppen rollen en verzinken in de politieke betekenisloosheid. Het Duitse volk, de enige soeverein, zal dit niet langer accepteren.

Gericht aan de vijanden van de volkssoevereiniteit, die het Duitse volk willen kortwieken, verraden en verkopen

Jullie zullen nog veel meer bloeden. Dit was nog maar het begin. Het Duitse volk zal zijn eigen land, zijn eigen soevereiniteit heroveren. Gewoon alleen maar zijn eigen land, zijn eigen territorium, zijn eigen eigendom heroveren. En het zal door niets zijn tegen te houden. Door niets!

Bron:
https://juergenfritz.com
Door: Jürgen Fritz

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in burgermoed, Duitsland, Elite, establishment, landverraad, Merkel, Patriottisme, Rotzakken, Verzet, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

39 reacties op Het Duitse volk zal zijn eigen land heroveren

 1. BertG. zegt:

  Voorlopig zijn ze daar nog niet van Merkel af.
  En de EU erkend geen soeverein volk, dat hebben we in Spanje gezien.

  Geliked door 7 people

  • BertG. zegt:

   Op papier en in de wetboeken zal het allemaal wel kloppen, maar nu nog de naleving.
   Officieel zijn wij hier ook een democratisch land waar kerk en staat gescheiden is.
   Als dat zou kloppen zou er nooit een CDA, CU en SGP in de 2 kamer kunnen zitten, en zeker geen bijbel of koran.

   Geliked door 5 people

   • Cathja zegt:

    @BertG.

    Regeringsverantwoordelijkheid heeft niets te maken met het christendom hoor. Er zijn tal van zaken te noemen die daar niets mee te maken hebben.
    In ons land geldt godsdienstvrijheid. Dat moeten we koesteren. Dat is een onderdeel van een democratische samenleving.

    Iedere partij -christelijk of niet- heeft zijn eigen partijprogramma, en lang niet iedereen is het met elke partij eens.
    Onze democratie wordt het meest bedreigd door mensen die anderen hun wil willen opleggen (mevrouw Ollongren is daar een uitstekend voorbeeld van).
    En christelijke partijen krijgen echt niet in alles hun zin.
    Dat weet je best.

    Like

   • BertG. zegt:

    Als je vol blijft houden als regering, dat staat en kerk gescheiden zijn, dan moet je je daar ook aan houden.
    Bestuur moet je niet bedenken met een bijbel in je hand.

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    En ik heb hiermee verder geen commentaar op mensen die ergens in geloven.
    Maar hou het lekker thuis, en neem het niet mee naar je werk, wat je verder ook voor werk doet.

    Geliked door 2 people

   • Wim zegt:

    Toegegeven, de scheiding van kerk en staat is en blijft een weerbarstig onderwerp. Kernvraag is hoeveel ruimte kerk en religie moeten krijgen in het publieke domein. Een vraag die in moderne natiestaten al eeuwenlang speelt.
    In Nederland kreeg het beginsel van de scheiding van kerk en staat voor het eerst zijn beslag tijdens de Bataafse Republiek en later bij de grondwetsherziening van 1848, maar is niet letterlijk in de constitutie terug te vinden. Wel is het de basis onder ons staatsbestel. M.n. de artikelen 1 en artikel 6 van de Grondwet (antidiscriminatiebepaling en vrijheid van godsdienst) geven praktisch vorm aan die scheiding van kerk en staat.
    Anders dan in de oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waar de gereformeerde kerk een bevoorrechte geloofsgemeenschap was overheidsfunctionarissen in principe lid van deze kerk lid moesten zijn, nam de overheid in de 19e eeuw als uitgangspunt alle godsdienstige gezindten gelijk te willen behandelen, wat meebracht dat elke burger, van welke religie ook, in een overheidsambt benoembaar was.
    De scheiding van kerk en staat is dus geen welomschreven, tijdloos principe en betekent in de Nederlandse situatie ook niet dat de overheid geen enkele bemoeienis mag hebben met godsdienstige of levensbeschouwelijke aangelegenheden, maar dat zij geen voorkeur uitspreekt voor een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Dat is wat anders dan dat godsdienst en overheid (en ook religie en politiek) geheel gescheiden moeten zijn. Dit laatste is het meest voorkomende en hardnekkigste misverstand.
    In Nederland betekent de scheiding van kerk en staat niet meer en niet minder dan dat beide organisatorisch en bestuurlijk van elkaar gescheiden zijn en dat de overheid geen enkele godsdienst voortrekt. De staat benoemt geen predikanten, priesters of imams en bemoeit zich niet met de inhoud van het geloof. De kerk op haar beurt benoemt geen ambtenaren en oefent geen invloed uit op de keuze voor bepaalde wethouders of ministers. That’s it.
    De scheiding van kerk en staat betekent dus ook niet dat een staatshoofd of minister niet mag verwijzen naar God of de Bijbel. Trouwens, waarom ook niet? Waarom zou het wel toegestaan zijn te verwijzen naar Adam Smith, Marx, Tocqueville, Ghandi of Mandela maar niet naar de Bijbel?
    Het betekent ook niet dat de staat niet opereert in het religieuze domein en geloofsinstellingen niet in het publieke domein en dat ”dus” een christen met zijn geloof het publieke domein niet mag betreden, in het publieke debat moet zwijgen, en op deze site angstvallig moet verbergen dat hij/zij een christen is.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Waar haal jij uit dat een christen dat op deze site het maar beter voor zich kan houden dat het een christen is.
    De grens ligt bij mij bij evangeliseren, en andere uitmaken als een soort van minderwaardige mensen die verdoemt zijn, omdat ze niet geloven.
    Atheïsten die het verschil niet zouden kennen tussen goed en kwaad, om maar wat te noemen.
    Behoorlijk beledigend zou ik zo iets noemen
    En dat komt regelmatig voor hier.
    Maar net als mossels, overdrijven ze graag dat ze gediscrimineerd worden, ook daar is weinig verschil in te vinden.
    Als je vraagt of ze een beetje willen dimmen, komt direct het discriminatie gezeik weer te voorschijn.
    Jij doet het zelf nu ook.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    In het laatste nummer van Tijdschrift voor de Politie staat een interessant artikel over criminaliteit op de biblebelt. De sterk door het gereformeerde christendom gestempelde biblebelt wordt vaak als een oase van gemeenschapszin en wetsgetrouwheid gezien, maar dat is volgens onderzoeker Jan Hoekman niet terecht.

    Volgens hem is er weinig aandacht voor specifieke vormen van misdaad die onder behoudende gereformeerden voorkomen. Hij betoogt dat er minder misdaad voorkomt die zich manifesteert in de openbare ruimte, zoals geweldsmisdrijven en vernieling, omdat de overtreder daar door de gemeenschap in wordt gecorrigeerd. Daar staat volgens Hoekman tegenover dat minder zichtbare vormen van criminaliteit, zoals fraude en zedenmisdrijven, relatief veel voorkomen. Zaken van mishandeling, worden onderling ‘opgelost’ en niet als misdaad bij de politie aangegeven.
    http://politiek.tpo.nl/2018/02/10/gemeenschapszin-en-wetsgetrouwheid-in-crimescene-biblebelt/

    Tuig is het. Maar dan heel stiekem.

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Wim zegt het heel precies,klaar en duidelijk.
    Waarom zou je als Christen je overtuiging niet in het openbaar mogen belijden….?

    Waarom mag er dan wèl verwezen worden naar politieke volksmenners.
    Daar komt het verhaal op neer, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik hierbij tevens 100% achter Cathja sta die naar mijn overtuiging de gang van zaken in Nederland duidelijk en correct neer zet.
    Ik vind het min of meer van demagogie getuigen als zo iemand dan verwezen wordt naar de kerk of achter haar eigen voordeur bij het benoemen van de essentie van onze democratische samenlevingsvorm..
    Het is juist het wezen van de democratie dat het mogelijk maakt dat Christelijke partijen bestuurlijk aanwezig zijn in onze regering.
    Als je die aanwezigheid als toetssteen gaat hanteren voor het niet kunnen bestaan van de democratie, zit je echt helemaal op de verkeerde weg.

    Laten we ons liever afvragen of onze democratie gediend is bij de aanwezigheid van die vervloekte Koran op de tafel van onze Kamervoorzitter, en of er in onze democratie een plaats in de 2e Kamer moet worden ingeruimd voor ’n partij zoals DENK die de islam belichaamt.
    Een helse politieke ideologie die juist de vernietiging van onze democratie tot doel heeft…

    Like

   • BertG. zegt:

    Kijk, daar gaan we weer .
    Waarom mogen ze niet in het openbaar hun overtuiging belijden.

    Weet wat het zijn, christenen, zielenpoten.
    Helemaal nergens beweer ik dit en dit is ook werkelijk nergens uit te halen.
    Maar meteen weer zielig ben en er iets van maken wat er NIET staat.
    En dan nog beweren dat ze niet zo lopen te piepen als een mossel, ik zie geen verschil.
    Ik zeg alleen dat het niet thuis hoort in een regering.
    Al ga jij lekker morgen op de markt staan om je overtuiging kwijt te kunnen, ga vooral je gang.
    Vergeet je megafoon niet mee te nemen, anders ga je weer zeiken dat ze je niet goed kunnen horen.

    Geliked door 1 persoon

   • Wim zegt:

    Beste Bert, ik reageerde alleen op je opmerking en opvatting over de scheiding tussen kerk en staat en de consequentie die je daaruit trekt, dat je (volgens jou) ‘het (geloof)lekker thuis moet houden’. In die opvatting moet je ook das Kapital, het rode boekje of de demagogie van Al Gore enz. thuis laten. En verder kun je niet echt volhouden dat je geen commentaar hebt op mensen (met name christenen) die ergens in geloven. Lees je eigen reactie en opmerkingen over de Biblebelt eens na. En dat op basis van een rapport van een meneer Hoekman die “zijn artikel baseert op interviews met vertegenwoordigers (wie, hoeveel?) van de gemeenschappen en betrokken politieagenten. Hij levert geen kwantitatieve gegevens en vergelijkt de Biblebelt en haar verborgen misdrijven (hoe ken je eigenlijk iets wat verborgen is?) ook niet met andere regio’s of het landelijke beeld. Daarmee is het stuk gewoon een impressie, een indruk. En ik voeg eraan toe een impressie van iemand die het kennelijk vervelend vindt dat een bevolkingsgroep er relatief goed vanaf komt in de misdaadstatistieken en die dan geheel volgens het principe van extrapolatie (topje van de ijsberg enz.) tot zware “conclusies” komt. Let wel ik zeg niet dat het op de Veluwe heiligen zijn, maar het zijn (nog) wel mensen die hun eigen broek ophouden, niet hun hand ophouden en bijvoorbeeld niet voor elk wissewasje de wijkagent inschakelen. En als je dan wijkagent bent, dan ligt de conclusie voor de hand: “hier moet toch ook iets aan de hand zijn”. Zo houden we het leger preventiewerkers en hulpverleners aan de slag immers.

    Like

   • BertG. zegt:

    Wim, jij bent altijd zeer duidelijk en zal ook nooit iets opdringen of ergens door blijven zeuren.
    het zijn echt andere die bij mij die irritatie oproepen.
    jij zal dat nooit doen.
    Ik weet dat ook jij gelovig bent, maar zal andere daar nooit over lastig mee vallen, iets wat andere wel constant doen.
    Duidelijker kan ik niet zijn hierin.
    Met jou kan ik ergens over praten w.b. over een geloof, met de rest is dat vaak uitgesloten omdat ze opdringerig worden.

    Like

   • Wim zegt:

    OK Bert. Ik erger mezelf ook aan opdringerigheid of indringen in je eigen diepste persoonlijke gevoelens waar een vreemde niets mee te maken heeft…
    Maar laat je niet te gauw opfokken joh.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    BertG.
    Had je het nou tegen mij in verband met mijn reactie op 17.23 uur ?
    Wil ik nu toch wel even duidelijk weten… want als dat inderdaad zo is zal ik je zo’n duidelijk antwoord geven dat je weer eens aan de brede boezem van je hartsvriendin Theresa zult kunnen uithuilen.

    Like

   • BertG. zegt:

    Nou nou zeg, daar heb je lang over na moeten denken.
    18:10 is inderdaad aan jouw gericht.
    Omdat je soms een zeikerd kan zijn, zeker als je christelijke zieltje weer gekrenkt wordt, of wanneer jij denkt dat het weer zover is.
    Maar ga jij maar lekker met je megafoon staan, van mij zal je geen last hebben, mocht ik je ergens tegenkomen.

    Like

 2. J. C. Th. Köhler zegt:

  De wens is de vader van de gedachte. Maar: Eerst zien, zei blinde Jaap!

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

 3. Statler & Waldorf zegt:

  Geliked door 3 people

 4. delamontagne zegt:

  Misschien gaan de Duitsers door “scha-en-schande” er nu eindelijk eens achterkomen dat ze niet zo waardevol zijn die z.g.n. Vluchtelingen.
  Echter niet waardeloos, maar schadevol.
  Alhoewel dit geen Nederlandse woord is………..

  Geliked door 2 people

  • paulzwueste zegt:

   Schulz heeft als politicus afgedaan.
   Godzijdank!
   Nu mag de EU nadenken over ’n wegcijferbaantje bij de VN of ’n andere oplichtersbende.
   Weg is weg!
   Ik hoop dat deze gevaarlijke smeerlap zich nu dood gaat zuipen.

   Geliked door 1 persoon

 5. Thomasson zegt:

  @J. C. Th. Köhler. De geschiedenis leert ons dat de Duitsers, net als in de reclame voor Opel Karl, maken geen grappen. Het heeft ze dit keer erg lang geduurd totdat ze in actie kwamen. Men moet toegeven dat hun huidige acties zijn democratisch zonder gebruik van geweld. Dat in tegenstelling tot de gewelddadig en bloedige demonstraties tijdens de Weimar Republiek. Maar zoals Jürgen Fritz zegt. Dat is het begin. Als Merkel en haar regering zouden de politieke koers niet veranderen, is de kans groot dat de Duitsers weer de laarzen gaan trekken. Pas Op!

  Geliked door 2 people

  • Statler & Waldorf zegt:

   @Thomasson

   “Duitsers, net als in de reclame voor Opel Karl, maken geen grappen.”

   Weet u overigens wat de titel is van het dunste boekje ter wereld?

   “100 jaar Duitse humor”.

   Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Ben ik niet met u eens Statler & Waldorf.
    Het zal wel aan de Nederlandse mentaliteit liggen waardoor ze de Duitse humor niet kunnen waarderen en/of begrijpen.
    Als ik de Duitse humor vergelijk met het hedendaagse walgelijke peil van datgene wat in NL voor humor moet doorgaan, schaam ik mij voor mijn eigen volk.
    Voor humor is namelijk intelligentie nodig.
    In NL hebben ze daar lieden zoals Paul de Leeuw en andere VARA-“artisten” voor, die AVONDAANAVOND het volk op het laagste niveau van beschaving verzieken.

    Geef mij dan maar vele malen liever die Duitse humor.

    Like

   • Statler & Waldorf zegt:

    @paulzwueste

    Het feit dat je op mijn grap zo’n reactie geeft ………………

    Geliked door 2 people

   • Thomasson zegt:

    @Statler & Waldorf en @paulzwueste In Duitsland zoals in Nederland zijn diverse soorten van humor: a) de TV humor waar men doet, kost wat het kost, grappig te zijn en b) spontane humor waar vaak de grappenmaker is helemaal niet van plan grappig te zijn. In Duitsland zijn vooral bekend de Kölsche en de Berlijnse humor. De mensen in beide steden zijn vlijmscherp en vrolijk. Vooral oude vrouwen kunnen werkelijk bijzondere grappige opmerkingen maken als zij over iets willen vertellen. In Nederland is er volop humor, waarin de VARA-humor in het niets valt. Sinds de grijze dagen van Wim Sonneveld, Wim Kan en Bueno de Mesquita waren er zeer weinig cabaretiers van wie men echt kon lachen. Wat mij betreft horen nog : Hans Teeuwen, Sjaak Bral en Van Kooten & de Bie erbij.. De laatste, misschien, omdat ze hen grappen in het plat Haags vertellen. Humor is er volop bij gewone mensen; vooral de oudjes. Een rit vroeger in een Amsterdamse tram, kon de prachtigste cabaretstukken leveren. De oude Hagenezen en Rotterdammers konden er ook behoorlijk uit de boeg komen. Helaas zijn de echte Amsterdammers, Hagenezen en Rotterdammers uit het zicht verdwijnen en met hen ook hen geweldig gevoel voor humor. Maar er is in Nederland nog een soort gevoel voor humor: de politieke. De beste politieke cabaretier van Nederland is Geert Wilders. Zijn opmerkingen tijdens debatten in de TK zijn vlijmscherp en bijzonder grappig. Grappenmaker Nr. 2 is “The One en Only” Theo Hiddema. Nr. 3 is een vent die ik, persoonlijke, een hekel aan heb. Maar ik moet toegeven dat hij behoorlijk grappig kan zijn: Alexander Pechthold, Penthouse of Pechdrol

    Like

   • paulzwueste zegt:

    “Het feit dat je op mijn opmerking zo’n reactie geeft….”
    Wat is er mis mee..?
    Toch niet gekwetst of zo?
    Het dunste boek ter wereld is trouwens ’n DVD waar de hele Winkeler Prins op staat.
    Ik ben het helemaal met Thomasson eens àls hij het heeft over de Berlijnse en Keulse humor.
    Máár dan àlléén op cabaretniveau.
    Vlak voor de oorlog bijvoorbeeld, in de dertiger jaren, was het Berlijns-Cabaret wereldberoemd.
    In de jaren 60 en 70 fantastisch, en 10 X leuker en wijzer dan “komieken” als Toon Hermans en Wim Sonneveld.
    Oh nu zijn alle Nederlanders beledigd

    Daar had ik het over, en niet over de volkshumor van Duitse bejaarden want ik kom nooit in Duitse bejaardentehuizen.
    En ik weet trouwens zeker dat daar helemaal niks te lachen valt.

    Like

 6. Pingback: test | Zoekmachine optimalisatie specialist Elphinstone

 7. Elena zegt:

  Herinneren we ons ons die schele Schäuble?
  Hij vond de komst van migranten een goed zaak om inteelt tegen te gaan van de Duitsers.
  Je zou zo’n achterlijke vent toch met liefde verzuipen?
  Hoe durfde hij het te zeggen?

  Geliked door 2 people

  • Statler & Waldorf zegt:

   @Elena

   Pas wanneer de populatie onder de 1000 mensen raakt is er kans op inteelt.
   En bij 80 miljoen Duitsers is dat inderdaad een zeldzaam stompzinnige opmerking van die schele.

   Geliked door 1 persoon

  • Nemesis zegt:

   Dat probeer ik al jarenlang de mensen aan hun verstand te peuteren zowel in Nederland als in Duitsland. Maar zo goed al iedereen verklaart me voor gek.

   Like

 8. Taljaard zegt:

  Er speelt bij dit alles nog een heel andere factor mee, die ook niet in het voordeel van Merkel en haar cronies werkt;
  Wanneer de beschuldigingen naar Trump toe van een ”Russian collusion” op niets gebaseerd zullen blijken te zijn is de weg vrij voor een normalisering van de betrekkingen tussen Washington en Moskou.
  Dan zijn zowel de VS als Rusland ”open for business”, zijn de NWO-globalisten buitenspel gezet en staan Merkel, Schulz, c.s. alleen. Het gevolg daarvan zal zijn dat het Duitse bedrijfsleven de boot dreigt te missen, omdat de EU dan geen lucratief verdienmodel meer voor hen op de wereldmarkt zal zijn.
  Ergo, een normalisering van de Amerikaans-Russische betrekkingen betekent het einde van de EU; in ieder geval in de huidige van A tot Z door Duitsland en Merkel c.s. gedomineerde vorm.

  Trump, de sluwe, oude vos, heeft in Davos al een voorzetje in deze richting gegeven.
  Ga er maar van uit dat dit een vooropgezet ”een-tweetje” tussen hem en Putin is.
  En goede verstaanders hebben maar een half woord nodig om daarop te anticiperen.
  Schulz is een domme kaffer, maar Merkel zeker niet.
  Die weet wel hoe de hazen lopen.
  En zij beseft nu waarschijnlijk heel goed dat het een grote fout van haar is geweest om Trump te onderschatten en in de wielen te rijden.

  Geliked door 2 people

  • Statler & Waldorf zegt:

   @Taljaard

   “Trump, de sluwe, oude vos, heeft in Davos al een voorzetje in deze richting gegeven.”

   Natuurlijk is Trump een slimme vos met een compleet team van strategen binnen zijn gelederen.
   En failliet gaan en daarna weer miljardair worden is ook een bewijs van zijn slimheid.

   Voor mij persoonlijk is van toepassing dat ik aan mijn tweede miljoen bezig ben.
   De eerste is mislukt.

   Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Een grote fout van Merkel.
   Ook weer zoals altijd gebaseerd op hoogmoed.
   Trump en Poetin gaan samen geweldige zaken doen.
   Ben ik helemaal met u eens Taljaard.
   Maar Europa is en blijft natuurlijk ook een bijzonder aantrekkelijke markt voor beide grootmachten.
   Er zal verschrikkelijk veel te doen zijn inde naaste toekomst.
   En dat daarvoor tegelijkertijd die vervloekte EU, in zijn huidige vorm, vernietigd zal worden is voor mij zeker.

   Like

 9. Guardiacivil zegt:

  Even over het geloof en een of ander boek in je hand om je politieke positie kracht bij te zetten.
  Het huis van Oranje had, toen Luther opkwam, de strijd opgepakt tegen alle ongelovigen of anders gelovigen *lees katholieken*. Toen is door de elite …….de gereformeerde/protestantse elite de strijd gevoerd om de rest van Nederland uit te roeien of te verdrijven.
  Nu zitten we nog met de gevolgen van dit verleden…..de protetantse/gereformeerde elite overheerst.

  Like

 10. Pingback: Das deutsche Volk wird sein eigenes Land zurückerobern – website-marketing24dotcom

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s